Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ochotnický divadelní spolek / SDO / Komunální podnik / OPK / OB / KaSS

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1864
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 197x
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x
1832 se hrálo divadlo.
1864 zal. Ochotnický divadelní spolek - Družstvo div. ochotníků,
1872 Zmatek nad zmatek

1874 z ODS ustaven Spolek divadelních ochotníků (SDO).
Téhož roku v nově postavené radnici stálé divadlo, 132 míst k sezení 160 míst k stání, acetylenové osvětlení.
1864-1884 Např. Blázinec v prvním poschodí, Divadelní vlak, Spanilá Savojanka, Jiříkovo vidění, Pan Měsíček, obchodník, Černé duše (Stroupežnický), Monika, Mravenci (Kolár), též hry Nerudovy. Celkem 68 představení, z toho třetina českých autorů.
1875 obvyklý způsob provozování her německy i česky skončil posledním německým představením spolku Eintracht. Zároveň původní vlastenecký záměr ustupoval uměleckým kritériím.
V 70. a v 80. letech hráli až 15x do roka.
1879 Hrál se semilskými ochotníky i Karel Kramář (1860-1937, později první předseda československé vlády).

7-15 představení ročně.
"V přízemí, z něhož Několik menších okének vzhlíželo do údolí Jizery, stávalo první semilské jeviště. Místnost 3 m vysoká, podepřená sloupy, Měla jeviště z prken trámů zbité. Zbytky maleb památky po kulisách dlouho Byly tam patrny. Před jevištěm byla lavice pro hudebníky , za tou několik lavic pro vznešenější obecenstvo, za nimi stáli ostatní návštěvníci. V celé místnosti vládlo ponuré šero. Vstupné bylo: děti 1-2 kr., dospělí 3 kr. vid., hosté na lavicích dle libosti 3,10 kr." (Frant. Mizera, Paměti města Semil a okolí, Semily, 1930, s. 224).

Opona s pohledem na město od V. Kwayssera J. Prokopa. Staré zařízení bylo s garderobou prodáno do Božkova.

Spolupráce ochotníků s A. Staškem (1843-1931, spisovatel, 1878-1913 advokátem v Semilech).

1895 Město Vesnice

1880-1900 v radnici operetky, zpěvohry, společně s pěveckým spolkem Jizeran Ďáblův podíl (Titl),
1880 1905 V studni, 1822 Dráteník.

Jh. Otýlie Sklenářová-Malá (1880), Václav Vávra (1883), Jakub Vojta Slukov (1885), Jindřich Mošna (1890 2x), Hana Kvapilová (1896).
1883 uvedeno Stroupežnického drama Černé duše.
1885-1904 z repertoáru Jedenácté přikázání, Podskalák, Vodní družstvo, Závěť, Na letním bytě, Maloměstští diplomaté, Pražský žid, Exulanti, Bratři (Vrchlický), Noc na Karlštejně, Jan Výrava, Drama čtyř chudých stěn, Vojnarka, Směry života, Cesty veřejného mínění, Naši furianti, Václav Hrobčický z Hrobčic, Paličova dcera, Jiříkovo vidění, Slepý mládenec, Baron Goertz, Třetí zvonění atd., celkem 120 představení.

Koncem 80. let nastoupila mladá generace, především studující v Praze, časté spory uvnitř spolku.
1896 uv. Baron Goertz (Bozděch), Veselohra (Jeřábek).
Od 1898-1910 režisérem SDO učitel měšťanky Josef Vihan, o výpravu se staral právník J. Kamenický. Hrálo se velice často, v oblibě byly dětské (pro děti) výpravné hry, z nichž měly největší ohlas Tři halíře.

1904 spor obou generaci vyřešen zvolením nového výboru.

Mezi studenty Ivan Olbracht (1882-1952, prozaik), 1901-1906 hrál v 11 hrách.
"Jak bych se nepamatoval na léta kolem roku 1905?! Tehdejší rušný život v Ochotnickém divadelním spolku semilském ?!.... Jeho tehdejší činnost třeba si zařadit do celkového dění v národě. Je to doba velkého třídění za bojů o všeobecné hlasovací právo, nadto doba pro budoucnost Semil významná .... Své úlohy vám vyjmenovati nedovedu ,.... vzpomínám jen na Kaunice z Bozděchovy Státníkovy zkoušky, na postavu Tětěreva z Gorkého Měšťáků ...... Je vidět, ze se tehdy v Semilech hrály věci hodnotné, je zřejmá tendence seznamovat obecenstvo s uměním doby."
(Ze vzpomínky semilského rodáka Ivana Olbrachta.)

Na repertoáru
1903 Fr. Ad. Šubert: Drama čtyř chudých stěn, Davis: Katakomby, Gorkij: Měšťáci, Jan Baptist Kühml: To jsem sám rád, v jedné z rolí vystupuje Kamil Zeman (Ivan Olbracht).
1904 členem ÚMDOČ.
1905 Bozděch: Zkouška státníkova, Šubert: Žně, F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, A. P. Čechov: Labutí píseň,
v městském divadle 1905 38 představení, z toho 12 ochotnických.
1906 - Lucerna, Prodaná láska, Její pastorkyňa,
1907 - Paní mincmistrová, jh. Karel Želenský,
1908 - A. P. Čechov: Strýček Váňa,
1909 - N. V. Gogol: Revizor.

1910 - Pan Johanes; - 18. 9. - E. W. Honnung, E. W. Presbrey: Raffles, 4 scény ze života zloděje - amatéra.
1910 - 27. 11. - T. Brandon: Charleyova teta. - 25. 12. - Blumenthal a Kadelburg: Dveře dokořán.
1911 - 19. 3. - V. Štech: Deskový statek, režie Zd. Husák; Bohumír Distl: Knoflík, veselohra, vzorná režie PhMr. Zdeněk Husák; 19. 11. - Ibsen: Nora, režie Bohumil Blažek, jh. Sláva Vlková-Kaprová.

1912 - 4. 3. - Karel Rožek: Podzimní svítání, drama, režie Z. Husák; 7. 4. - Jar. Kvapil: Princezna Pampeliška, režie B. Blažek.
1912 - 5. 5. - F. X. Svoboda: Poupě, režie Z. Husák, Lad. Stroupežnický: V panském čeledníku, režie B. Blažek.
1912 - Al. Jirásek: Otec, - 5. 12. - Božena a Vilém Mrštíkovi: Anežka, režie Boh. Mynář, k uctění památky V. Mrštíka. - 25. 12. - Jar. Vrchlický: Soud lásky, režie Z. Husák.

1916 SDO opustil radnici a přešel do sálu s modernějším jevištěm v sokolovně.

1914-1918 jen 19 představení, ale zájezdy do okolních obcí.

Po 1918 střídavá aktivita ochotnických souborů až do zákazu činnosti 1944.
1919 - E. A. Paulton, Harry Paulton: Nioba, veselohra, režie PhMr. Zdeněk Husák.

20. léta SDO spojena s Ing. V. Zemanem, bratrem I. Olbrachta, hercem a režisérem - Velbloud uchem jehly, Periférie, Věc Makropulos, J.K. Tyl, Radúz a Mahulena.
Jh. E. Kohout (1925 vícekrát), R. Nasková (1925) aj.. .. ..
1925 v přírodním divadle v Benešově u Semil uveden Julius Zeyer: Radúz a Mahulena, hostoval Eduard Kohout.
1926 spolek znovu přeregistrován - založen Ochotnický divadelní spolek
1926 do Semil se vrátil A. Douba, do 1934 pak hrál a režíroval řadu představení .
1926 hráno v přírodním divadle V Kopaninách,
1928 vybudováno divadlo v Palackého sadech, 1934 nově rekonstruováno, 480 číslovaných sedadel, 500 míst k stání.
1928 F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání.

1932 SDO 153 členů. Repertoár ochotnického DS 1925-1939 v podstatě podobný předchozímu období - Zeyer: Radúz a Mahulena, F. X. Svoboda: Čekanky, V. Dyk: Posel, Lešetínský kovář, r. L. Mynář. Zábavní repertoár méně, z operet Slovácká princezka, Tulák.
Méně cizích autorů (Krylov, Begovic, Nušić).
1932 Přišel K. Palouš, realistické režie Čapka, Tyla, Shakespeara.
Těsně před okupaci K. Čapek: Matka Bílá nemoc.
Jh. E. Kohout, R. Nasková, Z. Štěpánek, R. Deyl st. , E. Vrchlická, O. Scheinpflugová, Z. Sulanová, R. Hrušínský.
1935 Bedřich Schorsch, bývalý předseda, čestný člen a úřadující místopředseda dovršil 50 let div. spolkové činnosti.
1936 z řad členů spolku odešel K. Palouš (1913-1999, od 1945 Realistické divadlo Praha, ředitel 1950-1976) do ND Moravskoslezského.
1936 spolu s Čs. obcí legionářskou Jízdní hlídka (Langer).
1936 DS vyslal jako jediného zástupce českých ochotníků svou členku na známý div. festival v Moskvě.
Režisérem několika her jh. K. Palouš, z herců jh. Kohout, Nasková.
Od 1937 členem spolku Bohuslav Halberstadt, úspěšný režisér činoherních inscenací a organizátor, občasný herec.
1937 spolek v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1938-1945 více členů o divadelníky vystěhované z pohraničí.
SDO 1938 185 členů, 10 představení,
1939-1945 na repertoáru víc moderních autorů, Fr. Kožík, V. Dyk, K. Horký, F. X. Svoboda, A. Jirásek, J. Vrchlický - Z. Fibich (Námluvy Pelopovy za řízení E. Frídy). Jiný repertoár omezován cenzurou. Hostování spřátelených ochotnických souborů, ale i ND.

1940 V. Dyk: Zmoudření Dona Quijota, Kam. Novák: Bejvávalo, Ot. Schäffer: Čajová panenka, Götz: Soupeři.
Balda-Brožík libreto, hudba R. Piskáček: Perly panny Serafinky. Do soutěže o účast na XI. JH připravena inscenace: Fr. Götz: Soupeři.
1941 A. Jirásek: Vojnarka, K. Piskoř: Česká chaloupka, Razov - Červený: Kolíne - Kolíne, Schäffer: Čajová panenka, F. X. Svoboda: Čekanky, P. Wanderberge: Hoši, dívky a psi.
1944 - Olga Barényi: Herečka, r. K. Kovařík. Uvedeno k 80.výročí založení souboru.
1945 zahájili Jiráskovou Lucernou. Poté J. K. Tyl: Kutnohorští havíři, R. Thákur: Zahradník.
1946 zahajovali JH Janem Husem, režie Bohuslav Halberstadt, výprava ak. mal. Josef Němec, hudba Jindřich Hybler.
Několik členů DS odešlo k profesionálnímu divadlu, J. Srba, A. Mikolášková do Hradce Králové, M. Strnadel do Krušnohorského divadla.
1948 V. Dyk: Posel, režie Boh. Halberstadt, v zemské soutěži ÚMDOČ inscenace se umístila na 10.. .. .. místě.
1948 - Petar Petrovič: Živý nebožtík, r. A. Vlachová. Účast na VI. Cyklus ochotnických her v Hořicích.
1949 Pogodin: Kremelský orloj, členem kruhu vítězných souborů ÚMDOČ.
1945-1949 74 představení.

1950 Tyl: Strakonický dudák, režie B. Halberstadt. Jh. E. Kohout, J. Smejkalová, J. Bek.
1950 - ODS, Moliére: Jeho urozenost pan Měšťák. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - obsadil 19. místo. Účast na III. Pardubické ochotnické hry.
Od 1951 SDO jako DKr ROH Oblastního sdruženého komunálního podniku.
1951-1952 modernizovali přírodní divadlo (rozšířeno na 1000 míst k sezení).
1953 jako DKr Okresního průmyslového kombinátu,
1958 jako DS OB.

1962 ustaven soubor mladých,
1963 O. Wilde: Tři chryzantémy, účast na Wolkrově Prostějově.
1964 - 100. výročí oslavili hrou Antigona a ti druzí.
Za dobu činnosti do 1964 celkem 1500 představení.
1964 Bohuslav Halberstadt zvolen předsedou souboru, počátkem 70. let skončil s aktivní činností - zvolen čestným předsedou.
1965 Strakonický dudák, režie B. Halberstadt.
1966 Lermontov: Maškaráda
1966 jako DS Kass.
Stálé organizační změny znamenaly útlum činnosti.
Po 8 let jen 1 představení ročně, dva roky se nehrálo vůbec.

1979 ukončení činnosti.
Spojil se s DS Koloraklub, vytvořil s ním Divadlo I. Olbrachta, viz.

Nejvýznamnější přehlídky:
1946 JH - ODS, Tyl: Jan Hus
1948 členem ODS kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, Pogodin: Kremelský orloj
Bibliografie:
BARTÁK, Jaroslav: 130 let ochotnického divadelního spolku v Semilech. Semily 1994.

DANÍČEK, Vladimír: 80 let kulturní práce v Semilech. Památník osmdesátiletého trvání ochotnického divadelního spolku v Semilech. Semily, Ochotnický divadelní spolek u příležitosti svého osmdesátiletého Působení 1945, s. 6-14.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy zemského statistického úřadu království Českého XIV / 1. Praha 1910, s. 184-190.

GLOS, Josef ml.: Sedmdesát let ochotnického divadelního spolku v Semilech. 1864-1934. Semily, Vl. n. 1934. 52 s. SOkA Semily, KK, KART.

HALBERSTADT, Buhuslav: Tylův Jan Hus v podání ochotnického divadelního spolku Semily. In: Ročenka XVI. Jiráskova Hronova 1946, s. 48-51.

HLAVA, Rudolf: W. A. Mozarta Semily. In: Z Českého ráje Podkrkonoší, sv. 1, 1988. SOkA Semily.

KAMENICKÝ, Jan: Vzpomínka na rodné Semily. Beseda, roč. IV, č. .. .. 7.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. V Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. Odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Vystaveno: Divadelní CEDULE Zmatek nad Zmatek ochotnického divadla v Semilech ze dne 17/11 1872.
Divadelní CEDULE Město vesnice spolku divadelních ochotníků v Semilech ze dne 14 / 4 1895.
Fotografie členů divadelnich spolku ochotníků v Semilech. (V úlohách Palhoje, Belyj Václava.)
Fotografie členů spolku divadelních ochotníků v Semilech.
Následné uložení exponátů Nezjištěno.

LANGHAMER, Antonín: 100 let divadla v Semilech. Předmluva S. Puturek. Semily, OB 1964. 34 s.

MIZERA, František: Paměti města Semil a okolí. Semily 1930, s. 223-226.

PAMÁTNÍK osmdesátiletého trvání ochotnického divadelního spolku v Semilech 1864-1944. Červený. Josef Hlouška. Semily, Ochotnický DS 1945. 54 s., il. SOkA Semily, KK, KART.

PRŮŠA, Petr: Jak vzniká kruh. Amatérská scéna 1967, č. 3, s. 4.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 78.

Divadelní listy 1883, č. .. .. 23, s. 198, č.. 12, s. 216.
Thálie 1896-7, č.. .. 6, s. 86.

Divadlo 1904, č. 15, s. 338.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 1, s. 30.
Divadlo, roč. 9, 1910-1911, č. 6, s. 164.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 5, s. 46.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 6, s. 55.

Ochotnické divadlo 1911/1912, č. 1, s. 10; č. 4, 5. 12., s. 50; č. 12, 5. 4. 1912, s. 152; č. 13, 20. 4. 1912, s. 165; č. 15, 20. 5. 1912, s. 193.

Československé divadlo 1928, č. 10, s. 160.
České divadlo 1940, č. 4, s. 71, č. 5, s. 92, č. 10, s. 191, 195.
České divadlo 1941, č. 1, s. 18, 19.

Pozvánka na přehlídku VI. Klicperův Chlumec, 1943 - viz Obrázky.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky, nezpracováno

Česká Lípa, Státní okresní archiv:
Fond spolky 75.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 384/2999/1926, Sdružení pro stavbu Riegrova divadla, Ochotnický DS (zal.).
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 397/5568/1932, Ochotnický DS (1864) (zal.).
Fond ZÚ 1938-1940, i. č. 415/4141/1940, Ochotnický DS.

Semily, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Ochotnický divadelní spolek Semily
Časový rozsah: (1823)1864-1974
Metráž: 3,90 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků v Semilech (v roce 1979 - otevření kulturního domu - změna na Divadlo Ivana Olbrachta Semily - JAF 1610)
Tematický popis: Protokoly o schůzích, účetní knihy, archiv divadelních her, fotografie, tabla, korespondence, zakládací listina 1864 (1).
Archivní pomůcky
BARTÁK JAROSLAV-ŘEHÁKOVÁ DANA: OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ SPOLEK SEMILY, (1823) 1874 - 1974. Inventář, 1997, s. 118, ev.č. 187.

Související Obrázky

Bohuslav Halberstadt, režisér SDO Semily,  1946
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Holice, Klicpera, Semily, Riegrův kraj divadlu, 1946
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Semily, Bedřich Schorsch, dlouholetý předseda ODS
Semily, ODS, Sedmdesát let Ochotnického divadelního spolku v Semilech 1864-1934
Semily, ODS, Sedmdesát let Ochotnického divadelního spolku v Semilech 1864-1934, členové výboru spolku
Semily, opona, pohled na Semily, Vincenc Kwaysser a Josef Prokop; 1874, pohlednice, opona neexistuje
Semily, rub pohlednice s oponou, s razítkem k oslavám 70 let, 1934
Semily, SDO, Herečka, článek, 1944
Semily, SDO, Herečka, novinová recenze, 1944
Semily, SDO, Nioba, 1919, pohostinsky v Liberci
Semily, Spolek divadelních ochotníků, To jsem sám rád - plakát, 1903
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950


Mapa působení souboru - Ochotnický divadelní spolek / SDO / Komunální podnik / OPK / OB / KaSS

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Semily, opona, pohled na Semily, Vincenc Kwaysser a Josef Prokop; 1874, pohlednice, opona neexistuje
Semily, Bedřich Schorsch, dlouholetý předseda ODS
Bohuslav Halberstadt, režisér SDO Semily,  1946
Semily, ODS, Sedmdesát let Ochotnického divadelního spolku v Semilech 1864-1934, členové výboru spolku
Semily, SDO, Nioba, 1919, pohostinsky v Liberci


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.