Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: ZUŠ Biskupská / BAF / TAJGYSTAJGI / KUK! / Studio Kláry Gazulové

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1948
Působení: 194x, 200x, 201x
Z Internetových stránek školy staženo 24.8.2010.
Vznik Základní umělecké školy v Praze 1 v Biskupské 12 je stejně spletitý jako vznik organizovaného nesoukromého uměleckého školství v Praze vůbec. Vynořila se z revolučních bojů pražského povstání roku 1945 a do Biskupské se nastěhovala roku 1947.
Oba roky jsou pro nás natolik klíčové, že je těžké rozhodnout, který z roků je vlastně rokem vzniku. Nebo vznikla ještě dříve? Posuďte sami.
Až do roku 1940 existovaly v Praze jen soukromé hudební školy nebo učitelé vyučovali hudbě soukromě.
Roku 1940 byla založena „Hudební a pěvecká škola při Unii hudebníků z povolání“ a jejím ředitelem se stal náš první ředitel, flétnista Alois Čech. Kancelář školy sídlila v Mělnické ulici na Smíchově a učitelé učili ve svých bytech.
Zároveň vznikla i Německá hudební škola. Získala budovu zavřené průmyslové školy v Malé Štupartské č. 8. Disponovala malými i velkými učebnami, sálem, množstvím nástrojů a velkým hudebním archivem.
Ředitel české školy Alois Čech byl muž činu. Spolu se svými kolegy Německou školu hned po Pražském povstání roku 1945 obsadil a zajistil ji se vším inventářem školy pro „Městskou hudební školu.“ Primátor Dr. Václav Vacek jí budovu ihned přidělil, takže začala fungovat hned 15. 5. 1945. Škola byla tak obrovská, že se do ní vešlo všech 60 učitelů a 1200 žáků. Ředitelem byl jmenován Alois Čech. Ještě roku 1945 založil pobočku na Pankráci ve vile Na Květnici, která se záhy osamostatnila.
Radost z nově nabyté budovy netrvala dlouho. Roku 1947 byla budova vrácena průmyslové škole, která zde sídlila před válkou, a hudební škola byla přesunuta do naší dnešní budovy v Biskupské. V budově, tehdy ještě bez půdní vestavby a úprav, bylo tehdy pouhých 9 místností, takže učitelé byli znovu nuceni učit ve svých bytech.
Příznivý obrat nastal rozhodnutím primátora a rady ÚNV, když se město ujalo školy a z učitelů se stali městští zaměstnanci.
Roku 1948 se stal ředitel Alois Čech krajským inspektorem a ředitelem byl jmenován Čechův souputník z dřívějších bojů Václav Pospíšilík. Ten roku 1948 zjistil, že má být zrušen klášter Na Poříčí a požádal, aby byla škole přidělena jeho budova, což se stalo roku 1950. V té době měla škola také pobočku ve Voršilské 5. Mnoho učitelů stále ještě učilo v bytech. Ředitel Pospíšilík pro tyto i další učitele neúnavně zakládal další a další pobočky. Jakmile zajistil jejich podmínky a provoz, podpořil jejich osamostatnění. Postupně tak, do roku 1958, vzniklo 16 poboček – 16 uměleckých škol. Kromě již zmíněné Voršilské, z níž se stala Vzorová hudební škola se zvláštními úkoly (dnešní HŠ Hl. m. Prahy), tak vznikla např. škola Na Popelce, v Hostivaři, na Vinohradech atd. V Praze tak vznikl základ sítě uměleckých škol.
Čin ředitelů Čecha a Pospíšilíka je v historickém kontextu ojedinělý. Je třeba si uvědomit, že česká síť škol základního uměleckého školství nemá jinde ve světě obdoby a tito pánové k tomu svou prací nemalou měrou přispěli.
Protože název školy v Biskupské tehdy už neodpovídal skutečnosti, přejmenovala se na „Hudební školu v Praze 3 –Karlíně“ a roku 1957 na základní hudební školu.
Později byly všechny hudební školy výnosem Ministerstva školství přejmenovány na Lidové školy umění.
Ředitel Pospíšilík se usilovně snažil lépe využít prostory. Nechal zpracovat projekt přestavby budovy, včetně půdní vestavby. Úřady však přestavbu nepovolily. Později se jeho plány podařily realizovat Karlu Vackovi, který byl ředitelem v letech 1964-1979.
Ten rozšířil výuku o literárně dramatický obor, klarinet, saxofon, bicí nástroje a otevřel oddělení fotografie a filmu, které po dohodě s FAMU plnilo funkci přípravného studia.
Nepříjemné období nastalo po dobu výstavby metra na náměstí Republiky. Učitelé z pobočky Na Poříčí museli učit v učebnách základních škol. Další komplikace nastaly po revoluci roku 1989, kdy se vrátil do areálu kláštera řád kapucínů a začal usilovat o Poříčskou budovu. Tehdejší ředitel Jaroslav Novotný souhlasil s odevzdáním části budovy řádu. Začaly tak vleklé problémy a boje o prostor v budovách školy. V tomto stavu převzala školu, nyní už jako základní uměleckou školu, roku 1992 ředitelka Ludmila Jebavá. Její působení bylo komplikováno rušivými vnějšími vlivy.
Pod jejím vedením přešla škola od 1.1.1995 do právní subjektivity, dvakrát se změnil zřizovatel, škola se vyrovnala se s povodněmi, které budovu v Biskupské zasáhly roku 2002. V letech 2005–2006 se při výstavbě obchodního centra Palladium opakovalo na dva roky z bezpečnostních důvodů provizorní přesunutí výuky do prostor ZŠ Klimentská. Mnozí tehdy prorokovali, že se hudební škola do budovy Na Poříčí 1 už nevrátí. Ale podařilo se. Škola dodnes učí ve svých obou "původních" budovách.

Praha, ZUŠ Biskupská / TAJGYSTAJGI / KUK!

1986 - Kamila Smolková, první místo za individuální výstup na Ústředním kole národní soutěže LDO LŠU v Mostě.

2005 - Gerhard Rühm: Úterý. Divadlo poezie, postup na WP.

2006 - podle Jaroslava Mareše a Hugo Balla: Hra na tyrkysovou karavanu, ved. Hana Trázníková. Účast KP Otvírání.

2007 - (TAJGYSTAJGI) Darebák David a nová učitelka, ved. Hana Trázníková. Účast KP Otvírání.
2007 - Ivana Sobková a soubor: Němý film, r. Ivana Sobková. Účast KP Otvírání, CP Dětská scéna. Účast NP Otevřeno, Kolín.
2007 - Boris Vian: Adam, Eva a třetí sex, vedoucí H. Trázníková. Účast na Nahlížení v Bechyni.
2007 - KUK!, K. Čapek: Válka s mloky, scénář a režie: Ivana Sobková. Účast na Přehlídce ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, Praha.

2008 - členové skupiny kuk!: Noční můry, vedoucí Ivana Sobková. Účast KP Otvírání. Doporučeno do širšího výběru na Dětskou scénu. Účast NP Dětská scéna, Trutnov.
2008 - soubor kuk! KUK!: Cesta kolem světa, vedoucí Ivana Sobková. Účast KP Otvírání. Doporučeno do širšího výběru na Dětskou scénu 2008 - Účast na NP Trutnov, Dětská scéna, Trutnov.
2008 - KUK! (Klub Uměleckých Katastrof), kolektiv souboru: Komunikační Etudy, r. Ivana Sobková. Účast na Nahlížení v Bechyni. Účast Stodůlecký píseček, Praha - doporučení na 1. místě na NP Náchodská Prima sezóna. Účast na Náchodská Prima sezóna a na Náchodská Prima sezóna, CP studentského divadla - ocenění souboru za tvořivé převedení lexikologie do divadelního tvaru, doporučení na NP Jiráskův Hronov. Účast na NP Jiráskův Hronov - doporučení z Náchodská Prima sezona.
2008 - ZUŠ Biskupská, V. Lacina: Hra o svaté Dorotě aneb panoptikum strašných ukrutností páchaných v českém divadle, vedoucí H. Trázníková. Účast na Nadělení Brno.
2008 - Dětský divadelní soubor KUK!, Němý film, r. Ivana Sobková. Účast na Přehlídce ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, Praha.

2009 - KUK!, Martina Drijverová: Sísa Kyselá, vedoucí Ivana Sobková. Účast na KP Otvírání, Praha.
2009 - Studio Kláry Gazulové, autorská inscenace: Písně Tašerit – Přeludy z egyptské hrobky, vedoucí Hana Trázníková (pro omez. počet diváků). Účast na KP Otvírání, Praha.
2009 - Hana Trázníková: Když medvídě přes den zlobí. Účast na KP Otvírání, Praha.
2009 - Filippo Tommaso Marinetti - Josef Čapek: Válka - hygiena světa, vedoucí Hana Trázníková. Bechyně Nahlížení. Účast na Pražský kalich - postup na Wolkrův Prostějov, laureát. Účast na CP Wolkrův Prostějov.

2010 - Tajgystajgi, Zmatení jazyků aneb Záludná síť slov, ved. Hana Trázníková. Účast na KP Otvírání, Praha.
2010 - KUK!, volně podle Vladimíra Nefa: Hlásná trouba, vedoucí, r. a dramatizace, výprava, hudba Ivana Sobková. Účast na KP Otvírání, Praha -doporučení do širšího výběru na CP do Trutnova. Účast na NP Dětská scéna, Trutnov.
2011 - KUK!, S. Mrožek: Mrožkoviny. Účast na KP Stodůlecký píseček, Praha.

2011 - BaF - dříve Tajgystajgi podle maskota, plyšového tygra. Nyní, když členové souboru povyrostli a dali se na módu, si odvodili název podle svého oblíbeného módního doplňku. Soubor v jeho dnešní podobě vznikalpostupným přibíráním kamarádů čtyř služebně nejstarších členů. Zvláštním specifikem souboru je, že většina jeho členů Inscenace raději vymýšlí, než pak hraje při reprízách. I z toho důvodu v poslední době zkoušíme natáčet vlastní filmy.

2011 - BAF, Elfride Kuhrová / Hana Trázníková: Nejdřív se nedělo nic... (podle deníku německé dívky Frídy Kuhrové (1902 – 1989), který si psala za 1. světové války; s použitím dalších materiálů, zejména z knihy T. Dearyho Mizerná první světová Válka), r. Hana Trázníková. Účast na Ostrovském soukání. Účast na KP Otvírání, Praha - ocenění Za hledání přístupu k náročnému tématu.

2012 - BaF, Dobrá duše důvěřivá. Účast na Brnkání, Brno.

2013 - Baf, Ach maminko – ach tatínku aneb Chcete mě?; Ester. Účast na Brnkání, Brno.

2013 - BaF, Eberhardt Hauptbahnhof: Ach maminko – Ach tatínku aneb Chcete mě?, r. Hana Trázníková a soubor. Účast na CP Wolkrův Prostějov.

2013 - Nejdřív se nedělo nic... . Účast na Ostrovském soukání.

2015 - BaF, Hitlerova dcera. Účast na Ostrovském soukání.

2015 - BaF, Ukradený mlýnek. Účast na KP Popelka na dlani, Mladá Boleslav - doporučení na CP Popelka Rakovník 2015.

2016 - BaF, Námluvy krále Pedrolína. Účast na Brnkání, Brno.

2016 - BaF, Marie-Therese Cunyová a Annie Girardotová/soubor: Stíhačka. Účast na KP Pražský kalich.

2018 - BaF, Opravna dětí. Účast na Brnkání, Brno.

2023 - BaF, říkadla a kniha Jana Nejedlého Mistr sportu skáče z dortu: Hola, hola, škola volá!, vedoucí Hana Trázníková. Účast na současně probíhajících KP Dětská scéna Středočeský kraj a Otvírání, Praha - cena za energii a hravost na jevišti.
Bibliografie:
BRHELOVÁ, Eva. Vyladěná a rozezpívaná Dětská scéna v Trutnově. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 27 - 29.
Program přehlídky DS 2010.

DĚTSKÁ scéna - Celostátní přehlídka dětského divadla. Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů. 36. ročník, Trutnov, 15.-21. června 2007. d´ARTAMAn 2007, č. 2, s. 8-10.

DOLEŽAL, Tom: Otvírání Praha 2010 - Karlínské Spektrum. Deník Dětské scény 11. - 17. 6. 2010

GALETKOVÁ, Hana: Jaké štěstí býti na Dětské scéně 2008! AS 2008, č. 4, s. 17-21.

JIRSOVÁ, Zuzana: Divadelní přehlídka Otvírání. Deník Dětské scény Trutnov 2008, č. 0, s. 2.

KOSTŘICOVÁ Kamila a ČECHOVÁ Tereza: Co nadělilo brněnské Nadělení 2008.

MAXA, Miloš: Otvírání Praha 28. - 29. 3. 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 2, 3. (Internet http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2009_cislo_0_web.pdf).

NĚMEČKOVÁ, Elvíra: Divadelní přehlídka OTVÍRÁNÍ 31. 3. - 1. 4.2007. Deník dětské scény 2007, č. 0.

NOVOTNÁ, Lenka: Haló, máte OTEVŘENO? XII. Národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla v Kolíně. AS 2007, č. 3, s. 3-11.

OPLATEK, František: OTVÍRÁNÍ 26. – 27. BŘEZNA 2011 - Napřed se nedělo nic. Deník Dětské scény č. 0, 10. 6. 2011. (viz Texty)

ŠTEMBERGOVÁ, Šárka. Aby nejmladší nebyl poslední. Čs. loutkář 1986, č.10, s. 234 – 235.

ZÁMEČNÍKOVÁ, Petra: OTVÍRÁNÍ 2006 - Deník dětské scény Trutnov 2006/0 (Internet)

ZEMANČÍKOVÁ, Alena: Wolkrův Prostějov ve znamení divadel poezie. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 25 - 26.

Související Texty

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Praha-Nové Město, DS KUK ZUŠ Biskupská, Komunikační etudy, 2008
Praha-Nové Město, KUK, Mrožkoviny, 2011
Praha-Nové Město, KUK, Němý film, 2007
Praha-Nové město, ZUŠ Biskupská, Úterý, 2005
Praha-Staré Město, KUK ZUŠ Biskupská, Němý film, 2007
Strakonice, Centrální zádrhel - plakát, 2011


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Nové město, ZUŠ Biskupská, Úterý, 2005
Praha-Staré Město, KUK ZUŠ Biskupská, Němý film, 2007
Praha-Nové Město, KUK, Němý film, 2007
Praha-Nové Město, DS KUK ZUŠ Biskupská, Komunikační etudy, 2008
Praha-Nové Město, KUK, Mrožkoviny, 2011
Strakonice, Centrální zádrhel - plakát, 2011


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.