Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 60
Rok: 1990
Začátek: 3.8.1990
Konec: 11.8.1990
Přehlídka amatérského divadla s českou, moravskou a slovenskou účastí a zahraničními hosty
Účast souborů:
Úpice, Dramatický odbor A. Jirásek ZK, Komedyje o dvouch kupcích a Židoj Šilokoj, r. Pavel Švorčík.

Karlovy Vary, Divadelní studio 3 Okresního kulturního střediska, Daniela Fischerová, Hodina mezi psem a vlkem, r. Vlastimil Ondráček.

Antverpy (Belgie), Ateliér Teater, Pol de Mont: Reynaert de vos, r. Rob Claassen.

Čadca, Divadelný súbor Jána Palárika pro Dome kultúry Petra Jilemnického, Laco Kerata a kol.: Zlý duch, r. Laco Kerata.

Trnava, Divadelný súbor Disk pri Mestskom kultúrnom stredisku, Blaho Uhlár – Miloš Karásek – kolektiv: TANAP, r. Blaho Uhlár.

Blansko, Divadlo v klubu Metra, Jan Cziviš – Alena Vostrá – Jaroslav Vostrý (podle Voltaira): Kan did aneb hurá optimismus, r. Jiří Polášek, Petr Boria.

Krupka - Žalany, Divadelní soubor Domu kultury v Krupce a JZD Žalany, F. Wasserman: Kde kukačka hnízdo má, r. Jana Urbanová.

Hronov, Divadelní soubor Sdruženého klubu Mistra Aloise Jiráska, Alois Jirásek: Pan Johanes, r. Miroslav Houštěk.

Bohumín, Bílé divadlo SK OSŽ ČSD, Vladimír Holan – Vladimír Machek – Jan Číhal: Dům mé matky, r. Jan Číhal.

Lysá nad Labem, Divadlo Aha!, Stanislaw Ignacy Witkiewicz. Vodní slípka.

Český Těšín, Teatr in. Majora Szmauza, Urszula Kurkowa. Marx International.

Košice, Malé divadelné štúdio Dom kultúry VSŽ, Friedrich Dürrenmatt: Herkules a Augiášův chlév, r. Jozef Prážmári.

Olomouc, Divadelní soubor Dk Sigma, Boris Vian – Jan Roubal: Pění a úpění pěny, r. Jan Roubal.

Poprad – Matejovce, Divadelný súbor Matica pri ZK Tatraľan Kežmarok a ZK Tatramat, František Švantner: Šabla, r. Vlado Benko.

Praha 1, Divadlo Malostranská beseda, Jean Genet: Služky – Les Bönnes, r. Peter Scherhaufer.

Brezno, Divadelný súbor Jána Chalupku pri ZK OH Kovo š. p. Mostáreň: Dušan Kovačevič. Zberné stredisko, r. Ľuboslav Majera.

Zliv, MšKS Dětské divadelní studio, kolektiv (na motivy Jamese Joyce): Pohádka o Zemičce Zvoničce; Miroslav Slavík (na motivy Antonína Ondříčka): Blbina, r. Miroslav Slavík.

České Budějovice, Divadelní soubor J. K. Tyla – ZV ROH JČE, Petr Prchal (na motivy Jiřího Koláře). Dobrodružství kocoura Modroočka, r. Martina Vodičková.

Slaný, Dividýlko, Jiří Šíma: Vyšetřování případu podvodného revizora, r. Jaroslav Hložek.

vystoupení vítězného souboru Wolkerova Prostějova.

Praha, Divadelní soubor Jelo dopravních podniků, Milan Uhde: Výběrčí, r. Petr Lébl.

Plzeň, loutkové divadlo V boudě, Iva Peřinová: Poslechněte, jak bývalo...; Don Šajn, r. Jiří Fiala.
Lektoři:
Viz rubrika Paralelní akce.
Porota na 60. JH nebyla.
Paralelní akce:
60. Jiráskových Hronovů - výstava
Divadelná fotografia - výstava
Výstavka dílny amatérské fotografie I při 60. JH
Besedy s Prof. PhDr. Janem Císařem CSc a Otomarem Krejčou

KMD pracoval ve Velkém Dřevíči. Nabízel poněkud rozmanitější volbu lektorů a s nimi spojených přístupů k divadelní práci. Nejspíše vlivem opožděného náboru se početní stav posluchačů snížil na 33. Jednotlivé třídy vedli dr. Jan Borna, Ján Zavarský a Peter Scherhaufer, Alexandr Michajlovič Vilkin (režisér divadla Na Tagance, Moskva), Franz Horcicka (režisér a pedagog, předseda Hornorakouské sekce Rakouského svazu pro amatérské divadlo), Bodil Larsenová (učitelka dramatu, Dánsko). Bylo to poprvé, co KMD přivítal zahraniční lektory. Dorozumívací jazyk se tudíž rozšířil o ruštinu, němčinu a angličtinu. Organizaci KMD měli na starosti Karel Tomas, Vlastimil Schönpflug a Alena Crhová.
Diskusní kluby byly pouze 2, a jakoby byly utajeny, scházelo se na nich posluchačů pramálo. První den jejich existence u prof. dr. Jana Císaře, CSc. 5 v klubu nazvaném O kořenech herectví, u dr. Františka Zborníka a Miroslava Antona 12 v Klubu pro začátečníky. Samostatný diskusní klub si zorganizoval Klub režisérů SČDO.
Porota na 60. JH nebyla. Recenze - reflexe k inscenacím přinášel pouze přehlídkový zpravodaj a psali je Luděk Richter a dr. Anton Kret, CSc.
V průběhu JH se uskutečnila podruhé Dílna divadelní fotografie. Vedli ji opět Jaroslav Krejčí s asistujícím Jiřím Víškem. Zúčastnilo se jí 12 posluchačů. Z jejich prací byla instalována výstava. Doplňkem vzdělávacího programu byla beseda o Alfredu Radokovi, jíž se za nepřítomného Zdeňka Hedbávného ujal prof. dr. Jan Císař, CSc. a osobními vzpomínkami ji doplnil Jaroslav Krejčí. V rámci spoře navštíveného pásma Hovory s T.G.M. – vzpomínka na K. Čapka přednášel prof. Jan Milič Lochman z Basileje na téma mravnosti a humanity v Masarykově politice. Bylo realizováno vzpomínkové pásmo na Egona Hostovského Tobě jsem věrný.
Bibliografie:
60. JIRÁSKŮV Hronov. Přehlídka amatérského divadla. Hronov 3.-11. 8. 1990. Programová brožura. Red. BARTOŇ, Jiří. Hronov, Organizační štáb JH. 96 s., fot.

AF: Letošní Hronov. Tvar, roč. 1 (Kmen číslo 33, ročník 3), č. 24, 16.8.1990, s. 2 (Hronov, Jiráskův Hronov 1990, 3.11.1990 - 11.8.1990). Článek o 60. ročníku Jiráskova Hronova.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. č. 1039/90, s. 98.

CÍSAŘ, Jan: Modely, představivost, návaznost. Amatérská scéna, roč. 27 (Ochotnické divadlo 36), č. 1, 1990, s. 17. K zobrazení aktuálního dění v inscenacích Jiráskova Hronova.

CÍSAŘ, Jan: Šedesátý - a co dál…? Amatérská scéna, roč. 27 (Ochotnické divadlo 36), č. 11, 1990, s. 16 - 17. K 60. ročníku Jiráskova Hronova. Pokračování. K nesrozumitelnosti, přílišné abstraktnosti a zašifrovanosti představení na letošním ročníku festivalu. Podrobněji k představením Vodní slípa souboru AHA z Lysé nad Labem a Domu mé matky Bílého divadla Bohumín.

CÍSAŘ, Jan: Šedesátý - a co dál…? Amatérská scéna, roč. 27 (Ochotnické divadlo 36), č. 12, 1990, s. 18-19. K 60. ročníku Jiráskova Hronova. Pokračování. K nesrozumitelnosti, přílišné abstraktnosti a zašifrovanosti představení na letošním ročníku festivalu. K představením TANAP Disku z Trnavy, Zlý duch a metody Divadelního souboru Jána Palárika z Čadce, Mary international Teatru im. majora Smauza.

CÍSAŘ, Jan: Šedesátý - a co dál… ... Amatérská scéna, roč.28 (Ochotnické divadlo 37), č.1, 1991, s.10-11. K 60. ročníku Jiráskova Hronova. K proudu tradičního a netradičního divadla, jak se na festivalu prezentovaly, oprávněnosti existence a zachování festivalu. Dokončení.

FESTIVAL navštíví... Amatérská scéna, roč.27 (Ochotnické divadlo 36), č.11, 1990, s.2 s. obálky, 3 fot., 1 fot. na tit.s. - Nepodepsáno. Fotografie
J. Císaře a O. Krejči, hostů Jiráskova Hronova.

FISCHEROVÁ, Daniela - ROLEČKOVÁ, Eva (rozmlouvala): Já se dozvím poslední, co budu psát. Amatérská scéna, roč. 27 (Ochotnické divadlo 36), č. 11, 1990, s. 14-15, 1 foto. Rozhovor o představení její hry Hodina mezi psem a vlkem amatérského souboru D3 z Karlových Varů, svém díle...Rozhovor pořízen na Jiráskově Hronově, kde soubor inscenaci uvedl.

Festival navštíví... Amatérská scéna, roč. 27 (Ochotnické divadlo 36), č. 11, 1990, 2. s. obálky, 3 fot., 1 fot. na tit. s. - Nepodepsáno. Fotografie J. Císaře a O. Krejči, hostů Jiráskova Hronova.

HONZOVÁ, Lída: Jaké to bylo v ”rakouském semináři”. AS 1990, č. 11, s. 10.
Hronov, Jiráskův Hronov 1990, 3.11.1990 - 11.8.1990. AF: Letošní Hronov. Tvar, roč.1 (Kmen číslo 33, ročník 3), č.24, 16.8.1990, s.2. Článek o 60. ročníku Jiráskova Hronova.

JÍROVÝ, Zdeněk: Jaká je vlastně tradice JH?. Všichni téměř jsou pro zachování tradice Jiráskova Hronova, ale. Amatérská scéna, roč. 27 (Ochotnické divadlo 36), č. 12, 1990, s. 16-17, 1 foto. Článek.

KREJČÍ, Jaroslav - KRONBAUER, Viktor - KOPŘIVOVÁ , Zuzana (rozmlouvala): Deset otázek pro JK VK. Amatérská scéna, roč. 27 (Ochotnické divadlo 36), č. 2, 1990, s. 15-17, 6 fot. - Původní název 10 otázek pro JK VK. Rozhovor o dílně divadelní fotografie na Jiráskově Hronově
(fotografie jako výstup této dílny předcházejí i tomuto rozhovoru), vybavení divadelního fotografa.

KUPKA, Milan - ROLEČKOVÁ, Eva (rozmlouvala): Živatoschopné padnout nenecháme. Amatérská scéna, roč. 27 (Ochotnické divadlo 36), č. 12, 1990, s. 2 - 3, 1 fot. Rozhovor s tajemníkem ministra kutury o podpoře amatérského divadla ze strany státu. Rozhovor pořízen po skončení Jiráskova Hronova, kterého se také rozhovor týkal.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Jiráskův Hronov v ročníku šedesátém. Amatérská scéna, roč. 27 (Ochotnické divadlo 36), č. 11, 1990, s. 2-3, 2 foto. K minulosti, současnosti a budoucnosti Jiráskova Hronova.

MÜLLER, Václav: Diskusní klub režisérů SČDO. AS 1990, č. 11, s. 13.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Než vykročíme do sedmé desítky. AS 1990, č. 11, s. 13.

POKORNÝ, Jiří - ROLEČKOVÁ, Eva: Z festivalového deníčku aneb Jak doutnal spor o Hronov budoucnosti. Amatérská scéna, roč. 27 (Ochotnické divadlo 36), č. 11, 1990, s. 4-9, 8 foto. Podrobná reportáž.

RICHTER, Luděk: Čtyři jubilejní - jak jsem je zažil… Amatérská scéna 2010, č. 5, s. 43 - 44.

ROLEČKOVÁ, Eva: Možná bych věděla jak, kdyby… Amatérská scéna, roč. 27 (Ochotnické divadlo 36), č. 11, 1990, s. 12. O tom, jak se nedohodla s vedoucím Dílny divadelní fotografie na Jiráskově Hronově J. Krejčím na materiálu pro Amatérskou scénu (zmiňovaná kolegyně Zuzana je Zuzana Kopřivová).

ROLEČKOVÁ, Eva: Setkání SČDO s ADA. AS 1990, č. 11, s. 12.

SCHÖNPFLUG, Vlastimil: Klub mladých divadelníků. Připravila ROLEČKOVÁ, Eva. AS 1990, č. 11, s. 10.

SMRČEK, Ota: Hronov ve znamení kompromisu. AS 1990, č. 11, s. 15.

U NÁS. Zpravodaj města Hronova 1990. Mimořádné číslo věnované Jiráskovu Hronovu.12 s.

VAVŘIČKA Josef: Od Berounských koláčů k 60. Jiráskovu Hronovu. In: U NÁS. Zpravodaj města Hronova 1990. Mimořádné číslo věnované Jiráskovu Hronovu.

VAVŘIČKA, Josef: Od Berounských koláčů k šedesátému Jiráskovu Hronovu (I). Alois Jirásek: "...Ať nezajde bez památky, jak u nás chodili tenkrát...". Amatérská scéna, roč. 27 (Ochotnické divadlo 36), č. 8, 1990, s. 14. K historii ochotnického divadla v Hronově. Pokračování příště.

ZPRAVODAJ 60. Jiráskova Hronova. Č. 1-8. Ved. red. ŠRŮTEK, Stanislav. Hronov, Organizační štáb 60. JH 1990.

Související Soubory

Související Přehlídky

Související Pojmy

Související Obrázky

Český Těšín, Teatr imeni majora Szmauza, Marx international, 1990
Hronov, CP 60. Jiráskův Hronov, programová brožura, 1990
Hronov, DS MAJ, ZK ROH, Pan Johanes, režie Miroslav Houštěk, JH 1990
Hronov, DS MAJ, ZK ROH, Pan Johanes, režie Miroslav Houštěk, JH 1990
Hronov, JH 1990 - pozvánka
Hronov, Jiráskův Hronov - logo
Hronov, Kurz amatérské divadelní fotografie, CP Jiráskův Hronov 1990
Jaroslav Krejčí a Karel Tomas, JH 1990
Jaroslav Krejčí, 1990
JH 1990
JH 1990
JH 1990
JH 1990
JH 1990
JH 1990
JH 1990,  DS Krupka - JZD Žalany, další ?
Karlovy Vary, Divadelní studio D3, Hodina mezi psem a vlkem, 1989
Lysá nad Labem, Divadlo AHA!, Vodní slípka, CP Jiráskův Hronov 1990
Lysá nad Labem, Divadlo AHA, Vodní slípka, JH 1990
Olomouc, Pardón, Pění a úpění pěny, 1989
P. Sýkorová a František Klaška, 1990
Pavel Zvěřina a ? ,1990
Pavel Zvěřina, 1990
Petra Kohutová, 1990
Pezinok, Pezinské rozprávkové divadlo, Marat – Sade, CP Jiráskův Hronov 1990
Praha-Holešovice, DS Jelo, Milan Uhde: Výběrčí - Petr Lébl, JH 1990
Praha-Holešovice, DS Jelo, Milan Uhde: Výběrčí, 1990
Praha-Holešovice,Bubny, Jelo, Výběrčí, Petr Lébl, JH 1990
Praha-Malá Strana, Lucerna, Služky, JH 1990
Praha-Malá Strana: Lucerna, Jean Genet: Služky, JH 1990
Praha-Malá Strana: Lucerna, Jean Genet: Služky, JH 1990
Slaný, Dividýlko, Vyšetřování (případu podvodného revizora), CP Jiráskův Hronov 1990
Slovensko, Košice, DK VSŽ, Herkules a Augiášův chůév, 1990


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hronov, DS MAJ, ZK ROH, Pan Johanes, režie Miroslav Houštěk, JH 1990
Lysá nad Labem, Divadlo AHA!, Vodní slípka, CP Jiráskův Hronov 1990
Český Těšín, Teatr imeni majora Szmauza, Marx international, 1990
Slovensko, Košice, DK VSŽ, Herkules a Augiášův chůév, 1990
Olomouc, Pardón, Pění a úpění pěny, 1989
Praha-Malá Strana, Lucerna, Služky, JH 1990
Praha-Holešovice, DS Jelo, Milan Uhde: Výběrčí - Petr Lébl, JH 1990
Praha-Holešovice, DS Jelo, Milan Uhde: Výběrčí, 1990
Slaný, Dividýlko, Vyšetřování (případu podvodného revizora), CP Jiráskův Hronov 1990
JH 1990
Pezinok, Pezinské rozprávkové divadlo, Marat – Sade, CP Jiráskův Hronov 1990
Jaroslav Krejčí a Karel Tomas, JH 1990
JH 1990
JH 1990,  DS Krupka - JZD Žalany, další ?
P. Sýkorová a František Klaška, 1990


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.