Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Pojmy: Zámecké divadlo

BLATNÁ
1786 doložena i produkce singspielů v zámku (německé texty, avšak hráli Češi).
Od 1808 v zámku pořádali Hildprandtové české divadlo - dřevěná stavba, hlediště zastřešeno, dřevěný ochoz-galerie. Zadní stěna sklápěcí, možnost využití přírodní scenérie. Zde kočující společnosti a ochotníci.


BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
17. stol: hry v zámeckém divadle.


ČESKÝ KRUMLOV
148x První zmínky o divadle na rožmberském dvoře.
1497 Jakub Canter: Rosa Rosansis.
Z konce 17. stol. pochází vzácné barokní zámecké divadlo, nejstarší ve střední Evropě, dodnes zachované s veškerým vybavením (v době vzniku ryze profesionální produkce).


DUCHCOV
viz Texty

JEMČINA
V 50. letech 18. století Prokop Vojtěch Černín z Chudenic zřídil v loveckém zámku Jemčina zámecké divadlo, v němž se hrálo i v letech 60. 18. stol.
Za jeho syna Jana Rudolfa byla na zámecké divadlo upravena nová zámecká jízdárna.

JINDŘICHŮV HRADEC
1577 krejčovští tovaryši na zámku drželi komedii O marnotratném synovi.
1584 na zámku hra Zuzana,


KOZEL
viz Texty

KUKS
1698 hrabě F. A. Špork otevřel dřevěnou div. budovu, součást velkolepého lázeňského střediska zemské aristokracie, v níž hrávaly hl. operní společnosti.


LYSÁ NAD LABEM
1819 Ochotnické divadlo v české řeči na zámecké scéně Berounské koláče. DČD II, s.181.


ROUDNICE NAD LABEM
1797 Kníže Jos. Fr. Maxmilián z Lobkovic založil v zámku divadlo, hrálo služebnictvo a měšťané, italsky, německy i česky. MČAD


TEPLICE
Výstava ze sbírkových fondů zámecké knihovny muzea Zámecké divadlo ve světle divadelních cedulí k výročí výstavby divadelní budovy roku 1787 v západním křídle teplického zámku knížetem Janem Nepomukem Clary- Aldringenem. 08.08.2008 - 28.08.2008
www.muzeum-teplice.cz [2]


TŘEBÍČ
viz Texty
Bibliografie:
PORT, Jan: Divadlo a šlechta. Strojopis studie z cyklu Šlechtická divadla. Divadelní odd. Národního muzea . Pozůstalost Jan Port, Ka 15, č.118

ČESKÝ KRUMLOV
BAROKNÍ zámecké divadlo Český Krumlov. Praha, Divadelní ústav, Památkový ústav 1993.
DĚJINY českého divadla I., s. 134, 175, 298, 317, 350.
HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 11, 15, 158-159; obr. 3-6, 238.
HILMERA, Jiří: Zámecké divadlo v Českém Krumlově. Zprávy památkové péče XVIII, Praha 1958.
RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Rkp. 1998. KART.
SLAVKO, Pavel: Zámecké divadlo v Českém Krumlově. Český Krumlov, Nadace barokního divadla na zámku 1995, 1997.


DUCHCOV:
PEŠKOVÁ, Pavla: Zámecká divadla rodu Valdštejnů v Čechách a na Moravě.Ex:Divadelní revue, 5.9. 2005 http://www.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=8921 Viz Texty.


KOZEL
PEŠKOVÁ, Pavla: Zámecká divadla rodu Valdštejnů v Čechách a na Moravě.Ex:Divadelní revue, 5.9. 2005 http://www.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=8921 Viz Texty.


MNICHOVO HRADIŠTĚ
PEŠKOVÁ, Pavla: Zámecká divadla rodu Valdštejnů v Čechách a na Moravě. Divadelní revue, 5.9. 2005. Viz Texty.
MOHAUPTOVÁ, Pavla: Zámecké divadlo v Mnichově Hradišti. Diplomová práce. Brno, FF MU, Ústav divadelní a filmové vědy 2000.
PÖMERL,Jan: Zámecká divadla v Čechách a na Moravě.
Divadelní revue 1992,č.4,s. 11.
ŠIMON, A.: Sněmování mocnářů v Mnichově Hradišti r. 1833, Od Ještěda k Troskám, roč. 8, č. 2-3, Turnov 1929, s. 52-68.


TŘEBÍČ
PEŠKOVÁ, Pavla: Zámecká divadla rodu Valdštejnů v Čechách a na Moravě. Divadelní revue, 5.9. 2005. Viz Texty.
Archivy:
MNICHOVO HRADIŠTĚ
Zámek Mnichovo Hradiště: (dle Peškové viz Texty)
Soubor dekorací z roku 1833
Dekorační fond divadla v Mnichově Hradišti se skládá ze zadních prospektů, opony, bočních kulis, sufit, několika drobných kulis a scénických doplňků. Dekorace byly nalezeny v divadelním sále a přilehlých místnostech. Prospektů je celkem 11 kusů, opona jedna, bočních kulis 54 kusů, sufit pouze 5. Jednotlivé scény představují Les, Město, Sloupovou síň, tři různé tapetované pokoje a to Šedivý pokoj, Lilla pokoj a Zelený pokoj, dále Romantickou krajinu, krajinnou vedutu, Malou Stranu a Oblohu. Autoři zámeckých divadelních dekorací
Původní mnichovohradišťské dekorace jsou v torzovitém stavu. Domněnku o jejich autorství vyslovil J. Pömerl, když ztotožnil možného autora těchto dekorací s malířem Jiřím Hislerem (1733 - 1818)17. Hisler je autorem rozměrných pláten s přírodními a figurálními náměty, které pokrývají stěny některých reprezentativních sálů v prvním patře zámku. Malby provedl po roce 1750. Zajímavý je fakt, že pozadím pro jeden z výjevů je krajina z okolí Mnichova Hradiště. V tzv. Dámském pokoji pak nacházíme téměř divadelní motiv rokokové dámy - Vincencovy ženy Žofie - zobrazené několikráte v různém oděvu a s výraznými gesty na pozadí romantických přírodních scenerií.
Autor mladších mnichovohradišťských dekorací zatím taktéž není s jistotou znám. Přesné účetní záznamy z doby renovace divadla se nedochovaly, nebo dosud nebyly nalezeny.
Renovace mnichovohradišťského divadla byla provedena z důvodů plánované návštěvy představitelů Svaté aliance, tedy tří nejvýznamnějších evropských panovníků. Je jisté, že se hrabě Kristián z Valdštejna, jakožto hostitel, snažil dosáhnout určité kvality a úrovně svého soukromého divadla a dá se předpokládat, že tímto úkolem pověřil skutečné divadelní profesionály. Toho důkazem je nám samotný fakt, že provoz a program divadla v průběhu této významné státní návštěvy zajišťoval herecký a pěvecký soubor ze Stavovského divadla v Praze, pod vedením J. N. Štěpánka18.
Kostýmy a rekvizity
Významnou součástí vybavení zámeckého divadla v Mnichově Hradišti je kostýmní fond. Soubor dochovaných kostýmů je velmi rozsáhlý, čítá na cca 200 kusů oděvů a dalších kostýmních doplňků.Velmi zajímavá je sbírka dochovaných rekvizit. Kromě kostýmních doplňků, jako jsou nejrůznější paruky, klobouky, boty, opasky, pentle a šerpy, jsou zde například dřevěné dýky, pochvy a řemení, kovová pouta, papírové a kožené kamaše, 2 páry bílých křídel, maska čápa a další drobnosti.

Související Texty

Související Geografické celky

Související Přehlídky

Související Bibliografie

Související Obrázky

 Litomyšl, zámecké divadlo, scéna město, Platzer
Bečov, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 191
Bílá Voda, Piaristické školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká školní divadla v českých zemích, s. 196
Bílá Voda, Piaristické školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká školní divadla v českých zemích, s. 197
Bílá Voda, Piaristické školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká školní divadla v českých zemích, s. 198
Blatná, staré dřevěné divadlo ze zámeckého parku, 20.–30. léta 20. stol.
Brno, Divadlo kardinála Schrattenbacha, ex Bartušek, Zámecká školní divadla v českých zemích, s. 198
Brno, Divadlo kardinála Schrattenbacha, ex Bartušek, Zámecká školní divadla v českých zemích, s. 199
Bystřice pod Hostýnem, Zámecké divadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 252
Bystřice pod Hostýnem, Zámecké divadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 253
Cedule k otevření divadla na zámku Kačina dne 4. listopadu 1851
Český Krumlov, zámecké divadlo
Český Krumlov, zámecké divadlo
Český Krumlov, zámecké divadlo, kopule sloupové síně
Český Krumlov, zámecké divadlo, kopule sloupové síně
Český Krumlov, zámecké divadlo, kulisy  2,  namalovaná police, rekvizity
Český Krumlov, zámecké divadlo, kulisy 1 namalované rekvizity, kostýmy
Český Krumlov, zámecké divadlo, kulisy 3, namalovaná socha.
Český Krumlov, zámecké divadlo, kulisy 4, namalovaná socha.
Český Krumlov, zámecké divadlo, kulisy 5, postranní kulisy sloupové síně.
Český Krumlov, zámecké divadlo, kulisy 6, namalovaná socha
Český Krumlov, zámecké divadlo, kulisy 7, namalovaná socha
Český Krumlov, zámecké divadlo, sloupová síň
Český Krumlov, zámecké divadlo, sloupová síň, prospekt a první sufita
Český Krumlov, zámecké divadlo, strom se středem upraveným pro vstup herců
Český Krumlov, zámecké divadlo, výzdoba stěn hlediště 1
Český Krumlov, zámecké divadlo, výzdoba stěn hlediště 2
Český Krumlov, zámecké, opona, detail 1
Český Krumlov, zámecké, opona, detail 2
Český Krumlov. Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 223
Český Krumlov. Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 224
Český Krumlov. Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 225
Český Krumlov. Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 226
Český Krumlov. Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 227
Český Krumlov. Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 228
Český Krumlov. Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 229
Děčín, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 240
Děčín, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 241
Dolní Lukavice, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 176
Dolní Lukavice, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 177
Hluboká, Zámecké divadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 262
Hluboká, Zámecké divadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 263
Hluboká, zámek, Romantická krajina, parafrázující pohled na Schwarzenberskou loveckou chatu zvanou Stará obora, 1858.
Holešov, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká školní divadla v českých zemích, s. 192
Holešov, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká školní divadla v českých zemích, s. 193
Holešov, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká školní divadla v českých zemích, s. 194
Horšovský Týn, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 232
II. festival zámeckých a klášterních divadel Pardubického a Královéhradeckého kraje - plakát, program, 2012
Jaroměřice nad Rokytnou, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 180
Jaroměřice nad Rokytnou, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 181
Jaroměřice nad Rokytnou, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 182
Jaroměřice nad Rokytnou, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 183
Jaroměřice nad Rokytnou, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 184
Jaroměřice nad Rokytnou, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 185
Jaroměřice nad Rokytnou, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 186
Jaroměřice nad Rokytnou, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 187
Jaroměřice nad Rokytnou, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 188
Jaroměřice nad Rokytnou, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 189
Jaroměřice nad Rokytnou, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 190
Javorník, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 232
Javorník, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 233
Jemčina, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 241
Jezeří, Zámecké divadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 250
Jindřichův Hradec, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 211
Jindřichův Hradec, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 212
Jindřichův Hradec, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 213
Jindřichův Hradec, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 214
Jindřichův Hradec, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 215
Kačina, Zámeckédivadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 254
Kačina, Zámeckédivadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 255
Kačina, Zámeckédivadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 256
Kozel, Zámecké divadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 260
Kozel, zámecké divadlo, celkový pohled na jeviště a portál
Kuks, Geisslers Hofcomoedianten,  Andromache, 2005
Kuks, Geisslers Hofcomoedianten,  Andromache, 2005
Kuks, Geisslers Hofcomoedianten,  Atalanta, 2005
Kuks, Geisslers Hofcomoedianten, Marforio a Pasquino, 2005
Kuks, Hofkomoedianten 2005
Kuks, Šlechtické divadlo v lázních, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 175
Kuks, Šlechtické divadlo v lázních, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 176
Litomyšl, pseudoopona zámeckého divadla, pro filmování 195x
Litomyšl, zámecké divadlo, dekorace sál
Litomyšl, zámecké divadlo, Direktorium zur Decoration Lorber Kranz
Litomyšl, zámecké divadlo, Direktorium zur Decoration Lorber Kranz, 1. obraz
Litomyšl, zámecké divadlo, Direktorium zur Decoration Lorber Kranz, 2. obraz
Litomyšl, zámecké divadlo, Direktorium zur Decoration Lorber Kranz, 3. obraz
Litomyšl, zámecké divadlo, Direktorium zur Decoration Lorber Kranz, 5. obraz
Litomyšl, zámecké divadlo, Direktorium zur Decoration Lorber Kranz, Personen
Litomyšl, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 242
Litomyšl, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 243
Litomyšl, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 244
Litomyšl, Zámecké divadlo, Gedenkbuch, rkp. programy inscenací s kresbami, 1828
Litomyšl, zámecké divadlo, hlediště
Litomyšl, zámecké divadlo, kladky k oponám
Litomyšl, zámecké divadlo, opona  balustráda, Platzer, 1797
Litomyšl, zámecké divadlo, opona, pohlednice 195x, foto Čestmír Šíla
Litomyšl, zámecké divadlo, portál, dekorace
Litomyšl, zámecké divadlo, prospekt  cesta fantazijní krajinou,  Platzer
Litomyšl, zámecké divadlo, prospekt balustráda, Platzer
Litomyšl, zámecké divadlo, prospekt gotický sál, autor Josef Platzer, 1797
Litomyšl, zámecké divadlo, prospekt palác, Platzer
Litomyšl, zámecké divadlo, scéna krajina 1797
Litomyšl, zámecké divadlo, scéna palác, Platzer, 1797
Litomyšl, zámecké divadlo, schody na balkon
Litomyšl, Zámecké divadlo, stylizovaná opona na úvodním listě pamětní knihy, 1828
Litomyšl, zámecké divadlo, výzdoba stěn hraběcí lože 1
Litomyšl, zámecké divadlo, výzdoba stěn hraběcí lože 2
Litomyšl, zámecké divadlo, výzdoba stěn hraběcí lože 3
Litomyšl, zámecké divadlo, výzdoba stěn hraběcí lože 4
Litomyšl, Zámecké, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, tit,str.
Litomyšl, Zámecké, I,kap. b Divadelní tradice, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 4
Litomyšl, Zámecké, I,kap. c Divadelní tradice, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 5
Litomyšl, Zámecké, I,kap. Divadelní tradice, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 3
Litomyšl, Zámecké, II,kap. b Stavba divadla, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 7
Litomyšl, Zámecké, II,kap. Stavba divadla, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 6
Litomyšl, Zámecké, III,kap, něm., pamětní knihy, vstupenyky, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 11
Litomyšl, Zámecké, III,kap. c Divadelní život za Valdštejnů..., BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 10
Litomyšl, Zámecké, III,kap. Divadelní život za Valdštejnů..., BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 8
Litomyšl, Zámecké, III,kap. Divadelní život za Valdštejnů..., BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 9
Litomyšl, Zámecké, IV,kap. ochotnická představení, obr.Dobrodinci lidstva, 1901, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 11.
Litomyšl, Zámecké, Josef Platzer, boční kulisy, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 37, též na s,34-36, 38-43
Litomyšl, Zámecké, Josef Platzer, druhá opona, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 22
Litomyšl, Zámecké, Josef Platzer, moderní sál, prospekt , BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 32
Litomyšl, Zámecké, Josef Platzer, návrh dekorace sálu, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 30
Litomyšl, Zámecké, Josef Platzer, návrh dekorace sálu, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 33
Litomyšl, Zámecké, Josef Platzer, návrh dekorace zahrady, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 30
Litomyšl, Zámecké, Josef Platzer, návrh dekorace, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 21
Litomyšl, Zámecké, Josef Platzer, návrh dekorace, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 21
Litomyšl, Zámecké, Josef Platzer, prořezávaný prospekt, kavárna, text, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 24
Litomyšl, Zámecké, Josef Platzer, prospekt 2,část, zbrojířova dílna, text, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 26
Litomyšl, Zámecké, Josef Platzer, prospekt dopněný bočními kulisami a sufitami a text, selská světnice , BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 31
Litomyšl, Zámecké, Josef Platzer, prospekt, chrámová předsíň, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 23
Litomyšl, Zámecké, Josef Platzer, prospekt, měšťanský pokoj, text, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 29
Litomyšl, Zámecké, Josef Platzer, prospekt, modrý pokoj, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 23
Litomyšl, Zámecké, Josef Platzer, prospekt, selská světnice, text, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 25
Litomyšl, Zámecké, Josef Platzer, prospekt, ulice, text, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 27
Litomyšl, Zámecké, Josef Platzer, prospekt, žalář, text, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 28
Litomyšl, Zámecké, Josef Platzer, prospekt, zbrojířova dílna, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 22
Litomyšl, zámecké, kabinet, Platzer Jos.
Litomyšl, zámecké, měšťanský pokoj, Platzer Jos.
Litomyšl, zámecké, městská ulice, Platzer Jos.
Litomyšl, Zámecké, Nejstarší divadlo, výzdoba hlediště, 1768, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 4
Litomyšl, Zámecké, pohled od vstupních dveří, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 6
Litomyšl, Zámecké, prospekt moderní sál dopněný bočními kulisami a sufitami, stav 198x a text, Josef Platzer,moderní sál , BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 32
Litomyšl, Zámecké, různá témata kulis ! BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 7
Litomyšl, zámecké, selská světnice, Platzer Jos.
Litomyšl, Zámecké, V,kap a, Popis divadla, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 13
Litomyšl, Zámecké, V,kap b, Popis divadla, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 14
Litomyšl, Zámecké, V,kap c, Popis divadla, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 15
Litomyšl, Zámecké, VI,kap a, Jeviště, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 16
Litomyšl, Zámecké, VI,kap b, Jeviště, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 17
Litomyšl, Zámecké, VI,kap c, Jeviště, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 18
Litomyšl, Zámecké, VI,kap d, Jeviště, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 19
Litomyšl, Zámecké, VII,kap, Josef Platzer, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 20
Litomyšl, zámecké, žalářní nádvoří, Platzer Jos..
Litomyšl, Zámecké, závěr, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 44
Litomyšl, Zámecké, závěr, pokrač. BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 45
Litomyšl, zámek, instalace prospektů 2008
Litomyšl, zámek, instalace prospektů 2008 ,2
Litomyšl, zámek, instalace prospektů 2008 ,3
Lysice, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 200
Lysice, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká školní divadla v českých zemích, s. 199
Manětín, informace ex Port, Šlechtická divadla, zámecké divadlo, nezachováno, s. a.
Měšice, Zámecké divadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 258
Měšice, Zámecké divadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 259
Měšice, zámecké divadlo, po 1945 zničeno,
Miletín, Muzeum 2/23, Mnichovo Hradiště, zámecké divadlo, kování na uchycení prospektu
Miletín, Muzeum 2/23, Mnichovo Hradiště, zámecké divadlo, lev, kulisa
Miletín, Muzeum 2/23, Mnichovo Hradiště, zámecké divadlo, provaziště
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 23.panel, Zámecké divadlio
Mnichovo Hradiště, zámecké div, městská ulice, 1833
Mnichovo Hradiště, zámecké div, podhorská krajina, 1833
Mnichovo Hradiště, Zámecké divadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 261
Mnichovo Hradiště, Zámecké divadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 262
Náchod, něm účet v M.
Náchod, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 245
Náchod, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 246
Náchod, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 247
Náchod, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 248
Náchod, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 249
Náchod, Zámecké divadlo, seznam dekorací, expozice Muzea
Náchod, zámecké, ilustrace Adolfa Kašpara, Jirásek: Na dvoře vévodském
Náměšť nad Oslavou, Zámecké divadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 251
Náměšť nad Oslavou, Zámecké divadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 252
Nové Dvory, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 234
Nové Dvory, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 235
Nové Hrady, zámecké divadlo, dekorace návsi (zadní prospekt)
Nové Hrady, Zámeckédivadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 257
Praha, Palácové divadlo hraběte Šporka na Poříčí, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 172
Praha, Palácové divadlo hraběte Šporka na Poříčí, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 173
Praha, Palácové divadlo hraběte Šporka na Poříčí, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 173
Praha, Palácové divadlo hraběte Šporka na Poříčí, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 174
Praha-Malá Strana, Šlechtické divadlo v Rohanském paláci ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 253
Praha-Malá Strana, Šlechtické divadlo v Thunovském paláci, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 229.jpg
Praha-Malá Strana, Šlechtické divadlo v Thunovském paláci, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 230.jpg
Praha-Nové Město, Šlechtické divadlo Clam Gallasů ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 249
Praha-Staré Město, Šlechtické divadlo v Clam-Gallasovském paláci ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 249
Praha-Staré Město, Šlechtické divadlo v Clam-Gallasovském paláci ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 250
Roudnice, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 233
Roudnice, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 234
Slezské Rudoltice, Zámecké, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 230
Slezské Rudoltice, Zámecké, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 231
Sychrov, zámecké, opona po restaurování 2007
Sychrov, zámecké, opona, detail postava, kukátko
Telč, Zámeckédivadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 257
Telč, Zámeckédivadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 258
Teplice, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 236
Teplice, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 237
Teplice, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 238
Tovačov, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 115
Tovačov, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 116
Valtice, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 177
Valtice, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 178
Valtice, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 179
Valtice, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 179
Valtice, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 180
Velké Hoštice, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 235
Velké Hoštice, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 236
Vyškov, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká školní divadla v českých zemích, s. 194
Vyškov, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká školní divadla v českých zemích, s. 195
Vyškov, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká školní divadla v českých zemích, s. 196
Žamberk, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 239
Zelená Hora, zámecké divadlo, divadelní sál, stav 201x
Žihobce, Tyl, Písmákova dcera - plakát, 1906
Žleby, Zámecké divadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 263
Žleby, Zámecké divadlo ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 264
Žleby, zámecké divadlo, Pohled na jeviště se spuštěnou oponou


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.