Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 43
Rok: 1973
Začátek: 3.8.1973
Konec: 11.8.1973
Národní festival zájmové umělecké činnosti k 25. výročí Vítězného února. Národní přehlídka amatérských divadelních souborů.
Účast souborů:
Ostrava – Vítkovice, Divadelní soubor ZK VŽKG, Josef Kajetán Tyl: Kutnohorští havíři, r. Branislav Křanovský, Čestné uznání

Slaný, Slánská scéna, dramatický odbor ZK ROH, Maxim Gorkij – Bertolt Brecht: Matka, r. Jaroslav Vágner, Cena rady KNV Východočeského kraje

Kroměříž, Divadelní soubor PAL – Magneton, František Hrubín: Křišťálová noc, r. Alois Hajda, Cena českého ústředního výboru Socialistického svazu mládeže

Karlovy Vary, Divadelní studio D3, Herrman Heyermans: Loď jménem Naděje, r. Miloš Honsa

České Budějovice, Divadlo pro 111 PKO, Nikolaj Vinnikov: Když rozkvete akát, r. Antonín Bašta

Jaroměř, Divadelní soubor Vrchlický ZK Mír, Ivan Olbracht: Bratr Žak, r. Jindra Wagenknecht

Plzeň, Divadelní soubor I. ZK Škoda, Nikolaj Vasiljevič Gogol: Mrtvé duše, r. S. Trčková, Cena ministerstva kultury ČSR

Bechyně, Divadelní soubor letištního klubu a OB, Vojtěch Cach: Paní Kalafová, r. J. Konvalinka

Martin, Divadelní soubor DK ROH Turčianských strojíren, Ivan Sergejevič Turgeněv: Noc v krčme U velkého diviaka, r. Stanislav Párnický, Izabela Gajdošová, Čestné uznání
Lektoři:
Porota:
BENEŠ, Jiří, vedoucí redaktor Amatérské scény, předseda Ústředního poradního sboru pro divadlo

CÍSAŘ, Jan, Doc. PhDr., DAMU Praha

DOPITA, Zdeněk, JUDr., vedoucí dramatického odboru konzervatoře v Brně

ETZLER, Miroslav, odborný asistent Pedagogické fakutly v Ostravě, herec hrušovského divadelního souboru, člen ÚPS pro divadlo

KOLESA, Radomil, ředitel Divadla Vítězného února v Hradci Králové, člen ÚV SDU

LICHARDOVÁ, Olga, vedoucí divadelního oddělení Osvetového ústavu Bratislava

PALLA, Josef, režisér divadla E. F. Buriana Praha

ŠINDELÁŘ. Jaroslav, náměstek ředitele pro úsek ZUČ Ústavu pro kulturní výchovnou činnost Praha

Lektoři Klubu mladých divadelníků:
BAŠTA, Antonín

KOTVA, Václav

PAVELKOVÁ, Soňa
Paralelní akce:
Klub mladých divadelníků ve Velkém Dřevíči pod vedením lektorů: Antonín Bašta, Soňa Pavelková a Václav Kotva.
Hronovská představení hodnotila porota, uskutečnily se diskusní kluby, volná tribuna a přednáška dr. Jaromíra Černého na téma Zdeněk Nejedlý a jeho vztah k JH.
Osobnosti:
BENEŠ, Jiří
CÍSAŘ, Jan
DOPITA, Zdeněk
ETZLER, Miroslav
KOLESA, Radomil
LICHARDOVÁ, Olga
PALLA, Josef, režisér divadla E. F. Buriana Praha

ŠINDELÁŘ. Jaroslav, náměstek ředitele pro úsek ZUČ Ústavu pro kulturní výchovnou činnost Praha
Bibliografie:
43. JIRÁSKŮV Hronov 3. – 11. 8. 1973. Bibliografie k 43. ročníku. In: Jiráskův Hronov 1931 – 1981. Hradec Králové, Státní vědecká knihovna Zdeňka Nejedlého 1982, s. 192 - 195.
43. JIRÁSKŮV Hronov. Dokumenty - kritiky - fotografie. Sest. VAVROUŠEK, Václav. Hronov, Přípravný výbor. Spoluvyd. KKS Hradec Králové 1974. 64 s.
43. JIRÁSKŮV Hronov. Národní přehlídka amatérských divadelních souborů. Programový bulletin. Texty o souborech a inscenovaných hrách PRŮŠA, Petr. Hronov, Přípravný výbor 1973. 46 s.
BENEŠ, Jiří - CÍSAŘ, Jan: Hodnocení hronovských představení. AS 1973, č. 10, s. 4-7.
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. č. 1039/73, s. 93 - 94.
CÍSAŘ, Jan: Mládí amatérismu. Amatérská scéna, roč. 10 (Ochotnické divadlo 19), č. 11, listopad 1973, s. 2 - 4, 5 foto. Zhodnocení Jiráskova Hronova.
KLUSÁK, Milan: OD - nedílná součást naší národní kultury. AS 1973, č. 10, s. 1-2.
KOLESA, Radomil: Perspektivy socialistického amatérského divadla. AS 1973, č. 10, s. 2-3.
MAREK, Milan: Ministr kultury ČSR v Hronově. Nový čas, 1947, č. 52, s. 1.
MAREK, Vlastimil: Zápas o kvalitu ochotnického divadla, o jasné názorové stanovisko (1961 - 1980). In: 55 Jiráskových Hronovů, Praha, Ústav pro kulturně výchovnou činnost 1986, s. 40 - 58.
MIKOLA, Marian: OD a harmonický rozvoj člověka. Pravda, 16. 8. 1973, s. 5.
SOCHOROVSKÁ, Valerie: Jiráskův Hronov skončil. Mladá fronta, 15. 8. 1973, s. 4.
STAŇKOVÁ, Eva: Festival splnil své poslání. Pochodeň, 14. 8. 1973, s. 2.
ŠAFAŘÍKOVÁ, Dagmar: Poezie, divadlo, festivaly. Učitelské noviny 1973, č. 31, s. 12.
VAVROUŠEK, Václav: 43. Jiráskův Hronov. Pochodeň, 19. 7. 1973, s. 5.
VAVŘIČKA, Josef: Dvě poznámky k 43. Jiráskovu Hronovu. AS 1973, č. 11, s. 5-6.


Odkazy na obrazový materiál
43. JIRÁSKŮV Hronov. Dokumenty - kritiky - fotografie. Sest. VAVROUŠEK, Václav. Hronov, Přípravný výbor. Spoluvyd. KKS Hradec Králové 1974. 64 s.
Recitační soubor OKS Svitavy před Jiráskovým rodným domkem, s. 18
Ostrava – Vítkovice, Kutnohorští havíři, s. 33
Slaný, Matka, s. 34, 35
Kroměříž, Křišťálová noc, s. 36, 37
Karlovy Vary, Loď jménem naděje, s. 38, 39
České Budějovice, Když rozkvete akát, s. 40, 41
Jaroměř, Bratr Žak, s. 42, 43
Plzeň, Mrtvé duše, s. 44
Bechyně, Paní Kalafová, s. 45
Martin, Noc v krčmě U velkého diviaka, s. 46
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov 1973, Ka 37, i. č. 121

Související Přehlídky

Související Pojmy

Související Obrázky

43,JH, doprovodné programy - plakát, 1973.
43,JH, programový plakát, 1973.
43,JH, výtvarný plakát, 1973.
43.JH, Kroměříž, Divadelní soubor PAL – Magneton, František Hrubín: Křišťálová noc
43.JH, Lhota Lad, 1973,
43.JH, Lhota Lad. u pramene,  40 x na JH, 1973.
43.JH, Lhota Lad. u pramene,  40 x na JH, 1973.
43.JH, Lohniský Václav před JD, 1973,
43.JH, volná tribuna, ref, J,Císař, 1973,
43.JH, Výstava Tradice proletářské kultury, 1973,
Bechyně, DS Osvětové besedy a Letištního klubu, Paní Kalafová, 1973
České Budějovice, D 111, Když rozkvete akát, JH 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hronov, 43. Jiráskův Hronov, porota, 1973
Hronov, NP 43. Jiráskův Hronov, Almanach, 1974
Hronov, NP 43. Jiráskův Hronov, programová brožura, 1973
Jaroměř, Vrchlický ZK Mír, Bratr Žak, 1973
JH 1973
JH 1973
JH 1973
JH 1973
JH 1973
JH 1973, zahájení festivalu
JH 1973, zahájení festivalu
JH 1973, zahájení festivalu
JH 1973, zahájení festivalu
JH 1973, zahraniční účastníci a novináři v Novém Městě nad Metují
Karlovy Vary, D3,  Loď jménem Naděje, 1973
Karlovy Vary, Divadelní studio D3,  Loď jménem Naděje, 1973
Kroměříž, DO ZK Pal Magneton, Kříšťálová noc, 1973
L. Fíman a J. Postlová - svatba v roce 1973 na Jiráskově Hronově
Plzeň, Dialog ZK Škoda, Mrtvé duše, 1973
Slaný, Slánská scéna, Matka, 1973
Sochorovská, Lohniský, Vavřička na JH, asi 1943


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
43,JH, výtvarný plakát, 1973.
43,JH, programový plakát, 1973.
Bechyně, DS Osvětové besedy a Letištního klubu, Paní Kalafová, 1973
České Budějovice, D 111, Když rozkvete akát, JH 1973
Jaroměř, Vrchlický ZK Mír, Bratr Žak, 1973
Karlovy Vary, Divadelní studio D3,  Loď jménem Naděje, 1973
Karlovy Vary, D3,  Loď jménem Naděje, 1973
Kroměříž, DO ZK Pal Magneton, Kříšťálová noc, 1973
Plzeň, Dialog ZK Škoda, Mrtvé duše, 1973
Slaný, Slánská scéna, Matka, 1973
Hronov, NP 43. Jiráskův Hronov, Almanach, 1974
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov, 1973


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.