Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kroměříž

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kroměříž
Nadřazený celek: Zlínský kraj
První zpráva: 1862
Od 90. let 16. stol. do pol. 17. stol. divadlo na zámku.
1616 jezuity sehrána hra Tobiáš mladší při svatbě kardinálovy neteře s Václavem Popelem z Lobkovic.
1642 produkce zakázány, po opětovném povolení 1659 hráno zřídka.
1647-1717 div. činnost řádu piaristů. Dobře vybavené divadlo v piaristickém kláštěře.
1707 františkáni.
(Podrobněji - Bartušek, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 113-115.)
------------------------------------------------

60. léta 19. stol. ochotnická představení v době kroměřížského sněmu.
1862 čenářský spolek Občanská beseda
1863 první hostování české kočovné společnosti Josefa Štandery
1863 zpěvácký spolek Moravan.
1865 Spolek ochotnického divadla (SDO). založil JUDr. Jan Kozánek a Josef Mnohoslav Šperlín.
1865 Sokol, společensko-kulturní činnost v kavárně Slávia.
1872 Spolek katolických tovaryšů.
1885 Akademici.
1885 Dětské divadlo.
1896 Milíč.
1898 Ochotnický spolek Libuše.
9.1.1898 - Omladina kotojedská sehraje v místnostech obecního hostince "Tajný pokoj" a "Přerušená dostaveníčka"
Velehrad 9.1.1898.

1900-1924 Kroužek divadla loutkového Faust, Čert a Káča.
1901 LD.
----
1904 - Radhošťská slavnost v Kroměříži (národní slavnost) svolaná spolkem Milíč. Bohatá Akademie z české hudby. Slavnost zakončena divadelním představením - kroměřížský divadelní spolek sehrál veselohru Lad. Stroupežnického V panském čeledníku. (noviny Našinec 11. 9. 1904.)
----

1908 Zemský léčebný ústav.
1910 Hostují kočovné divadelní společnosti Františka Trnky, Václava Choděry, Václava Svobody.
1913 LS Sokola.
1914 Spolek křesťansko sociální.

Za 1. republiky LD Orla.
20. a 30. léta 20. stol. Terciáři sv. Františka.
1919- 1940 nadprodukce ODI, řada spolků, sdružení, většina z nich si vytvářela i své specifické zázemí.
YMCA, DO církve československé, Kroměřížští hasiči, Židovské divadlo, skauti, DO Národně sociální strany, Československá obec legionářská, Vojenské zátiší, Dělnické divadlo DTJ.
1921 zal. DO Spolku pokrokového studentstva Milíč.
1923 Orel.
1924 MOS od 1927 OOS, který zač. 1931 vydávat Informace osvětových sborů…, redigované Jindř. Spáčilem (1899-1978, učitel, spisovatel) a K. Mejsnarem. Přinášely soustavné a kvalifikované hodnocení kulturní aktivity, včetně ODi, ve městě.
1923 - 1931 Sušil.
1930 Nezávislá scéna.
Mezi dvěma válkami DTJ.
1940 odnož SDO Dětská scéna.
1945 Spojená ochotnická divadla.
1945 Dkr SČM pásmo Jak jsme žili a bojovali, 1947 Lazebník sevillský (Burianova úprava).
1945-1989 Divadelní kolektiv Domu armády, Divadelní studio při ODO, DDs při ODO, DDS DK .
1946 ZK ROH MNV.
1948 Gymnázium.
1952 Komunální podnik, LD.
1952 Psychiatrická léčebna.
1952 Magneton.
1952 DK / Mladá scéna DK
1956 DP JSŠ , r. Zd. Lajkep, 1960 Trojané (s DS n. p. Pal Magneton).
1964 SPgŠ, LD.
1968 LŠU.
1968 Říše loutek.
Divadlo ve starém pivovaře.
1940 4. ZDŠ.
1990 Radost.
1992 Gymnázium.
1994 Divadelní studio mladých.
1994 DDS KuK ZŠ Zachar (původně pouze DDS ZŠ).
1995 DS DK Nezávislá scéna.
1995 obnoven LS Sokola.
1996 Dramaťák.
1996 Arcibiskupské gymnázium.
1998 Klub přátel poezie.
DS.

1955 NP - DS ZK Pal Magneton
1955 JH - DO ZK ROH Pal Magneton, Matuštíková: Kristina
1972 JH - DO ZK ROH Pal Magneton, Čapek: Matka
1973 JH - DO ZK ROH Pal Magneton, Hrubín: Křišťálová noc
1973 NP RSDH - DO ZK ROH PAL Magneton, Braginskij - Rjazanov: Spolupracovníci
1974 JH - DO ZK ROH Pal Magneton, Örkény: Kočičí hra
1975 JH - DO ZK ROH Pal Magneton, Brecht: Pušky paní Carrarové
1976 JH - Divadlo na starém pivovaře SZK, Mahen: Nasreddin
1979 NP RSDH - DS SKZ, Čechov: Dramatizované povídky
1980 FEMAD - DS SKZ, Čechov: Dramatizované povídky
1985 JH - DS SKZ, Daněk: Životopis mého strýce
1997 DT - DS Domu kultury, Bryll: Malované na skle
1999 DT, JH - DS DK, Goggin: Jeptišky
1999 Pohárek SČDO, JH - Ludmila Cápková, DS DK, Leacock:
Paní Nasmelilová kupuje starožitnosti, Rictus: Máminy moldánky

1975 NP DpD - DS ZK Pal Magneton, Grym: Loupežnická historie
1995 Popelka - DS DK, Čort: Pohádka o strašidlech ve starém mlýně

Zahraniční reprezentace
DO ZK ROH Pal Magneton: 1978 Polsko, Stałowa Woła.
DS Kroměříž: 1999 Rakousko, Heidenreichstein, Dny mladého divadla.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 234.

BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 113-115.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol.: Praha, IPOS-ARTAMA 1999, číslo záznamu 975.

BREITENBACHER, Antonín, Hudební archiv z bývalé piaristické koleje v Kroměříži. Kroměříž 1929.

BOMBERA, J.: Divadelní hry piaristických škol v Kroměříži. In: Zpravodaj Muzea Kroměřížska 1983, č. 2, s. 18-27.

GRUMLÍK, Josef Karel: Josef Karlík. Utkáno ze vzpomínek. Brno, Ryšavý 1996, s. 10, 23-24, 45.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s. 199.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 23, 24, 26, 29, 60, 68, 74, 76, 77, 81, 82, 88, 93, 99, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 131, 175, 198, 202, 216, 276, 296, 349, 377, 378, 386, 401; obr. s. 297: Z inscenace hry Františka Hrubína Křišťálová noc, soubor ZK PAL Magneton Kroměříž, režie Alois Hajda jh., na snímku Ludmila Cápková a Ludvík Tvarůžek, 1973.

CÍSAŘ, Jan: Primus inter pares?. AS 1989, č. 7, s. 5-6. Referát z KP Jihomoravského kraje v Blansku 21.-23. 4. 1989.

CO NÁM přinesl průzkum jednoho kraje. Podepsáno (M. R.). ČsL 1953, s. 106.

ČERNÝ, František: Páleníčkovy práce z dějin českého divadla. Acta universitatis Carolinae, Philosophica et historica 3, Theatralia VI, s. 91-96. kART.

ČIČATKA, Jaroslav: Vývoj divadelnictví ve střední a severní Moravě. Nákladem vlastním, Přerov 1938, s. 2, 4, 5, 12, 20, 27.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, I. díl, s. 318, 350, 351.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, III. díl, s. 178, 454, 459.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, IV. díl, s. 271, 411.

DESET let Říše loutek v Kroměříži. Jiskra okresu Kroměříž 1956, č. 7, s. 2.

DIVADELNÍ soubor Domu kultury v Kroměříži jubilující (40. výročí založení). Podepsáno (ov). Týdeník Kroměřížska 18. 11. 1992.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1993, s. 68.

FIALOVÁ, Anežka: Bibliografie okresu Kroměříž. Brno, Musejní vlastivědná společnost 1984. 370 s.

FORMÁNKOVÁ, E.: Dvacet let Říše loutek. Zpravodaj města Kroměříže 1988, č. 12, s. 227.

HEJHALOVÁ, Věra: Informace o DTJ.

HEJHALOVÁ, Věra: Říše loutek hraje 25 let pro potěšení dětí i dospělých. Týdeník Kroměřížska 8. 12. 1993.

HEJHALOVÁ, Věra: Informace pro MČAD. Rkp. 1999.

HINŠTOVÁ, Jana: Z kroměřížské Říše loutek. 10 let loutkářského souboru. ČsL 1978, č. 6, s. 140.

HRABAL, Gustav: 110 let ochotnického divadla v Kroměříži. AS 1975, č. 8, s. 19-20.

HULÁK, Jakub: Oblastní Dětská scéna v Hluku. Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 29-30.

HVOZDNÁ 2004 - IV. ročník krajské přehlídky dětských ochotnických souborů a souborů hrajících pro děti Hvozdenský měšec plný pohádek. OBECNÍ NOVINY - PŘÍLOHA DIVADLO HVOZDNÁ 2004.

CHYTIL, Alois: Kroměřížská Thalia v letech devadesátých. In: Památník padesátého výročí českého státního reálného gymnasia v Kroměříži 1882-1932. Kroměříž, Přípravný výbor pro oslavu jubilea 1932, s. 90-91.

INFORMACE pro MČAD Jitka Zelenková (SOkA), Zdena Seidlová, Petr Rozsypálek, Josef Olišar.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 96.

JUBILEJNÍ ročenka k šedesátému výročí založení Spolku ochotnického divadla v Kroměříži. Příspěvek mj. Otakar Pinsker. Kroměříž, Spolek ochotnického divadla 1925. 32 s.

KAJDOŠ, Oldřich: Z dějin Spolku ochotnického divadla v Kroměříži. In: Osvětové číslo, příl. Vlastivědného sborníku pro mládež župy olomoucké 1926-1927, č. 9, s. 8-9.

KODEŠ, Jaroslav: Hanácký divadelní máj 2005. AS 2005, č. 3, s. 44-46.

KROMĚŘÍŠSKÁ porota hlásí. (OP) Amatérská scéna 1965, č. 9, s. 22.

KROMĚŘÍŽSKÝ divadelní almanach. Kroměříž, Nezávislá scéna 1941. 2 sv. Sv. 1, s. 43; sv. 2, s. 51- 92.

KROMĚŘÍŽSKÝ divadelní almanach. Red. Ludvík Páleníček. Kroměříž, Nezávislá scéna 1941. 49 s. Kresby Jan Jílek, kART. Obsahuje mj. Průcha, Jaroslav: Ochotníci a herci; Páleníček, Ludvík: Epištola k divadelním ochotníkům.

KUBÍN, Otakar: O založení a vývoji českého divadelního spolku v Kroměříži. Kroměřížský rok 1948, č. 16, s. 10.

KUBÍN, Otakar: Počátky divadla v Kroměříži. Kroměřížský rok 1948, č. 7, s. 10.

LAJKEP, Zdeněk: Kroměříž a ochotnické divadlo 1865-1918.
Kapitola z kulturní historie města a regionu. Kroměříž, MěÚ 1992. 129 s. kART.

LAJKEP, Zdeněk: Dějiny ochotnického divadla v Kroměříži. 1865-1945. Kroměříž, Pálková 1995. 108 s., foto. kART.

LAJKEP, Zdeněk: Jubileum kroměřížských “ochotníků”. Kroměřížská jiskra 1978, č. 51, s. 2.

LAJKEP, Zdeněk: Jubileum kroměřížškých ochotníků. AS 1979, č. 1, s. 17.

LAJKEP, Zdeněk: Posledních padesát let Kroměřížského ochotnického divadla 1945–1995. Kroměříž, AGGRA 1999, foto z LCH 1973 s. 104.

LISÝ, Jiří: Patnáctiletá Říše loutek. Kroměřížská jiskra 1983, č. 34, s. 3.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 393.

MÍSTOPIS okresu zprac. Věra Hejhalová, Anežka Fialová. Rkp. 1998-2000. kART.

NAVRÁTILOVÁ, Jana: Zeptali jsme se pedagožky a amatérské herečky Věry Hejhalové. Týdeník Kroměřížska,, 1 2002, č. 10, s. 12.

NEMRAVA, Stanislav: Divadelní festival Žebřiňák Uherské Hradiště 15.–16. 4. 2008. Deník dětské scény 2008, č. 0, s. 20.

NEMRAVOVÁ, Hana: Zpráva o Dětské scéně v Uherském Hradišti. Deník dětské scény 2006/0.

O DIVADLE na Moravě. Praha, Státní pedagogické nakl. 1974. 160 s.

OLIŠAR, Josef: Jubileum Kroměřížského divadla. AS 1965, č. 11, s. 23.

OLIŠAR, Josef, MÁŠOVÁ, Svatava: Jubileum Věry Hejhalové. Kroměřížský zpravodaj, 2004, č. 3, s. 16.

OSLAVA šedesátiletého trvání Spolku divadelních ochotníků. Podepsáno (F-ý). Pozorovatel 1925.

PÁLENÍČEK, Ludvík: Divadelní Kroměříž. In: Naše Kroměříž. Praha 1948.

PÁLENÍČEK, Ludvík: Kroměřížské ochotnické divadlo 1865-1965. Kroměříž, MNV 1965. 77 s. kART.

PAMĚTNÍ spis k 70. výročí založení Spolku ochotnického divadla v Kroměříži. 1865-1935. Red. Bohumír Traube. Kroměříž 1935. 37 s. Příspěvky: Fr. Herman, Gabriela Preisová, Jiří Mahen, Jaroslav Kvapil, Em. Janský, Boh. Traube, pohostinská vystoupení. kART. KK.

PETRÁŠ: Hanácká filharmonie v Kroměříži 1941-1981. Kroměříž, MěNV a SKZ 1981.

PLANÁ, Ivana: Divadlo a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Olomouc, Brno 1993.

PLESNÍKOVÁ, Bohumila: Divadla, 3. - 4. 4. 2003. Deník dětské scény 2003/0.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Dětské divadlo na Žebřiňáku v Uherském Hradišti 31.3.2005.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 126.

RICHTER, Luděk: Dětská scéna v Uherském Hradišti - 2002. Deník dětské scény 2002/0.

ŘÍŠE loutek. Vydáno na počest 10. výročí trvání obnovené činnosti loutkového divadla v Kroměříži.
Úvodní text J. Navrátilová, Kroměříž SKZ ROH 1978. 18 s.

SBORNÍK ke čtyřicátému výročí založení Divadelního souboru Domu kultury v Kroměříži. Red. Otakar Vízdal. Přehled inscenací 1982-1992. Kroměříž, DK 1992. Nestr. kART.

SBORNÍK ke třicátému výročí založení divadelního souboru SZK (Spojený závodní klub ROH) Kroměříž (1952-1982). Kroměříž, DS SZK ROH 1982. 37 s., 27 s. foto. kART. kDÚ. Obsahuje: Lajkep Zdeněk: Letmé ohlédnutí, s. 9-15, Vízdal Otakar: Divadlo dětem, s. 16-17, Petráš František: Spolupráce divadelního odboru se zpěvoherním odborem Hanácké filharmonie, s. 21-22, Mazák Ladislav a Lajkep Zdeněk: Meditace kolem poezie a ochotníků, s. 19-20.

SCHEJBAL, Milan: Jižní Morava "to jistí". AS 1992, č. 7, s. 2-3.

SEMERÁD, Karel: Napajedla 98´. AS 1998, č. 3, s. 21-22.

SÍLOVÁ, Zuzana: Věra Galatíková. Obrazy ženského údělu. Praha, Achát 1997, s. 11.

SITEK, Dušan: Hodnocení 1. ročníku KP Hvozdenský měšec plný pohádek - 2001. (Internet)

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ..

SOLECKÝ, Bedřich: V Napajedlích vyprodáno. Amatérská scéna 1965, č. 6, s. 10-11, 6 foto.

STEHLÍKOVÁ, Hana: Uherský Brod, cimbál a dětské divadlo. AS 1970, č. 8, s. 23.

STEHLÍKOVÁ, Hana: Večer s mistrem Křičkou. AS 1971, č. 3, s. 16-17.

TELCOVÁ-JURENKOVÁ, Jiřina: Tylovy cesty na Moravu. Brno, ČMM 1957, č. 42, s. 111, 121.

Úvodní text J. Navrátilová. Kroměříž, SKZ ROH 1978. 18 s.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1930 (část III.), s. 189.

VYMĚTAL, Fratišek: Vojtěška Baldessari-Plumlovská. Rkp. s. a. 4 s. kART.

VÝROČÍ kroměřížské Říše loutek. Podepsáno -(s)-. ČsL 1978, s. 284.

ZAJÍC, Vladimír: I když erbem byla sněženka… AS 2007, č. 2, s. 29-30.

ZAJÍC, Vladimír: Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2001 aneb Hledání krále Ječmínka. AS 2001, č. 3, s. 26-30.

ZÁVODSKÝ, Vít: Jihomoravská reprezentace. Amatérská scéna, roč.13 (Ochotnické divadlo 23), č.7, červenec 1976, s.11-14, 3 foto. Podrobná recenze dvou inscenací, nominovaných na Jiráskův Hronov. První je Sníh se smál, až padal Dělnického divadla v Brně v režii P. Rímského, druhá Nasreddin čili Nedokonalá pomsta souboru Pal-Magneton z Kroměříže v režii A. Hajdy.

ZÁVODSKÝ, Vít: Jihomoravské amatérské podněty. Tvorba 1986, č. 37 (17. 9.), s. 10.

ZÁVODSKÝ, Vít: Blansko jubilejní a úspěšné. AS 1992, č. 7, s. 4-5.

ZÁVODSKÝ, Vít: Cesta do Jiráskova Hronova vedla přes přehlídku v Třebíči. Jeptišky opět zabodovaly. Moravský den, roč.1, 29.-30.5.1999, s. 6, 1 foto. Zhodnocení 8. ročníku Divadelní Třebíče, kterou vyhrál muzikál Jeptišky.

ZÁVODSKÝ, Vít: Otrokovická FORBÍNA ve skromnější podobě. AS 2004, č. 2, s. 40-41.

ZÁVODSKÝ, Vít: Kojetínská přehlídka opouští pubertální věk. AS 2007, č. 2, s. 32-34.

ZPRÁVA O II. ROČNÍKU “HVOZDENSKÉHO MĚŠCE PLNÉHO POHÁDEK - HVOZDNÁ 2002”. HVOZDNÁ obecní noviny - občasník, vydává Obecní úřad Hvozdná, 2002, srpen č. 20.

ŽŮČKOVÁ, L.: Jak jsme pracovali před volbami. ČsL 1954, s. 180.

Kroměřížský zpravodaj 2006, č.4, s.28.
(mf): Festival v Napajedlích. Zpráva. Amatérská scéna 1984, č. 5, s. 7.

Zprávy Loutkářského soustředění 1948, č. 2, s. 4; č. 5.

28. ročník soutěže dětské recitace a divadla v Uherském Hradišti. Amatérská scéna 1999, č. 2, s. 29–30.

Moravská orlice 12. 1., 17. 1., 24.1.,15. 3., 6. 4., 15. 4., 23. 4., 10.6., 21. 7., 11. 8., 16. 9., 24. 9., 3. 10., 7. 10., 24. 12. 1865.
Thalie 1898-9, č.- 17, s. 135.
Archivy:
Archiv St. Olbricht – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice 1865. Pro DČAD červenec 2014.

Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1973, Ka 42, i. č. 123

Kroměříž, Státní okresní archiv:
B - G 11 Loutkové divadlo Kroměříž 1901-1906.
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Sušil v Kroměříži
Časový rozsah: 1923-1931
Tematický popis: Kniha zápisů (1923-1931).
Archivní pomůcky
BÁRTEK S.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ SUŠIL KROMĚŘÍŽ 1923 - 1931. Prozatímní inventární seznam, 2001, s. 1, ev.č. 866.

Praha, NIPOS, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.(Celkem 3 evid. karty v kART.)

Praha, Div. odd. Národního muzea:
C 13.400, Pl DO sokolské župy Hanácké.

M Kroměřížska:
MěÚ, DK, TJ Sokol.
Kronika TJ Sokol.
Kronika LS TJ Sokol 1995-2000.
Čtyři kroniky loutkového souboru SPgŠ.
Patnáct kronik loutkového souboru Říše loutek DK.

Kronika divadla loutkového v Kroměříži - březen 1953.

Tři kroniky divadelního souboru SPgŠ 1964-1986; 1995-1996.

Videozáznam představení Malované na skle na DT 1997 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Videozáznam představení Jeptišky aneb ... na DT 1999 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Obrázky

Kresba Karla Mináře.  Kroměřížské ochotnické divadlo
Kroměříž, DS, propagační leták k oslavám 150. výročí trvání ochotnického divadla v Kroměříži, 2015
Ludmila Cápková, Máminy moldánky, foto
Matka Kuráž a její děti, foto
První představení ODi v Kroměříži - plakát
Titulní strana Zdeněk Lajkep: Dějiny ODi 1865-1945


Mapa - Kroměříž

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.