Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Vlachovo Březí

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Prachatice
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1816
Z poč. 18. stol. pochází místní vánoční hra hraná ještě 1875–1880. Text se dochoval v opisu ze 40. let 19. stol. Komedie vánoční o narození Syna Božího prováděna pravidelně asi do 1940.
(Cesty českého amatérského divadla, s. 26, 28.)
-------------------------------

Od 1816 do 60. let 19. stol. zaznamenáno ochotnické divadlo v české řeči.

1860–1861 představení v zámeckém divadle.

1881 evidováno založení Ochotnické jednoty.

1882 založen Čtenářsko-zábavní klub, zazn. i divadlo. Existoval ještě v době 1. republiky (zazn. ve 20. letech 20. stol.), ale divadlo nehrál.

1886 založena Řemeslnická beseda Plánek, měla dramatický odbor, činný patrně do 40. let 20. stol.

V době 1. republiky hrál soubor Sboru dobrovolných hasičů a později (ale už ve 20. letech) Sokol, který skončil v době 2. svět. války.

Ve 20. letech 20. stol hrál soubor Sdružení dorostu strany živnostensko-obchodnické.

Od 1951 hrál nejprve Divadelní kroužek Českosl. červeného kříže. 1959 na podzim soubor změnil zřizovatele – Divadelní kroužek Plánek při Osvětové besedě. 1961 činnost souboru skončila.

1994 založen Dramatický soubor Drak v Základní umělecké škole, činný i kolem 2000.
Bibliografie:
BROŽ, J.: Stánek umění ve stájích, Příspěvek k dějinám obrození našeho venkova. Otavan, Otavan roč. 4. 1919–1920, s. 166.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998., s. 26, 28.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, I. díl, s. 306, 307.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, II. díl, s. 181, 291.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950, Praha 2005, s. 112.

KOMEDIE vánoční o narození Syna Božího. Národopisný věstník československý 1927, s. 118–130.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 136.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 651.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 104.

STARÝ, V.: Vánoční hra z Vlachova Březí. Jihočeský sborník historický ročník 32, 1963, s. 122–158.

VLACHOVOBŘEZSKÉ divadlo. Březiny, první vlachovobřezské noviny. Březen, duben, květen, prosinec 1996, leden 1998.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771–1824. Praha. Orbis 1956, s. 496.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824–1846. Praha, Orbis 1957, s. 118.


Dalibor 10. 4. 1863.


Internet – Česká divadelní encyklopedie – http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Hlavní_strana – Komedie vánoční o narození Syna božího z Vlachova Březí – 25. 8. 2017.
Archivy:
Prachatice, Státní okresní archiv:
Fond města Vlachovo Březí. Radní manuál 1699–1735.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Vlachovo Březí, kronika obce 1864–1982,
https://digi.ceskearchivy.cz/768/327
Poznámka:
Podle článku Vlachovobřezské divadlo v měsíčníku Březiny duben 1996 Řemeslnická beseda Plánek po 1. svět. válce v době 1. republiky už divadlo nehrála, hráli hasiči (viz) a vedle nic o něco později i Sokol (viz).
Toto se rozchází se záznamy v kronice obce Vlachovo Březí, podle které Beseda Plánek po 1918 existovala a hrála (např. ve 20. letech).
Název Plánek měl soubor 1959 Plánek, divadelní kroužek Osvětové besedy, viz.

Související Obrázky

Boška Jan, malíř, autoportrét
Boška Jindřich maluje oponu, kresba Jindř. Bošky ml. 1945
Boška Jindřich, vývěsní štít, archiv J. Bošky ml
HORÁK, Jan, K. a BOŠKA, Jindřich ml., Malíři Boškové, OÚ Vlachovo Březí, 2006
Opona, Libuše vítá Přemysla, podpis autora JIndřich Boška


Mapa - Vlachovo Březí

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Opona, Libuše vítá Přemysla, podpis autora JIndřich Boška