Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Říše loutek / Sokol, LD /

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1902
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
Soubor byl založen v roce 1902.

1913 LS Sokola Kníže Oldřich (M. Kopecký), hry s Kašpárkem, čerty, hráli nepravidelně.
Od 1924 pravidelná činnost loutkařského odboru Sokola, 15 členů, předseda C. Gardavský.
1931 nový sokolský loutkařský odbor, 1932 první představení, 21 členů, vedl L. Švagera. Hrálo se ve škole Komenského.
1933 Kašpárek vítězí (Čech), účast v župní soutěži.
Loutkářské školení J. Malík.
1937 přerušení činnosti.
1940 Hurvínek se učí čarovat (Skupa).
1941 zákaz činnosti.

1946 obnovil po 5 letech v koně Slavia hrou Kašpárek se učí čarovat, režie Fr. Štachel, výprava L. Janoušek.
1946-1952 Pohádka z kouzelné obálky (Malík),
1947 44 členů.
1948 krátký film o loutkářích, sehrána Čechova hra Drak,
1949 na filmovém festivalu v Karlových Varech čestné uznání.

Průměrně 8 her ročně, 20 představení, úspěšní Broučci.

1952 změna názvu na Říše loutek.

1953 - Princezna Pampeliška, Návštěva v Kocourkově, úspěšná Zlatovláska,
1955 - Pohádka o zlaté rybce, kraj. kolo STM,

1957 Říše loutek DSO Slavoj, účast na IV: krajském festivalu loutek v Otrokovicích.

1959 činnost ukončena (dle 590 LCH 1956).

1968 LS Říše loutek DK, činnost obnovil Petr Pálka.
Říše loutek pracuje od znovuobnovení činnosti v roce 1968 nepřetržitě.
Týž rok vybudování velkého jeviště pro loutkové divadlo v Domě kultury v Kroměříži.
Soubor Říše loutek v Kroměříži pracuje od znovuobnovení činnosti v roce 1968 42 let nepřetržitě. Zpočátku se zaměřením výhradně na marionety. později zkouší hrát i loutkami spodovými, experimentuje s černým luminiscenčním divadlem. Opouští hraní v uzavřeném prostoru „kukátku“ a hraje s odkrytým voděním. v tu dobu se souboru dostává do rukou hra Pavla Vašíčka „o černém klobouku a duhovém míči“, která je zaměřená na hraní s přímým kontaktem s dětským divákem a s hrou na „ jako“. Tento styl je souboru blízký do dnešních dnů. S inscenacemi zajíždí po blízkém i vzdáleném okolí. V současné době má na repertoáru 5 inscenací. Soubor se účastnil mnoha krajských přehlídek a několikrát byl vybrán na Loutkářskou Chrudim. Vedoucím souboru je Jiří Lisý. Soubor má v současné době 8 stálých členů a několik externích spolupracovníků.

První inscenací 1968 Sněhurka a sedm trpaslíků, 10 členů, 20 představení, časté hostování, celkem 35 premiér.
1968-73 se hrálo převážně marionetami, poté loutkami spodovými a maňásky.
Barevná, vkusná scénografie, časté zapojování dětí do hry.
Z inscenací: Šípková Růženka, Prasátka se ani zlého vlka nebojí.
Režie a výprava P. Pálka, posléze režiséři J. Lisý, P. Rozsypálek.

1971 - K. Čapek - R. Lander: O princezně Solimánské. Účast na KP Třebíčské loutkářské jaro.
1972 - V. Čtvrtek: Jak se stal Rumcajs loupežníkem. Účast na KP Třebíčské loutkářské jaro.
1973 - Z. Skořepa: Šípková Růženka. Účast na KP Třebíčské loutkářské jaro, na CP LCH cena za incenaci.
1974 - Ch. Perrault - J. Kovandová: Kocour v botách. Účast na KP Třebíčské loutkářské jaro.
1975 - Z. Jaroš: PRASÁTKA SE ANI ZLÉHO VLKA NEBOJÍ. Ůčast na ObP Čechova Olomouc. Účast na KP Třebíčské loutkářské jaro.
1976 - J. Středa: Pohádky pana Pohádky. Účast na KP Třebíčské loutkářské jaro.

1974 se ujala vedení Blažena Mořkovská, po 1975 postupně Anna Michajlovičová a Jana Ludvíková.
Vše skončlo 1979 a 1980 proběhla rekonstrukce divadla.

1979 - L. Feldek: Šípková Růženka, - Sněhurka, KP Jihlava, cena pro Janu Ludvíkovou za herecký a loutkoherecký výkon.

Od 1981 vůdčí osobností Jiří Lisý, i po roce 2000.

1981 první z inscenací s významným zapojením hry s dětmi byla O černém klobouku a duhovém míči, O Červené Karkulce, O Palečkovi, Pláštěnka aneb Bryčka na prodej, Povídej, paňáco, Kolíbá se velryba.

1981 - Vašíček: O černém klobouku a duhovém míči, účast LCH.
1983 - P. Polák: Červená Karkulka, r. J. Lisý, KP ve Vyškově, Čechova Olomouc.
1984 - K. Novák: O Palečkovi - čestné uznání za čisté a vkusné představení O Palečkovi, účast na 2. KP v Kyjově.
1985 - skupina Jádro, francouzská fraška: Pláštěnka aneb Bryčka na prodej, KP Loutkářské Boskovice, účast LCH, Čechova Olomouc.
1986 - M. Mašatová: Pohádky o drakovi, Zlaté slunce v Uherském Brodě.
1987 - Jiří Středa a Pavel Polák: Povídej, Paňáco…( Budulínek / Perníková chaloupka), r. Jiří Lisý. Též v roli Paňáci, Petr Rozsypálek jako Popleta. Účast na KP Zlaté slunce, Zlín - putovní cena krajské přehlídky Zlaté slunce, čestné uznání soubor za inscenaci, návrh na NP LCH. Účast na NP LCH.
1987 Jiří Středa: Budulínek, Pavel Polák: Perníková chaloupka, r. Jiří Lisý.
1988 - J. Středa - P. Polák: Povídej, paňáco! Účast na KP Třebíčské loutkářské jaro.
1988 - Ĺubomír Feldek a Milada Mašatová: Šípková Růženka, v úpravě souboru, KP Boskovice.

1990 - Pavel Vašíček: O černém klobouku a duhovém míči, r. Jiří Lisý, KP Boskovice, návh na postup na Litvínovský festival loutek. první NP v Litvínově.

1995 Peřinová: Kolíbá se velryba, účast LCH.

1995 - Jiří Středa a Pavel Polák: Povídej, paňáco. Účast na Čechova Olomouc.

1997 - Pavel Vašíček: O kouzelníku, černém klobouku a barevném míči, r. a herec Jiří Lisý, KP Loutkářské jaro v Třebíči.

2001 - Pavel Polák: O červené Karkulce

2005 Říše loutek Domu kultury Kroměříž – vedoucí J. Lisý – hraje pohádky formou alternativního divadla. Jezdí na zájezdy, zúčastňuje se divadelních přehlídek

2008 - Fr. Hrubín: Kráska a zvíře, r. Lukáš Paleček a kol., hudba Marie Opalíková. Účast KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou. Účast KP Hoblík - Mumraj, Hodonín.

Přehlídky a ocenění: kraj. 10x, oblastní 3x, Čechova Olomouc 4x. Činný i 2000.

2010 - Josef Čapek: Povídání o pejskovi a kočičce (Jak myli podlahu, Jak pekli dort, Jak našli panenku), dramatizace Pavel Polák, režie, scénografie a loutky Jiří Lisý, hudba Eva Zonová j.h.
Účast na KP Třebíčské loutkářské jaro (cena za nejlepší loutkohereckou práci) - nominace na NP LCH. Účast na NP LCH.

2011 - Pavel Polák a soubor: O červené Karkulce, r. Jiří Lisý. Účast na KP Třebíčské loutkářské jaro, cena souboru za komunikativní představení - doporučení do širšího výběru na Loutkářskou Chrudim 2011 na 1. místě. 1. místo v soutěži Hvozdenský měšec. Účast na NP Loutkářská Chrudim. Účast na Divadelní stodola, Velké Karlovice.

2011 - Josef Čapek: O pejskovi a kočičce. Účast na Čechově Olomouci.

2012 - Říše loutek, Jiří Středa, Pavel Polák: Povídej, paňáco (O perníkové chaloupce). Účast na KP Třebíčské loutkářské jaro - Cenu poroty za herecký výkon si z Třebíče odvezli Jiří Lisý a Petr Rozsypálek z Říše loutek, též nominace na CP Loutkářská Chrudim. Účast na CP Loutkářská Chrudim.

2013 - Říše loutek o. s., O KOUZELNÍKU ČERNÉM KLOBOUKU A BAREVNÉM MÍČI. Účast na KP Třebíčské loutkářské jaro. Účast na Divadelním festivalu Ludmily Cápkové, Kroměříž.

2013 - Říše loutek, Pavel Polák: O Červené karkulce, r. Jiří Lisý. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - cena Jiřímu Lisému za scénu a loutky a za osobnostní herectví pro nejmenší diváky - doporučení na NP Popelka Rakovník. Účast na CP Popelka Rakovník - čestné uznání Jiřímu Lisému za výpravu a souboru za inscenaci a cena Jiřímu Lisému za herecký výkon - doporučení na CP JH 2014.

2015 - Jiří Středa: O Budulínkovi, r. Jiří Lisý. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - čestné uznání Jiřímu Lisému a souboru Říše loutek Kroměříž za scénu a loutky, Petru Rozsypálkovi za roli Poplety a Jiřímu Lisému za roli Paňáci s přihlédnutím k zvládnuté komunikaci s dětským publikem.

2016 - Josef Čapek, Pavel Polák: Povídání o pejskovi a kočičce, režie Jiří Lisý. Účast na OP Přibyslav. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - cena Jiřímu Lisému za scénu a loutky.

2017 - Pavel Vašíček: O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči, r. Jiří Lisý a soubor. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou - cena souboru za interaktivní představení pro děti, cena klubu Dětského diváka za inscenaci - doporučení na NP Popelka, Rakovník. Účast na CP Popelka, Rakovník - čestné uznání souboru za inscenaci, cena Jiřímu Lisému, Jitce Jiříčkové a Marii Baierové za scénu a kostýmy a Jiřímu Lisému a Marii Baierové za tvořivou interakci s publikem.

2017 - ??? Účast na KP Třebíčské loutkářské jaro.

2019 - PERNÍKOVKA. Účast na KP Třebíčské loutkářské jaro - diplom za přirozené bytí na jevišti.

2023 - soubor: O Budulínkovi, r. Jiří Lisý. Účast na KP Hanácký divadelní máj, Němčice nad Hanou.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 234.

BAŠTA, Antonín. Zlaté slunce vychází v Boskovicích, Čs. loutkář 1990, č. 7, s. 151 - 152.

CÍSAŘ, Jan. O bodoucnosti jedné přehlídky. Čs. loutkář 1986, č. 1, s. 26 - 27.

DESET let Říše loutek v Kroměříži. Jiskra okresu Kroměříž 1956, č. 7, s. 2.

FORMÁNKOVÁ, E.: Dvacet let Říše loutek. Zpravodaj města Kroměříže 1988, č. 12, s. 227.

HANŽLÍKOVÁ, Eva: Národní přehlídka v Litvínově. Loutkář 1990, č. 9, s. 210-211.

HEJHALOVÁ, Věra: Ke 140. výročí ochotnického divadla v Kroměříži. KZ říjen a prosinec 2005

HEJHALOVÁ, Věra: Říše loutek hraje 25 let pro potěšení dětí i dospělých. Týdeník Kroměřížska 8. 12. 1993.

HLUBUČKOVÁ, Petra: Přijměte pozvání k seznámení se se semináři 59. Loutkářské Chrudimi. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 33 - 34.

HINŠTOVÁ, Jana: Z kroměřížské Říše loutek. 10 let loutkářského souboru. ČsL 1978, č. 6, s. 140.

HULÁK, Jakub. Loutkářská Chrudim rok před šedesátkou a její inscenace. Amatérská scéna 2010, č. 4, s.18 - 23.

KUČEROVÁ, Ludmila: Říše loutek. místní kultzra 6.2.2014. (Muzeum Kroměřížska připravilo výstavu k 45. výročí trvání kroměřížského loutkářského souboru) - viz www odkazy.

POKORNÝ, Jiří. O jihomoravské přehlídce. Čs. loutkář 1988, č. 7, s. 160 - 161.

Program NP LCH.

LAJKEP, Zdeněk: Dějiny ochotnického divadla v Kroměříži 1865-1945. Kroměříž, Pálková 1995, s. 90,91.

LAJKEP, Zdeněk: Posledních padesát let Kroměřížského ochotnického divadla 1945–1995. Kroměříž, AGGRA 1999, s. 97,- 101, foto z LCH 1973 s. 104.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka. loutkářské dostaveníčko v Lounech. Československý loutkář 1989, č. 2, s.34 - 35.

LISÝ, Jiří: Patnáctiletá Říše loutek. Kroměřížská jiskra 1983, č. 34, s. 3.

MATOUŠEK, Mirko: Tři desítky loutkářských jar v Třebíči. Třebíč, MěKS 1996. 28 s.

MATOUŠEK, Mirko. Loutkářské jaro v Třebíči. Amatérská scéna 1997, č. 2, s. 20 - 21.

MICHAL, Vladimír: Hodonínská trojice v roce 2008. Amatérská scéna 2008, č. 2.

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Praha, vyd. Kant 2016, s. 75.

NOVÁK, Jan. Zrání festivalu - Čechova Olomouc přítomnosti. Čs. loutkář 1984, č. 2, s. 26 - 29.

PINKASOVÁ, Pavla: Jarní divadelní festival v Hodoníně. Amatérská scéna 2008, č. 2.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Crudimí. Vývoj českého loutkového divadla v zrcadle festivalu. Praha, DDS a IPOS-ARTAMA 2001, s. 92, 114, 125, 126, 129, 152.

RICHTER, Luděk. Loutkářská Chrudim těsně před šedesátkou -I. část- Hlavní program. Loutkář 2010, č. 4, s.171 - 176.

RICHTER, Luděk. Loutkářská Chrudim těsně před šedesátkou -II. část- Shrnutí. Loutkář 2010, č. 5, s.226 - 228.

ŘÍŠE loutek. Vydáno na počest 10. výročí trvání obnovené činnosti loutkového divadla v Kroměříži. Úvodní text J. Navrátilová, Kroměříž SKZ ROH 1978. 18 s.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: O loutkářském nadělení v Čechách 2010 - Dejl, Jaroslav: Třebíčské loutkářské jaro, 27. 3. 2010. (Viz texty)

SOPROVÁ, Jana: Od baroka k postmoderně (CP Loutkářská Chrudim 2012) - Povídej, paňáco. AS 4/2012, s. 26-32. (viz Texty)

SVOZILOVÁ, Dana: Situace dětského divadla na jižní Moravě. Kaplická čítanka 1984. č. 3, s. 1-2.

SVOZILOVÁ, Dana a RUMLENOVÁ, Miroslava. Zlaté slunce v Jihomoravském kraji.Čs. loutkář 1986, č. 6, s.126 -128.

SOKOL, František. Z krajských přehlídek - Potřetí ve Vyškově.. Čs. loutkář 1983, č. 7, s. 153. - 154.

ŠEFRNOVÁ, Blanka. 44. Třebíčské loutkářské jaro. Loutkář 2010, č. 3, s.132, foto F. Jůza.

(s). Krajská přehlídka v Jihlavě. Čs. loutkář 1979, č. 10, s. 236.

(s) Loutkářské Boskovice. Čs. loutkář 1985, č. 7, s. 154 - 155.

TŘEBÍČSKÉ loutkářské jaro. ČsL. 1970, č. 6, s, 111.

VÝROČÍ kroměřížské Říše loutek. Podepsáno -(s)-. ČsL 1978, s. 284.

ZÁVODSKÝ, Vít: Hobblík 2008 - Tematická i žánrová všehochuť. AS 2008, č. 2.

Zprávy Loutkářského soustředění 1948, č. 2, s. 4; č. 5.

Ze života našich souborů. Čs. loutkář 1957, č. 6, s. 140. - 141.

(zha). Třídenní setkání loutkářů v Otrokovicích. Čs. loutkář 1988, č. 6, s.141.
Archivy:
M Kroměřížska:
MěÚ, DK, TJ Sokol.
Kronika TJ Sokol.
Kronika LS TJ Sokol 1995-2000.
Patnáct kronik loutkového souboru Říše loutek DK.

Soukromý archiv Jaroslav Dejl, Třebíč, Mladá scéna, Kronika souboru:
Třebíč, Mladá scéna, Malý tygr, Zlín, Zlaté slunce, 1987 - 2 plakáty (výsledky, ocenění) - viz Obrázky.

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Obrázky

Boskovice, Zlaté slunce KP - program, 1988
Kroměříž,  Říše loutek DK, O Červené Karkulce,   na snímku Jiří Lisý (stojící), 2001
Kroměříž, LD, Povídej Paňáco
Kroměříž, Říše loutek - JÁDRO, Pláštěnka aneb Bryčka na prodej, Čechova Olomouc 1985
Kroměříž, Říše loutek, Budulínek - Perníková chaloupka - program, 1987
Kroměříž, Říše loutek, Budulínek - Perníková chaloupka - program, 1987
Kroměříž, Říše loutek, Červená Karkulka, 1983
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj, 2023
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj, 2023
Kroměříž, Říše loutek, O černém klobouku a duhovém míči, 1990
Kroměříž, Říše loutek, O Červené Karkulce, 2011
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, CP Popelka Rakovník 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, CP Popelka Rakovník 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, KP Hánácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, KP Hánácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2013
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém Klobouku, CP Popelka Rakovník 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém Klobouku, CP Popelka Rakovník 2017
Kroměříž, Říše loutek, Pláštěnka
Kroměříž, Říše loutek, Pláštěnka, 1985
Kroměříž, Říše loutek, Pláštěnka, 1985
Kroměříž, Říše loutek, Pláštěnka, LCH 1985
Kroměříž, Říše loutek, Pohádky o drakovi
Kroměříž, Říše loutek, Povídání o pejskovi a kočičce, 2010
Kroměříž, Říše loutek, Povídání o pejskovi a kočičce, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2016
Kroměříž, Říše loutek, Povídání o pejskovi a kočičce, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2016
Kroměříž, Říše loutek, Povídání o pejskovi a kočičce, Třebíčské loutkářské jaro 2010
Kroměříž, Říše loutek, Povídej, paňáco!, 1988
Kroměříž, Říše loutek, Povídej, paňáco, 1988
Kroměříž, Říše loutek, Povídej, paňáco, CP Loutkářská Chrudim 2012
Kroměříž, Říše loutek, Povídej, Paňáco…
Třebíč, Třebíčské loutkářské jaro - program, 1988
Zlín, Zlaté slunce podruhé. Čs. loutkář 1987, č. 9
Zlín, Zlaté slunce, výsledky, ocenění, 1987


Mapa působení souboru - Říše loutek / Sokol, LD /

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kroměříž, Říše loutek, Pláštěnka, 1985
Kroměříž, Říše loutek, Povídej, paňáco, 1988
Kroměříž, Říše loutek, O černém klobouku a duhovém míči, 1990
Kroměříž,  Říše loutek DK, O Červené Karkulce,   na snímku Jiří Lisý (stojící), 2001
Kroměříž, Říše loutek, Povídání o pejskovi a kočičce, 2010
Kroměříž, Říše loutek, O Červené Karkulce, 2011
Kroměříž, Říše loutek, Povídej, paňáco, CP Loutkářská Chrudim 2012
Kroměříž, Říše loutek, O Červené karkulce, CP Popelka Rakovník 2013
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2015
Kroměříž, Říše loutek, Povídání o pejskovi a kočičce, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2016
Kroměříž, Říše loutek, Povídání o pejskovi a kočičce, KP Hanácký divadelní máj Němčice nad Hanou 2016
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči, KP HDM Němčice nad Hanou 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém Klobouku, CP Popelka Rakovník 2017
Kroměříž, Říše loutek, O kouzelníku Černém Klobouku, CP Popelka Rakovník 2017
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj, 2023
Kroměříž, Říše loutek, O Budulínkovi, KP Hanácký divadelní máj, 2023


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.