Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Heřmanův Městec

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Chrudim, okres
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1846
Ochotnické divadlo zahájilo 1846.
Bachův absolutismus další aktivity znemožnil.
1860 postaveno divadlo.
Do 1862 hráli U bílého beránka na náměstí,
1863 v Pivničkově hostinci. Spolupráce se zpěváckým spolkem Vlastislav a se studenty.
1963 Čtenářská beseda.
1864 opět U bílého beránka.
Finanční výtěžky na sociální účely, stavbu ND, opravy místního kostela aj.

1862 Zpěvácký spolek Vlastislav.
1869 schváleny stanovy OS Klicpera,
po čase se rozpadl, jeho členové později základem Heřmana.
1869 také poprvé hráli místní učitelé s dětmi.

V 70. letech ustavena Omladina, hrající lehčí aktovky.
1876 Spolek paní a dívek.
1879 Studenti.

1883 SDO Heřman.
Zpočátku hráli málo, spíše taneční zábavy. Později počet nastudovaných her stoupl.

1890 Soukromé družstvo pro zřízení pamětní desky Rudolfa Pokorného.
1894 Vzdělávací spolek Rovnosť.

1900 Obuvníci.
1901 Barák národní a vzdělávací beseda.

1913 Odbor mládeže Národních socialistů při Besedě Barák.
1917 Kroužek mládenců.
1918 Národně vzdělávací dělnická Beseda Barák.
1919 Měšťanská a obecná škola chlapecká.

1921 Mladá generace Československé národní demokracie.
1922 Federace dělnických tělocvičných jednot.
1922 Katolická mládež.
1922 Vzdělávací křesťansko-katolický sociální spolek.
1922 Církev československá.
1922 Národní demokracie.
1922 Sportovní klub.
1922 Učednická besídka.
1924 Sociální demokracie.
1924 Sbor chudých školských sester - opatrovna.
1924 Měšťanská a obecná dívčí škola.
1924 Kroužek střádalů.
1925 KSČ.
1926 DTJ.
1926 Dětská opatrovna.

1934 Jednota proletářské tělovýchovy.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

Za 2. svět v. Heřman několik her.
DDS Heřmaňáček od 1981, ved. manželé Jos. a J. Řezáčovi.
Zaměření na sborovou recitaci.
Několikrát účast na národních přehlídkách (Mělník, Ústí nad Orlicí, naposledy 1998).

1949 Charita.

1993 DS Viňous.
1999 DS Heřman, DS Heřmánek, DS Heřmáneček.

Loutkové divadlo
Tradice ochotnického LD od konce 19. stol., kdy tu hrál Laštovka.
Asi 1908 zač. LD Sokola pravidelně v neděli v sále místního hostince.
1947 zahájilo činnost Loutkové divadlo Čs. sociální demokracie.
xxxxx

1983 NP DRRK Mělník - RS ZŠ Heřmanův Městec, Hanzlík - Řezáč:
Pimpilim pampam
1984 NP DRRK Mělník - Heřmaňáček, Šrut - Řezáč: Čilišnek v říši divů
1988 NP DRRK Mělník - Heřmaňáček, Suchý - Řezáč: Kupte strunu
za korunu
1989 JH - DS Heřman, studio Viňous, Werich - Vinduška - Dziedzinskyj:
Fimfárum
1990 NP DRRK Mělník - Heřmaňáček, Vodňanský - Řezáčová:
Pohádka o knihomůlcích a psacím stroji
1991 NP DRRK Mělník - Heřmaňáček, F. Hrubín - Řezáčovi:
Paleček a jeho kamarádi
1994 DS Ústí nad Orlicí - Heřmaňáček, Erben - Řezáčovi: O
Bibliografie:
BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 63,93.

CÍSAŘ, Jan - MOHYLOVÁ, Věra: Historie divadelní Pardubic a okolí. Pardubice, Východočeské divadlo 2002, s. 28, 29.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, II. díl, s. 291., III. díl s. 466.

DUBSKÁ, Alice zprac. INFORMACE pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

GREGAR, Alexandr: Dětská scéna: Divadlo Jesličky v Hradci Králové, 11. – 13. dubna 2003. Deník dětské scény Trutnov 2003/0.

GREGAR, Alexandr: Ústecká dětská scéna - tentokrát regionální. AS 1998, č. 3, s. 20-21.

HANIČINCOVÁ, Štěpánka - KOVÁŘÍK, Vl.: Štěpánka. Žďár nad Sázavou, Impreso 1995, s. 11, 18.

HEŘMAN jubiluje. Podepsáno ZN. AS 1983, č. 6, s. 14.

HEŘMANŮV Městec. Besedník 1872, č. 5, s. 64. NK.

JAK jasem měl radost (jx). AS 1991, č. 9, s. 7.

J.P.: Z Heřmanova Městce, Česká Thalie 2, 1868, s. 95, 110-111

KYSELOVÁ, Vlasta: Doplňující údaje k místům pro MČAD. Rkp. 1998, 5 s. Viz Místa/Okresy/Chrudim/Texty.

LETÁK DS Heřman JKP k oslavě 135 let českého divadla v Heřm. Městci a 100. výročí DS Heřman. Heřmanův Městec 1983. 6 s.

MACHKOVÁ, Eva: Mělník 1990. Národní přehlídka recitátorů a recitačních kolektivů 4.–6. května. AS 1990, č. 8, s. 2–3.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 221-222.

NASKOVÁ, Zuzana: O její práci: Hromada 1996, č. 15, s. 457.

OZORÁLKOVÁ, Jaroslava Co ochotník umět musí. Historie a současnost ochotnického divadelního souboru Heřman. Budovatel 1983, č. 6, s. 6.

ŘEZÁČ, Josef: O jeho práci: Hromada 1993, č. IX, s. 266; 1998, č. 24, s. 37.

ŘEZÁČOVÁ, Jitka: O její práci: Hromada 1998, č. 24, s. 37; 1993, č. IX, s. 266.

STOLETÝ Heřman. Pochodeň 1983, č. 53, s. 4.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Bylo by potěšitelné … AS 1988, č. 8, s. 8.

ŠTĚTKOVÁ-UHLÍŘOVÁ, Z.: Naše loutkové divadlo, L 1925/26

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, 363- 371.

ZH: Heřman jubiluje. Amatérská scéna 1983, č. 6, s. 14.

Divadlo, roč. 5, 1907, č. 10, s. 242.
Zprávy Loutkářského soustředění 1948, č. 1., s. 6.

Ž: Z Heřmanova Městce, Česká Thalia 1, 1867 s. 166
Archivy:
Chrudim, Regionální muzeum, Arch. č. 7665, 7669, 7667, 6961, 7847

Chrudim, Státní okresní archiv:
Okresní úřad, i.č 6175
Soudobá dokumentace, Sbírka plakátů, př.č 927-1178
Heřmanův Městec, Vlastislav, př. č. 101/11
Heřmanův Městec, Čtenářská beseda
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 955
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 956
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 957
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 958
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 959
Okresní úřad I, 1916 - 1917, i. č. 11339
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 960
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 813, i.č. 9595
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 815, i.č. 9608
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 815, i.č. 9624
Chrudim, Okresní úřad, nezpracováno

Praha, kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.(Celkem 4 evid. karty v kART)

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/136/47/1903, Dělnický podporující zábavní kroužek Hálek.

Související Soubory

Související Obrázky

Chrudim, Okresní úřad, žádosti o povolení her a loutkových představení, 1855 - 1868
Chrudim, Okresní úřad, žádosti o povolení her a loutkových představení, 1855 - 1868
Heřmanův Městec, Pokrok, ukončení činnosti, 1893
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930


Mapa - Heřmanův Městec

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Chrudim, Okresní úřad, žádosti o povolení her a loutkových představení, 1855 - 1868
Chrudim, Okresní úřad, žádosti o povolení her a loutkových představení, 1855 - 1868


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.