Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jelo / Jak se vám jelo / Doprapo

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1985
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1991
Působení: 198x, 199x
1985 ještě jako Doprapo uvedla skupina mladých pod ved. P. Lébla insc. Groteska (Vonnegut, na 2. repríze účast autora), přelomová insc. s postmoderními prvky, Lébl zde i v dalších insc. autorem scénáře, režie, scéna, kostýmy i významné role.
Poté Lébl zal. vlastní soubor Jak se vám jelo, cca 25 členů.
Lébl autor či tvůrce scénáře-dramatizátor, herec, režisér, scénograf, kostýmy.

1985 - Kurt Vonnegut a Petr Lébl: Groteska. Účast na Přehlídce amatérských divadelních souborů. Účast na NP JH.

1985 - Tauridus (Lébl).

1986 - z veršů Christiana Morgensterna ze sbírky Beránek a měsíc, překlad Josef Hiršal: Polepšovana, r. Petr Lébl.

další nejvýraznější inscenace
1987 - Doprapo, Mircea Eliade: Had, scénář, scéna, kostýmy, režie: Petr Lébl. Účast na CP WP - inspirativní představení.
1988 Mata Hari - Ráno osudu, v doplňkovém programu ŠP
1988 Franz Kafka a Petr Lébl: Přeměna, r. Petr Lébl, scéna, kostýmy P. L, s Alenou Pivoňkou, 2. pracovní setkání mladých divadelníků v Hradci Králové (25 – 27. 11.1988)
1989 Zpěvačka Josefína a její bratři (Kafka, scénář P. L. s J. Návratovou). Změna názvu na Jelo,
1989 Wesele (Wyspiański),
1990 Výběrčí (Uhde). Účast na ŠP, JH.
1991 zánik souboru.

Petr Lébl (1965-1999) se stal profesionálním režisérem, 1. profes. režie v divadle Labyrint - Egon Tobiáš: Vojcev, 1992 (1988 režijní spolupráce na inscenaci Realistického divadla Tankred Dorst: Merlin aneb Pustá zem, režie Mir. Krobot).
1993 uměleckým šéfem Divadla na zábradlí.
1987 lektorem Národní dílny mladého divadla v Šumperku,
v 90. letech lektorem, redaktorem a vydavatelem “off zpravodaje” JH Ježeček Kamzíček.
2000 Mata Hari, r. Petr Lébl, účast CP ŠP.


Přehlídky
1985 JH, FEMAD - DS Doprapo DK DP, Vonnegut - Lébl: Groteska
1986 ŠP – Jelo Praha (ještě pod patronací souboru Doprapo) Vonnegut – Lébl: Groteska
1987 jako host WP, FEMAD - DS, Jak se vám jelo, Eliade - Lébl: Had.
1987 - podle M. Eliade - Lébl: Had. Účast na Rampa, Praha.
1988 ŠP - Jak se vám jelo, Mata Hari
1989 JH - DS Jelo DK ROH Dopravních podniků, Franz Kafka – Petr Lébl: Přeměna... wie hatte sich die Schwester denn so schnell angezogen?, r. Petr Lébl. účast na Pražský výběr.
1989 - Jak se vám jelo, Petr Lébl: PPŘEMĚNA, r. Petr Lébl. Účast na Rampa, Praha.
1990 JH - DS Jelo, Uhde: Výběrčí

Jak se vám jelo: Rakousko, Vídeň, Treffpunkt.
Bibliografie:
CÍSAŘ, Jan: Písecký cestopis. Šrámkův Písek. Amatérská scéna, roč. 23 (Ochotnické divadlo 33), č. 8, 1986, s. 5-7, 3 foto. Referát z 27. ročníku Šrámkova Písku. Více zmíněna hra Groteska pražského souboru Doprapo a Amerika Ochotnického kroužku z Brna.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 312, 313, obr.: s. 313: Mircea Eliade, Petr Lébl: Had, Jak se vám jelo Praha, r., scéna, kostýmy Petr Lébl, na snímku v roli Andronika, 1987; s. 315: Kurt Vonnegut, Petr Lébl: Groteska, Doprapo (později Jak se vám jelo, později Jelo) Praha, r., scéna, kostýmy a role Wilbura Petr Lébl, 1985; s. 321: F. Kafka, P. Lébl: Přeměna, Jak se vám jelo Praha, scéna Probuzení Řehoře Samsy, 1988.

ČAŇKOVÁ, Markéta: Jubilejní FEMAD. Amatérská scéna, roč. 24 (Ochotnické divadlo 23), č. 11, 1987, s. 5 - 6, 3 fot. Referát z 15. ročníku tvůrčí dílny mladého amatérského divadla, který proběhl v Libici nad Cidlinou ve dvou zářijových víkendech 11.-13. a 18.-20.9.1987. Zmíněn je též soubor Jak se vám jelo, který se představil hrou Had.

KRÁL, Karel. Na pomezí. Čs. loutkář 1989, č. 4, s. 73.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských naprofesionálních scén 80. let 20. století. (Smoláková, Vlasta: Jak se vám jelo / Jelo) Praha, NIPOS 2007, s. 227-232.

SMOLÁKOVÁ, Vlasta: Fenomén Lébl. (Mj. Soupis inscenací, citace z ohlasů.) Praha, Pražská scéna 1996. 312 s.

SMOLÁKOVÁ, Vlasta: Fenomén Lébl II. Praha, Pražská scéna, DÚ 2005.

SMRČEK, Ota: Slovník amatérských divadelních souborů v Praze. Rkp. pro MČAD 1998. PC ART.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Pražský výběr. Amatérská scéna, roč. 26 (Ochotnické divadlo 35), č. 4, 1989, s. 1. Souborný referát z I. spádového kola XV. pražské přehlídky tvorby amatérských divadelních souborů. Větší pozornost věnována P. Léblovi a souboru Jak se vám jelo, který na festivalu představil hru Přeměna.

TUČKOVÁ, Dana: Poločas poznání. In: Hledání výrazu. (Petr Lébl, Jelo.) Praha, IPOS 1991, s. 51-55. kART.

VEDRAL, Jan: Otevřená přehlídka. Pražští amatéři dospělým - poprvé a pojedenácté. Amatérská scéna, roč.22 (Ochotnické divadlo 32), č.7, 1985, s. 2 - 3, 4 fot. Referát z 11. ročníku přehlídky amatérských divadelních souborů, která poprvé proběhla podle nového statutu jako otevřená pracovní akce. Zmíněna je též účast souboru Doprapo s inscenací Groteska autorů Kurta Vonneguta a Petra Lébla.

VEDRAL, Jan: Nové pověsti písecké. XXVIII. Šrámkův Písek. Amatérská scéna, roč. 25 (Ochotnické divadlo 34), č. 8, 1988, s.4-5, 4 foto. Referát o 28. ročníku Šrámkova Písku. Zmíněna Léblova Mata Hari, kterou na festivalu uvedlo studio Jak se vám jelo.
Archivy:
DÚ - archiv P. Lébla.

Související Obrázky

2. pracovní setkání mladých divadelníků v Hradci Králové, 1988
K. Vonnegut - P. Lébl: Groteska (asi na ŠP?) ze zkoušky na Grotesku
Praha Holešoovice, Doprapo,  Jak se vám jelo, Groteska, 1985
Praha, Doprapo: Groteska, NP Jiráskův Hronov 1985
Praha, Jak se vám jelo, Had, 1987
Praha, Jak se vám jelo, Had, 1987
Praha, Jelo, Přeměna... wie hatte sich die Schwester denn so schnell angezogen?, 1988
Praha, Jelo, Přeměna... wie hatte sich die Schwester denn so schnell angezogen?, 1988
Praha, Jelo, Výběrčí, CP Jiráskův Hronov 1990
Praha, Jelo, Výběrčí, CP Jiráskův Hronov 1990
Praha-Holešovice,  Jelo, Výběrčí
Praha-Holešovice, Bubny, Divadelní studio Jelo, Přeměna - wie hatte sich die Schwester denn so schnell angezogen, JH 1989
Praha-Holešovice, DS Jelo, Milan Uhde: Výběrčí - Petr Lébl, JH 1990
Praha-Holešovice, DS Jelo, Milan Uhde: Výběrčí, 1990
Praha-Holešovice, Jelo, Groteska 2
Praha-Holešovice, Jelo, Groteska, Lébl
Praha-Holešovice, Jelo, Groteska, Lébl
Praha-Holešovice, Jelo, Polepšovna, Lébl, výstava
Praha-Holešovice, Jelo, Přeměna, panely
Praha-Holešovice, Jelo, Tauridus, panel
Praha-Holešovice, Jelo, Výběrčí, panel
Praha-Holešovice, Jelo, Výběrčí, panel 2
Praha-Holešovice, Jelo, Wesele, panel
Praha-Holešovice,Bubny, Jelo, Výběrčí, Petr Lébl, JH 1990
Praha-Holešovie, Jelo, Socialistický realismus - plakát
Rampa, květen 1987 - plakát


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
K. Vonnegut - P. Lébl: Groteska (asi na ŠP?) ze zkoušky na Grotesku
Praha Holešoovice, Doprapo,  Jak se vám jelo, Groteska, 1985
Praha, Doprapo: Groteska, NP Jiráskův Hronov 1985
Praha, Jak se vám jelo, Had, 1987
Praha, Jak se vám jelo, Had, 1987
Praha, Jelo, Přeměna... wie hatte sich die Schwester denn so schnell angezogen?, 1988
Praha, Jelo, Přeměna... wie hatte sich die Schwester denn so schnell angezogen?, 1988
Praha-Holešovice, Bubny, Divadelní studio Jelo, Přeměna - wie hatte sich die Schwester denn so schnell angezogen, JH 1989
Praha-Holešovice, DS Jelo, Milan Uhde: Výběrčí - Petr Lébl, JH 1990
Praha-Holešovice, DS Jelo, Milan Uhde: Výběrčí, 1990
Praha-Holešovice,Bubny, Jelo, Výběrčí, Petr Lébl, JH 1990
Praha, Jelo, Výběrčí, CP Jiráskův Hronov 1990
Praha, Jelo, Výběrčí, CP Jiráskův Hronov 1990


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.