Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Organizace: Praha, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, NIPOS / IPOS

Rok založení: 1991
Skupina organizací:
Ze Zřizovací listiny NIPOS:
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturně-společenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit a k veřejnému užití autorských děl, poskytování informačních služeb a odborných konzultací orgánům a pracovníkům územní samosprávy, státní správy, občanských sdružení, právnickým i fyzickým osobám a dalším subjektům, působícím v místní a regionální kultuře, a to na základě soustavného vytěžování teoretických a praktických poznatků z analytické a výzkumné činnosti v oblasti kultury, z vlastního výzkumu a s využitím odborných znalostí z různých oborů umělecké činnosti. Odborná činnost NIPOS je zaměřena rovněž na získávání a analýzu poznatků o obecné úloze a postavení veřejných služeb kultury v sociálně-ekonomickém rozvoji regionů. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj neprofesionálních uměleckých aktivit a estetické výchovy dětí a mládeže.

V oboru amatérské divadlo je NIPOS odborným garantem a spolupořadatelem těchto celostátních přehlídek a s nimi souvisejících vzdělávací akcí:
– Jiráskův Hronov, festival amatérského divadla – celostátní mezidruhová přehlídka se zahraniční účastí.
– Divadelní Piknik Volyně, celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla.
– Loutkářská Chrudim, celostátní přehlídka amatérského loutkářství.
– Šrámkův Písek, celostátní přehlídka experimentujícího divadla.
– Mladá scéna Ústí nad Orlicí, celostátní přehlídka studentských divadelních souborů.
– Popelka Rakovník, celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti a mládež.
– Wolkrův Prostějov, celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie.
– Otevřeno Kolín, celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla.
– Tanec, Tanec... Jablonec nad Nisou, celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých.
– Dětská scéna, celostátní přehlídka dětských divadelních souborů, recitačních kolektivů a sólových recitátorů.
– Národní přehlídka seniorského divadla v České Třebové (bienále).

NIPOS je rovněž odborným garantem a spolupořadatelem řady samostatných vzdělávacích projektů a akcí (Kurzy praktické režie, Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku, Nahlížení, Divadlo z různých úhlů pohledu, Kurzy herecké průpravy, Loutkářské školičky, celá řada akcí věnovaných dětskému divadlu a dramatické výchově a další).

Chronologie vzniku organizace:
1906 – založen Svaz osvětový Národní radou českou.
1925 – transformován na Masarykův lidovýchovný ústav (MLÚ).
po 1939 – nucen několikrát měnit svůj název:
1950 – vytvořeno Ústředí lidové tvořivosti (ÚLT) jako koordinační orgán ministerstva informací, ROH a SČM.
1951 – MLÚ postátněn jako Výzkumný lidovýchovný ústav.
1957 – přejmenován na Osvětový ústav.
1961 – Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti (ÚDLUT).
1971 – za normalizace sloučen s Osvětovým ústavem v Ústav pro kulturně výchovnou činnost (ÚKVČ).
1990 – ÚKVČ zrušen.
1991 – Informační a poradenské středisko pro místní kulturu (IPOS).
2004 – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS).
Bibliografie:
JÍROVÝ, Zdeněk: Od osvícenství přes osvětu po informační společnost. In: JEDNA z cest české kultury k současnosti. Praha, NIPOS 2005, s. 98.

Související Texty

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Přílohy

Související Obrázky

Amatérská scéna, titulní strana, 2010/6
Amatérská scéna, titulní strana, 2014/6
Chrudim, LCH 2020, Zakončení  přehlídky
CRHOVÁ, Alena: Ohlédnutí za šumperskými divadelními dílnami, almanach, titulní strana obálky, 2015
CRHOVÁ, Alena: Ohlédnutí za šumperskými divadelními dílnami, almanach, zadní strana obálky, 2015
Dějiny českého amatérského divadla, 4 svazky v knihovně
Divadla svítící do tmy, deska
DŘÍZHALOVÁ, Iveta, portrét
GREMLICOVÁ, Dorota – LÖSSL, Jiří – NĚMEČKOVÁ, Elvíra: Tanec jako záliba / Amatérské soubory scénického tance v českých zemích druhé poloviny 20. století, obálka publikace, 2021
Hronov, Almanach k 90. Jiráskovu Hronovu 2020, obálka
Hronov, CP 80. Jiráskův Hronov, Almanach, 2010
Hronov, Festivalové minuty, CP Jiráskův Hronov 2022
Hronov, Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám, almanach, 2000
Hronov, Jiráskův Hronov OSOBNĚ, almanach ročníků 80.–84., 2015
Hronov, Jiří Lössl uvádí programový blok Tanec, tanec... a pantomima, CP Jiráskův Hronov 2018
Hronov, Křest almanachu k 60 ročníkům Šrámkova Písku, CP Jiráskův Hronov 2022
Hronov, Miletín, Sympozium 2010
HULÁK, Jakub: Nahlížení 1987-2019 / 30 ročníků celostátní dílny středoškolské dramatiky a mladého divadla. obálka publikace, 2021
Jana Štefánková, 1986
JH 1999, František Zborník
JH 2006, Lenka Lázňovská
KDP 2003, Strejcovský Jan
LCH 2007, Jakub Hulák
Lektorský sbor celostátní přehlídky dětského divadla, CP Dětská scéna Svitavy 2013
LÖSSL, Jiří –  MIČKAL, Ivo: 5 celostátních přehlídek scénického tance TANEC, TANEC 2012–2016, almanach, 2017
LÖSSL, Jiří –  MIČKAL, Ivo: 5 celostátních přehlídek scénického tance TANEC, TANEC 2012–2016, almanach, 2017
loutkáři.cz – Medailony českých a slovenských loutkářů, obálka publikace NIPOS, 2020
Luděk Richter, 50 loutkářských Chrudimí
Malované opony divadel českých zemí II, obálka knihy, 2017
Malované opony, čl. Dějiny a současnost, 2011, č. 6, s. 47
Malované opony, kniha, prezentace, s. 01
NIPOS, logo
Písek, CP Šrámkův Písek, oficiální zahájení a moderování programu přehlídky, 2017
Písek, Šrámkův Písek - 2011, ročník 50, porota, organizátoři, redakce
Písek, Šrámkův Písek, Tekuté Písky, obálka publikace, 2022
Pódia z krabičky, NIPOS 2005, obálka
Praha, Filcík Štěpán  ARTAMA, porora, 2007
Praha, Richter Luděk, LS Kejklíř, 2008
Prostějov, Prostě Prostějov, almanach Wolkrova Prostějova 1957-1996, titl. str., 1997
Rakovník, zakončení CP Popelka 2015
Šrámková, Šmolík, 1998
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
Strotzer Milan - portrét, 2003
Valenta, Jiří, Praha, spolutvůrce projektu Dějiny českého amatérského divadla, Zlatý odznak J. K. Tyla, JH 2007
Volyně (Třebíč, Poděbrady, Děčín), CP amatérského činoherního a hudebního divadla, obálka almanachu 1992–2022
WP 2006, Ivana Lubinová


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
NIPOS, logo
Lektorský sbor celostátní přehlídky dětského divadla, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Valenta, Jiří, Praha, spolutvůrce projektu Dějiny českého amatérského divadla, Zlatý odznak J. K. Tyla, JH 2007
Šrámková, Šmolík, 1998
JH 1999, František Zborník
JH 2006, Lenka Lázňovská
Dějiny českého amatérského divadla, 4 svazky v knihovně
Divadla svítící do tmy, deska
Malované opony, kniha, prezentace, s. 01
Malované opony divadel českých zemí II, obálka knihy, 2017
Hronov, Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám, almanach, 2000
Hronov, CP 80. Jiráskův Hronov, Almanach, 2010
Hronov, Jiráskův Hronov OSOBNĚ, almanach ročníků 80.–84., 2015
Hronov, Almanach k 90. Jiráskovu Hronovu 2020, obálka
Volyně (Třebíč, Poděbrady, Děčín), CP amatérského činoherního a hudebního divadla, obálka almanachu 1992–2022
Písek, Šrámkův Písek, Tekuté Písky, obálka publikace, 2022
CRHOVÁ, Alena: Ohlédnutí za šumperskými divadelními dílnami, almanach, titulní strana obálky, 2015
Luděk Richter, 50 loutkářských Chrudimí
loutkáři.cz – Medailony českých a slovenských loutkářů, obálka publikace NIPOS, 2020
HULÁK, Jakub: Nahlížení 1987-2019 / 30 ročníků celostátní dílny středoškolské dramatiky a mladého divadla. obálka publikace, 2021
Prostějov, Prostě Prostějov, almanach Wolkrova Prostějova 1957-1996, titl. str., 1997
GREMLICOVÁ, Dorota – LÖSSL, Jiří – NĚMEČKOVÁ, Elvíra: Tanec jako záliba / Amatérské soubory scénického tance v českých zemích druhé poloviny 20. století, obálka publikace, 2021
LÖSSL, Jiří –  MIČKAL, Ivo: 5 celostátních přehlídek scénického tance TANEC, TANEC 2012–2016, almanach, 2017
Amatérská scéna, titulní strana, 2010/6
Amatérská scéna, titulní strana, 2014/6
Strotzer Milan - portrét, 2003
KDP 2003, Strejcovský Jan
Rakovník, zakončení CP Popelka 2015
Hronov, Festivalové minuty, CP Jiráskův Hronov 2022
Praha, Richter Luděk, LS Kejklíř, 2008
DŘÍZHALOVÁ, Iveta, portrét
Praha, Filcík Štěpán  ARTAMA, porora, 2007
Chrudim, LCH 2020, Zakončení  přehlídky
Hronov, Křest almanachu k 60 ročníkům Šrámkova Písku, CP Jiráskův Hronov 2022
Písek, Šrámkův Písek - 2011, ročník 50, porota, organizátoři, redakce
Písek, CP Šrámkův Písek, oficiální zahájení a moderování programu přehlídky, 2017
Jana Štefánková, 1986
WP 2006, Ivana Lubinová
LCH 2007, Jakub Hulák
Hronov, Jiří Lössl uvádí programový blok Tanec, tanec... a pantomima, CP Jiráskův Hronov 2018


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.