Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kroměříž, HEJHALOVÁ, Věra: Ke 140. výročí ochotnického divadla v Kroměříži. KZ říjen a prosinec 2005

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ŘÍJEN 2005

Ke 140. výročí ochotnického divadla v Kroměříži


Ochotnické divadelní a loutkové soubory v Kroměříži navazují za posledních 15 let na dlouholetou úspěšnou tradici. Často s novými divadelními formami přichází nová generace. Hrají soubory dospělých, mládeže i dětí. Je potěšitelné, že mnozí dětští herci se později uplatňují v souborech studentských i dospělých. Takovým příkladem jsou například mladí herci dětského divadelního souboru KUK – Základní školy Kroměříž, Albertova ul., kteří hrají v Nezávislé scéně Domu kultury.
Soubory dospělých. Divadelní soubor Domu kultury Kroměříž se především zaměřuje na komedie s hudbou v režii profesionálního režiséra K. Hoffmanna a na pohádky. Na regionálních divadelních přehlídkách získávají herci každý rok individuální ceny. Nejúspěšnější byl muzikál Dona Gogina Jeptišky aneb Klášterní škola u nesmyslosrdných sester, s níž soubor postoupil v roce 1999 na nejvyšší ochotnickou přehlídku, Jiráskův Hronov. Ludmila Cápková v soutěži Pohárek SČDO (Svazu českých divadelních ochotníků) s monology excelovala na Jiráskově Hronově v roce 1996 a 1999. V letošním roce se soubor zúčastnil národní přehlídky ochotnických souborů v Poděbradech s původním muzikálem M. Pulkrábka Ženy v éteru – režie J. Kašík. Vedení souboru dává prostor tvořivým nápadům nejmladších členů souboru. Mladá scéna DSDK hledá nové cesty k vyjádření svého vztahu ke společnosti a divadlu. Nejmladší herci předvádějí vlastní tvorbu – tak zvané autorské divadlo pro jednoho nebo dva herce. Překvapují nápaditostí a dobrou pohybovou kulturou.
Nezávislá scéna Domu kultury Kroměříž hraje většinou komedie a pohádky v režii profesionálních režisérů i členů souboru. Zúčastňuje se divadelních přehlídek, kde herci získávají individuální ceny. K úspěšným inscenacím se řadí: Anouilh – Antigona, Didier Kaminka – Jen žádnou paniku aneb Jak vyloupit banku. V srpnu letošního roku byl v rámci příprav 140. výročí založení Sokola obnoven divadelní a loutkový soubor Sokola pod vedením Dušana Pšenka a Dagmar Navrátilové.
Říše loutek Domu kultury Kroměříž – vedoucí P. Rozsypálek, dříve J. Lisý – hraje pohádky formou alternativního divadla. Jezdí na zájezdy, zúčastňuje se divadelních přehlídek. V roce 1994 s hrou Povídej, paňáco a v roce 1995 s hrou Ivy Peřinové Kolíbá se velryba se zúčastnil nejvyšší loutkářské soutěže – Loutkářská Chrudim.
Mládežnické soubory. Gymnázium Kroměříž – významnou úlohu má Irena Procházková, která pracuje s mládeží i s dětmi novými formami, založenými na dramatické výchově, už několik let. Připravuje literárně-dramatická pásma i hry. Připomeňme si pásmo P. Pavelky Malé diadá a M. Holuba Jdi a otevři dveře. V roce 2003 se zúčastnila se studenty nižších tříd celostátní přehlídky dětských recitačních kolektivů v Trutnově s pásmem E. Jandla Mlít pantem. Je to výpověď kolektivu slovem, hudbou a pohybem o vlastním vnímání světa. Na gymnáziu hrají pod vedením V. Tučka také studenti vyšších tříd. Z úspěšných inscenací lze připomenout Goldoniho Ženské klepy a Charleyovu tetu. Systematická a tvořivá práce se studenty nižších i vyšších tříd vede k samostatnosti a aktivitě nadaných studentů. V letošním roce studentka 3. ročníku Pavla Kašíková se čtyřmi dalšími studenty úspěšně nacvičila náročnou situační komedii Aby bylo jasno od Alana Ayckbourna.
V letech 1996 – 2003 hrálo Divadelní studio mladých Sokola Kroměříž. Studio bylo založeno Libuší Ševčíkovou, která režírovala pohádky a recitační pásma. Později se stal vedoucím souboru J. Fránek, který se zaměřoval na pohádky a autorskou tvorbu pro studenty.
Z dalších mládežnických souborů můžeme připomenout divadelní soubor Arcibiskupského gymnázia, který hraje většinou hry klasické, ale nepravidelně.
Divadelní soubor Domova mládeže při Integrované středí škole Pavlákova ul. hraje nepravidelně pohádky.
V letech 1996 – 2001 hrál loutkový soubor Sokola Kroměříž pohádky pro děti mateřských a základních škol v režii Věry Hejhalové. S pohádkou Příhody Makové panenky se zúčastnil zájezdu do Vídně, kde hrál po děti české menšiny.
(Dokončení příště)
Věra Hejhalová

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / PROSINEC 2005

Ke 140. výročí ochotnického divadla v Kroměříži

(Pokračování)
Významnou součástí ochotnického divadla v Kroměříži jsou dětské divadelní soubory. Jejich posláním je výchova dětí k estetickému cítění a kultuře vyjadřování. Vedoucí tak pěstují vztah k literatuře, divadlu, povzbuzují děti k seberealizaci a pocitu radosti ze hry. Významnou úlohu sehrává práce vedoucích souborů, převážně učitelů, kteří s dětmi divadlo nacvičují. Soubory hrají pohádky většinou jako představení klasická, ale objevují se i nové formy, které vycházejí z přirozeného dětského projevu. Základní škola v Kroměříži, Albertova ul. pořádá od roku 1997 každoroční přehlídku divadelních souborů pod názvem Pohádková Kroměříž. Zúčastňuje se jí osm až devět dětských souborů z celého bývalého okresu. Z kroměřížských souborů dosahuje vynikajících úspěchů KUK ZŠ Kroměříž, Albertova ul. pod vedením letos zesnulého Eduarda Halamy (snímek z inscenace Zvířátka a Petrovští z roku 2001 jsme přinesli v minulém vydání KZ). Soubor se několikrát zúčastnil i krajské přehlídky a hrál dětem české menšiny ve Vídni. Z Kroměříže se přehlídky zúčastňují: Dramatik – ZŠ Švabinského nábřeží – vedoucí Petra Milíková, DS ZŠ Komenského náměstí – vedoucí Jindra Falcmanová (letos sehrál Čertovskou pohádku v české základní škole ve Vídni). Dále hraje Církevní ZŠ – vedoucí Romana Blažková, DS ZŠ U Sýpek – vedoucí Jitka Kuraczeková, Copánek ZŠ Mánesova – vedoucí M. Kuběnová, DS Šipka – vedoucí Ed. Jurčíková. Šestkrát se přehlídky zúčastnil soubor Radost ze Speciální školy při zdravotních zařízeních (psychiatrická léčebna) pod vedením vychovatele Jana Brože. Náročná práce má velmi dobré výsledky a je současně i léčebnou metodou – teatroterapií. V letošním roce se poprvé zúčastnil i soubor Korálek Speciální školy pro děti s více vadami, který velmi citlivě pedagogicky i režijně vede J. Baštincová.
Zajímavým pokusem je hraní divadla nejmenšími – dětí z mateřské školy. Soubor Sluníčko pod vedením učitelky Milady Přikrylové vychází z prvků dramatické výchovy a hraje vhodně upravené pohádky s hudbou, zpěvy a tanečky.
Rozvíjení lásky k literatuře, prohlubování vztahu k básníkům a prozaikům se věnují divadla poezie. Od roku 1999 působí při Knihovně Kroměřížska Klub přátel poezie, který za šest let trvání uskutečnil 30 pořadů, na nichž účinkovalo 50 dospělých i mládežnických recitátorů a hudebníků a 60 dětských recitátorů pod vedením třinácti režisérů. Literární pořady jsou různorodé, zaměřované na klasické autory, moderní, české, světové, pro dospělé i dětské publikum. Připomínáme například Čapkovy Apokryfy – režie Zdeněk Lajkep, Večer starofrancouzské poezie – režie Ludmila Cápková, Tak dejchej – Aškenázy, Prévert – režie I. Polišenská a E. Jurčíková, Slovní hrátky se zvířátky – režie Věra Hejhalová. Na večerech poezie se také se svou tvorbou představují regionální básníci. Tyto večery připravuje a režíruje Svatava Mášová. Každým rokem Klub přátel poezie spolu s Dívčím pěveckým sborem SPgŠ účinkuje v obřadní síni na hřbitově s programem Vzpomínka na zesnulé. I v recitaci dětí a mládeže dosahuje Kroměříž dobrých výsledků.
Mnoho let pořádá Rada amatérské umělecké činnosti, dříve občanské sdružení nyní působí pod Domem kultury, okresní postupové soutěže Svátek poezie se každoročně zúčastňuje asi 120 dětí, které soutěží v pěti kategoriích a recitují básně i prózu českých autorů. Ti nejlepší postupují do krajského kola v Uherském Hradišti. Kroměřížští recitátoři dosáhli největšího úspěchu – postoupili do národního kola v Trutnově: v roce 1997 Robert Pšenko a Petra Macejová ze ZŠ Albertova, v roce 2002 Martin Henzély ze ZŠ Oskol a v roce 2003 Dominika Sedláčková ze ZŠ Mánesova. Recitační soutěže mládeže Wolkrův Prostějov se každoročně zúčastňuje asi 28 recitátorů, převážně z Kroměříže. V regionálním kole v Prostějově získávají nejvíce ocenění studentky SPgŠ. Nejúspěšnější recitátoři, kteří postoupili do celostátního kola Wolkerův Prostějov: r. 1996 Julie Hlavenková – SPgŠ, r. 1997 – Petr Čagánek – SPgŠ, r. 2002 Marie Skočovská – AG a Tereza Procházková – SPgŠ, r. 2003 Terera Procházková – SPgŠ.
Myslím, že můžeme být s úrovní recitací a divadelních představení dětí, mládeže i dospělých spokojeni. Kroměříž se v dobrém povědomí udržuje u nejvyšších představitelů amatérské kultury.
Věra Hejhalová
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':