Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jirásek, SDO / Osvětová beseda / Kultur. klub ČSD / Divadelní klub Jirásek, o.s.

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1926
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
1926 vznikl sjednocený SDO Jirásek,
prvním předsedou Josef Bucek, který hrál české ochotnické divadlo od 1910. Zakladateli dále E. Kleprlík, Lejsek, Fr. Bárta, K. Špinka, V. Pazderka, Fr. Kožnar, Lejsková, Janda, J. Karbulová, M. Procházková, L. Kysela, Věra Weissová.
Soubor se ihned přihlásil za člena ÚMDOČ.
1926 - 3. 6. - zahájili Lucernou, režie V. Pazderka, v sále Apollo, dále hrál v kině Olympia, v Národním domě a
od 1931 v hotelu Merkur, na jevišti velkého sálu s prostorným balkonem se představili hrou Zd. Štepánka Hrníček štěstí.

Asi 2 inscenace ročně, dramaturgie od frašek a operet až po českou klasiku, současné autory a vlastní tvorbu.
1927 událostí nastudování původní hry domácích autorů Emila a Vladislava Kleprlíkových Inkognito (Emil Kleprlík, rodák z Hronova a ředitel české školy, navrhl spolku název Jirásek a souhlas s Mistrem vykorespondoval).
Velmi úspěšné byly hry se zpěvy Panna, která řekla: Ano!, Branaldova Tonka-Tonička aj.
1928 - Jirásek - Fencl: Psohlavci, hráno v kině Olympia.
1929 - Richard Havelka: Maličká, ale naše, režie režie J. Exner, ve prospěch Družstva pro postavení sokolovny;
1930 - Zd. Štěpánek: Monastýr nad tajgou, Jiří Svoboda: V české expedici,
Též souč. drama B. Vrbského a Zd. Štěpánka Transport č. 20, drama z moderního života na antický motiv Nioba a J. Kopty Revoluce.
1931 - Rich. Havelka, Růžička: Vojno povol - hej rup!
1932 - O. Scheinpflugová: Okénko, jh. A. Nedošínská, hráli v hotelu Merkur.
1932 - Lad. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic na počest 40 let činnosti ochotníka Josefa Exnera - obdržel Diplom Šmilovského okrsku ÚMDOČ v Mladé Boleslavi.


1932 též otevření první budovy české školy – kolem ní a hotelu Merkur se pak odehrával veškerý kulturní, společenský a politický život české menšiny.
1932 - J. Pohl, hudba K. Moor: Svatební valčík, opereta.
1933 - 50. představení souboru, cca 4-5 inscenací ročně, mj. F. X. Šalda: Dítě, r. O. Schützer; Rud. Bernauer: Rajská zahrada
1935 - Jos. Hais-Týnecký: Sestřičky u sv. Panny Kláry, režie F. Pochman, výprava K. Špinka.
1935 událostí Jiráskovský podzim – během 2 měsíců 6 představení.
1935 - 10. 11. - Dario Niccodemi: Stín, hráno v hotelu Merkur.
1936 - Miloš Kareš: Ryba a host třetí den, režie Jindř. Weiss;
1936 - mj. V. Werner: Lidé na kře, protičeská politická situace ve městě se stupňovala,
1937 - nejúspěšnější hrou sezony Čapek: Bílá nemoc, režie K. Černošek, scéna K. Špinka;
1937 - Viktor Dyk: Posel, režie O. Schützer, hráno v hotelu Merkur
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

Činnost ukončili 6. 8. 1938 Matkou, režie K. Zedník, scéna J. Špinka..
Čeští divadelníci 8.19. 1938 z České Lípy evakuováni.
---------------------------------------------------

1945 - SDO Jirásek zahájil Lucernou, režie Sláva Cón, výprava K. Myšák
Ze zkušených předválečných ochotníků se vrátili Jindř. a Věra Weissovi, Fr. Pučelík, Jos. a Marie Ládrovi, Jos. Uhlíř, Karel Zedník, Fr. Rafaj, St. Stoklasa…
Součástí Kulturní jednoty.
Jirásek hrál v Jiráskově divadle, např. Námluvy Pelopovy, Kutnohorští havíři, Kolébka; pro děti Neohrožený Mikeš, Honza v zakletém zámku.
1946 na 1. ročníku festivalu Máchův máj v Doksech uvedl hru Karla S. Macháčka Ženichové.

1948 L. Stroupežnický: Naši furianti, v zemské soutěži ÚMDOČ na 13. místě.
1950 činnost SDO Jiráska zastavena v souvislosti s nvým divadelním zákonem, členové se rozešli do několika nově zakládaných kolektivů.

Od 1950 část do DS pod Kulturním klubem ROH ČSD,
1952-1958 začal Jirásek opět hrát pod svým názvem při Osvětové besedě,
1953 - Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, režie Jindřich Kubín, výprava Jar. Vokál, masky Jos. Kumbera, hráli: Karel IV. - Ad. Simon, Alzběta, jeho choť - A. Nevyhoštěná, Arnošt z Pardubic - J. Skořepa, Petr, král cyperský a... - J. Vokál, Ješek z Vartenberka, purkrabí na Karlštejně - J. Polák, Alena, jeho neť - V. Blažková, Petr Hlavně, císařův číšník - J. Koděra.
1954 - Lad. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, účast v okresní soutěži souborů LUT.
1955 - Svatopluk Kadlec: Žena nejsou housle, historická veselohra, režie Dr. Karel Dvořák, scénická výprava Jar. Vokál a Jiří Kalvach.
1956 oslava 30 let od vzniku Jiráska Šamberkovým J. K. Tylem, Brandové Malajskou romancí, Jiráskovou Lucernou.
1956 - J. K. Tyl, v operetní úpravě E. Brožíka, s hudbou Rud. Piskáčka: Děvče z předměstí, režie Jindřich Kubín, scéna F. Kubát. Zpěvy nastudoval a orchestr řídil J. Berounský; dekorace R. Vyčan a F. Pospíšil s kolektivem pracovníků Vagonky Tatra, hráno též v Liberci.

1958-1959 soubor opět ustoupil od svého jména, hrál pod hlavičkou ZK ČKD.
Koncem roku 1959 činnost přerušena, obnovena o rok později.
V 60. letech 20. stol. spolupracoval s Divadlem E. F. Buriana v Praze. Další léta zajímavá dramaturgie, Zmrtvýchvstání dědečka Kolomana, Ženitba, Ženichové ad.

1963-1967 stagnace.

1967 společně se souborem SEŠ, - obnovení Jiráska.
1969 - Filosofská historie. Spolupráce i na dalších inscenacích a večerech poezie jako
Divadelní klub mladých (i v 90. letech sdružoval žáky různých škol, působil při obchodní akademii - pohádky apod.),

od 1971 jako Divadelní klub Jirásek (DKJ). Iniciátorka činnosti M. Jiřičková, hl. poezie, recitační pásma, čeští autoři, též Prévert, Ferlinghetti, Puškin, Jesenin ad.

Od 1970 DK Jirásek velmi aktivní, režiséři Marie Jiřičková, Jiří Kalvach, Miloslav Ponocný, Věra Zavřelová, Vlasta Špuláková.
Inscenace - mj. Sluha dvou pánů, režie dr. Lejčar; Sen noci svatojánské, r. M. Jiřičková; Radúz a Mahulena, r. M. Jiřičková; Hoši, dívky a psi, r. M. Ponocný; Mordová rokle, r. M. Ponocný; M. Veselý: Kašpárek to myslí vždycky dobře, r. J. Kalvach; Popelka r. J. Kalvach; Úklady a láska r. M. Jiřičková a V. Špuláková.
Pásma veršů, mj. sovět. básníci: Buď hodně šťastno, člověčenstvo; Jesenin: My vše jsme tenkrát milovali; Puškin: Evžen Oněgin; Shakespeare: Má tolik tváří láska; Lorca: Pro tebe svobodo...
Významnou inscenací 70. let např.
1973 V. K. Klicpera: Ženský boj, na KP cena Marii Jiřičkové a Vlastě Šulákové za režii
1974 - vlastní dramatizace Lavreněvova románu Jedenačtyřicátý pod názvem Marjutka a poručík, režie Marie Jiřičková, v roli Marjutky Věra Zavřelová, Poručík - Václav Klapka, účast na ŠP.
1975 - Oldřich Daněk: Sklenka krétského vína, účast na KP Žatec.
1976 - A. Arbuzov: Náš milý starý dům, účast na KP. Účast na XIX. LDL - 3. cena.
1976 - Sofokles - Zavřelová: Thébané. Účast na CP ŠP.
1976 - premiéra 11. 12. 1976 - Alois Jirásek: Lucerna, 1977 účast na KP.
1978 - Henrik Ibsen: Strašidla, r. Věra Zavřelová, účast na KP Žatec.
1978 - HENRYK. Účast na Rampa, Praha.
1979 - F. S. Inclán: Romeo a Julie dnes nehrají, r. M. Jiřičková, účast na KP Žatec, LDJ Libochovice.

Do předních řad souborů alternativního divadla dospíval (v druhé pol. 70. let 20. stol.) Divadelní klub Jirásek.

„1976 nastudovala na půdě zcela tradičního činoherního souboru Věra Zavřelová první “autorskou” inscenaci Thébané podle Sofoklovy Antigony. Po její tragické smrti v roce 1979 soubor prošel dvouletou hereckou konzervatoří vedenou J. Vostrým a J. Vinařem z pražské DAMU. Z ní vyšla skupina 14 herců, která absolvovala vyloženě "laboratorní" inscenace, v nichž zkoušela své postupy a principy herecké (1982 Sen kralevice Hamleta, jímž začínala na veřejnosti nová cesta této skupiny, 1983 Oidipus podle Sofokla), aby v roce 1985 v režii Václava Klapky vytvořila jedno z nejreprezentativnějších představení alternativního divadla osmdesátých let Jak se vám líbí Jak se vám líbí?.“
Jan Císař, CČAD, s. 305. (Císař, J. *1932, div. historik, teoretik, kritik; od 1965 pedagog DAMU.)

1981 DKJ rozsáhlé scénické oslavy 600 let města.
1981 - Zdeněk Kaloč: Mejdan na písku, účast na KP Žatec.
1982 - A. P. Čechov: Jak najít tu pravou (Medvěd a Námluvy), účast na KP Žatec.

Po 1982 debuty nových režisérů přinesly pozoruhodné umělecké výkony (Láska a smrt Emy B., koláž dialogů z Paní Bovaryové, večer italské renesanční poezie, Noc pastýřů, o J. J. Rybovi).

Účast na národních i mezinárodních přehlídkách, zvláště úpravy a režie V. Klapky Oidipus podle Sofokla, Jak se vám líbí. DKJ významným představitelem tzv. autorského divadla 80. let.
Úspěchy i v 2. pol. 80. let.

1982 - Shakespeare a kol.: Sen králevice Hamleta. FEMAD,JH, ŠP.
1983 - Sofokles: Oidipus podle Sofokla. FEMAD, ŠP
1984 - J. Bouček: Noc pastýřů. Účast na ObP Českolipský divadelní podzim.
1985 William Shakespeare: Jak se vám líbí, r. Václav Klapka. Účast KP, Žatec.
1985 - Shakespeare a kol.: Jak se vám líbí Jak se vám líbí. FEMAD, JH.
1986 - Shakespeare: Král Lear. FEMAD.
1986 William Shakespeare: Jak se vám líbí Jak se vám líbí, r. Václav Klapka. KP div. klasiky. Účast na přehlídce Karlovarský Harlekýn.
1986 Král Lear,
1987 Divotvorný klobouk,
1988 literární pásmo o Vrchlickém.
1988 Divadelní klub Jirásek - soubor SKP, Správy kin a Osvětové besedy Česká Lípa, 45 členů, vedoucí Adolf Simon, Božena Bínová, PhDr. Miroslav Kučaba.
1988 - DS Jirásek, Václav Klapka: Henryk, r. Václav Klapka. Účast na KP MJF, Litvínov - cena za inscenaci. Účast na ObP Českolipský divadelní podzim.
1988 - V. Klapka: Henryk. FEMAD, JH, ŠP.
1988 - Okup, Šiktanc: Adam a Eva, WP.
1989 - Mistr a Markétka (Bulgakov, Klapka), zájezd do Japonska s Henrykem (V. Klapka).
1989 - Michail Bulgakov – Václav Klapka: Mistr a Markétka, r. Václav Klapka. Účast NP RSDH, JH. Účast na Rampa, Praha. Účast na KP Inspirace, Ústí nad Orlicí. Účast KP Wintrův Rakovník 1990 - host přehlídky. Účast na Rampa, Praha 1990. Účast na Festival současné divadelní tvorby, Úpice 1990.
1990 - Vyrozumění (Havel), čtené divadlo, poté přestávka v činnosti.
1991 - Vášnivý poutník William Shakespeare. WP.
1993 - I. Bufková - M. Kučaba (DKJ), Čechov: Námluvy. Účast NP JH.
1993 vedoucí Marie Jiřičková.
1993 nové inscenace,
1993 - Když se dva perou, třetí se směje. Účast Burčákový festival.
1994 - DK Jirásek, L. Smoček: Podivuhodné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, r. V. Klapka. Účast na KP Děčínská brána.
1994 - Smoček: Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho. DT
1994 - I. Bufková, M. Kučaba (DKJ), Dyk: Odpusťe mi mé bláznovství. JH.
1995 - N. V. Gogol: Revizor, r. V. Klapka, Českolipský divadelní podzim.
1995 - DK Jirásek, W. Shakespeare, V. Klapka: Play Macbeth, r. V. Klapka. Účast na KP Děčínská brána- cena Kateřina Baranowska a Renata Grolmusová za výtvarnou složku inscenace a Jaroslav Fotr za scénickou hudbu - doporučení na Divadelní Třebíč. Účast na NP JH.
1995 Play Mackbeth (Shakespeare, Klapka), zájezd do Rakouska.

1995 Divadelní klub Jirásek, občanské sdružení.

1996 Yvonna (Gombrowicz), r. jh. M. Kolář.
Úspěchy členů DKJ v soutěžích monologu a dialogu O pohárek SČDO, jehož kraj. kolo pořádali, ocenění v celostátním kole.
1996 oslavy 70. výročí založení DS Jirásek.
DKJ pořadatelem Českolipského divadelního podzimu.
1996 - Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor, r. Václav Klapka. Účast na KP Děčínská brána - doporučení na Divadelní Třebíč. Účast na KDP, NP JH.
1997 - I. Bufková, M. Kučaba (DKJ), Carmen. JH.
1997 - W. Gombrowicz: Yvonna, r. M. Kolář. Účast na KP Děčínská brána - cena Jana Kolářová za roli Královny Markyty, Jiří Hau za roli Prince Filipa a Attila Vörös za kostýmy.
1998 - W. Shakespeare, V. Klapka a DS: Sen v noci Svatojánské. Účast na XLI. LDL. DT, JH.
1998 - DK Jirásek, W. Shakespeare: Sen v noci svatojánské, r. V. Klapka. Účast na KP Děčínská brána - cena Renata Grolmusová za scénu a kostýmy a Karel Bělohubý za roli Puka - 1. doporučení na Divadelní Třebíč.
1998 - DK Jirásek, W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, r. M. Jiřičková. Účast na KP Děčínská brána - cena Ivana Bufková za roli Kateřiny.
1999 - Čechov: Tři sestry. DT, JH.
1999 - Účast na Festivalu DIPOL ´99, Litvínov.
1968-1999 78 titulů, 10 pohádek pro děti, 46 členů.
90. léta-2000 v rámci DKJ 3 tvůrčí skupiny, každou vedl jeden režisér.

2001 - oslava 75. výročí zal. DS.
2001 - V. Klapka: Odysseova cesta. DT, JH.
2001 vedoucí souboru Jana Kolářová.
2001 - František Zborník, též režie: Na druhé straně řeky, účast na Stochovská Thalie, JH. Účast na Rádobyfest, Klapý.
2001 - Spolupráce s DS Hrubín Nový Bor, Milan Kundera: Jakub a jeho pán, r. Kateřina Baranowská, účast na Stochovská Thalie
2002 - František Zborník: Na druhé straně řeky, r. František Zborník. Účast KP Děčínská brána - nominace na NP FEMAD Poděbrady/Divadelní Třebíč, cena Františku Zborníkovi za dramatizaci a za režii, Kateřině Baranowské za scénografii, Otovi Illeovi v roli Marka a Pavlu Landovskému za roli Jima Wallace a udělena cena za inscenaci.
2002 - Česká Lípa, Klapý a Nový bor, spojené soubory: Jakub a jeho pán.Účast Modrý kocour, Turnov.
2002 - Účast na ObP Divadelní večery Vladimíra Dědka, Mělník.
2003 - A. P. Čechov: Višňový sad, r. Václav Klapka, účast na Stochovská Thalie. Účast na Sokolovská čurda.
2005 - Artur Conan Doyle: Pes baskervillský, v jevištním přepisu a režii Václava Klapky. Účast na XLVIII. LDL. Účast NP FEMAD Poděbrady. 2006-Budějická Thalie, Za dačickou kostku cukru, v Činoherním klubu (Praha) :
2006 - Václav Klapka: HOLMESIÁDA, r. autor.
2007 - Václav Klapka: Holmesiáda, r. autor. Účast na KP Děčínská brána.
2007 - František Zborník: PENSION, r. František Zborník. Účast na Českolipský divadelní podzim. Účast na Rádobyfest, Klapý.
2008 - František Zborník: Pension, r. František Zborník. Účast na Sokolovská čurda. Účast na KP Děčínská brána - nominace na Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč. Účast Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč - doporučení na NP Jiráskův Hronov. Účast na NP Jiráskův Hronov.
2008 - Václav Klapka: Obři Dona Quichota, r. Václav Klapka. Účast na přehlídce Budějcká Thalie.

2009 - Václav Klapka: Obři dona Quijota, r. Václav Klapka. Účast na KP Děčínská brána (cena za inscenaci, Renata a Cyril Grolmusovi - cena za scénografii, oceněna hudba Bohuslava Myslíka, ocenění herců - Karel Bělohubý a Dita Krčmářová, čestné uznání Miki Vik) - nominace na NP Divadelní Děčín. Účast na CP Divadelní Děčín. Účast na Libochovické divadelní léto. Účast na FEMAD, Poděbrady - cena za nejlepší ženský herecký výkon Tereza Lačná za roli Julie Rodriguezzové.

2010 - A. P. Čechov: Dvě aktovky (Medvěd, Výročí, Svatba), r. Václav Klapka. Účast na KP Děčínská brána (ceny za herecké výkony získali Pavel Landovský, Miki Vik a Karel Bělohubý, čestné uznání za režii Václav Klapka) - doporučení na NP Divadelní Děčín. Aktovky Medvěd; Výročí - účast na CP Divadelní Děčín - doporučení na NP JH. Účast na FEMAD, Poděbrady - 3. nejlepší představení, 3. nejlepší ženský hereký výkon Dita Krčmářová v roli Popovové, Cena novinářské poroty. Účast na Českolipský divadelní podzim.

2010 - Sir Artur Conan Doyle – Václav Klapka: PES BASKERVILLSKÝ, r. Václav Klapka. Účast na Čechův divadelní podzim, Praha.

2013 - William Shakespeare, Václav Klapka: Jak se Vám líbí Jak se Vám líbíí?, r. Václav Klapka. Účast na Českolipský divadelní podzim.

2013 - DK Jirásek a Divadelní klub mladých, improvizované komediální představení: IMPROTYJÁTR DK JIRÁSEK a DKM, r. Petr Heřmanský. Účast na Českolipský divadelní podzim.

2013 - Jerome Klapka Jerome, František Zborník: TŘI MUŽI VE ČLUNU A PES, r. Václav Klapka. Účast na ObP Lounské divadlení - cena Františku Zborníkovi za dramatizaci, Renatě Grolmusové za scénografii a Václavu Klapkovi za režii, kolektivu za hereckou souhru a hlavní cena za inscenaci - doporučení k výběru do programu CP Divadelní PIKNIK Volyně. Účast na CP Diva­delní Piknik Volyně - čestné uznání za herecký výkon Františku Zborníkovi a Pavlu Landovskému a cena Renatě Grolmusové za scénu a kostýmy. Účast na FEMAD, Poděbrady - Cena tisku za práci s vícegeneračním souborem a jedna méně-cena Františku Zborníkovi za inspirativní záskok v roli císaře v představení Amadeus. Účast na Hrabalova ostře sledovaná Polná. Účast na Budějcké Thálii. Jerome Klapka Jerome, František Zborník: Tři muži ve člunu a pes, r. Václav Klapka. Účast na Rádobyfest, Klapý. Účast na přehlídce KaDiBřez (Kadaňský divadelní březen) 2016.

2014 - William Shakespeare, Václav Klapka: Jak se Vám líbí Jak se Vám líbíí?, r. Václav Klapka. Účast na ObP, Lounské divadlení - Hlavní cena, Cena diváka, cena Václavu Klapkovi za úpravu a režii, Renatě Grolmusové a Karlu Bělohubému za scénografii a kostýmy a hereckému kolektivu za ansámblové herectví - doporučení na 1. místě na CP Divadelní Piknik Volyně. Účast na CP Diva­delní Piknik Volyně - čestné uznání Renatě Grolmusové, Karlu Bělohubému a Václavu Klapkovi za režijně-scénografické řešení inscenace a cena Pavlu Landovskému za herecký výkon - doporučení do programu Jiráskova Hronova. Účast na Dostavníčko s divadlem, Přerov. Účast na FEMAD, Poděbrady - nejlepší mužský herecký výkon Jiří Gottlieber a cena diváků. Účast na Klášterecké divadelní žně. Účast na Dobřichovické divadelní slavnosti. Účast na Rádobyfest, Klapý.

2014 - DK Jirásek, W. Shakespeare, V. Klapka: Sen v noci svatojánské (noční divadelní projekce); DKM a DK Jirásek, J. Žák, H. Burešová: Škola základ života. Účast na Českolipský divadelní podzim - obě inscenace.

2015 - Václav Klapka na motivy hry Petera Weisse Pronásledování a zavraždění Jeana Paula Marata provedené divadelním souborem blázince v Charentonu za řízení markýze de Sade: MARATŮV SADE, r. a scéna Václav Klapka, scéna a kostýmy Renata Grolmusová, hudba David Mašek, grafické návrhy Atila Vörös. Účast na KP Lounské divadlení - hlavní cena divadlu za inscenaci, čestné uznání hereckému kolektivu za hereckou souhru, cena za mužský herecký výkon Františku Zborníkovi za roli Marata, Pavlu Landovskému za roli markýze de Sade, cena za ženský herecký výkon Tereze Lačné za roli Cordayové, cena za scénografii Renatě Grolmusové a cena za scénografii, za scénář a řežii Václavu Klapkovi. Doporučení na prvním místě k účasti Divadelní Piknik Volyně 2015. Účast na CP Diva­delní Piknik Volyně - čestné uznání Renatě Grolmusové a Václavu Klapkovi za scénografii a cena Pavlu Landovskému za herecký výkon v roli Markýze de Sade. Účast na KP Josefodolské divadelní jaro - host přehlídky. Účast na CP FEMAD, Poděbrady - nejlepší inscenace, nejlepší mužský herecký výkon Pavel Landovský. Účast na CP Sokolovská čurda - nominační certifikát do předplatného MDK Sokolov na období 2015/2016. Účast na Budějcké Thálii 2016.

2015 - Divadelní klub Jirásek, W. Shakespeare - V. Klapka: Jak se vám líbí, jak se vám líbí?, r. Václav Klapka. Účast na CP JH - doprovodný program. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLIV. Symposion, Třebechovice. Účast na festivalu Divadelní Potštejn. Účast na festivalu Pernštejn(l)ove, Pardubice 2016. Účast na KP Českolipský divadelní podzim. Účast na Divadelním Festivalu U řeky, Třemošná 2017. Účast na přehlídce KaDiBřez (Kadaňský divadelní březen) 2018.

2016 - N. V. Gogol: Revizor, r. Václav Klapka. Účast na Dobřichovické divadelní slavnosti.

2016 - Václav Klapka a kol.: Commedia à la carte, r. Václav Klapka (premiera 15.10.2016). Účast na KP Českolipský divadelní podzim. Účast na KP Lounské divadlení, Louny 2017 - čestné uznání souboru za kolektivní hereckou souhru, cena Renatě Grolmusové za kostýmy a Václavu Klapkovi za scénář a režii a souboru za inscenaci a hlavní cena a cena diváka Lounského divadlení 2017 - nominace na Divadelní Piknik Volyně 2017. Účast na CP Diva­delní Piknik Volyně 2017 - doporučení na CP Jiráskův Hronov. 2017. Účast na CP Jiráskův Hronov 2017. Účast na Klášterecké divadelní žně 2017. Účast na přehlídce KaDiBřez (Kadaňský divadelní březen) 2017. Účast na KP Modrý kocour, Turnov 2018. Účast na Činoherní klub uvádí 27.3.2018. Účast na festivalu Pernštejn(l)ove, Pardubice 2018. Účast na Českolipský divadelní podzim 2020.

2017 - František Zborník: LEGENDA O LESÍCH A LIDECH, r. František Zborník. Účast na KP Českolipský divadelní podzim 2017. Účast na KP Lounské divadlení, Louny 2018 - cena Františku Zborníkovi za textovou předlohu a režii, Renatě Grolmusové za scénu a kostýmy a Marku Kučerovi za hudbu a čestné uznání Ladislavu Valešovi za roli Daga, Pavlu Landovskému za roli Daga, za role Torgeira, Jiřímu Gottlieberovi za role Toreho a Toreho ml., Cyrilu Grolmusovi za roli poručíka Margase, Vlaďce Zborníkové za roli Terezy, Janě Kolářové za roli Ane, Ditě Krčmářové za roli Elisabet a souboru za kompaktní hereckou práci chóru - hlavní cena a nominace na Divadelní Piknik Volyně 2018. Účast na CP Diva­delní Piknik Volyně 2018 - čestné uznání Františku Zborníkovi za text a cena Marku Kučerovi za hudbu. Účast na FEMAD, Poděbrady 2018 - nejlepší mužský herecký výkon PAVEL LANDOVSKÝ. Účast na Festivalu Bez zbytečnejch řečí, Plzeň 2019. Účast na CP Jiráskův Hronov 2019.

2018 - Václav Klapka: Tanga pro Ježíška, r. Václav Klapka. Účast na Rádobyfest, Klapý. Účast na NP seniorského divadla, Česká Třebová 2018 - nominace na CP Jiráskův Hronov 2019. Účast na CP Jiráskův Hronov 2019. Účast na KP Lounské divadlení, Louny 2019 - cena Václavu Klapkovi za roli Josefa a čestné uznání Vlaďce Zborníkové za roli Růženy, doporučení na CP Piknik Volyně 2019. Účast na festivalu Pernštejn(l)ove, Pardubice 2019. Účast na festivalu Stříbrný vítr, Písek 2020. Účast na přehlídce Budějcká Thálie 2020 - přehlídka ZRUŠENA.

2018 - W. Shakespeare, V. Klapka a kol.: Sen v noci svatojánské, r. Dita Krčmářová. Účast na KP Českolipský divadelní podzim. Účast na O Václava z Václavova - čestné uznání souboru za inscenaci. Účast na přehlídce KaDiBřez (Kadaňský divadelní březen) 2019. Účast na CP Jiráskův Hronov 2021 - doprovodný program.

2020 - William Shakespeare: HAMLET, r. Václav Klapka. Premiéra 19.10.2019. Účast na KP Lounské divadlení, Louny - čestné uznání Štěpánu Kňákalovi za herecký výkon v titulní roli a diplom Ditě Krčmářové za herecký výkon v roli Guildensterna, Karlu Bělohubému za herecký výkon v roli Polonia, Jiřímu Gottlieberovi za herecký výkon v roli Horacia a Maří-Magdaleně Fotrové za mladý herecký výkon v roli Ofelie a cena poroty za režii Václavu Klapkovi, Cyrilu a Renatě Grolmusovým za scénu a Renatě Grolmusové za kostýmy, souboru za výpravu a Marku Kučerovi za hudbu - hlavní cena za inscenaci a nominace na Divadelní Piknik Volyně. Účast na CP Jiráskův Hronov. Účast na FEMAD, Poděbrady - cena za nejlepší ženský herecký výkon Maří Magdalena Fotrová v roli Ofélie. Účast na Českolipský divadelní podzim 2019. Účast na přehlídce KaDiBřez (Kadaňský divadelní březen) 2022.

2021 - Stephens Sachs: Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka, r. Václav Klapka. Premiéra 3.6.2021. Účast na KP Lounské divadlení - cena Vl. Zborníkové za roli Maude, čestné uznání souboru za dramaturgickou volbu a Václavu Klapkovi za roli Lionela. Doporučení na druhém místě na CP Divadelní Piknik Volyně. Účast na přehlídce Budějcká Thálie. Účast na Českolipský divadelní podzim. Účast na Festivalu Bez zbytečnejch řečí, Plzeň. 29.1.2022 v DS J. K. Tyl v Josefově Dole. Účast na KDP, Vysoké nad Jizerou 2022 - host přehlídky. Účast na Sokolovská čurda 2022. Účast na NP seniorského divadla, Česká Třebová 2022 - nominace na Jiráskův Hronov 2023. Účast na CP Jiráskův Hronov 2023. Účast na festivalu Stříbrný vítr, Písek 2022.
2021 - Divadelní klub Jirásek - mladší část souboru, Jean-Paul Sartre: S vyloučením veřejnosti, r. Štěpán Kňákal. Účast na Českolipský divadelní podzim - zde premiéra 23.10.2021. Účast na KP Lounské divadlení 2022 - čestné uznání souboru za inscenaci, Kristýně Kňákal Brožové za herecký výkon v roli Ines Serrano, Tereze Šťastné za herecký výkon v roli Estelle Rigault a Štěpánu Kňákalovi za režii a scénu a cena Vítovi Šťastnému za herecký výkon v roli Josepha Garcina - doporučení na CP Divadelní Piknik Volyně 2022. Účast na CP Divadelní Piknik, Volyně 2022 - čestné uznání Kristýně Kňákal Brožové za herecký výkon v roli Inès Serrano, cena Vítu Šťastnému za herecký výkon v roli Josepha Garcina, Tereze Šťastné za herecký výkon v roli Estelle Rigault, Štěpánu Kňákalovi a sou boru za režii, souboru za inscenaci, nominace do programu Jiráskova Hronova 2022. Účast na CP Jiráskův Hronov 2022. Účast na Klášterecké divadelní žně 2022. Účast na Na(ne)čisto, Most 2022. Účast na Rádobyfest, Klapý 2022.

2022 - Divadelní klub Jirásek, Molière: Lakomec, úprava a r. Václav Klapka. Účast na Českolipský divadelní podzim - zde premiéra 22.10.2022. Účast na festivalu Stříbrný vítr, Písek 2023. Účast na Činoherní klub uvádí 12.2.2023 (https://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2707). Účast na KP Lounské divadlení, Louny 2023 - čestné uznání za herecký výkon Pavlu Landovskému, cena souboru za inscenaci, cena Ivetě Vrabcové za herecký výkon - role Elišky, Václavu Klapkovi za režii za režii a za interpretační ztvárnění role Harpagona, Ditě Krčmářové za výrazný herecký výkon - role Frosiny a Renatě Grolmusové za výpravu inscenace - nominace na Divadelní Piknik Volyně 2023. Účast na CP Divadelní Piknik Volyně 2023 - čestné uznání Renatě Grolmusové za výpravu, cena Václavu Klapkovi za úpravu a režii, souboru za kolektivní herectví a za inscenaci - doporučení do programu Jiráskova Hronova 2023. Účast na CP Jiráskův Hronov 2023. Účast na CP Sokolovská čurda 2023 - získána hlavní cena, Ozvěny Sokolovské čurdy. Účast na Rádobyfestu v Klapém 2023. Účast na přehlídce Budějcká Thálie 2023.

2023 - Divadelní klub Jirásek, Nikolaj Vasiljevič Gogol: Ženitba, r. Štěpán Kňákal. Premiéra 14.10.2023. Účast na Českolipský divadelní podzim. Účast na festivalu Stříbrný vítr, Písek 2024. Účast na Lounském divadlení 2024 - cena Martině Hodinkové za roli Agafie, Jiřímu Gottlieberovi za roli Nenažraného, velká cena DK Jirásek Česká Lípa za výtvarně režijní koncept inscenace, doporučení na Divadelní Piknik Volyně 2024. Účast na CP Divadelní Piknik Volyně 2024.Zahraniční reprezentace
1986 SRN, Karlsruhe, Mezinárodní festival;
1988 Belgie, St. Vith, Mezinárodní festival;
1989 Japonsko, Yokohama, Mezinárodní festival;
1990 Rakousko, Mezinárodní festival Focus;
1991 SRN, Drážďany, Německé divadelní setkání;
1992 SRN, Budyšín.

DKJ pořadatelem Českolipského divadelního podzimu.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 141; 2001, s. 137.

BRŮČEK, Josef. Příběhy z kamene. Amatérská scéna 1995, č. 5, s. 18.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 27, 305, 311, 322, 354, 358, 367, 402, 403; obr. s. 311: William Shakespeare, Václav Klapka: Jak se vám líbí Jak se vám líbí?, Divadelní klub Jirásek Česká Lípa, scénář a režie Václav Klapka. 1985; s. 322: Michail Bulgakov, Václav Klapka: Mistr a Markétka, Divadelní klub Jirásek Česká Lípa, režie Václav Klapka, 1989.

EXNAROVÁ, Alena: Průvodce po představeních FEMADu Poděbrady a Divadelní Třebíče 2005. AS 2005, č. 3, s. 8-17. (viz texty)

EXNAROVÁ, Alena, PÁCL, Radvan, BEZOUŠKOVÁ, Simona: Divadelní Děčín 2009 jako obraz současného amatérského činoherního divadla. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 13 - 18.

HORKÝ, Luděk: Musí to být velmi statečná řeka. AS 10.5.2013-Recenze. (viz Texty - z vystoupení na CP Divadelní PIKNIK Volyně 2013)

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007.(včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk)

KRAJSKÁ přehlídka v Žatci 1973. In: Metodický list pro am. divadlo a umělecký přednes. Ústí n. L., KKS a KV SČDO 1974, č. 1, s. 3-4.

KOLÁŘOVÁ, Jana: Informace Divadelního klubu Jirásek pro MČAD. Rkp. 1997. kART.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Děčínská brána. AS 2007, č. 2, s. 24-25.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Děčínská brána. AS 2008, č. 2.

MALÝ průvodce historií. DK Jirásek 1926-2001. Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek 2001. 56. s. kART.

PANENKA, Pavel: Děčínská brána 2009: Kvalitu nemusí přinášet kvantita. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 32 - 33.

PANENKA, Pavel: Děčínská brána oslavila plnoletost s grácií. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 26 - 27.

Program Divadelní Děčín 2010. d­­´ARTAMAn 2010, č. 2, s. 10 - 12.

STROTZER, Milan: Desátá Děčínská brána aneb Konec výborný, všechno dobré. AS 2002, č. 2, s. 12 - 14.

VAŽANOVÁ, Jana: Českolipský Divadelní klub Jirásek slaví letos sedmdesáté výročí vzniku. Českolipský deník 30. 4. 1996.

VEDRAL, Jan: Divadelní klub Jirásek Česká Lípa aneb Sen o proměnlivých možnostech kraleviců Hamletů. In: Divadla svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 151-160.

VEDRAL, Jan: Divadlo jako laboratoř lidských možností. In: Hledání výrazu. Praha, IPOS 1991, s. 31-33.

ZAHRÁDKOVÁ, Zdena: Bibliografie Českolipského divadelního podzimu. Rkp. 2001. 3 s. kART.

ZÁVODSKÝ, Vít: Festival s vůní burčáku. AS 1994, č. 2, ds. 6-7.

ZPRÁVA ÚMDOČ za rok 1932, s. 18.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 73.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1017/1926, SDO Jirásek (zal.).

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988 (celkem 3 evid. karty v kART). Repertoár od r. 1970 do 1976 viz Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Archiv Běly Melichové, dcery českolipského divadelníka Adolfa Simona:
Plakáty a fotografie - reprofoto a pro DČAD zprostředkoval Evžen Skála, Doksy, březen 2014Stanislav Šmíd, Štětí: Videozáznamy představení:
Play Macbeth na JH 1995
Revizor na DT 1996
Sen v noci svatojánské na DT 1998
Tři sestry na DT 1999
Tři sestry na JH 1999
Odysseova cesta na DT 2001
Na druhé straně řeky na DT 2002
Višňový sad na DT 2004

Související Texty

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

52.JH, Česká Lípa, Sen kralevice Hamleta, 1982.
58.JH, Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek při SKP ROH, Václav Klapka: Henryk, 1988
58.JH, Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek při SKP ROH, Václav Klapka: Henryk, r. Václav Klapka, 1988
Česká Lípa, Jirásek, Holmesiáda, 2007
Česká Lípa, Dk Jirásek, Na druhé straně řeky, 2002
Česká Lípa, Dk Jirásek, Na druhé straně řeky, 2002
Česká Lípa, Dk Jirásek, Na druhé straně řeky, 2002
Česká Lípa, Dk Jirásek, Na druhé straně řeky. 2002
Česká Lípa, Jirásek, Sklenka krétského vína, 1975
Česká Lípa, Českolipský divadelní podzim 1984
Česká Lípa, Div. klub Jirásek a DKM, Filosofská historie, 1969
Česká Lípa, Div. klub Jirásek, Benátská maškaráda, 1995
Česká Lípa, Div. klub Jirásek, Hadrián z Římsů, 1980
Česká Lípa, Div. klub Jirásek, Jak se vám líbí, Jiráskův Hronov 1985
Česká Lípa, Div. klub Jirásek, Lucerna, 1976
Česká Lípa, Div. klub Jirásek, pozvánka na ples, 2016
Česká Lípa, Div. klub Jirásek, Sklenka krétského vína, 1974
Česká Lípa, Div. klub mladých a Div. klub Jirásek, Radúz a Mahulena, 1970
Česká Lípa, Div.klub Jirásek, Maratův Sade, KP Lounské divadlení 2015
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, Henryk, program str. 1, 1988
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, Henryk, program str. 2, 1988
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, Lakomec, CP Divadelní Piknik Volyně 2023
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, Lakomec, CP Divadelní Piknik Volyně 2023
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka, KP Lounské divadlení 2021
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka, KP Lounské divadlení 2021
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, Obři dona Qujota, CP Divadelní Děčín 2009
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, Play Macbeth, JH 1995
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, S vyloučením veřejnosti, CP Divadelní Piknik Volyně 2022
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, S vyloučením veřejnosti, CP Divadelní Piknik Volyně 2022
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, Ženitba, CP Divadelní Piknik Volyně 2024
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, Ženitba, CP Divadelní Piknik Volyně 2024
Česká Lípa, DK Jirásek – I. Bufková a M. Kučaba, JH 1993
Česká Lípa, DK Jirásek, Henryk, 1987
Česká Lípa, DK Jirásek, Maratův Sade, CP Divadelní Piknik Volyně 2015
Česká Lípa, DK Jirásek, Maratův Sade, CP Divadelní Piknik Volyně 2015
Česká Lípa, DK Jirásek, Maratův Sade, CP Divadelní Piknik Volyně 2015
Česká Lípa, DK Jirásek, Maratův Sade, CP Divadelní Piknik Volyně 2015
Česká Lípa, DK Jirásek, Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka, Krakonošův divadelní podzim Vysoké n. Jiz. 2022
Česká Lípa, DK Jirásek, Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka, Krakonošův divadelní podzim Vysoké n. Jiz. 2022
Česká Lípa, DK Jirásek, Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka, Sokolovská čurda 2022
Česká Lípa, DK Jirásek, Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka, Sokolovská čurda 2022
Česká Lípa, DK Jirásek, Mistr a Markétka, 1989
Česká Lípa, Dk Jirásek, Odysseova cesta, 2001
Česká Lípa, Dk Jirásek, Odysseova cesta, 2001
Česká Lípa, Dk Jirásek, Odysseova cesta, 2001
Česká Lípa, DK Jirásek, Shakespeare - Klapka: Sen v noci svatojánské, 1997
Česká Lípa, DK Jirásek, Shakespeare - Klapka: Sen v noci svatojánské, 1997
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, KP Lounské divadlení Louny 2013
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, KP Lounské divadlení Louny 2013
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, KP Lounské divadlení Louny 2013
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, KP Lounské divadlení Louny 2013
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, KP Lounské divadlení Louny 2013
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, KP Lounské divadlení Louny 2013
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, KP Lounské divadlení Louny 2013
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, KP Lounské divadlení Louny 2013
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, KP Lounské divadlení Louny 2013
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, KP Lounské divadlení Louny 2013
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, KP Lounské divadlení Louny 2013
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, KP Lounské divadlení Louny 2013
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, KP Lounské divadlení Louny 2013
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, KP Lounské divadlení Louny 2013
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, KP Lounské divadlení Louny 2013
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři sestry, 1999
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři sestry, 1999
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři sestry, 1999
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři sestry, 1999
Česká Lípa, DK, Carmen, 1997
Česká Lípa, DK, Carmen, 1997
Česká Lípa, Jirásek
Česká Lípa, Jirásek, 1926 dopisy A. Jiráska k založení SDO Jirásek
Česká Lípa, Jirásek, 2001, Na druhé straně řeky (autor a r. Frant. Zborník), Klapka, portrét,2003
Česká Lípa, Jirásek, Benátská maškaráda, 1995
Česká Lípa, Jirásek, Bílá nemoc, Čapek, 1937, r. Černošek - plakát
Česká Lípa, Jirásek, Bílá nemoc, Čapek, 1937, r. Černošek - plakát
Česká Lípa, Jirásek, čl. Před zahájením divadelní sezóny, 1961
Česká Lípa, Jirásek, Commedia à la carte, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Česká Lípa, Jirásek, Commedia à la carte, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Česká Lípa, Jirásek, Commedia à la carte, CP Jiráskův Hronov 2017
Česká Lípa, Jirásek, Commedia à la carte, CP Jiráskův Hronov 2017
Česká Lípa, Jirásek, Commedia a'la carte, KP Lounské divadlení 2017
Česká Lípa, Jirásek, Commedia a'la carte, KP Lounské divadlení 2017
Česká Lípa, Jirásek, Commedia a'la carte, KP Lounské divadlení 2017
Česká Lípa, Jirásek, Dvě aktovky, CP Divadelní Děčín 2010
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, CP Jiráskův Hronov 2020
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, CP Jiráskův Hronov 2020
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, CP Jiráskův Hronov 2020
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, CP Jiráskův Hronov 2020
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, Femad Poděbrady, 2020
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, Femad Poděbrady, 2020
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, Femad Poděbrady, 2020
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, Femad Poděbrady, 2020
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, KP Lounské divadlení, 2020
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, KP Lounské divadlení, 2020
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, KP Lounské divadlení, 2020
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, KP Lounské divadlení, 2020
Česká Lípa, Jirásek, Henryk, 1987
Česká Lípa, Jirásek, Incognito, místní autoři Kleprlíkové, r. J. Bucek, 1927 - plakát
Česká Lípa, Jirásek, Interiér městského sálu Apollo
Česká Lípa, Jirásek, Jak se vám líbí Jak se vám líbí, 1985
Česká Lípa, Jirásek, Jak se vám líbí Jak se vám líbí, CP Divadelní Piknik Volyně 2014
Česká Lípa, Jirásek, Jak se vám líbí Jak se vám líbí, KP Lounské divadlení 2014
Česká Lípa, Jirásek, Jak se vám líbí Jak se vám líbí, KP Lounské divadlení 2014
Česká Lípa, Jirásek, Jak se vám líbí Jak se vám líbí, KP Lounské divadlení 2014
Česká Lípa, Jirásek, Jak se vám líbí Jak se vám líbí, KP Lounské divadlení 2014
Česká Lípa, Jirásek, Jak se vám líbí Jak se vám líbí, Rádobyfest Klapý 2014
Česká Lípa, Jirásek, Jak se vám líbí Jak se vám líbí, Rádobyfest Klapý 2014
Česká Lípa, Jirásek, Jak se vám líbí, jak se vám líbí, 1985
Česká Lípa, Jirásek, Jak se vám líbí, jak se vám líbí, CP Jiráskův Hronov 2015
Česká Lípa, Jirásek, Lakomec, CP Jiráskův Hronov 2023
Česká Lípa, Jirásek, Lakomec, KP Lounské divadlení 2023
Česká Lípa, Jirásek, Lakomec, KP Lounské divadlení 2023
Česká Lípa, Jirásek, Lakomec, Rádobyfest 2023
Česká Lípa, Jirásek, Lakomec, Rádobyfest 2023
Česká Lípa, Jirásek, Lakomec, Rádobyfest 2023
Česká Lípa, Jirásek, Legenda o lesích a lidech, CP Divadelní Piknik Volyně 2018
Česká Lípa, Jirásek, Legenda o lesích a lidech, CP Divadelní Piknik Volyně 2018
Česká Lípa, Jirásek, Legenda o lesích a lidech, CP Divadelní Piknik Volyně 2018
Česká Lípa, Jirásek, Legenda o lesích a lidech, CP Jiráskův Hronov 2019
Česká Lípa, Jirásek, Legenda o lesích a lidech, KP Lounské divadlení 2018
Česká Lípa, Jirásek, Legenda o lesích a lidech, KP Lounské divadlení 2018
Česká Lípa, Jirásek, Legenda o lesích a lidech, KP Lounské divadlení 2018
Česká Lípa, Jirásek, Legenda o lesích a lidech, program k inscenaci, 2017
Česká Lípa, Jirásek, Legenda o lesích a lidech, program k inscenaci, 2017
Česká Lípa, Jirásek, Lucerna, 1926
Česká Lípa, Jirásek, Lucerna, 1933, r. J. Bucek - plakát
Česká Lípa, Jirásek, Lucerna, 1976
Česká Lípa, Jirásek, Lucerna, Jirásek, 1945, otevření divadla, deska programu
Česká Lípa, Jirásek, Lucerna, Jirásek, 1945, r. Sl.Cón, otevření divadla, program
Česká Lípa, Jirásek, Lucerna, Jirásek, zahajovací představení 3. 6. 1926
Česká Lípa, Jirásek, Lucerna, Jirásek, zahajovací představení 3. 6. 1926
Česká Lípa, Jirásek, Lucerna, první představení SDO, 1926, účinkující
Česká Lípa, Jirásek, Maličká - ale naše, R. Havelka, r. J. Exner, 1929 - plakát
Česká Lípa, Jirásek, Maratův Sade, FEMAD Poděbrady 2015
Česká Lípa, Jirásek, Maratův Sade, FEMAD Poděbrady 2015
Česká Lípa, Jirásek, Maratův Sáde, Hrádecký divadelní podzim 2017.
Česká Lípa, Jirásek, Maratův Sáde, Hrádecký divadelní podzim 2017.
Česká Lípa, Jirásek, Maratův Sade, Sokolovská čurda 2015
Česká Lípa, Jirásek, Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka, CP Jiráskův Hronov 2023
Česká Lípa, Jirásek, Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka, NP seniorského divadla Česká Třebová 2022
Česká Lípa, Jirásek, Maude, Lionel a prst..., program. leták, 2022
Česká Lípa, Jirásek, Mistr a Markétka, JH 1989
Česká Lípa, Jirásek, Mistr a Markétka, kostým v expozici Muzea v Miletíně
Česká Lípa, Jirásek, Mistr a Markétka, model Moskvy
Česká Lípa, Jirásek, Monastýr nad tajgou, Štěpánek, 1930 - plakát
Česká Lípa, Jirásek, Na druhé straně řeky, 2001
Česká Lípa, Jirásek, Na druhé straně řeky, 2001
Česká Lípa, Jirásek, Na druhé straně řeky, 2001
Česká Lípa, Jirásek, Noc na Karlštejně - plakát, 1953
Česká Lípa, Jirásek, Noc pastýřů, 1984
Česká Lípa, Jirásek, Obři dona Quijota, 2009
Česká Lípa, Jirásek, Obři dona Quijota, 2009
Česká Lípa, Jirásek, Obři dona Qujota, CP Divadelní Děčín 2009
Česká Lípa, Jirásek, Oidipus podle Sofokla, 1983
Česká Lípa, Jirásek, oslava 75 let souboru, 2001
Česká Lípa, Jirásek, oslava 75 let souboru, 2001
Česká Lípa, Jirásek, oslava 75 let souboru, 2001
Česká Lípa, Jirásek, oslava 75 let souboru, 2001
Česká Lípa, Jirásek, oslava 75 let souboru, 2001
Česká Lípa, Jirásek, oslava 75 let souboru, 2001
Česká Lípa, Jirásek, oslava 75 let souboru, 2001
Česká Lípa, Jirásek, oslava 75 let souboru, 2001
Česká Lípa, Jirásek, oslava 75 let souboru, 2001
Česká Lípa, Jirásek, oslava 75 let souboru, 2001
Česká Lípa, Jirásek, oslava 75 let souboru, 2001
Česká Lípa, Jirásek, Pension, 2008
Česká Lípa, Jirásek, Pension, 2008
Česká Lípa, Jirásek, Pension, CP Jiráskův Hronov 2008
Česká Lípa, Jirásek, Pension1, 2008
Česká Lípa, Jirásek, Pes baskervillský, 2005
Česká Lípa, Jirásek, Pes baskervillský, 2005
Česká Lípa, Jirásek, Pes baskervillský, 2005
Česká Lípa, Jirásek, Pes baskervillský, 2005
Česká Lípa, Jirásek, Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, Divadelní Třebíč 1994, zpravodaj
Česká Lípa, Jirásek, Posel, Dyk, 1937, r. O.Schützer - plakát
Česká Lípa, Jirásek, Prst Jacksona Pollocka, 2021
Česká Lípa, Jirásek, Prst Jacksona Pollocka, 2021
Česká Lípa, Jirásek, Prst Jacksona Pollocka, 2021
Česká Lípa, Jirásek, Prst Jacksona Pollocka, 2021
Česká Lípa, Jirásek, Rajská zahrada, Bernauer, r. F. Pochmanová, plakát 1933
Česká Lípa, Jirásek, Revizor, 1996
Česká Lípa, Jirásek, Revizor, 1996
Česká Lípa, Jirásek, Ryba a host třetí den, M. Kareš, 1936, r.J. Weis - plakát
Česká Lípa, Jirásek, S vyloučením veřejnosti, 2021
Česká Lípa, Jirásek, S vyloučením veřejnosti, 2021
Česká Lípa, Jirásek, S vyloučením veřejnosti, 2021
Česká Lípa, Jirásek, S vyloučením veřejnosti, Rádobyfest 2022
Česká Lípa, Jirásek, S vyloučením veřejnosti, Rádobyfest 2022
Česká Lípa, Jirásek, S vyloučením veřejnosti, Rádobyfest 2022
Česká Lípa, Jirásek, se studenty gymnázia, Paní mincmistrová, 1930, program
Česká Lípa, Jirásek, se studenty gymnázia, Paní mincmistrová,1930
Česká Lípa, Jirásek, Sen kralevice Hamleta, 1982
Česká Lípa, Jirásek, Sen v noci svatojánské, CP Jiráskův Hronov 2021
Česká Lípa, Jirásek, Sestřičky u sv. Panny Kláry, Hais Týnecký, 1935, r. F. Pochmann - plakát
Česká Lípa, Jirásek, Shakespeare - Klapka: Sen v noci svatojánské, JH 1998
Česká Lípa, Jirásek, Shakespeare - Klapka: Sen v noci svatojánské, JH 1998
Česká Lípa, Jirásek, Shakespeare - Klapka: Sen v noci svatojánské, JH 1998
Česká Lípa, Jirásek, Sluha dvou pánů, 1970
Česká Lípa, Jirásek, Svatební valčík, 1932, reklama
Česká Lípa, Jirásek, Tanga pro Ježíška, CP Jiráskův Hronov 2019
Česká Lípa, Jirásek, Tanga pro Ježíška, CP seniorského divadla Česká Třebová 2018
Česká Lípa, Jirásek, Tanga pro Ježíška, CP seniorského divadla Česká Třebová 2018
Česká Lípa, Jirásek, Tanga pro Ježíška, KP Lounské divadlení 2019.
Česká Lípa, Jirásek, Tanga pro Ježíška, KP Lounské divadlení 2019.
Česká Lípa, Jirásek, Tanga pro Ježíška, Rádobyfest 2018
Česká Lípa, Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, CP Divadelní Piknik Volyně 2013
Česká Lípa, Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, CP Divadelní Piknik Volyně 2013
Česká Lípa, Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, Hrabalova ostře sledovaná Polná, 2013.
Česká Lípa, Jirásek, V české expedici, Milan Svoboda, 1930 - plakát
Česká Lípa, Jirásek, V. Klapka: Odysseova cesta - program, 2006
Česká Lípa, Jirásek, V. Klapka: Odysseova cesta - program, 2006
Česká Lípa, Jirásek, Vášnivý poutník, WP 1991
Česká Lípa, Jirásek, Vášnivý poutník, WP 1991
Česká Lípa, Jirásek, Višňový sad, 2004
Česká Lípa, Jirásek, Višňový sad, 2004
Česká Lípa, Jirásek, Višňový sad, 2004
Česká Lípa, Jirásek, Višňový sad, 2004
Česká Lípa, Jirásek, Vojno povol-hej rup!, 1931 - plakát
Česká Lípa, Jirásek, Ženichové, Macháček, 196x, návrh kostýmu Radoslava, El. Peroutková
Česká Lípa, Jirásek, Ženský boj, 1973
Česká Lípa, Klub Jirásek, Obři pana Quijota, 2009
Česká Lípa, místní ochotníci, RUR, Čapek, r. V Pazderka - plakát, 1925
Česká Lípa, místní ochotníci, Vlci, Rolland, r. V .Pazderka - plakát, 1924
Česká Lípa, Okresní osvětový sbor, místní ochotníci, RUR, Čapek - plakát, 1925
Česká Lípa, Okresní soutěž Lidové umělecké tvořivosti - plakát, 1954
Česká Lípa. Divadelní klub Jirásek, S vyloučením veřejnosti, CP Jiráskův Hronov 2022
Česká Lípa: Divadelní klub Jirásek, Ivana Buchtová a Miroslav Kučaba, JH 1994
Chomutov, Přehlídka na železnici – program, 1988
Doksy, Máchův máj, 1. ročník, programový leták 1946
Herecká škola DK Jirásek v České Lípě - lektoři: doc. Jaromír Vostrý a doc. Josef Vinař, 1979-1981.
Hronov, Jiráskův Hronov, plakát, 1987
Hronov, zahájení festivalu, CP Jiráskův Hronov 2021
Hronov, zahájení festivalu, CP Jiráskův Hronov 2021
Hronov, zahájení festivalu, CP Jiráskův Hronov 2021
Jiřičková, Marie, Česká Lípa, portrét
Jiřičková, Marie, Česká Lípa, v roli režisérky
Miletín, Muzeum 0-09a Česká Lípa, maska
Miletín, Muzeum 0/09a, Česká Lípa, Jirásek, 1998 - Shakespeare: Sen v noci Svatojánské, klobouk Oberona
Miletín, Muzeum 0/09a, Česká Lípa, Jirásek, 2001, Na druhé straně řeky (autor a r. Frant. Zborník), maska jelena
Miletín, Muzeum 0/09a, Česká Lípa, Jirásek, 2001, Na druhé straně řeky (autor a r. Frant. Zborník), maska lišky
Miletín, Muzeum 0/09a, Česká Lípa, Jirásek, 2001, Na druhé straně řeky (autor a r. Frant. Zborník), maska lišky
Miletín, Muzeum 0/09a, Česká Lípa, Jirásek, 2001, Na druhé straně řeky (autor a r. Frant. Zborník), totem
Miletín, Muzeum 0/09a, Česká Lípa, Jirásek, 2001, Na druhé straně řeky (autor a r. Frant. Zborník), výjev ze hry
Miletín, Muzeum 0/09a, Česká Lípa, Jirásek, Na druhé straně řeky
Miletín, Muzeum 3/79, Česká Lípa, SDO Jirásek, Čapek: Matka, plakát,1938
Miletín, Muzeum 4/11a, Česká Lípa, maketa scény ke hře Hoši, dívky a psi, autor Jiří Kalvach st., 1971
Miletín, Muzeum 4/13, Česká Lípa, Jirásek, 1989 - Bulgakov - V. Klapka: Mistr a Markétka, kostým Azazela
Miletín, Muzeum 4/13, Česká Lípa, Jirásek, 1989 - Bulgakov - V. Klapka: Mistr a Markétka, konstrukce postavy
Miletín, Muzeum 4/13, Česká Lípa, Jirásek, 1989 - Bulgakov - V. Klapka: Mistr a Markétka, model Moskvy
Miletín, Muzeum 4/13, Česká Lípa, Jirásek, 1989 - Bulgakov - V. Klapka: Mistr a Markétka, postava v kleci
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 4. sál, 06, Česká Lípa, plán Moskvy
Osek, OP - plakát, 1979
Rampa, plakát, duben 1989


Související Alba

Mapa působení souboru - Jirásek, SDO / Osvětová beseda / Kultur. klub ČSD / Divadelní klub Jirásek, o.s.

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Česká Lípa, Jirásek, Lucerna, první představení SDO, 1926, účinkující
Česká Lípa, Jirásek, se studenty gymnázia, Paní mincmistrová,1930
Česká Lípa, Div. klub Jirásek a DKM, Filosofská historie, 1969
Jiřičková, Marie, Česká Lípa, portrét
Česká Lípa, Jirásek, Sluha dvou pánů, 1970
Česká Lípa, Div. klub mladých a Div. klub Jirásek, Radúz a Mahulena, 1970
Česká Lípa, Jirásek, Sklenka krétského vína, 1975
Česká Lípa, Jirásek, Ženský boj, 1973
Česká Lípa, Div. klub Jirásek, Sklenka krétského vína, 1974
Česká Lípa, Jirásek, Lucerna, 1976
Česká Lípa, Div. klub Jirásek, Lucerna, 1976
Česká Lípa, Div. klub Jirásek, Hadrián z Římsů, 1980
Česká Lípa, Jirásek, Sen kralevice Hamleta, 1982
52.JH, Česká Lípa, Sen kralevice Hamleta, 1982.
Česká Lípa, Jirásek, Oidipus podle Sofokla, 1983
Česká Lípa, Jirásek, Jak se vám líbí, jak se vám líbí, 1985
Česká Lípa, Jirásek, Jak se vám líbí Jak se vám líbí, 1985
Česká Lípa, Div. klub Jirásek, Jak se vám líbí, Jiráskův Hronov 1985
Česká Lípa, Jirásek, Noc pastýřů, 1984
Česká Lípa, DK Jirásek, Henryk, 1987
58.JH, Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek při SKP ROH, Václav Klapka: Henryk, r. Václav Klapka, 1988
58.JH, Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek při SKP ROH, Václav Klapka: Henryk, 1988
Česká Lípa, Jirásek, Henryk, 1987
Česká Lípa, DK Jirásek, Mistr a Markétka, 1989
Česká Lípa, Jirásek, Mistr a Markétka, JH 1989
Česká Lípa: Divadelní klub Jirásek, Ivana Buchtová a Miroslav Kučaba, JH 1994
Česká Lípa, DK Jirásek – I. Bufková a M. Kučaba, JH 1993
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, Play Macbeth, JH 1995
Česká Lípa, Jirásek, Benátská maškaráda, 1995
Česká Lípa, Div. klub Jirásek, Benátská maškaráda, 1995
Česká Lípa, Jirásek, Revizor, 1996
Česká Lípa, Jirásek, Revizor, 1996
Česká Lípa, DK Jirásek, Shakespeare - Klapka: Sen v noci svatojánské, 1997
Česká Lípa, Jirásek, Shakespeare - Klapka: Sen v noci svatojánské, JH 1998
Česká Lípa, Jirásek, Shakespeare - Klapka: Sen v noci svatojánské, JH 1998
Česká Lípa, Jirásek, Shakespeare - Klapka: Sen v noci svatojánské, JH 1998
Česká Lípa, DK, Carmen, 1997
Česká Lípa, DK, Carmen, 1997
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři sestry, 1999
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři sestry, 1999
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři sestry, 1999
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři sestry, 1999
Česká Lípa, Dk Jirásek, Odysseova cesta, 2001
Česká Lípa, Dk Jirásek, Odysseova cesta, 2001
Česká Lípa, Dk Jirásek, Odysseova cesta, 2001
Česká Lípa, Jirásek, Na druhé straně řeky, 2001
Česká Lípa, Dk Jirásek, Na druhé straně řeky, 2002
Česká Lípa, Dk Jirásek, Na druhé straně řeky, 2002
Česká Lípa, Dk Jirásek, Na druhé straně řeky, 2002
Česká Lípa, Dk Jirásek, Na druhé straně řeky. 2002
Česká Lípa, Jirásek, Na druhé straně řeky, 2001
Česká Lípa, Jirásek, 2001, Na druhé straně řeky (autor a r. Frant. Zborník), Klapka, portrét,2003
Miletín, Muzeum 0/09a, Česká Lípa, Jirásek, 2001, Na druhé straně řeky (autor a r. Frant. Zborník), výjev ze hry
Česká Lípa, Jirásek, Višňový sad, 2004
Česká Lípa, Jirásek, Višňový sad, 2004
Česká Lípa, Jirásek, Višňový sad, 2004
Česká Lípa, Jirásek, Višňový sad, 2004
Česká Lípa, Jirásek, Pes baskervillský, 2005
Česká Lípa, Jirásek, Pes baskervillský, 2005
Česká Lípa, Jirásek, Pes baskervillský, 2005
Česká Lípa, Jirásek, Pes baskervillský, 2005
Česká Lípa, Jirásek, Pension, 2008
Česká Lípa, Jirásek, Pension, 2008
Česká Lípa, Jirásek, Pension1, 2008
Česká Lípa, Jirásek, Pension, CP Jiráskův Hronov 2008
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, Obři dona Qujota, CP Divadelní Děčín 2009
Česká Lípa, Jirásek, Obři dona Qujota, CP Divadelní Děčín 2009
Česká Lípa, Jirásek, Obři dona Quijota, 2009
Česká Lípa, Jirásek, Dvě aktovky, CP Divadelní Děčín 2010
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, KP Lounské divadlení Louny 2013
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, KP Lounské divadlení Louny 2013
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, KP Lounské divadlení Louny 2013
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, KP Lounské divadlení Louny 2013
Česká Lípa, Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, CP Divadelní Piknik Volyně 2013
Česká Lípa, Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, CP Divadelní Piknik Volyně 2013
Česká Lípa, DK Jirásek, Tři muži ve člunu a pes, KP Lounské divadlení Louny 2013
Česká Lípa, Jirásek, Jak se vám líbí Jak se vám líbí, KP Lounské divadlení 2014
Česká Lípa, Jirásek, Jak se vám líbí Jak se vám líbí, KP Lounské divadlení 2014
Česká Lípa, Jirásek, Jak se vám líbí Jak se vám líbí, KP Lounské divadlení 2014
Česká Lípa, Jirásek, Jak se vám líbí Jak se vám líbí, KP Lounské divadlení 2014
Česká Lípa, Jirásek, Jak se vám líbí Jak se vám líbí, CP Divadelní Piknik Volyně 2014
Česká Lípa, Jirásek, Jak se vám líbí, jak se vám líbí, CP Jiráskův Hronov 2015
Česká Lípa, Jirásek, Jak se vám líbí Jak se vám líbí, Rádobyfest Klapý 2014
Česká Lípa, Div.klub Jirásek, Maratův Sade, KP Lounské divadlení 2015
Česká Lípa, DK Jirásek, Maratův Sade, CP Divadelní Piknik Volyně 2015
Česká Lípa, DK Jirásek, Maratův Sade, CP Divadelní Piknik Volyně 2015
Česká Lípa, DK Jirásek, Maratův Sade, CP Divadelní Piknik Volyně 2015
Česká Lípa, DK Jirásek, Maratův Sade, CP Divadelní Piknik Volyně 2015
Česká Lípa, Jirásek, Maratův Sáde, Hrádecký divadelní podzim 2017.
Česká Lípa, Jirásek, Maratův Sade, Sokolovská čurda 2015
Česká Lípa, Jirásek, Maratův Sade, FEMAD Poděbrady 2015
Česká Lípa, Jirásek, Maratův Sade, FEMAD Poděbrady 2015
Česká Lípa, Jirásek, Maratův Sáde, Hrádecký divadelní podzim 2017.
Česká Lípa, Jirásek, Commedia à la carte, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Česká Lípa, Jirásek, Commedia à la carte, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Česká Lípa, Jirásek, Commedia a'la carte, KP Lounské divadlení 2017
Česká Lípa, Jirásek, Commedia a'la carte, KP Lounské divadlení 2017
Česká Lípa, Jirásek, Commedia a'la carte, KP Lounské divadlení 2017
Česká Lípa, Jirásek, Commedia à la carte, CP Jiráskův Hronov 2017
Česká Lípa, Jirásek, Sen v noci svatojánské, CP Jiráskův Hronov 2021
Česká Lípa, Jirásek, Legenda o lesích a lidech, KP Lounské divadlení 2018
Česká Lípa, Jirásek, Legenda o lesích a lidech, KP Lounské divadlení 2018
Česká Lípa, Jirásek, Legenda o lesích a lidech, KP Lounské divadlení 2018
Česká Lípa, Jirásek, Legenda o lesích a lidech, CP Divadelní Piknik Volyně 2018
Česká Lípa, Jirásek, Legenda o lesích a lidech, CP Divadelní Piknik Volyně 2018
Česká Lípa, Jirásek, Legenda o lesích a lidech, CP Divadelní Piknik Volyně 2018
Česká Lípa, Jirásek, Legenda o lesích a lidech, CP Jiráskův Hronov 2019
Česká Lípa, Jirásek, Tanga pro Ježíška, Rádobyfest 2018
Česká Lípa, Jirásek, Tanga pro Ježíška, CP seniorského divadla Česká Třebová 2018
Česká Lípa, Jirásek, Tanga pro Ježíška, CP seniorského divadla Česká Třebová 2018
Česká Lípa, Jirásek, Tanga pro Ježíška, KP Lounské divadlení 2019.
Česká Lípa, Jirásek, Tanga pro Ježíška, KP Lounské divadlení 2019.
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, KP Lounské divadlení, 2020
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, KP Lounské divadlení, 2020
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, KP Lounské divadlení, 2020
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, KP Lounské divadlení, 2020
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, CP Jiráskův Hronov 2020
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, Femad Poděbrady, 2020
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, Femad Poděbrady, 2020
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, Femad Poděbrady, 2020
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, Femad Poděbrady, 2020
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, CP Jiráskův Hronov 2020
Česká Lípa, Jirásek, Hamlet, CP Jiráskův Hronov 2020
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka, KP Lounské divadlení 2021
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka, KP Lounské divadlení 2021
Česká Lípa, Jirásek, Prst Jacksona Pollocka, 2021
Česká Lípa, Jirásek, Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka, NP seniorského divadla Česká Třebová 2022
Česká Lípa, DK Jirásek, Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka, Sokolovská čurda 2022
Česká Lípa, Jirásek, S vyloučením veřejnosti, 2021
Česká Lípa, Jirásek, S vyloučením veřejnosti, 2021
Česká Lípa, Jirásek, S vyloučením veřejnosti, 2021
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, S vyloučením veřejnosti, CP Divadelní Piknik Volyně 2022
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, S vyloučením veřejnosti, CP Divadelní Piknik Volyně 2022
Česká Lípa, Jirásek, S vyloučením veřejnosti, Rádobyfest 2022
Česká Lípa, Jirásek, S vyloučením veřejnosti, Rádobyfest 2022
Česká Lípa, Jirásek, S vyloučením veřejnosti, Rádobyfest 2022
Česká Lípa. Divadelní klub Jirásek, S vyloučením veřejnosti, CP Jiráskův Hronov 2022
Česká Lípa, Jirásek, Lakomec, KP Lounské divadlení 2023
Česká Lípa, Jirásek, Lakomec, KP Lounské divadlení 2023
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, Lakomec, CP Divadelní Piknik Volyně 2023
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, Lakomec, CP Divadelní Piknik Volyně 2023
Česká Lípa, Jirásek, Lakomec, Rádobyfest 2023
Česká Lípa, Jirásek, Lakomec, Rádobyfest 2023
Česká Lípa, Jirásek, Lakomec, Rádobyfest 2023
Česká Lípa, Jirásek, Lakomec, CP Jiráskův Hronov 2023
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, Ženitba, CP Divadelní Piknik Volyně 2024
Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, Ženitba, CP Divadelní Piknik Volyně 2024


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.