Databáze českého amatérského divadla

Přehlídky: Kuks, Theatrum Kuks

Festival barokního divadla, opery a hudby Theatrum Kuks je kulturní akcí, která se již pravidelně koná v obci Kuks mezi Dvorem Králové a Jaroměří vždy během posledního víkendu na konci měsíce srpna. Akci pořádá agentura Gate, obec Kuks a správa hospitálu v Kuksu. Ředitelem festivalu a autorem nápadu vrátit jevištní barokní umění do obou historických částí Kuksu, bývalých lázní na levém i hospitálu na pravém břehu Labe, je muzikolog a královéhradecký univerzitní pedagog PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Theatrum Kuks začíná tradičně ve čtvrtek odpoledne na terase před kostelem hospitálu. Jádrem festivalu je pátek a sobota, kdy na sebe navazující představení různých uměleckých žánrů vyplňují den od 12:00 hodin až dlouho do noci. V neděli celou akci uzavírá slavnostní koncert v kostele Nejsvětější Trojice.
Festivalová dramaturgie nabízí kombinaci profesionálních, studentských i klasicky ochotnických těles. Setkává se zde široká plejáda nejrůznějších souborů nejen od nás, ale i ze světa, jejichž vystoupení probíhají zhruba na patnácti místech celého areálu včetně Betléma (v Comoedien-Hausu, u sochy Herkomanna, na schodišti u Neptunů, u pramene, na řece Labi, v kostele Nejsvětější Trojice, na terase a schodišti před hospitálem, ve špitální zahradě a zahradním domku, v lapidáriu, barokní lékárně, hospitálním refektáři, na nádvoří, u Braunových Ctností a Neřestí, v Hubertově dvoře, na plácku před vinárnou i ve Šporkově hrobce).
Rovněž doprovodné akce svědčí o ambici pořadatelů vrátit Kuksu punc živého kulturního místa. Každý rok se v rámci festivalu pořádá soutěž „Bozzeto pro Brauna“ , různé výstavy, vernisáže a autogramiády. K programu neodmyslitelně patří i ochutnávka českých vín v hlubokých sklepeních hospitálu s energickou muzikou romské skupiny Čilágos nebo závěrečný guláš Šporkova kuchaře Viereckla v zahradním domku. Během festivalu stojí na lázeňském břehu Kuksu virtuálně obnovená fasáda Šporkova zámku, která je večer barevně osvětlena.

Vznik festivalu Theatrum Kuks

„Projekt Theatrum Kuks, nastartovaný u příležitosti třístého výročí otevření Comoedien-Hausu v Kuksu roku 1702, probouzí k životu zapomenutý fenomén Šporkova Gesamtkunstwerku a jeho uměleckých vizí o spojení barokního divadla, opery a hudby v celém kukském údolí.“
Základem pro obnovení kulturního dění v Kuksu se stala dřívější stará stodola, kterou se s nesmírným nadšením obce Kuks a organizátorů festivalu podařilo přestavět na obdobu barokního divadla. Má podobnou polohu jako původní Šporkovo divadlo, pouze s tím rozdílem, že leží na opačné straně schodiště. V roce 2002, při příležitosti zkušebního nultého ročníku festlivalu Theatrum Kuks, se v něm hrálo ve velmi provizorních podmínkách, ale během dalších let bylo postupně vybaveno novým jevištěm, hledištěm, zákulisím se šatnou pro herce i potřebným osvětlením.

Náplň a specifika festivalu
Festival sleduje vyhraněnou dramaturgii, narozdíl od šermířských show a lidových slavností. Jeho náplň tvoří výhradně barokní repertoár. Právě existence neveliké, skromné, ale nadmíru stylové divadelní scény umožnila postupné uvádění objevených a rekonstruovaných představení hraných v té době buď přímo na Kuksu nebo na jiných podobných místech. Téma zpracovává šporkovskou dramaturgii benátské opery (Peruzzi, Denzio, Bioni, Vivaldi), profesionálního kočovného divadla (Geissler, Waldmann, Defraine, Rademin), loutkoherectví (Neumann), jezuitských a benediktinských školských her (Zelenka, Forster) nebo pověstných šporkovských písní-árií (Hancke, Günther).
Theatrum Kuks je jediný na baroko orientovaný festival v Královéhradeckém kraji s celostátním významem i mezinárodní účastí. Během jeho tříleté existence se zde kromě českých sólistů a souborů představili také zahraniční umělci, především z Rakouska a Itálie. Do budoucna festival počítá se stále větší účastí zahraničních subjektů. Snahou festivalu je nejen prezentace nejrůznějšího dobového umění, ale třeba i módy a dalších oblastí tehdejšího života.

Poslání festivalu
Posláním festivalu je připomenutí dávné slávy kukských lázní, které se staly v době Šporkova panování hojně navštěvovaným kulturním a společenským centrem, a opět oživit divadlem, tancem a hudbou tento výjimečný areál rozkládající se po obou březích řeky Labe.
Festival podporuje místní vazby na hodnotnou kulturní tradici a posiluje vědomí historické a umělecké výjimečnosti lokality mezi místními obyvateli (architektura, sochařství, rytectví, hudba, divadlo, knihtisk). Navazuje také na kombinaci jazykových kultur (české, německé, francouzské, italské) a zdůrazňuje dosud opomíjený fenomén kombinace všech typů divadelních produkcí.
Festival přispívá k propagaci lokality na veřejnosti a snaží se vybudovat stálé publikum, které by se na Theatrum Kuks vždy rádo vracelo. Pozitivní ohlasy z takové události značně podporují celkovou návštěvnost této významné kulturně-historické památky.
Je velmi důležité, aby byla do projektu zapojena i samotná obec a všechny tyto aktivity podporovala. V případě Kuksu jsou pravý a levý břeh integrálními součástmi a je třeba na ně pohlížet jako na nerozdělitelné, ačkoli jsou spravovány různými institucemi. Organizátoři festivalu vzájemně spolupracují jak se starostou obce, tak se správcem hospitálu, kteří pro program festivalu Theatrum Kuks poskytují zdarma různá místa areálu, prostory hospitálu včetně kostela, refektáře, lékárny a lapidária. Umožňují dokonce přístup do Šporkovy hrobky, která je za normálních okolností pro veřejnost uzavřena. Občané Kuksu pomáhají během čtyř festivalových dní také s výběrem parkovného, vstupného a dalšími potřebnými organizačními záležitostmi.

Festivalové cíle
• vrátit kukskému areálu ty jevištní umělecké druhy, které se nezachovaly fyzicky tak jako např. Braunovy sochy - divadlo, operu, hudební vystoupení a jevištní umění obecně
• spojit oba břehy někdejších Šporkových lázní a hospitálu
a integrovat tak vesnici do celého projektu (zvláštním úspěchem v tomto smyslu byla realizace představení Ulice bláznů souboru kukských dětí – Bimbi di Terme)
• udržovat provoz nově otevřeného Comoedien-Hausu, analogii barokního divadla při objektu č. p. 52, jako ohnisko festivalových událostí na levém břehu Labe
• sledovat původní šporkovsko-kukskou dramaturgii, zejména původní texty Heinricha Rademina, a uskutečňovat v rámci festivalu světové premiéry uvedení těchto děl (Rademin: Atalanta 1724, Hancke: Popis lázní Kuks 1722, Foster: Schola Christi, de Waldt: Kázání, šporkovská komedie Amor Tyran 1717, Tanec smrti ve Šporkově hrobce aj.)
• uvádět v programu nejen české umělce, ale dát prostor zahraničním interpretům s podporou jazykově menšinového publika (zejména německé a italské)
• vyhledávat pro představení další dosud neobjevené lokality v Kuksu a okolí (příkladem byla Stivínova pouť na Kuks přes Vřešťov, Chotěborky, Velichovky, Jaroměř, Choustníkovo Hradiště, Kohoutov, Žireč a Betlém nebo představení Herkomanna v kamenném podsvětí, cembalový recitál v hraběcím pokoji aj.)
• postavit umělecký pendant k populárnímu typu akce Hubertských slavností (organizuje se v Kuksu od roku 1992 každou první říjnovou sobotu) nebo Přepadení Kuksu (každoroční rekonstrukce přepadení Kuksu 26. července, při kterém byl hrabě Špork roku 1729 na základě tisku protijezuitských knih nařčen z kacířství)
Bibliografie:
MILKOVÁ, Zuzana: Vznik, vývoj a přínos festivalu barokního divadla, opery a hudby THEATRUM KUKS. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce: PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc, Janáčkova akademie múzických umění v Brně. Hudební fakulta
Katedra hudebních a humanitních věd. Brno 2005.
Viz Texty

Související Osobnosti

Související Pojmy

Související www odkazy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':