Databáze českého amatérského divadla

Opony: Litomyšl, zámecké divadlo, opona Antický chrám, autor Josef Platzer, 1797, restaurována 1969, depozitář zámku

Autor: Josef Platzer
Rozměr: 620 x 460 cm
Vročení: 1797
Motiv: Antický chrám
Platzer namaloval pro litomyšlskou scénu dvě opony, obě s architektonickou tématikou. Na první je zobrazen uprostřed okrouhlé kolonády antický chrám a na druhé se otevírá pohled sloupovou předsíní do palácového nádvoří. Obě připomínají spíše prospekty scén než opony, které ve své době zpravidla znázorňovaly alegorické výjevy.
www.litomysl.cz

V litomyšlském zámeckém divadle byly pověšeny dvě opony těsně za sebou, ale zřejmě to nebylo neobvyklé. Obě jsou obě od Platzera, obě se objevují už v nejstarších inventářích a počítalo s nimi už technické řešení stropu nad jevištěm s dvěma řadami kladek. V inventářích z let 1799, 1800 a 1806 jsou obě označeny jako "Zwey Schloß Gardine" nebo "Schloß Cortine", nejpodrobnější inventář z roku 1828 už je uvádí samostatně jako "Portalgardine" a "Zweite Gardine". Zřejmě se používaly střídavě obě; nedochovala se ale žádná zmínka o tom, jak a kdy se spouštěla právě jedna nebo druhá z nich. Rozhodně nemohly být používány jako prospekty, jak se někdy tvrdí, už jen proto, že jsou mnohem větší a do zadní části jeviště by se prostě nevešly.
Jiří Bláha

---

Zámecké divadlo hraběte Waldsteina-Wartenberga v Litomyšli vybavil v roce 1797 dodnes zachovaným početným souborem dekorací vídeňský dvorní divadelní malíř, pražský rodák Josef Platzer (1751–1806). Kromě skoro dvaceti dekoračních sad namaloval pro divadlo také dvě opony s architektonickými motivy.
Přestože připomínají podobné Platzerovy zadní prospekty, jsou od počátku zamýšleny jako opony a není pravda, že byly za portál zavěšeny až druhotně jako jakési nouzové řešení – už jen proto, že jsou mnohem větší a do zadní části jeviště by se prostě nevešly. Na oponách větších divadel byly sice v té době opravdu častější figurální alegorické výjevy, ale zvláště v malých divadlech nebylo litomyšlské pojetí opony jako pohledu na architekturu zřejmě nijak výjimečné (oponu s podobným motivem mělo např. městské divadlo v Greinu z roku 1791). I tam, kde z opony zmizela figurální kompozice, však často zůstalo nejobvyklejší téma, oslava Apollóna jako ochránce umění, přítomno alespoň v náznaku – v Apollónově lyře, často zobrazované ve vavřínovém věnci nebo slunečních paprscích uprostřed draperiové opony. Na litomyšlské architektonické opony dohlíží lyra alespoň ze stropu nad hledištěm.
V Litomyšli visely opony těsně za sebou v prostoru mezi portálem a dvojicí stabilních proscéniových kulis. Obě se objevují už v nejstarších inventářích a počítalo s nimi už technické řešení stropu nad jevištěm s dvěma řadami kladek. Opony byly stejně jako prospekty vytahovány pomocí provazů vedených v několika řadách kroužků na rubu, plátno se při vytahování skládalo (systém římské rolety). V inventářích z let 1799, 1800 a 1806 jsou obě opony označeny jako „Zwey Schloß Gardien“ nebo „Schloß Cortine“, nejpodrobnější inventář z roku 1828 už je uvádí samostatně jako „Portalgardine“ a „Zweite Gardine“. Zřejmě se používaly střídavě obě; nedochovala se ale žádná zmínka o tom, jak a kdy se spouštěla právě jedna nebo druhá z nich. Rozhodně nemohly být používány jako prospekty, jak se někdy tvrdí, už jen proto, že jsou mnohem větší a do zadní části jeviště by se prostě nevešly. Opony jsou od průzkumu v roce 1957 umístěny v depozitáři a na jeviště se mezitím vrátily jen pro účely fotografování.

1. opona – Chrámek uprostřed okrouhlé kolonády, restaurováno 1969

První ze dvou litomyšlských opon o rozměrech 620 x 460 cm zachycuje průhled tmavou kazetovanou klenbou do kruhového nádvoří, kde v ose obrazu stojí antikizující pavilón, v průčelí nad schodištěm se sloupovým portikem s tympanonem a s kupolí na válcovém tamburu. Mezi sloupy portiku jsou na průčelí s pásovou rustikou dveře; nahoře, po stranách tympanonu, stojí sochy a před pavilonem je umístěn nízký bazén fontány. V kolonádě obíhající nádvoří střídají oblouky půlkruhově zakončených arkád polosloupy, nad kterými jsou na nízké atice osazeny dekorativní vázy. Za kolonádou je v pozadí vidět vrcholky stromů.
Jako i další litomyšlské dekorace nabízí tato opona vzácnou možnost srovnat realizaci s návrhy – s rychlou skicou i s propracovanější kresbou. Kresby byly nejspíš předlohou některých starších prací pro vídeňské dvorní divadlo, které Platzer pro Litomyšl jen drobně upravil. Na starší skice se objevuje kompoziční varianta s průhledem klenbou, na propracovanějším barevném návrhu vidíme místo toho prospekt s dvojicí bočních kulis.

Pozn.: tato opona otištěna už v knize Malované opony divadel českých zemí (Praha, NIPOS 2010), kde je na s. 22 mylně uvedeno, že „Některé z prospektů Josefa Platzera … byly v divadle používány jako opony.“ Na obrázku na s. 23 je pak opona nesmyslně spuštěna až za špatně umístěnou proscéniovou sufitou a označena jako prospekt. Srovnej starší Šílův snímek, kde je opona ještě zavěšena správně.
(Jiří Bláha, květen 2016 - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)

STROTZER, Milan (ed.) Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Jiří Bláha, s. 130-131.
Poznámka:
Jiří Bláha (leden 2011) upozornil na chybné formulace v knize Malované opony divadel českých zemí:
Pro srovnání přikládám i starší snímek první opony z Litomyšle (pohlednice z 50. let 20. století, foto Čestmír Šíla): na snímku, který máte v knize, visí totiž opona nesmyslně až za první řadou kulis. Nesouhlasil bych také s formulací "prospekt s architektonickým motivem používaný i jako opona" -- to může vypadat, jako kdyby si Valdštejnové místo opony z nouze pověsili za portál prospekt, což není pravda -- obě litomyšlské opony byly od začátku používány a zamýšleny jen jako opony a nic jiného.
(Viz Obrázky)
Bibliografie:
- BLÁHA, Jiří (ed.), Materiály k dějinám zámeckého divadla v Litomyšli, Litomyšl 2003

- BLÁHA, Jiří: Zámecké divadlo v Litomyšli. Nymburk, Vega 2010, 48 s., obr. (zde i starší literatura)

- VALENTA, Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010, s. 22, 23

- 2011 šot o oponě zařazen do 2. dílu (Opony zámeckých divadel) cyklu TV2 Toulky za uměním / Malované opony českých divadel, režie a kamera Jan Hojtaš, scénář a pořadem provázel Jiří Valenta, viz http://www.ceskatelevize.cz/porady/10369954439-malovane-opony-ceskych-divadel/video/

- STROTZER, Milan (ed.) Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Jiří Bláha, s. 130-131.
Uložení dokumentace:
Databáze českého amatérského divadla, CD 02612
Historické užití:
Zámek Litomyšl
Současné užití:
Státní zámek Litomyšl, inv. č. L-03297, opona umístěna v depozitáři
Majitel/umístění:
Státní zámek Litomyšl
Fyzický stav:
existuje, vystavena
Tematická skupina:
Stavby

Související Osobnosti

Související Organizace

Související Pojmy

Související Obrázky

Litomyšl, opony zámeckého divadla
Litomyšl, opony zámeckého divadla
Litomyšl, opony zámeckého divadla
Litomyšl, opony zámeckého divadla
Litomyšl, zámecké divadlo, kladky k oponám
Litomyšl, zámecké divadlo, opona  balustráda, Platzer, 1797
Litomyšl, zámecké divadlo, opona, Antický chrám, Josef Platzer, 1797, expozice na zámku
Litomyšl, zámecké divadlo, opona, pohlednice 195x, foto Čestmír Šíla
Litomyšl, Zámecké, VII,kap, Josef Platzer, BLÁHA, Jiří, Zámecké divadlo v Litomyšli, s. 20


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Litomyšl, zámecké divadlo, opona, Antický chrám, Josef Platzer, 1797, expozice na zámku
Litomyšl, zámecké divadlo, opona, pohlednice 195x, foto Čestmír Šíla
Litomyšl, opony zámeckého divadla