Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 78
Rok: 2008
Začátek: 1.8.2008
Konec: 9.8.2008
78. ročník Jiráskova Hronova (JH) byl koncipován jako celostátní mezidruhová přehlídka se zahraniční účastí.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a Královéhradeckého kraje pořádaly NIPOS-ARTAMA Praha a město Hronov.

Spolupořadatelé:
Amatérská divadelní asociace
Sdružení pro tvořivou dramatiku
Svaz českých divadelních ochotníků
České středisko AITA/IATA
Volné sdružení východočeských divadelníků
Společnost Amatérské divadlo a svět
Česká sekce Unima
Klub přátel umění v České republice

Do Hronova přijelo cca 2100 účastníků festivalu. Tento počet se ještě navýšil (přinejmenším zdvojnásobil) v závěru festivalu o ty, kteří si nechtěli nechat ujít podívanou na velkolepý ohňostroj.
Aktivně a bezprostředně bylo do festivalového dění zapojeno 1135 osob, z toho 235 členů souborů hrajících v hlavním programu, 483 v doplňkovém programu, 355 účastníků seminářů a dílen včetně lektorů a organizátorů a 62 místních pracovníků a aktivistů. Počet dalších návštěvníků JH, které do Hronova přivedl zájem o divadlo, organizátoři odhadovali na 950 osob.

Základním zdrojem výběru inscenací do programu JH 2008 byly, tak jako v minulých letech, celostátní (národní) druhové přehlídky amatérského divadla. Většině z nich předcházely postupové přehlídky nižšího stupně. Jejich rozsah byl stejně mohutný jako v posledních letech. „Výběrový koš“ pro JH 2008 obsahoval na úrovni tzv. krajských postupových přehlídek či přehlídek celostátních a mezinárodních, která postupová kola nemají, více jak 1000 inscenací (vystoupení, performancí), z nichž se utvářel hlavní program
JH.

Programová rada se sešla ke svému jednání v NIPOS-ARTAMA 21.6. 2008
Programová rada se sešla v kompletním zastoupení daném propozicemi JH: zvolená předsedkyně Lenka Novotná (zastupovala na jednání Otevřeno Kolín), prof. PhDr. Jan Císař, CSc. (zastupoval v programové radě Šrámkův Písek), Štěpán Filcík (Loutkářská Chrudim), Naďa Gregarová (AITA/IATA), MgA. Jiří Hraše (Kaškova Zbraslav), Mgr. Jakub Hulák (Dětská scéna Trutnov), Marcela Kollertová (KIS Hronov), prof. Mgr. František Laurin (KDP Vysoké n. J.), MgA. Petr Michálek (Popelka Rakovník), Mgr. Elvíra Němečková (Tanec, tanec... Jablonec n. N.), Mgr. Milan Schejbal (Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín), PhDr. Milan Strotzer (NIPOS-ARTAMA), MgA. Dominika Špalková (Náchodská prima sezóna), Ing. Dušan Zakopal (Pohárek SČDO) a Mgr. Alena Zemančíková (Wolkrův Prostějov).

Postupná proměna programové skladby od převahy her dramatických autorů k vlastní autorské tvorbě se projevila na 78. JH nejrazantněji v celé historii festivalu. V hlavním programu totiž ubylo (byť vlastních) dramatizací a počet původních autorských počinů jednoznačně převážil.


Postupná proměna programové skladby od převahy her dramatických autorů k vlastní autorské tvorbě se projevila na 78. JH nejrazantněji. V hlavním programu totiž ubylo (byť vlastních) dramatizací a počet původních autorských počinů jednoznačně převážil.
Programovou skladbu charakterizovala především různorodost, ale ruku v ruce s ní zřetelné směřování k hledání a nalézání smysluplných cest amatérského divadla, a to takových, které jsou dány jeho podstatou a s ní spojenou výlučností. Jen stěží by bylo tentokrát možné určovat objektivizující žebříček kvality a přínosnosti jednotlivých inscenací. Patrně by se posuzovatelé shodli na tom, že na nejvyšší příčku dosahovala inscenace hry Jeana Cocteaua Dvojhlavý orel Divadla bez střechy z Vyškova. Z různých zorných úhlů pohledu by však na stejnou či těsnou příčku museli přiřadit celou plejádu dalších inscenací JH 2008 a jen málokterá z nich by se ocitla o nějaké to patro níže. Mezi nejkvalitnějšími a nejpřínosnějšími je třeba jmenovat inscenace Hotel Beránek plzeňského loutkářského souboru Střípek, Žáby pražského souboru Kámen, Hugo Teatra Hugo ze Semil, Asteroid Bejček královéhradeckého souboru Samohana, Fucking generation souboru VĚK z Plzně, Ach, ta něha našich dam stochovského souboru Luna, Kino DS TJ Sokol z Lázní Toušeň. V těchto souvislostech nelze pominout inscenace zahraniční, zvláště nastudování Mittererovy hry Můj netvor divadly z Abtenau a Holzhausenu z Rakouska a Zlatíčka (Oud Zweet; Starý pot) holandského souboru KROV z Bredy. Výčet však stále zdaleka není úplný, cennými příspěvky do programu JH, respektive do diskuze o současném hledání smyslu amatérské divadelní činnosti, byly i další inscenace (viz soupis repertoáru 78. JH).
V hlavním programu bylo uvedeno 24 inscenací od 24 souborů ve 101 představeních. Z toho z hlediska druhového 12 inscenací činoherního (hereckého) divadla 4 loutkového divadla, 3 tzv. divadla poezie, 1 činoherního divadla pro děti, 2 pohybového divadla, 2 tanečního divadla, 2 produkce experimentujícího divadla. Z hlediska dramaturgického: 14 původních autorských her či scénářů, z toho 1 původní hra vycházející z barokní dramatiky, 7 vlastních dramatizací literárních předloh, 2 hry ze současné světové dramatiky (rakouské a francouzské), 3 z odkazu světové klasické dramatiky (francouzské, norské a německé). Z hlediska podílu komediálních a vážných žánrů převažovaly v dramaturgii hlavního programu inscenace se závažnou tematikou. Byly jich plné čtyři pětiny.
Divadelní představení hlavního programu doplnila další v rozsáhlém doprovodném programu, do nějž lze započíst i představení seminářů a dílen Klubu (nejen) mladých divadelníků, kterých se oproti obyčeji uskutečnilo značné množství (12). Opakovaně byly v programu zúročeny výsledky práce posluchačů hronovských seminářů. Tentokrát v předvečer zahájení JH uvedli posluchači Kurzu praktické režie NIPOS-ARTAMA Praha 2003–2007 své absolventské představení hry Arthura Schnitzlera: U zeleného papouška.
Celkem hronovský festival obnášel 50 divadelních inscenací a produkcí od 47 divadelních kolektivů v 135 představeních. Vedle toho měli návštěvníci festivalu možnost navštívit na 30 hudebních produkcí a zhlédnout 6 výstav, mezi nimi např. expozici k 100. výročí narození hronovského rodáka Egona Hostovského. Součástí doprovodného programu bylo slavnostní setkání divadelníků u příležitosti 40. výročí vzniku SČDO. Tímto rozsahem programu se stal 78. JH ročníkem rekordním v celé historii festivalu.

Klub (nejen) mladých divadelníků byl realizován v 15 tematických seminářích a dílnách, šestnáctou volbu představovala možnost být kmenovým posluchačem Problémového clubu (PC). Do K(n)MD se zapojilo 278 seminaristů, což byla třetí nejvyšší účast za dobu jeho existence. Největší zájem byl o semináře D (jako Dramatická situace) Milana Schejbala, K (jako Komunikace) Daniely Fischerové a TaP (jako Tanec a Pohyb) Henka Smitse z Holandska.
Vedle PC nabízely v průběhu celého festivalu možnosti poznání a tříbení názorů Rozborový seminář SČDO a Diskuzní klub.

Na půdě 78. JH se uskutečnilo několik jednání: schůzka zástupců divadelních organizací sdružených v Matici českých divadelníků, schůzka Koordinační rady amatérského divadla a jako každoročně zasedání Českého střediska AITA/IATA. Svůj křest zde měly nové internetové stránky festivalu. V den oficiálního zahájení festivalu byla udělena Cena MK ČR za celoživotní přínos k rozvoji amatérského divadla Rudolfu Felzmannovi.
Milan Strotzer
Účast souborů:
V hlavním programu JH bylo uvedeno 24 inscenací:

Za představením v závorce uvedeno odkud inscenace postoupila.

Praha, Divadlo Kámen, Petr Macháček: Žáby, r. Petr Macháček. (Šrámkův Písek)

Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, František Zborník: Pension, r. František Zborník. (Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč)

Vyškov, Divadlo Bez střechy, Jean Cocteau (překlad František Hrubín): Dvojhlavý orel, r. Radoslav Mesarč. (Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč)

Tábor, DS Tábor, o. s., František Nepil: Polní žínka Evelínka, r. Josef Konrád. (Popelka Rakovník)

Náchod, J.S.T.E. Artyžok a Dred, texty a inspirační zdroje - Naso, Olič, Rousseau, křesťanské, antické legendy, písně: Dekalog: Pygmalion - Svatba - Kar, r. Ondřej Pumr. (Šrámkův Písek)

Jablonec nad Nisou, Parau Parau, Sólo pro knížky. (Tanec Tanec Jablonec nad Nisou)

Plzeň, ZUŠ B. Smetany, NoTa, Enyky benyky Anka banka, vedoucí a choreografka Lenka Jíšová. (Otevřeno Kolín)

Lázně Toušeň, DS T. J. Sokol, scénická groteska: Kino, r. Dušan Müller. (Otevřeno Kolín)

Slovenská republika, Prievidza, Divadlo "A" a Divadlo Shanti, o. z., Bertolt Brecht - Jozef Krasula: Malomeštiakova svadba, r. Jozef Krasula. (Soubor doporúčila AITA/IATA)

Nové Homole, Ženský amatérský spolek ŽAS, Stanislava Kočvarová podle V. Neubauera: Sextánky, r. Stanislava Kočvarová. (Krakonošův divadelní podzim)

Plzeň, Střípek, Ivana Faitlová, František Kaska: Hotel Beránek aneb Pozor za dveřmi je vlk, r. Ivana Faitlová, Martina Hartmannová. (Loutkářská Chrudim)

Brno, Divadlo v 7 a půl, Henrik Ibsen: Nora, r. Jan Antonín Pitínský. (Host přehlídky)

Rakousko, Theater Abtenau / Theater Holzhausen, Felix Mitterer: Můj netvor (Mein Ungeheuer), r. M. Hackl. (Soubor doporučila AITA/IATA)

Semily, Teatro Hugo, Jan Mocek a kolektiv: Hugo, r. Jan Mocek. (Loutkářská Chrudim a Šrámkův Písek)

Polná, Divadlo Duha, Bohumil Hrabal, Václav Nývlt: Ostře sledované vlaky, r. Petr Vaněk. (Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč)

Hořovice, Spolek loutkářů Na holou, Ludvík "Říha" Řeřicha podle Daniila Charmse: Nádherný letní den aneb Kdo jsme, kam jdeme, a kolik na to máme času, r. Ludvík "Říha" Řeřicha. (Loutkářská Chrudim)

Plzeň, LS Věk, kolektiv souboru: Fucking Generation aneb Zbavme se svých patosů a hymen, r. kolektiv souboru. (Loutkářská Chrudim 2007)

Nizozemí, Divadelní soubor Krov Breda, Jeroen Flamman: Zlatíčka (Oud zweet), r. Mireille Verhoeven. (Soubor doporučila AITA/IATA)

Praha 1, ZUŠ Biskupská 12, KUK! (Klub Uměleckých Katastrof), kolektiv souboru: Komunikační Etudy, r. Ivana Sobková. (Náchodská Prima sezona)

Praha 6, ZUŠ Harmonie, LDO, Jan Werich: O rybáři a jeho ženě, r. Vladimír Jopek. (Dětská scéna Trutnov)

Ostrov, Na poslední chvíli, kolektiv souboru a Lucie Veličková: Lesson three - My day, r. Lucie Veličková. (Wolkrův Prostějov)

Vyškov, O. S. Thalia, Ernst Jandl a Christian Morgenstern: Non s müsli, r. Radim Šíp. (Wolkrův Prostějov)

Hradec Králové, Divadlo Samohana, Josef Tejkl: Asteroid Bejček, r. Josef Tejkl. (Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč)

Praha, Divadlo TotO, Etgar Keret: Knellerův letní tábor, r. Hana Jůzlová. (Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč)

Stochov, Divadlo Luna, Jean-Claude Danaud: Ach, ta něha našich dam!, r. Luboš Fleischmann. (Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč)

Kuks, Geisslers Hofcomoedianten, soubor podle libret Heinricha Rademina: Nevyslovené oraculum - výmluvná mlčenlivost. Ani muk! - Nepomuk! (Šrámkův Písek)
Lektoři:
Viz rubriky TEXT a SOUVISEJÍCÍ TEXTY (Faktografie 78. Jiráskova Hronova)
Paralelní akce:
Výstavy:

Filip Lašut - 40 let fotografování ochotníků (předsálí Slavie)
Egon Hostovský - ke 100. výročí narození autora (výstavní hala JD)
Malované opony - pořádá Muzeum ČAD o. s., Miletín (předsálí SJČ)
Zlatý Tyl - oceněné osobnosti v roce 2008 (předsálí JD)
Ohlédnutí za 77. JH - fotografie Ivo Mičkala (Informační středisko JH)
Obrazy Ireny Hubkové a Šafářovy kalendáře (Galerie U Šafářů)

Doprovodné programy:

Praha, absolventi Kurzu praktické režie NIPOS-ARTAMA, Arthur Schnitzler: Uzeleného papouška, r. Milan schejbal a frekventanti KPR.
Karlovy Vary, D3, Antonín Přidal: Pěnkava s loutnou, r. Antonín Přidal. (Slavnostní pčedstavení ke 40 letům SČDO)
Libice nad Cidlinou, DS Vojan, Vlastimil Peška: Měla babka čtyři jabka.
USA, Oregon, Junction City, Soubor Phoinix Players, Závan minulosti (Blast from the past), r. Mary Huls.
Zájmové sdružení Splav - koncert
Dostaveníčko s Jabloneckou píšťalkou - koncert
Slavnostní zahájení 78. JH
Sázava, ochotnická divadelní společnost Chátra, O veliké řepě; Hanba mužům, kterým žena vládne.
Koletova hornická hudba - Rtyně
Vavřinecký den (host: Uršula Kluková)
Dechový orchestr mladých - ZUŠ Hronov
6nachodníku - zpívá Lucie Peterková
Co babička vyprávěla - Jarka Holasová, Božena Němcová: O Palečkovi
Senior band Náchod - kapelník Jaroslav Kopecký
Big band ALDIS - Hradec Králové, dirigent Jiří Beneš
ORKA - kapelu vede Augustín Kuru
Co babička neřekla - Jarka Holasová, Božena Němcová: O koze
Hronov, ZUŠ, Brumbambulata, Jak vodník, čerti, strašidla a víly zachránili ratibořický mlýn
Musica per quattro a pěvecký sbor Brumbambule - Hronov, ZUŠ
G-point function - Kostelec nad Orlicí
Heebie Jeebies - Hronov
Sepultura Revival - Hronov
Hronovská dechovka - dirigent Josef Langer
Sahar - kouzlo Orientu - orient. tance, vedoucí D. Minaříková
Slaviňáci - kapela, Slavný
Císařovy nové šaty - kapela LS Věk, Plzeň
Vojta Kiďák Tomáško a Ríša mMelichar - písničkáři západních Čech
Jana Koubková, Quartet - koncert
Z pohádky do pohádky II - Mr. Carlo - kouzelník
Rock fest (kapely: Musica de mortale, Moje city, Papaja tyrkys, Aroma lososa, 9 mm, Jesus om, 3Brats, Benjaming band)
Z pohádky do pohádky III
Relax band Hronov - dirigent Jan Drejsl
Závěrečné slovo festivalu, ohňostroj
Pink Floid Revival - Náchod, večerní koncert
Bibliografie:
78. Jiráskův Hronov, programová brožura, 2008, 64 s., kART.

78. Jiráskův Hronov - tiskové zprávy č. 1 - 4 viz adresa http://mestohronov.cz/jiraskuv-hronov/clanky/tiskove-zpravy

CÍSAŘ, Jan: Hronov v době postmoderny aneb Orli - Žáby - Sextánky. Amatérská scéna 2008, č. 5, s. 24-33.

ELBERS, Joke, AITA/IATA: Jiráskův Hronov Festival, 2 - 9 August 2008. Hronov, the Czech Republic. Amatérská scéna 2008, č. 5, s.34-37.

KOUTOVÁ, Eva, HANUŠKOVÁ, Petra, FERENCZOVÁ, Zuzana. Nakouknutí pod pokličku seminářů Jiráskova Hronova. Amatérská scéna 2008, č. 5, s.

SOPROVÁ, Jana: 78. Jiráskův Hronov – jaký byl? www.scena.cz

ZEMANČÍKOVÁ, Alena: Osmasedmdesátý Jiráskův Hronov bez zábran. Literární noviny 2008, č.34, s. 13.(Přehlídka se nesla ve znamení plurality tvůrčích postupů, estetických názorů a témat komunikace.)

Související Soubory

Související Přehlídky

Související Pojmy

Související www odkazy

Související Obrázky

Brno, Divadlo v 7 a půl, Nora, 2008
Česká Lípa, Jirásek, Pension, CP Jiráskův Hronov 2008
Hejral Josef, 40 let SČDO, JH 2008
Homole, ŽAS, Sextánky, JH 2008
Hořovice, Spolek loutkářů Na holou, Nádherný letní den, 2008
Hradec Králové, Divadlo Samohana, Asteroid Bejček, 2008
Hronov, 78 JH, výstava Malované opony 2008
Hronov, 78. Jiráskův Hronov, plakát doprovod. programu 2008
Hronov, 78. Jiráskův Hronov, programová brožura 2008
Hronov, CP Jiráskův Hronov, snímky z plenéru, 2008
Hronov, Jiráskův Hronov - 2008, ročník 78. Problémový club JH.
Hronov, Jiráskův Hronov - 2008, ročník 78. Problémový club JH.
Hronov, Jiráskův Hronov - 2008, ročník 78. Problémový club JH.
Hronov, Jiráskův Hronov - 2008, ročník 78. Problémový club JH.
Hronov, Jiráskův Hronov - 2008, ročník 78. Problémový club JH.
Hronov, Jiráskův Hronov - 2008, ročník 78. Problémový club JH.
Hronov, Jiráskův Hronov, plakát 2008
Hronov, Jiráskův Hronov, plakát 2008
Jablonec nad Nisou, Parau Parau, Sólo pro knížky, 2008
JH 2008, 40 let SČDO
JH 2008, Cena ministra kultury Rudolfovi Felzmannovi
JH 2008, Foto - Filip Lašut
JH 2008, Foto JH 2007 - Mičkal Ivo
JH 2008, Seminář - A, Špirit Václav
JH 2008, Seminář - D, Schejbal Milan
JH 2008, Seminář - DRH
JH 2008, Seminář - G
JH 2008, Seminář - H
JH 2008, Seminář - I
JH 2008, Seminář - J
JH 2008, Seminář - K
JH 2008, Seminář - K
JH 2008, Seminář - M
JH 2008, Seminář - N
JH 2008, Seminář - P
JH 2008, Seminář - S
JH 2008, Seminář - SČDO
JH 2008, Seminář - T
JH 2008, Seminář - TaP
JH 2008, Seminář - Ž
JH 2008, zahájení festivalu
Kuks, Geisslers Hofcomoedianten,  Ani muk! – Nepomuk!, 2008
Lázně Toušeň, Sokol, Kino, 2008
Náchod , J.S.T.E. Artyžok a Dred, Pygmaliom - Svatba - Kar, 2008
Nizozemí, Divadelní soubor KROV Breda, Zlatíčka, 2008
Ostrov, ZUŠ Na poslední chvíli, Lesson Three – My Day, 2008
Plzeň, L. S. VĚK, Fucking Generation aneb Zbavme se svých patosů a hymen, 2008
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Hotel Beránek, LCH 2008
Plzeň, NoTa ZUŠ B. Smetany, Enyky Benyky Anka Banka, 2008
Polná, Duha, Ostře sledované vlaky, 2008
Praha, Kurz praktické režie, Hostinec U Zeleného papouška, CP Jiráskův Hronov 2008
Praha-Dejvice, LDO ZUŠ Harmonie, O rybáři a jeho ženě, 2008
Praha-Karlín, Kámen, Žáby, 2008
Praha-Nové Město, DS KUK ZUŠ Biskupská, Komunikační etudy, 2008
Praha-Nové Město, TotO, Knellerův letní tábor, 2008
Rakousko,Theater Abtenau,Theater Holzhausen, Můj netvor, 2008
Semily,Teatro HUGO, Hugo, 2008
Slovensko, Prievidza, Divadlo „A“ a D. Prievidza, Malomeštiakova svadba, 2008
Stochov, Luna, Ach, ta něha našich dam!, 2008
Tábor, DS Tábor, Polní žínka Evelínka, 2008
USA, Oregon, Junction City, Phoinix Players, Závan minulosti, 2008
Vyškov, Divadlo Bez střechy, Dvojhlavý orel, 2008
Vyškov, O. S. Thalia, Non s müsli, 2008
Závodský Vít, PhDr., divadelní kritik a publicista Brno, udělení Zlatého odznaku J. K. Tyla na JH 2008


Související Alba

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Vyškov, Divadlo Bez střechy, Dvojhlavý orel, 2008
JH 2008, Seminář - S
Praha-Karlín, Kámen, Žáby, 2008
JH 2008, Seminář - M
JH 2008, zahájení festivalu
JH 2008, Seminář - H
JH 2008, Seminář - D, Schejbal Milan
Kuks, Geisslers Hofcomoedianten,  Ani muk! – Nepomuk!, 2008
Hradec Králové, Divadlo Samohana, Asteroid Bejček, 2008
Praha-Dejvice, LDO ZUŠ Harmonie, O rybáři a jeho ženě, 2008
Nizozemí, Divadelní soubor KROV Breda, Zlatíčka, 2008
Hořovice, Spolek loutkářů Na holou, Nádherný letní den, 2008
JH 2008, Seminář - K
Slovensko, Prievidza, Divadlo „A“ a D. Prievidza, Malomeštiakova svadba, 2008
Závodský Vít, PhDr., divadelní kritik a publicista Brno, udělení Zlatého odznaku J. K. Tyla na JH 2008
Tábor, DS Tábor, Polní žínka Evelínka, 2008
JH 2008, Seminář - Ž
Lázně Toušeň, Sokol, Kino, 2008
JH 2008, Seminář - P
Jablonec nad Nisou, Parau Parau, Sólo pro knížky, 2008
JH 2008, Seminář - K
Praha, Kurz praktické režie, Hostinec U Zeleného papouška, CP Jiráskův Hronov 2008
JH 2008, Seminář - G
JH 2008, Seminář - A, Špirit Václav
Stochov, Luna, Ach, ta něha našich dam!, 2008
Vyškov, O. S. Thalia, Non s müsli, 2008
Plzeň, L. S. VĚK, Fucking Generation aneb Zbavme se svých patosů a hymen, 2008
Polná, Duha, Ostře sledované vlaky, 2008
Brno, Divadlo v 7 a půl, Nora, 2008
JH 2008, 40 let SČDO
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Hotel Beránek, LCH 2008
JH 2008, Cena ministra kultury Rudolfovi Felzmannovi
Náchod , J.S.T.E. Artyžok a Dred, Pygmaliom - Svatba - Kar, 2008
JH 2008, Seminář - T
Plzeň, NoTa ZUŠ B. Smetany, Enyky Benyky Anka Banka, 2008
JH 2008, Seminář - N
Česká Lípa, Jirásek, Pension, CP Jiráskův Hronov 2008
JH 2008, Seminář - J
JH 2008, Seminář - DRH
USA, Oregon, Junction City, Phoinix Players, Závan minulosti, 2008
Praha-Nové Město, TotO, Knellerův letní tábor, 2008
Ostrov, ZUŠ Na poslední chvíli, Lesson Three – My Day, 2008
Praha-Nové Město, DS KUK ZUŠ Biskupská, Komunikační etudy, 2008
Semily,Teatro HUGO, Hugo, 2008
Rakousko,Theater Abtenau,Theater Holzhausen, Můj netvor, 2008
Hejral Josef, 40 let SČDO, JH 2008
Homole, ŽAS, Sextánky, JH 2008
JH 2008, Seminář - TaP


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.