Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 75
Rok: 2005
Začátek: 5.8.2005
Konec: 13.8.2005
Celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla ČR se zahraniční účastí pod záštitou komise UNESC0

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a pod záštitou Královéhradeckého kraje
Pořádají
NIPOS-ARTAMA Praha a město Hronov
Ve spolupráci:
Kulturní a informační středisko Hronov
Amatérská divadelní asociace
Sdružení pro tvořivou dramatiku
Svaz českých divadelních ochotníků
České středisko AITA/IATA
Volné sdružení východočeských divadelníků
Společnost Amatérské divadlo a svět
Česká sekce Unima
Klub přátel umění v České republice
Občanské sdružení KRUH Hronov

75. ročník hronovského festivalu se stal výjimečným především nemalým počtem výlučných inscenací, které poukazovaly na podstatu a smysl amatérské divadelní tvorby, na schopnost vyjadřovat se prostředky divadla k přítomnosti, ale také na výsostnou schopnost navazovat komunikaci, ať již s diváky dospělými či dětskými. Objevily se mezi nimi inscenace vpravdě špičkové, které se s odstupem let – od boleradického uvedení Roku na vsi – zapsaly nesmazatelně k tomu nejlepšímu, co na půdě amatérského divadla kdy vzniklo. Předně to byla inscenace hry Martina Františáka a kolektivu divadelního souboru Jana Honsy z Karolinky Doma, hra zakotvená v mateřštině, v prostředí valašské obce, v její současné konkrétní realitě, ve vztazích a v osudech jejích obyvatel. Toto důsledné zakotvení v mateřštině ve všech jejích účelně volených podobách umožnilo vytvořit drama přerůstající do metafory, čímž inscenace nabyla dimenze dramatického básnictví. Nebylo náhodou, že se Františákovo a Karolinské Doma umístilo v anketě Divadelních novin (2006) na 6. místě mezi profesionálními inscenacemi a že je do svého repertoáru převzalo pražské Národní divadlo (premiéra 21. 7. 2007), což je, nejen z hlediska historického, jev naprosto mimořádný.
Hronovský program zaznamenal další vrchol v klauniádě Christiana Seyra a Divadla Perpetuum mobile Bruneck z italských Jižních Tyrol nazvané Veliká stolice (Stuhl – Gang). K těmto dvěma nepochybným vrcholům programu 75. JH se přiřadily svými inscenacemi další soubory: Poslední mravenec ZUŠ Žamberk – Johana Vaňousová se svým představením Vojna s Turkem, Loutkové divadlo Střípek Plzeň s inscenací Ivany Faitlové podle Jamese Thurbera Třináctery hodiny, V.A.D. Kladno s vlastí dramatizací Vančurova Rozmarného léta, Divadlo kámen z Prahy s původní hrou Patra Macháčka Mlejnek, Bílé divadlo Ostrava s kolektivní akcí nazvanou Z tohoto obrazu už nikdy neodejdu, dDDD ZUŠ Děčín s jevištní loutkově-hudební adaptací arménské pohádky O líné a lakomém, Ty-já-tr Praha s inscenací Shakespearovy komedie Mnoho povyku pro nic, Malé divadlo kjógenu s japonskými fraškami Mnich, kostra a její obal / Zloděj tomelů / Papouškování a Tyl Rakovník s hrou Jiřího Kroce podle Marka Twaina Princ a chuďas.
V hlavním programu bylo uvedeno 21 inscenací od 21 souborů v 52 představeních. Z toho z hlediska druhového 7 inscenací činoherního (hereckého) divadla, 4 loutkového divadla, po jedné inscenaci divadla poezie, hudebního divadla pro děti, pantomimy, klauniády a kabaretu. Z hlediska dramaturgického 7 vlastních dramatizací literárních předloh, 7 původních autorských her či scénářů, 4 hry ze světové klasiky, jejichž inscenace prokazovaly značný autorský podíl inscenátorů, po jedné hře z české klasiky, české současné dramatiky a současné ruské dramatiky.
HronOff program obsahoval z hlediska druhového: 3 inscenace činoherního (hereckého) divadla; 2 produkce pouličního divadla; 1 inscenaci vycházející z loutkářských principů. Z hlediska dramaturgického pak 3 původní autorské hry či scénáře; 2 hry světové klasiky; 1 hru současné rakouské autorky.
Festivalový program byl stejně obsáhlý jako v předchozím ročníku. Celkem se v hlavním a HronOff programu prezentovalo 40 inscenací a vystoupení od 35 divadelních kolektivů v 87 představeních.
JH 2005 lze označit za zlomový z hlediska programového schématu. Přispělo k tomu zřízení improvizovaného komorního hracího prostoru v ZUŠ. Inscenace se odvisle od různého počtu míst v hledištích hrály dvakrát, třikrát a některé šestkrát. Došlo k řetězení představení v hracích dnech. Tento programový model byl poté uplatňován i v dalších ročnících JH.

V Klubu (nejen) mladých divadelníků pracovalo ve 13 tematických seminářích a dílnách 241 frekventantů. Dalších 35 navštěvovalo Rozborový seminář SČDO a Dílnu Sergeje Fedotova. Byl opětovně organizován Problémový club (PC). Po experimentu s hybridním Kritickým klubem (K2) v roce předchozím byl PC vymezen jako nadstavbová vzdělávací instituce JH, jakási jeho „vysoká škola“, mající především poznávací a inspirativní charakter. Byl realizován formou rozpravy – disputace pětičlenného lektorského týmu, složeného z předních odborníků, do níž mohli vstupovat účastníci z pléna. Odrazovým můstkem k rozpravě byly inscenace uvedené v hlavním a HronOff programu. Svou návštěvností se PC vyrovnal předchozí rekordní účasti v K2.
Vzdělávací část byla obohacena o přednášku PhDr. Ivany Ryčlové, Ph.D. Současné ruské divadlo a dramatika. Asi padesátičlenné auditorium se mělo možnost seznámit s novými tvůrčími osobnostmi ruského divadla, především s režiséry a jejich významnými inscenacemi, se současnou ruskou dramatikou a s činností alternativních divadelních scén.
Zvláštností 75. JH bylo soustředění posluchačů semináře R (jako režie – herectví – dramaturgie), který se uskutečnil při 74. JH. Účastníci semináře byli natolik nadšeni jeho průběhem a zaujati probíranou látkou, že si založili občanské sdružení (DRH) a na vlastní náklady po dobu celého roku připravovali inscenaci Gogolovy Ženitby, kterou uvedli na 75. JH v tzv. HronOff programu. Soustředění se uskutečnilo v týdnu před zahájením 75. JH (30. 7.–4. 8.) za účelem zkoušek inscenace v hronovském hracím prostoru.

Slavnostně byla předána Cena MK ČR Vlastimilu Ondráčkovi.
Přehlídkové dění mapoval, jako každoročně, Zpravodaj JH. Jeho devět čísel připravovala redakce v novém složení. Vedoucí redaktorkou byla Zuzana Vojtíšková, jejími členy Michal Drtina, Mgr. Jakub Hulák, Vladimír Hulec, Lenka Novotná, Mgr. Jana Soprová, výtvarník Rostislav Pospíšil a fotograf Ivo Mičkal. Zpravodaj měl velice dobrou úroveň. Lze jej označit za jeden z nejzdařilejších, jaký kdy JH měl, ne-li za nejlepší vůbec.
Milan Strotzer
Účast souborů:
Divadelní soubor OS DRH, absolventi semináře R (Dramaturgie – Režie – Herectví) KnMD JH 2004, Nikolaj Vasiljevič Gogogl: Ženitba.

Hronov, DS Jiráskova divadla, Jevan Brandon – Thomas: Charleyova teta, r. Miroslav Lelek.

Doplňkový program v předvečer zahájení JH:
Tatr Źywy Bielawa, Polsko, Tanec ohně – pouliční ohňové divadlo

Plzeň, Střípek, LD, Ivana Faitlová podle Jamese Thurbera: Třinácté hodiny, r. Ivana Faitlová.

Kladno, Divadlo V. A. D. Vladislav Vančura: Rozmarné léto, r. V. A. D.

Bruneck, Jižní Tyroly, Itálie, Divadlo Perpetum mobile , Christian Seyr: Veliká stolice (Stuhl – Gang), r. Christian Seyr.

Praha, Soubor Vyrob si své letadýlko absolventů KALD DAMU, divadlo jedné herečky (A. Duchaňové). Anna Duchaňová: Malá večerní snítka.

Ostrava, Bílé divadlo, Jan Číhal a Vladimír Machek: Z toho obrazu už nikdy neodejdu / Kolotočová verze (kolektivní akce).

Poprad, Slovenská republika, Divadlo Commedia, František Švantner: Malka, r. Vlado Benko a Marián Čižmárik.

Praha, Divadlo Kámen, Petr Macháček + r.: Mlejnek.

Praha, Kabaret Caligula, Štěpán Benyovszký, Ondřej Gabriel, Tadeáš Petr a Lukáš Rumlena: Hamlet: Přání zabít, r. autoři.

Děčín, dDDD ZUŠ Děčín, Jana Štrbová a soubor podle arménské pohádky O liné Huri v převyprávění Jaroslava Tefela: O líné a lakomém, r. Jana Štrbová a Alena Pavlíková.

Zlín, Malá scéna, Valentin Krasnogorov: Pelikáni v pustině, r. Jan Leflík.

Hvozdná, Kroužek divadelních ochotníků, Gabriela Preissová: Gazdina roba, r. Dušan Sitek.

Praha, Divadlo Vosto5, divize Teatro Piccolo Primitivo, Ondar Cihlář a Petar Prokop: Košičan 3.

Praha, DDS Ty-JÁ-TR – Hrobeso, William Shakespare: Mnoho povyku pro nic, r. Luděk Horký.

Pačejoff, DS Pachýř, Sam Živott a Konstantin Klišé: Don´t Šajn a Pachýřovo hledání, r. Chroš j.h.

Karolinka, DS Jana Honsy, Martin Františák: Doma, r. Martin Františák.

Brno, Soubor ÚstaF, Jakub Kostelník: Brna, r. Zdeněk Šturma.

Praha, Pantomimická jednota Řeč, Erik Demko a Martin Železný: Pod Tatrou se blýská, r. autoři.

Brno, Studenti JAMU, Elfride Jelinek: Nemoc aneb Moderní ženy, r. Jiří Honzírek.

Prachatice, Šumavský ochotnický spolek - ŠOS, Jean-Baptiste Poquelin – Molière: Don Juan, r. Jaromír Hruška.

Nagomi kjógenkai ČR, Malé divadlo kjógenu, Japonský frašky kjógen: Mnich, kostra a její obal/ Zloděj tomelů/ Papouškování.

Žamberk, DS Poslední mravenec ZUŠ, Johana Vaňousová: Vojna s Turkem, r. Olga Strnadová.

Český Krumlov, Divadelní klub Českokrumlovská scéna, Anton Pavlovič Čechov: Racek, r. René Vápeník.

Halle, Německo, Divadlo Apron, Franz Kafka: Otci (An den Vater), r. Volker Dietzel.

Rakovník, DS Tyl, Jiří Kroc podle Marka Twaina: Princ a chuďas, r. Alena Mutinská.

Petrohrad, Rusko, Divadlo So-bytie (Událost), Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Něžná (Krotkaja).

Praha, DS Š. O. K. Gymnázia Jana Keplera, Pierre Henri Cami: Camisutra aneb Polohy absurdity, r. Lukáš Rumlena a Markéta Světlíková.
Lektoři:
CÍSAŘ, Jan Císař, prof. PhDr., Csc.
FELZMANN, Rudolf, Mgr.
FILCÍK, Štěpán, Mgr.
FISCHEROVÁ, Daniela
HECHT, Michal
KEJZLAR, Jaromír, JUDr.
KODEŠ, Jaroslave, Mgr.
KORČÁK, Jakub, Mgr.
KOTISOVÁ, Marie, Mgr.
LAURIN, František, Mgr.
MARTINEC, Václav, doc.
MORÁVKOVÁ, Pavlína, Mgr.
PURKRÁBEK, Pavel, Mgr.
RYČLOVÁ, Ivana, PhDr., Ph.D.
SCHEJBAL, Milan, Mgr.
SZYMIKOVÁ, Regina, Mgr.
ŠTEFKO, Vladimír, prof. PhDr., CSc.,
ULRYCHOVÁ, Irina, doc. Mgr.
ZAJÍC, Vladimír, Mgr.
ZAVARSKÝ, Ján doc. Mgr.
ZEMANČÍKOVÁ, Alena, Mgr
Paralelní akce:
Opakované semináře:
Základní abeceda divadla s lektorem prof. Mgr. Františkem Laurinem.
Jevištní řeč s lektorkou Mgr. Reginou Szymikovou.
Učme se mluvit, seminář s lektorem Mgr. Jaroslavem Kodešem.
Kurz praktické režie (4. řádné soustředění), vedené Mgr. Milanem Schejbalem a Mgr. Pavlínou Morávkovou.
Nonverbální komunikace, seminář vedený Danielou Fischerovou.
Dílna Pantomima a nonverbální divadlo Michala Hechta, za asistence manželů Štěpánky a Miroslava Elgrových.
Režijně – herecko – dramaturgický seminář R nazvaný Od slova k jevištnímu tvaru lektorů Mgr. Vladimíra Zajíce a Mgr. Marie Kotisové.
Divadlo mezi východem a západem, vedená doc. Václavem Martincem a jeho asistenty Vladimírem Jopkem a Petrem Pochopem.

Nově koncipované semináře:
Cesty do příběhů doc. Mgr. Iriny Ulrychové
Herecký trénink a osvojení základních prvků „systému“ K.S. Stanislavského a postupů Michaila Čechova, vedený Taťánou Ajzitulovou, režisérkou souboru So-bytije z ruského Petrohradu (namísto původně ohlášeného, leč odřeknuvšího prof. Michaila Čumašenka z Moskvy) a tlumočený z ruštiny Mgr. Jiřím Klapkou.
Loutkářský seminář Mgr. Štěpána Filcka.
Divadlo oživlé hmoty, seminář lektorky čínského původu Mgr. Feng-jün Song, Ph.D. s názvem Odjinud nejen o zpěvu a pohybu.
Seminář Mgr. Aleny Zemančíkové Divadlo poezie.

Problémový club (PC). Byl nadstavbovou vzdělávací institucí Jiráskova Hronova, jakousi jeho „vysokou školou“. Vedoucím lektorem PC byl prof. PhDr. Jan Císař, Csc., divadelní vědec a pedagog, vedoucí katedry teorie a kritiky DAMU Praha. Lektory byli Mgr. Jakub Korčák, režisér, umělecký šéf činohry Národního divadla v Brně, studijní proděkan a pedagog katedry činoherního divadla DAMU Praha; Mgr. Pavel Purkrábek, scénograf, někdejší odborný asistent katedry scénografie DAMU Praha, nyní ve svobodném povolání; prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., divadelní kritik, pedagog a publicista, v současnosti pedagog katedry divadelní vědy VŠMU v Bratislavě a redaktor časopisu Javisko a doc. Mgr. Ján Zavarský, scénograf, umělecký vedoucí Divadla Jána Palárika v Trnavě a pedagog VŠMU v Bratislavě. Lektorský tým PC měl svého moderátora, kterým byl Václav Špirit, povoláním sociální pedagog, režisér divadelního souboru Gut & Edel v německém Lörrachu a umělecký šéf mezinárodního divadelního festivalu tamtéž. Organizační asistentkou PC byla Miroslava Císařová.

Rozborový seminář organizovaný již tradičně Klubem režisérů SČDO, jehož lektorem byl Mgr. Rudolf Felzmann a „třídním“ JUDr. Jaromír Kejzlar, byl přístupný všem účastníkům JH.

V rámci 75. JH se uskutečnila herecká dílna Sergeje Fedotova, vedená ruským režisérem a divadelním pedagogem. Dílnu organizačně zajišťovala Karla Dörrová ve Velkém Poříčí.

Současné ruské divadlo a dramatika. Tříhodinová přednáška se uskutečnila pod vedením lektorky PhDr. Ivany Ryčlové, Ph.D., která tuto tematiku přednáší na FFUK v Praze.

Divadelní průvod do parku A. Jiráska
Vernisáž výstavy:
architekta Jindřicha Freiwalda
Zlatý Tyl, oceněné osobnosti
Krásy lidové architektury – výstava kreseb, olejů a grafik Karla Šafáře
Divadelní STAND´ART, Praha, Divadlo Vosto5, Vajce
Divadelní STAND´ART, Praha, Divadlo Vosto5, STAND´ARTNÍ KABARET
Hradec Králové, soukromé loutkové divadlo POLI, pohádka pro děti PUSTÝ LES
Moravská Hranice, Divadelní vystoupení DS M+M, O. Daněk: Kulhavý mezek aneb Výbuch na Jičínském zámku
Divadelní STAND´ART, BLB! Speciální host divadla
Pohádka pro děti Kašpárek si domek staví
Vavřinecký den 2005
Kuks, Divadelní soubor GeisslersHofkomedianten, Atalanta aneb pronásledování z lásky aneb Krutá královna Tegeantů (večerní div. představení)
Divadelní STAND´ART, Praha, Divadlo Vosto5, Karavan Evropa
Hradec Králové, soukromé loutkové divadlo POLI, pohádka pro děti Znáte Kačenku?
Jarka Holasová, Božena Němcová: Sedmero krkavců
Kouzelné dětské dopoledne (Div. představení pro děti, výroba loutek a hraček atd.)
Různá hudební vystoupení všech žánrů
Zakončení - Ohňostroj
Bibliografie:
75. Jiráskův Hronov, programová brožura, 2005, 64 s. kART.
75. Jiráskův Hronov, základní A HronOff Program. AS 2005, č. 5, s. 12.
A CO TAKLE SEMINÁŘE JH ? AS 2005, č. 5, s. 26-30.
ANJALA, Mirva (přeložila Kristýna Poesová): Finské Hronovsko-festivalové pocity. AS 2005, č. 5, s.35.

CÍSAŘ, Jan: HRON-OFF 05 aneb 75. Jiráskův Hronov diskutabilní, konfrontační, kontroverzní. 1. část. AS 2005, č. 5, s. 13-16.
Foto: Hronov, Charleyova teta
Divadelní soubor OS DRH, Ženitba.
Pačejoff, Don´t Šajn a Pachýřovo hledání
Praha, Mlejnek

CÍSAŘ, Jan: HRON-OFF 05 aneb 75. Jiráskův Hronov diskutabilní, konfrontační, kontroverzní. 2. část. AS 2005, č. 6, s. 3-7.
Foto: Pačejoff, Pachýřovo hledání
Brno, Nemoc aneb Moderní ženy
Ostrava, Z toho obrazu už nikdy neodejdu
Děčín, O líné a lakomém
Praha, Košičan 3
Žamberk, Vojna s Turkem
Praha, Mlejnek
Praha, Přání zabít
Karolinka, Doma
FIŠEROVÁ, Soňa: Hronov podle mě aneb Poprvé na Hronově a v semináři. AS 2005, č. 5, s.36.
MORÁVKOVÁ, Pavlína: Náš první Hronov. AS 2005, č. 5, s. 32-33.
MORÁVKOVÁ, Pavlína: Rozhovor se seminaristkou – nováčkem. AS 2005, č. 5, s.37.
POESOVÁ. Marie: Jiráskův Hronov očima „seniora“ Josefa Horáka poosmnácté. AS 2005, č. 5, s. 34-35.
STROTZER, Milan: Faktografie 75. Jiráskova Hronova. AS 2005, č. 5, s. 5-12. Foto:
Praha, Malá večerní snítka
Praha, Camisutra aneb Polohy absurdity
Rakovník, Princ a chuďas
Ostrava, Z toho obrazu už nikdy neodejdu – 2x
Tatr Źywy Bielawa, Polsko, Tanec ohně – pouliční ohňové divadlo
Brno, Nemoc aneb Moderní ženy
Nagomi kjógenkai ČR, Mnich, kostra a její obal/ Zloděj tomelů/ Papouškování
ŠPIRIT, Václav: PC – Problémový club, zvaný písíčko. AS 2005, č. 5, s. 31.
Z HRONOVSKÝCH recenzí a reflexí představení. AS 2005, č. 5, s. 17-25. Foto:
Kladno, Rozmarné léto
Plzeň, Třinácté hodiny
Bruneck, Jižní Tyroly, Itálie, Veliká stolice – 2x
Poprad, Malka
Praha, Mlejnek
Praha, Hamlet: Přání zabít
Děčín, O líné a lakomém
Hvozdná, Gazdina roba
Zlín, Pelikáni v pustině
Praha, Košičan 3
Praha, Mnoho povyku pro nic
Karolinka, Doma – 3
Brno, Brna
Praha, Pod Tatrou se blýská
Pačejoff, Don´t Šajn a Pachýřovo hledání
Žamberk, Vojna s Turkem
Prachatice, ŠOS, Don Juan
Český Krumlov, Racek
Halle, Německo, Otci

ZEMANČÍKOVÁ, Alena: Divadelní ochotníci – jaký to obraz společnosti, Literární noviny, č. 35, 29. srpna 2005

ZPRAVODAJ 75. JH, č. 1-9, 2005. Vydává organizační štáb. Šéfredaktor: Jana Portyková. kART.

Související Soubory

Související Přehlídky

Související Pojmy

Související Obrázky

Brno, Divadlo poezie Útulek, Návštěva u ministra, 2005
Brno, Soubor ÚstaF, Brna, 2005
Brno, Soubor ÚstaF, Brna, 2005
Brno, Soubor ÚstaF, Brna, 2005
Brno, Studenti JAMU, Nemoc aneb Moderní ženy, 2005
Bruneck, Jižní Tyroly, Itálie, Divadlo Perpetum mobile, Veliká stolice, 2005
Bruneck, Jižní Tyroly, Itálie, Divadlo Perpetum mobile, Veliká stolice, 2005
Bruneck, Jižní Tyroly, Itálie, Divadlo Perpetum mobile, Veliká stolice, 2005
Český Krumlov, Českokrumlovská scéna, Racek, 2005
Český Krumlov, Českokrumlovská scéna, Racek, 2005
Český Krumlov, Českokrumlovská scéna, Racek, 2005
Děčín, dDDD ZUŠ Děčín, O líné a lakomém, 2005
Děčín, dDDD ZUŠ Děčín, O líné a lakomém, 2005
Děčín, dDDD ZUŠ Děčín, O líné a lakomém, 2005
Divadelní soubor DRH, Ženitba, 2005
Divadelní soubor DRH, Ženitba, 2005
Divadelní soubor DRH, Ženitba, 2005
Hronov, CP 75. Jiráskův Hronov, programová brožura, 2005
Hronov, DS Jiráskova divadla, Charleyova teta, 2005
Hronov, DS Jiráskova divadla, Charleyova teta, 2005
Hronov, DS Jiráskova divadla, Charleyova teta, 2005
Hvozdná, Kroužek divadelních ochotníků, Gazdina roba, 2005
Hvozdná, Kroužek divadelních ochotníků, Gazdina roba, 2005
Hvozdná, Kroužek divadelních ochotníků, Gazdina roba, 2005
JH 2005 - logo
JH 2005, Císař Jan
JH 2005, Freiwald - výstava
JH 2005, Jindřich Freiwald, výstava, zahájení
JH 2005, Purkrábek Pavel
JH 2005, Schejbal, Morávková
JH 2005, seminář A
JH 2005, seminář AIZ
JH 2005, seminář C
JH 2005, seminář Fedotov
JH 2005, seminář J
JH 2005, seminář KPR
JH 2005, seminář L
JH 2005, seminář M
JH 2005, seminář M
JH 2005, seminář N
JH 2005, seminář O
JH 2005, seminář poezie
JH 2005, seminář R
JH 2005, seminář SČDO
JH 2005, seminář U
JH 2005, seminář veřejné vystoupení
JH 2005, seminář VZ
JH 2005, Špirit Václav
JH 2005, Štefko Vladimír
JH 2005, Švehla, Rydval
JH 2005, Václav Martinec
JH 2005, výstava Freiwald - plakát
JH 2005, výstava Freiwald, panel Architekt v rodině
JH 2005, výstava Freiwald, panel Člověk, voják, vlastenec
JH 2005, Zavarský Ján
Karolinka, DS Jana Honsy, Doma, 2005
Karolinka, DS Jana Honsy, Doma, 2005
Karolinka, DS Jana Honsy, Doma, Jiráskův Hronov 2005
Kladno, Divadlo V A D, Rozmarné léto, 2005
Kladno, Divadlo V A D, Rozmarné léto, 2005
Kladno, Divadlo V A D, Rozmarné léto, CP Jiráskův Hronov 2005
Kurz praktické režie NIPOS-ARTAMA 2003-2007 (3.), výukové soustředění, Jiráskův Hronov 2005
Nagomi kjógenkai ČR, Malé divadlo kjógenu, Mnich, kostra a její obal Zloděj tomelů Papouškován, 2005
Nagomi kjógenkai ČR, Malé divadlo kjógenu, Mnich, kostra a její obal Zloděj tomelů Papouškování, 2005
Nagomi kjógenkai ČR, Malé divadlo kjógenu, Mnich, kostra a její obal Zloděj tomelů Papouškování, 2005
Nagomi kjógenkai ČR, Malé divadlo kjógenu, Mnich, kostra a její obal Zloděj tomelů Papouškování, 2005
Německo, Halle, Divadlo Apron, Otci (An den Vater), 2005
Německo, Halle, Divadlo Apron, Otci (An den Vater), 2005
Německo, Halle, Divadlo Apron, Otci (An den Vater), 2005
Plzeň, DS Pachýř Pačejoff, Don´t Šajn a Pachýřovo hledání, 2005
Plzeň, DS Pachýř Pačejoff, Don´t Šajn a Pachýřovo hledání, 2005
Plzeň, DS Pachýř Pačejoff, Don´t Šajn a Pachýřovo hledání, 2005
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Třináctery hodiny, JH 2005
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Třináctery hodiny, JH 2005
Plzeň, Střípek, LD, Třináctery hodiny, 2005
Prachatice, Šumavský ochotnický spolek - ŠOS, Don Juan, 2005
Prachatice, Šumavský ochotnický spolek - ŠOS, Don Juan, 2005
Prachatice, Šumavský ochotnický spolek - ŠOS, Don Juan, 2005
Praha, DS Š. O. K. Gymnázia Jana Keplera, Camisutra aneb Polohy absurdity, 2005
Praha, DS Š. O. K. Gymnázia Jana Keplera, Camisutra aneb Polohy absurdity, 2005
Praha, DS Š. O. K. Gymnázia Jana Keplera, Camisutra aneb Polohy absurdity, 2005
Praha, Kabaret Caligula, Hamlet: Přání zabít, 2005
Praha, Kabaret Caligula, Hamlet: Přání zabít, 2005
Praha, Kabaret Caligula, Hamlet: Přání zabít, 2005
Praha, Pantomimická jednota Řeč, Pod Tatrou se blýská, 2005
Praha, Pantomimická jednota Řeč, Pod Tatrou se blýská, 2005
Praha, Pantomimická jednota Řeč, Pod Tatrou se blýská, 2005
Praha, Soubor Vyrob si své letadýlko absolventů KALD DAMU, Malá večerní snítka, 2005
Praha, Soubor Vyrob si své letadýlko absolventů KALD DAMU, Malá večerní snítka, 2005
Praha, Soubor Vyrob si své letadýlko absolventů KALD DAMU, Malá večerní snítka, 2005
Praha-Hanspaulka, Divadlo Vosto5, divize Teatro Piccolo Primitivo, Košičan, 2005
Praha-Hanspaulka, Divadlo Vosto5, divize Teatro Piccolo Primitivo, Košičan, 2005
Praha-Hanspaulka, Divadlo Vosto5, divize Teatro Piccolo Primitivo, Košičan, 2005
Praha-Holešovice, DDS Ty-Já-Tr – Hrobeso Mnoho povyku pro nic, 2005
Praha-Holešovice, DDS Ty-Já-Tr – Hrobeso Mnoho povyku pro nic, 2005
Praha-Holešovice, DDS Ty-Já-Tr – Hrobeso Mnoho povyku pro nic, 2005
Praha-Karlín, Divadlo Kámen, Mlejnek, 2005
Praha-Karlín, Divadlo Kámen, Mlejnek, 2005
Rakovník, DS Tyl, Princ a chuďas, 2005
Rakovník, DS Tyl, Princ a chuďas, 2005
Rakovník, DS Tyl, Princ a chuďas, 2005
Slovenská republika, Poprad, Divadlo Commedia, Malka, 2005
Slovenská republika, Poprad, Divadlo Commedia, Malka, 2005
Slovenská republika, Poprad, Divadlo Commedia, Malka, 2005
Žamberk, DS Poslední mravenec ZUŠ, Vojna s Turkem, 2005
Žamberk, DS Poslední mravenec ZUŠ, Vojna s Turkem, 2005
Žamberk, DS Poslední mravenec ZUŠ, Vojna s Turkem, 2005
Zlín, Malá scéna, Pelikáni v pustině, CP Jiráskův Hronov 2005
Zlín, Malá scéna, Pelikáni v pustině, CP Jiráskův Hronov 2005
Zlín, Malá scéna, Pelikáni v pustině, CP Jiráskův Hronov 2005


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
JH 2005 - logo
Hronov, DS Jiráskova divadla, Charleyova teta, 2005
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Třináctery hodiny, JH 2005
Kladno, Divadlo V A D, Rozmarné léto, 2005
Praha, Soubor Vyrob si své letadýlko absolventů KALD DAMU, Malá večerní snítka, 2005
Praha, Kabaret Caligula, Hamlet: Přání zabít, 2005
Zlín, Malá scéna, Pelikáni v pustině, CP Jiráskův Hronov 2005
Děčín, dDDD ZUŠ Děčín, O líné a lakomém, 2005
Praha-Karlín, Divadlo Kámen, Mlejnek, 2005
Hvozdná, Kroužek divadelních ochotníků, Gazdina roba, 2005
Praha-Hanspaulka, Divadlo Vosto5, divize Teatro Piccolo Primitivo, Košičan, 2005
Praha-Holešovice, DDS Ty-Já-Tr – Hrobeso Mnoho povyku pro nic, 2005
Brno, Soubor ÚstaF, Brna, 2005
Praha, Pantomimická jednota Řeč, Pod Tatrou se blýská, 2005
Plzeň, DS Pachýř Pačejoff, Don´t Šajn a Pachýřovo hledání, 2005
Prachatice, Šumavský ochotnický spolek - ŠOS, Don Juan, 2005
Brno, Studenti JAMU, Nemoc aneb Moderní ženy, 2005
Nagomi kjógenkai ČR, Malé divadlo kjógenu, Mnich, kostra a její obal Zloděj tomelů Papouškování, 2005
Český Krumlov, Českokrumlovská scéna, Racek, 2005
Německo, Halle, Divadlo Apron, Otci (An den Vater), 2005
Žamberk, DS Poslední mravenec ZUŠ, Vojna s Turkem, 2005
Rakovník, DS Tyl, Princ a chuďas, 2005
Praha, DS Š. O. K. Gymnázia Jana Keplera, Camisutra aneb Polohy absurdity, 2005
JH 2005, Václav Martinec


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.