Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Hulín

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kroměříž
Nadřazený celek: Zlínský kraj
První zpráva: 1864
ODi od 70. let 19. stol., div. sál v hotelu Radhošť (hrálo se zde až do 50. let 20. stol.).
Též v přírodě, ve větších selských usedlostech a později jako součást veřejných cvičení Sokola a Orla (U Vlachů, Komenského ulice, U Králů, Kroměřížská ulice).

1864 zal. Občanská beseda.

1870 Vzdělávací spolek Omladina,

1879 Škola.

1895 Řemeslnická beseda, Orel (v Jednotě sv. Josefa),

1897 DS Sokol.
1898 letní divadelní aktivity hulínstkých studentů.

Orlovna postavena 1897 na místě dřívějšího div. sálu Jednoty sv. Josefa, později přestavěno na dosud činný Kulturní klub.
1899 sokolovna.

1906 zal. Spolek katolických tovaryšů.

Dostavba sokolovny 1912, též pro provoz divadla.

Rivalita obou TJ, pravidelná 2 představení o velikonocích a vánocích.

1920 zal. Smíšený pěvecký sbor Smetana,
činnost s ODi do zákazu spolků 1941.
Poté aktivně pod SDH, sborem Smetana a tzv. Učňovskou besídkou továrny na pily a nástroje Studeník.

Po 1941 Hasiči.

DS Orla, 1946 3 představení.

Později OS Tyl ZK ROH Nářadí, později Pilana.
1948 spojen s pěveckým sborem, baletním odborem, sestaven orchestr, též inscenace operet a zpěvoher.

1949, div. sál ČSM.

Další DS ZK ZPS (později TOS).

1956 DS ZK Pilana oživil DS v Žalkovicích,

DS ZK ZPS (TOS) 1958.

1958 DS ZK Pilana

1964 soubory sloučeny pod KD Pilana,
Vliv televize a zájezdů do profes. divadel, 1968 činnost ukončena.

DS Divadélko SK ROH. Divadelní spolek mladých.

Pokus o obnovení ŠS.

1984 Mateřinka.

1985 AJN Hulín Buntes.

1988 DSM divadélko.

LDO ZUŠ.
xxxxx
Loutkové divadlo
1930-1939 LD v sokolovně.
1941 zde Sokolská župa hanácká pořádala loutkářskou školu.
Bibliografie:
ČECH, F.: Režijní poznámky ke hře Konec čarodějky Hadimršky. Naše loutky 1934/35, s. 3.

HEJHALOVÁ, Věra - FIALOVÁ, Anežka: MČAD okresu Kroměříž. Rkp. 1998-2000. Viz Místa/Okresy/Kroměříž/Texty

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 280.

KROMĚŘÍŠSKÁ porota hlásí. (OP) Amatérská scéna 1965, č. 9, s. 22.

KULTURNÍ život města. Hulín - Dějiny a přítomnost města. Brno, Bok 1974, 123 s.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 275-276.

ÚLEHLA, Vlast., REGENTÍK, J. zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. 2 s. kART

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Seznam divadelních souborů Jihomoravského kraje. Rkp. 1997. kART.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. rok 1946.

Thalie 1898-9, č. 13-14, s. 110.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 3 karty.)

Kronika města Hulína.

Státní okresní archiv Kroměříž, PhDr. Jitka Zezulová.

Mapa - Hulín

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':