Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Kuks, Theatrum

Přehlídka: Kuks, Theatrum Kuks
Ročník: 8
Rok: 2009
Začátek: 27.8.2009
Konec: 30.8.2009
Festival barokního divadla, opery a hudby.

Pod záštitou ministra kultury ČR prof. Václava Riedlbaucha a hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France.

Letošní ročník je ve znamení několika výročí - * 330 let od smrti generála Johanna Sporcka * 290 let od vydání Božanova kancionálu Slavíček rájský * 285 let od příchodu Peruzzi-Denziovy operní společnosti z Benátek do Kuksu * 280 let od inkvizice na Kuksu * 250 let od smrti G. F. Händela (viz http://www.hka.cz/_kultura/_arch_k/k_r09/k_m08/k_d26.asp).
Účast souborů:
LAUDATIO CEMBALI I. - Chvála kopií historických nástrojů z dílny Bečička – Hüttel – Šefl, Hradec Králové, P. Šefl – výklad, improvizace na téma z publika na vystavené nástroje.

PROCES PROCESSÍ - M. Pospíšil & spol., veřejnost a Pony-Centrum Kuks, průvod od Božích muk ke kostelu Nejsvětější Trojice Kuks.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ - zahájení festivalu za účasti ministra kultury ČR a královéhradeckého hejtmana.

Kuks, Geisslers Hofcomoedianten, G. B. Hancke: UCCELLATRICE / PTÁČNICE, r. P. Hašek. Italsko-česká oslava Sporckova ptáčnictví.

Kuks, Geisslers Hofcomoedianten, FITZLI-PUTZLI, r. P. Hašek. Portrét Sporckova herkomannského notáře.

J.J. Božan: SLAVÍČEK RÁJSKÝ, účinkují: Michal Pospíšil a účastníci Božanovské dílny.

Rakousko, Institut für kulturresistente Gütter, A. Libansky, B. Zeidler: BIBLIOTHECA VI. cellar-artová instalace.

Herecké studio V. Martince, ANDĚL NEBESKÝ, ĎÁBEL POKUŠITEL A SMRT disputují nad slovy knihy Kazatel.

G. Tartini: L'ARTE DELL'ARCO (trans. P. Bazelaire), 50 variací na Corelliho téma, František Brikcius – violoncello.

J. Johansen, E. Kullberg: EVER SMILING LIBERTY (Navždy usmívající se svoboda), barock-rockové oratorium podle libreta T. Morella k Händelovu Judovi Makabejskému, účinkují: pěvecké sbory KOS, Gibon (sbormistr J. Schejbal) a Jitro (sbormistr J. Skopal ml.), M. Račáková (A), J. Dryml (T), jazz-rocková kapela, dir. Milan Motl.

PIVO, PRECLÍKY A KÁVA PRO HRABĚTE I LID zdarma, Primátor Náchod, Roland Kohoutov, Frolík Borohrádek.

Kuks, Geisslers Hofcomoedianten, G.B. Hancke: MARFORIO A PASQUINO vezou Herkomanna, r. P. Hašek.

SPORCKOVY ÚPRAVY OKOLÍ KUKSU - přednáška ing. arch. A. Kudrnáče.

BAROKO NA PLÁTNĚ. Dědictví barokní Čechie; Barokní noc na zámku; Inkvizice na Kuksu; Braunův betlém; Robert Hugo objevuje V.G. Jacoba; Sporckova kuchyně na Kuksu, režie a autorský komentář Miloslav Kučera.

Náchod, Divadlo Dred, KŘÍŽALY, r. Ondřej Pumr. Dekalog inspirovaný Šotolovými Osmnácti Jeruzalémy o dětské křižácké výpravě do Jeruzaléma.

LAUDATIO CEMBALI II. Chvála kopií historických nástrojů z dílny Bečička – Hüttel – Šefl, Hradec Králové, P. Šefl – výklad, improvizace na téma z publika na vystavené nástroje.

Náchod, Divadlo Dred, KAMTENPLÁČ (adondellanto), r. Ondřej Pumr. Dekalog postavený na textech sv. Jana z Kříže.

ARGIPPO ZNOVUZROZENÝ. Dokument zachycuje objevení a nastudování opery Argippo, díla, které Vivaldi psal přímo pro Sporckovo divadlo v Praze. Natáčelo se v Benátkách, Praze, na Kuksu a v Českém Krumlově. Režie a autorský komentář Dan Krameš.

Praha, Divadelní spolek Lauriger, A. Engel S.J. (1620–90): ATALANTAM VENERIS OPE VINCIT .....HIPPOMANES * MORS ET CUPIDO, r. K. Valentová, dvě mezihry ze hry Costis sive Catharis Partheno-Martyr Alexandrina (1656).

Ensemble Damian, T. Hanzlík - V. Zouhar: TORSO, dir. Tomáš Hanzlík, opera.

MORAVSKÉ BAROKO (včetně ochutnávky vín), účinkují: Bumbalka, cimbálová muzika.

P. Wells SJ: POHŘEBNÍ ŘEČ ZA HRABĚTE SPORCKA, M. Bohadlo – přednes.

Kuks, Geisslers Hofcomoedianten, A. Bioni: ANDROMACHE, r. P. Hašek, činoherně hudební rekonstrukce opery.

Hofmusici, A. Vivaldi: ARGIPPO - Dramma per Musica, účinkují: A.M. Hofer (Argippo), P. Štěpničková (Zanaida), J. Bínová Koucká (Osira), B. Sojková (Silvero), Z. Kapl (Tisifaro). Rež.: Z. Vrbová, objev, rekonstrukce, realizace a dir.: Ondřej Macek.

Náchod, Čilágos, CIGÁNSKÉ BAROKO včetně ochutnávky vín.

SPORCKOVY ÚPRAVY OKOLÍ KUKSU - přednáška ing. arch. A. Kudrnáč.

Rakousko, Friends of Sweerts-Sporck, HAUS u. GARTENMUSIK.

BRUNNENKUR MIT HANSWURST UND THOMAS MORUS. Kukus oder Ems? Kulturräumliche Aspekte barocker Badetheater / V LÁZNÍCH S HANSWURSTEM A THOMASEM MOREM. Kuks nebo Ems? Kulturně teritoriální aspekty barokního divadla. Přednáška Bärbel Rudin M.A. (SRN). Tlumočí Mgr. Kateřina Bohadlová, PhD.

LAUDATIO CEMBALI III. Chvála kopií historických nástrojů z dílny Bečička – Hüttel – Šefl, Hradec Králové, P. Šefl – výklad, improvizace na téma z publika na vystavené nástroje.

Kuks, Geisslers Hofcomoedianten, Dominique – Romanesi: HRÁČ (Le Joueur), r. P. Hašek, česko-francouzsky.

SEMPRE HÄNDEL - Barocco sempre giovane, um. ved. J. Krečmer.

Kuks, Geisslers Hofcomoedianten, Ch.L. Pfeiffer: KUKSKÝ ORLOJ (Das Christliche Uhrwerck, Kuckus 1708), r. P. Hašek, česko-německy.

AMOR MIO (LÁSKA) - účinkují: Musica bellissima, ved. E. Tornová, Chorea Historica, ved. Eva Kröschlová. Ctnosti a neřesti renesančního kavalíra.

Jaroměř, ZUŠ F.A. Šporka, Spolu, ale každý sám, Molière – Lully – Holasová: MĚŠŤÁK ŠLECHTICEM aneb Loutková komédie bez Kašpárka podle comédie-ballet, darované králem Ludvíkem XIV. Celému dvoru na zámku Chambord v říjnu 1670, r. J. Holasová, dir. V. Kovář.

M. Solce / P. Hašek: PRAHA PRAG PRAGUE KUKS, hudba a r. M. Solce. Vzpomínky lázeňských hostí v Kuckus-Baade na Prahu.

Volné komorní sdružení, ZELENKA vs. PURCELL - koncert, dir. Martina a Kryštof Spiritovi, sólisté Renata Pušová (soprán), Helena Lisá (alt), Jan Němeček (tenor), Jan Pohlodek (bas), Jiřina Dvořáková - Marešová (cembalo).

HOMMAGE à BOISMORTIER - koncert, účinkují: L. Vytlačil - flauto traverso. Program: J. B. de Boismortier: Suity e, h, D. J. M. Hotteterre: Suity G, e, J. D. Braun: Bizaria.

BAROKNÍ TĚLO ODHALENO. Dynamický a poetický taneční duet, choreografie a tanec: A. Miltnerová.

Hofmusici a sólisté, N. Porpora: LA MORTE d´ERCOLE (Smrt Herkula), r. Z. Vrbová, realizace a dir. Ondřej Macek.

CiMBÁLOVÉ BAROKO včetně ochutnávky vín - Kostelecká cimbálová muzika, ved. L. Hanušová.

Polyfonní sdružení, J.D. Zelenka: MISSA SANCTISSIMAE TRINITATIS, dir. Lukáš Janko. Sbor a sólisté: M. Světlíková (S), K. Vondrušková (A), J. Kováříček (T), Z. Mokrejš (B).
Paralelní akce:
DOPROVODNÉ AKCE:

J.J. Božan: SLAVÍČEK RÁJSKÝ - interpretační dílna podle nejvýznamnějšího českého barokního kancionálu 18. století, vede Michal Pospíšil.

CEMBALA. Laudatio kopií historických nástrojů z dílny Bečička – Hüttel – Šefl, Hradec Králové.

SPORCKŮV PORTRÉT v oknech.

KUKSKÝ VINOHRAD, výklad o obnoveném Sporckově vinohradu

Výstava divadelních loutek "Fitzli-Putzli a Tanec smrti".
Bibliografie:
Kuks, Theatrum Kuks 2009, program - viz www odkazy.

Program - http://www.hka.cz/_kultura/divadla/th_kuks/info.asp; http://www.web.hka.cz/nacokam.php?od=26.8.2009&do=30.8.2009&c=26;
http://www.jmc.cz/stan/theatrum kuks/

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':