Databáze českého amatérského divadla

Texty: Sychrov: heslo in Valenta, Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010, s. 24 (Bronislav Pražan)

Opona, na níž je zobrazena budova připomínající Valdštejnský palác v Praze, byla nalezena značně poškozená na zámku
Sychrov. Byla restaurována a je vystavena v tamější zámecké galerii. Mohlo by se zdát, že se ocitla na správném místě, protože
Rohanové, kteří Sychrov coby zchátralý barokní zámeček v roce 1820 zakoupili a postupně přestavěli do současné novogotické
podoby, měli pak právě v nynější galerii své zámecké divadlo.
Opona ovšem podle expertů – jejího restaurátora akademického malíře Jana Stöckla a historika umění Tomáše Vlčka – pochází
z konce 18. nebo z počátku 19. století. A tehdy se na zámku divadlo nehrálo. Roku 1740 koupil toto panství František Arnošt
Heřman z Valdštejna (1706–1748), a protože větev rodu, z níž pocházel, sídlila na nedalekém Mnichově Hradišti, byl Sychrov
po celou dobu, kdy ho Valdštějnové vlastnili, využíván pouze pro hospodářské účely a k ubytování služebnictva.
Ve druhé polovině 18. století byl ovšem zámeckým pánem v Mnichově Hradišti Johann Vincenc Ferrerius z Valdštejna
(1731–1797), o němž Pavla Pešková píše, že „byl z rodu Valdštejnů patrně největším milovníkem divadelního umění“ a v prostorách
jízdárny malostranského Valdštejnského paláce se pokoušel ustavit druhou pražskou divadelní scénu. Když mu to staroměstští
radní nepovolili, zřídil ve svém pražském sídle alespoň soukromé palácové divadlo a totéž učinil i na mnichovohradišském
a třebíčském zámku. Je tedy pravděpodobné, že opona s vyobrazením Valdštejnského paláce pochází z některého z těchto
divadel a na Sychrově se ocitla někdy po smrti hraběte Vincence z Valdštejna, která znamenala i zánik jeho divadel. Zbytky
dekorací toho mnichovohradišského byly například uloženy v prostorách tamější bývalé zámecké kuchyně.
Smysl pro teatralitu projevil hrabě Vincenc i při převozu a uložení ostatků svého předka Albrechta z Valdštejna do hrobky
v Mnichově Hradišti roku 1785. Paradoxem je, že zanedlouho poté, kdy ho v roce 1797 následoval, se díky popularitě
Schillerovy dramatické trilogie Wallenstein – její první díl měl premiéru v roce 1798 – stala z tohoto kontroverzního vojevůdce
slavná historická postava, ze které němečtí romantikové a nacionalisté učinili součást pangermánského mýtu. S tím má však
záhadná opona dnes visící na Sychrově asi sotva co společného.
Bronislav Pražan

Před restaurováním byly v oponě dva otvory (kukátka). Odstranění „kukátek“ sleduje potřeby galerijního využití opony jako
obrazu, ale likviduje jeden z dokladů její základní funkce v divadelním provozu.
Jiří Valenta

• Opona s palácem a s figurální stafáží a dekorativní bordurou, temperová malba na plátěné podložce, autor neznámý, 470 x 395 cm,
asi 90. léta 18. stol., umístěna v galerii státního zámku inv. č. SY 13.635. Restauroval Jan Stöckl 2007.
> Pešková, Pavla: Zámecká divadla rodu Valdštejnů v Čechách a na Moravě. Divadelní revue 2005, č. 3, s. 22–42; Brno, JAMU 2006, 144 s.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':