Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kroměříž

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Okres
Nadřazený celek: Zlínský kraj
(1960)1962-1991 Okresní kulturní středisko Kroměříž
Bibliografie:
HEJHALOVÁ, V.: Informace pro MČAD. Zprac. Ondřej Svoboda. 1998. Viz Texty.

HEJHALOVÁ, Věra - FIALOVÁ, Anežka: MČAD okresu Kroměříž. Rkp. 1998-2000.

LAJKEP, Zd.: Jak se ochotničilo na vesnicích našeho okresu. Týdeník Kroměřížska 15. 2. 1995, s. 5;
22. 2. 1995, s. 5; 1. 3. 1995, s. 5; 8. 3. 1995, s. 5;
15. 3. 1995, s. 5; 22. 3. 1995, s. 5; 12. 4. 1995, s. 5.
Archivy:
Státní okresní archiv Kroměříž…
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Kroměříž
Časový rozsah: (1960)1962-1991
Metráž: 2,25 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Tematický popis: Kroniky (1978-1983), kronika SSM (1984-1988), zápisy z porad vedoucích pracovníků (1979-1986), záp. z provozně pracovních porad (1979-1983), zápisy z porad odd. ZUČ,KČ, MV, KPČ (1979-1987), zápisy z porad ředitelů kulturních zařízení (1981- 1983). Přehled kulturních domů a kult. vých. zařízení, kroměřížská studia kulturních center v okr. KM, seznam lidových hudebníků. Statut OKS, zápisy z porad, plán kulturní činnosti, poradní sbory, OZ, soutěže, ARS film, fotografie (1962-1976).
Archivní pomůcky
ŠALEROVÁ B.: OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO KROMĚŘÍŽ, (1960) 1971 - 1991. Inventář, 2004, s. 20, ev.č. 73

Mapa - Kroměříž

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':