Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, ČOJ

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1876
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1876 ČOJ Tyl ustavena pod názvem Vzdělávací beseda Olymp v hostinci U Žižkova dubu (založila ji část členů z Pokroku za předsednictví B. Körnera).
1882 (1883) vznikla ze spolku Olymp Čtenářsko ochotnická jednota (ČOJ) Tyl, hrála v hostinci na Vackově (Malešická ul.).
1897 při župním představení na Žižkově ve dvoraně U Prokopa Velikého sehrán Rohovín Čtverrohý (Klicpera), režie Vamsoust, Směry života, Pokuta muže, Pan farář a jeho kostelník.
1898 předsedaF. Strunecký,
1898 Z Kolína do Prahy (na záj. do Velvar).

Čten. Och. jednota Tyl na Žižkově -
1906 - 17. 11. - oslavy 30. výročí trvání besedy se za výbor ÚMDOČ účastnili V. Trousil a Jíra. Program - v 1. polovině proslov, deklamace, zpěvy; 2. polovina veselohra Nalezenec (Tylova úprava), hráli v sále U Komenského. – představení pečlivě zpracováno, herci si vedli dobře. Problémem ovšem jako už dlouho bylo provizorní osvětlení, značně poškozovalo scénu. Na Žižkově stále není vhodné místo pro divadlo a přitom je zde hodně ochotnických spolků.
1907 - zahajovací představení zimní sezony - F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl.

1911 - ČOJ Tyl - J. Kühnl: Sever proti jihu.

20. léta ČOB Tyl. Členem cca 7 let technický úředník Jar. Marvan (1901-1974, od 1954 h. ND) - 1921 např. ve hrách Deskový statek - Fistr (Štech), Skryté štěstí (Sudermann), Večernice (Kukla). Ve 20. letech na vlastním jevišti U Kurelů týdně 1 premiéra, na niž byly maximálně 3 zkoušky.
1925 DS Tyl z nevyhovujícího jeviště U Kurelů do Masarykovy síně.
OD 1927 jako SDO Tyl.
DS v té době tvořilo několik rodin, mj. Bohumil a Jindřiška Šindelářovi (1927 např. Raisino utrpení, v hl. roli Jindř. Šindelářová, 20 let členkou DS), Maršákovi, v dalším desetiletí i jejich synové. Herci z povolání se stali Al. Charvát, Ant. Marek, B. Zakopal, Pospíšilová ad. Vojta Slukov od založení souboru jeho čestným členem, od 1926 též Karel Želenský.
Spolek pořádal akce zaměřené k připomínce památky J. K Tyla, jeho života a tvorby (např. zájezd do Plzně k Tylovu hrobu apod.).

Za součinnosti Akademické besedy, Dram. klubu Husova fondu, Dram. klubu Hais Týnecký, SDO Hálek, Scény MOS a ČOJ Tyl uvedena “skvělá židovská anekdota”, hra Firma (Potasch a Perlmutter, autoři M. Glass a C. Klein), r. Vojt. Spilík, v. Fr. Knížka, masky J. Frankl.
1932 Čemu se říká láska (Burke), Lucerna, Ve vyšetřovací vazbě, Medvěd, Okénko, Právo na hřích, Zvoníjk u Matky Boží (Hugo), Paní Dott, Ostříž, Smrt Dantonova, Hamlet, Dva páni milostivé paní (Zander), Dědečkem proti své vůli (Zavřel).

1936 Láska na venkově (V. Vojkov), sehráli v Lidovém domě.
Ve 40. letech předsedou Boh. Šindelář.
Za 2. svět. v. mj. r. Jar. Tumlíř, hercem milovnických rolí Rud. Krasl, herec režisér a výtvarník např. Jiří Nesvadba (*1921, 2004), student UMPRUM, v DS též jeho bratr, student reálky Miloš Nesvadba (*1925, později člen ND), hrál a navrhoval a scénografii, plakáty apod.
Mj.
1940 Loupežník (Čapek) - režie Vojt. Špilík, scéna Jar. Šindelář, účast na JH - 8. místo; Zvědavé ženy (Goldoni), Šprýmy Hanse Sachse, Veronika (Faltis), Hanička (Hauptmann) Srdce na uzdě, Naši furianti (Stroupežnický), Člověk nemá jen sebe (Tetauer).
1940 do soutěže o postup na XI. Jiráskův Hronov připravili inscenaci Jirásek - Vrbský: F. L. Věk.
1941 Milenky (Bílý), Zorka (Minářík), Naši furianti (Stroupežnický), Devátá louka (Jesenská).
1943 Zmoudření dona Quijota, režie Jar. Tumlíř, Quijota hrál Rychtařík, též patrně Máj (Mácha), insc. z Nerudových Povídek malostranských aj.
Kurzy pro členy, makérství vyučoval např. Vl. Hlavatý, učil i dr. Haller z konzervatoře.

1943 23 činných členů. V té době začal režírovat i Jar. Šindelář (1914-1993, později div. odd. ÚDLUT, ÚKVČ), do 1950 r. např. Posvátný plamen (Maaugham), Přátelství (Kožík), Stará historie (Zeyer), Maryša (Mrštíkové), Kulička (Maupassant), Měsíc nad řekou (Šrámek).

V Tylu zač. za války i Jiří Beneš (1915-1977, od 1955 šéfredaktor čas. Ochotnické divadlo, Amatérská scéna, autor několika knih o ODi, např. Včerejšek, dnešek a zítřek ochotnického divadla, Cesty mladého divadla, lektor a člen mnoha porot včetně JH, předseda ÚPS-d ÚDLUT a ÚKVČ, významná osobnost českého ODi).

1948 Posvátný plamen (Maugham), 1. místo v žižkovské divadelní soutěži.
1949 Mášenka (Afinogenov), režie A. Maršák, herec souboru (od 1947 do 1955), režírovali 1950 Vesolohru na mostě (Klicpera).
1951 DS Tyl do ROH, jako samostatná skupina Divadla LUT h. v Masarykově síni, vedoucí a režisér Miroslav Tauchman, do poloviny 50. např.
Jan Hus - režie Karel Procházka, 1951 vítěz celopražské divadelní soutěže - a Paní Marjánka, matka pluku (Tyl), Třetí zvonění (Štech), Jak je důležité míti Filipa (Wilde), Tažní ptáci (Želenský), Dámy a husaři (Fredro), Přátelství (Kožík), Měsíc nad řekou (Šrámek), Dáma s kameliemi (Dumas), režie Miroslav Tauchman; Kulička (Maupassant), režie Jaroslav Šiundelář, 2. místo v krajském kole 1955; Jiný vzduch (Šimáček), režie Vojtěch Špilík, 2. ,místo v okr. kole 1956; Mozart v Praze (skoro neznámá Jiráskova aktovka), Mistr ostrého meče (Krpata), pro děti Popelka (Lichardová - Lokvencová).

1959 Nepokojné hody sv. Kateřiny (Dietl), jedna z posledních inscenací souboru.
Bibliografie:
BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s. 122.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 125.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Viz Texty.

MARŠÁK, Alexander: Podklad pro DBČAD. Rkp. 3 s. 2005. kART.

MARŠÁK, Alexandr: Za Jarkou Šidelářem. AS 1993, č. 4, s. 19.

PAZDERNÍKOVÁ, Jana: Žižkovské divadlo. In: Nová kniha o Praze 3. Praha, MILPO 1998, s. 94-96.

PRAŽSKÉ spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990. Sest. Marek Lašťovka, Barbora Lašťovková, Tomáš Rataj, Jana Ratajová, Josef Třikač. Documenta Pragensia Monographia, vol. 6. Praha, Scriptorium 1998. 744 s. Kap. XI. Ochotnické, čtenářské a zábavní, s. 229-265 (Olymp, zábavní spolek na Žižkově, 1876-1951 (včleněn do ROH), od r. 1882 Čtenářsko-divadelní jednota ochotníků Tyl v Žižkově, od r. 1884 Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl v Žižkově [PS229]).

SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis. Rkp. 14. s. 1999-2000. PC ART.

SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis. Rkp. 14. s. 1999-2000. PC ART.

ŠVANDA, František: Ochotnické divadlo v Žižkově. In: Kniha o Praze 3. Praha, MILPO 1994, s. 92.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 87, 91.

TAUCHMAN, Miroslav: Osmdesát let žižkovského Tylu. Ochotnické divadlo 1956, s. 282-283.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 298.

VOJTKOVÁ, Milena:Ve službách Thalie. In: Nová kniha o Praze 3. Praha, MILPO 1998, s. 91-92.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.


Divadlo 1906/07, č. 5, s. 135, 136.
Divadlo roč. 6,1907-08, č. 2, s. 56.

Thalie 1897-8, č. 3, s. 21, č. 14-15, s. 119, č. 16-17, s. 136.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 37, č. 6, s. 46.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 5, 20. 12. 1911, s. 57.

Ochotnické divadlo 1932, č. 1, 3. str. ob., str. 48, str. 56, č. 3, 3. str. ob. (?), č. 4 (?), 3. str. ob., č. 8 (?), 3. str. ob..

České divadlo 1940, č. 4, s. 72, č. 8, s. 160, č. 9, s. 179, č. 10, s. 192, 193.
České divadlo 1941, č. 1, s. 18, 19, č. 4, s. 75.
Archivy:
Div. odd. Národního muzea:
C 16 055-057, C 16 058-060, 16 061-062, C 16 063-064, 10 Pl Tyl.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/277/2, Čtenářsko OJ Tyl 1884.

Praha, Národní archiv: Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/571t/3/1907, Čtenářsko OJ Tyl.

Praha, Národní archiv: Fond ZU spolky 1921-1923, i. č. 378/3014/1923, Čtenářsko OJ Tyl (změna).

Praha, Národní archiv: Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/280/1927, SDO Tyl (zal.).

Související Obrázky

Karikatury členů kreslil pozdější člen Národního divadla Miloš Nesvadba.
Karikatury, 2. Část
Prah-Žižkov, Tyl, Loupežník, 1940
Praha-Žižkov, ČOB Tyl, Naši furianti  - plakát, 1950
Praha-Žižkov, ČOB Tyl, Zlato - plakát, 1923
Praha-Žižkov, Ochotnická jednota Tyl, Komorník - plakát, 1940
Praha-Žižkov, OJ Tyl, 60. výročí činnosti Jízdní hlídka,  Paličova dcera,  Lidé na kře - program, 1936
Praha-Žižkov, Soutěž žižkovských ochotnických spolků - plakát,1947
Praha-Žižkov, TOO IV. sekce, Poupě, Paní mincmistrová - plakát, 1932
Praha-Žižkov, TOO IV. sekce, Síla reklamy - plakát,  1930
Praha-Žižkov, Tyl, Dva světy - plakát, 1898
Praha-Žižkov, Tyl, Láska na venkově - plakát, 1936
Praha-Žižkov, Tyl, Láska na venkově - plakát, 1936
Praha-Žižkov, Tyl, Zmoudření dona Quijota - plakát, 1943
Tylova obec ochotnická, 1927 jarní soutěž, potvrzení
Tylova obec ochotnická, diplom ze soutěže, Praha-Žižkov, Tyl, 1927
Tylova obec ochotnická, jarní soutěž 1927, Tyl Žižkov


Mapa působení souboru - Tyl, ČOJ

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Prah-Žižkov, Tyl, Loupežník, 1940
Praha-Žižkov, Tyl, Dva světy - plakát, 1898
Praha-Žižkov, ČOB Tyl, Zlato - plakát, 1923
Karikatury členů kreslil pozdější člen Národního divadla Miloš Nesvadba.
Karikatury, 2. Část
Praha-Žižkov, Tyl, Zmoudření dona Quijota - plakát, 1943
Praha-Žižkov, ČOB Tyl, Naši furianti  - plakát, 1950
Praha-Žižkov, Ochotnická jednota Tyl, Komorník - plakát, 1940
Praha-Žižkov, TOO IV. sekce, Síla reklamy - plakát,  1930
Praha-Žižkov, TOO IV. sekce, Poupě, Paní mincmistrová - plakát, 1932
Praha-Žižkov, OJ Tyl, 60. výročí činnosti Jízdní hlídka,  Paličova dcera,  Lidé na kře - program, 1936


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.