Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Heřman I / SDO / SKP / MěKS

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1883
Působení: 188x, 189x, 190x, 192x, 193x, 194x, 196x,197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
Členové OS Klicpera, který se po r. 1869 rozpadl, byli později základem Heřmana.

Divadelní spolek vznikl v roce 1848, od roku 1884 užívá jméno Heřman. Předsedou Vojtěch Buchar. Pod tímto názvem pracuje dodnes. Za dobu své působnosti sehrál celou řadu divadelních představení, vedle činohry i opery a operety. Mezi největší úspěchy patří v roce 1989 účast na Jiráskově Hronově s dramatizací pohádky Jana Wericha Fimfárum.
Výbor spolku:
Ing. Michal Dziedzinskyj, předseda
Mgr. Josef Řezáč, místopředseda
Bc. Kamila Davidová, DiS, pokladník
V roce 1981 vznikl při souboru dětský dramatický soubor Heřmaňáček zaměřený na sborovou recitaci. Pod vedením manželů Řezáčových se několikrát účastnil národních přehlídek (Mělník, Ústí nad Orlicí).

Ze souboru Omladina
1882 - Gustav von Moser: Pan sekretář.
1883 - SDO Heřman. "Nový spolek ochotnický Heřman v Heřmanově Městci zahájil nedávno svou pouť a vede si velmi statečně. V brzkém čase uspořádá celou řadu divad. představení ve prospěch Ústřední Matice." (DL 1883/č. 14.)
1883 - uvedena veselohra Ant. H. Sokola Starý vlastenec, Michal Balucki: Husy a husičky.
Zpočátku hráli málo, spíše taneční zábavy. Později počet nastudovaných her stoupl.
1884 Zmeškal hodinu, Zdeněk Kolovrat-Krakovský: Na rozcestí, František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27.
1885 Gustav von Moser: Slavnost založení.
1888 jh. Hana Kvapilová v Noře, později Jindřich Mošna, Marie Pospíšilová, Josef Šmaha, Růžena Nasková.
1888 Josef Jiří Kolár: Primátor.
1889 Josef Kajetán Tyl: Jiříkovo vidění.

1890-1899 jen 28 her, z nich 21 českých, větší aktivitu znemožnily 1895 a 1898 generační spory. Spolupráce se studenty.
Heřman pořádal odborné přednášky, modernizoval jeviště a 1900 v Kutné Hoře na sjezdu ÚMDOČ za Medvěd námluvčím (Krylov) nejvyšší ocenění.
1890 Josef Štolba: Závěť, František Ferdinand Šamberk: Era Kubánkova, Ladislav Stropežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání.
1891 Eduard Souček: Před sjezdem.
1892 předsedou Emanuel Ferdinand.
1892 František Ferdinand Šamberk: Podskalák, František Xaver Svoboda: Směry života, Charlotte Birch-Pfeiffer: Sedlák Zlatodvorský.
1893 František Xaver Svoboda: Rozklad, Labich, Delacour, překlad Bedřich Frida: Vřele milovaný Célimare.
1894 Lotz: Po slunce západu, Karel Macháček: Ženichové.
1896 předsedou Antonín Kučera.
1896 Vávra: Konkursy pana notáře, Kukla: Svatební noc, Vrchlický: K životu, Gustav Eim: Páni doktoři, Miloš Novotný: Peníze.
1897 Vosí hnízdo, Těžké ryby, Jan Vávra: Pod krovem otcovským.
1898 Divotvorný klobouk, Josef Štolba: Na letním bytě, Václav Kliment Klicpera: Rohovín Čtverrohý.
1899 předsedou Antonín Kučera.
1899 F. Cavallotti: Bílé růže, Jan Ladecký: V úskalí, Josef Štolba: Na letním bytě, Václav Štech: Ohnivá země.

1900-1910 nastudováno 60 her.
1900 první cena, stříbrná medaile a čestný diplom v "závodech spolků ochotnických" pořádaných v Kutné Hoře pod záštitou ÚMDOČS.
1900 Jaroslav Distl: Modrá krev, Emil Pohl: Karasojezdkyně, Petr Petrovič Gnedič: Hořící listy, Karel Pippich: Ve veřejném životě, Roberto Bracco: Masky
1902 ocenění v soutěži východočeských jednot ochotnických v Pardubicích.
1900 účast v soutěži ("zápasech") ochotnických souborů pořádané při Sjezdu ochotnictva českoslovanského v Kutné Hoře, A. P. Čechov, Viktor Alexandrovič Krilov: Medvěd námluvčím, Modrá krev (Distel), Třetí zvonění (Štech), Ernst Benjamin Salomo Raupach: Mlynář a jeho dítě, V úskalí (Ladecký), Bílé růže (Cavalotti), Ohnivá země (Štech), Velké panstvo (Vávra), Alexandre Bisson: Kontrolor spacích vagonů.Knihovna obsahovala 206 svazků.
1900 Dle zprávy z valné hromady měl soubor 27 členů, v průběhu roku uvedeno 5 her. Předsedou zvolen J. John, režiséry K. Bulíř a J. Plavec.
1901 Zlato, Eugéne Brieux: Červený talár, Josef Kajetán Tyl: Bankrotář.
1902 Přítěž (Viková-Kunětická), Zákony, Jeden z nás se musí oženit (Wilhelm), Skryté štěstí (Sudermann), Po smrti tetině (Balucki), Flachsmann vychovatelem (Ernst), Henrik Ibsen: Nora- v hlanví roli pohostinsky Hana Kvapilová, Diabol v ráji manželském (na počest zedjšího rodáka pěvce R. Pokorného hráno slovensky). Celkem 7 her.
1903 uv. Červ (Rožek), Vpád. V srpnu při příležitosti Východočeské výstavy pardubický SDO uspořádal v samostatné divadelní aréně na Olšinkách, kde se výstava konala, divadelní soutěž, jíž se sám nezúčastnil. Zvítězil Heřmanův Městec s Bozděchovou Zkouškou státníkovou, Sběratelka starožitností, Slib za pecí.
1900-1909 60 her, z toho 60% českých. Např. Tyl, Štolba, Šamberk, Neruda, Vrchlický, Jirásek, Leger atd., ale i Ibsen, Krylov, Čechov. Též operety a opery (V studni).
1907 Divadelní ochotnický spolek Heřman uvedl Baluckého komedii Klepy, Jiráskova Otce, jh. Jindřich Mošna.

1911 25. 12. - Otto Faster: Kněžna Pepička, novinka, obraz ze života se zpěvy v 5 jednáních. Režie J. Jahn, hudbu i zpěvy řídil A. Kabeláč.
1913 František Heran: Za chlebem, František Havelka: Zášť, Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, Vilikovský: Láska kvete v každém věku.
1914 Josef Štolba: Závěť.
1918 Gabriela Preissová: Její pastorkyňa.
1919 Josef Skružný: To byla noc, Václav Štech: Třetí zvonění.

1921 Alois Jirásek: Otec, H. Špolc: Stanička.
1922 DS Heřman členem ÚMDOČ.
1922 Abigail Horáková: Malá diva, Josef Skružný: Macíčkova dovolená, Josef Štolba: Staré hříchy, Alois Jirásek: Lucerna, Hermann Sudermann: Skryté štěstí, Petr Max Malloch: Ta první láska.
1923 Zábavní večer, Josef Štolba: Její systém, Karel Fořt: Kráska ze Šumavy, Josef Štolba: Na letním bytě, Karel Fořt: Apoštolové střídmosti, Eduard Rada: Vrah (Bestia triumfans).
1924 Ruda Mařík: Hvězda veletrhu, Karel Scheinpflug: Mrak, Josef Štolba: Ach, ta láska, Meršíkové: Maryša, Karel Scheinpflug: Geysir, D. Halla Klatovský: Protekce, Josef Kajetán Tyl: Švanda dudák.
1925 Humoristický večer, Maurice Maeterlinck: Stilmondský starosta, Jaroslav Vrchlický: Exulanti, Karel Fořt: Siberočka, Růžena Jesenská: Devátá louka, Hana Ptáčková-Kuttová: Dost, František Adolf Šubert: Jan Výrava.
1926 Ruda Mařík: Americký souboj, Ruda Mařík: Náhražkový sňatek (Pantáta Vohnout v Praze) (Zamotaná historie), Gabriela Preissová: Jaro v podzámčí, Vilém Werner: Choulostivá historie, Otto Ernst Schmidt: Flachsmann vychovatelemem, Václav Vrána: Rajisino utrpení (Na rozkaz carův), Otomar Schäfer: Pes a kočka.
1928 Jiří Kolár: Pražský žid, r. S. Chvojka.

Za 2. svět v. Heřman několik her:
1939 Václav Štech: Habada a Jordán, F. Tetauer: Člověk nemá jen sebe, J.K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku,
1942 Lad. Stroupežnický: Na valdštejnské šachtě, drama, 2. cena - v souteži Nerudova okrsku ÚMDOČ, R. Pohorská dle Ig. Herrmanna: Vdavky Nanynky Kulichovy,


1946 Gabriela Preissová: Gazdina roba, r. Jaroslav Blažek.

Pravidelná účast v okr. a regionálních přehlídkách.
1962 - Oldřich Daněk: Svatba sňatkového podvodníka, účast na OP v Luži.
1963 Heřman součástí JKP, do 1967 pouze jako recitační klub.
Od 1967 vedla Z. Nasková.
Úspěšné inscenace:
1967 Paní mincmistrová.

1970 C. Campion: Smrt na samotě, r. Zuzana Nasková.
1971 Pygmalion, P. Karvaš: Půlnoční mše, režie M.Baxová.
1972 Lucerna, K. Valdauf: Nejlíp je u nás, režie Z. Nasková.
1973, 1977 A. P. Čechov: Slzy, které svět nevidí, zdramatizované povídky, režie Z. Nasková, M. Baxová
L.Stroupežnický: Zvíkovský rarášek rež.: Z. Nasková
1973 - Účast na OP O pohárek SČDO, Holice - zvláštní čestné uznání souboru za aktivní a iniciativní přístup k soutěži.
1974 - M. Bajdžiev: Duel, K. Valdauf: Nazdar tati!, režie Z. Nasková
1974 - Jarmila Schwarzerová, J. Zeyer: Radúz a Mahulena; Milada Vašíčková, J.B.P.Moliére: Sganarelle; Vlasta Fidrová, M.Campione: Smrt na samotě; Marcela Baxová, Josef Paboušek a Josef Kábele, K.Čapek: RUR; Jarmila Schwarzerová a Vlastislav Havlík, P.Karvaš: Půlnoční mše. Účast na ObP O pohárek SČDO, Heřmanův Městec všechny inscenace.
1975 E. Manov: Svědomí, O. Zelenka: Košilka.
1975 - D. Levinská; M. Bajdžiev: Duel; J. Kopecká; J. B. P. Moliére: Jeho urozenost pan Měšťák; J. Schwarzerová; G. B. Shaw: Svatá Jana; Vl. Fidrová; J. Patrick: Opala je poklad. Účast na ObP O pohárek SČDO, Heřmanův Městec všechny inscenace - Cena za nejlepší ženský výkon: Jarmila Schwarzerová a Cena diváků: Vlasta Fidrová.
1976 Večer slavných monologů, režie Z. Nasková, A.P. Čechov: Medvěd, Jean Cocteau: Přeludy, účast na OP v Luži, rantišek Ferdinand Šamberk: Podskalák.
1976 - M. Baxová; Čapek: Věc Makropulos. V. Fidrová, J. Pabouček; Hrubín: Srpnová neděle. Z. Kramářová; Schiller: Marie Stuartovna.
J. Schwarzerová; Gogol: Ženitba. Účast na ObP O pohárek SČDO, Heřmanův Městec všechny inscenace - Čestné uznání V. Fidrová.

1977, 1980 pohádky V. Čort, Z. Horynová,
1978 V a W: Slaměný klobouk
1978 - Josef Pabouček; M. Hausmann: Lilofee. Účast na NP - O pohárek SČDO, Heřmanův Městec.
1978 - Vlasta Fidrová; J. Průcha: Hrdinové okamžiku. Účast na NP - O pohárek SČDO, Heřmanův Městec.
1978 - Jaroslava Kopecká; J.B.P.Moliére: Tartuffe. Účast na NP - O pohárek SČDO, Heřmanův Městec - Jaroslava Kopecká 4. místo v ženské kategorii a zvláštní cena za největší počet breptů..

1980 - Vlasta Fidrová; L.Stroupežnický: Paní mincmistrová; Holečková Zuzana; R.Thomas: Osm žen. Účast na KP O pohárek SČDO, Heřmanův Městec obě představení - Holečková Zuzana Cena diváka.
1980 N. Tanská: Oblázek na břehu mořském, J.B.Thomas: Charleyova teta, do té doby také 4 operety
1983 Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka

Desítky vystoupení divadla malých forem, autorkou režisérka souboru Zuzana Nasková.

soubor měl též recitační klub a dětský kolektiv, který
1983 sehrál pohádku O kočičí princezně.
1987 Divadelní ples - Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, Zuzana Nasková.
1988 Divadelní spolek "Heřman" - soubor Jednotného klubu pracujících v Heřmanově Městci, 27 členů, vedoucí Zuzana Nasková. (?)
Heřman - soubor MěKS, 14 členů, vedoucí Marcela Baxová. (?)
1988 Oldřich Daněk: Sen smíchovské noci, aneb, Schůze strašidel Prahy 5 v zahradní restauraci u Polívků, r. Marcela Baxová, Jan Werich – Pavel Vinduška – Michal Dziedzinskyj: Fimfárum, r. Pavel Vinduška. Účast na KP VčK.
1989 Jan Werich – Pavel Vinduška – Michal Dziedzinskyj: Fimfárum, r. Pavel Vinduška. Účast Dospělí dětem KP, NP. Účast NP JH - nesoutěžní.

1991 nově utvořený soubor Heřman. Ten se po sametové revoluci vytvořil spojením členů původního souboru Heřman a jeho součásti, tzv.studia Viňouš (Z. Nasková, J. Řezáč, J. Řezáčová a M. Dziedzinskyj) a několika středoškoláků - bývalých členů dětského dramatického souboru Heřmaňáček, kteří měli zájem hrát divadlo. Principálem souboru Josef Řezáč, režisérem M. Dziedzinskyj.
1991 - nastudování muzikálu Výtečníci Pavla Dostála a Richarda Pogody.
1992 - V. Krylov: Trumf,
1993 - Tři sestry a jeden prsten,
1996 - Vodník Mařenka,
1997 - Vítr ve větvích sasafrasu,
1998 - Pověst o lichnické paní,
1999 - v dubnu - Léčba neklidem, soubor zdramatizoval pod vedením Michala Dziedzinského a Josefa Řezáče čtyři povídky anglického spisovatele Sakiho z jeho stejnojmenné knížky.

2001 - Drak (Drakovo)
2003 - Průvodce po sopce, Blesky paní McWilliamsové - k oslavám výročí souboru.

2005 - V. Krylov: Trumf, kostýmní komedie ve verších, režie Michal Dziedzinskyj. - druhé představení nově utvořeného divadelního souboru Heřman. Účast KP Miletínské div. jaro.

2008 - Heřman, z písní Jana Vodňanského: Něco z Jana vytvoříme... možná i pohádku. Účast Erbenův Miletín.

2009 - Heřman, podle Vodňanského pohádky O zmrzlinové chaloupce Josef Řezáč a Michal Dziedzinský: Něco z Jana vytvoříme... možná i pohádku, r. Josef Řezáč a Michal Dziedzinský. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod (cena souboru za osobnostní přístup k inscenaci) - nominace k přímému postupu na CP Popelka. Účast na KP Sněhový Brněnec - čestné uznání Michalu Dziedzinskému a Josefu Řezáčovi za hereckou komunikaci s dětmi. Účast na CP Popelka, Rakovník.

2010 - v novém multikulturním velká zkušebna pro divadelníky a samostatná místnost s nábytkem na uskladnění divadelního fundusu - velký pokrok.
Ale soubor v tu chvíli v personální krizi - tvořil ho pouze rodinný klan Řezáčových a Michal Dziedzinský. Navíc se podařilo získat několik nových mladých členů souboru.

2011 - 18. 6. s novou chutí nová premiéra - Michal Dziedzinskyj, Josef Řezáč, Patrik Bursa, Miloslav Švandrlík: Libra špiritusu možná Spiritus libri (aneb Vše je otázka priorit), r. Michal Dziedzinskyj, Josef Řezáč. Účast na KP Sněhový Brněnec - cena za herecký výkon Josefu Řezáčovi za roli spisovatele a Michalu Dziendzinskému za roli Pána, čestné uznaní souboru za inscenaci - doporučení k výběru na NP KDP. Účast na NP KDP, Vysoké nad Jizerou.

2012 - Strašlivá zkáza rodiny průvodce po sopce aneb Spravedlivá odplata lehkomyslným labužníkům.

165 let od vzniku divadelní činnosti v Heřmanově Městci a 130 let od vzniku Divadelního spolku Heřman.
Výstava a doplnění kroniky Kamila Junová a Katka Bínová.

2013 - DS Heřman, podle A. P. Čechova Kamila Junová a Jana Čurdová (dříve Řezáčová): UTOPENEC, režie Kamila Junová. Premiéra 2. 11. 2013. Dosavadní scénáristické duo Dziedzinskyj - Řezáč už mělo jen hlas poradní, občas opoziční, obě zmíněné dámy se ujaly žezla.
Divadelní soubor se rozrostl na 19 lidí.
Účast na KP Sněhový Brněnec 2014 - cena za herecký výkon Josefu Řezáčovi v roli Otce a čestné uznání Václavu Votoupalovi za roli Antošky a Kamile Junové za dramatizaci povídek.

2016 - DS Heřman, Jana Čurdová, Josef Řezáč: HONZA KRÁLEM?, r. J. Čurdová, J. Řezáč, M. Dziedzinskyj. Premiéra 22.4.2016. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod 2016 - cena souboru za nadhled v přístupu k autorskému textu, doporučení na Popelku Rakovník.
O dojmu, který DS Heřman z.s. v Havlíčkově Brodě svým představením zanechal svědčí nejlépe citace z hodnocení poroty:
„Honza králem?“ patří mezi ty inscenace divadla pro děti, z nichž je patrná inteligence a nadhled inscenátorů, kteří ani nepovažují děti za hlupáčky, pro něž stačí nemnoho, ani se nebaví přes jejich hlavy, ale mají k nim respekt a baví se zároveň s nimi. Luděk Richter, předseda poroty. Účast na CP Popelka, Rakovník 2016 - čestné uznaní Janě Čurdové za herecký výkon v roli Matky Vavrochové a Josefu Jodasovi za herecký výkon v roli Honzy Vavrochů.

2017 - Josef Řezáč, Michal Dziedzinskyj podle literární předlohy Jana Wericha Tři sestry a jeden prsten: DIVNÁ HLOUPOST. Scénář a režie: Josef Řezáč, Michal Dziedzinskyj. Výprava, výtvarno Jiří David. Premiéra 27. 5. 2017. Viz. Přílohy - program. Účast na KP Orlická maska 2018. Zrušeno ze zdravotních důvodů.

2018 - Josef Řezáč, Michal Dziedzinskyj: Jak si zahrát pohádku, r. Josef Řezáč, Michal Dziedzinskyj. Účast na CP Popelka, Rakovník - čestné uznání Janě Čurdové za herectví. Účast na KP Modrý kocour, Turnov 2019.

2018 - povídku Františka Langra dramatizoval Jaroslav Soukup: DOPIS VOJÍNA CANIVETA, režie a dramatizace Kamila Davidová, premiéra 11. listopadu 2018. Účast na KP Miletínské divadelní jaro 2019. ČU Michalu Beranovi za roli Vojína Caniveta, Josefu Wolfovi za roli Majora Davala v inscenaci DS Heřman Heřmanův Městec Dopis Vojína Caniveta, doporučení na Krakonošův divadelní podzim 2019. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLVIII. Symposion, Třebechovice 2019 - čestná uznání za herecký výkon Michal Beran a Josef Wolf - doporučení na Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou 2019.

2022 - Jaromír Břehový: Rejžák z Prahy, r. Michal Dziedzinskyj. Účast na KP Miletínské divadelní jaro.

2023 - Ivan Kraus: Víkend. Účast na KP Sněhový Brněnec ZRUŠENO.

2024 - Harold Rolseth: ĎÁBELSKÝ KOKTEJL. Účast na KP Orlická maska, Ústí nad Orlicí - čestné uznání Jitce Řezáčové za herecký výkon v roli Zapisovatelky, cena Josefu Řezáčovi a Michalovi Dziedzinskému za osobnostní herectví a hereckou souhru v roli Arlyho a Josepha - doporučení na CP Divadelní Piknik Volyně.
Bibliografie:
GREGAR, Alexandr: Sněhový Brněnec pošesté. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 32 - 33.

HEŘMAN jubiluje. Amatérská scéna 1983, č. 6, s. 14.

HEŘMAN - souhrn informací o vzniku a činnosti spolku. Web Město Heřmanův Městec. (viz Texty)
https://www.hermanuv-mestec.cz/m/volny-cas/spolky-sdruzeni/divadelni-soubor-herman/

LAURIN, František: Závěrečné slovo poroty (KDP 2012) - Libra špiritusu možná Spiritus libri. Větrník č. 10, 21. 10. 2012.

LETÁK DS Heřman JKP k oslavě 135 let českého divadla v Heřm. Městci a 100. výročí DS Heřman. Heřmanův Městec 1983. 6 s.

MILETÍNSKÉ DIVADELNÍ JARO 2007. (Program - internet).

OZORÁLKOVÁ, Jaroslava Co ochotník umět musí. Historie a současnost ochotnického divadelního souboru Heřman. Budovatel 1983, č. 6, s. 6.

RICHTER, Luděk: Dospělí pro radost dětem v Havlíčkově Brodě. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 41-42.

ŘEZÁČOVI: O životě divadelním v Heřmanově Městci. Hromada jaro-léto 2014, s. 60-61.

SCHEJBAL, Milan: Příliš hravá Popelka…. Amatérská scéna 2009, č. 6, s. 14-16.

STOLETÝ Heřman. Pochodeň 1983, č. 53, s. 4.
Divadelní listy 1883, č. 14, s. 126, č. 20, s. 175, č. 22, s. 191.
Divadelní listy 1900, č. 5, s.102, č. 10, s. 226, č. 11, s. 245, č. 16, s. 354, č. 18, s. 407, č. 19, s. 429.
Divadlo 1903, č. 2, s. 41.
Divadlo, roč. 5, 1907, č. 10, s. 242.
Thalie 1896-7, č. 14, s. 177, č. 17-18, s. 219.
Thalie 1897-8, č. 5, s. 39, č. 18, s. 143.
Thalie 1898-9, č. 19, s. 151, č. 22, s. 174, č., 23, s. 184.
Thalie 1899-1900, č. 4, s. 23, č. 22, s. 175.
Divadelní listy 1902-3, č. 1, s. 20, č. 5, s. 92, č. 9, s. 162, č. 12, s. 216.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 9, 20. 2. 1912, s. 108.

České divadlo 1940, č. 4, s. 71.
Archivy:
Chrudim, Regionální muzeum, Arch. č. 6961, 7847

Chrudim, Státní okresní archiv:
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 955
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 957
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 958
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 959
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 813, i.č. 9595

Pardubice, Státní okresní archiv,
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kar. 2, č. i. 62
Sbírka plakátů

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.(Celkem 2 evid. karty v kART)

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Obrázky

Česká Třebová, Hýbl, Zkažená krev - Kutná Hora, Tyl, Mezi umělci - Heřmanův Městec, Heřman, Zkouška státníkova - plakát, 1903
Chrudim, Festivalová přehlídka amatérských divadelních souborů - plakát, 1975
Chrudim, Kronika Jana Urbánka, 1934 - 1950
Chrudim, Okresní přehlídka amatérských souborů - plakát, 1977
Chrudim, Okresní přehlídka divadelních souborů o. Chrudim - plakát, 1979
Chrudim, Spolek divadelních ochotníků, Polibme se - plakát, 1931
Heřmanův Městec, Divadelní soubor Heřman, Rejžák z Prahy, KP Miletínské divadelní jaro 2022
Heřmanův Městec, Divadelní soubor Heřman, Rejžák z Prahy, KP Miletínské divadelní jaro 2022
Heřmanův Městec, Heřman, Ach, ta láska, 1924
Heřmanův Městec, Heřman, Americký souboj - Náhražková sňatek, 1926
Heřmanův Městec, Heřman, Apoštolové střídmosti, 1923
Heřmanův Městec, Heřman, Až k smrti - Na bytě - Náramek, 1901
Heřmanův Městec, Heřman, Bankrotář, 1901
Heřmanův Městec, Heřman, Červ - plakát, 1903
Heřmanův Městec, Heřman, Červený talár, 1901
Heřmanův Městec, Heřman, Choulostivá historie, 1926
Heřmanův Městec, Heřman, Devátá louka, 1925
Heřmanův Městec, Heřman, Divná hloupost, 2017
Heřmanův Městec, Heřman, Divná hloupost, 2017
Heřmanův Městec, Heřman, Dopis vojína Caniveta, KP Miletínské divadelní jaro 2019
Heřmanův Městec, Heřman, Dopis vojína Caniveta, KP Miletínské divadelní jaro 2019
Heřmanův Městec, Heřman, Dost, 1925
Heřmanův Městec, Heřman, Era Kubánkova, 1890
Heřmanův Městec, Heřman, Era Kubánkova, 1890
Heřmanův Městec, Heřman, Era Kubánkova, 1890
Heřmanův Městec, Heřman, Exulanti - Siberočka, 1925
Heřmanův Městec, Heřman, Flaschmann vychovatelem, 1926
Heřmanův Městec, Heřman, Geysir, 1924
Heřmanův Městec, Heřman, Honza králem?, CP Popelka Rakovník 2016
Heřmanův Městec, Heřman, Honza králem?, CP Popelka Rakovník 2016
Heřmanův Městec, Heřman, Hořící listy  - Ve veřejném životě - Masky, 1900
Heřmanův Městec, Heřman, Humoristický večer, 1925
Heřmanův Městec, Heřman, Hvězda veletrhu, 1924
Heřmanův Městec, Heřman, Jak si zahrát pohádku, CP Popelka Rakovník 2018
Heřmanův Městec, Heřman, Jak si zahrát pohádku, CP Popelka Rakovník 2018
Heřmanův Městec, Heřman, Jan Výrava, 1925
Heřmanův Městec, Heřman, Jaro v podzámčí, 1926
Heřmanův Městec, Heřman, Jedenácté přikázání, 1890
Heřmanův Městec, Heřman, Jedenácté přikázání, 1890
Heřmanův Městec, Heřman, Její pastorkyňa, 1918
Heřmanův Městec, Heřman, Její pastorkyňa, 1918
Heřmanův Městec, Heřman, Její systém, 1923
Heřmanův Městec, Heřman, Jiříkovo vidění, 1889
Heřmanův Městec, Heřman, Jiříkovo vidění, 1889
Heřmanův Městec, Heřman, Jiříkovo vidění, 1889
Heřmanův Městec, Heřman, Jiříkovo vidění, 1889
Heřmanův Městec, Heřman, Jiříkovo vidění, 1889
Heřmanův Městec, Heřman, Kontrolor spacích vagonů, 1900
Heřmanův Městec, Heřman, Kontrolor spacích vagonů, 1900
Heřmanův Městec, Heřman, korespondence, 1898
Heřmanův Městec, Heřman, Kráska ze Šumavy, 1923
Heřmanův Městec, Heřman, Láska kvete v každém věku, 1913
Heřmanův Městec, Heřman, Libra špiritusu možná Spiritus libri, CP KDP Vysoké n. Jiz. 2012
Heřmanův Městec, Heřman, Libra špiritusu možná Spiritus libri, CP KDP Vysoké n. Jiz. 2012
Heřmanův Městec, Heřman, Lucerna, 1922
Heřmanův Městec, Heřman, Macíčkova dovolená, 1922
Heřmanův Městec, Heřman, Malá diva, 1922
Heřmanův Městec, Heřman, Malá krotitelka lvů, 1925
Heřmanův Městec, Heřman, Maryša, 1924
Heřmanův Městec, Heřman, Medvěd námluvčím, 1900
Heřmanův Městec, Heřman, Medvěd námluvčím, 1900
Heřmanův Městec, Heřman, Mlynář a jeho dítě, 1900
Heřmanův Městec, Heřman, Modrá krev - Krasojezdkyně, 1900
Heřmanův Městec, Heřman, Mrak, 1924
Heřmanův Městec, Heřman, Na letním bytě, 1898
Heřmanův Městec, Heřman, Na letním bytě, 1898
Heřmanův Městec, Heřman, Na letním bytě, 1899
Heřmanův Městec, Heřman, Na letním bytě, 1923
Heřmanův Městec, Heřman, Něco z Jana vytvoříme, Popelka 2009
Heřmanův Městec, Heřman, Něco z Jana vytvoříme, Popelka 2009
Heřmanův Městec, Heřman, Noc na Karlštejně, 1913
Heřmanův Městec, Heřman, Otec, 1921
Heřmanův Městec, Heřman, Páni doktoři, 1896
Heřmanův Městec, Heřman, Peníze, 1896
Heřmanův Městec, Heřman, Pes a kočka, 1926
Heřmanův Městec, Heřman, Po slunce západu, 1894
Heřmanův Městec, Heřman, Pod krovem otcovským, 1897
Heřmanův Městec, Heřman, Pod krovem otcovským, 1897
Heřmanův Městec, Heřman, Podskalák, 1892
Heřmanův Městec, Heřman, Podskalák, 1892
Heřmanův Městec, Heřman, Pos lunce západu, 1894
Heřmanův Městec, Heřman, pozvánka na ples, 1897
Heřmanův Městec, Heřman, Před sjezdem, 1891
Heřmanův Městec, Heřman, Před sjezdem, 1891
Heřmanův Městec, Heřman, Primátor, 1888
Heřmanův Městec, Heřman, Primátor, 1889
Heřmanův Městec, Heřman, Případ Elisabeth, Hlinsko, JKP, Čapkovy povídky - program, 1963
Heřmanův Městec, Heřman, Protekce, 1924
Heřmanův Městec, Heřman, Rajsino utrpení, 1926
Heřmanův Městec, Heřman, Rohovín Čtverrohý, 1898
Heřmanův Městec, Heřman, Rozklad, 1893
Heřmanův Městec, Heřman, Rozklad, 1893
Heřmanův Městec, Heřman, Sedlák Zlatodvorský, 1892
Heřmanův Městec, Heřman, Sedlák Zlatodvorský, 1892
Heřmanův Městec, Heřman, Sen smíchovské noci - plakát, 1988
Heřmanův Městec, Heřman, Skryté štěstí, 1923
Heřmanův Městec, Heřman, Směry života, 1892
Heřmanův Městec, Heřman, Směry života, 1892
Heřmanův Městec, Heřman, spolkové razítko, 1890
Heřmanův Městec, Heřman, SSM, IV. divadelní ples - plakát, 1987
Heřmanův Městec, Heřman, SSM, IV. divadelní ples - plakát, 1987
Heřmanův Městec, Heřman, Stanička, 1921
Heřmanův Městec, Heřman, Staré hříchy, 1922
Heřmanův Městec, Heřman, Stilmondský starosta, 1925
Heřmanův Městec, Heřman, Švanda dudák, 1924
Heřmanův Městec, Heřman, Ta první láska, 1922
Heřmanův Městec, Heřman, Třetí zvonění, 1919
Heřmanův Městec, Heřman, Třetí zvonění, 1919
Heřmanův Městec, Heřman, Trumf - plakát, 2006
Heřmanův Městec, Heřman, Václav Hrobčický z Hrobčic, 1890
Heřmanův Městec, Heřman, Václav Hrobčický z Hrobčic, 1890
Heřmanův Městec, Heřman, Václav Hrobčický z Hrobčic, 1890
Heřmanův Městec, Heřman, Václav Hrobčický z Hrobčic, 1890
Heřmanův Městec, Heřman, valná hromada, 1889
Heřmanův Městec, Heřman, valná hromada, 1890
Heřmanův Městec, Heřman, valná hromada, 1891
Heřmanův Městec, Heřman, valná hromada, 1892
Heřmanův Městec, Heřman, valná hromada, 1892
Heřmanův Městec, Heřman, valná hromada, 1893
Heřmanův Městec, Heřman, valná hromada, 1893
Heřmanův Městec, Heřman, valná hromada, 1893
Heřmanův Městec, Heřman, valná hromada, 1894
Heřmanův Městec, Heřman, valná hromada, 1894
Heřmanův Městec, Heřman, valná hromada, 1894
Heřmanův Městec, Heřman, valná hromada, 1896
Heřmanův Městec, Heřman, valná hromada, 1896
Heřmanův Městec, Heřman, valná hromada, 1898
Heřmanův Městec, Heřman, valná hromada, 1899
Heřmanův Městec, Heřman, valná hromada, 1900
Heřmanův Městec, Heřman, valná hromada, 1901
Heřmanův Městec, Heřman, Vrah, 1923
Heřmanův Městec, Heřman, Vřele milovaný Célimare, 1893
Heřmanův Městec, Heřman, Vřele milovaný Célimare, 1893
Heřmanův Městec, Heřman, vznik spolku, 1884
Heřmanův Městec, Heřman, Zábavní večer, 1923
Heřmanův Městec, Heřman, Závěť, 1890
Heřmanův Městec, Heřman, Závěť, 1890
Heřmanův Městec, Heřman, Závěť, 1914
Heřmanův Městec, Heřman, Ženichové, 1894
Heřmanův Městec, Heřman, Živý obraz Hold otci národa, 1898
Heřmanův Městec, Heřman, Zlato, 1901
Heřmanův Městec, Ochotníci, Pan sekretář, 1882
Heřmanův Městec, Ochotníci, Pan sekretář, 1882
Heřmanův Městec, Ochotníci, Pan sekretář, 1882
Heřmanův Městec, SDO, To byla noc, 1919
Heřmanův Městec, SDO, Za chlebem - Zášť, 1913
Heřmanův Městec, Spolek divadelních ochotníků Heřman, Pražský žid - plakát, 1928
Heřmanův Městec, Spolek divadelních ochotníků Heřman, Sokol, Gazdina roba - plakát, 1946
Heřmanův Městec, Svornost, Pan farář a jeho kostelník, 1889
Kutná Hora, Sjezd ochotnictva českoslovanského, veřejné zápasy, 1900 - plakát
Luže, Okresní přehlídka divadelních souborů - plakát, 1962
Luže, Okresní přehlídka divadelních souborů - plakát, 1963
Mošna Jindřich, 1907,  jako Divíšek v Jiráskově Otci, v Heřmanově Městci , DS Heřman
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Rakovník, rozborové semináře CP Popelka 2018
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sezemice, Spolek divadelních ochotníků, plakáty
Sobětuchy, Tyl, Pojď na mé srdce, 1921


Mapa působení souboru - Heřman I / SDO / SKP / MěKS

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Heřmanův Městec, Heřman, pozvánka na ples, 1897
Heřmanův Městec, Heřman, Živý obraz Hold otci národa, 1898
Kutná Hora, Sjezd ochotnictva českoslovanského, veřejné zápasy, 1900 - plakát
Mošna Jindřich, 1907,  jako Divíšek v Jiráskově Otci, v Heřmanově Městci , DS Heřman
Heřmanův Městec, Heřman, Malá krotitelka lvů, 1925
Heřmanův Městec, Heřman, Trumf - plakát, 2006
Heřmanův Městec, Heřman, Něco z Jana vytvoříme, Popelka 2009
Heřmanův Městec, Heřman, Něco z Jana vytvoříme, Popelka 2009
Heřmanův Městec, Heřman, Libra špiritusu možná Spiritus libri, CP KDP Vysoké n. Jiz. 2012
Heřmanův Městec, Heřman, Libra špiritusu možná Spiritus libri, CP KDP Vysoké n. Jiz. 2012
Heřmanův Městec, Heřman, Honza králem?, CP Popelka Rakovník 2016
Heřmanův Městec, Heřman, Honza králem?, CP Popelka Rakovník 2016
Heřmanův Městec, Heřman, Divná hloupost, 2017
Heřmanův Městec, Heřman, Divná hloupost, 2017
Heřmanův Městec, Heřman, Jak si zahrát pohádku, CP Popelka Rakovník 2018
Heřmanův Městec, Heřman, Jak si zahrát pohádku, CP Popelka Rakovník 2018
Heřmanův Městec, Heřman, Dopis vojína Caniveta, KP Miletínské divadelní jaro 2019
Heřmanův Městec, Heřman, Dopis vojína Caniveta, KP Miletínské divadelní jaro 2019
Heřmanův Městec, Divadelní soubor Heřman, Rejžák z Prahy, KP Miletínské divadelní jaro 2022
Heřmanův Městec, Divadelní soubor Heřman, Rejžák z Prahy, KP Miletínské divadelní jaro 2022


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.