Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek div. ochotníků / Závodní klub Obch. tiskáren

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1862
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1961
Působení: 186x, 187x, 188x, 190x, 192x, 194x, 195x, 196x
1862 založen Spolek ochotnický.
Hrálo se u Pachmanů a Ve staré radnici, v repertoáru byly aktovky, frašky i Bankrotář, Statek Lhota, Pražský flamendr, Lakomec, Paličova dcera aj.

8.11.1863 - docela nově zařízeném divadle "Strakonický dudák". Národní listy 5.11.1863.
18.12.1863 - "Divotvorný klobouk" fraška ve 3 dějstvích od Klicpery. Národní listy 4.12.1863.
26.12.1863 - "Cikán v kamenické dílně" - místní obraz ve 2 jednáních od B.Kaisera v překladu J.Štěpánka. Národní listy 23.12.1863.
6.1.1864 - "Katovo poslední dílo" - smutnohra ve 3 jednáních od Klicpery. Národní listy 31.12.1863.
13.3.1864 - ochotníci hrají "Mlynář a jeho dítě". Národní listy 9.3.1864.
15.4.1866 ochotníci uvedli "Poslední mohykán", frašku ve 3 jednáních od Josefa Junghanse za přítomnosti autora.
Národní listy 26.4.1866.
1867 hra se zpěvy Kožíšek, perle a kamna (Česká Thalia 1867).
1869 - 6. 1. - Casanova.

1871 schváleny stanovy spolku.
1871 - 5. 10. - J. N. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus.
Ve městě první průkazný doklad činnosti - ručně vyrobený plakát pro Kvas krále Vondry XXVI.
1863-1871 zhruba 60 představení.

1874 K. Bárta: V podkroví a v saloně, obraz ze života.
1877 E. Pešková - K. Světlá: Kříž u potoka, Šamberk: Blázinec v I. poschodí, dále večer aktovek, první z nich Doktorovo tajemství.

Ředitelem divadla v této době J. Rosol (i vlastní hry a dramatizace).

1879 Nebožtík strýc, Galejní otroci, Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka.
Problémy s nepochopením ze strany obecenstva, ředitel Rosol rezignoval, ale brzy opět zvolen jako předseda nového výboru.
Do konce roku sehrán ještě Epigram.
Od 1879 na čas útlum činnosti.

1880 znovu ustaven Spolek divadelních ochotníků (SDO),
Uv. inscenace Slavnost založení, Ona mne miluje, Blázinec v l. poschodí, Lesní panna, Pan Měsíček, Svoji k svému, Paličova dcera, Doktor Kalous. (Divadelní listy 1880, č.16, s. 262.)
Téhož roku ještě fraška J. Rosola Nebudeš zvědavá?, poté K. Tůma: Petr jako Pavel, představení uvedené "ve prospěch chudých dítek." Bylo hodnoceno jako zdařilé. V hlavních rolích Herein, Rosolová, Kokšová, Jindáček, Grüner aj.

1881 představení Nové drama ve prospěch obnovy Národního divadla, s velkým úspěchem ve vyprodaném domě, vybráno přes 100 zl. V hlavních rolích Herein, Kokešová, Čermák, Karban, Grüner aj.
Další představení ve prospěch ND: Darebáctví a taškářství (J. V. C.), Stávka kováků (Coppée, v hlavních rolích Herein, Kokešová, Šístek), Cikán (Berla, v hl. rolích Merhaut, Grüner).
Prosincové představení hry Monika (Kolár) skončilo deficitem.
Dále veselohra Pan měsíček, obchodník (Stroupežnický), režie Ant. Kokeš, úspěch, po představení taneční zábava.
Hráli U Hájků, U bílého lva a Ve staré radnici.

1883-1898 odmlka v činnosti.
1888 velká národní slavnost v Hořovicích ve prospěch Národního divadla v Brně, do bohatého programu přispěl ochotnický spolek fraškou F. F. Šamberka Blázinec v prvním poschodí.
V posledních dvou desetiletích 19. stol. (1883-1898) kdy Spolek divadelních ochotníků stagnoval, udržovaly ve městě divadlo jiné spolky - nejvíce patrně Krejcarový spolek na Vísce (viz) a Spolek paní a dívek Vlasta (viz).

1898 začalo 2. období spolkové činnosti, ředitelem JUDr. Josef Maličký, režisér K. Železný.
Zřízeno nové pódium, prvná sehranou hrou Ohnivá země.
Velmi aktivní do 1904.

1905 otevřena nová radnice v Hořovicích, v ní divadelní sál se stálým jevištěm, otevřen Vrchlického Exulanty.
Režiséry K. Železný a V. Bureš.
1906 k 50. výročí úmrtí Tyla sehrána Paličova dcera.
1906 SDO vstoupil do ÚMDOČ a zahájil jednání s okolními spolky k vytvoření společného okrsku.
1907 režiséry uč. Al. Běhal, A. Sobotka, předsedou K. Bouček.
1908 představení Pražské Švadlenky i Jan Hus skončila schodkem, koncem roku 2x uveden Tylův Strakonický dudák ve prospěch ÚMDOČ.

1910 - 13. 11. - Jos. Štolba: Závěť, drama. - 25. 12. - G. Kadelburg a Presber: Kaňka
1911 - 3. 12. - k oslavě 60. narozenin Al. Jiráska, o významu spisovatele promluvi učitel Karel Málek, poté sehrán Pan Johanes, režie J. Judáček.
1911 - 25. 12. - Karel Leger - Fr. Procházka: Vpád, veselohra, režie Karel Dvořák.

1914-1918 - hráno i za první světové války - výhradně české hry a autoři, např. Strakonický dudák, Pražský flamendr, Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka...
1917 J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, režie J. Schaller, 21 repríz
1918 K. Lípa: Zajatcův návrat, režie Ferda Šnábl; v květnu A. Jirásek: Lucerna, režie J. Schaller (u příležitosti padesátého výročí Národního divadla /?/ - nejisté, termín představení by tomu nasvědčoval).

1920 F. A. Šubert: Jan Výrava, režie Václav Zintel
1920 - 21., 22. a 29. 7. - SDO, Sokol, Agrární dorost a jiné korporace uspořádaly představení Šubertových Probuzenců v přírodním divadle v hořovickém zámeckém parku
1921 F. A. Šubert: Probuzenci, režie Václav Zintel
1922 J. J. Kolár: Pražský Žid, režie Jos. Dvořák, A. Jirásek: Otec, režie Václav Zintel
1923 O. Faster: Princ z pohádky - Malina, student, režie Jos. Schaller

1917-1934 režisérem spolku Josef Schaller, hořovický lékárník, který který se významně zasloužil o rozvoj a úspěchy činnosti SDO.

1934 Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka ve dvoraně hotelu Radnice, rež. J. Schaller.

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1938 61 členů, 4 hry.
1939 člen spolku Václav Bureš (30) získal stříbrný odznak ÚMDOČ.

Za 2. svět. války SDO velmi aktivní, ostatní spolky zakázány.

1940 Márinka ze staré hájovny. Hra se zpěvy a hudebním doprovodem orchestru J. Vyskočila. Hráli na sokolském cvičišti.
V listopadu – Jaroslav Mottl: To byl český muzikant, r. A. Rob.
1941 SDO společně s Jungmannovým okrskem uspořádal soutěž jednot divadelních ochotníků v Hořovicích.
Poté 1941 Prodaná nevěsta, na sokolském cvičišti pod Remízkem, dále Modrý démant, jh. Zita Kabátová, Meda Valentová a Sv. Beneš.
1942 Vladimír Jirousek, Eduard Ingriš: U panského dvora, r. Václav Šnajdr.
1943 Zuzana Vojířová, Dalibor, Oči pod závojem, rež. A. Rob.
1944 Isabela Španělská a ve spolupráci s plzeňským divadlem Perly panny Serafinky. Dále v tomto roce V. Wernwr: Půlnoční slunce, rež. V. Šnajdr, Úsměvy a kordy.
1945 v červenci Lucerna.

1918-1945 SDO uvedl 145 inscenací (většinu 2-3 krát reprízoval), z toho do 1933 86 inscenací a 29 za 2. svět. války.

1946 Bor: Zuzana Vojířová (účast na Jiráskově Hronově), Otec svého syna.
Naši furianti, hráno v zámeckém parku.
1947 slavnost k 85 letům trvání spolku.
Uv. Guayana, rež. V. Šnajdr, Stilmondský starosta (Maeterlink), rež. F. Morávek.

Hráli v hotelu Radnice i v přírodě.
Herci v té době: F. Morávek, F. Stejskal, B. Kobylka, T. Robová, J. Cedivoda, B. Miklíková, M. Čepeláková, A. Cedivodová, A. Basař, J. Šmejkal, V. Šnajdr, J. Stambergová, A. Kamišová, M. Šnajdrová, A. Miklíková, A. Rob, Bubníková, Chrastná, J. Jetmar, A. Holman, V. Dousek, Matějková, Kaláb aj.

1948 vznik závodních klubů ROH, ale ochotníci zatím pokračovali v původní organizaci.

1949 vznik profes. scény (Městské oblastní divadlo), ochotníci hráli paralelně.

1950 Vstanou noví bojovníci, ocenění v ústřední soutěži Lidové umělecké tvořivosti (LUT) na JH.
Zájezdy po středních Čechách, 30 repríz.

Zač. 50. let SDO převeden do ZK ROH Obchodních tiskáren.
Uv. např. Únos, Duchcovský viadukt (15 repríz), Vojnarka, Sláva, Koho tlačí bota, Občan Brych, Sto dukátů za Juana, Rusalka, Lišák Pedro ad.
Režiséři B. Kobylka, F. Morávek, J. Škvára, J. Nejedlý.

1961(?) převedení do Společenského klubu ROH Hořovice (viz).
Bibliografie:
HISTORIE ochotnického divadla na Berounsku. Red. Josef Mencl. Beroun, OKS 1989, s. 7-8, 30.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 252-253.

MORÁVEK, , I.: Spolek divadelních ochotníků v Hořovicích. In: Minulostí Berounska 2. Beroun, SOkA 1999.

nesign: V Hořovicích, Česká Thalia, 1867, s. 16.

TVAROCHOVÁ, Kateřina: Divadelní spolky na Berounsku (Beroun - Žebrák - Hořovice). In: Sbk. Minulostí Berounska 1999, č. 2, 30 s. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 69.
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1938. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ podle okrsků.
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1939. Seznam ochotníků oceněných stříbrným odznakem ÚMDOČ, s. 13.
----------
Česká Thalie 1869, roč. III, č. 2, 15. 1. 1869, s. 16.
Česká Thalie 1871, roč. V, č. 20, 15. 10. 1871, s. 80.

Divadelní listy 1881, č. 3, s. 34, č. 7, s. 43, č. 26, s. 230, č. 31, s. 286, č. 33, s. 294, č. 42, s. 366.

Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 4, s. 114, č. 6, s. 164.

Moravská orlice 14. 6. 1888.

Thalie 1898-9, č. 22, s. 173.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 5, 20. 12. 1911, s. 58; č. 6, 5. 1. 1912, s. 74.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 2. 9. 1920, č. 32, s. 372.

Zprávy ÚMDOČ 1947, č. 12, s. 7.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv, Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kar.1, i .č. 13

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3291, sg 30/147/9/1905,1907, SDO.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/1035/1921, SDO.

Pozůstalost E. Koníčka, Ml. Boleslav - 1. kniha, pro DČAD 2012 v říjnu zprostředkoval Pavel Štěpán, Mnichovo Hradiště.

SA Ivo Morávka - fotografie.

Státní okresní archiv Beroun:
Fond Hořovice: Spolek divadelních ochotníků Hořovice, 1930.
Index divadelních her (cca 30. léta).

Archiv St. Olbrichta – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice 1888, pro DČAD září 2015.

Související Bibliografie

Související Obrázky

Hořovice, ochotníci SDO, Adolf Růžička, herec, režisér a později i funkcionář Jungmannova okrsku  ÚMDOČ– první zleva, stojí na nejnižším schodě. Léta 1915-1918
Hořovice, SDO, F. Morávek a J. Jetmar
Hořovice, SDO, Guayana, 1947
Hořovice, SDO, Lucerna - plakát, 1945
Hořovice, SDO, Márinka ze staré hájovny, 1940
Hořovice, SDO, Naši furianti, v zámeckém parku, 1946
Hořovice, SDO, Oči pod závojem, 1943
Hořovice, SDO, Otec svého syna, 1946
Hořovice, SDO, Otto Faster: Princ z pohádky – plakát 1923
Hořovice, SDO, průkazka JH 1946
Hořovice, SDO, Půlnoční slunce, 1944
Hořovice, SDO, skupina členů, 192x
Hořovice, SDO, Stilmondský starosta
Hořovice, SDO, To byl český muzikant, 1940
Hořovice, SDO, U panského dvora, 1942
Hořovice, SDO, Úsměvy a kordy, 1944
Hořovice, SDO, Zuzana Vojířová
Hořovice, Spolek div. ochotníků, Prodaná nevěsta v přírodě 1941
Hořovice, Spolek divadelních ochotníků, 192x
Hořovice, Spolek divadelních ochotníků, divadlo v přírodě, 1920
Hořovice, Spolek divadelních ochotníků, Fidlovačka - plakát, 1934
Hořovice, Spolek divadelních ochotníků, Kolébka, 1917
Hořovice, Spolek divadelních ochotníků, Pražský flamendr, 1916
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Sál nové radnice, ve kterém hráli ochotníci od 1905
Soubor před Pachmanovým hostincem


Mapa působení souboru - Spolek div. ochotníků / Závodní klub Obch. tiskáren

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Soubor před Pachmanovým hostincem
Hořovice, Spolek divadelních ochotníků, Pražský flamendr, 1916
Hořovice, Spolek divadelních ochotníků, Kolébka, 1917
Hořovice, SDO, Márinka ze staré hájovny, 1940
Hořovice, SDO, To byl český muzikant, 1940
Hořovice, Spolek div. ochotníků, Prodaná nevěsta v přírodě 1941
Hořovice, SDO, U panského dvora, 1942
Hořovice, SDO, Úsměvy a kordy, 1944
Hořovice, SDO, Půlnoční slunce, 1944
Hořovice, SDO, Naši furianti, v zámeckém parku, 1946
Hořovice, SDO, F. Morávek a J. Jetmar


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.