Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 59
Rok: 1989
Začátek: 5.8.1989
Konec: 12.8.1989
Festival zájmové umělecké činnosti 1989 pořádaný na počest 45. výročí Slovenského národního povstání

Tím, že pojmenovávali svět kolem sebe, říkali divákovi „podívej se na nás, nejsi stejný jako my?“ Právě tento apel podle mého názoru v roce 1989 na Jiráskově Hronově pobouřil funkcionáře KSČ. Psychicky nevydrželi v Majakovského Příliš horké lázni poslouchat „Blbnem dál pod jakýmkoliv praporem“ a další původní písně z dílny divadla. (DS ZK Metry Blansko)
LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Jiřímu Poláškovi. AS 2003, č. 1, s. 25, foto.
Účast souborů:
Blansko, Divadlo ZK ROH Metra, Vladimír Majakovskij: Příliš horká lázeň, r. Jiří Polášek.

Praha, Divadelní studio Jelo DK ROH DP hl. m. Prahy, Franz Kafka – Petr Lébl: Přeměna... wie hatte sich die Schwester denn so schnell angezogen?, r. Petr Lébl.

Plzeň, Divadlo Dialog DK ROH, Bohumil Hrabal – Ivo Krobot – Petr Oslzlý: Rozvzpomínání, r. Václav Beránek.

Ústí nad Orlicí, Divadelní soubor Vicena SKP, Viktor Slavkin: Špatný byt, r. Alexandr Gregar.

Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek při SKP, Michail Bulgakov – Václav Klapka: Mistr a Markétka, r. Václav Klapka.

Rakovník, Divadelní soubor Tyl při MěstKS, Vladimír Páral – Evald Schorm: Profesionální žena, r. Milan Schejbal.

Volyně, Studio MěstKS, Emil Vachek: Pec, r. Jaroslav Kubeš.

Lysá nad Labem, Divadlo Aha!, Tadeusz Róževicz: Stará žena vysedává, r. Miroslav Pokorný.

Lomnice na Popelkou, KODl – Divadelní soubor Tyl SK ROH, Robert Thomas: Turecká kavárna, r. Jaroslav Poláček.

Zliv, Dětské divadelní studio Hudradlo MěstKS Zliv a KDPM České Budějovice, Miroslav Slavík: Tři pohádky, r Miroslav Slavík.

Blansko, Divadlo ZK ROH Metra, Peter Hacks: Jarmark, r. Petr Boria, Jiří Polášek.

Lomnice na Popelkou, KODl – Divadelní soubor Tyl SK ROH, Hans Sachs: Hrajeme (si na) Sachse, r. Lucie Lomová.

Dobruška, Divadélko Na štaflích SK ROH, Zdeněk Martinec – Zdeněk Zahradník: Oáza, r. Zdeněk Martinec, Zdeněk Zahradník.

Znojmo, Amatérský soubor Jihomoravského divadla při MěstOB, Slawomir Mrožek: Emigranti, r. Jiří Čapoun.

Heřmanův Městec, Divadelní soubor Heřman – studio Viňouš, Jan Werich – Pavel Vinduška – Michal Dziedzinskyj: Fimfárum, r. Pavel Vinduška.

Havlíčkův Brod, Adivadlo SKP ZV ROH, Nikolaj Vasiljevič Gogol: Nos, r. M. Lhotka.

Josef Brůček na motivy arménské pohádky: O hadu a šivarovi, r. Josef Brůček.

Čadca, Štúdio Divadelného súboru Jána Palárika pri DKPJ, Ivan Bukovčan: Slučka pre dvoch alebo Domáca šibenica, r. Martin Kolesár.

Brno V, Ochotnický kroužek OKVS, Jan Antonín Pitínský: Matka, r. Jan Antonín Pitínský.

Mladá Boleslav, Štěk, SOU obchodní, Křest svatého Vladimíra, postup z WP- cena poroty

Nesoutěžní představení:

Svitavy, loutkářský soubor C, Edward Lear – Karel Šefrna: Edward, r. Karel Šefrna.

Olomouc, Divadlo Fkufru PKO, Pavel Němeček. Klepy, r. Pavel Němeček.

Kopřivnice, Divadélko Šok M-klubu ZK ROH Tatra, Petr Orság na motivy Slawomira Mrožka: Jaro, r. Petr Orság.
Lektoři:
LAURIN, František, doc. CSc., režisér Divadla na Vinohradech v Praze, vedoucí katedry herectví DAMU
CÍSAŘ, Jan, prof. dr. CSc., proděkan a vedoucí katedry režie a dramaturgie DAMU
SOMEŠ, Jaroslav, dr., herec divadla J. Wolkra
SOKOL, František, PhDr.ředitel Naivního divadla Liberec
FRÉHÁR, Jiří, ředitel Realistického divadla Zdeňka Nejedlého v Praze
TARANT, Michal, režisér Východočeského divadla v Pardubicích
ZAVARSKÝ, Ján, Scénograf Divadla pro děti a mládež Trnava
HARVÁNEK, Pavel, režisér Satirického divadla Večerní Brno
Paralelní akce:
KMD pracoval ve Velkém Dřevíči a byl pokračovacím ročníkem dvouletého kurzu, byť se sjel v poněkud pozměněné sestavě, a to jak lektorské, tak pokud šlo o posluchače. Lektory byli Jan Burian, Juraj Deák, Jana Kališová a ing. Oldřich Kužílek.
Diskusní kluby se uskutečňovaly ve 4 skupinách dle svobodné volby účastníků. Vedli je Marie Boková, Kateřina Fixová, Luděk Richter a dr. František Zborník.
Porota, jíž předsedal prof. František Laurin, hodnotila 6 inscenací soutěžního programu na schůzkách se soubory a poté navštěvovala diskusní kluby. Dalších 17 inscenací různých druhů, žánrů a poetik bylo realizováno v nesoutěžní části JH. Tato programová šíře se ukázala jako velice přínosnou i z hlediska vzdělávacích funkcí. Umožnila divadelníkům širší rozhled a seznámení se s výsledky práce z dalších druhů a oblastí divadla. Umožnila tak hledání, objevování a inspiraci, nadto pak motivovala účastníky JH k schopnosti tolerance k jiným způsobům práce, ke schopnosti vyrovnávat se s nejrůznějšími principy inscenační praxe. Programová pestrost vedla i ke snaze a k nutnosti učit se tyto rozmanité principy pojmenovávat a pronikat k jejich kořenům.
V rámci 59. JH se uskutečnila ve spolupráci KKS v Hradci Králové a ÚKVČ Dílna divadelní fotografie, vedená Jaroslavem Krejčím, jehož asistentem byl Jiří Víšek. Zúčastnilo se jí 13 frekventantů. Výsledky práce dílny měli možnost účastníci JH vidět na instalované výstavce. Výstava v průběhu následujícího roku putovala po dalších českých městech.
Posluchači 2. ročníku režisérské školy SČDO se sešli na závěrečném setkání na JH, aby pod vedením lektorů K. Kříže a V. Gallerové dokončili prakticky výukovou část školy a konzultovali přípravu svých absolventských představení. Součástí programu režisérské školy byly návštěvy představení a diskuse o nich.
Strotzer
Bibliografie:
59. JIRÁSKŮV Hronov. Národní přehlídka amatérských divadelních souborů. Hronov 5.-12. 8. 1989. Programová brožura. Red. TOMAS, Karel. Hronov, Organizační štáb JH. 60 s., fot.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. č. 1039/89, s. 98.

BRAUN, Kazimierz: Druhá reforma divadla. Připravil VONDRÁČEK, Jiří. In: ZPRAVODAJ 59. Jiráskova Hronova. Č. 1-9. Ved. red. PATEROVÁ, Jana. Hronov, Organizační štáb 59. JH 1989.

CÍSAŘ, Jan: Pohronovské střípky III. Amatérská scéna, roč. 26 (Ochotnické divadlo 35), č. 1, 1989, s. 13. K festivalu v Jiráskově Hronově. Pokračování.

CÍSAŘ, Jan: Pohronovské střípky IV. Amatérská scéna, roč. 26 (Ochotnické divadlo 35), č. 2, 1989, s. 13. K festivalu v Jiráskově Hronově. Pokračování.

CÍSAŘ, Jan: Pohronovské střípky V. Amatérská scéna, roč. 26 (Ochotnické divadlo 35), č. 3, 1989, s. 13. K festivalu v Jiráskově Hronově. Pokračování.

CÍSAŘ, Jan: Pohronovské střípky VI. Amatérská scéna, roč. 26 (Ochotnické divadlo 35), č. 4, 1989, s. 13. K festivalu v Jiráskově Hronově. Zamyšlení nad představením A čo? trnavského Disku v režii B. Uhlára, srovnání s tvorbou Vizity, resp. jejím posledním představením Vystoupení. Obě inscenace se vlastně pojmu inscenace vymykají. Dokončení.

CÍSAŘ, Jan: Mezník? AS 1989, č. 10, s. 21. Zhodnocení letošního Jiráskova Hronova.

EXNAROVÁ, Alena: Smysluplný maratón. AS 1989, č. 10, s. 2. Referát.

GROTOWSKI, Jerzy: Cesta. Přel. Jana Pilátová. In: ZPRAVODAJ 59. Jiráskova Hronova. Č. 1-9. Ved. red. PATEROVÁ, Jana. Hronov, Organizační štáb 59. JH 1989.

MARKVART, Ivo: Příloha. In: ZPRAVODAJ 59. Jiráskova Hronova. Č. 1-9. Ved. red. PATEROVÁ, Jana. Hronov, Organizační štáb 59. JH 1989. Příloha.

KANTOR, Tadeusz: Divadlo smrti. Připravil JŮNA, Jaroslav. In: ZPRAVODAJ 59. Jiráskova Hronova. Č. 1-9. Ved. red. PATEROVÁ, Jana. Hronov, Organizační štáb 59. JH 1989. Příloha.

KOPŘIVOVÁ, Zuzana: Dílna divadelní fotografie při 59. JH. AS 1990, č. 2, s. 0.

MERHAUT, Václav: Česká kamera. In: ZPRAVODAJ 59. Jiráskova Hronova. Č. 1-9. Ved. red. PATEROVÁ, Jana. Hronov, Organizační štáb 59. JH 1989. Příloha.

ZPRAVODAJ 59. Jiráskova Hronova. Č. 1-9. Ved. red. PATEROVÁ, Jana. Hronov, Organizační štáb 59. JH 1989.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov 1989, Ka 40, i. č. 121

Související Texty

Související Soubory

Související Přehlídky

Související Pojmy

Související Obrázky

Blansko, Divadlo ZK ROH Metra, Příliš horká lázeň, JH 1989
Brno V, Ochotnický kroužek OKVS, Matka, JH 1989
Česká Lípa, Jirásek, Mistr a Markétka, JH 1989
Havlíčkův Brod, Adivadlo, Nos, JH 1989
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje,  Jiráskův Hronov, 1989
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje,  Jiráskův Hronov, 1989
Hronov, NP 59. Jiráskův Hronov, programová brožura, 1989
JH 1989
Lomnice na Popelkou, KODl – Divadelní soubor Tyl, Hrajeme (si na) Sachse, JH 1989
Lomnice na Popelkou, KODl – Divadelní soubor Tyl, Turecká kavárna, JH 1989
Lysá nad Labem, AHA!, Stará žena vysedává, JH 1989
Mladá Boleslav, SOU obchodní - Štěk, Křest svatého Vladimíra, JH 1989
Plzeň, Divadlo Dialog, Rozvzpomínání, JH 1989
Praha-Holešovice, Bubny, Divadelní studio Jelo, Přeměna - wie hatte sich die Schwester denn so schnell angezogen, JH 1989
Rakovník,  Tyl, Profesionální žena, JH 1989
Sudoměřice u Bechyně, Tatrmani OB, O hadu a Šivarovi, 1989
Svitavy, loutkářský soubor C, Edward, JH 1989
Ústí nad Orlicí, Vicena SKP, Špatný byt, JH 1989
Volyně, Studio MěKS, Pec, JH 1989
Znojmo, Amatérská scéna při MěstOB, Emigranti, JH 1989


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Česká Lípa, Jirásek, Mistr a Markétka, JH 1989
JH 1989
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje,  Jiráskův Hronov, 1989
Znojmo, Amatérská scéna při MěstOB, Emigranti, JH 1989
Rakovník,  Tyl, Profesionální žena, JH 1989
Mladá Boleslav, SOU obchodní - Štěk, Křest svatého Vladimíra, JH 1989
Lomnice na Popelkou, KODl – Divadelní soubor Tyl, Hrajeme (si na) Sachse, JH 1989
Brno V, Ochotnický kroužek OKVS, Matka, JH 1989
Sudoměřice u Bechyně, Tatrmani OB, O hadu a Šivarovi, 1989
Volyně, Studio MěKS, Pec, JH 1989
Praha-Holešovice, Bubny, Divadelní studio Jelo, Přeměna - wie hatte sich die Schwester denn so schnell angezogen, JH 1989
Lysá nad Labem, AHA!, Stará žena vysedává, JH 1989
Havlíčkův Brod, Adivadlo, Nos, JH 1989
Blansko, Divadlo ZK ROH Metra, Příliš horká lázeň, JH 1989
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje,  Jiráskův Hronov, 1989
Svitavy, loutkářský soubor C, Edward, JH 1989
Ústí nad Orlicí, Vicena SKP, Špatný byt, JH 1989
Plzeň, Divadlo Dialog, Rozvzpomínání, JH 1989
Lomnice na Popelkou, KODl – Divadelní soubor Tyl, Turecká kavárna, JH 1989


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.