Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: PAVELKOVÁ, Soňa, Ostrov n. Ohří, Praha

Datum narození: 3.5.1932
Datum úmrtí: 29.8.2008
Místo úmrtí: Praha
Soňa Pavelková patří k zakladatelské generaci novodobé české dramatické výchovy, důsledně na jejích obou pomyslných „polích“- v oblasti zájmové umělecké činnosti i v oblasti tehdejších lidových škol umění.
Herečka, učitelka LŠU v Ostrově nad Ohří, poté v Praze-Radlicích, později též na Konzevatoři Praha.

\"Byla velmi úspěšnou inscenátorkou, a i když se její inscenace na přehlídkách neobjevovaly nijak často, byly nepřehlédnutelné. Jediné slunce (ŠP 1975), montáž lidové poezie s výrazným tematickým nábojem, bylo vědomě budováno podle modelu Vojny a Lásky, vzdoru a smrti E.F. Buriana, s plným pochopením a schopností ony principy realizovat. Její Střepinky v roce 1977, které inscenovala ještě se souborem Hop-hop při LŠU Ostrov nad Ohří, znamenaly dokonce jeden ze zlomů v dramaturgii i inscenační praxi té doby. Dokázala na základě celkem průměrné literární předlohy a při plném respektování možností dětského jevištního projevu vyjádřit závažné téma doby. O šest let později, již se žáky LŠU v Praze-Radlicích, uvedla svoji Píseň o zemi skřivánčí, velmi plodný podnět, nikým už nenásledovaný. Text i inscenace vznikly z improvizací a her, přímo v akci. Také v dětském přednesu se objevovaly její mimořádně úspěšné a plodné montáže, z nichž nejvýraznější byly Zpěv míru, montáž veršů Vítězslava Nezvala a Františka Hrubína, a Jediné slunce, lidová poezie inscenovaná ve stylu Burianovy legendární Vojny.\" ( E. Machková)

Od 60. do konce 80. let pracovala v ústředním poradním sboru pro dramatickou výchovu a dětské divadlo ÚKVČ, lektorka mnoha seminářů, dílen a dvouletých lidových konzervatoří po republice, členka řady porot.
\"Byla ale myslím hlavně pedagog. Její semináře, kurzy a dílny už určitě nikdo nespočítá. Od polodenních ukázek práce pro zcela začínající a neinformované zájemce o záhadné slovní spojení „dramatická výchova“, přes různé víkendové dílny nebo semináře v rámci přehlídek pro ty zasvěcenější, až po soustavnou pedagogickou práci v dvouletých krajských konzervatořích i v ústředním kurzu v Solenicích na konci 70. let a soustavnou výuku na pražské konzervatoři v letech 80-90.
Od let šedesátých se podílela na budování systému cvičení, her a improvizací, a její specialitou byly jednak prvky herecké výchovy podle Stanislavského (vystudovala v padesátých letech herectví na JAMU v Brně), jednak „velké hry“ – složité herní kompozice s vysoce emocionálním nábojem.\" (E. Machková)

Autorka řady vzorových her a cvičení dramatické výchovy.

Z dílen a dlouhodobých kurzů mj.:
22.-24. 11. 1985 Dílna dětského divadla StčK, organizovalo Stč KKS v SKP Liaz v Mnichově Hradišti za účasti 9 dětských kolektivů a 32 seminaristů za řad stávajících i potencionálních vedoucích. Vedoucí lektorkou Soňa Pavelková.
1984-1986 lektorka Kurzu dramatické výchovy pro vedoucí dětských divadelních souborů v Kralupech (pořadatelé: ÚKVČ - Jar. Provazník, KD hl. m. Prahy - Alexej Pernica, StčKKS - Milan Strotzer)
1989-1990 Kurz dramatické výchovy při Lidové konzervatoři Středočeského Krajské kulturního střediska
Bibliografie:
SOŇA PAVELKOVÁ - připravil Jaroslav Provazník
Soubor životopisných článků (Jiří Pokorný, I. Konývková, Věra Hučínová, E. Machková). Tvořivá dramatika 2001, č. 1, s. 49-53.

BIBLIOGRAFIE autorská

Pásma, dramatické texty a dramatizace

1974
Lidová suita (Praha: ÚKVČ, ed. Textová příloha Divadelní výchovy 1974, sv.4) [Pásmo z díla Karla Plicky a Františka Volfa Český rok]


1977
”Zpěv míru” in Recitujeme... (Praha: Albatros) [Pásmo z básní českých básníků]
1977: S. Pavelková: Seminář velkých dětí. Amatérská scéna 1977, č. 1, s. 18-20.


1978
”Neplač, muchomůrko” in Zlatá brána, (Praha: MF) [Pásmo z knih Daisy Mrázkové]


1979
”Střepinky” in Střepinky (Praha: DILIA, sv. 10856) [Dramatizace knihy Zuzany a Jaroslava Novákových Děvče s copánky]


1980
”Střepinky” in Pohádky a nepohádky II (Praha: ÚKVČ, ed. Texty dětské scény, sv. 18) [Dramatizace knihy Zuzany a Jaroslava Novákových Děvče s copánky]

”Zpěv míru” in Recitujeme... 2 (Praha: Albatros) [Pásmo z básní českých básníků]


1981
”Zpěv míru” in Recitujeme...1 (Praha: Albatros) [Pásmo z básní českých básníků]


1982
”Bláznův kabát” in (Praha: DILIA, sv. 11148) [Pásmo z veršů Josefa Kainara]

”Jediné slunce” in Hřej, sluníčko, hřej! (Praha: DILIA, sv. 11220) [Pásmo z díla Karla Plicky a Františka Volfa Český rok]

”Knížka modrého pána” in Tajné skrýše slov (Praha: DILIA, sv. 11148) [Pásmo z veršů J. V. Svobody]

”Letní den” in Hřej, sluníčko, hřej! (Praha: DILIA, sv. 11220) [Pásmo z díla Karla Plicky a Františka Volfa Český rok]

”Listy z deníků” in Tajné skrýše slov (Praha: DILIA, sv. 11148) [Pásmo z veršů
Mileny Lukešové a Miloslava Holuba a z próz Soni Pavelkové]

”Na podzim” in Hřej, sluníčko, hřej! (Praha: DILIA, sv. 11220) [Pásmo z díla Karla Plicky a Františka Volfa Český rok]

”Pohádky pro uplakanou muchomůrku” in Tajné skrýše slov (Praha: DILIA, sv. 11148) [Montáž z knihy Daisy Mrázkové]

”Rostu - rosteš - rosteme” in Tajné skrýše slov (Praha: DILIA, sv. 11148) [Pásmo z veršů Františka Hrubína]

”Úsměvy všedních slov” in Od třinácti do šestnácti (Praha: DILIA, sv. 11239)

”Zapomenutá korunka” in Tajné skrýše slov (Praha: DILIA, sv. 11148) [Montáž z veršů Jany Štroblové]

”Zimní hry” in Hřej, sluníčko, hřej! (Praha: DILIA, sv. 11220) [Pásmo z díla Karla Plicky a Františka Volfa Český rok]


1983
”Jarní zaříkání” in Svět dětí, ptáků, fialek (Praha: DILIA, sv. 11296) [Pásmo z díla Karla Plicky a Františka Volfa Český rok]


1987
”Střepinky” in Malé jeviště 1987 (Praha: ÚKDŽ) [Dramatizace knihy Zuzany a Jaroslava Novákových Děvče s copánky]Knihy a publikace

1978
Dramatická výchova dětí (Cyklus přednášek a seminářů) (Praha: ÚKVČ) [Spoluautoři: Machková, Eva-Sypal, Jaromír]

1980 [?]
Práce se staršími začátečníky (přípravka II. cyklu literárně dramatického oboru) (Praha: Výzkumný ústav pedagogický)

981
Učební osnovy. Přípravné studium a I. stupeň základního studia na lidových školách umění. Literárně dramatický obor (Praha: SPN) [Spoluautoři: Kučera, Miloslav-Mašatová, Milada-Pánková, Věra-Štembergová, Šárka-Velková, Olga]


1982
Recitujeme... Metodický materiál pro potřeby recitátorů ve věku 13 - 15 let (Klatovy: OKS Klatovy)

Učební osnovy pro rozšířené vyučování na lidových školách umění. Literárně dramatický obor (Praha: SPN) [Spoluautoři: Kučera, Miloslav-Mašatová, Milada-Pánková, Věra-Štembergová, Šárka-Velková, Olga]


1983
Dramatická výchova. Metodický materiál pro vedoucí dětských dramatických kolektivů (České Budějovice: Krajské kulturní středisko České Budějovice)


1985
Dramatická výchova (Praha: Kulturní dům hl. m. Prahy); edice Sešity dramatické výchovy, sv. 1

Krajské lidové konzervatoře - třída dramatické výchovy dětí. Učební osnovy dvouletého kurzu (Praha: ÚKVČ) [Spoluautoři: Machková, Eva-Halada, Vladimír-Magerová, Eva-Sokol, František-Provazník, Jaroslav-Josková, Zdena-Richter, Luděk-Urbanová, Alena-Mašatová, Milada]


1987
Mělnické první čtení (Mělník: OKS Mělník) [Spoluautoři: Provazník, Jaroslav-
-Kubálek, Vratislav-Vobrubová, Jana-Šrámková, Vítězslava]


1989
Dramatická výchova. Metodický materiál pro vedoucí dětských dramatických kolektivů (Plzeň: Krajské kulturní středisko v Plzni)

Výchova dětského přednašeče (Praha: ÚKVČ) [Spoluautorky: Vobrubová, Jana-Štembergová, Šárka]
Práce se staršími začátečníky (přípravka II. cyklu literárně-dramatického oboru), rukopis

1990
Učební osnovy II. stupně základního studia na LŠU. Literárně dramatický obor - dramatické oddělení (Praha: SPN) [Spoluautoři: Kučera, Miloslav-Mašatová, Milada-Pánková, Věra-Štembergová, Šárka-Velková, Olga]

Učební osnovy II. stupně základního studia na LŠU. Literárně dramatický obor- loutkářské oddělení (Praha: SPN) [Spoluautoři: Kučera, Miloslav-Mašatová, Milada-Pánková, Věra-Štembergová, Šárka-Velková, Olga]

Učební osnovy II. stupně základního studia na LŠU. Literárně dramatický obor - slovesné oddělení (Praha: SPN) [Spoluautoři: Kučera, Miloslav-Mašatová, Milada-Pánková, Věra-Štembergová, Šárka-Velková, Olga]Články, časopisecké cykly a příspěvky ve sbornících

1973
”Soubor a lidová škola umění”, Divadelní výchova X, 1973, č. 2


1976
”Ohlasy poroty - Létající třída”, III. kaplické divadelní léto 1976, 1976, č. 6


1978
”J. Lada-J. Delongová: Tři princezny na vdávání”, V. kaplické divadelní léto ´78, 1978, č. 3

”Soňa Pavelková o Střepinkách a všeličem jiném”, Amatérská scéna XV, 1978, č. 1 [Spoluautor: Provazník, Jaroslav]


1980
”Česká Třebová”. Amatérská scéna XVII, 1980, č. 11

”Dlouhodobé kursy dramatické výchovy”, Kaplická čítanka. XII. kaplické divadelní léto ´80, 1980, č. 5


1981
”Anketa Kaplické čítanky (příspěvek do ankety)”, Kaplická čítanka, XIII. kaplické divadelní léto ´81,1981, č. 2

”Odkud kam v metodice dětského přednesu”, Amatérská scéna XVIII, 1981, č. 2 [Spoluautor: Vobrubová, Jana]

”Přednes a dramatická výchova aneb Hry a hříčky s rytmem a verši”, Kaplická čítanka. XIII. kaplické divadelní léto ´81, 1981, č. 3


1982
”Kaplice”, Kaplická čítanka. XIV. kaplické divadelní léto ´82, 1982, č. 7

”Metodika vedení dospělých”, Československý loutkář XXXII, rubrika Dílna - dílna - dílna, 1982, č. 12

”Podruhé v Mělníku”, Amatérská scéna XIX, 1982, č. 10 [Spoluautor: Provazník, Jaroslav]

”Slovo a sdělení. Několik námětů na hry nenové, ale užitečné”, Kaplická čítanka. XIV. kaplické divadelní léto ´82, 1982, č. 4


1983
”Anketa Kaplické čítanky. Co soudíte o inscenování s dětským souborem?”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 4

”Had leze z díry. Písemná příprava Soni Pavelkové na metodickou ukázku”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 3

”Jak se rodila Píseň o zemi skřivánčí”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 3

”Přechod od improvizace k práci s daným textem”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 2

”Táborské práče 1983”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 6


1984
”Karlínské setkání”, Kaplická čítanka. 16. kaplické divadelní léto, 1984, č. 2

”Příběhy s dětským hrdinou - možnosti a tazníky. O Střepinkách a o tom ostatním”, Kaplická čítanka. 16. kaplické divadelní léto, 1984, č. 2

”Tečka za 16. KDL”, Kaplická čítanka. 16. kaplické divadelní léto, 1984, č. 7


1985
”Co se v dramatické výchově podařilo v uplynulých deseti letech? (Několik hlasů z ankety KČ 1981)” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 40-44 [Spoluautoři: Vobrubová, Jana-Josková, Zdena-Bouda, Boris-Budínská, Hana-Chytrová, Marie-Magerová, Eva-Mašatová, Milada-Oudes, Jiří]

”Co soudíte o inscenování v práci s dětským souborem? (Čtyři anketní odpovědi)” in Provazník, Jaroslav (ed.): Čtení o inscenování a režírování v dětském souboru (Postřehy, názory, zkušenosti) (Praha: Kulturní dům hl. m. Prahy), str. 28-31

”Dětský přednes v Plzni”, Amatérská scéna XXV, 1985, č. 5

”Had leze z díry” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 95-96

”Mapování: Dětský sólový přednes”, Deník Dětské scény ´95, 1995, č. 2

”O inscenování a režírování s dětmi” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 81-86 [Spoluautoři: Mlejnek, Josef-Magerová, Eva-Bláhová, Krista-Bláha, Jiří]

”O Střepinkách a o tom ostatním” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 102-104

”Přednes a dramatická výchova” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 58-62

”Přehlídka dětských divadelních a recitačních souborů - Otvírání 1995”, Deník Dětské scény ´95, 1995, č. 5


1986
”(Včera) Pidivadlo. Posudek krajské poroty”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 3 [Spoluautoři: Vobrubová, Jana-Josková, Zdena, Veselková, Stanislava]


1987
”Přehlídka v Severočeském kraji”, Kaplická čítanka. 19. kaplické divadelní léto, 1987, č. 1

”Včera se diskutovalo o Dívce Vasilise. Posudek krajské poroty”, Kaplická čítanka. 19. kaplické divadelní léto, 1987, č. 2 [Spoluautoři: Vobrubová, Jana-Vik, Vlastimil-Veselková, Stanislava]


1988
”Holýšov 1988”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 3

”Včera se diskutovalo o Drahé dceři. V interní debatě kaplické poroty s vedoucím”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 4

”Včera se diskutovalo o Tragédii převeliké o dobytí Milána. V interní debatě kaplické poroty s vedoucím”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 4


1989
”Společná paměť dětského divadla. Záznam diskuse k problematice inscenační práce s dětským souborem” in Horová, Eva-Provazník, Jaroslav: 20 kaplických let. Kaplické kapitoly dětského divadla (Praha: Koordinační centrum pro dramatickou výchovu ÚKVČ-organizační štáb KDL-STD), str. 29-40 [Spoluautoři: Mašatová, Milada-Delongová, Jindra-Mlejnek, Josef-Provazník, Jaroslav]

”Středočeši potěšili”, Kaplická čítanka. 21. kaplické divadelní léto, 1989, č. 5

”Vybíráme z připravované publikace 20 kaplických let. Záznam diskuse k problematice dramatické výchovy dětí”, Kaplická čítanka. 21. kaplické divadelní léto,1989, č. 7 [Spoluautoři: Delongová, Jindra-Mašatová, Milada-Mlejnek, Josef-Provazník, Jaroslav]


1991
”6 sudiček - 3”, 7 prachatických dnů 1991, č. 4

”Plzeňská regionální přehlídka”, 7 prachatických dnů, 1991, č. 5

”Sudičky. Dvacetiletí přehlídek dětských souborů očima těch, kteří je spoluvytvářeli”, Tvořivá dramatika VI, 1995, zvl. č. [Spoluautoři: Machková, Eva-Mašatová, Milada]

”Zeptali jsme se některých členů odborné poroty a lektor.sboru: Co vy a tvořivá dramatika od poslední národní přehlídky?” (anketa), 7 prachatických dnů, 1991, č. 2


1992
”Jaký by měl být učitel LDO ZUŠ?”, Tvořivá dramatika III, 1992, č. 7-8


1993
”Nebojme se mluvit o dětském herectví, říká Soňa Pavelková”, Prachatický palubní deník, 1993, č. 7 [Spoluautor: Lázňovská, Lenka]


1995
”Nebojme se mluvit o dětském herectví, říká Soňa Pavelková”, Tvořivá dramatika VI, 1995, zvl. č. [Spoluautor: Lázňovská, Lenka]

1999
”Plzeň”, Deník Dětské scény ´99, 1999, č. 0
-------
O její práci:

MACHKOVÁ, Eva: Nic napůl, všechno naplno. Amatérská scéna 2002, č. 2, s. 50-51.

MACHKOVÁ, Eva: Stopy Soni Pavelkové. Amatérská scéna 2007, č. 2, s.

STROTZER, Milan: Je tomu tak dva roky čili Proměny dětského divadla ve Středočeském kraji. AS 1986, č. 2, s. 3-5.
Archivy:
kART:
Kart. ÚKVČ 1973

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Hronov, CP Jiráskův Hronov, Klub mladých divadelníků, 1976
Ostrov, ZUŠ,  Nemocnice má ubrečená okna, 1996
Ostrov, ZUŠ,  Střepinky, 1977
Pavelková Soňa, 1986
Praha 5, Kurz vedoucích dětských divadelních kolektivů LK SKKS 1989-1990, Rakovník 1989
Titulní strana publikace: Soňa Pavelková: Dramatická výchova, 1983


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hronov, CP Jiráskův Hronov, Klub mladých divadelníků, 1976
Ostrov, ZUŠ,  Střepinky, 1977
Titulní strana publikace: Soňa Pavelková: Dramatická výchova, 1983
Pavelková Soňa, 1986
Ostrov, ZUŠ,  Nemocnice má ubrečená okna, 1996


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.