Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 71
Rok: 2001
Začátek: 3.8.2001
Konec: 11.8.2001
Celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla ČR s účastí zahraničních souborů

Hronovský festival byl v roce 2001 (stejně tak i v následných osmi letech) koncipován jako celostátní přehlídka amatérského divadla se zahraniční účastí, jejímž hlavním zdrojem výběru inscenací zařazených do hlavního programu byly nominace a doporučení uplatněné celostátními (národními) druhovými přehlídkami.
Hlavní program obnášel 20 inscenací od 20 souborů v 38 představeních. Bylo uvedeno 5 inscenací činoherního (hereckého) divadla, z toho 1 určená dětskému publiku, 7 inscenací, které se druhově dají počítat k činoherním, ale měly výrazné rysy tzv. autorského divadla nebo šlo o původní hry členů souborů, z toho 1 byla určena dětskému publiku, 2 inscenace hudebního divadla, z toho 1 pro dětské diváky, 2 loutkářských souborů, z toho 1 také pro děti, po jedné inscenaci dětského divadelního souboru (činoherní s výrazným autorským podílem, divácká adresa: dětské publikum), pantomimy a produkce folklorního souboru.
Inscenace a vystoupení, uvedené v programu 71. JH, vycházely v 9 případech z textů dramatických autorů (5x českých, po jednom slovenském, ruském, americkém a francouzském), ve 4 případech vycházely z prozaické či básnické literární předlohy a 7 inscenací vzniklo na základě původní autorské tvorby členů souborů. Představení vpravdě komediálního typu byla výjimkou. Většina inscenací se zabývala závažnými společenskými tématy, byť se tak dělo v některých případech komediální formou.
71. JH se přiřadil k nejzdařilejším v období po listopadu 1989. Takto jej shodně vnímali nejen jeho účastníci a organizátoři, shodné stanovisko odeznělo i v médiích, sdílela jej i odborná veřejnost, která byla na JH přítomna. Objevilo se nejméně pět inscenací, v nichž lze spatřovat životadárné těžiště amatérského divadla, a sice schopnost vyjadřovat se prostředky divadla k přítomnosti. Na vrcholu těchto snah stanuly spojené soubory Nejhodnější medvídci z Hradce Králové a Divadlo na tahu z Prahy s inscenací Ještě žiju s plácačkou, věšákem a čepicí. Významné příspěvky v tomto smyslu přinesly soubory V.A.D. Kladno v inscenaci Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, Divadelní klub Jirásek z České Lípy v inscenaci Odysseova cesta, Ořechovské divadlo ve své CVOKSTORY, ale i mimo hlavní program v předvečer zahájení JH spojené soubory náchodského okresu svou inscenací Jiráskovy hry Emigrant. K vrcholům 71. JH patřily z jiného důvodu bezesporu inscenace Variace na slavné téma Cyrano loutkářského souboru DNO z Hradce Králové a Tvrdohlavá žena rakovnického souboru Tyl.
71. ročník festivalu potvrdil správnost koncipování JH jako mezidruhové přehlídky. Ruku v ruce s přijatou koncepcí došlo během 90. let ke generační proměně účastníků přehlídky. Hronovské auditorium celkově omládlo. V předchozích ročnících JH se však na přehlídku počali navracet i zástupci střední a starší generace divadelníků. V roce 2001 tento návrat zatímně kulminoval. Projevilo se to i ve věkové skladbě posluchačů K(n)MD, zejména však ve zvýšeném počtu dalších návštěvníků.

V Klubu (nejen) mladých divadelníků došlo k dalšímu nárustu posluchačů na 202. Dalších 20 frekventantů navštěvovalo Rozborový seminář SČDO. V roce 1971 dostál Problémový club (PC) svému názvu, prosadily se v něm přesahové a poznávací funkce. Programová skladba 71. JH navíc přímo vybízela k tematizování PC v tom kterém dni. Odrazilo se to i ve vysoké návštěvnosti. Průměrně se PC zúčastňovalo 92 posluchačů. výjimkou nebyla odpoledne, kdy se v malém sále Jiráskova divadla těsnalo více jak 110 osob, jednou i 145. Novinkou, či přesněji staronovou příležitostí diskutovat o inscenacích, byl Diskuzní klub vedený moderátorem a odborně zaštítěný střídajícími se lektory PC.
Výrazným počinem místních organizátorů bylo zlepšení elevace hlediště v sále Josefa Čapka. Citelný posun nastal i ve vnímání foyeru sálu Josefa Čapka jako divadelního klubu – centra společných setkání účastníků přehlídky (mj. i s hrajícími soubory). Takový prostor, od doby, kdy byl ukončen provoz v objektu někdejšího hotelu Slavie, chyběl.
Milan Strotzer
Účast souborů:
Náchod, Srdužené divadelní soubora okresu, Alois Jirásek: Emigrant, r. Miroslav Houštěk

Ořechov u Brna, Ořechovské divadlo, Vlastimil Peška – Jroslav Wykrent: Cvokstory aneb Cvo XX.st.ory, r. Vlastimil Peška

Úpice, Jednota divadelních ochotníků – Společnost dr. Krásy, lidová hra v úpravě E. F. Buriana, Petra Lanty a souboru: Hra o Dorotě, r. Petr Lanta

Zliv, Divadlo Hudradlo – 4. oddíl, Miroslav Slavík podle H. Ch Andersena: Slavík, r. Miroslav Slavík

Levice (Slovensko), DS Pôtoň – Slovenské pohronské javisko Levice, Karol Horváth: Ochladzuje sa..., r. Iva Jurčová

Hradec Králové, Nejhodnější medvídci a Praha, Divadlo na tahu, Samuel Königgratz: Ještě žiju s placatkou, věšákem a čepicí

Paderborn (Německo), Theater der Jugend, podle Wilhelma Busche: Max a Moritz, r. Franz-Josef Witting

Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, Václav Klapka: Odysseova cesta, r. Václav Klapka

Hradec Králové, Nejhodnější medvídci, S. T. Gyros: Chilliastra, r. René Levínský

Brno, Divadlo poezie Útulek, Leoš Slanina: Návštěva u ministra

Hvozdná, Kroužek divadelních ochotníků, Alois Mrštík – Vilém Mrštík: Maryša, r. Dušan Sitek

Hradec Králové, Divadlo Jesličky, stálá scéna ZUŠ Na Střezině, Walt Withman: Chvíle přirozenosti, r. Ema Zámečníková

Hradec Králové, Loutkářský soubor Dno, Edmond Rostand – Jiří Jelínek. Variace na slavné téma Cyrano

Brno, Pantomima S. I., Jindřich Zemánek: Sny o létání, r. Jindřich Zemánek

Klapý, Rádobydivadlo, Thornton Wilder: Naše městečko, r. Kateřina Fixová

Rakovník, Divadelní spolek Tyl, Josef Kajetán Tyl: Tvrdohlavá žena, r. Jaroslav Kodeš

Praha, Folklórní soubor Vycpálkovci, Daniela Stavělová: Slavnosti jara – o smrti, hraní, čarování a milování, ch. Daniela Stavělová

Rakovník, Divadelní spolek Tyl, Josef Kolář – Pavel Prchal: Z deníku kocourka Modroočka, r. Alena Mutinská

Kladno, Velmi amatérské divadlo V. A. D., Kazimír Lupinec – Sonya Štemberová: Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, r. kolektiv

České Budějovice, Divadelní soubor J. K. Tyl při JČE a.s., Nikolaj Vasiljevič Gogol: Hráči, r. Jiří Zajíc

Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Ivana Faitlová: Finist, jasný sokol, r. Ivana Faitlová
Lektoři:
Viz rubrika SOUVISEJÍCÍ TEXTY (Jiráskův Hronov jako vzdělávací instituce závěrečné hodnocení)
Bibliografie:
71. Jiráskův Hronov 3. - 11. srpna 2001. Celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla ČR s účastí zahraničních souborů. Programová brožura. Red. Ivana Richterová. Hronov 2001. 64 stran.
CÍSAŘ, Jan. Hronovská dílna. In Amatérská scéna, roč.38 (Ochotnické divadlo 48), č.5, 2001, s.6-9, 5 fot. Autor se zamýšlí nad posunem Jiráskova Hronova od festivalu k dílně, což dokládá mj. nehotovostí inscenace Hra o Dorotě Společnosti dr. Krásy.
FELZMANN, Rudolf - VOJTÍŠKOVÁ, Zuzana (rozmlouvala) - KODEŠ, Jaroslav (rozmlouval): Rozhovor s Rudolfem Felzmannem. Amatérská scéna, roč. 38 (Ochotnické divadlo 48), č. 5, 2001, s. 27-29, 3 foto. Rozhovor o amatérském divadle a Jiráskovu Hronovu.
FESTIVAL amatérského divadla Jiráskův Hronov. In Lidové noviny, roč. 14, č. 182, 7.8.2001, s. 14. - Nepodepsáno. Krátce o festivalu.
HRDINOVÁ, Radmila: Hronov vítá divadelníky. Právo, roč. 11, č. 179, 3.8.2001, s. 13. - Podepsáno rh. Zpráva o zahájení Jiráskova Hronova.
HRDINOVÁ, Radmila. Hronov: dvě stě účastníků. In Právo, roč.11, č.181, 6.8.2001, s.3. - Podepsáno rh. Zpráva.
HRDINOVÁ, admila. Letošní Hronov se pokusil reflektovat současnost. In Právo, roč.11, č.187, 13.8.2001, s.8, 1 fot. Recenze, podrobněji o některých představeních.
HRONOVŠTÍ ochotníci. Hradecké noviny, roč. 10, č. 185, 10.8.2001, s. 14, 1 foto.- Nepodepsáno. O činnosti hronovských ochotníků.
HULEC, Vladimír. Adieu, Hronove. In Divadelní noviny, roč.10, č.14, 6.9.2001, s.2-3, 1 fot. - Podepsáno hul. K účasti souborů Nejhodnější medvídci a Společnost dr. Krásy.
HULEC, Vladimír. Trocha pohybové poezie nikoho nezabije. In Amatérská scéna, roč.38 (Ochotnické divadlo 48), č.5, 2001, s.10-11, 4 fot. Dílčí recenze - autor se věnuje především inscenacím pohybového divadla v rámci Jiráskova Hronova. Více i o divadle Jesličky z Hradce Králové.
HYŠ. Je již znám program Jiráskova Hronova. In Hradecké noviny, roč.10, č.164, 17.7.2001, s.6. K programu festivalu.
HYŠ. Morální záštita nad přehlídkou. In Hradecké noviny, roč.10, č.74, 28.3.2001, s.5 Letošní 71. ročník festivalu Jiráskův Hronov bude zaštítěn Českou komisí pro UNESCO.
HYŠ. Ministerstvo kultury dalo třetinu na Jiráskův Hronov. In Hradecké noviny, roč.10, č.174, 28.7.2001, s.4 Ministerstvo kultury poskytlo na 71. ročník festivalu 380 tis. korun. Předseda senátu parlamentu ČR P. Pithart věnoval 20 tis.. Citována starostka Hronova Hana Nedvědová. K programu festivalu.
HYŠ: Zítra oficiálně začne 71. Jiráskův Hronov. Hradecké noviny, roč. 10, č. 179, 3.8.2001, s. 4. K zahájení festivalu. Citován ministr kultury P. Dostál a hejtman P. Bradík.
JENÍKOVÁ, Eva: Cvokstory zahájí Jiráskův Hronov. České Slovo, Praha a okolí, roč. 93, č. 179, 3.8.2001, s.11, 1 foto. K programu 71. ročníku přehlídky amatérského divadla Jiráskův Hronov.
JIRÁSKŮV Hronov už záhy zaklepe na dveře. Vrcholná přehlídka amatérské Thálie v srpnu vstupuje do svého již jednasedmdesátého ročníku. In Rovnost, roč.11, č.177, 1.8.2001, s.10 Článek.
KOLÁŘOVÁ, Kateřina. Hronov se přel o světici. In Mladá fronta Dnes, roč.12, č.187, 13.8.2001, s.B/6 - Podepsáno kol. Recenze, podrobněji o některých představeních. Jednu z dílen festivalu vedl S. Fedotov.
KOSOVÁ, Petra. Do Hronova míří loutkáři z Plzně. In Mladá fronta Dnes, roč.12, č.166, 19.7.2001, s.C/7, 1 fot. O výběru hlavně plzeňských souborů na letošní ročník Jiráskova Hronova.
LEVÍNSKÝ, René - HULEC, Vladimír (rozmlouval). Chodím chlastat s Heideggerem... Rozhovor s René Levínským, dramatikem a režisérem souboru Nejhodnější medvídci. In Orghast 2002, č.[1], 2001, s.42, 1 fot. Krátký rozhovor pořízený na festivalu se týká jeho práce v německém Freiburku, souboru Nejhodnější medvídci a jeho fungování...
LTK: Jiráskův Hronov už záhy zaklepe na dveře. Vrcholná přehlídka amatérské Thálie v srpnu vstupuje do svého již jednasedmdesátého ročníku. Rovnost, roč. 11, č. 177, 1.8.2001, s. 10. Článek.
PRŮVOD Hronovem zahájil divadelní festival. In Mladá fronta Dnes, roč.12, č.181, 6.8.2001, s.B/6 - Podepsáno ČTK. Zpráva o zahájení Jiráskova Hronova.
SEDMDESÁTÝPRVNÍ Jiráskův Hronov a jeho Klub (nejen) mladých divadelníků 2.-11.8.2001. Divadelní noviny ARTAMA, roč. 11, č. 2, 2001, s. 30-39. - Nepodepsáno. Podrobný program 71. ročníku Jiráskova Hronova.
SKOKANOVÁ, Eliška: Na 71. ročníku Jiráskova Hronova se objeví i východočeské soubory. Hradecké noviny, roč. 10, č. 178, 2.8.2001, s. 13. K programu 71. ročníku přehlídky amatérského divadla Jiráskův Hronov.
SKOKANOVÁ, Eliška: Jiráskův Hronov - kus mého soukromí\". Hradecké noviny, roč. 10, č. 181, 6.8.2001, s. 1, 1 foto. - Název článku v
uvozovkách. Článek o ministru P. Dostálovi, který je citován, v souvislosti s Jiráskovým Hronovem.
SKOKANOVÁ, Eliška: Divadelní festival odstartoval. Hradecké noviny, roč. 10, č. 181, 6.8.2001, s. 1, 4. - Na straně 4 pokračuje článek pod názvem: V Hronově odstaroval nejstarší divadelní festival v Evropě. K zahájení festivalu. Citován hejtman P. Bradík, I. Richterová. Lektorem na festivalu je i Sergej Fedotov.
SKOKANOVÁ, Eliška: Hronov: Osm tisíc diváků!. Hradecké noviny, roč. 10, č. 187, 13.8.2001, s. 1, 4, 1 foto. - Na straně 4 pokračuje článek pod názvem: Jiráskův Hronov přilákal osm tisíc diváků. K ukončení festivalu a jeho průběhu. Citována I. Richterová, M. Houštěk, D. Bolte, S. Rumphorst, M. Strotzer, J. Korčák.
SKOKANOVÁ, Eliška: Mladí dodali 71. Jiráskovu Hronovu onen správný kolorit. Hradecké noviny, roč. 10, č. 189, 15.8.2001, s. 13, 1 foto. K průběhu festivalu. Citován M. Houštěk, P. Dostál a starostka Hronova Hana Nedvědová.
SOPROVÁ, Jana. Hronov bilancuje děje 20. století. In České Slovo, roč.93, č.184, 9.8.2001, s.11, 1 fot. K dosavadnímu programu a hostům festivalu (mimo české amatérské soubory zde vystoupil jeden slovenský a jeden německý soubor).
SOPROVÁ, Jana. Ochotníci se vrátili ke klasice. In České Slovo, roč.93, č.187, 13.8.2001, s.11, 1 fot. Zhodnocení festivalu. Citován V. Hulec.
STROTZER, Milan. Čím vším je Jiráskův Hronov. In Amatérská scéna, roč.38 (Ochotnické divadlo 48), č.5, 2001, s.14-16, 5 fot. Shrnující článek o letošním ročníku Jiráskova Hronova.
STROTZER, Milan. Jiráskův Hronov jako vzdělávací instituce. In Amatérská scéna, roč.38 (Ochotnické divadlo 48), č.5, 2001, s.12-13, 5 fot. O dílnách, seminářích a klubech, které se konaly v rámci Jiráskova Hronova.
STROTZER, Milan. Odkud vedly cesty souborů na 71. Jiráskův Hronov. In Amatérská scéna, roč.38 (Ochotnické divadlo 48), č.5, 2001, s.4-5, 3 fot. Autor sumarizuje čtrnáct možných cest k nominaci na letošní ročník Jiráskova Hronova.
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Vzhůru do osmého desetiletí. Týdeník Rozhlas, roč. 11, č. 32, 30.7.2001, s. 4, 1 foto. Článek o amatérském festivalu Jiráskův Hronov 2001, na jehož programu bude i několik divadelních představení.
TICHÝ, Zdeněk A.. Jiráskův Hronov zahájí Jiráskem. In Mladá fronta Dnes, roč.12, č.177, 1.8.2001, s.C/4 - Podepsáno zat. K programu festivalu.
TICHÝ, Zdeněk A.. Šlehněte si dávku Hronova. In Reflex, roč.12, č.34, 23.8.2001, s.52, 2 fot. Článek o letošním ročníku festivalu.
URBANOVÁ, Alena: V kuloárech to vře. (Už páté vzpomínání bez záruky). Amatérská scéna, roč. 38 (Ochotnické divadlo 48), č. 5, 2001, s. 24-25, 2 foto. - Pokračování. Vzpomínky na 34. ročník Jiráskova Hronova (rok 1964) a dobovou situaci amatérského divadla u nás. Též o P. Boškovi a J.
Benešovi.
VÁŇOVÁ, Magdalena. Ochotníci reflektují současnost. Stovky zájemců o amatérské divadlo zaplavily východočeský Hronov. In Hospodářské noviny, roč.45, č.153, 9.8.2001, s.12 - Podepsáno mgd. Zhodnocení první části festivalu. Citován ředitel přehlídky M.Strotzer.
WACHSMUTH, Klaus - LÁZŇOVSKÁ, Lenka (rozmlouvala). Hronov mne uchvátil, říká Klaus Wachsmuth z Rudolstadtu. In Amatérská scéna, roč.38 (Ochotnické divadlo 48), č.5, 2001, s.16-17, 3 fot. Rozhovor o Jiráskově Hronově.
ZÁVODSKÝ, Vít. Hronov nabídl zábavu i zamyšlení. Přehlídka amatérských divadel skončila v atmosféře vstřícné pohody. In Rovnost, roč.11, č.188, 14.8.2001, s.9, 1 fot. Referát.
ZÁVODSKÝ, Vít. Jiráskův Hronov vykročil do nového tisíciletí. Návštěva ve spisovatelově rodišti - Mekce amatérského divadla. In Kam v Brně..., roč.7, č.11, listopad 2001, s.3-4, 1 fot. Referát.
ZÁVODSKÝ, Vít. Kolísavou úroveň vyvažovala žánrová pestrost. Jiráskův Hronov oživovali zvídaví baťůžkáři a rozverní klauni Rostislava Pospíšila. In Rovnost, roč.11, č.187, 13.8.2001, s.8 Referát.
ZÁVODSKÝ, Vít. Mezi prvními účinkujícími uspělo Ořechovské divadlo. Vrcholové setkání amatérské Thálie odstartovalo do osmého desetiletí. In Rovnost, roč.11, č.182, 7.8.2001, s.9, 1 fot. Referát.
ZÁVODSKÝ, Vít. Tón udávaly autorské texty. Celostátní přehlídka v Hronově mapuje vývojové cesty naší amatérské Thálie. In Rovnost, roč.11, č.189, 15.8.2001, s.4, 1 fot. Referát.
Závodský, Vít: Jiráskův Hronov vkročil do nového tisíciletí. Kam v Brně, listopad 2001, s. 3 – 4.

Související Soubory

Související Přehlídky

Související Pojmy

Související Obrázky

Brno, Pantomima S. I., Sny o létání, 2001
Brno, Pantomima S. I., Sny o létání, 2001
Brno, Pantomima S. I., Sny o létání, 2001
Brno, Pantomima S. I., Sny o létání, 2001
Brno, Divadlo poezie Útulek, Návštěva u ministra
Brno, Divadlo poezie Útulek, Návštěva u ministra
Brno, Divadlo poezie Útulek, Návštěva u ministra
Česká Lípa, Dk Jirásek, Odysseova cesta, 2001
Česká Lípa, Dk Jirásek, Odysseova cesta, 2001
Česká Lípa, Dk Jirásek, Odysseova cesta, 2001
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energetiky, Hráči, Jiráskův Hronov 2001
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energetiky, Hráči, Jiráskův Hronov 2001
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energetiky, Hráči, Jiráskův Hronov 2001
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energetiky, Hráči, Jiráskův Hronov 2001
Hradec Králové, DNO, Variace na slavné jméno Cyrano
Hradec Králové, DNO, Variace na slavné jméno Cyrano
Hradec Králové, DNO, Variace na slavné jméno Cyrano
Hradec Králové, DNO, Variace na slavné jméno Cyrano, 2001
Hradec Králové, Nejhodnější medvídci, Chilliastra, 2001
Hradec Králové, Nejhodnější medvídci, Chilliastra, 2001
Hradec Králové, Nejhodnější medvídci, Chilliastra, 2001
Hronov, 71. Jiráskův Hronov, programový plakát, 2001
Hronov, CP 71. Jiráskův Hronov, programová brožura, 2001
Hronov, CP Jiráskův Hronov 2001
Hronov, JH 2001 - plakát
Hronov, JH 2001 - plakát
Hronov, JH 2001 - plakát
Hvozdná, KrDO, Maryša - program, 2001
Hvozdná, Kroužek divadelních ochotníků, Maryša, 2001
Hvozdná, Kroužek divadelních ochotníků, Maryša, 2001
Hvozdná, Kroužek divadelních ochotníků, Maryša, 2001
Kladno, V.A.D., Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
Kladno, V.A.D., Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, CP Jiráskův Hronov 2001
Kladno, V.A.D., Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, CP Jiráskův Hronov 2001
Klapý, Rádobydivadlo, Naše městečko
Klapý, Rádobydivadlo, Naše městečko, 2001
Klapý, Rádobydivadlo, Naše městečko, 2001
Klapý, Rádobydivadlo, Naše městečko, 2001
Kurz scénografie NIPOS-ARTAMA Praha 2001-2003
MAŘÍK, Roman, 2001
Náchod, Sdružené divadelní soubory okresu, Emigrant
Náchod, Sdružené divadelní soubory okresu, Emigrant
Náchod, Sdružené divadelní soubory okresu, Emigrant
Německo, Theater der Jugend Paderbon, MAX A MORITZ
Německo, Theater der Jugend Paderbon, MAX A MORITZ
Německo, Theater der Jugend Paderbon, MAX A MORITZ
Německo, Theater der Jugend Paderbon, MAX A MORITZ
Ořechov u Brna, Ořechovské divadlo, CVOKSTORY aneb Cvo XX story, 2001
Ořechov u Brna, Ořechovské divadlo, CVOKSTORY aneb Cvo XX story, 2001
Ořechov u Brna, Ořechovské divadlo, CVOKSTORY aneb Cvo XX story, 2001
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Finist jasný sokol, JH 2001
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Finist jasný sokol, JH 2001
Porota JH 2001
Praha, Vycpálkovci, O slavnosti jara
Praha, Vycpálkovci, O slavnosti jara
Praha-Horní Počernice, Divadlo na tahu, Ještě žiju s plácačkou, věšákem a čepicí
Praha-Horní Počernice, Divadlo na tahu, Ještě žiju s plácačkou, věšákem a čepicí
Praha-Horní Počernice, Divadlo na tahu, Ještě žiju s plácačkou, věšákem a čepicí, JH 2001
Praha-Horní Počernice, Divadlo na tahu, Ještě žiju s plácačkou, věšákem a čepicí, JH 2001
Rakovník, DS Tyl, Z deníku kocoura Modroočka, 2001
Rakovník, DS Tyl, Z deníku kocoura Modroočka, 2001
Rakovník, DS Tyl, Z deníku kocoura Modroočka, 2001
Rakovník, DS Tyl, Z deníku kocoura Modroočka, 2001
Rakovník, DS Tyl, Tvrdohlavá žena, J. Volentič, A. Mutinská, JH 2001
Rakovník, DS Tyl, Tvrdohlavá žena, J. Grundman, E. Kodešová, 2001
Rakovník, DS Tyl, Tvrdohlavá žena, režie a scéna J. Kodeš, JH 2001
Rakovník, DS Tyl, Tvrdohlavá žena, Zlatohlav a Lesní Duchové, 2001
Seminář JH 2001
Slovensko, Levice, Ds Potoň, Ochlazuje sa
Slovensko, Levice, Ds Potoň, Ochlazuje sa
Slovensko, Levice, Ds Potoň, Ochlazuje sa
Slovensko, Levice, Ds Potoň, Ochlazuje sa
Úpice, Společnost dr Krásy, Hra o Dorotě, 2001
Úpice, Společnost dr Krásy, Hra o Dorotě, 2001
Úpice, Společnost dr Krásy, Hra o Dorotě, 2001
Úpice, Společnost dr Krásy, Hra o Dorotě, 2001
Zahájení 71. JH 2001
Zliv, Divadlo HUDRADLO, Slavík, JH 2001
Zliv, Divadlo HUDRADLO, Slavík, JH 2001
Zliv, Divadlo HUDRADLO, Slavík, JH 2001
Zliv, Divadlo HUDRADLO, Slavík, JH 2001


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hronov, JH 2001 - plakát
Zahájení 71. JH 2001
Hronov, JH 2001 - plakát
Hronov, JH 2001 - plakát
Porota JH 2001
Náchod, Sdružené divadelní soubory okresu, Emigrant
Úpice, Společnost dr Krásy, Hra o Dorotě, 2001
Zliv, Divadlo HUDRADLO, Slavík, JH 2001
Česká Lípa, Dk Jirásek, Odysseova cesta, 2001
Hradec Králové, Nejhodnější medvídci, Chilliastra, 2001
Brno, Divadlo poezie Útulek, Návštěva u ministra
Hvozdná, Kroužek divadelních ochotníků, Maryša, 2001
Hradec Králové, DNO, Variace na slavné jméno Cyrano
Brno, Pantomima S. I., Sny o létání, 2001
Klapý, Rádobydivadlo, Naše městečko, 2001
Rakovník, DS Tyl, Tvrdohlavá žena, Zlatohlav a Lesní Duchové, 2001
Praha, Vycpálkovci, O slavnosti jara
Rakovník, DS Tyl, Z deníku kocoura Modroočka, 2001
Kladno, V.A.D., Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, CP Jiráskův Hronov 2001
České Budějovice, Tyl – DS Jihočes. energetiky, Hráči, Jiráskův Hronov 2001
Praha-Horní Počernice, Divadlo na tahu, Ještě žiju s plácačkou, věšákem a čepicí, JH 2001
Ořechov u Brna, Ořechovské divadlo, CVOKSTORY aneb Cvo XX story, 2001


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.