Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Roudnice nad Labem

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Litoměřice
Nadřazený celek: Ústecký kraj
První zpráva: 1834
V první pol. 18. stol. byl slavnostní zámecký sál využíván pro divadelní představení, později - 1797 - proměněn na divadlo.
V době Filipa Hyacinta z Lobkovic byly provozovány především italské opery, balet a serenády. Např. Ferdinand Filip Lobkovic uvedl do Roudnice Gluckovu operu Ifigenie na Tauridě (125 herců, 96 hudebníků, 4 hodiny). Následovala slavná éra a bohatá činnost roudnického zámeckého divadla, která trvala ještě v první polovině 19. stol.
"Z domácích sil, služebnictva, učitelů a měšťanů byl sestaven sbor. Sólisty byli též domácí lidé: dcery kapelníka Vranického, úředník Kozderka, dcera fořtmistra Karla Nitsche.... V divadle se střídal rozmanitý repertoár, zpívalo a hrálo se italsky a německy, někdy i česky."
(Podrobněji viz Obrázky - citace Bartušek, Pömerl, Jan: Zámecká divadla v Čechách...)
----------------------------

30. a 40. léta 19. stol. české ochotnické divadlo.
1834 roudnickým ochotníkům povoleny 3 hry v české řeči.
1844 ochotnické divadlo našlo útulek v sále hostnice U bílého lva.

1867 čilá činnost ochotníků.

1869 (?) zal. Říp (Hons).
1878 zal. DrO Jednoty Říp, vlastní jeviště.
187x, 188x malíř František Krátký ze Sadské, dvorní malíř Lobkovický maloval dekorace (Česká Thalie) (Port)

1891 zal. Občanská beseda (Hons).

1891 Včela.

1895 zal. ČOJ Tyl, h. na vlastním jevišti U koruny.

1895 maňáskové divadlo MŠ.

1904-1927 Literární kroužek Ot. Březina.

1904 Spolek pro pěstování her mládeže, LD.

1905 DrO SDH.

1911- 1924(?) OS Hálek s koncepcí původního repertoáru s přednáškami, k nimž by zval přední dramatiky.

1914-1920 Dámský odbor NJS, mj. 1917 Hubička (Smetana), r. M. Svoboda.

1918 SDO.

1919-1937 Spojené spolky ochotnické. Postavili nové divadlo s moderním jevištěm, pro 600 diváků.

1922 sídlo Máchova okrsku ÚMDOČ.

Fr. Tröster (1904-1968, div. výtvarník, 1948-1968 ved. katedry scénografie DAMU) zač. pracovat pro divadlo 1920-1924, kdy navrhoval scény pro zdejší ODi.

Zač. 20. let h. i Ženská komise nár. demokracie, mj. Ta naše Máňa.

Začátkem 20. století město s pečlivě řízeným ochotnickým LD. Působil zde župní důvěrník pro LD Sokola Ing. Šilhavý.

1923 zal. Spolek dělnických ochotníků Osvěta.

1923 Sdružení roudnických ochotníků.

1932 zal. Mladá scéna.

1932 Roudnice sídlem Podřipského okrsku ÚMDOČ, 4 jednoty.

1941 LD Sokola.

1943 pod záštitou OPM otevřena LS MŠ v Hracholuskách.

1944 Divadlo malých, ved. J. Brodský, mj. Bacilínek, Kašpárek a čarodějnice, Čert a Káča.

1949 zah. LD v MŠ v Libušině ul., h. každou neděli.

1955 Vojenský dramatický soubor Hakenovec.

1955 zahajuje LS OB.

1959 DS ZK MEVA Kutnohorští havíři (účast v Libochovicích).

1971 Literární klub gymnázia.

1970-1972 DLS Zlobílek 2. ZDŠ.

2001 DS Praotce Čecha, ved. Jiří Roth.


1955 JH - Vojenský dramatický soubor Hakenovec, Lavreněv: Přelom
1969 ŠP - SVVŠ, Setkání s L. Ferlinghettim
1971 WP - Literární klub gymnázia, Wolker: Srdce štít
Bibliografie:
BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 233-234.

BENEŠ, Svatopluk - VALTROVÁ, Marie: Být hercem. Praha, Melantrich 1992, s. 12.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 77, 86, 99.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s. 291.

Divadlo 1907, č. 15, s. 354.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

HONS, L., PFEIFFER, A.: Popis okresního hejtmanství roudnického. Roudnice, 1897, s. 16.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 143.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Vystaveno: Stanovy spolku divadelních ochotníků Tyl v Roudnici.

Divadelní cedule Překvapení z rozvodu spolku divadelních ochotníků Tyl v Roudnici ze dne 15/4 1895. Následné uložení exponátů nezjištěno.

LOUTKOVÁ scéna Roudnice. ČsL 1956, s. 118.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 402-403.

NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988, s. 475, 530-531.

nesign,: Z Roudnice nad Labem, Česká Thalia 1, 1867, s. 151

NOVÁK, L.: Loutkové divadlo. 1906, s. 90.

Památník hasičské župy Lounské č. 3, s. 232.

PORT, Jan: Roudnice. Strojopis studie z cyklu Šlechtická divadla. Divadelní odd. Národního muzea . Pozůstalost Jan Port, Ka 15, č.118

PÖMERL, Jan: Zámecká divadla v Čechách a na Moravě. Divadelní revue 1992, č. 4, s. 10.

PROS, R.: Lobkovické divadlo v Roudnici n. L. Jeviště 1921, s. 450, 471, 494.

ROUBÍK, Karel: Dětské divadlo v Severočeském kraji. AS 1972, č. 9, s. 20-21

Rozvoj národního školství okresu Roudnického, Roudnice nad Labem, 1908, s. 235 – 236, s. 236 foto loutkového divadla

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

TÁBORSKÝ, Vojta,Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 466. kIPOS, kART.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.)s. 241.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 117, 267.

ZAHRÁDKOVÁ, Zdenka: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 1998. kART.

Zprávy Loutkářského soustředění 1941, č. 2, s. 2.

Zprávy Loutkářského soustředění 1943, č. 9, s. 1.

Zprávy Loutkářského soustředění 1944, č. 4, s. 2.

Zprávy Loutkářského soustředění 1949, č. 3, s. 3.

1970 LCH - Zlobílek 2. ZDŠ a MDDM, Černý a kol.: Dračí představení.

1971 LCH - Zlobílek 2. ZDŠ a MDDM, Černý: Ztratila se Myšpulka aneb Hurá na prázdniny
Archivy:
Div. odd. Národního muzea:
C 13.322-36, 15 Pl Och. a vzděl. spol. Hálek, 1913-18.
C13.118, Pl OS Hálek 1914; C 13.337-9, 3 Pl Ženská komise nár. demokracie.
C 13.340, 3 Pl, Literární kroužek Ot. Březina 1904-1927.
C13.343-4, 2 Pl ČOJ Tyl, 1913-1918.
C 13.347-50, 4 Pl Spojené spolky ochotnické, 1919-1937, 1919 Král Václav IV. (Dvořák), r. M. Svoboda (jeho pozůstalost v DNM);
C 13.351, Pl DO nár. jednoty Říp, 1913;
C 13.315-21, 7 Pl Dámský odbor NJS, 1914-1920.

Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Výtvarníci

Státní okresní archiv Litoměřice:
Podřipský ochotnický a vzdělávací spolek Hálek, Roudnice nad Labem, 1911-1924. Ev. č. pomůcky 109/2.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1911 (1912), i. č. 361/2281/1911, Podřipský ochotnický a vzdělávací spolek Hálek.
Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 384/6524/1924, Podřipský ochotnický vzdělávací spolek Hálek (zánik).
Fond ZÚ 1927-1930, i. č. 390/408/28, Podřipský ochotnický a vzdělávací spolek Hálek (výmaz).
Fond ZÚ 1921-1925, i. č. 378/3814/1923, Spolek dělnických ochotníků Osvěta (zal.).
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 397/6689/1932, Mladá scéna (zal.).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

LA PNP, fond Stroupežnický:
Paní mincmistrová. Program divadel. večera ochotnického spolku „Hálek“ v Roudnici nad Labem, 1914, 2 ll, 8.

Související Soubory

Související Obrázky

Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem, čas Meziaktí - Snaha družstva Podřipského národního domu v Roudnici n. L. o postavení Podřipského divadla
Roudnice nad Labem, přírodní divadlo, 2004
Roudnice, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 233
Roudnice, Zámecké divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 234


Související Alba

Mapa - Roudnice nad Labem

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Roudnice nad Labem, přírodní divadlo, 2004


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.