Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: BENEŠ, Jiří, redaktor OD a AS, Praha

Datum narození: 19.1.1925
Datum úmrtí: 5.10.1977
Místo úmrtí: Praha
Redaktor divadelních časopisů specializovaných pro amatéry, publicista, předseda poradních sborů (ÚDLUT, ÚKVČ), režisér, lektor, významný člen hodnotících porot, komisí, spoluzakladatel SČDO, všestranný rádce ochotníků v 50. 60. a 70. letech 20. století.

Absolvoval filosofickou fakultu UK (seminář prof. Mukařovského), původním povoláním středoškolský profesor češtiny a filosofie, celý svůj život věnoval aktivní práci v amatérských souborech, divadelní publicistice, organizování ochotnického divadla a vzdělávání členů souborů.

Redigoval časopisy:
1950-1954 LIDOVÁ TVOŘIVOST
1951-1952 ČESKOSLOVENSKÝ LOUTKÁŘ
1955-1963 OCHOTNICKÉ DIVADLO
1963-1970 REPERTOÁR MALÉ SCÉNY,
1964-1977 AMATÉRSKÁ SCÉNA
Pod jeho vedením se z osvětářského měsíčníku stal časopis, „který cílevědomě směřoval k tomu, aby byl obrazem ochotnického snažení, tribunou, na níž se tříbily názory na smysl a poslání ochotnického divadla i jeho organizaci. Časopis byl zbudován tak, aby byl i dokumentem o vývoji a proměnách ochotnického divadla.“ (Kokta)
Záběr časopisu cílevědomě zaměřoval k aktuálním potřebám měnící se amatérské tvorby, v 60. letech vytvořením přílohy, později samostatného časopisu Repertoár malé scény, průběžně na dokumentaci ochotnického hnutí. Časopis zachytil vývoj Jiráskova Hronova a řady dalších přehlídek, např. Soutěže tvořivosti mládeže, Soutěže vesnických souborů (do 1959), vznik Národních přehlídek, od 1970 Soutěž vesnických a zemědělských souborů, národní přehlídky v Žebráku a ve Vysokém nad Jizerou, přehlídky v Bruntále, Napajedlích, Krnově, Svitavách.
Na stránkách časopisu realizoval a organizoval spolupráci amatérů s profesionálními umělci, inicioval a zachycoval rozvíjející se mezinárodní vztahy, dokumentoval práci jednotlivých osobností, zachycoval vývoj vzdělávací činnosti i komentoval vztahy s tehdejšími „zřizovateli“ souborů.

Publikační činnost opíral o zkušenost aktivního člena žižkovského studentského souboru S 13, potom režiséra amatérských souborů nejprve v divadelním souboru Tyl na Žižkově (1945), později Máj na Vinohradech, ale i z pohostinských režií např. v Radnicích. K nejúspěšnějším jeho inscenacím patřily: Půlnoční vlak (Ridley), Zapomeňte na Hérostrata (Gorin), Hrabě Monte Christo (Dumas), Zkoušky čerta Belínka (Horynová), na JH 1958 1. místo, Trojané (Corrinth), po uvedení na JH 1959 měla inscenace významný vliv na zaměření ochotnického divadla k práci s mladými a pro mladé (Beneš popsal práci na hře v publikaci Studio mladých).

Jeho publicistická práce i průběžný denní styk s divadelními soubory byly prolnuty intenzivním zájmem o organizační otázky ochotnického hnutí, které v situaci po likvidaci divadelních spolků a ochotnických organizací byly po roce 1948 velmi složité. Byl významným spolupracovníkem ÚDLUT (později ÚKVČ) v úsilí vybudovat síť poradních sborů při státních kulturních zařízeních.
Sám se stal předsedou ústředního poradního sboru pro divadlo při ÚDLUT. "Ústřední poradní sbor pro divadlo pod jeho vedením byl nesmírně agilní orgán, který aktivně a ovšem ne vždy bezkonfliktně pomáhal Ústavu plnit jeho úkoly, ale také prosazoval zájmy ochotníků i souborů." (Kokta)
Významně prosazoval myšlenku obnovení ochotnické zájmové organizace a podílel se na přípravách vzniku SČDO, vedl jeho komisi tiskovou a propagační. Podobný podíl měl i na vzniku Kruhu přátel Jiráskova Hronova.

Svou publicistikou, ale zvláště také průběžnou hodnotitelskou prací na přehlídkách, festivalech, prací lektorskou, i při jednotlivých častých návštěvách představení vybudoval tradici kritiky ochotnických představení. Diskuse o představení se po jeho příkladu stále častěji stávaly základem pro poučení tvůrců, podnětem k přemýšlení o vlastní divadelní činnosti.

Svoje divadelní zkušenosti shrnul do následujících publikací:
1959 Zkušenosti z ochotnické praxe. Smysl a etika ochotnické práce
1961 Studio mladých.
1962 O zásadách práce divadelních porot. Úvod do problematiky.
1965 Včerejšek, dnešek a zítřek ochotnického divadla.
1972 Co hrát. Tisíc her pro ochotnické soubory.
1973 Cesty za mladým divadlem.
Bibliografie:
Bibliografie:
Hodnocení:
CÍSAŘ, Jan: Dar osvěcovat. AS 1997, č. 5, s. 3.
CÍSAŘ, Jan: Jiří Beneš. In: FEMAD 1997. Programová brožura. Libice nad Cidlinou, Divadelní spolek Vojan 1997.
DOSTÁL, Pavel: Byli jednou dva: Jirka Beneš, Pavel Bošek. AS 1984, č. 2, s. 22.
JIŘÍMU Benešovi by bylo 75 let. (Podepsáno red. ) AS 1999, č. 6, s. 2.
KOKTA, Zdeněk: K nedožitým šedesátinám Jiřího Beneše. AS 1985, č.1, s. 5.
KOKTA, Zdeněk – CÍSAŘ, Jan – KYŠKA, Milan: Nekrology. AS 1977, č. 11, s. 4.
LHOTA, Ladislav: Vzpomínám na vzácného přítele ochotníků a dobrého člověka. AS 1987, č. 11, s.6.
ŠINDELÁŘ, Jaroslav: Dva dopisy…(1974). AS 1985, č. 1, s. 22.Publikace:
- Cesty za mladým divadlem. Praha, ÚKVČ 1973. 93 s.
- Co hrát. Tisíc her pro ochotnické soubory. Díl první: Hry socialisticky angažovaného repertoáru. Praha, StčKKS - Praha, KV SČDO 1972. 78 s.
- O zásadách práce divadelních porot. Úvod do problematiky. Skripta pro školení členů div. porot. Sv. l. Praha, ÚDLUT 1962. 30 s.
- Studio mladých. Knižnice ochotnického divadla. Praha, Orbis 1961. 145 s.
- Včerejšek, dnešek a zítřek ochotnického divadla. Knižnice ochotnického divadla.
Praha, Orbis 1965. 261 s.
- Zkušenosti z ochotnické praxe. Smysl a etika ochotnické práce. Knižnice ochot-nického divadla, sv. 3. Praha, Orbis 1959. 137 s.

Redakční práce:
AMATÉRSKÁ SCÉNA, Měsíčník. 1964-1977: Ved. red.
LIDOVÁ TVOŘIVOST, 1950-1954. Časopis pro divadelní, pěvecké, hudební, taneční, recitační a loutkářské soubory lidové tvořivosti, ved. red.
OCHOTNICKÉ DIVADLO, 1955-1963. Ved. red.
REPERTOÁR MALÉ SCÉNY, 1963-1970 (?). Red. BENEŠ, Jiří - VEDRAL, Jaroslav - BOŠEK, Pavel.
XXII. JIRÁSKŮV Hronov. Celostátní přehlídka vítězných divadelních souborů lidové umělecké tvořivosti 14.-25. srpna 1952. Jiráskovo divadlo v Hronově. Redakce: BENEŠ, Jiří. Praha, Osvěta 1952. 23 s.
ČESKOSLOVENSKÝ LOUTKÁŘ, 1951-1952. Odp. red.

Články:
-Cihly českého divadla. AS 1968, č. 1, s. 1-2.
- České ochotnické divadlo 1974. AS 1974, č. 8, s. 11.
BENEŠ, Jiří - VAVŘIČKA, Josef: Po válce. Charakteristika ročníků Jiráskova Hrnova od r. 1945. In: Čtyřicet Jiráskových Hronovů.
- Na okraj soutěže aktivity souborů čili proti romantické sentimentalitě. Divadlo 1949/50, č. 9, s. 414-416.
- Otázky ochotníckeho divadla. Zákl. div. kurz. 2. lekcia. Praha - Bratislava. Ústr. dom ĺud. umel. tvorivosti - Osvet. ústav 1963. 27 s.
- Pokus o typologii ochotnických souborů. AS 1966, č. 5, s. 12-15; č. 7, s. 10-11.
BENEŠ, Jiří - DOLANSKÁ, Slávka: Představení XXVI. Jiráskova Hronova. OD 1956, č. 9, s. 195-202.
- XXVI. Jiráskův Hronov - vítězství a směr. OD 1956, č. 9, s. 193-194.
- Dvacátý sedmý v řadě. OD 1957, č. 9, s. 193-194.
- Mladý Hronov. OD 1958, č. 9, s. 193-194.
- Jaký bude XXIX. Jiráskův Hronov. OD 1959, č. 4, s. 76.
- Jiráskův Hronov netradiční. Rudé právo, 19. 8. 1959, s. 4.
- Po XXIX. Jiráskově Hronovu. OD 1959, č. 10, s. 217.
- Profesionalizace (ochotnického divadla) jako strašidlo a jako opravdové nebezpečí. OD 1959, č. 7, s. 146-147.
- Z brněnského zasedání. OD 1959, č. 12, s. 271.
- K některým úkolům ochotnického divadla. OD 1960, č. 10, s. 240-242.
- Proč ano a proč ne. OD 1960, č. 8, s. 174-175.
- XXXI. Jiráskův Hronov. OD 1961, č. 10, s. 218-219.
- Před 32. JH. In: XXXII. JIRÁSKŮV Hronov 1962. Ústřední přehlídka divadelních souborů lidové umělecké tvořivosti. Přípravný výbor JH a ÚDLUT 1962.
- Poznámky k hodnocení 32. Jiráskova Hronova. OD 1962, č. 9-10, s. 193-195.
- Vybíral jsem soubory na 32. Jiráskův Hronov. OD 1962, č. 7, s. 150-153; č. 8, s. 182-185.
- Poslání 33. JH. In: 33. JIRÁSKŮV Hronov 1963. Celostátní festival divadelních ochotnických souborů. Hronov, Pracovní výbor JH 1963. 65 s., foto.
- Hronovské zrcadlo. OD 1963, č. 10, s. 217-219.
- Odkud a kam v ochotnickém divadle. AS 1964, č. 10, s. 2-5.
- Energičtěji než dosud. AS 1965, č. 10, s. 1-4.
- O budoucnosti ochotnického divadla. Osvětová práce 1965, č. 1, s. 6-7.
- Ještě jsme tady. Umelecké slovo, Bratislava 1966, č. 10, s. 222-225.
- Úspěch ochotnického divadla. Rudé právo, 17. 8. 1966, s. 2.
- 37. Jiráskův Hronov. AS 1967, č. 10, s. 9-10.
BENEŠ, Jiří - KOKTA, Zdeněk: Konference 38. Jiráskova Hronova. AS 1968, č. 10, s. 2-7.
- Demokratická příležitost. AS 1968, č. 6, s. 1-2.
- Letošní Jiráskův Hronov. Kulturní práce 1968, č. 11, s. 18-19.
- Hronovské glosy. Divadelní noviny 1969/70, č. 1, s. 7.
- Jenom ne idyla. Práce, 9. 8. 1969, s. 4.
- Malá hronovská konfrontace. Kulturní práce 1969, č. 10, s. 7-9.
- Záměry a výsledky, jednota a vůle. AS 1969, č. 10, s. 1-2.
- Záměry a výsledky. Práce 19. 6. 1969, s. 6.
BENEŠ, Jiří - VAVŘIČKA, Josef: Po válce (charakteristika ročníků 1945-1969). In: ČTYŘICET Jiráskových Hronovů. Almanach k 40. JH 1970. Praha, DÚ 1970.
- Dějiny poválečných Jiráskových Hronovů z ptačí perspektivy. AS 1970, č. 1-6, s. 24.
- Jiráskův Hronov a souvislosti. Práce, 6. 8. 1971, s. 6.
BENEŠ, Jiří - CÍSAŘ, Jan: Hodnocení hronovských představení. AS 1973, č. 10, s. 4-7.
- Ohlédnutí za Jiráskovým Hronovem. Práce, 16. 8. 1974, s. 7.
- Společenský význam amatérského divadla. Tvorba 1975, č. 40, s. 9.
- Hronovské vyznání krátké, docela subjektivní a torzovité. AS 1976, č. 10, s. 4-6.
- Národní přehlídka divadla pro děti Kralupy n. Vlt. 21.-25. VI. 1971. AS 1971, č. 9, s. 6.
- Vítězný Krnov. OD 1957, č. 7, s. 135-158.
- Obrana dětí. Ze závěrečné zprávy poroty II. národní přehlídky amatérského divadla pro děti. AS 1974, č. 1, s. 10.
- Důstojný start. AS 1975, č. 1, s. 2.
- Pro naše děti. AS 1976, č. 1, s. 8.
- Součet II. ŠP, OD 1957, s. 174 a 202.
- Mládež a ochotnické divadlo. In: III. ŠP. Programová brožura, 1959.
- ŠP a souvislosti. AS 1966, č. 6.
- Signály z Plzně a ze Svitav. OD 1955, č. 7, s. 149-152.
- Zamyšlení nad moravskými národ-ními přehlídkami. OD 1956, č. 7, s. 156-157.
- Poznámky z Přerova a Svitav. OD 1957, č. 7, s. 159-161.
- Kulturní záležitost celonárodního významu. AS 1973, č. 1, s. 1.
- Štafeta míří do Vysokého. AS 1974, č. 1, s. 6.
- Vzpomínka na Vysoké. AS 1976, č. 1, s. 6.
- Radost po Hronově. AS 1970, č. 12, s. 2. 1089, (Žebrák - Národní přehlídka vesnických souborů.)
Archivy:
Kart. ÚKVČ 1972.

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

40.JH, Oheň přátelství, Jiří Beneš, 1970
47. JH, Praha, DS Máj ÚKDŽ, Grigorij Gorin. Zapomeňte na Hérostrata, 1977
47.JH, Praha, Divadelní soubor Máj Ústředního kulturního domu železničářů, Grigorij Gorin. Zapomeňte na Hérostrata, 1977
Amatérská scéna, dopis redakce souboru Jiří, Poděbrady, 1974
BENEŠ Jiří - portrét
Beneš Jiří - portrét
BENEŠ, Jiří, asi Žebrák, 70. léta 20. stol.
BENEŠ, Jiří, rkp. čl. Lad. Lhoty Za Jiřím Benešem, 1987
Hronov, 43. Jiráskův Hronov, porota, 1973
Jan Císař a  Jiří Beneš, 1976
Miletín, Muzeum 4/06, Jiří Beneš
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 4. sál, 06, Jiří Beneš
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 4. sál, 06, Jiří Beneš.
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 4. sál, 06. panel, Jiří Beneš
Obálka publikace BENEŠ, Jiří: Cesty za mladým divadlem
Praha, Krajské kulturní středisko, Žebrák, seminář pro členy porot, asi 1975
Praha-Vinohrady, Máj,  Trojané, 1958
Praha-Vinohrady, Máj, Zapomeňte na Hérostrata, 1977
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 083, organizátoři
Radnice, Hornické divadlo Radnicka (dříve SDO), Trojané, 1960
Rakovník, Jiří Beneš v roce 1975
Šéfredaktor Amatérské scény Jiří Beneš.
Újezd u Svatého Kříže (do 1989 Újezd u Radnic), Kulturní klub OV Svazu družstevních rolníků, Půlnoční vlak, 1970
Vrchlabí, DS Šír, Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce, Beneš Jiří, r. Jan Sobotka,,1970 - plakát
Vysoké nad Jizerou, KDP, Rozborový seminář s porotou, 1976
Vysoké nad Jizerou, KDP, Zahájení přehlídky, 1976
Žebrák, Erbenův Žebrák 78, logo, 1978


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
BENEŠ Jiří - portrét
BENEŠ, Jiří, asi Žebrák, 70. léta 20. stol.
Obálka publikace BENEŠ, Jiří: Cesty za mladým divadlem
Radnice, Hornické divadlo Radnicka (dříve SDO), Trojané, 1960
Beneš Jiří - portrét
Jan Císař a  Jiří Beneš, 1976


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.