Databáze českého amatérského divadla

Texty: Publikace, Malované opony divadel českých zemí, 2010 / PRAŽAN, Bronislav: Předznamenání - Zámecká divadla, s.19

První divadla začala šlechta žijící v českých zemích zřizovat ve svých zámcích a palácích ve druhé polovině 17. století. Inspiroval ji k tomu nejen teatrální duch baroka, ale především divadelní zážitky, které získala při svých kavalírských cestách do Itálie a Francie. Další impulzy k provozování vlastních scén, jež šlechtě sloužily k reprezentaci i zábavě, poskytovalo rovněž vídeňské dvorské divadlo a divadla provozovaná jezuitskými školami. Ze žánrů zprvu vítězila italská opera. Móda zámeckých divadel vrcholila v poslední třetině 18. století a trvala až do poloviny 19. století. Do jejich produkce byli zapojováni poddaní, venkovská inteligence a často v nich vystupovala v roli amatérských umělců i šlechta sama. Odhaduje se, že u nás působilo na tři stovky těchto scén. Zámecká divadla inspirovala inscenační praxi lidové i měš´tanské divadelní tvorby, ale přestože nezanedbatelně ovlivnila kulturu našich zemí, mnoho hmotných památek, a tedy ani opon, po nich nezůstalo. „Podléhala živlům, především ohni. Smrtí svého tvůrce ztrácela oprávnění své existence, protože většinou byla plodem rozmaru. Mnohá jiná zámecká divadla však musela ustoupit potřebám všedního dne,“ píše o nejčastějších příčinách jejich zániku Jan Pömerl, který výsledky zkoumání tohoto pozoruhodného kulturního fenomenu shrnul ve studii Zámecká divadla v Čechách a na Moravě (Divadelní revue č. 4, roč. 1992).

Související Osobnosti

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':