Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Žamberk

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Ústí nad Orlicí
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1795
1790 zřídila hraběnka Marie z Bubna a Litic v zámku divadelní sál s jevištěm za 3000 zlatých.
V 90. letech zde hrávali členové její rodiny, její hosté a městští ochotníci, ovšem německy (činohry, truchlohry a úryvky z hudebních děl).
1809, kdy zámek koupil hrabě Windischgrätz, hraní divadelních představení na zámku skončilo.
Zařízení divadla, umístěné s hudebním sále, bylo odstraněno, ale na žádost učitele Františka Rafaela, kameníka Melnického, panského bednáře Martina Trčka a Václava Urbana
1812 věnoval hrabě Windischgrätz toto zařízení v roce žamberským ochotníkům.
Po 1815 divadelní sál změnili Parishové na hudební síň. Vybavení divadla se nezachovalo.
(Podrobněji viz Obrázky - citace Bartušek.)
------------

1795-1868 ochotníci česky na požádání hráli i v sousedních vesnicích - Helkovicích, Pěčíně, Slatině nad Zdobnicí...
S městskými divadelními ochotníky pak hráli česky i někteří členové hraběcí rodiny.
Na repertoáru byly úryvky ze zpěvoher, činotruchlohry, nejčastěji se hrála Mozartova Kouzelná flétna.
1810 Žamberk vyhořel a divadelníci na dva roky přerušili svou činnost, přestože zařízení divadla neshořelo, protože ochotníci právě hostovali ve Slatině nad Zdobnicí. Po částečné obnově města vybudovali divadelníci -

1812 menší divadlo v hostinci pana Režného v č. 90,
1816 se divadlo stěhovalo do hostince Modrá hvězda,
1834 přestěhovalo se do hostince pana Durchánka U slunce (čp. 87).
1839 opět na jeden rok na Modrou hvězdu,
1840 na konci roku do Panského domu, kde se hrálo až do roku 1868.

1844-1849 se v místě střídaly německé kočující společnosti a ochotnická činnost zcela ochabla.

1867 letní divadlo.

1868 zal. SDO.

1868 předložen návrh na postavení samostatné div. budovy, zakoupen pozemek, ale od myšlenky se upustilo.

70. léta 19. století - někdy v tu dobu zde hrál div. soubor žáků školy.

1895 založen Spolek pro postavení samostatné budovy divadelní.

Začátkem 20. stol. zde údajně působilo loutkové divadlo, pricipál Šíma.

1912 - Okresní výbor Strany národně sociální.

Ve 20. letech též DS Sokol.

Od 1922 Žamberk sídlem Orlického okrsku ÚMDOČ.
--
1925 Sokolské loutkové divadlo hrálo pravidelně v sálku sokolovny.
1989 loutky uloženy v místním muzeu.
---

1926 otevřena nová divadelní budova - Divišovo divadlo. Vzniklo přičiněním Spolku divadelních ochotníků, nákladem 1285000 Kč (stavba provedena na úvěr, splátky i za 2. svět. války).
---

1927 činný též Dramatický kroužek Čechoslovák.

Církevní LD Orla hrávalo za první republiky v Šotolově hospodě Na kopečku.

1941 vznik samostatného souboru mladých D 3 (Dorost Divišova Divadla). Jh. Marvan, Pivec, Höger, Fabianová.


50. léta Divadelní soubor Okresní lidové knihovny (OLK).

1961 Loutkový soubor ZK Orban, vedoucí Trampota.

1962 zahájil činnost LS ZK Prokopa Diviše závodů Orban a Dřevotex, ved. J. E. Böhm.

1969 Žamberský div. máj, okr. přehlídka DS, názvem navázala na přehlídku z 50. let, hl. cena Malý Cyrano.

Od 2. pol. 80. let O. Strnadová, uč. LDO LŠU/ZUŠ a ved. DDS ZUŠ, O. Strnadová, mezi předními DDS a DLS (viz LD) v ČR. V práci s dětmi jako jedna z mála soustavně využívá loutkářských postupů, ale i slovesných a literárních her a přednesu.
Výrazná osobnost dětského LD, absolventka oboru loutkářství Východočeské lidové konzervatoře 1986-1988 a oboru pro ved.
Jednotlivé ročníky ZUŠ pracovaly pod různými názvy, Medvědi, Mravenec, Křepelky (čtyřčlenný dívčí LS), atd. Každý soubor 1-3 insc. ročně.

1988 Zvídálek, LD.

1998 DDM ANIMO.

2008 Diviš.

----
Z účasti souboru LŠU/ZUŠ na národních a celostátních přehlídkách:

1990 NPDRRK Mělník - LDO LŠU, Suchý - Červinka - O. Strnadová: Výmyslový Breptákov
1991 DDL Prachatice, FEMAD, JH - LDO ZUŠ, Vančura - Strnadová: Za časů ušatých čepic
1998 DSÚ, JH - LDO ZUŠ Petra Ebena, Kahoun - Strnadová: Sluníčko a dva kamarádi

1989 DS KDL - DLS LDO LŠU, Hrubín - Strnadová: Čtyři malé pohádky
1992 LCH, NPDRRK Ústí nad Orlicí - ZUŠ, Čí holka bude (folklorní texty), Ostrovy (různí autoři),
Ve čtyřech
1994 DSÚ, LCH - Medvědi ZUŠ, Šrut: Medvědi, prasátka a ti druzí, Hevier: Taková svačina
1995 LCH - Medvědi ZUŠ, Hejná - Strnadová: Tulák domeček
1998 LCH - Medvědi ZUŠ, Kahoun - Sutějev - Strnadová - Rudolf: Čtyři drobničky
1998 LCH - Medvědi ZUŠ, Ruck - Pauquétová - Strnadová: Malý prales
1999 LCH - Mravenec ZUŠ, Erben - Strnadová: Kdos dobrý, pomoz mi ji vysvobodit!
1999 LCH - LS LDO ZUŠ, Andersen - Strnadová: Pasáček vepřů
2000 DST, LCH - Křepelky ZUŠ, Strnadová: Na tom našem dvoře
Mravenec ZUŠ, Strnadová: Jak Franta na čerchmanty vyzrál

Zahraniční reprezentace
DDS ZUŠ: 1992 Turecko, Antalya, Světový festival dětského divadla.
Bibliografie:
120 LET výročí ochotnického divadla v Žamberku. Též Soupis premiér. Autoři: PÍRKO, František, PÍRKOVÁ Vlasta. Žamberk, Sdružený klub pracujících, 1988.

ALMANACH spolku divadelních ochotníků Diviš: 80 let postavení Divišova divadla, 1. vyd. Žamberk, Spolek divadelních ochotníků Diviš, 2006.

BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 239.

BLAHETOVÁ, Ivana: O její práci: Hromada 1995, č. 13, s. 386.

BOBKOVÁ, Hana: 100 let divadla v Žamberku. AS 1969, č. 3, s. 9. kART.

BOLESLAVSKÝ, Josef Mikuláš: Divadelní almanach. Praha, Mikuláš a Knapp 1869, kap. XXXI. Žamberk, autor V. M., s. 116-128. Kopie kART.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 59, 63, 135, 363, 405; obr. s. 362: Vladislav Vančura, Olga Strnadová: Za času ušatých čepic, ZUŠ Žamberk, insc. úspěšně reprezentovala české dětské divadlo na Světovém festivalu dětského divadla v Turecku, 1991;

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I, s. 312.; 425 s.; 1969, II, s. 181, 291.; 429 s.; 1977, III, 178,185.; 657 s.; 1983, IV. 706 s.

Evidence odběratelů čas. Mladý loutkář 1961, vyd. KDO Hradec Králové,

FALTUSOVÁ, Marta (ed.). Z historie ochotnického divadla v Žamberku do roku 1868. In Almanach spolku divadelních ochotníků Diviš: 80 let postavení Divišova divadla, 1. vyd. Žamberk, Spolek divadelních ochotníků Diviš, 2006.

HISTORICKÁ výstavba Divišova divadla v Žamberku. Kulturní zpravodaj města Žamberka 1983, červenec, s. 12-14.

INFORMACE pro MČAD: Z historie ochotnického divadla v Žamberku. Autor neuveden. Rkp. 1998. 3 s. Také Divišovo divadlo (Marta Motlová). Rkp. 1996. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 313.

KALOUS, J.: Žamberk má opět loutkové divadlo, ČsL 1963, č. 1, s. 19.

KYTNAROVÁ, Kateřina. Historie ochotnického divadla v Žamberku. Diplomová práce. Plzeň, Pedagogická fakulta ZČU Plzeň, 2006.

MELIŠ, E.: Průvodce hudební a divadelní. Seznam ochotnických divadel v Čechách a na Moravě. Praha, Mikuláš a Knapp 1868, s. 102. A DS Erben, Miletín. Kopie kART.

MERTA,Jan: Zpracoval informace pro MČAD. Rkp. 2002. PC ART.

MERTA, Jan: Ejhle, loutka. Hromada 2001, č. XXXII, s. 19-20.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 718-719.

PEŠEK, Vláďa: Byl náš... Žamberské listy 2001, č. 20, s. 7.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. (ZUŠ, Olga Strnadová.) Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 161-162.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SEZNAM LD Sokola, 1929-1930. Rkp. 9 s. Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART.

STRNADOVÁ, Olga: O její práci: Hromada 1999, č. 25, s. 43.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 116-119. kNIPOS, kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 356. kART.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha, Orbis 1956, s. 505-506.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 251.

----
Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 13, 20. 4. 1912, s. 165.
Archivy:
M Žamberk: Loutky LD Sokola a církevního LD.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg 30/250/155, Spolek pro postavení samostatné budovy divadelní 1895.

Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2971/1927, DrKr Čechoslovák.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Osobnosti

Související Videa

Související Obrázky

Budova divadla. Pohlednice 50. léta.
Hluchý podomek
Letopisy, s. 116, Žamberk, vývoj do 1868
Letopisy, s. 117, Žamberk, vývoj do 1868
Letopisy, s. 118, Žamberk, vývoj do 1868
Letopisy, s. 119, Žamberk, vývoj do 1868
Letopisy, s. 120 Žamberk, vývoj do 1868
Letopisy, s. 121 Žamberk, vývoj do 1868
Letopisy, s. 122 Žamberk, vývoj do 1868
Letopisy, s. 123 Žamberk, vývoj do 1868
Letopisy, s. 124 Žamberk, vývoj do 1868
Letopisy, s. 125 Žamberk, vývoj do 1868
Letopisy, s. 126 Žamberk, vývoj do 1868
Letopisy, s. 127 Žamberk, vývoj do 1868
Letopisy, s. 128 Žamberk, vývoj do 1868
Žamberk, Divišovo divadlo 2, stavba 1926
Žamberk, Divišovo divadlo 3, stavba 1926
Žamberk, Divišovo divadlo 4, stavba 1926
Žamberk, Divišovo divadlo 5, stavba 1926
Žamberk, Divišovo divadlo, foto
Žamberk, Divišovo divadlo, stavba 1926
Žamberk, Divišovo divadlo, základní kámen 1926
Žamberk, ex Port, Jan; Šlechtická divadla, s. 1
Žamberk, Sokol, sokolovna, 1907
Žamberk, Sokol, sokolovna, 1911
Žamberk, Sokol, sokolovna, 1913
Žamberk, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 239


Mapa - Žamberk

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Žamberk, Divišovo divadlo 4, stavba 1926
Budova divadla. Pohlednice 50. léta.
Žamberk, Divišovo divadlo, foto


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.