Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: VŽKG / Kol. mladých / DK ROH (DKP)/ Divadlo pracujících / Impuls

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1945
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1992
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x
1945 založen DS DK ROH Vítkovic, začínal jako Zábavní kroužek ROH VŽ (Vítkovické železárny), zprvu organizoval zábavy a recitační vystoupení.
(Název souboru se proměňoval: Divadlo pracujících VŽKG, Divadelní soubor ZK ROH VŽKG na DS DK pracujících VŽKG středisko Vítkovice až na konečný název po přechodu do DK Vítkovice v Moravské Ostravě; v roce 1982 přijal název Impuls.)

Postupně se připojovaly mládežnické kolektivy jiných závodů VŽ - mládežnický Zábavní kroužek šroubárny VŽ, Mládežnický klub strojírny a Mládežnický klub učňovského domova VŽ.
Rozšiřující se činnost si vynucuje první kontakty na profesionální umělce (Ladislav Holub, později Vlasta Vlasáková, Miloslav Holub, Jiří Dalík aj.). Kolektivy sjednotil režisér Ladislav Holub.
Dramatický odbor (140 členů), utvořeny kulturní úderky.

1948 Sklárna (Fr. Spitzer), 100 repríz, úspěchy v soutěžích. 1945-1949 5 premiér, 116 představení.

1950 150 členů. Rozšiřující se spolupráce s profesionály (např. Václav Lohniský jako režisér) znamenala zkvalitnění práce, změnu v repertoáru (L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, A. Jirásek: Jan Žižka, G.Preissová: Její pastorkyně apod.)
1950-1959 přineslo zkvalitnění práce.
1950 se jednatelem souboru stává Čeněk Halška, který se také stal výraznou hereckou osobností.
1951 při reorganizaci spolkové činnosti přišli ochotníci z rušených spolků Tyl, Havlíček, Beskyd. To umožnilo uvádět 4-5 premiér ročně, vysoká reprízovost, zájezdy.

1952 založena skupina Kolektiv mladých. Mladí členové se věnovali pohádkám (V. Plumlovská: Zlatá nit, V. Nejedlý: Čtverák hastrman) pod vedením Jindřicha Michla.
1952 změna názvu na Divadlo pracujících VŽKG, potom na DS DK VŽKG. Současná drgie.
1954 dramatizace románu K. V. Raise: Kalibův zločin, hráno i na zájezdech, mj. v Bartošovicích.
1955 Miloslav Stehlík: Nositelé řádu, režie František Arleth, vítězství na JH.
1956 ocenění na JH Selská láska (Stehlík), psáno pro tento soubor, začátek užší spolupráce s autorem. Režie Fr. Arleth, h. Ad. Král, výrazné tvůrčí osobnosti po mnoho let. Jiné úspěšné insc. Svítání nad vodami (Procházka), Mariana Pinedová (Lorca), Mordová rokle (Stehlík), Slavnost lampionů (Pfeifer) ad.
1956-1966 spolupráce se Státním divadlem v Ostravě (Vladislav Hamšík, v. Vl. Šrámek - do 1978).
1954-1967 pořadatel Vítkovické divadelní žatvy.
Družební spolupráce s DS Kysucan Vysoké nad Kysucou.
1950-1959 32 premiér, z toho 8 pro děti, celkem 260 představení.
1957 - J. Procházka: Svítání nad vodami, účast na NP ve Svitavách.
1960 Stehlík: Mordová rokle, účast na VII. Michálkovické div. přehlídce a na KP ve Frenštátě, přesná a jasná koncepce Arlethovy režie, na frenštátské KP ale dosud nehotové představení.
1960 - Miloslav Stehlík: Mordová rokle. Účast na Divadelní máj, Krnov.

V 60. letech přišli do souboru členové zaniklého Sdružení Sokola-Tůmy.
1960-1969 21 premiér, 251 představení.

1961 účast na JH s Tvrdohlavou ženou, poté na Celoslovenském festivalu ochotnických souborů.
1962 a 1969 hostování ve Vídni.
1964 Becher - Gregor: Případ Denzinger, dobrý výkon A. Krále v roli komisaře Fischera, účast na VII. DF v Napajedlech.
1965 Kleist: Rozbitý džbán, účast na KP ve Frenštátě p. R.
1966 ve Volgogradu.

Koncem 60. let přišel jako umělecký poradce do souboru Bronislav Křanovský, tehdejší inspektor odboru kultury MNV v Ostravě. Stal se významným režisérem souboru až do roku 1983
Nejúspěšnější insc. Rozbitý džbán, Bílá nemoc, Dobrý voják Švejk, Její pastorkyňa.

1969 - Gabriela Preissová: Její pastrokyňa. Účast na Divadelní máj, Krnov.
1970-1979 rozšíření dramaturgie hl. o cizí autory, insc. Kutnohorští havíři, Překroč svůj stín (Zahradník), Vrána vráně oči nevyklove (Ostrovskij).
1970 - Ostrava-Vítkovice DS DK VŽKG, N. A. Ostrovskij: Vrána vráně oči nevyklove (po loňské Pastorkyni zklamání). Účast na Hrušovském divadelním jaru, Ostrava-Hrušov. Účast na Divadelní máj, Krnov.
1971 Maryla; Ivan Stodola: Král Svatopluk.
1971 - Ivan Stodola: Král Svatopluk. Účast na Divadelní máj, Krnov.
1972 VŽKG Ostrava-Vítkovice, Nestroy: Talisman, režie Br. Křanovský, nepodařilo se překlenout rozdíly hereckého stylu, v závěru hry se ztratil rytmus i fraška.
1973 - J. K. Tyl: Kutnohorští havíři, režie Branislav Křanovský, JH. Účast na Divadelní máj, Krnov.
1974 - Jozef Gregor Tajovský: Ženský zákon, JH. Účast na Divadelní máj, Krnov.
1975 - Osvald Zahradník: PŘEKROČ SVŮJ STÍN, r. Bronislav Křanovský. Účast na Štramberské divadelní úterky. Účast na Divadelní máj, Krnov.
1975 - M. Marková: TANEC S ČERTEM. Ůčast na ObP Čechova Olomouc.
1977 - Zdeněk Bláha: Maryla, r. Bronislav Křenovský. Účast na Divadelní máj, Krnov.
1978 A. Fredro: Dámy a husaři. Vítěz 15. ročníku ŠDÚ.

1978 soubor navázal kontakty s profesionálním hercem, režisérem divadelním i televizním, Aloisem Müllerem, který do té doby pracoval v DS v Hrušově. Po ukončení činnosti DS Hrušov se do souboru vrátil Miroslav Etzler, Dušan Zakopal a přišli i další členové z Hrušova (Oldřich Kubečka, Jaromír Žebrák, Emil Wolf a další), kteří značnou měrou ovlivnili další uměleckou úroveň a činnost souboru.
Soubor byl veden stabilizovaným výborem (později Radou) s důkladnou funkční členitostí: předseda, jednatel, jevištní, kronikář, hospodář, dramaturg, režiséři.

1978 - D. Ivanov - V. Trifonov: (Úhlopříčka 67) Ukřižování, 1979 účast na Štraberských div. pátcích, pro děti též Jílek: Sůl nad zlato.
1978 - Dmitrij Ivanov - Vladimír Trifonov: Ukřižování / Úhlopříčka 67, r. Alois Müller. Účast na Krajský divadelní festival amatérských souborů, Odry.

1981 se Alois Müller stal placeným uměleckým vedoucím a organizačním vedoucím se stal Radislav Kohut, dlouholetý člen souboru.
Od 1982 změna názvu na Impuls, DS DK ROH Vítkovic. Vydávali vlastní čas. Puls, každoroční udělování souborové ceny Malý Vítek nejaktivnějším členům, orientace na mladého diváka. 1980-1985 generační proměna souboru, zkvalitnění činnosti, příchod skupiny členů z hrušovského DS, r. Al. Müller, vrací se Etzler, h. a r. Zakopal.
1980 Kapka rosy (Müller), Ženitba, Gazdina roba.
1980 Účast na VIII. Svitavách.
1981 G. Preissová: Gazdina roba, účast na Štraberských div. pátcích.
1982 pro děti Bubáci (Grym), klubové večery, Sluha dvou pánů, Cirkus vzhůru nohama aneb Klauni.
1982 Alois Müller-Ladislav Matějka: Kapka rosy. Účast na NP Divadelní Máj, Krnov - držitel Putovního poháru a štítu města Krnova.
1982 Účast na 52. Jiráskově Hronovu.
1984 - Fráňa Šrámek: Měsíc nad řekou. Účast na NP Divadelní Máj, Krnov.
1945-1985 hrál téměř na 150 místech doma i v zahraničí.

1985 se značně zhoršily podmínky pro činnost souboru ve středisku ve Společenském domě ve Vítkovicích.
Přestěhoval se do DK Vítkovice se sídlem v Moravské Ostravě. Hrál na loutkovém jevišti a tomu se přizpůsobil repertoár i způsob inscenování. Starší členové souboru odcházeli, mladí přešli na hraní pohádek a na inscenování méně náročných scének a titulů.

Posledními inscenacemi byly –
J.Zeyer: Radúz a Mahulena (režie Irena Rozsypalová – herečka SDO),
J.Jílek: Pták Ohnivák a liška Ryška (režie M.Václav – výtvarník SDO),
úprava J.Trnky: Zahrada (do titulu Karkulka Šípková, režie Dušan Zakopal) a
pantomimické pásmo Vademekum životem autorů a interpretů Aleny Sopouškové a Karla Praise (pozdějšího zakladatele profesionální pantomimické scény Klaunské divadlo Mimo Ostrava).
1986 Ptáci (Aristofanes). Režie Al. Müller, výprava A. Rychecký, účast na Jiráskově Hronovu.
1987 - Pavel Grym: Šíleně prolhaná princezna. Účast na NP divadla pro děti ve Stráži pod Ralskem.
1988 v režii Lubomíra Ivánka inscenováno monodrama B. Polívky Nejsem svůj pes v interpretaci Dušana Zakopala (hráno až do roku 1990).
1988 Divadelní odbor střediska Domu kultury VŽKG Ostrava - Vítkovice, 34 členů, vedoucí Čeněk Halška.
1988 Divadelní soubor IMPULS - soubor (činoherní, pantomima) Domu kultury ROH Vítkovic, Ostrava l, 47 členů (38 členů), vedoucí Irena Rozsypalová (Alois Müller).
Soubor byl ale stále veden stabilizovaným výborem (radou), jejími členy ved. tvůrčí osobnosti. Častá účast na vrcholných přehlídkách, reprezentace v zahraničí.
1989 A. Sopoušková, též režie: Zítra, 3. NP jednoaktových her Želeč, cena A. Sopouškové za autorský nápad.

Stav provozně-technického zařízení nepříznivě ovlivňoval činnost na loutkové scéně.
Po roce 1990 došlo k rekonstrukci a následné privatizaci DK (vznikla akciová společnost).
Tak zanikly provozní podmínky pro činnost souboru, který nenalezl možnosti působení jinde v Ostravě a
1992 činnost ukončil.
Za dobu 47letého trvání byl vítkovický soubor s bohatou a úspěšnou kulturní ochotnickou činností mnohokrát reprezentantem města, účastníkem mnoha přehlídek celostátního významu.
Souborem prošlo téměř 350 ochotníků, z nichž řada se profesionalizovala, uvedeno 83 inscenací v 1078 představeních.
Byl to soubor s nejdelší dobou nepřetržité činnosti a v 80. letech dvacátého století nejstarší ochotnický soubor v Ostravě.

1993 ještě soubor uveden v Adresáři IPOS,
vedoucí ing. Lub. Ivánek, ve skutečnosti již nepracoval.

Účast i na "drobnějších" přehlídkách a soutěžích:
Klubová tvorba Olomouc,
Národní přehlídka monologů Hlinsko,
Krajská přehlídka jednoaktovek.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 273.

BÁCHORSK, M.: Významné jubileum. (25 let DS.) Ostravský večerník 1. 8. 1971.

BENEŠ, Jiří: Poznámky z Přerova a ze Svitav. Ochotnické divadlo 1957, č. 8, s. 159-161.

BOKOVÁ, Vlasta: Celoslovenský festival ochotnických souborů. Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 178-180.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 191, 280.

DITTLER, Karel: XIV. festival severní Moravy ve Frenštátě pod Radhoštěm na sklonku loňského roku. AS 1973, č. 2, s. 9-10.

HALŠKA a kol.: Impuls – DS Dům kultury ROH Vítkovic, 1945-1985. Ostrava, DK ROH 1985. kART. HALŠKA, Č.: Jeden z nejlepších. (O počátcích i současné činnosti DS DK.) Ostravský večerník 1. 8. 1971, s. 3.

IMPULS, který neslábne. (40 let souboru.) Podepsáno buk. Ostravský večerník 26. 11. 1985, s. 4.

JURÁK, Miroslav, Dr.: Pátá bilance souborů ostravského kraje. Ochotnické divadlo 1960, č. 7, s. 150-151.

KOKTA: Vysoký, ale přece jen průměr, Amatérská scéna 1965, č. 8, s. 14-15.

MACEK, Stanislav: Divadelní ochotníci v Bartošovicích a Hukovicích. Poodří 2007, č. 1

MATULA, Bohumil: Jak Ondráš dobyl Štramberk. Amatérská scéna 1981, č. 9, s. 15–16.

MATULA, B.: Štramberské divadelní pátky. Amatérská scéna 1979, č. 8, s. 16.

PETRÁSEK, J.: Vítkovický jubilant. (Výročí souboru.) Nová svoboda 29. 7. 1980, s. 2.

POCHMON, J.: Z krajských přehlídek - Přerov. Amatérská scéna 1980, č. 6, s. 2.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Srage. (DS Impuls 1986, Aristofanés: Ptáci, př. F. Stiebitz, r. A. Muller, v. Rychecký.) Studia graeca et latina (Theatralia). Eirene XXXVII, s. 121.

ŠINDELÁŘ, Jaroslav - VEDRAL, Jaroslav - VALENTA, J.: Náš přítel Shakespeare?. (Samostatné referáty o festivalu amatérských souborů v Napajedlech, spojené pod jedním nadpisem.) Amatérská scéna 1964, č. 6, s. 12-14, foto.

ŠTULA, Lubomír: VII. Michálkovická divadelní přehlídka (1960). Ochotnické divadlo 1961, č. 2, s. 42.

VOSTRÝ, Jaroslav: Petr Čepek. Talent a osud. Praha, Achát 1996, s. 15.

ZAKOPAL, Dušan: Místopis okresu. Rkp. 1999. 39 s. kART.

ZBAVITEL, M.: Čtyřicet let Impulsu. AS 1986, č. 3, s. 4–5.

Divadlo na Moravě 1, s. 104–105; Divadlo na Moravě 2, s. 58.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky, nezpracováno

Opava, DSZM:
Arch. mat. z 80. let (zpracovala S. Pracná)

Praha, Nipos, DČAD, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Obrázky

26.JH, Ostrava-Vítkovice, Divadelní odbor závodního klubu Vítkovických železáren Klementa Gottwalda, Miloslav Stehlík: Selská láska
26.JH, Vítkovice, Divadelní odbor závodního klubu Vítkovických železáren Klementa Gottwalda, Miloslav Stehlík: Selská láska
40.JH, Ostrava-Vítkovice, DK, Ostrovskij, Vrána vráně oči nevyklove, 1970
52.JH, Impuls Vítkovice, Kapka rosy,1982.
56.JH, Ostrava-Vítkovice, Divadelní soubor Impuls DK ROH Vítkovice, Aristofanes: Ptáci, r. Alois Müller
56.JH, Ostrava-Vítkovice, Divadelní soubor Impuls DK ROH Vítkovice, Aristofanes: Ptáci, r. Alois Müller
Černoch, Pavel, Ostrava, DS Domu kultury pracujících VŽKG, středisko Vítkovice, Jak se kradou princezny, 1971–1972
Černoch, Pavel, Ostrava, DS Domu kultury pracujících VŽKG, středisko Vítkovice, Jak se kradou princezny, 1971–1972
Černoch, Pavel, Ostrava, DS Domu kultury pracujících VŽKG, středisko Vítkovice, Jak se kradou princezny, 1971–1972
Černoch, Pavel, Ostrava, DS Domu kultury pracujících VŽKG, středisko Vítkovice, Jak se kradou princezny, 1971–1972
Černoch, Pavel, Ostrava, DS Domu kultury pracujících VŽKG, středisko Vítkovice, Král Svatopluk, 1971–1972
Černoch, Pavel, Ostrava, DS Domu kultury pracujících VŽKG, středisko Vítkovice, Král Svatopluk, 1971–1972
Černoch, Pavel, Ostrava, DS Domu kultury pracujících VŽKG, středisko Vítkovice, Král Svatopluk, 1971–1972
ETZLER, Miroslav, Ostrava - na Jiráskově Hronovu 1980
Král Adolf, o něm Etzler Mir. čl. Královské bohatství, AS 1966, č. 2  (neúplný)
Miroslav Etzler - vpravo, JH 2. polovina 60. let
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Ostrava, DS Impuls VŽKG, Zítra, 1989
Ostrava, Impuls, Nejsem svůj pes
Ostrava, Impuls, O škodlivosti tabáku
Ostrava-Hrušov, Hrušovské chemické závody, Bludiště, 1967
Ostrava-Hrušov, Hrušovské chemické závody, Dva na koni ..., 1972
Ostrava-Hrušov, Miroslav Etzler jako Václav Václav v Podivném odpoledni dr. Zvonka Burkeho, 1967
Ostrava-Vítkovice, DS DK Vítkovice, Ptáci, JH 1986
Ostrava-Vítkovice, DS VŽKG, Ženský zákon, 1974
Ostrava-Vítkovice, Impuls, Cirkus  vzhůru nohama  aneb Klauni, Amatérská scéna 1985, č. 1, 4. s. obálky
Ostrava-Vítkovice, LS DKP, Don Šajn
Ostrava-Vítkovice, LS DKP, Don Šajn
Ostrava-Vítkovice, VIII. Vítkovická divadelní žatva - programový plakát, 1961
Ostrava-Vítkovice, VŽKG, Král Svatopluk, 1971
Ostrava-Vítkovice, VŽKG, Svítání nad vodami, 1957
Ostrava-Vítkovice, ZK ROH, Tvrdohlavá žena, 1961
Předání Zlatého  Tyla Ing. Dušanu Zakopalovi
Vítkovice, DKP, Don Šajn
Vítkovice, Impuls, Ptáci - program, 1985
Vítkovice, Impuls, Ptáci - program, 1985


Mapa působení souboru - VŽKG / Kol. mladých / DK ROH (DKP)/ Divadlo pracujících / Impuls

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Předání Zlatého  Tyla Ing. Dušanu Zakopalovi
Ostrava, Impuls, O škodlivosti tabáku
Ostrava, Impuls, Nejsem svůj pes
Ostrava-Vítkovice, VŽKG, Král Svatopluk, 1971
Ostrava-Hrušov, Miroslav Etzler jako Václav Václav v Podivném odpoledni dr. Zvonka Burkeho, 1967
Miroslav Etzler - vpravo, JH 2. polovina 60. let
40.JH, Ostrava-Vítkovice, DK, Ostrovskij, Vrána vráně oči nevyklove, 1970
Ostrava-Vítkovice, DS VŽKG, Ženský zákon, 1974
52.JH, Impuls Vítkovice, Kapka rosy,1982.
Vítkovice, Impuls, Ptáci - program, 1985
Ostrava-Vítkovice, DS DK Vítkovice, Ptáci, JH 1986
Ostrava, DS Impuls VŽKG, Zítra, 1989


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.