Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 16
Rok: 1946
Začátek: 10.8.1946
Konec: 25.8.1946
František Smažík, režisér celostátního představení Jiráskova Gera:
V posledním obraze vstupují germánští uchvatitelé na plochu hákového kříže, který již z poloviny vnikl do slovanského prostoru a padací brankou hodlají pronikati dále. Umírají však na ploše rudého skobového kříže a utápějí se ve vlastní krvi podle kletby Dražkovy: Ta krev na tvou krev.l

Při zahájení 16. JH v roce 1946 zazněla slova tehdejšího ministra dr. J. Stránského: „Jako ministr školství a osvěty chci říci, že věřím v dobrý vývoj a pokrok našeho divadelnictví, nezávislého na mocenských vlivech politických...
Účast souborů:
Semily, Ochotnický divadelní spolek, Josef Kajetán Tyl: Jan Hus, režie Bohuslav Halberstadt

Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Karel Čapek: R. U. R., r. Th. Leitner

Hořovice, Spolek divadelních ochotníků, Jan Bor: Zuzana Vojířová, A. Rob

Litoměřice, Spolek divadelních ochotníků K. H. Mácha, Karel Čapek: Matka, r. F. Kout

Turčanský Martin, Slovenský spevokol, J. G. Tajovský: Statky – zmätky, r. B. Gallo a B. Augustiny

Přerov, Spolek divadelních ochotníků Tyl, Z. Němeček: Rukopis času, r. Fred Přidal

Pelhřimov, Jednota divadelních ochotníků Rieger, Jaroslav Hilbert: Falkenštejn, r. J. Soukup

Ostrava, Divadelní sdružení Sokol-Tůma, František Sokol-Tůma: Gorali, r. Fr. Arleth

Soubor předních členů spolků divadelních ochotníků z českých zemí, Alois Jirásek: Gero, r. František Smažík
Lektoři:
Smažík, František
Minařík, Oto
Rektorisová, Klementina PhDr.
Lhota, Karel, ing.
Pilc, A, ing.
Bočková, A.
Pluhařová, R.
Paralelní akce:
Jubilejní divadelní škola. Posluchači, kteří vykonali předepsané zkoušky byli tehdy osvobozeni od II. stupně školení ÚMDOČ. Obsahem výuky bylo: jevištní řeč – 6 hod., jevištní pohyb – 3 hod., práce s hercem – 4 hod., režie – 6 hod., jevištní výtvarnictví – 7 hod., slohy – 4 hod. a dětské divadlo – 5 hod. Absolventi obdrželi řádné vysvědčení. Divadelní školy pořádala ÚMDOČ na JH, pokud to společensko-politická situace dovolovala, pravidelně. Počet posluchačů nebyl nikterak malý.
STROTZER, Milan: Vzdělávání – nedílná součást Jiráskova Hronova 1931 – 2000. In: Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám. Hronov, občanské sdružení Kruh 2000, s. 35 - 57.

Jubilejní hronovská divadelní škola byla zakončena závěrečnými zkouškami, kterých se zúčastnilo asi čtyřicet kandidátů. Asi 10 % zkoušených vykonalo zkoušku s vyznamenáním.
Z tisku.

Založena „Putovní cena Zemské rady osvětové v Praze“ pro nejlepší ochotnicko-divadenlní soubor země České, zvítězivší na Jiráskově Hronovu
Osobnosti:
Smažík, František
Minařík, Oto
Rektorisová, Klementina PhDr.
Lhota, Karel, ing.
Pilc, A, ing.
Bočková, A.
Pluhařová, R.
Bibliografie:
16. JIRÁSKŮV Hronov 10. – 25. 8. 1946. Bibliografie k 16. ročníku. In: Jiráskův Hronov 1931 – 1981. Hradec Králové, Státní vědecká knihovna Zdeňka Nejedlého 1982, s. 57 – 63.
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. č. 1039/46, s. 85.
BOUČKOVÁ, M.: Pracovní Hronov 1946. České lidové divadlo 1946, č. 7, s. 100-101.
BROUSIL, Antonín Martin: Bilance XVI. Jiráskova Hronova. Zemědělské noviny, 1. 9. 1946, s. 2.
DVOŘÁK, Karel: Jiráskův Hronov. Lidová kultura 1946, č. 35, s. 6.
FIALA, Ladislav: Poznámky z Jiráskova Hronova. České lidové divadlo 1946, č. 6, s. 87-89.
HUDEČEK, Josef: 16. Jiráskův Hronov a ochotnictvo. Pochodeň, 23. 8. 1946, s. 3.
HUDEČEK, Josef: Hronovské reminiscence. České lidové divadlo 1946, č. 6, s. 87-89; č. 7, s. 100-101; č. 10, s. 135-136.
HUDEČEK, Josef: Úvodem k XVI. JH. In: Ročenka XVI. Jiráskova Hronova 1946. Památník Ú. M. D. O. Č. Red. RYDVAN, Jakub. Hronov, ÚMDOČ 1946.
JANSKÝ, Emanuel: Jiráskovým Hronovem. Zemědělské noviny, 16. 8. 1946, s. 2.
JANSKÝ, Emanuel: Šestnáctým Jiráskovým Hronovem. Zemědělské noviny, 16. 8. 1946, s. 2.
JIRÁSKŮV Hronov - část budovatelské práce. Právo lidu, 27. 8. 1946, s. 1.
KOPÁČEK, František: Věrný účastník JH vzpomíná. JH. In: Ročenka XVI. Jiráskova Hronova 1946. Památník Ú. M. D. O. Č. Red. RYDVAN, Jakub. Hronov, ÚMDOČ 1946.
MAREK, Vlastimil: Jiráskův Hronov v letech 1945 – 1949. In: 55 Jiráskových Hronovů, Praha, Ústav pro kulturně výchovnou činnost 1986, s. 23 – 30.
MINÁŘÍK, Otto: Jubilejní divadelní soutěž 60 let ÚMDOČ. JH. In: Ročenka XVI. Jiráskova Hronova 1946. Památník Ú. M. D. O. Č. Red. RYDVAN, Jakub. Hronov, ÚMDOČ 1946.
MINÁŘÍK, Otto: Jubilejní škola v Hronově 1946. České lidové divadlo, Ročník XXIV, duben 1946, č.2, str. 29,30
RADOK, Alfréd: Nejtěžší drama hronovského sjezdu. Rudé právo, 25. 8. 1946, s. 4.
ROČENKA XVI. Jiráskova Hronova 1946. Památník Ú. M. D. O. Č. Red. RYDVAN, Jakub. Hronov, ÚMDOČ 1946. 96 s., fot.
RYDVAN, Jakub: Jiráskovy Hronovy - svátky ochotnictva. České lidové divadlo 1946, č. 5, s. 66.
RYDVAN, Jakub: Po Jiráskově Hronovu. Květen 1946, č. 34, s. 3.
STRÁNSKÝ, Jaroslav: Ministr školství a osvěty ochotnictvu. České lidové divadlo 1946, č. 6, s. 85-86.
STRÁNSKÝ, Jaroslav: Ochotnická divadelní avantgarda. Svobodné slovo, 28. 8. 1946, s. 3.
VOLFOVÁ, Sida: 16. Jiráskův Hronov. Svobodné noviny, 15. 8. 1946, s. 5.
ZALOŽENÍ Putovní ceny Zemské rady osvětové. JH. In: Ročenka XVI. Jiráskova Hronova 1946. Památník Ú. M. D. O. Č. Red. RYDVAN, Jakub. Hronov, ÚMDOČ 1946.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv: Jihlava, Klicpera, ka 5, č. 39-44, korespondence spolku

Pardubice, Státní okresní archiv, Holice, Klicpera, Dodatky, Alois Jirásek

Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Pelhřimov příspěvková organizace, JDO Rieger, fasc. 1 a 2

Související Přehlídky

Související Obrázky

01-18, JH, Fotoalbum Jiráskových Hronovů 1931-1948 na volných listech, obsah
16.JH, Přerov, Spolek divadelních ochotníků Tyl, Z. Němeček: Rukopis času, r. Fred Přidal
16.JH, programový plakát, 1946.
16.JH, programový plakát, 1946.
16.JH, ÚMDOČ, Gero, postava ze hry, 1946,
16.JH, ÚMDOČ, Gero, scéna 1, 1946,
16.JH, ÚMDOČ, Gero, scéna 2, 1946,
16.JH, ÚMDOČ, Gero, scéna 3, 1946
Holice, Klicpera, Litoměřice, K. H. Mácha, Litoměřice Hronovu, 1946
Holice, Klicpera, Přerov, Od Tyla k Jiráskovi, 1946
Holice, Klicpera, Přerov, Od Tyla k Jiráskovi, 1946
Holice, Klicpera, Semily, Riegrův kraj divadlu, 1946
Hronov, JH, Práce výtvarníkova, 1946
Hronov, NP 16. Jiráskův Hronov, ročenka (programová brožura), 1946
JH 1946 Gero
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek, soutěž na JH, 1945
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek, soutěž na JH, 1945
Pelhřimov, Rieger, Falkenštejn, členové souboru na Jiráskově Hronově, 1946


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek, soutěž na JH, 1945
Hronov, JH, Práce výtvarníkova, 1946
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, Horácký okrsek, soutěž na JH, 1945
16.JH, programový plakát, 1946.
16.JH, ÚMDOČ, Gero, postava ze hry, 1946,
16.JH, Přerov, Spolek divadelních ochotníků Tyl, Z. Němeček: Rukopis času, r. Fred Přidal
Pelhřimov, Rieger, Falkenštejn, členové souboru na Jiráskově Hronově, 1946


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.