Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Ostrava

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Ostrava-město
Nadřazený celek: Moravskoslezský kraj
První zpráva: 1862
1862 zal. Čtenářská beseda v Moravské Ostravě.
1864 zal. Občanská beseda v Zábřehu nad Odrou.
Zájem veřejnosti o divadlo podnícen návštěvami kočovných společností.
1869 zal. Čtenářská beseda ve Františkově Údolí (dnešní sídliště Šalamouna na hranici Vítkovic a Moravské Ostravy).

1870 zal. OS Omladina.
1871 zal. Hornický čtenářský spolek Salm v Polské Ostravě, vedl osvícenec K. Jar. Bukovanský, představení pro školní mládež.

České besedy vznikaly i v Polské Ostravě, Přívoze, Mariánských Horách, Moravské Ostravě, Zábřehu nad Odrou, Vítkovicích s cílem zvýšit české národní uvědomění proti silné germanizaci.

1881 zal. Čtenářský spolek v Přívoze.

Při Měšťansko-řemeslnické besedě zal. DO 18. chasa.

O prázdninách h. vysokoškolští studenti. pos spolkem Radhošť.

1890 zal. Družstvo pro postavení Nd v Moravské Ostravě.
1891 Ze Salmovce.(Divadlo) Dne 30.března 1891 opět překvapili nás naši stateční ochotníci divadelním představením, ku kterému sešlo se mnoho obecenstva nejen od nás, ale i Moravské a Polské Ostravy, z Michálkovic a odjinud. Dával se kus: "Svatojanská pouť", kterýž byl sehrán co nejzdařileji. Všichni účinkující, jmenovitě venkovan Kanárek, sehráli své úlohy ku největší spokojenosti obecenstva. Hudbu obstarali zdejší ochotníci za řízení pana nadučitele Fr. Nechanického.
Práce 5.4.1891.Ze Salmovce.(Divadlo) Dne 30.března 1891 opět překvapili nás naši stateční ochotníci divadelním představením, ku kterému sešlo se mnoho obecenstva nejen od nás, ale i Moravské a Polské Ostravy, z Michálkovic a odjinud. Dával se kus: "Svatojanská pouť", kterýž byl sehrán co nejzdařileji. Všichni účinkující, jmenovitě venkovan Kanárek, sehráli své úlohy ku největší spokojenosti obecenstva. Hudbu obstarali zdejší ochotníci za řízení pana nadučitele Fr. Nechanického.
Práce 5.4.1891
1892 první organizovaný samostatný OS v Moravské Ostravě, na jeho činnosti se podílel Fr. Sokol-Tůma (1855-1925) novinář, autor lidových románů z Ostravska, dramatik.
1893 zal. Čtenářský spolek s ochotnickou činností v Mariánských Horách.
1894 otevřen Nd, zah. ODi Paní mincmistrová (pravidelně zde hrály také profes. soubory).
1897-1928 Spolek ochotnického divadla v Moravské Ostravě, sdružoval dosavadní ochotnické kroužky.
1897 Kroužek ochotníků.

Divadelní sdružení Františka Sokola-Tůmy.

1902 zal. Dkr Unie horníků v Mariánských Horách.
1902 DS Havlíček v Třebovicích (zanikl 1925).
1907 zal. SDO Tyl ve Vítkovicích.
1907 zal. Župa div. ochotníků východní Moravy a Slezska v Moravské Ostravě.
1910 zal. SDO Tyl v Přívoze, viz, zanikl 1934.

1918 zal. DS Sokol v Mariánských Horách.

Sokolské LD zal. kolem 1918, sál pro 320 diváků na verandě Nd, jeviště 300 x 200 x 120 cm, dekorace akad. mal. F. Adámek a Dušek, malíř ND moravskoslezského.

1921-1941 DrO DTJ Mariánské Hory.
1929-1949 SDO Klicpera ve Slezské Ostravě.

1931 v Moravské Ostravě (včetně Mariánských Hor, Vítkovic, Přívozu apod.) 141 ochotnických DS.
V 30. letech též Ostravské dělnické studio.
1935 zal. LS Don Bosco.
1938 útlum ochotnické činnosti na minimum v důsledku obsazení části území.

1940-1953 LS ve Slezské Ostravě.
1945 ve Vítkovicích vznikl Zábavní kroužek ROH, základ pozdějšího DS DK VŽKG (viz Vítkovice).
1945 v Mariánských Horách zal. DO MOR, navazující na dřívější ochotnickou činnost.
1946 budování kulturních klubů, činnost MOR, obnova činnosti dřívějších spolků.
1946 Vznik DO ZK ROH Komise mládeže ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu Hrušov (zárodek pozdější DS ZK HCHZ n. p. Dukla Hrušov).
1948-1991 DS ZK ROH Důl maršál Jeremenko, viz Vítkovice. Pokračovali v Divadle U lípy v Ostravě-Hrabové.

1950 v Ostravě cca 60 ochotnických DS.
Od pol. 50. let LS ZK Urxových závodů, viz Poruba.
1951 zrušení všech spolků, novými zřizovateli se staly ZK ROH velkých závodů Vítkovic (VŽKG), Hrušovské chemické závody, Dusíkárny Šverma, doly Cingr, Hlubina, Stachanov ad.
1954 38 registrovaných souborů, pravidelná činnost DS ZK ROH Spojených závodů Jan Šverma Mariánské Hory, VŽKG Vítkovice, Marx dolu Petr Cingr Michálkovice, DS Fr. Sokol-Tůma dolu Hlubina Moravská Ostrava (dříve Divadelní sdružení F. Sokola-Tůmy), dolu Maršál Jeremenko, Slezké lihovary Svinov, Hrušovské chemické závody Dukla n. p. Hrušov, dolu Stachanov Heřmanice, Dolu Stalin Hrušov, Dolu Urx Petřkovice, VPZ kraj. závod Ostrava, OB Stará Bělá a Jiří Wolker Radvanice.
Asi v 2. pol. 50. let zal. Městský dům osvěty (později Městské osvětové středisko, následně MěKS). K němu náležela (cca od 1965) i Lidová konzervatoř s dramatickou výchovou amatérů.
1958 v akci Divadla MJF vystoupila studentská autorská dvojice Nekuda - Veselý s forbínami V W (zárodek pozdějšího Divadélka pod okapem).
1958 Krajské kulturní středisko.

1960 zal. Štafle.
1961 vznik činoherního a loutkohereckého kolektivu v Klubu pracujících Poruby (od 1969 DK OKD) pod názvem Jitřenka.
Loutkářské soubory registrované 1961-1991 LS Jitřenka DK OKD Ostrava-Poruba (viz Poruba), 1961-1991 LS DK VŽKG (viz Vítkovice), 1974 DLS Paravánek.
DDS DKP.
ZDŠ LD.
1961 Divadélko pod okapem studenti PF.
1962 TEMPO.
1963 SONAMAPO.
1968 členové Divadélka pod okapem přešli pod divadlo Waterloo.
1961-1962 Studio A-Z, s. a. Divadélko na rohu, s. a. Na malém pódiu.
Divadlo poezie OU NHKG.
1964-1969 J. Číhal zal. Act-studio při DK ROH VŽKG Vítkovice.

1970 soubor Někde něco.
70. léta Studio uměleckého přednesu.
Důl J.Fučík.
Signál.
LS DK VŽKG.
1971 vznik oboru divadlo a slovesnost MěKS, posláním mj. metodická pomoc ODi, organizace soutěží a evidence souborů.
1973 zal. div ARPOS.
1974-1978 Divadélko Čtyřlístek.
1974-1984 Divadélko Kruh.
1976 zal. DDS při ZŠ v Ostravě-Hrabůvce, později DS Na žíněnkách, viz Ostrava-Hrabůvka.
1976 při ObKS v Porubě zal. skupina AUREKO.
1977 Mladé divadlo.
1978 v Ostravě cca 20 OS.
1979-1980 DS Slunečník, DDS Sluníčko.

1980 DS Na rampě.
1980 Divadlo jednoho herce.
Magie mladých.
Mládí.
Panoptikum.
Redok.
1981 Aproximace- přiblížení FV SSM VŠB.
1982 Divadlo po škole, Panoptikum.
1982 Bílé divadlo.
1983 Divadlo J.Plachty.
1984 SSM KZ.
1984-1989 DS DK OKD Poruba.
1984-1986 Divadlo z kufru; AUREKO, Bílé divadlo ObKS Poruba, DS ZK ROH Maršál Jeremenko-Vítkovice, Divadlo rekonstrukce a demolice, DSt FV SSM PF , Horizont ObKS Slezská Ostrava, Impuls DK ROH Vítkovice (viz), soubor Na žíněnkách, ZV ROH ZDŠ Hrabůvka (viz), Panoptikum DK NHKG Zábřeh nad Odrou, Hlína FV SSM VŠB, Kladka FV SSM PF, Sisyfos ObKS Ostrava 3, Barák FV SSM PF, Fortunistické divadlo ObKS Ostrava 3, Redok ObKS Ostrava 1, Úhrnná divadelní společnost ObKS Ostrava 1, Jantarové divadlo ObKS Ostrava-Poruba.
1987 zal. DDS Dividlo.

1990 skončil MěKS Ostrava. Zůstala Lidová konzervatoř s dramatickou výukou a její odnož Dětská múzická škola pro handicapované děti.
Aréna.
Keltik.
Oblázek.
DPB.
1991 zal. Ostravská pohoda.
1992 zal. Tajfun.
Ve školním roce 1992/1993 ZŠ Šeříková Ostrava-Výškovice.
1994 Arénka přehlídka DDS (1. ročník).
1994 DS gymnázia.
1995 Bavidélko Per Pedes.
1996 Skupina Maya.
1996-1997 DS Pedagogické fakulty OU.
1997 Dětské operní studio.
1996 zah. AUREKO II.
1996 zal. Inzerát.
1997 se z Inzerátu vyčlenilo Jiříkovo vidění.
Soubory činné 1998 (i 2001) Bílé divadlo, Dividlo, Jitřenka, Tajfun, U Lípy, AUREKO II, Ostravská pohoda, Jiříkovo vidění, Inzerát, Kupodivu, Lípa slezská, Bambus, Padeleimon, Elto, anglicky hrající studenti Ostravské univerzity, Koukadlo, XXXH´ XXOˇ XXOXX 2001 Všichni bodří modráci aneb Co znamená slovo koule, Kabaret Jiřího Surůvky, většina DS divadla autorského typu.
1998 zal. absolventy této školy Amatérské divadelní studio na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
90. léta M.A.S.H..
Klaunské divadlo Mimo.

Po roce 2000 vznikly tyto soubory:
Afterparty.
BIGY.
Delirium.
Džantar Mantar.
H-rad.
Malá akce.
Modrý slon.
Rovnátka.
Lanney & Ludwig, Krásný Gerhard
Tchatcherové.
V soukolí.
WICCA.
XXX X XO XXOXX.


Přehlídky ochotnických divadel v Ostravě:
Vítkovická divadelní žatva (1954-1967, okr. soutěžní přehlídka, pořadatel DS VŽKG).

Michálkovická divadelní přehlídka (1954-1964, pořadatel ZK ROH a DS Marx Dolu Petr Cingr v Michálkovicích).

Starobělská kulturní jeseň (1959-1964, pořádala OB ve Staré Bělé).

Hrušovské divadelní jaro (1951-1976, pořadatel ZK ROH HCHZ v Hrušově, od 1960 přehlídka DS chemického průmyslu v Československé republice, zahraniční hosté).

Dospělí dětem – celostátní NP divadla pro děti (1973-1983 v DK ROH OKD v Ostravě-Porubě, zahraniční hosté, od 1985 ve Stráži pod Ralskem a následně v Rakovníku pod názvem Popelka).

Setkání divadel i lidí v Ostravě (od 1989, nesoutěžní přehlídka pozvaných dětských a dospělých divadel, pořadatel Dividlo, přehlídka doplněna dílnami a diskusními kluby).

Arénka (od 1994 nesoutěžní přehlídka amatérských dětských kolektivů, pořadatel Komorní scéna Aréna, součástí jsou semináře o dramatické výchově).

Někde něco (od 1997, festival pouličních divadel, pořadatel Bílé divadlo).

Maják (přehlídka, 1999, účast 20 souborů).

Divadelní rojení (1999, účast 10 souborů).

Účast na celostátních přehlídkách
1945 JH - Soubor župy divadelních ochotníků, Sokol-Tůma: Pasekáři
1946 Festival k 60. výročí ÚMDOČ - DS Františka Sokola-Tůmy, Sokol-Tůma: Gorali
1946 JH - DS Františka Sokola-Tůmy, Sokol-Tůma: Gorali
1947 JH - DS Františka Sokola-Tůmy, Čapek: Věc Makropulos
1948 JH - DS Františka Sokola-Tůmy, Šrámek: Plačící satyr
1949 DS Sokol-Tůma členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, Kruczkowski: Odvety
1955 JH - DO ZK Vítkovických železáren, Stehlík: Nositelé řádu
1956 JH - DS DK VŽKG, Stehlík: Selská láska
1961 JH - DS DK VŽKG, Tyl: Tvrdohlavá žena
1961 JH - DS ZK Dukla Hrušov, Arbuzov: Irkutská historie
1963 JH - Divadélko pod okapem OB, Veselý – Nekuda: Šlápoty
1967 JH - DS ZK Dukla Hrušov, Smoček: Bludiště, Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho
1968 JH - DS ZK Dukla Hrušov, Bolt: Člověk pro všechny časy
1969 JH - DS ZK Dukla Hrušov, Anouilh: Antigona
1970 JH - DS ZK Dukla Hrušov, Klicpera: Veselohra na mostě
1970 JH - DS DK VŽKG, Ostrovskij: Vrána vráně oči nevyklove
1945 JH - Soubor župy divadelních ochotníků, Sokol-Tůma: Pasekáři
1946 Festival k 60. výročí ÚMDOČ - DS Františka Sokola-Tůmy, Sokol-Tůma: Gorali
1946 JH - DS Františka Sokola-Tůmy, Sokol-Tůma: Gorali
1947 JH - DS Františka Sokola-Tůmy, Čapek: Věc Makropulos
1948 JH - DS Františka Sokola-Tůmy, Šrámek: Plačící satyr
1949 DS Sokol-Tůma členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, Kruczkowski: Odvety
1955 JH - DO ZK Vítkovických železáren, Stehlík: Nositelé řádu
1956 JH - DS DK VŽKG, Stehlík: Selská láska
1961 JH - DS DK VŽKG, Tyl: Tvrdohlavá žena
1961 JH - DS ZK Dukla Hrušov, Arbuzov: Irkutská historie
1963 JH - Divadélko pod okapem OB, Veselý – Nekuda: Šlápoty
1967 JH - DS ZK Dukla Hrušov, Smoček: Bludiště, Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho
1968 JH - DS ZK Dukla Hrušov, Bolt: Člověk pro všechny časy
1969 JH - DS ZK Dukla Hrušov, Anouilh: Antigona
1970 JH - DS ZK Dukla Hrušov, Klicpera: Veselohra na mostě
1970 JH - DS DK VŽKG, Ostrovskij: Vrána vráně oči nevyklove
1971 JH - DS ZK Dukla Hrušov, Brecht: Pan Puntila a jeho služebník Matti
1973 JH - DS DkK VŽKG, Tyl: Kutnohorští havíři
1974 JH - DS DkK VŽKG, Tajovský: Ženský zákon
1980 NP RSDH – DS DK VŽKG, Gogol: Ženitba
1981 JH - Soubor Na žíněnkách, Otčenášek – Lichý: Romeo, Julie a tma
1982 JH - Impuls, DS DK pracujících VŽKG, Müller – Matějka: Kapka rosy
1986 JH - Impuls, DS DK pracujících VŽKG, Aristofanes: Ptáci
1990 FEMAD - Dividlo, Hevier: Nevyplazuj jazyk na lva aneb Hraní (si)
1996 JH - Divadlo Mimo, Pastelky, Tři sněhuláci
1996 NP SD - Dušan Zakopal Ostrava, Čechov: O škodlivosti tabáku
Čapek: Bílá nemoc (monolog Galéna)
1997 JH - Divadlo Mimo, Trpasličí cirkus
1998 JH - Bílé divadlo, kolektiv: Ty, který lyžuješ
1998 NP SD - Bílé divadlo, Beckett: Šťastné dny, Krappova poslední páska

1971 NPDpD - DS DK OKD, Němcová: Bajaja
1973 NPDpD - DS DK OKD, Hrubín: Kráska a zvíře
1975 NPDpD - DS DK OKD, Kainar: Zlatovláska
1977 NPDpD - DS DK OKD, Jílek: O šípkové Růžence
1979 NPDpD - DS DK OKD, Jílek: Pták Ohnivák a liška Ryška
1981 NPDpD - DS DK OKD, Lichardová - Lokvencová: Popelka
1995 Popelka - G-Dividlo, Dramacentrum DDM, Wolf: Hacafán, neb Kecafán?
2001 Popelka – Divadelní společnost Jitřenka, Januszevská: Příběh nejen tygří
2006 Kulturní centrum Poruba v Ostravě připravilo na 21.4. soutěž v přednesu poezie a prózy, která nese název Šavrdův pohár a je určena studentům středních škol.

2006 Amatérské činoherní soubory, které se specializují na dětské publikum, se sjely na 4. ročník soutěžní krajské postupové přehlídky, která se koná od 30.3. v Domě kultury Poklad v Ostravě-Porubě.

1994 DSÚ - Dividlo, odd. Zvonci, Wilde - J. Rychecký - A. Rychecký: Šťastný princ
1997 DSÚ - Dividlo, odd. Bráškové, Sachs – Kvasničková - Petrák: O
Enšpíglovi

1957 ŠP - Jedenáctiletá SŠ, Princezna Pampeliška
1962 ŠP - DDS Start DKP, Prokopová - Zaoralová: Jolana a VIII. B.
1964 ŠP - Divadélko pod okapem PF, Kabaret
1966 ŠP - DDS DKP VŽKG, Prokopová - Zaoralová: Pramen moudrosti
1972 ŠP - Signál, R. Rolland: Petr a Lucie
1988 ŠP - AUREKO, Berková - Vrchovský: Myju-li tě
1990 ŠP - Bílé divadlo, Holan: Dům mé matky
1997 ŠP - Nedivadlo, Kalika – Prusalis: Ochmed se vrací

1969 WP - DP Act-studio při OU VŽKG, Mariengof – Duprey - Bělyj: Magdaléna. Já nikdy neměl
nohama uváznout v této galaxii
1969 WP - Divadlo poezie OU NHKG, Diviš: Beseda s poezií
1971 WP - Divadlo poezie OU NHKG, Kainar: Koleda
1972 WP - Divadlo poezie MKS, Becher: Člověče, povstaň
1973 WP - Studio uměleckého přednesu, Frynta: Dvanáct věků
1975 WP - Divadlo poezie DK VŽKG, Ve jménu života – pásmo z tvorby českých autorů
1976 WP - Divadlo poezie VŽKG, Rožděstvenskij: Dopis do XXX. století
1977 WP - Divadlo poezie DK VŽKG, Bart: Já jsem ten šachový král
1992 WP - Bílé divadlo, Smrt ve starých dekoracích

1956 LCH - ZK Urxových závodů, Jaroš: Kouzelný plášť
1962 LCH - ZK Urxových závodů, Saldanovičová – Marková: Nechceme válku
1965 LCH - LS DKP VŽKG Vítkovice, Slabý: Tři Karkulky
1966 LCH - LS DKP VŽKG Vítkovice, Stoklasa: Kouzelný klavír
1966 LCH - Jitřenka LS KP Dolu Vítězný únor Poruba, Walló: Princezna se zlatou hvězdou na čele
1967 LCH - LS DKP VŽKG Vítkovice, Mikulka – Hradecký: Pohádka o mouše
1968 LCH - LS DKP VŽKG Vítkovice, Florián: Jak chtěl medvídek vidět hvězdičky zblízka
1968 LCH - LS DKP VŽKG Vítkovice, Stoklasa: O strašném loupežníku Šimákovi a princezně Adlétě
1969 LCH - LS DKP VŽKG Vítkovice, Pan Franc ze zámku
1972 LCH - LS DKP VŽKG Vítkovice, Švarc: Mořský car
1972 LCH - Jitřenka LS KP Dolu Vítězný únor Poruba, Česal: Malý Muk
1974 LCH - Jitřenka LS KP Dolu Vítězný únor Poruba, Čajkovskij: Spící krasavice
1975 LCH - LS DKP VŽKG Vítkovice, Marková: Tanec s čertem
1978 LCH - LS DKP VŽKG Vítkovice, Němcová – Nosálek: Sedm havranů
1979 LCH - LS DKP VŽKG Vítkovice, Andersen – Nosálek: Křesadlo
1982 LCH - LS DKP VŽKG Vítkovice, Kos a liška
1984 LCH - LS DKP VŽKG Vítkovice, hra lidových loutkářů: Don Šajn
1985 LCH - Jitřenka LS DK OKD Poruba, Čajkovskij: Louskáček a myší král
1986 LCH - LS DKP VŽKG-Vítkovice, Aristofanes: Ptáci
1988 LCH - LS DKP VŽKG-Vítkovice, Marková: Tanec s čertem
1988 LCH - Jitřenka LS DK OKD Poruba, na motivy Němcové: Čert a Káča
1989 LCH - LS DKP VŽKG-Vítkovice, Havlíček Borovský: Král Lávra

Zahraniční reprezentace
DS DK VŽKG Ostrava–Vítkovice (Impuls): 1948 Bulharsko; 1962 Rakousko, Vídeň, Krajanský spolek; 1966 SSSR, Volgograd, družební zájezd; 1974 Rakousko, Vídeň, Krajanský spolek.
Divadlo ZK ROH Hrušovských chemických závodů: 1968 Itálie, Maceratta, Celostátní festival amatérského divadla; 1969 Monako, IV. světový festival amatérského divadla; 1972 Maďarsko: Székesféhervár; 1974 Irsko, Dundalk, Mezinárodní festival anglických souborů; 1975 Estonsko, turné.
Divadélko pod okapem: 1965 Jugoslávie, Zagreb: Mezinárodní festival studentského divadla; 1967 Belgie, Liège; Francie, Nancy, V. světový festival studentských divadel.
Divadelní studio PF OU: 1967 Francie, Nancy; Belgie, Liège, V. světový festival studentských divadel.
Dividlo: 1990 Litva, Atzalyno scena Kretinga.
Jitřenka LS DK ROH Ostravsko–karvinských dolů Poruba: 1991 Irsko, Dundalk; Rakousko; Monaco; Francie; 1997 Litva, Klaipeda; 1999 Polsko, Sejny, Baltic Satelid 99´; 1999 Litva, Vilnius, Tarptautinis...Festivalis.
Bílé divadlo: 1998 Maďarsko, Kazincbarczika, 14. Mezinárodní festival amatérského divadla; 1999 Rakousko, Theater Total.
Mimo: 1998 Japonsko, Toyama, Tolia, Šikawa aj.
LS DKP VŽKG: 1976 Litva; 1977 Rakousko; 1980 Polsko; 1984 Španělsko.

LS Jitřenka DK OKD Ostrava – Poruba 1977 Rakousko
1981 Monako
1982 Francie
Bibliografie:
AS 1998, č. 1, s. 16.

AS 2000, č. 2, s. 23.

BÁČE, Evžen: Počátky divadelního života v Ostravě. 1851-1918. In: Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města – Ostrava. Ostrava, Profil 1966, č. 3, s. 219.

BÍLÉ divadlo oslavilo patnácté výročí. Podepsáno JS. Moravský den 13. 12. 1997, s. 13.

BURIAN Miroslav, s. 27,176. Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiváliío SDDOČ uložených v DNM.) Praha, Divadelní ústav a Národní muzeum 1972.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 68, 69, 73, 76, 77, 80, 124, 158, 162, 176, 178, 179, 191, 201, 208, 211, 215, 218, 219, 226, 239, 243, 250, 256, 275, 279, 289, 295, 346, 356, 384, 387, 397, 400, 401; obr. s. 295: Tristan a Isolda Bílého divadla Ostrava, r. Jan Číhal, 1985.

ČEJKA, Bohumír: O jeho práci. Ve službách Thalie II, s. 62.

ČÍHAL, J.: Bílé divadlo slaví patnáctiny. S Janem Číhalem nejen o přehlídce, která nás čeká v příštích dnech. Zazn. P. Podhorný. Svoboda, Středomoravský deník 18. 11. 1997, s. 10.

ČINNOST kulturních a kulturně osvětových institucí a zařízení v Ostravě po r. 1945. In: Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města – Ostrava. Ostrava, Profil 1985, č. 13, s. 532.

ČURDA-LIPOVSKÝ, B.: O jeho práci. Ve službách Thalie II, s. 64-65. Jiří, prosím doplnit jméno, když máme u Čejky celé. Šrá.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1977, III, s. 584.

DĚJINY Ostravy. Ostrava, Sfinga 1993. A města Ostravy.

Divadlo na Moravě 1.
DIVADLO a divadelnictví v Severomoravském kraji, s. 103, 105, 106, 108-110. Výběr knih a článků z let 1971-1982. Zprac. Ludmila Ženožičková. Olomouc, SVK 1983. 208 s. kART.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě 2, s. 57-59. Knihy a články 1983-1987. Soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, SVK 1988. kART.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě 3, s. 19, 92-94. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1993. kART.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě 4, s. 103-104. Knihy a články 1993-1997, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1998. s. 104. kART.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

HILMERA Jiří, s. 52, obr.s.273. Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 157.

KULTURA Ostravska. Sborníky příspěvků k dějinám a výstavbě města.

LAZORČÁKOVÁ, Tatjana: Divadélko pod okapem. Ostrava 1961-1968. Též bibliografie. Heslo in: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů. Praha, DÚ 2000, s. 48-49.

LAZORČÁKOVÁ, Tatjana: Waterloo. (Institut pro potírání jevištních dekorací a divadelních obvyklostí, 1968). Ostrava 1968. Heslo in: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů. Též bibliografie. Praha, DÚ 2000, s. 536.

MATUSZEK, Otokar: K počátkům Polského domu v Ostravě. In: Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města – Ostrava. Ostrava, Profil 1979, č. 10, s. 294-311.

METODICKÝ ZPRAVODAJ k problematice amatérského divadla a slovesnosti. Sest. Pavel Cisovský. Ostrava, MěKS 1986, č. I, II, III.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s.109-112.

OSTRAVSKÉ dělnické studio. Podepsáno –vn-. Moravská rovnost 25. 3. 1936.

PAMÁTNÍK Župy divadelních ochotníků v Moravské Ostravě a další. A města Ostravy.

PĚT ROKŮ radostné práce lidového divadla v ZK v Hrušovských chemických závodech n. p. Dukla. A města Ostravy, i. č. 6519, zn. A 5447.

PODHRÁZKÝ, Petr a spol.: Syn pluku a historie. O muzikálu s pozadím. Do tisku připravil a dokumentaci uspořádal Ivan Binar. Mnichov, Obrys/Kontur – PmD 1987. 84 s.

POSTLER, A.: Šest let se signálem (DS Odb. učiliště Dolu Vítězný únor). Ostravský večerník 12. 9. 1972, s. 4.

PRACNÁ, Sylva: Loutkářské amatérské soubory na severu a severovýchodě Moravy po roce 1945 do současnosti. Studie k výzkumu . Rkp. Opava, Slezské muzeum 2001.

PROVOKACE na ”mobilizační rozkaz”. (Waterloo, soud 1972.) Podepsáno NS - redakční článek. Nová Svoboda 8. 2. 1972.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 96-99, 197 (Jitřenka, Anna Pospíšilová, VŽKG Ostrava, Petr Nosálek). kART.

RUSINSKÝ, Milan: Slezské besedy. Černá země 1933-1934, s. 9-11.

RUSINSKÝ, Milan: Cesty a směr. Z historie divadla v Ostravě. In: Ostravský kalendář Horník 1960. Ostrava, Krajské nakladatelství 1960.

RYWIKOVÁ, S.: Jitřence je dvacet. Ostravský večerník 4. 3. 1981, s. 4.

SKALICKÝ-ŠAUER: Zařízení hlediště i jeviště Kašpárkovy boudy, LS Sokola v Moravské Ostravě I. L 1930/31, s. 241.

SOKOL-TŮMA, František: Pohled do divadelní činnosti revíru ostravsko-karvínského. Velká Ostrava 1925, s. 35.

SPOLKY na území města Ostravy 1852-1951. Sdružený inventář. Zprac. Oldřich Svozil. Rkp. Ostrava, A města Ostravy 1970.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Stage. Studia graeca et latina (Theatralia), Eirene XXXVII, 2001, s. 121. (DS Impuls 1986, Aristofanés: Ptáci, př. F. Stiebitz, r. A. Müller, v. A. Rychecký.)

STEHLÍKOVÁ, Eva: Amatéři a antika. In: Inscenace antických dramatiků na českých scénách (1889-2000). Rkp. 2001. 8 s. kART.

SVOZIL, O.: Z dějin ochotnického divadla. Ostravský kulturní zpravodaj 1973, č. 1, s. 23–24.

SVOZIL, O.: Z počátků ochotnického divadla v Ostravě. Ostravský večerník 3. 5. 1972, s. 4.

ŠTEFANIDES, Jiří: České divadlo v Moravské Ostravě 1908-1919. Olomouc, UP 2000.

TŘICETILETÝ jubilant. Podepsáno (tv). Ostravský večerník 13. 4. 1979, s. 2.

VLIV Klicperův. (Z historie českého ochotnického vzdělávacího spolku Klicpera.) Těšínsko 1978, č. 1, s. 8–10.

VYMETAL, Cyril: Divadlo a hudba na Ostravsku v jubilejním roce Leoše Janáčka. In: Zprávy Slezského ústavu ČSAV v Opavě. Komunikát č. 2. Opava, Slezský ústav 1959. 40 s.

ZAKOPAL, Dušan: Divadelní soubory v městě Ostravě. Rkp. pro MČAD 1999. 39 s. Viz Místa/Okresy/Ostrava-město/Texty.

ZAKOPAL, Dušan zprac. INFORMACE pro MČAD. Rkp. 1999-2001. kART.

ZÁVODSKÝ, Vít: Zkoumání lidského údělu (Bílé divadlo Ostrava). Ostrava, Revue společnosti pro kulturu a umění 1993.

Thalie 1897-8, č. 5, s. 40.
Archivy:
A města Ostravy: Průvodce po fondech a sbírkách, 1967. (Pět roků radostné práce);

LD v Ostravě, 1945-1953. Ev. č. pomůcky 191;

SDO Želenský, 1910-1951. Ev. č. pomůcky 77/2;

SDO Tyl 1911-1925. Ev. č. pomůcky 188.

SA Libuše Červená, dříve Cichá, Ostrava-Hrušov; Jan Číhal, Ostrava-Poruba; Čeněk Halška, Ostrava-Vítkovice; Michaela Hlavsová, Ostrava-Poruba; Jiří Seidl, Ostrava-Zábřeh nad Odrou; Zuzana Vobecká-Paszová, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz; Dušan Zakopal, Ostrava-Fifejdy.

Nová Svoboda 8. 2. 1972

Rozsudek jménem republiky čj. 1 T 3/71.

Moravskoslezský deník, 04.04.2006

Karvinský deník, 31.03.2006

Ostrava, Archiv města Ostravy
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Ostrava
Časový rozsah: 1963-1990
Metráž: 7,11 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko v Ostravě - 1991
Tematický popis: Fond je pramenem k dějinám kulturní a osvětové práce v Ostravě od roku 1963. Cenné jsou zejména zprávy o kulturně-výchovných akcích a jejich hodnocení a dokumentace jednotlivých forem činnosti (např. Třetí národní přehlídky amatérského divadla pro děti v Ostravě-Porubě 1975, Klubu přátel poezie, různé brožury vydané městským kulturním střediskem Ostrava aj.). Dochovaly se rovněž doklady organizačního vývoje kulturních a osvětových zařízení v Ostravě v tomto období.
Archivní pomůcky: nejsou

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli:
Svitavy, Okresní kulturní středisko, Metodické materiály, Ka 4, nezpracováno
Svitavy, Okresní kulturní středisko, Programy a metodika, Ka 6, nezpracováno
Poznámka:
Statutární město Ostrava - části města
Hošťálkovice • Hrabová • Krásné Pole • Lhotka • Mariánské Hory a Hulváky (Mariánské Hory • Hulváky) • Martinov • Michálkovice • Moravská Ostrava a Přívoz (Moravská Ostrava • Přívoz) • Nová Bělá • Nová Ves • Ostrava-Jih (Bělský Les • Dubina • Hrabůvka • Výškovice • Zábřeh) • Petřkovice • Plesná (zahrnuje k. ú. Stará Plesná • Nová Plesná) • Polanka nad Odrou • Poruba • Proskovice • Pustkovec • Radvanice a Bartovice (Radvanice • Bartovice) • Slezská Ostrava (Slezská Ostrava • Antošovice • Heřmanice • Hrušov • Koblov • Kunčice • Kunčičky • Muglinov) • Stará Bělá • Svinov • Třebovice • Vítkovice (zahrnuje k. ú. Zábřeh-VŽ)

Historické členění 1946–1949:
Neuváženým rozhodnutím ústředních státních orgánů byly k 1. červenci 1946 zrušeny PNV, ačkoliv se během své roční existence dobře osvědčily. Dne 10. července 1946 se konala ustavující schůze Národního výboru statutárního města Moravské Ostravy.
Výnosem ministerstva vnitra číslo 1522/1946 Ú. l. z 28. června 1946 se Moravská Ostrava přejmenovává na Ostravu, což později potvrdila vyhláška číslo 123/1947 Sb. Bylo tak odstraněno po připojení slezských obcí zastaralé označení statutárního města.
Ostrava se v té době skládala z devatenácti bývalých samostatných obcí, jejichž katastrální území byla jako místní části označena čísly. Jako dvacátá místní část byla zařazena i bývalá místní část obce Zábřeh nad Odrou, Hulváky.
Označení Místní část
Ostrava I. Moravská Ostrava
Ostrava II. Přívoz
Ostrava III. Mariánské Hory
Ostrava IV. Nová Ves
Ostrava V. Zábřeh nad Odrou
Ostrava VI. Hrabůvka
Ostrava VII. Vítkovice
Ostrava VIII. Slezská Ostrava
Ostrava IX. Muglinov
Ostrava X. Hrušov
Ostrava XI. Heřmanice
Ostrava XII. Michálkovice
Ostrava XIII. Radvanice s Lipinou
Ostrava XIV. Kunčičky
Ostrava XV. Kunčice nad Ostravicí
Ostrava XVI Hrabová
Ostrava XVII. Nová Bělá
Ostrava XVIII Stará Bělá
Ostrava XIX. Výškovice
Ostrava XX. Hulváky
Vyhláškou ministerstva vnitra číslo 1903/194

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

56.JH, Ostrava-Vítkovice, Divadelní soubor Impuls DK ROH Vítkovice, Aristofanes: Ptáci, r. Alois Müller
Etzler Miroslav, publikace Divadelní kritik Miroslav Etzler, 2011, obálka
Ostrava, Bílé divadlo, Ty, který lyžuješ
Ostrava, Waterloo, plakát divadla na prosinec 1968


Mapa - Ostrava

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
56.JH, Ostrava-Vítkovice, Divadelní soubor Impuls DK ROH Vítkovice, Aristofanes: Ptáci, r. Alois Müller
Etzler Miroslav, publikace Divadelní kritik Miroslav Etzler, 2011, obálka
Ostrava, Bílé divadlo, Ty, který lyžuješ


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.