Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: STROTZER, Milan, PhDr.

Datum narození: 12.9.1948
Místo narození: Nymburk
Syn vrchního číšníka, posléze mistra odborného výcviku hotelové školy v Poděbradech.
Maturita 1966.
Za středoškolských studií (1964 – 1966) působil v Loutkovém divadélku při Místní jednotě ČSPO v Nymburce jako principál, autor, režisér a loutkoherec.
1966–1968 Vojenské automobilní učiliště v Nitře (studium nedokončil),
1967 v Nitře spolu s Ostravanem Ladislavem Gavroněm založil soubor Absolutní nedivadlo (inspirováni pražskou Redutou a Nedivadlem Ivana Vyskočila). Psal texty písní pro hudební skupinu The Greens, která spoluúčinkovala s Absolutním nedivadlem. V tomto období se také zúčastňoval soutěží jako sólový recitátor.

1968–1977 zaměstnán v obchodním podniku Nábytek,
1977–1983 pracovník OKS Nymburk.

1974 založil Malé nedivadelní studio POAN (Polabské absolutní nedivadlo) v Nymburce, zde vedoucím, autorem, režisérem a hercem. Soubor pracoval pod ZO SSM Nymburk 1,
do 1977 pravidelně hrál ve vinárně hotelu Záložna v Nymburce, později v sálku OKS,
poté do prosince 1980 při KaSS Poděbrady. Celkem uvedeno 15 titulů v 65 představeních.
Jako herec se uplatnil též v DS Jiří Poděbrady.
V 70. letech byl jedním z autorů písňových textů nymburské hudební skupiny Dabble Dose (později Fontána a Gradace, hrající s Viktorem Sodomou a poté s Michaelou Linkovou).

1978–1980 studium na Lidové konzervatoři SKKS Praha v oboru divadelní režie. Absolvoval inscenací hry Mirko Stiebera Svatební noc. Současně v roli Chlapce s píšťalou v inscenaci němohry Maska červené smrti, kterou připravily volně podle E. A. Poea Lea Janečková a Anna Smetanová na hudbu dr. B. Smetany, režie a choreografie Lea Janečková. V roce 1980 účast na FEMAD Poděbrady.
1978–1983 studium na katedře teorie kultury FF UK v Praze, doktorát 1985.

1983–1990 odborný pracovník pro amatérské divadlo SKKS Praha, mj. se podílel na odb. přípravě a realizaci dlouhodobých kurzů LK StčKKS.

1990 byl současně odb. pracovníkem pro amatérské divadlo OKD Praha 5.
Uvedl do života „stálou divadelní scénu“ Branka v KD Stodůlky. Cílem bylo vytvoření platformy pro nejzajímavější amatérské div. inscenace z celé republiky. Od 10.11.1990 do 23.2.1991 se zde představilo 12 souborů. Pro nedostatek finančních prostředků Branka uzavřena.

Od února 1991 odborný pracovník pro amatérské divadlo NIPOS-ARTAMA Praha.
Od r. 1991 redaktorem bulletinu pro amatérské divadlo d´ARTAMAn (od listopadu 1993 příloha Amatérské scény). Od 1995 souběžně redaktorem časopisu Amatérská scéna.
Od ledna 2005–prosinec 2011 šéfredaktor Amatérské scény, kde 2000 zavedl a redigoval repertoárovou přílohu. Během 6 ročníků v ní vyšlo 39 textů div. her pro dospělé i pro děti.
Od 1998 organizoval autorskou soutěž her pro děti Oříšky pro Popelku.
Od 80. let, zejména po 1990 lektorem a členem odborných porot mnoha divadelních přehlídek. Na řadě z nich se podílel i koncepčně a organizačně jako odborný pracovník pro amatérské divadlo IPOS-ARTAMA (později NIPOS-ARTAMA), především na celostátních přehlídkách FEMAD Libice nad Cidlinou a Poděbrady, Jiráskův Hronov, Divadelní Třebíč, Popelka Rakovník. Spolupracoval na programu Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou, NP seniorského divadla ad.
Vedle přípravy mnoha jednorázových seminářů spjatých s div. přehlídkami (především Klub /nejen/ mladých divadelníků, koncipoval a organizačně spoluzajišťoval dlouhodobé kurzy, mj. div. režie a herectví SKKS Praha (1984–1986), Lidové konzervatoře pro vedoucí DDS a DLS KD hl. města Prahy a SKKS Praha (1984–1986, ve spolupráci s Jaroslavem Provazníkem a Alexejem Pernicou) aj., Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha několika běhů aj.

Od 2011 vedoucí pracovního týmu Databáze českého amatérského divadla a redaktor Místní kultury on line (2011–2014).
2017 editorem 2. dílu publikace Malované opony divadel českých zemí.
Bibliografie:
Autorské práce (výběr):

Z her a scénářů pro divadlo:
1965 Jak Kašpárek porazil Kazisvěta (pro LD ČSPO v Nymburce)
1965 Pohádka z dračího království (pro LD ČSPO)
1967 Co je to žít? Lidsky! (scénář text-appealu Absolutního nedivadla v Nitře společně s Lad. Gavroněm, nově 1974 pro POAN Nymburk)
1968 Pane, navštivte můj stánek (scénář text-appealu, Nitra a POAN Nymburk, MS a další autoři)
1974 Nuž, modlete se, milenci (scénář, mj. z básní Françoise Villona a žákovských písní v úpravě Karla Traxlera)
1975 Pohádka o pátku (text-appeal POAN Nymburk)
1976 Pohádka o Červené Karkulce (satirická parafráze, spolu s Jiřím Seidlem a Vladimírem Vodrážkou)
1976 Vejce nad zlato (spolu s J. Seidlem a Jiřím Teperem)
1977 Hrůzný sen pana Vopi (s J. Seidlem a J. Teperem)
1979 Ať nemrská těma nohama! (dramatizace povídky Michaila Zoščenka)
1993 Gilgameš (s použitím překladu sumerského Eposu o Gilgamešovi Lubora Matouše, předloha muzikálu pro DS Tyl Rakovník, nerealizováno)

Z dalších prací:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice (s Janem Strejcovským). Praha, IPOS-ARTAMA 2001.

VZDĚLÁVÁNÍ – nedílná součást Jiráskových Hronovů 1931–2000. In: publikace Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám, Hold Aloisi Jiráskovi a amatérskému divadlu. Hronov, OS Kruh 2000.

FEMAD stříbrný (historie přehlídky). In: Programová brožura XXV. ročníku. Libice n. C., DS Vojan 1997.

STROTZER, Milan: Dividýlko Slaný, s.190-196. Divadlo AHA! Lysá nad Labem, s. 203-208. Anfas Černošice, s. 209-211. In: DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých / autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS, 2007.

STROTZER, Milan: Proměny amatérského divadla v posledním desetiletí 2000-2009 / Ohlédnutí za posledními deseti ročníky Jiráskova Hronova 2000-2009 / Jiráskův Hronov 2000-2009 jako vzdělávací instituce / Repertoárový soupis ročníků JH 2000-2009. In: Amatérské divadlo posledního desetiletí v souřadnicích mezidruhového festivalu / Almanach k 80. Jiráskovu Hronovu, Hronov, Kulturní a informační středisko 2010.

Publikační činnost - především AS, příležitostně i jinde.

Editorská a redakční činnost:
V rámci pracovní činnosti na OKS Nymburk, SKKS Praha a NIPOS-ARTAMA Praha byl MS editorem a redaktorem celé řady nejrůznějších metodických a odborných publikací (viz příloha Podrobný životopis).

Podklady pro Bibliografii (část div. hesel) a Místopis českého amatérského divadla (podklad Nymburk, Poděbrady ad.).

STROTZER, Milan
- Stručný přehlídkový manuál. K pozornosti pořadatelů krajských přehlídek amatérského divadla. AS 2003, č. 1, s. 4-5. Struktura systémových přehlídek, propozice, rady pořadatelům.
- Volání po obezřetnosti a odpovědnosti. AS 2002, č. 3, s. 28. Úvaha o nominacích účastníků národní přehlídku.
- Zlomový 41. Šrámkův Písek?! AS 2002, č. 3, s. 35-36. Úvaha o změnách a nových rysech přehlídky.
- Divadelní dny evropských kultur v Paderbornu. AS 2002, č. 3, s. 44-47. Průběh festivalu, vystoupení Studia Dům z Brna (Odpady, Tance Krále Leara..

2017 editorem 2. dílu publikace Malované opony divadel českých zemí.

Amatérská scéna 1985, č. 5, s. 5.

JIRÁSKOVÁ, Petra: Úbytek návštěvníků v Hronově zacelili v devadesátých letech seminaristé. Rozhovor s Milanem Strotzerem. Amatérská scéna 2014, č. 3, str. 31-33.
Archivy:
SA Milan Strotzer.

Související Texty

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Přílohy

Související Obrázky

 Fr. Lorenc, hlavní organizátor Erbenova Žebráku, 1989
Amatérská scéna, časopis titul, 2008, č. 4
Česká Třebová, NP seniorského divadla, oficiální zahájení, 2022
Česká Třebová, NP seniorského divadla, oficiální zahájení, 2022
Česká Třebová, NP seniorského divadla, oficiální zahájení, 2022
Česká Třebová, NP seniorského divadla, uvádění představení a povídání o viděném, 2022
Česká Třebová, NP seniorského divadla, uvádění představení a povídání o viděném, 2022
Česká Třebová, NP seniorského divadla, uvádění představení a povídání o viděném, 2022
Česká Třebová, NP seniorského divadla, uvádění představení a povídání o viděném, 2022
Chrudim, CP Loutkářská Chrudim, snímky z plenéru, 1995
Děčín, Divadelní Děčín, CP -  2007, porota
Děčín, Divadelní Děčín, CP - 2007, porota
Děčín, Divadelní Děčín, CP - 2007, porota
František Mikeš, Milan Strotzer,  František Tomášek, Josef Doležal, JH 1993
Hodonín, KP Hobblík a MUMRAJ! 2014, porota a redakce
Hodonín, KP Hobblík a MUMRAJ! 2014, porota a redakce
Hodonín, KP Hobblík a MUMRAJ! 2014, porota a redakce
Hodonín, KP Hobblík a MUMRAJ! 2014, porota a redakce
Hodonín, KP Hobblík a MUMRAJ! 2014, porota a redakce
Hodonín, KP Hobblík a MUMRAJ! 2014, porota a redakce
Hodonín, KP Hobblík a Mumraj!, lektoři a organizátoři, 2012
Hronov, Almanach k 90. Jiráskovu Hronovu 2020, obálka
Hronov, CP Jiráskův Hronov a II. Festival Středoevropské sekce AITA/IATA, setkání zahraničích účastníků na Turově, 2000
Hronov, CP Jiráskův Hronov, 2007
Hronov, CP Jiráskův Hronov, J. Zemánek a M. Strotzer, 2015
Hronov, CP Jiráskův Hronov, Milan Strotzer, 2010
Hronov, CP Jiráskův Hronov, organizátoři Klubu (nejen) mladých divadelníků, 2007
Hronov, CP Jiráskův Hronov, organizátoři Klubu (nejen) mladých divadelníků, 2007
Hronov, CP Jiráskův Hronov, poděkování seminaristů Milanu Strotzerovi, 2010
Hronov, CP Jiráskův Hronov, poděkování seminaristů Milanu Strotzerovi, 2010
Hronov, CP Jiráskův Hronov, poděkování seminaristů Milanu Strotzerovi, 2010
Hronov, CP Jiráskův Hronov, snímky z plenéru, 1996
Hronov, CP Jiráskův Hronov, snímky z plenéru, 1996
Hronov, CP Jiráskův Hronov, snímky z plenéru, 2007
Hronov, CP Jiráskův Hronov, snímky z plenéru, 2007
Hronov, Festivalové minuty, CP Jiráskův Hronov 2021
Hronov, Gurmán života a divadla, vzpomínkový pořad na prof. Jana Císaře, CP Jiráskův Hronov 2021
Hronov, JH, Šrámková, Lázňovská, Strotzer, 2000
Hronov, vernisáž výstavy Jan Císař – Gurmán života a divadla, CP Jiráskův Hronov 2021
Hronov, vernisáž výstavy Jan Císař – Gurmán života a divadla, CP Jiráskův Hronov 2021
Hronov, vernisáž výstavy Jan Císař – Gurmán života a divadla, CP Jiráskův Hronov 2021
JH 2006, Milan Strotzer
KODEŠ, Jaroslav a STROTZER, Milan, SPGŠ Beroun, 1994
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1993-1998, slavnostní vyřazení absolventů, Rakovník 1998
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1993-1998, slavnostní vyřazení absolventů, Rakovník 1998
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1993-1998, slavnostní vyřazení absolventů, Rakovník 1998
Libice n. C., Vojan, Ochotnický  bál,1998
Libice nad Cidlinou, CP FEMAD 1995
Libice nad Cidlinou, CP FEMAD 1995
Libice nad Cidlinou, CP FEMAD, organizátoři, 1994
Libice nad Cidlinou, CP FEMAD, organizátoři, 1994
Libice nad Cidlinou, CP FEMAD, organizátoři, 1994
Libice nad Cidlinou, CP FEMAD, seminář k inscenacím, 1997
Libice nad Cidlinou, CP FEMAD, účastníci festivalu, 1992
Libice nad Cidlinou, CP FEMAD, vystoupení věnované M. Strotzerovi k padesátinám, 1998
Libice nad Cidlinou, CP FEMAD, vystoupení věnované M. Strotzerovi k padesátinám, 1998
Libice nad Cidlinou, CP FEMAD, vystoupení věnované M. Strotzerovi k padesátinám, 1998
Libice nad Cidlinou, CP FEMAD, vystoupení věnované M. Strotzerovi k padesátinám, 1998
Libice nad Cidlinou, KP venkovských divadelních souborů, 1990
Libice nad Cidlinou, KP venkovských divadelních souborů, 1990
Louny, pořadatelé a účastníci KP Lounské divadlení 2014
Louny, pořadatelé a účastníci KP Lounské divadlení 2014
Louny, pořadatelé a účastníci KP Lounské divadlení 2014
Louny, porota Lounského divadlení 2018
Louny, porota Lounského divadlení 2018
Malované opony divadel českých zemí II, obálka knihy, 2017
Milan Strotzer - poděkování JH 2010
Milan Strotzer, CP Jiráskův Hronov 2003
Milan Strotzer, CP KDP Vysoké n. Jiz. 2005
Milan Strotzer, Hana Nedvědová a Marcela Kollertová, slavnostní zakončení JH 2010
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 4. sál, 20, časopisy a jejich redaktoři
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 4. sál, 20. Časopisy
Němčice nad Hanou, KP Hanácký divadelní máj, 2000
Nitra, Absolutní nedivadlo a The Greens, 1967
Nitra, Absolutní nedivadlo, Co je to žít? Lidsky!, Vyškov 1967 / Nitra 1968
Nitra, Absolutní nedivadlo, Co je to žít? Lidsky!, Vyškov 1967 / Nitra 1968
Nitra, Absolutní nedivadlo, Co je to žít? Lidsky!, Vyškov 1967 / Nitra 1968
Nitra, Absolutní nedivadlo, Co je to žít? Lidsky!, Vyškov 1967 / Nitra 1968
Nitra, Absolutní nedivadlo, Co je to žít? Lidsky!, Vyškov 1967 / Nitra 1968
Nitra, Absolutní nedivadlo, Co je to žít? Lidsky!, Vyškov 1967 / Nitra 1968
Nitra, Absolutní nedivadlo, hostování v Klubu VAAZ Brno, 1967
Nitra, Absolutní nedivadlo, Matiné Absolutního nedivadla a The Greens, 1967
Nitra, Absolutní nedivadlo, Matiné Absolutního nedivadla a The Greens, 1967
Nitra, Absolutní nedivadlo, Matiné Absolutního nedivadla a The Greens, 1967
Nitra, Absolutní nedivadlo, Matiné Absolutního nedivadla a The Greens, 1967
Nitra, Absolutní nedivadlo, Matiné Absolutního nedivadla a The Greens, 1967
Nučice, Lidové divadlo, vítání souboru na NP KDP Vysoké n. Jiz. 1984
Nučice, Lidové divadlo, vítání souboru na NP KDP Vysoké n. Jiz. 1984
Nymburk, KP SDH 1979, programová brožura, str. 14-15
Nymburk, POAN,  Vejce nad zlato, 1976, pozvánka na premiéru
Nymburk, POAN, 255.675 nebo 262.249?, 1975
Nymburk, POAN, 255.675 nebo 262.249?, 1975
Nymburk, POAN, 255.675 nebo 262.249?, 1975
Nymburk, POAN, 255.675 nebo 262.249?, 1975
Nymburk, POAN, Hrůzný sen pana Vopi / Vejce nad zlato, plakát, 1977
Nymburk, POAN, novinový článek, 1975
Nymburk, POAN, Nuž modlete se, milenci, plakát, 1974
Nymburk, POAN, plakát, duben-červen 1975
Nymburk, POAN, plakát, leden-březen 1975
Nymburk, POAN, plakát, říjen-prosinec 1974
Nymburk, POAN, Pohádka o Červené Karkulce, 1977
Nymburk, POAN, Pohádka o Červené Karkulce, 1977
Nymburk, POAN, Pohádka o Červené Karkulce, 1977
Nymburk, POAN, Pohádka o Červené Karkulce, 1977
Nymburk, POAN, Pohádka o Červené Karkulce, 1977
Nymburk, POAN, Pohádka o Červené Karkulce, plakát, 1976
Nymburk, POAN, Vejce nad zlato, novinová zpráva
Ostrava-Zábřeh, Nedivadlo, pozvánka na představení 1969
Ostrava-Zábřeh, Nedivadlo, pozvánka na představení 1969
Poděbrady, Jiří, KaSS, Přeukrutná tragedie o životě a smrti Palečka Velikého, 1979
Poděbrady, Jiří, KaSS, Přeukrutná tragedie o životě a smrti Palečka Velikého, 1979
Poděbrady, Jiří, Přeukrutná tragedie o životě a smrti Palečka Velikého, 1979
Poděbrady, POAN, Láska není, když, plakát, 1980
Praha, Absolventi kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS, Maska červené smrti, 1980
Praha, KPR 2018–2023, slavnostní vyřazení absolventů, Rakovník 2023
Praha, KPR 2018–2023, slavnostní vyřazení absolventů, Rakovník 2023
Praha, KPR 2018–2023, slavnostní vyřazení absolventů, Rakovník 2023
Praha, KPR 2018–2023, slavnostní vyřazení absolventů, Rakovník 2023
Praha, KPR 2018–2023, slavnostní vyřazení absolventů, Rakovník 2023
Praha, KPR 2018–2023, slavnostní vyřazení absolventů, Rakovník 2023
Praha, KPR 2018–2023, slavnostní vyřazení absolventů, Rakovník 2023
Praha, Kurz divadelní režie a herectví LK SKKS 1977-1980, Slavnostní vyřazení posluchačů,1980
Praha, Kurz divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, slavnostní vyřazení posluchačů, Rakovník 1986
Praha, NIPOS, křest knihy Malované opony divadel českých zemí II, 2018
Praha, NIPOS, křest knihy Malované opony divadel českých zemí II, 2018
Praha, NIPOS, křest knihy Malované opony divadel českých zemí II, 2018
Praha, NIPOS, křest knihy Malované opony divadel českých zemí II, 2018
Praha, Posluchači kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS, Maska červené smrti, 1980
Praha, Posluchači kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS, Maska červené smrti, 1980
Praha, Posluchači kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS, Maska červené smrti, 1980
Praha, Posluchači kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS, Maska červené smrti, 1980
Praha, Posluchači kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS, Maska červené smrti, 1980
Praha, Posluchači kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS, Maska červené smrti, 1980
Praha, Posluchači kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS, Maska červené smrti, 1980
Praha, Posluchači kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS, Maska červené smrti, 1980
Praha, Posluchači kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS, Maska červené smrti, 1980
Praha, Posluchači kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS, Maska červené smrti, 1980
Praha, Posluchači kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS, Maska červené smrti, 1980
Praha, Posluchači kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS, Maska červené smrti, 1980
Praha, Posluchači kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS, Stonožka, 1980
Praha-Smíchov, Lidová konzervatoř SKKS, kurz režie a herectví, zápočty 1979
Praha-Smíchov, Lidová konzervatoř SKKS, kurz režie a herectví, zápočty 1979
Praha-Smíchov, Lidová konzervatoř SKKS, soustředění při CP FEMAD Poděbrady 1978
Praha-Smíchov, Lidová konzervatoř SKKS, soustředění při CP FEMAD Poděbrady 1978
Praha-Smíchov, Lidová konzervatoř SKKS, soustředění při CP FEMAD Poděbrady 1978
Praha-Smíchov, Lidová konzervatoř SKKS, soustředění při CP FEMAD Poděbrady 1978
Praha-Smíchov, Lidová konzervatoř SKKS, soustředění při CP FEMAD Poděbrady 1978
Praha-Smíchov, Lidová konzervatoř SKKS, soustředění v Roztokách u Rakovníka, 1978
Praha-Smíchov, Lidová konzervatoř SKKS, soustředění v Roztokách u Rakovníka, 1978
Rachlíková, Růžena a Holík, Stanislav, Hálek Nymburk, předání Zl. odznaku J. K. Tyla, 1977
Rachlíková, Růžena a Holík, Stanislav, Hálek Nymburk, předání Zl. odznaku J. K. Tyla, 1977
Rakovník, CP Popelka 2012, práce se skupinami dětí
Rakovník, CP Popelka 2012, slavnostní vyřazení absolventů KPR 2008-2012
Rakovník, CP Popelka 2012, slavnostní vyřazení absolventů KPR 2008-2012
Rakovník, CP Popelka 2012, slavnostní vyřazení absolventů KPR 2008-2012
Rakovník, CP Popelka 2012, slavnostní vyřazení absolventů KPR 2008-2012
Rakovník, CP Popelka 2012, slavnostní vyřazení absolventů KPR 2008-2012
Rakovník, CP Popelka 2012, slavnostní vyřazení absolventů KPR 2008-2012
Rakovník, CP Popelka 2012, slavnostní vyřazení absolventů KPR 2008-2012
Rakovník, CP Popelka, porota a lektoři, 2011
Rakovník, CP Popelka, porota a lektoři, 2011
Rakovník, CP Popelka, porota a lektoři, 2011
Rakovník, CP Popelka, porota, 1995
Rakovník, CP Popelka, porota, 1996
Rakovník, CP Popelka, porota, 1999
Rakovník, KP Wintrův Rakovník 1988
Rakovník, KP Wintrův Rakovník 2013 - rozborové semináře
Rakovník, KP Wintrův Rakovník 2018, rozborové semináře
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, Milan Strotzer, 1986
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, porada poroty, 1985
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, porota, 1983
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, porota, 1984
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, porota, 1984
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, rozborové semináře, 2012
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, rozborové semináře, 2012
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, rozborové semináře, 2014
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, rozborové semináře, 2014
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, rozborové semináře, 2014
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, rozborové semináře, 2014
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, rozborové semináře, 2022
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, rozborové semináře, 2022
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, rozborové semináře, 2022
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, rozborové semináře, 2022
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, rozborové semináře, 2023
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, rozborový seminář, 2016
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, rozborový seminář, 2017
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, rozborový seminář, 2017
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, rozborový seminář, 2017
Rakovník, NP Popelka Rakovník 1992
Rakovník, rozborové semináře KP Wintrův Rakovník 2015
Rakovník, rozborové semináře KP Wintrův Rakovník 2015
Rakovník, rozborové semináře KP Wintrův Rakovník 2015
Rakovník, slavnostní vyřazení absolventů KPR, CP Popelka Rakovník 2023
Rakovník, slavnostní vyřazení absolventů KPR, CP Popelka Rakovník 2023
Rakovník, zahájení a zakončení CP Popelka Rakovník 2018
Sadská, OP amatérských divadelních souborů okresu Nymburk – rozborový seminář a jiné, 1980
Sadská, OP amatérských divadelních souborů okresu Nymburk – vítání souborů, 1982
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
Strotzer Milan - portrét, 2003
Strotzer Milan - portrét, 2003
Strotzer Milan, 2007
STROTZER, Milan a ŠPIRIT, Václav, Internationale Theatertreff Lörrach, 2012
STROTZER, Milan, Středočeské KKS Praha, 1984
Třebíč, 1. Divadelní Třebíč, národní přehlídka tradičního amatérského divadla 1992
Třebíč, 1. Divadelní Třebíč, národní přehlídka tradičního amatérského divadla 1992
Třebíč, CP Divadelní Třebíč, J. Kodeš, M. Poesová, M. Strotzer, 2002
Třebíč, CP Divadelní Třebíč, společné setkání pořadatelů s lektory, 1997
Třebíč, CP Divadelní Třebíč, společné setkání pořadatelů s lektory, 1997
Třebíč, CP Divadelní Třebíč, společné setkání pořadatelů s lektory, 1997
Třebíč, Divadelní Třebíč, CP - 2005,  porota
Třebíč, Divadelní Třebíč, CP - 2007, porota
Třebíč, Divadelní Třebíč, CP - 2007, porota
Vysoké nad Jizerou, CP Krakonošův divadelní podzim, přípravný výbor, 2000
Vysoké nad Jizerou, CP Krakonošův divadelní podzim, přípravný výbor, 2001
Vysoké nad Jizerou, CP Krakonošův divadelní podzim, účastníci přehlídky, 1997
Vysoké nad Jizerou, Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha, slavnostní vyřazení absolventů, 2002
Vysoké nad Jizerou, Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha, slavnostní vyřazení absolventů, 2002
Vysoké nad Jizerou, Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha, slavnostní vyřazení absolventů, 2002
Žďár nad Sázavou, KP Pohádkový mlejnek 2015, publikum - porota - zakončení
Žďár nad Sázavou, KP Pohádkový mlejnek 2015, publikum - porota - zakončení
Žďár nad Sázavou, Pohádkový mlejnek 2011, zakončení přehlídky
Žďár nad Sázavou, Pohádkový mlejnek 2011, zakončení přehlídky
Zdeněk Štěrba v porotě
Žebrák, Erbenův Žebrák, KP české a světové klasiky – Memoriál Jiřího Beneše 1988
Žebrák, Erbenův Žebrák, KP české a světové klasiky – Memoriál Jiřího Beneše 1988
Žebrák, Erbenův Žebrák, KP české a světové klasiky – Memoriál Jiřího Beneše 1988
Žebrák, KP amatérského činoherního divadla pro děti, porota, 1984
Žebrák, KP divadelní klasika, divadelní klasika, M. Strotzer a ? , 1989
Žebrák, KP divadelní klasiky, 1986
Žebrák, KP divadelní klasiky, 1989
Žebrák, KP Erbenův Žebrák 1979, programová brožura, 7. str.
Žleby / Libice nad Cidlinou, KP venkovských divadelních souborů, 1984
Žleby / Libice nad Cidlinou, KP venkovských divadelních souborů, 1984


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Strotzer Milan - portrét, 2003
Nitra, Absolutní nedivadlo, Co je to žít? Lidsky!, Vyškov 1967 / Nitra 1968
Nymburk, POAN, 255.675 nebo 262.249?, 1975
Nymburk, POAN, Pohádka o Červené Karkulce, 1977
Nymburk, POAN, Pohádka o Červené Karkulce, 1977
Poděbrady, Jiří, KaSS, Přeukrutná tragedie o životě a smrti Palečka Velikého, 1979
Praha, Posluchači kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS, Maska červené smrti, 1980
Praha, Posluchači kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS, Maska červené smrti, 1980
Praha, Posluchači kurzu divadelní režie a herectví LK SKKS, Stonožka, 1980
Žleby / Libice nad Cidlinou, KP venkovských divadelních souborů, 1984
Žebrák, KP amatérského činoherního divadla pro děti, porota, 1984
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, porota, 1984
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, porada poroty, 1985
Praha, Kurz divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, slavnostní vyřazení posluchačů, Rakovník 1986
Rakovník, NP Popelka Rakovník 1992
Libice nad Cidlinou, CP FEMAD, organizátoři, 1994
Libice nad Cidlinou, CP FEMAD, organizátoři, 1994
Hronov, CP Jiráskův Hronov, snímky z plenéru, 1996
Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha 1993-1998, slavnostní vyřazení absolventů, Rakovník 1998
Vysoké nad Jizerou, Kurz praktické režie IPOS-ARTAMA Praha, slavnostní vyřazení absolventů, 2002
Strotzer Milan - portrét, 2003
Milan Strotzer, CP Jiráskův Hronov 2003
Milan Strotzer, CP KDP Vysoké n. Jiz. 2005
Třebíč, Divadelní Třebíč, CP - 2005,  porota
JH 2006, Milan Strotzer
Strotzer Milan, 2007
Hronov, CP Jiráskův Hronov, poděkování seminaristů Milanu Strotzerovi, 2010
Hronov, CP Jiráskův Hronov, poděkování seminaristů Milanu Strotzerovi, 2010
Milan Strotzer, Hana Nedvědová a Marcela Kollertová, slavnostní zakončení JH 2010
Rakovník, CP Popelka 2012, slavnostní vyřazení absolventů KPR 2008-2012
Rakovník, KP Wintrův Rakovník 2013 - rozborové semináře
Louny, pořadatelé a účastníci KP Lounské divadlení 2014
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, rozborové semináře, 2014
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, rozborové semináře, 2014
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, rozborové semináře, 2014
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, rozborový seminář, 2017
Praha, NIPOS, křest knihy Malované opony divadel českých zemí II, 2018
Louny, porota Lounského divadlení 2018
Hronov, Gurmán života a divadla, vzpomínkový pořad na prof. Jana Císaře, CP Jiráskův Hronov 2021
Hronov, Festivalové minuty, CP Jiráskův Hronov 2021
Česká Třebová, NP seniorského divadla, uvádění představení a povídání o viděném, 2022
Praha, KPR 2018–2023, slavnostní vyřazení absolventů, Rakovník 2023


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.