Databáze českého amatérského divadla

Texty: BLÁHA, Jiří: Dvě původní opony zámeckého divadla v Litomyšli

Zámecké divadlo hraběte Waldsteina-Wartenberga v Litomyšli vybavil v roce 1797 dodnes zachovaným početným souborem dekorací vídeňský dvorní divadelní malíř, pražský rodák Josef Platzer (1751–1806). Kromě skoro dvaceti dekoračních sad namaloval pro divadlo také dvě opony s architektonickými motivy.
Přestože připomínají podobné Platzerovy zadní prospekty, jsou od počátku zamýšleny jako opony a není pravda, že byly za portál zavěšeny až druhotně jako jakési nouzové řešení – už jen proto, že jsou mnohem větší a do zadní části jeviště by se prostě nevešly. Na oponách větších divadel byly sice v té době opravdu častější figurální alegorické výjevy, ale zvláště v malých divadlech nebylo litomyšlské pojetí opony jako pohledu na architekturu zřejmě nijak výjimečné (oponu s podobným motivem mělo např. městské divadlo v Greinu z roku 1791). I tam, kde z opony zmizela figurální kompozice, však často zůstalo nejobvyklejší téma, oslava Apollóna jako ochránce umění, přítomno alespoň v náznaku – v Apollónově lyře, často zobrazované ve vavřínovém věnci nebo slunečních paprscích uprostřed draperiové opony. Na litomyšlské architektonické opony dohlíží lyra alespoň ze stropu nad hledištěm.
V Litomyšli visely opony těsně za sebou v prostoru mezi portálem a dvojicí stabilních proscéniových kulis. Obě se objevují už v nejstarších inventářích a počítalo s nimi už technické řešení stropu nad jevištěm s dvěma řadami kladek. Opony byly stejně jako prospekty vytahovány pomocí provazů vedených v několika řadách kroužků na rubu, plátno se při vytahování skládalo (systém římské rolety). V inventářích z let 1799, 1800 a 1806 jsou obě opony označeny jako „Zwey Schloß Gardien“ nebo „Schloß Cortine“, nejpodrobnější inventář z roku 1828 už je uvádí samostatně jako „Portalgardine“ a „Zweite Gardine“. Zřejmě se používaly střídavě obě; nedochovala se ale žádná zmínka o tom, jak a kdy se spouštěla právě jedna nebo druhá z nich. Opony jsou od průzkumu v roce 1957 umístěny v depozitáři a na jeviště se mezitím vrátily jen pro účely fotografování.

1. opona – Chrámek uprostřed okrouhlé kolonády

Josef Platzer, 1797
Státní zámek Litomyšl, inv. č. L-03297
umístěna v depozitáři
restaurováno 1969

Pozn.: tato opona otištěna už v první knize, kde je na s. 22 mylně uvedeno, že „Některé z prospektů Josefa Platzera … byly v divadle používány jako opony.“ Na obrázku na s. 23 je pak opona nesmyslně spuštěna až za špatně umístěnou proscéniovou sufitou; pokud budou opony znovu otištěny společně, doporučuju použít foto z depozitáře, na kterém je vidět celá, a pro srovnání starší Šílův snímek, kde je opona ještě zavěšena správně.

První ze dvou litomyšlských opon zachycuje průhled tmavou kazetovanou klenbou do kruhového nádvoří, kde v ose obrazu stojí antikizující pavilón, v průčelí nad schodištěm se sloupovým portikem s tympanonem a s kupolí na válcovém tamburu. Mezi sloupy portiku jsou na průčelí s pásovou rustikou dveře; nahoře, po stranách tympanonu, stojí sochy a před pavilonem je umístěn nízký bazén fontány. V kolonádě obíhající nádvoří střídají oblouky půlkruhově zakončených arkád polosloupy, nad kterými jsou na nízké atice osazeny dekorativní vázy. Za kolonádou je v pozadí vidět vrcholky stromů.
Jako i další litomyšlské dekorace nabízí tato opona vzácnou možnost srovnat realizaci s návrhy – s rychlou skicou i s propracovanější kresbou. Kresby byly nejspíš předlohou některých starších prací pro vídeňské dvorní divadlo, které Platzer pro Litomyšl jen drobně upravil. Na starší skice se objevuje kompoziční varianta s průhledem klenbou, na propracovanějším barevném návrhu vidíme místo toho prospekt s dvojicí bočních kulis.

2. opona – Průhled sloupovou předsíní do palácového nádvoří

Josef Platzer, 1797
Státní zámek Litomyšl, inv. č. L-03208
originál od 2008 v expozici ve 2. patře; v depozitáři kopie (Petr Hampl, 2010?, bohužel nefunkční – tvrdé plátno není možné vytahovat původním způsobem)
restaurováno 1972 a asi 2005

Druhá litomyšlská opona představuje parafrázi oblíbeného Platzerova kompozičního schématu, průhledu tmavou kolonádou do světlého prostoru v pozadí. Přední plán tvoří dvě strany ploše zastropeného prostoru, prolomeného velkými oblouky nad dvojicemi sloupů; v nikách mezi nimi stojí dekorativní vázy. V průhledu vidíme ostře osvětlené nádvoří s palácovou fasádou a otevřenou kolonádou se sochami na atice v pozadí. Za kolonádou uzavírají obraz stromy.

Literatura:
- BLÁHA, Jiří (ed.), Materiály k dějinám zámeckého divadla v Litomyšli, Litomyšl 2003
- BLÁHA, Jiří: Zámecké divadlo v Litomyšli, Nymburk 2010 (zde i starší literatura)

(Mgr. Jiří Bláha, květen 2016 - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)

Související Osobnosti

Související Organizace

Související Pojmy

Související Obrázky

Litomyšl, detail opony zámeckého divadla
Litomyšl, detail opony zámeckého divadla
Litomyšl, opony zámeckého divadla
Litomyšl, opony zámeckého divadla
Litomyšl, opony zámeckého divadla
Litomyšl, opony zámeckého divadla
Litomyšl, opony zámeckého divadla
Litomyšl, opony zámeckého divadla
Litomyšl, opony zámeckého divadla


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Litomyšl, opony zámeckého divadla
Litomyšl, opony zámeckého divadla
Litomyšl, opony zámeckého divadla
Litomyšl, opony zámeckého divadla
Litomyšl, opony zámeckého divadla
Litomyšl, detail opony zámeckého divadla
Litomyšl, detail opony zámeckého divadla
Litomyšl, opony zámeckého divadla
Litomyšl, opony zámeckého divadla