Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Divadlo Hanácké obce / Nár. sdružení / Národní sjednocení / ZK ROH Železárny / Divadlo na schodech

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1927
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
1926 DrO dělnického Národního sdružení, spíše zábavní kroužek, jehož původním posláním byla příprava divadelních představení a dalších kulturních a společenských podniků ke slavnostním stranickým příležitostem Československé národní demokracie v Prostějově. V předvečer svátku práce bývalo zvykem sehrát divadelní představení, o jehož provedení se staraly ochotnické spolky.

1927 byl z popudu prof. J. Sedláčka, pozdějšího starosty, ustaven zábavní kroužek při tehdejší Mladé generaci Československé národní demokracie.
Zahájili operetkou Prodaná láska (Neruda, Hašler), režie K. Juřena, který hrál pana Johanesa, účinkoval salonní orchestr Mladé generace s dirigentem J. Čeplem. Hráli v sále U Kořalků v Černém dvoře.
1927 přišel do souboru zkušený režisér Jindřich Zlámal. První prací nastudování operety Krásná Lída a Tylovy Lesní panny.
Za vedení J. Zlámala šel soubor od úspěchu k úspěchu, bez ohledu na hospodářskou krizi bylo vždy vyprodáno.
1928 výpravná revuální opereta Panna, která řekla ano - první velký úspěch herečky A. Soldánové v tit. roli; opereta Když z hnízda spadne pták; veselohra se zpěvy Kouzlo manželského štěstí - hráno též v Brodku pro českou menšinu, jíž byl také věnován výtěžek. zájezdy do Brodku, ale i řady dalších obcí Moravy, ale spíše s menšími kusy , velké operety náročné na převážení.
1929 veselohra Maličká, ale naše - s bohatou kostýmní výpravou, za účinkování hudby 27. pěšího pluku z Olomouce. O letních prázdninách hráli např. v Přemyslovicích, Brodku u Konice; v Určicích v přírodě sehrána revuální hra se zpěvy a tanci Generálka; poté legionářská hra Zborovští a
ke 30. letům režijní činnosti J. Zlámala - J- Kvapil: Princezna Pampeliška.

30. léta převážně operety, vlastní třicetičlenný orchestr, dirigent J. Procházka-Faustin. Soubor měl od počátku štěstí, že se zaměřil na zpěvohru a měl několik zkušených divadelníků: režiséra Theodora Leitnera, organizátora Františka Frýborta, choreografku Elišku Kubecovou a zvláště dirigenta Jana Procházku-Faustina.
1930 činohry - F. X. Svoboda: Poslední muž, v květnu Vojnarka s herečkou ND Leopoldou Dostalovou; veselohra Čertisko - nejvíc se hrávala na zájezdech; na podzim Monastýr nad tajgou, Vojnarka s domácí M. Müllerovou v hl. roli.
Od 1931 začal Jan Procházka-Faustin spolupracovat jako dirigent s Národním sdružením a přebral vedení jeho třicetičlenného orchestru po hudebníku Josefu Čeplovi (rozloučil se operetou Tři mušketýři).
30. 4. 1931 Faustin poprvé stanul za dirigentským pultem NS - ochotnický soubor sehrál hru se zpěvy a tanci Rud. Hlavenky s hudbou Em. Starého Ve stínu pražských barikád, režíroval ji Jindř. Zlámal, opakovala se na krásném přírodním jevišti Katolického domu. Na podzim uvedli ještě Újezdské kasárny od stejných autorů o činohru Maryša A. a V. Mrštíkových s B. Krapkovou a K. Novákem v hlavních rolích.
1932 odešel J. Zlámal, režie svěřena T. Leitnerovi. Fr. Langer: Obrácední Ferdyše Pištory.
1933 B. Rajská-Smolíková: Zelené království, Piskáček: Perly panny Serafinky.
1934 F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl, hráno též v Dobromilicích, Seloutkách, Brodku. Opereta Její výsost primadona, režie J. Haltmar, O. Soldánová v hl. roli. Za režie J. Haltmara založena série velkých operet; Brandejští draagouni, režie B. Procházková, Slovácká princezka.
1935 první zahraniční opereta - zpěvohra J. Gilberta Žena v purpuru (uváděna též jako Carevna Kateřina ruská), režie M. Müller, jh.; Děti Slovače.
Z repertoáru Divadla Vlasty Buriana veselohra Ryba a host třetí den, režie J. Zlámal, Burianovu roli hrál s úspěchem J. Havlíček.
1936 operety J. Baldy a Járy Kohouta: Nezapomeň; V. Vipler: Jen ty a já; a novinka - Stelibský: Podej štěstí ruku.

1937 soubor přešel pod Hanáckou obec dr. O. Přikryla s názvem Divadlo Hanácké obce.
1937 v březnu Jára Beneš: Syn Bohů, hlavní postavu nastudoval jh. uč. Hubert Flanderka z Pěveckého sdružení morav. učitelů, začátkem května premiéra operety Járy Kohouta a Lad. Placáka Kikirikí, repríza koncem měsíce v přírodě, v tzv. Žbánovském žlebě za obcí Soběsuky u Plumlova. V září Jankovcova opereta Zelená se, zelená". Ještě v listopadu téhož roku Piskáčkův Tulák: "Provedení hry bylo nejen bezvadné, ale jak po stránce hudební, tak i herecké dokonalé a svědčí o velké obětavosti, svědomitosti a píli jak dirigenta Jana Faustina, který hru nacvičil, tak i jednotlivých interpretů."
V prosinci 1937 k 10. výročí založení DrO NS Polská krev s hostujícím Járou Pospíšilem.
Aktivitu Divadla NS lze těžko srovnat i se současnými profesionálními soubory.
1938 francouzská hudební veselohra Krejčí na zámku, romantická opereta Fr. Lehára Země úsměvů, do konce roku ještě 3 operety.
1939 za rok 13 představení, z toho 5 operet, v září Běhounkova opereta Bejvávalo, z níž u publika skldila největší úspěch ústřední písnička "Bejvávalo, bejvalo a bude zas, včera se blejskalo na lepší čas". Operetní představení v prosinci vyvrcholila Nedbalovým Vionobraním.
1940 mj. opereta Divá Bára, poté mj. zpěvohra ze života Františka Kmocha Kolíne, Kolíne a Lehárův Carevič.
1942 Na valdštejnské šachtě.
1944 Poslední výstup (Krpata, o Fr. Krumlovském), v obou jh. Deyl st.
Do 1943 84 her ve 187 představeních, česká klasika, operety (Země úsměvů, Carevič, Vinobraní).

Karel Čapek: R. U. R., r. Th. Leitner, účast na Jiráskové Hronově
1947 historická tragédie Ve znamení býka (Tetauer).
1948 z podnětu R. Deyla st. Kupec benátský ( v obou jh.). 1957 Slavík (Andersen, Pavlíček), r. Vl. Kubíčková, účast v CP her pro děti ve Svitavách.
Osobností od poč. do 1966 Fr. Frýbort, jednatel DS, h., scénograf, úspěšní r. Th. Leitner (od 1929, předtím v DS Tyl a Intimní divadlo), funkcionář ÚMDOČ, K. Zahradníková, r. 85 her. Od 1957 při ZK Železárny Prostějov.

1950 - Divadlo Hanácké obce, Kjuljavkov: Pan Vyslanec. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 14. místo soutěže.

Od konce 60. let převažovala tvorba pro děti, s ní v režii Vlasty Kubíčkové od 1970 úspěchy na přehlídkách, v. Zd. Václavek. Spolek odhalil pamětní desku na úmrtním domě herce Fr. Krumlovského (zemřel zde 1875) a zároveň h. hru Soupeři (Fr. Götz), v roli Krumlovského jh. Fr. Kreuzmann. Z dalších hostů ve 30., 40. a 50. letech. hl. Deyl st., dále např. Deyl ml., Dostalová, Dostal, Hrušínský, E. Kohout, Korbelář, Letenská, Pačová. Z DS profes. h. Milena Dvorská, Bohuš Pastorek, Jana Vychodilová, Petr Oslzlý ad. 1946-1987 DS Hanácké obce ZK ROH Železárny účast na 57 přehlídkách, za 60 let činnosti 110 činoher, 53 operet, revuí a her se zpěvy, 39 her pro děti, celkem 1235 představení ve 116 místech (programem zájezdy do okolí), z toho 609 v místě.
1965 - Alfréd Radok, Marie Tesařová: Podivné příběhy pana Pimpipána. Účast na Divadelní máj, Krnov 1968.
1969 - G. Figueiredo: Liška a hrozny.
1970 - Divadelní soubor ZK ROH Železárny n. p., Noel Coward: Duchové na zemi, r. Vlasta Kubíčková. (lépe se jí vedlo herecky, podobně jako Janě Kubíčkové, která dovedně s komediálním citem vykreslila svou somnabulně plující pipku, služebnou Edith, dále Eva Vybíralová jako Elvíra, chyběla konverzační herecká rozpoutanost). Účast na Divadelní máj, Krnov - cena za nejlepší herecký výkon Vlasta Kubíčková za Madame Arcati, Anketa diváka – 5. .
1970 - 1974 Repertoár, účast na přehlídkách, ocenění viz
1972 - Tirso de Molina: Sokyně, B. Němcová-J. Jílek: Sůl nad zlato, r. Vlasta Kubíčková - KP.
1973 - Jan Jílek: Pták Ohnivák a liška Ryška, r. Vlasta Kubíčková. I. cena NP Dospělí dětem. Wendler: Moje žena Afrodita, účast na Div. festivalu Pobečví.
1974 - A. N. Ostrovskij: Bouře. Účast na Divadelní máj, Krnov.
1975 - Genadij Matvejev: Kouzelná galoše, r. Vlasta Kubíčková. Účast NP Dospělí dětem.
1976 - Jan Otčenášek: Víkend uprostřed týdne, r. F. Klaška.
1978 - Leonid Leonov–Marie Voříšková: Pohádka ze starého lesa, r. V. Kubíčková (do 1986 celkem 42 r.), účast na NP Svitavy a 1977 NP Dospělí dětem. Účast na Účast na Znojemském stromě pohádek - Putovní cena (keramický Strom pohádek), 1. cena, cena dětské poroty.
1979 - Eliška Krásnohorská, Kubíčková: Medvěd a víla, režie Jana Hrušková (roz. Kubíčková), Účast na NP Dospělí dětem v Ostravě-Porubě. Účast na Znojemském stromě pohádek - cena dětského diváka.
1980 - D. Jandová, V. Kubíčková ad.: Soví princezny. Účast na Znojemském stromě pohádek - 2. cena.
1981 - Zdena Nováková: O skleněném vrchu, r. Vlasta Kubíčková. Účast na Znojemském stromě pohádek
- cena Zdeňku Václavkovi za scénografii.
1982 - Divadlo Hanácké obce ZK ROH Železáren, Zdena Nováková: O skleněném vrchu, r. Vlasta Kubíčková. Účast na KF divadelních souborů hrajících pro děti, Třebíč - cena za herecký výkon Janu Hlaváčovi.

1988 Divadlo Hanácké obce ZK ROH n.p. Železárny Prostějov, 48 členů (32 členů), vedoucí Vladimír Dadák.

1989 - A. P. Čechov, Jan Werich: Medvěd – Slzy, které svět nevidí, účast na KP v Blansku.
1992 - František Němec: Paragrafy z pavlače, dramatizace a režie Jana Hrušková, účast na KP v Blansku.
1995 - R. Anderson: Poznání šokem, účast na KP Kojetín
1998 - Alfréd Radok a Marie Tesařová: Podivné příběhy pana Pimpipána. Účast Hanácký div. máj. Doporučení na 1. místě na NP Popelka Rakovník.
2005 - Karel Poláček-Hana Lužná: Edudant a Francimor, účast na KP.
2005 - Jiří Čapoun: Strakatá komedie, r. Hana Lužná. Účast na Znojemském stromě pohádek.
2008 - J. Lada - A. Koenigsmark: Byl jednou jeden drak, r. Hana Lužná. Účast KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou.
2008 Ženský boj.

???? - principálka souboru Hana Lužná.

2012 - Divadlo Hanácké obce, podle předlohy Karla Čapka Hana Lužná: Kláro…! aneb Jak se (také) dělá divadlo. Účast na KP Divadelní Kojetín - diplom soubor za kolektivní herecký výkon a Hana Lužná za dramatizaci.

2012 - Divadlo Hanácké obce, Helena Němcová, Václav Vedral: Čarodějnická zkouška. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - cena Jarmile Novákové za postavu Důrasky, čestná uznání Kateřině Burešové za postavu Evizny a Petře Vidmuchové za postavu Teryzny.

2015 - Divadlo Hanácké obce, Vladislav Vančura: Kubula a Kuba Kubikula, r. Hana Lužná. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - čestné uznání Petře Vidmuchové za roli Kubuly a cena Haně Lužné za dramatizaci - doporučení na 2. místě na NP Popelka Rakovník.

2015 - V rámci souboru pracuje i skupina středoškoláků – „Divadlo na schodech“. Tito mladí studenti se zapojují do činnosti „dospělého“ souboru, ale připravují i vlastní projekty.

2016 - Karel Čapek, Hana Lužná: Pohádka pošťácká, režie Hana Lužná. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - čestné uznání Haně Lužné za scénář.

2017 - Divadlo Hanácké obce, O. Wilde: STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ, r. Hana Lužná. Účast na KP Kojetín - čestné uznání Václavu Lužnému za herecký výkon v roli Sira Simona de Canterville.

2019 - Divadlo Hanácké obce, Karel Čapek: O tlustém pradědečkovi. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - doporučení na NP Popelka, Rakovník.

2021 - Divadlo Hanácké obce, Jan Werich: Až opadá listí z dubu. Účast na Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - cena Václavu Lužnému za roli čerta a Kateřině Hasové za roli hospodské, čestné uznání Lukáši Kameníčkovi za roli Čupery a Janě Veselé za kostýmy.
Bibliografie:
BERAN, Václav: Znojemský strom pohádek. (Medvěd a víla.) Amatérská scéna 1979, č. 5, s. 19.

BEZOUŠKOVÁ, Simona: Krajské přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2008 - Němčice nad Hanou – Hanácký divadelní máj. Amatérská scéna 2008, č. 4, s. 46-47.

BLÁHA, Cyril: O divadelní festival Pobečví. Amatérská scéna 1973, č. 8, s. 10.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Alena Urbanová: Činoherní divadlo pro děti v letech 1945-1989. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 275, 277.

CÍSAŘ, Jan: Primus inter pares?. Amatérská scéna, roč. 26 (Ochotnické divadlo 35), č. 7, 1989, s. 5-6, 3 foto. Referát z Krajské přehlídky amatérských souborů Jihomoravského kraje v Blansku 21.-23. 4. 1989.

ČTYŘICET let Divadla Hanácké obce. 1927-1967. Prostějov, Závodní klub Železáren Prostějov, odbor Divadla Hanácké obce 1967. /32/ s., fot.v textu. kDÚ

DIVADLO NS v Prostějově - 10 let práce. Prostějov 1937. Viz ALBA.

KODEŠ, Jaroslav: Hanácký divadelní máj 2005. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 44-46.

MATULA, Bohumil: Štramberské Divadelní úterky posedmé Amatérská scéna č. 5, s. 8

SCHEJBAL, Milan: Jižní Morava "to jistí". Amatérská scéna 1992, č. 7, s. 2-3.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

URBANOVÁ, Alena: Prosíme, hrajte nám veselé divadlo. Amatérská scéna, roč.16 (Ochotnické divadlo 26), č. 5, květen 1979, s. 3-4. Referát o Národní přehlídce amatérského divadla pro děti v Ostravě-Porubě.

STROTZER, Milan: Hanácký divadelní boom 1998. Amatérská scéna 1998, č. 3, s. 16-18.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 301.

ZÁVODSKÝ, Vít: Blansko jubilejní a úspěšné. Amatérská scéna 1992, č. 7, s. 4-5.

ZÁVODSKÝ, Vít: Soudničky na jevišti (Div. Hanácké obce Prostějov). Amatérská scéna 1992, č. 12, s. 8
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.(Celkem 3 evid. karty v kART.)

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Obrázky

Přerov, výsledky krajské soutěže, novinový článek, 1947
Prostějov, Hanácká obec, Sokyně, 1972
Prostějov, DHO
Prostějov, DHO
Prostějov, DHO
Prostějov, DHO
Prostějov, DHO
Prostějov, DHO, A. Soldánová
Prostějov, DHO, Bejvávalo - plakát, 1939
Prostějov, DHO, Carevič - plakát, 1940
Prostějov, DHO, Carevič, 1940
Prostějov, DHO, Čí jsi holčičko
Prostějov, DHO, Divá Bára
Prostějov, DHO, Hold Karlu Kramářovi
Prostějov, DHO, J.Kraus
Prostějov, DHO, J.Zlámal
Prostějov, DHO, Jeník, Drátva
Prostějov, DHO, Josef Čepl
Prostějov, DHO, Josef Linder
Prostějov, DHO, Kolíne, Kolíne
Prostějov, DHO, kronika souboru
Prostějov, DHO, kronika souboru
Prostějov, DHO, Liliom
Prostějov, DHO, Liliom
Prostějov, DHO, M. Novotná, 1943
Prostějov, DHO, nápověda Kubes
Prostějov, DHO, orchestr
Prostějov, DHO, Paganini - plakát, 1942
Prostějov, DHO, Páni - program, 1943
Prostějov, DHO, Paní Mariánka, matka pluku - program. 1943
Prostějov, DHO, Podej štěstí ruku - plakát, 1936
Prostějov, DHO, Polská krev - plakát, 1937
Prostějov, DHO, Pražský flamendr - plakát, 1943
Prostějov, DHO, Pražský flamendr - plakát, 1943
Prostějov, DHO, program. časopis, jh. Rudolf Lampa v operetě Paganini, 1942
Prostějov, DHO, Srdce na uzdě, Turek
Prostějov, DHO, Stiksa, Ječmínek
Prostějov, DHO, Syn bohů
Prostějov, DHO, T. Leitner
Prostějov, DHO, Třetí zvonění - Stvoření lásky - plakát, 1943
Prostějov, DHO, Urban
Prostějov, DHO, Vzpomínkové oslavy F. Krumlovského
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Palackého třída 27- plakát, 1942
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Až opadá listí z dubu, KP HDM 2021
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Až opadá listí z dubu, KP HDM 2021
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Čarodějnická zkouška, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2012
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Kašpárek a loupežníci, 1971
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Kubula a Kuba Kubikula, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Medvěd a víla, 1979.
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, O tlustém pradědečkovi, KP Hanácký divadelní máj 2019.
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, O tlustém pradědečkovi, KP Hanácký divadelní máj 2019.
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Podivné příběhy pana Pimpipána, 1998.
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Pohádka pošťácká, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2016
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Pták Ohnivák a liška Ryška, 1973
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Víkend uprostřed týdne, 1976.
Prostějov, Hanácké obce, Pták Ohnivák a liška Ryška, 1974
Prostějov, Železárny, Víkend uprostřed týdne, 1976
Prostějov, ZK ROH Železárny n. p., Podivné příběhy pana Pimpipána, 1965
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950
Znojmo, Znojemský strom pohádek 1987 - zpravodaj č.1


Mapa působení souboru - Divadlo Hanácké obce / Nár. sdružení / Národní sjednocení / ZK ROH Železárny / Divadlo na schodech

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Prostějov, DHO, J.Zlámal
Prostějov, DHO, T. Leitner
Prostějov, DHO
Prostějov, DHO, Pražský flamendr - plakát, 1943
Prostějov, ZK ROH Železárny n. p., Podivné příběhy pana Pimpipána, 1965
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Kašpárek a loupežníci, 1971
Prostějov, Hanácká obec, Sokyně, 1972
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Pták Ohnivák a liška Ryška, 1973
Prostějov, Hanácké obce, Pták Ohnivák a liška Ryška, 1974
Prostějov, Železárny, Víkend uprostřed týdne, 1976
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Víkend uprostřed týdne, 1976.
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Medvěd a víla, 1979.
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Podivné příběhy pana Pimpipána, 1998.
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Čarodějnická zkouška, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2012
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Kubula a Kuba Kubikula, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Pohádka pošťácká, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2016
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, O tlustém pradědečkovi, KP Hanácký divadelní máj 2019.
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, O tlustém pradědečkovi, KP Hanácký divadelní máj 2019.
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Až opadá listí z dubu, KP HDM 2021
Prostějov, Divadlo Hanácké obce, Až opadá listí z dubu, KP HDM 2021


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.