Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, Divadelní spolek v Divadle u kapličky/ Tyl, čtenářsko-ochot. spolek / ZK Jihoč. energet. závody / DS Jihočeská energetika – EON

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1895
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
1895 – 5. září – vznikl Čtenářsko ochotnický spolek J. K. Tyl.
Nejstarší českobudějovický ochotnický spolek.
V Protivínské pivnici na sklonku 19. století vznikla mezi českobudějovickými řemeslníky a živnostníky myšlenka využít pro posílení české myšlenky divadla.

Zakladatelé Ad. Čejka, V. Reitmayer a Jan Novotný shromáždili kolem sebe 40 nadšených ochotníků, rozhodnutých šířit lásku k českému jazyku a divadlu. Ustavující schůze se konala v hospodě U Červeného srdíčka na Lannově třídě, kde si ochotníci zřídili i první spolkovou místnost a vybudovali první vlastní jeviště.
Prvním předsedou spolku se stal V. Reitmayer, první inscenací byla Jiráskova Vojnarka.

Hráli hlavně lehčí žánr poplatný době, ale i v repertoáru také:
Vilém a Alois Mrštíkové: Maryša; František A. Šubert: Jan Výrava; Josef Štolba: Závěť; Eliška Pešková (podle Karolíny Světlé): Kříž u potoka aj., z autorů uváděn J. K. Tyl, Alois Jirásek (1911 Vojnarka), Václav Kliment Klicpera, František F. Šamberk ad., později hráli v hostinci U Novotných.

Za 1. svět. války spolek omezil činnost na výstupy k dobročinným účelům, ale zůstal v činnosti.

Po 1918 ČOS Tyl členem ÚMDOČ.

1920 - J. Jonáš: Oplancija, drama, pohostinsky sehráno v Ostrolovském Újezdě, v hostinci p. Homolky.
Ve 20. letech 20. stol. uvedeno např.:
Josef Skružný: Slečna prokuristka; Pavel Rudolf: Manželské dueto; Karel Rožek: Červ aj.

1925 oslava 30. výročí spolku uvedením Jiráskovy Lucerny v městském divadle a jubilejní slavností.
Předsedou spolku byl V. Reitmajer, odborný učitel, rovněž starosta Macháčkova okrsku v Č. B., výjimečně aktivní organizátor.

1932 – Karel Piskoř: Tulácké dobrodružství; Rudolf Kneisel: Pan farář a jeho kostelník; Antonín Lokay: Nerozluční přátelé (rovněž na zájezdu ve Čtyřech Dvorech); Miloš Veselý: Koťátka; Karel Koutný: Fanynko, neplač.

1930 ekonomická krize, stagnace divadla.
1935 ukončení stagnace se soubor dočkal až o pět let později pod vedením nového předsedy Františka Hubáčka.
1935 – 35. výročí spolku – Vilém Neubauer: Čarodějem tónů; Jiří Mahen: Jánošík (hráno v přírodě společně s dalšími spolky); jinak většinou zábavní repertoár, operety.
Před začátkem 2. světové války pod novým vedením Fr. Hubáčka uvedeny hry Karla Čapka: Matka, Bílá nemoc a RUR.

1940 zástupce souboru se účastnil valné hromady Macháčkova okrsku ÚMDOČ v Českých Budějovicích.
Poté, co byla divadelní činnost zakázána, scházeli se členové spolku tajně v bytech a nacvičovali výstupy z her. Někteří členové přešli do tehdy jediného povoleného spolku Vzorná ochotnická scéna (zal. 1942, viz), působícího v hostinci Na Rychtě.
Doba válečná se neobešla bez lidských obětí:
1942 byl popraven obchodník Bedřich Pietroň, bývalý dlouholetý předseda spolku.

Po 1945 činnost souboru Tyl obnovena.
1946 – únor – Karel R. Krpata: Poslední výstup, režie Rudolf Kolínský, postup do zemské soutěže konané v Písku.
S malým zpožděním proběhla oslava 50 let existence spolku.
1946 – J. K. Tyl: Strakonický dudák.
1945–1952 éra režiséra Rudolfa Kolínského, patřil k pilířům souboru, hrála se hlavně česká klasika, později budovatelské hry.
Ke kmenovým členům souboru patřili R. Kolínský, A. Berka, F. Lidinský, J. Lexa, F. Kočová, V. Mácha.
Dění v souboru výrazně ovlivňoval i českobudějovický soudce a dramatik JUDr. Jan Říha( 1969), patřil k nejhranějším autorům, působil zde také jako režisér a výtvarník.
1948 v zemské soutěži ÚMDOČ na 21. místě s hrou Jana Říhy: Polibek královský.

Dle nového Divadelního zákona z roku 1948 byly zrušeny spolky, divadelní soubory přešly pod zřizovatele – socialistické organizace.

Od 1952 Divadelní soubor J. K. Tyl pod Závodním výborem ROH Jihočeských energetických závodů, působil v Závodním klubu ROH na Lannově třídě, měl 25 členů.
1952-1962 předsedou souboru režisér a herec A. Berka. V průběhu let režíroval 17 her a hrál 9 postav.
1955 se zde dočkali stálé vlastní scény, vybudované z bývalého skladu RČB. Jeho přebudováním vznikl divadelní i loutkový sál.
Zahájili v něm hrou Antona Pavloviče Čechova: Višňový sad, kterou naposledy režíroval Rudolf Kolínský. Též Paličova dcera.
První úspěchy:
1955 – Gabriela Zapolska: Morálka paní Dulské, hrála se 58krát; Moliére: Tartuffe, režie A. Berka.
1958 – Ostrovského Bouře v režii Aloise Berky zvítězila na okresní i krajské přehlídce Lidové umělecké tvořivosti.
1959 – první pohádková inscenace – Alois Berka: Potrestání vodníka Durdy, r. autor.
1959–1965 předsedou a výtvarníkem spolku byl František Jinderle, v repertoáru převažovaly pohádky pro děti, též byl založen dětský soubor Tyla, vedl ho Alois Berka.
Režiséři souboru: Alois Berka, A. Pohanka, Bohuslav Vaďura (64 premiér, 92 rolí).
Členové: O. Čepelák, V. Ludvík, K. Fabián, M. Krejčová a V. Mácha (též režie). Dále R. Konečná, A. Oupěcha, M. Grametbauer, L. Hovorková, M. Bezpalcová, V. Mácha, J. a A. Pausar.

Od 1965 vedoucím souboru režisér a herec Bohuslav Vaďura.
1966 – podle Karla Jaromíra Erbena: Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

V 70. letech 20. stol. přehlídky Divadelní festival přátelství Volyně 1975, 1977, 1979, 1980; Sládkův Zbiroh 1970, 1971, 1972, 1980; Štít města Prachatic 1973; Honzlův Humpolec 1973; Třeboň 1974 ad.
Dramaturgická orientace na inscenování pohádek pro děti, ale i tituly starších českých i světových dramatiků – J. K. Tyl, Julius Zeyer, Fráňa Šrámek, Voskovec a Werich, Jaroslav Zrotal, Miroslav Horníček, Jan Jílek, Vladimír Renčín, Vlastimil Daněk, Josef Kainar, A. P. Čechov, Agatha Christie, G. B. Shaw, Carlo Goldoni, Georges Feydeau...

1971 – pohádka Putování za rolničkou; Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais: Lazebník Sevillský, s obojím účast na přehlídce VIII. Sládkův Zbiroh 1971.
1972 – Miloš Stránský: Kašpárek a Šmidra v černém hradu; Frank Tetauer: Úsměvy a kordy; přehlídka Sládkův Zbiroh 1972.

1972 vznikl při souboru Tyl soubor Kruh – tvořili ho studenti Pedagogické fakulty v ČB (viz též samostatné heslo).
Vůdčími osobnostmi byli František Zborník a Jaroslav Dejl.
Hráli hlavně pohádky pro děti, např. 1973 – představení pro děti – podle Josefa Lady: Bubáci a hastrmani; Beřich Zelenka: Elce pelce do pekelce, účast na okresní přehlídce, 1973 účast na 10. roč. přehl. Sládkův Zbiroh.
Kruh pracoval do 1974.

Od 1978 spolupracoval se souborem Jan Štěch, člen opery Jihočeského divadla, režíroval např.:
Voskovec a Werich / Eugéne Labiche: Slaměný klobouk aneb Helenka je ráda; Vladimír Renčín / Jindřich Brabec / Hana Čiháková: Nejkrásnější válka (1985, přehlídka Divadelní Třeboň).

1980 – podle pohádky Václava Čtvrtka: Jak se stal Rumcajs loupežníkem; Miroslav Horníček: Tři Alberti a slečna Matylda, účast na 17. roč. přehl. Sládkův Zbiroh.
1981 – Guilherme Figueiredo: Liška a hrozny, v roli Ezopa Bohuslav Vaďura.
V osmdesátých letech se soubor zaměřil na hudební divadlo, hlavně hudební komedie.
1985 dětský soubor Tyl JČE na krajské přehlídce Táborské práče.

1987 skupina mladých s hrou Josefa Koláře a Petra Prchala: Dobrodružství kocourka Modroočka (v režii Martiny Vodičkové) byla oceněna na Národní přehlídce her pro děti a mládež ve Stráži pod Ralskem, zájezd do NSR.
1988 Tyl, divadelní soubor činoherní ZV ROH Jihočeských energetických závodů České Budějovice, 60 členů, vedoucí Bohuslav Vaďura.
1988 a 1989 týdenní zájezdová trasa s koňským povozem.
Účast na krajské přehlídce Velešín.

V 90. letech stále členy souboru M. Krejčová, A. a Jar. Pausarovi, Zdeněk Říha st., J. Havlín, P. Klabouch, aj.
V 90. letech se zabývali hlavně tvorbou pro děti.
1991 – Martina Vodičková podle R. Kiplinga: Mauglí, režie Martina Vodičková. Účast na NP Popelka Rakovník.
1994 – Aladin a kouzelná lampa.
1995 se slavilo 100. výročí existence.
Tyl uvedl v letech 1962–1995 celkem 68 premiér pro dospělé a 106 pohádek pro děti.
1995 vedoucí souboru a režie Stanislav Kopecký.
V 90. letech uvedeno:
Jiří Voskovec a Jan Werich: Těžká Barbora; K. M. Walló podle Boženy Němcové: Princezna ze zlatou hvězdou na čele; Peter Shaffer (Anthony): Černá komedie.
1997 – Voskovec a Werich: Těžká Barbora, r. a úprava Stanislav Kopecký. Účast na KP Volyňské divadelní jaro, O štít města Prachatic.
1998 ředitelem vícegeneračního DS J. K. Tyl při JČE byl J. Havlín.
1998 – DS J. K. Tyl podle F. Hrubína: Kráska a zvíře, účast na přehlídce Vyšebrodské divadelní dny, KP Pohádková Třeboň.
1999 – Jan Drda: Zapomenutý čert, režie J. Hruška, nesoutěžní účast na KP ve Vyšším Brodě.

V roce 2000 "v rámci 105. výročí založení souboru a jako vzpomínku na kamarády Standu Kopeckého a Bohouška Vaďuru uspořádal spolek J. K. Tyl nesoutěžní přehlídku ochotnických souborů Budějcká Thálie. Jednalo se o historicky první přehlídku tohoto druhu v jihočeském regionu a poprvé v historii souboru stanuly na tyláckých prknech hostující soubory."
(z web. str. souboru)

2000 – František Ringo Čech: Dívčí válka, režie Jan Štěch, účast na Budějcké Thálii, na 1. ročníku přehlídky uvedli též pohádku na motivy H. Ch. Andersena: O vodní víle, režie M. Mašková; a na motivy K. J. Erbena: Tři zlaté vlasy děda Vševěda, režie J. Zajíc, 2001 účast na Pohádkové Třeboni.
2000 – Nikolaj V. Gogol: Hráči, režie Jiří Zajíc, KP Dačické kejklování, Jiráskův Hronov 2001
2001 "poprvé dobývají tyláci Jiráskův Hronov. Přes postupové přehlídky v Dačicích a Třebíči se probojovali Gogolovi Hráči v úpravě a režii Jiřího Zajíce (v Třebíči získal čestné uznání Luděk Šindelář za roli Utěšitele a J. Zajíc, P. Klabouch a kolektiv za scénu)."
(z web. str. souboru)

2001 – Sázka s čertem (autor nezjištěn), režie K. Veselý.

2002 – Josef Kolář: Dobrodružství kocourka Modroočka, r. Pavel Klabouch a soubor, Budějcká Thálie.
2002 – I. Fischer, J. a M. Jelenovi, J. Císler, M. Peschík: Zítra touhle dobou aneb O řádech a neřádech na přelomu věků (muzikál), režie Jan Štěch, Budějcká Thálie, 2003 Libochovické divadelní léto.
2002 – Jiří Šotola: Možná je na střeše kůň. Účast na KP Dačické kejklování.

2003 – Claude Magnier: Sedm žen na krku, režie J. Havlín.
2003 – Marie Mašková na motivy H. Ch. Andersena: Sněhová královna, režie M. Mašková.

2004 – Trampoty pana krále (autor nezjištěn). Uvedeno na Třešťském divadelním jaru, Budějcké Thálii.
2004 – Nikolaj Nosov: Neználkovy příhody, r. Jiří Zajíc, Budějcká Thálie.
2004 – Jiří Balda: Co Čech, to muzikant, r. Marie Mašková, účast na Budějcké Thálii 2004.

2005 – 16. 1. - I. Studený/M. Peschík/B. Vaďura/D.Cody: Sněhurka a sedm trpaslíků, r. David Cody. (Tyl a šéfproducent Václav Krištůfek) Účast na Budějcké Thálii.
2005 – premiéra 27. 3. - Ondřej Sekora, Zdeněk Říha: Kocourkovská radnice aneb S Kocourkovem se roztrhl pytel, r. Zdeněk Říha. Účast na Budějcké Thálii. Účast na NP Popelka Rakovník 2006.
2005 – 17. 4. - J. Grabowski: Kůzlata a vlk, r. Jan Štěch. Účast na Budějcké Thálii.
2005 – 23. 10. - Marie Mašková: Popelka, r. Marie Mašková. Budějcká Thálie 2006.

2005 – Nikolaj Nosov: Neználkova dobrodružství. Přehlídka O tejnského dráčka.

2005 – Fráňa Šrámek: Měsíc nad řekou, r. Zdeněk Karolínek. Budějcká Thálie.

2006 – 19. 1. - DS Tyl společně s Divadlem E.ON a Domem dětí a mládeže(?) – Daniela Fischerová: Princezna Turandot. Účast na přehlídce Dačické kejklování.
2006 – premiéra 3. 5. - Vratislav Blažek, E. Illík, V. Hála, Zdeněk Podskalský, Jiří Zajíc: Světáci, r. Jiří Zajíc. Budějcká Thálie, 2007 Třešťské div. jaro - řada ocenění hereckých, za režii a scénář, hudbu i scénu; Voskovcova Sázava 2007.
2006 – premiéra 26. 11. - František Hrubín: Kráska a zvíře, r. Marie Mašková. Účast na Budějcké Thálii.

2007 – 7. 10. - Bára Lišková: Perníková chaloupka, r. Bára Lišková. Budějcká Thálie.
2007 – 23. 11. - Jean Claudie Danaud: Dílo ženy aneb Ach, ta něha našich dam! Účast na KP Třešťské divadelní jaro 2008.

2008 – Vladimír Renčín, Jindřich Brabec, Hana Čiháková: Nejkrásnější válka, r. Jan Štěch, Jiří Havlín. Účast na přehlídce Budějcká Thálie.
2008 – Arkadij T. Averčenko, Anton P. Čechov: Po mně potopa (aneb Obtížný případ Sebevraha při Námluvách s Medvědem – čtyři rozverné aktovky, které spojuje stejná otázka: co se může stát, když milujete?!), r. Vlasta Dlouhá Vorlová. Účast na přehlídce Budějcká Thálie.


2008 ukončili činnost v Divadelním sále E.ON na Lannově třídě v Českých Budějovicích a dva roky uváděli představení na dočasném působišti na Malé scéně DK Metropol i na jiných scénách v Českých Budějovicích a blízkém okolí.
Do té doby byla zřizovatelem souboru Tyl Jihočeská energetika, a. s.

2009 – 7. 12. - Silvie Vojíková: O Růžence Šípkové, r. Silvie Vojíková. Účast na přehlídce Budějcká Thálie.
2009 – 18. 10. - Marc Camoletti: Láska, sex a žárlivost, r. Martin Hruška. Účast na přehlídce Budějcká Thálie.


Od 2010 – Divadelní spolek Tyl, občanské sdružení – nová domovská scéna – Divadlo U Kapličky (v budově Jihočeské krajské organizace Pionýra, Husova 45, České Budějovice).
Sezonu zde zahájili nastudováním tří nových her:
2010 - premiéra 6. 10. - Miro Gavran: Vše o ženách, r. Jan Štěch. Účast na přehlídce Budějcká Thálie. 2011 Babí léto, Libice nad Cidlinou, KP Dačické kejklování – doporučení na CP Divadelní Děčín. Náhradník pro CP Divadelní Děčín.
2010 - premiéra 20. 10. - Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek: Balada z hadrů, r. Jiří Havlín. Účast na přehlídce Budějcká Thálie.
2010 - 28. 11. - Podle Boženy Němcové Marie Mašková: Babička, r. Marie Mašková. Účast na přehlídce Budějcká Thálie.

2011 – 16. 10. - Jan Drda, úprava Jiří Havlín: Zapomenutý čert, r. Jiří Havlín. Účast na Budějcké Thálii 2017.
2011 - 20. 11. - Jaroslava Malinová: O loupežnické princezně, r. Jaroslava Malinová. Účast na přehlídce Budějcká Thálie (obě inscenace).

2012 Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice – občanské sdružení, které čítá přes 50 členů všech věkových kategorií. Každoročně v listopadu pořádali nesoutěžní přehlídku amatérských souborů Budějcká Thálie.

2012 – 25. 4. - Michaela Doleželová, Roman Vencl: Když se zhasne, r. Jan Štěch, KP Dačické kejklování 2013 – čestné uznání Janě Plaché za roli Niny a cena za herecký výkon Luďku Šindelářovi v roli Trevora, Michalu Kopeckému v roli Artura, Miladě Štěchové v roli Imeldy a cena Janu Štěchovi za režii – doporučení k účasti na CP Piknik, Volyně;
2012 – 17. 10. - Jean Franco, Guillaume Melanie: Bordel na ministerstvu, r. Jiří Havlín;
2012 – 7. 11. - Rudolf Mařík: Z nařízení bytové komise, r. Marie Mašková;
2012 – 16. 12. - Marie Mašková: Vánoční příběh, r. Marie Mašková.
Účast na Budějcké Thálii – všechny čtyři inscenace roku 2012.

Od 1952 do 2012(?) bylo nastudováno celkem 232 inscenací (92 večerních a 140 pohádek).

2013 - 16. 10. – Jean Claude Isler: Jo, není to jednoduché (komedie). Účast na KP Dačické kejklování; Jaroslav Peterka: Hrdinské činy prostého lidu českého.
2013 - 20. 10. - Eva Košlerová na motivy pohádky Gottfrieda Kellera: Jak si pan Pinajs kupoval od kocoura sádlo, r. Jindřich Šupitar; Václav Čtvrtek a Saša Lichý: Rumcajs loupežníkem, r. Jiří Havlín;

2015 – 14. 1. - Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ, r. Bára Fuková, Jindřich Šupitar a kol. Účast na KP Dačické kejklování 2015- čestné uznání kolektivu za svébytné a inspirativní jevištní ztvárnění.
2015 - 21. 1. - Patrick Haudcoeur a Danielle Navarro-Haudecoeur: Mátový nebo citron, r. Jaroslava Malinová. Účast na KP Dačické kejklování - čestné uznání kolektivu za svébytné a inspirativní jevištní ztvárnění. Účast na KP Dačické kejklování 2017 - čestné uznaní Luboši Burešovi za herecký výkon v roli Juliena.
2015 - 22. 2. - A. Vitáčková: Cirkus, r. A.Vitásková / černé divadlo/. Účast na Divadelní podzim, Libice nad Cidlinou 2017.
2015 - 4. 3. - Klára Havlínová: Vítání se svobodou, režie J. Havlín.
2015 - 24. 4. - Zoltán Egressy: Šťovík, pečené brambory, rež. J. Zajíc. Účast na KP Třešťské divadelní jaro 2017 - cena Michalu Kopeckému za postavu Básníka a čestné uznání Luďku Šindelářovi za roli Peti a Jindřichu Šiputarovi za postavu Mejdla.
2015 - A. Jirásek: Vojnarka, režie Jan Štěch; 2016 účast na KP Dačické kejklování - čestné uznání Jan Štěch za režii a ceny souboru za inscenaci, Jana Plachá za roli Madleny Vojnarové, Jiří Havlín za roli Jakuba Vojnara a Martin Havlín za roli Antonína Havla - nominace na CP PIKNIK Volyně. Účast na CP Divadelní Piknik, Volyně 2016 - čestné uznání Janě Plaché za herecký výkon v roli Magdaleny Vojnarové a Jiřímu Havlínovi za herecký výkon v roli Jakuba Vojnara. Účast na Budějcké Thálii 2015.
V. Čort: O líných strašidlech. rež. M. Mašková.

Od nového roku 2016 je soubor zaevidován jako DIVADELNÍ SPOLEK J.K.TYL ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 622/45, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE - DIVADLO U KAPLIČKY.

2016 - 8. 1. - Po stopách ochotnického divadla v Českých Budějovicích - výstava k výročí 120 let od založení DS J. K. Tyl České Budějovice.
2016 - M. Doleželová a R. Vencl: Ani za milion rež. J. Malinová.
2016 - pohádka - A. Vitáčková, J. Kutiš: Šípková Růženka, rež, A.Vitásková / kombinace černého divadla, loutek a herců/.
2016 - F.R.Čech: Dívčí válka, r. Jan Štěch. Účast na Budějcké Thálii.

2018 - Jaroslava Malinová: Čarodějnická nevěsta. Účast na KP Dačické kejklování - čestné uznání Michal Kopecký za roll Kuchtíka Honzy a cena Aneta Papanová za roli Princezny Terezky.

2019 - Zdeněk Podskalský, Vratislav Blažek, D. Kovařík: Světáci, r. Jindřich Šupitar. Účast na KP Dačické kejklování - cena souboru za inscenaci, Lubomíru Burešovi za herecký výkon v roli Prouzy, Luďku Šindelářovi za herecký výkon v roli Skopce, Janu Peškovi za herecký výkon v roli Hadravy, Václavu Krištůfkovi za herecký výkon v roli Profesora a Davidu Kovaříkovi za hudební složku inscenace. Účast na CP Divadelní Piknik, Volyně - čestné uznání Václavu Krištůfkovi za herecký výkon v roli Profesora a Janu Peškovi za herecký výkon v roli Hadravy.Účast na Léto ochotnických divadel, Praha.

2019 - Marc Camoletti: Na správné adrese, r. Jaroslava Malinová. Premiéra 20.11.2019 (AS: http://www.amaterskascena.cz/clanek/premiera-budejovickeho-spolku-j-k-tyla-vn24q.html). Účast na KP Dačické kejklování 2020 - čestné uznání Janě Plaché za herecký výkon v roli Jacqueline. Uvedeno 27.7.2020 v letním kině Háječek - http://www.amaterskascena.cz/clanek/budejovicky-divadelni-spolek-ozivi-letni-kino-v8a0w.html). Účast na přehlídce Budějcká Thálie 2020 - přehlídka ZRUŠENA.

2020 - Božena Němcová: PRINCEZNA LADA, r. Jiří Havlín. Účast na přehlídce Budějcká Thálie - přehlídka ZRUŠENA. Účast na přehlídce Budějcká Thálie 2021 - zde premiéra 24.10.2021.

24.5.2021 - ON-LINE návštěvy pokračují. (viz Texty)

2021 - Michaela Doleželová & Roman Vencl: KDYŽ SE ZHASNE, r. Jan Štěch. Účast na přehlídce Budějcká Thálie - představení KDYŽ SE ZHASNE se hraje místo představení NA SPRÁVNÉ ADRESE, které bylo pro onemocnění člena souboru zrušeno.

2022 - V. Čtvrtek, S. Lichý: Rumcajs loupežníkem. Účast na Divadelní podzim, Libice nad Cidlinou.

2022 - DS J. K. Tyl, Marc Camoletti: Na správné adrese, r. Jaroslava Malinová. Účast na přehlídce Budějcká Thálie.

2023 - DS J. K. Tyl, Klára Havlínová: Běla mezi včelami, r. Lenka Drncová. Účast na přehlídce Budějcká Thálie. Účast na KP Třešťské divadelní jaro.

2023 - DS J. K. Tyl, Antonín Procházka: Přes přísný zákaz dotýká se sněhu, r. Jan Pešek. Účast na KP Dačické kejklování - čestné uznání Jaroslava Malinová za roli paní domácí, Kateřina Šindelářová za roli Kožené, Lubomír Bureš za roli Edy. Účast na přehlídce Budějcká Thálie.

2023 - DS J. K. Tyl, Ája Vitáčková: Kůzlátka a vlk; O koblížkovi, r. Kolektiv kůzlat s hlavním slovem A.Vitáčkové. Účast na přehlídce Budějcká Thálie. Účast na KP Pohádkový víkend, Český Krumlov.

2024 - DS J. K. Tyl, Marie Kubátová, Klára Havlínová: Heřmánková víla, r. Kateřina Žižková a kolektiv. Účast na KP Pohádkový víkend, Český Krumlov.
Bibliografie:
30 LET divadelního souboru J. K. Tyla ZV ROH Jihočeských energetických závodů, koncernový podnik České Budějovice (1952–1982). České Budějovice 1982. (obsahuje seznam premiér za 30 let)

80. LET Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD-KART.

100 let založení divadelního souboru J. K. Tyl. Jihočeská energetika a. s., Public relations 1995.

Adresář ARTAMA 1993.

BAŠTA, Antonín: Štít města Prachatice. Amatérská scéna 1997, č. 2, s. 15.

BUMBOVÁ, Stanislava: Chceme dávat lásku a krásno, říkají budějovičtí divadelníci. Budějcká Thálie. Recenze pohádky "O vodní víle" Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč. 8, č. 272, 23. 11. 2000, s. 20.

DIVADELNÍ soubor J. K. Tyl České Budějovice o.s. 1895-2015. Připravili Klára Havlínová, Alena Havlínová, Václav Krištůfek, Jiří Svoboda. České Budějovice 2016.

GOTTWALD, Vladimír T.: Sedm zastavení Volyňského divadelního jara. Amatérská scéna 1997, č. 2, s. 7–8.

HANIGEROVÁ, Lucie / PROCHÁZKOVÁ, Hana: Zlaté vlasy děda Vševěda, zdá se, nikdy nezešedivějí. Recenze. Budějcká Thálie. Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč. 8, č. 279, 1. 12. 2000, s. 19.

KODEŠ, Jaroslav: Vyšebrodské divadelní dny pootevřely oponu nad jihočeským amatérským divadlem. Amatérská scéna 1998, č. 5, s. 22–23.

KOČVAROVÁ, Stáňa: Pohádková Třeboň. Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 20–21.

KUBEC, Jan: 100 let od založení divadelního souboru J. K. Tyl. 1895–1995. České Budějovice, Jihočeská energetika 1998. 22 s.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 152–156.

OKRESNÍ přehlídka ochotnických souborů... Amatérská scéna 1972, č. 6, s. 19.

PAUSAROVÁ, Anna / KRLÍNOVÁ, Lucie: Když někdo vybírá, většinou přebere. Recenze festivalového představení pohádky Sázka s čertem. Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč. 10, č. 278, 29. 11. 2001, s. 19.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Kaplická a předkaplická mozaika. Čs. loutkář 1985, č. 12, s. 272–274.

SCHEJBAL, Milan: Popelka "slaví" čtvrtstoletí. Amatérská scéna 2006, č. 6, s. 13–17.

SLAVÍK, Mirek: Pohádková Třeboň 2001, Amatérská scéna 2001, č. 3, s. 32.

SOUČASNÉ amatérské divadelní soubory jižních Čech. Jihočeské muzeum v Č. B. 1988. str. 7–8.

VOJÍKOVÁ, Silvie: Dívčí válka zakončila smířením Budějckou Thálii. Přehlídka ochotnických divadel. Recenze. Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč. 8, č. 279, 1. 12. 2000, s. 14.

VOJÍKOVÁ, Silvie: Hráči zahájili přehlídku ochotníků. Českobudějovické listy, Českobudějovicko, roč. 10, č. 257, 3. 11. 2001, s. 18.

WEBOVÉ stránky souboru – http://www.dstylcb.cz/ – 9. 1. 2015, IT.

WEBOVÉ stránky přehlídky Budějcká Thálie – http://www.budejckathalie.wz.cz/program.doc.

ZAJÍC, Vladimír: 43. Třešťské divadelní jaro L. P. 2004. Amatérská scéna 2004, č. 2, s. 25–29.

ZAJÍC, Vladimír: Prvé Dačické kejklování, 9.–11. března A. D. 2001. Amatérská scéna, 2001, č. 2, s. 9–10, foto Hráči.

ZAJÍC, Vladimír: I když erbem byla sněženka… Amatérská scéna 2007, č. 2, s. 29–30.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 7–8.


České divadlo 1940, č. 5, s. 91.

Československé divadlo 1925, č. 3, s. 47, 48.

Ochotnické divadlo 1932, č. 2, 3. str. ob. (?), č. 4 (?), 3. str. ob., č. 7, 3. str. ob, č. 9 (?), 3. str. ob.
Archivy:
Knihovna ARTAMA:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.
5. BUDĚJCKÁ Thálie 2004, 3. 11.–28. 11. 2004, Programový leták.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/3731/1936, OS Tyl.

Videozáznam představení Hráči na DT 2001 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

Borovany, OBDIV FEST - plakát, 2018
České Budějovice, J. K. Tyl, Mauglí, FEMAD 1991
České Budějovice, J.K. Tyl, Světáci, CP Divadelní Piknik Volyně 2019
České Budějovice, J.K. Tyl, Světáci, CP Divadelní Piknik Volyně 2019
České Budějovice, Tyl a Divadlo E.ON, Princezna Turandot, 2006
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energet. závodů, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 1966
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energet. závodů, Jak se stal Rumcajs loupežníkem, 1980
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energet. závodů, Liška a hrozny, 1981
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energetiky, Hráči, Jiráskův Hronov 2001
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energetiky, Hráči, Jiráskův Hronov 2001
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energetiky, Hráči, Jiráskův Hronov 2001
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energetiky, Hráči, Jiráskův Hronov 2001
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energetiky, Kocourkovská radnice, 2006
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energetiky, Světáci, 2007
České Budějovice, Tyl – DS Jihočeské energetiky, Aladin a kouzelná lampa, 1994
České Budějovice, Tyl, čtenářsko-ochotnický spolek, Vojnarka – plakát, 1911
České Budějovice, Tyl, čtenářsko-ochotnický spolek, Žádost o povolení zahradní slavnosti, 1919
České Budějovice, Tyl, o. s., Dílo ženy, 2008
Třeboň, Divadelní Třeboň – program, 1985


Mapa působení souboru - Tyl, Divadelní spolek v Divadle u kapličky/ Tyl, čtenářsko-ochot. spolek / ZK Jihoč. energet. závody / DS Jihočeská energetika – EON

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
České Budějovice, Tyl, čtenářsko-ochotnický spolek, Vojnarka – plakát, 1911
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energet. závodů, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 1966
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energet. závodů, Jak se stal Rumcajs loupežníkem, 1980
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energet. závodů, Liška a hrozny, 1981
České Budějovice, Tyl – DS Jihočeské energetiky, Aladin a kouzelná lampa, 1994
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energetiky, Hráči, Jiráskův Hronov 2001
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energetiky, Hráči, Jiráskův Hronov 2001
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energetiky, Hráči, Jiráskův Hronov 2001
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energetiky, Hráči, Jiráskův Hronov 2001
České Budějovice, Tyl a Divadlo E.ON, Princezna Turandot, 2006
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energetiky, Kocourkovská radnice, 2006
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energetiky, Světáci, 2007
České Budějovice, J.K. Tyl, Světáci, CP Divadelní Piknik Volyně 2019
České Budějovice, J.K. Tyl, Světáci, CP Divadelní Piknik Volyně 2019
České Budějovice, Tyl, o. s., Dílo ženy, 2008


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.