Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Hvozdná

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Zlín
Nadřazený celek: Zlínský kraj
První zpráva: 1909
542 HVOZDNÁ: Postavy z Jánošíka, 1927. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

543 HVOZDNÁ: Kutnohorští havíři, 1973. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

544 HVOZDNÁ: Razítko kroužku divadelních ochotníků. kART

545 HVOZDNÁ: Scenérie divadla v přírodě, Psohlavci, 1934. kART

866 HVOZDNÁ: Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná / A. a V. Mrštíkovi: Maryša. Foto: Ivo Mičkal. AS 2000, č. 6, s. 8.

xxxxx

Vznik ODi podpořili zejména občané, kteří se vraceli z práce v cizině.

1909 zal. KrDO J. a P. Hvozdenskými a A. Hefkou,
hl. mládež, poprvé hráli U Staňků, vybudování jeviště, ještě 1x, potom opět po návratu sezonních dělníků domů.
1919 v přírodě Ondráš, pán Lysé hory, dále Radúz a Mahulena.
Podíl na stavbě památníku svobody v obci.
1925 Poprask na laguně, účast na přehlídce v Blansku,
1926 vlastní jeviště a knihovna.
1927 v přírodě Jánošík.
1928 Zvoník u Matky Boží.
Hostování v okolí 1909, 1928.
1934 2x ve spolupráci s žáky místní školy, v zimě Strakonický dudák a v létě v přírodě Jiráskovi Psohlavci.
1935 naposledy v přírodě Naši baráčníci.
1920 zač. v Zicháčkově hostinci,
1929 vlastní budova s div. sálem.
1929 Dkr uspořádal divadelní kurz teorie i praxe, účast cca 70 osob.

1937 ŠS pohádka, ved. uč. Navrátilová.

1938 Dkr 500 Kč do sbírky na obranu státu. Repertoár pro dospělé, s pěveckým sborem i operety.
1943 např. Čert a švec, Liduška z pastoušky,
1944 2x, včetně operety Princezna v cirkusu. Budova DS zabrána na skladiště nábytku.
Do 1943 180 her, 80 účinkujících.
1945-1950 DKr obnovil činnost, Otec, Naši furianti aj.
Účast v několika soutěžích.
1951 Ženitba, Kozí mléko, Hvězdy nad hradem.
1952 majetek do OB, DS ukončil činnost.
1954 DS obnova aktivity, Strakonický dudák, r. V. Polášek.
1955 dohoda mezi OB a bývalým DS,
za obnovení činnosti získal podíl na správě majetku,
k 10. výročí osvobození Matka.
1956-1958 Lucerna, Pan Johanes, Paní Marjánka, matka pluku aj.
1958 oslavy 50. výročí zal. DS, Perly panny Serafinky, účast DS z Lukova a Fryštáku.
1958 Dkr 184 členů, aktivní v okrese, 4 režiséři, v roce až 100 aktivit, 3-4 hry ročně. Účast v soutěžích LUT.
1959-1962 cca 1 hra ročně.
1963-1968 stagnace.
1969 Otec.

Od konce 60. let a v 70. letech okr. div. přehlídky, též některé kraj. přehlídky.

1972 Naši furianti, 53 osob, r. V. Polášek, řada ocenění na přehlídkách v Plumlově, Brumově, Luhačovicích i na soutěži doma.
1973 Kutnohorští havíři, účast ve Vysokém nad Jizerou.
1976 v místě kraj. přehlídka, ocenění KrDO Lakomec.
1977 Ztřeštěná neděle, ocenění v Němčicích nad Hanou.
1978 Věčně tvůj, ocenění ve Švábenicích.
1978 div. přehlídka.

1979 jako DS OB. Tvrdohlavá žena, účast na kraj. přehlídce, J. Polepilová cena za herecký výkon, dále na KDP.
Téhož roku oslavy 70 let souboru.
V 80. letech stagnace, od pol. 80. let nepravidelně.

1983 v obci okr. přehlídka.

1986 zájezdy s Filozofskou historií.
1988 Rodina Tóthů, r. D. Sitek, Vlk, koza a kůzlátka (Grabowski), r. D. Sitek, též účast v Luhačovicích.
Koncem 20. stol. DS pod stejným jménem, ale hrál nepravidelně.
1990 15 členů, ved. F. Mareček, Kráska a zvíře,
1996 např. Sluha dvou pánů, na festivalu v Němčicích.

1998 výzva k obnovení činnosti pro důstojné oslavy 90. výročí zal. DS. 1999 KrDO jako o. s.,
přes 100 členů,
oslavy 90. výročí (za tu dobu přes 200 představení), 14 let spolupráce D. Sitka, člena Městského divadla ve Zlíně.
KrDO i 2000
2001 - 1. ročník přehlídky divadelních souborů hrajících pro děti Hvozdenský měšec
2009 - oslavy 100. let divadla


xxxxx
Loutkové divadlo
LS 1947 nejméně 1x pro 200 diváků.

xxxxx

1973 KDP - Kutnohorští havíři

1979 KDP - Tvrdohlavá žena

2001 KDP a JH - Mrštíkové: Maryša
Bibliografie:
AMATÉRSKÁ Thálie přináší vitalitu a smysl pro humor. MF Dnes 12. 4. 1999. Podepsáno (zen).

BEDNAŘÍK, Jindřich: Ochotnické divadlo ve Hvozdné. Podřevnicko 1997, č. 4. kART.

BEZOUŠKOVÁ, Simona: Hrát ve fracích není naše parketa. Rozhovor s Dušanem Sitkem. AS 2005, č. 3, s. 66.

CÍSAŘ, Jan: Krakonošův divadelní podzim jako přehlídka komediální zábavy. AS 2004, č. 6, s. 13-17.

CÍSAŘ, Jan: Popis jedné přehlídky. XXXIV. národní přehlídka venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou, 2003. AS 2003, č. 6, s. 3–6.

EXNAROVÁ, Alena: Průvodce po představeních FEMADu Poděbrady a Divadelní Třebíče 2005. AS 2005, č. 3, s. 8-17. (viz texty)

HRDINOVÁ, Jarmila: Byli lidé byli, ale se minuli... Recenze na Gazdinu robu. Zpravodaj JH 2005, č. 6, s. 5

HVOZDNÁ 2004 - IV. ročník krajské přehlídky dětských ochotnických souborů a souborů hrajících pro děti Hvozdenský měšec plný pohádek. OBECNÍ NOVINY - PŘÍLOHA DIVADLO HVOZDNÁ 2004.

INFORMACE OÚ pro MČAD. Rkp. 1997. kART

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 271;

KOKTA, Zdeněk: Jubilejní Vysoké nad Jizerou. AS 1980, č. 1, s. 3.

KROUŽEK divadelních ochotníků ve Hvozdné. Podepsáno -jd-. In: Zlín 28. 10. 1940. KK.

KROUŽEK divadelních ochotníků, Hvozdná 1999. 118 s.

KUSLOVÁ,Hana: Informace pro MČAD. Rkp.1998- 2000. Viz Místa/Okresy/Zlín/Texty

LAURIN, František: Byli lidé byli... Recenze na Gazdinu Robu. Zpravodaj JH 2005, č. 6, s. 4.

MĚŠCI, MĚŠCI, CO SE V TOBĚ LETOS UKRÝVÁ? - program 2003 (Internet)

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 280-281.

POLÁŠEK, Vít: Svorně a stále vpřed 90 let. Kroužek divadelních ochotníků v Hvozdné 1909-1999.

SITEK, Dušan: 95 let svorně a stále vpřed. Hvozdná, Kroužek divadelních ochotníků ve Hvozdné, 2004.

SITEK, Dušan: 100 let svorně a stále vpřed. Hvozdná: TRINITAS, 2009.

SITEK, Dušan: Hodnocení 1. ročníku KP Hvozdenský měšec plný pohádek - 2001. (Internet)

SOPROVÁ, Jana: 3x PRO. Rozhovor s Dušanem Sitkem. Zpravodaj JH 2005, č. 6, s. 5.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 202.

VOTÁNEK, Jaroslav: Kronika amatérských loutkářských souborů na Gottwaldovsku. Gottwaldov, OKS 1988. 102 s.

ZÁVODSKÝ, Vít: Ve Zlíně se klube zbrusu nová přehlídka. AS 2005, č. 6, s. 24-27. Foto

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Seznam divadelních souborů Jihomoravského kraje. Rkp. 1997. kART.

ZPRÁVA O II. ROČNÍKU “HVOZDENSKÉHO MĚŠCE PLNÉHO POHÁDEK - HVOZDNÁ 2002”. HVOZDNÁ obecní noviny - občasník, vydává Obecní úřad Hvozdná, 2002, srpen č. 20.

Zlínské noviny 13. 1. 2003.
Amatérská scéna 1974, č. 2, s. 2, foto Kutnohorští havíři.

Slovácké noviny, 06.05.2006
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

KRONIKA obce Hvozdné od roku 1945

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně:
Archiv rukopisů, 10/87, Ochotnické spolky regionu - obce.

PAMĚTNÍ kniha obce Hvozdné, 1925

Státní okresní archiv Zlín:
Fond OKS č. 3, č. 29, č. 29, č. 30, č. 44, č. 70

ŠKOLNÍ kronika.

Související www odkazy

Související Obrázky

Hvozdná, DS OB, J. K. Tyl: Kutnohorští havíři, 1973
Hvozdná, KrDO: Postavy z Jánošíka, 1927
Hvozdná. Jirásek:  Psohlavci - scéna v přírodě, 1934


Mapa - Hvozdná

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':