Databáze českého amatérského divadla

Texty: HEJHALOVÁ, V.: Informace pro MČAD. Zprac. Ondřej Svoboda. 1998.

Podle rukopisného materiálu Věry Hejhalové; dále jen: Hejhalová, V. , s. zpracoval Ondřej Svoboda (OS)

KROMĚŘÍŽ o.Kroměříž
Divadelní soubor Domu kultury Kroměříž - Nezávislá scéna:
Vznik v r. 1995. Insc.: P. A. Bréal: Husaři, H. Dudová: jak na to aneb Jak chytrá Manka sudího vytunelovala.
Ochotnické divadlo v Psychiatrické léčebně:
Od r. 1952 (navazuje na činnost předchozího och spolku, který v léčebně zanikl v r. 1942), 1958 - Lucerna, 1962 - Její pastorkyňa, pohádky, 1974 - činnost končí.
Od r. 1990 působí v léčebně DS Radost (základní škola při zdravotnických zařízeních v Kroměříži) - teatroterapie pro hospitalizované děti, uvádí pohádky. Účast na okresní přehlídce divadelních souborů základních škol pohádková Kroměříž 1998.
Akademické spolky:
Od r. 1885: vysokoškoláci - prázdninové kluby, později akademický spolek Rohovín čtverrohý.
1897 - 1904: Spolek akademického studentstva Milíč (absolventi německých středních škol)
1848 - 1960: studenti kroměřížského gymnázia
Od r. 1992: soubor Nemtudumky gymnázia Kroměříž (insc: J. Žáček: Ptákoviny, P. Pavelka: Malé diadá) - pracuje dosud
Katolické spolky:
Spolek katolických tovaryšů (zal 1872)
Spolek křesťansko sociální (1914 - 1926) - oporou byl arcibiskup
Dramatický odbor Orla (1923 - 1941)
Spolek divadelních ochotníků Sušil (1924 - 1937) - nejvýznamnější reprezentant katolického och. divadla, měl až 100 herců, 30ti členný pěvecký sbor (Její pastorkyňa, Noc na Karlštejně, Ve znamení kříže)
další spolky ve 20. a 30. letech: Terciáři sv. Františka, mariánská družina, Studenti arcibiskupského semináře.
Od r. 1996: Divadelní soubor arcibiskupského gymnázia (insc. Biblické příběhy) - pracuje dosud
Divadelní soubor SPgŠ:
Od r. 1964: pohádky pro děti, hry pro studenty, 14 - 44 členů, 6 - 15 představení ročně, účast na několika okresních přehlídkách (2. cena na oblastním divadelním festivalu v Broumově). V letech 1987 - 1994 činnost přerušena. Poslední inscenace v sezoně 1995/96 (S. Oubram: Jak se kradou princezny)
Hanácké orchestrální sdružení - Hanácká filharmonie:
1963 - 1903: Moravan (Blodek: V studni, Smetana: Prodaná nevěsta, Hubička), po r. 1903 jen koncertní činnost
1940 - 1975: Hanácká filharmonie (v l. 1943 - 1945 pod názvem Hanácké orchestrální sdružení) rep: Smetana: Prodaná nevěsta (5x, host. J Šulista, E. Haken), Dvořák: Rusalka (3x), Hubička, Jakobín, Čert a Káča, Carmen, operety: Mamzelle Nitouche, Netopýr, Polská krev.
Petráš, Fr: Hanácká filharmonie v Kroměříži 1941 - 1981. Čtyřicet let od vzniku. MNV a S ZK ROH v Kroměříži 1981
Loutkové divadlo Sokola:
1885: První dětské představení (Baldessariová: Dvanáct měsíčků)
1900 - 1924: Kroužek divadla loutkového v Kroměříži.
od 1913: Loutkový soubor Sokola - hráno nepravidelně, od r. 1924 pravidelná činnost, 15 členů, účast v župní soutěži, loutkářské školení (Dr. J. Malík). V letech 1937 a 1940 - 1945 soubor přerušil činnost. Od r. 1952 působí pod názvem Říše loutek. V r. 1955 činnost souboru ukončena. V r. 1995 činnost obnovena - 15 členů (studenti a žáci), hrají pro postižené děti, Domovy důchodců, ZŠ a MŠ, většinou krátké pohádky.
Švarc - Šerý: Kronika činnosti divadla loutkového v Kroměříži. Březen 1953, opis, MěÚ Kroměříž.
Loutkové divadlo Kroměříž 1901 - 1906. SOA Kroměříž sign. B - G 11.

Loutkový soubor Říše loutek DK:
vznik 1968, působí dosud, 10 členů, 20 představení ročně, zájezdy, celkem 35 premiér. Několikrát účast na Loutkářské Chrudimi, okresních i krajských přehlídkách.
Loutkový soubor SPgŠ:
1967 - 1991: drobné pohádky a individuální výstupy s loutkou; 19 - 68 členů; 24 - 40 vystoupení ročně.Účast na oblastních a krajských přehlídkách.
Další soubory v Kroměříži:
1919 - 1940: YMCA, Divadelní odbor církve československé, Kroměřížští hasiči, Židovské divadlo, Skauti, Dram. odbor národně - sociální strany, Československá obec legionářská, vojenské zátiší, DTJ.
1945 - 1969: Divadelní kroužek SČM, Divadelní kolektiv Domu armády, Divadelní studio při okresním osvětovém domě, Dětský divadelní soubor při OOD.
1994 - současnost. Divadelní soubor KUK - ZŠ Zachar (19 žáků ve věku 8 - 13 let, pohádky), Divadelní soubor Dramaťák ZŠ Zámoraví (od 1996, žíci 4. a 5. třídy)
Hejhalová, V., s. 1 - 8
Pinkava, Jaroslav: Příspěvek k vývoji divadla v Kroměříži. Zpravodaj Muzea Kroměřížska, 1984, č. 1, s. 15 - 21.
Pinkava, Jaroslav: K historii divadla v Kroměříži. Zpravodaj Muzea Kroměřížska, 1992, č. 2, s. 33 - 34
Říše loutek. Vydáno na počest 10. výročí trvání obnovené činnosti loutkového divadla v Kroměříži. Kroměříž, sdružený závodní klub ROH 1978. 18 s.
Kubín, Otakar: O založení a vývoji českého divadelního spolku v Kroměříži. Kroměřížský rok 1948, č. 16, s. 10.

LCH 1973: Říše loutek DK: L. Feldek. Šípková Růženka
LCH 1977: Loutkový soubor SPgŠ: V. Čtvrtek. Damián a blecha na konci ocásku
LCH 1981: Říše loutek DK: P . Vašíček: O černém klobouku a duhovém míči
LCH 1985: Říše loutek DK: Pláštěnka aneb Bryčka na prodej (Starofrancouzská fraška)
LCH 1987: Říše loutek DK: J. Středa - B. Polák: Povídej , paňáco
LCH 1995: Říše loutek DK: I. Peřinová: Kolíbá se velryba.
(OS)
HULÍN o.Kroměříž
od 1896: Spolek Omladina a Občanská beseda, později Sokol a Orel
Spolek katolických tovaryšů (od 1906)
od 1945 Ochotnický soubor Tyl při Nářadí Hulín (později ZK ROH Pilana), v r. 1948 spojen s pěveckým sborem, baletním odborem, ustaven orchestr - inscenace operet a zpěvoher (1957 Pygmalion)
od 1961 Divadelní soubor při ZPS (TOS) Hulín.
V r. 1964 byly spolky sloučeny pod Kulturní klub Hulín (činohry, operety, hry pro mládež). Účast na okresních a krajských přehlídkách och. divadel. V r. 1968 činnost ukončena.
Hejhalová, V. , s. 8 - 9
Kronika města Hulína
Kulturní život města. Hulín - Dějiny a přítomnost města. Bok Brno, 1974, 123 s.

CHROPYNĚ o.Kroměříž
1872: Divadelní odbor při spolku Ječmínek - 14 členů, 4 - 6 představení ročně, DS Sokol, 1906 Spolek katolických tovaryšů, 1919 katolická jednota, DS Orel.
20. a 30. léta: Sokol . operety, Radúz a Mahulena, Strakonický dudák, matka, Bílá nemoc, též loutková divadla; Orel: činohry s náboženskou tematikou, Jan Výrava, Polský žid, operety;
DS Sportovní klub: operety; 1939- zákaz Sokola i Orla, vznikl Spolek divadelních ochotníků.
60. léta: DS ZK Fatra Chropyně - účast na okr. a krajských přehlídkách, činnost ukončena asi v r. 1972.
Hejhalová, V. , s. 9
Kronika města Chropyně

KVASICE o.Kroměříž
Divadelní odbor čtenářského spolku vznikl v r. 1871 (Vánoční hry).
1919 - 1939: DS Sokol, činnost obnovena v r. 1947 (např. Hellmanová: Lištičky)
1951 - 1986: Divadelní kroužek Osvětové besedy - účast na krajských přehlídkách
další spolky působící po I. sv, válce: Orel, Dělnická jednota, Havlíček (Československá církev);
po II. sv. válce: Hanácká beseda, Havlíček, Osvětová rada, Svaz československých žen, SČM.
Od r. 1996 působí v místě Divadelní soubor ZŠ - pohádky
Hejhalová, V. , s. 9
Kronika divadelního odboru OB Kvasnice 1951 - 1960 - OÚ
Kronika divadelního odboru OB Kvasnice 1960 - 1986 - OÚ
Divadelní kronika Josefa Vaverky, Kroměříž, Koperníkova 1
Lajkep, Zdeněk: Kroměříž a ochotnické divadlo 19865 - 1918, s. 42 - 56.

RATAJE o.Kroměříž
1866: první představení
1910: žáci školy hráli Druhé přikázání lásky
1920 - 1950: DS Sokol - nejagilnější soubor v obci
Ve 20. letech hráli také. Agrární dorost, hasiči, Soubor republikánského dorostu, žáci školy,
Od 1958: DS Osvětové besedy
V místě probíhaly okresní a oblastní přehlídky.
Od r. 1992 působí v místě DS Drak - kabarety, autorské divadlo - 3x účast v Národním kole ASUt v Bechyni
Hejhalová, V. , s. 10.
Kronika obce Rataj
Kronika školy v Ratajích
Dubovský, Aleš: Historie Rataj a okolí. Kroměříž 1998

VELKÉ TĚŠANY o.Kroměříž
1928: vznik DS Sokol a DS Sdružení katolické omladiny - celkem 32 představení.
Divadlo hráli i děti mateřské, obecné a národní školy - pohádky
1960: ukončena divadelní činost
Hejhalová, V. , s. 10.
Kronika obce Velké Těšany, SOA Kroměříž

VRBKA o.Kroměříž
1884 - potvrzena divadelní činnost
Hejhalová, V. , s. 10.

ZÁŘÍČÍ o.Kroměříž
1890 - potvrzena divadelní činnost (OS)
Hejhalová, V. , s. 10.

LUTOPECNY o.Kroměříž
1873 - potvrzena divadelní činnost (OS)
Hejhalová, V. , s. 10.

POSTOUPKY o.Kroměříž
1899 - potvrzena divadelní činnost (OS)
Hejhalová, V. , s. 10.

JAROHNĚVICE o.Kroměříž
1909 - potvrzena divadelní činnost (OS)
Hejhalová, V. , s. 10.

TĚŠŇOVICE o.Kroměříž
před r. 1914: potvrzena divadelní činnost (OS)
1997: divadelní aktivity ZŠ (insc. Vyměněná princezna), 1998 činnost ukončena (zrušena škola) (OS)
Hejhalová, V. , s. 10.

KYSELOVICE o.Kroměříž
před r. 1914: potvrzena divadelní činnost (OS)
Hejhalová, V. , s. 10.

BŘEST o.Kroměříž
před r. 1914: potvrzena divadelní činnost (OS)
Hejhalová, V. , s. 10.

BÍLANY o.Kroměříž
před r. 1914: potvrzena divadelní činnost (OS)
Hejhalová, V. , s. 10.

ZÁHLINICE o.Kroměříž
před r. 1914: potvrzena divadelní činnost
1939: div. aktivity ve škole (OS)
Hejhalová, V. , s. 10.

TRÁVNÍK o.Kroměříž
před r. 1914: potvrzena divadelní činnost (OS)
Hejhalová, V. , s. 10.

ZLOBICE o.Kroměříž
1936 - 1948: DS Orel (OS)
Hejhalová, V. , s. 10.

BEZMĚROV o.Kroměříž
60. léta: Osvětová beseda (OS)
Hejhalová, V. , s. 10.

ŠELEŠOVICE o.Kroměříž
2. pol. 20. stol. potvrzena divadelní činnost (OS)
Hejhalová, V. , s. 10.

HOLEŠOV o.Kroměříž
1905: studenti reálky a DTJ - Akademický klub Neruda (do r. 1938)
po r. 1948 hráli studenti reálného gymnázia
1974: vznik divadelního souboru gymnázia Ladislava Jaroše - existuje stále
Divadlo 6. května - v současné době soubor stále hraje (1998 - pohádka Hastrmanská komedyje) (OS)
Hejhalová, V. , s. 11 - 13.
Schwarz, Roland: 100 let českého ochotnického divadelníctví v Holešově - rukopis vlastní Jiří Zapletal, Orebitská 3. Praha 3

PRAVČICE o.Kroměříž
existence och. div. v 2. pol. 19. stol.
1959/60: OB, loutkové div. (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

KUROVICE o.Kroměříž
existence och. div v r. 1939 (Sokol)
1959: škola (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

ROŠTĚNÍ o.Kroměříž
existence och. div v r. 1939
1959/60: ČSPO (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

RYMICE o.Kroměříž
existence och. div v r. 1939 (Sokol)
1959/60: OB, škola, loutk. div. (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

KOSTELEC U HOLEŠOVA o.Kroměříž
existence och. div v r. 1939
1959/60: Sokol, OB, škola
existence div. aktivit v současnosti (ZŠ) (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

LUDSLAVICE o.Kroměříž
existence och. div v r. 1939 (hasiči)
1959/60: OB, škola, loutkové div. ČSM (marionety) (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

MIŠKOVICE o.Kroměříž
existence och. div v r. 1939 - hasiči
1959/60: ČSPO (OS)
Hejhalová, V. , s. 13, 15.

VŠETULY o.Kroměříž (místní část Holešova??)
existence och. div v r. 1939 (Orel)
1959: OB, loutk. div. (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

MARTINICE o.Kroměříž
existence och. div v r. 1939 (Hasiči)
1959/60: OB, škola
60. a 70. léta 20. stol.: existence div. aktivit (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

DOBROTICE o.Kroměříž
existence och. div v r. 1939
1959: ČSPO, škola (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

PŘÍLEPY o.Kroměříž
existence och. div v r. 1939 (Orel)
1959/60: OB, škola, loutk. div.
60. a 70. léta 20. stol.:OB,
existence div. aktivit v současnosti (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

BOŘENOVICE o.Kroměříž
existence och. div v r. 1939 (škola)
1959/60: loutkové divadlo (marionety) (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

JANKOVICE o.Kroměříž
existence och. div v r. 1959/60 (OB, škola)
60. a 70. léta 20. stol.: existence div. aktivit
existence div. aktivit v současnosti (ZŠ) (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

KOLIČÍN o.Kroměříž
existence och. div v r. 1959/60 (OB) (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

LOUKOV o.Kroměříž
existence och. div v r. 1959/60 (OB, SČSP) (OS)
Hejhalová, V. , s. 13, 15.

NĚMČICE o.Kroměříž
1959/60: existence och. div (Sokol), loutkové div. (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

TUČAPY o.Kroměříž
existence och. div v r. 1959/60 (OB) (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

ŽERANOVICE o.Kroměříž
existence och. div v r. 1959/60 (ČSPO) (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

ŽOPY o.Kroměříž
existence och. div v r. 1959/60 (OB) (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

HORNÍ LAPAČ o.Kroměříž
existence och. div v r. 1959/60 (hasiči) (OS)
existence och. div v r. 1959/60 (škola) (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

LECHOTICE o.Kroměříž
1959/60: existence loutk. div. (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

PRUSINOVICE o.Kroměříž
1959/60: existence loutk. div. (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

ZLOBICE o.Kroměříž
60. a 70. léta 20. stol.: existence div. aktivit (OB) (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

ŠETEŠOVICE o.Kroměříž
60. a 70. léta 20. stol.: existence div. aktivit (OB) (OS)
Hejhalová, V. , s. 13.

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM o.Kroměříž
DS Sokol byl založen v r. 1896; v letech 1914-18 zákaz Sokola, divadlo pod názvem Polévkový ústav nebo České srdce, od letech 1918 opět Sokol. V letech 1945 - 1948 kromě hráli Sokola DS Orel, DS DTJ, Dramatický odbor spolku Sušil. V r. 1952 byly všechny spolky sloučeny pod Svazový závodní klub ROH. Jeho činnost byla ukončena v r. 1964.
Od r. 1993 dosud působí v místě DS Vařečky (ZŠ T. G. Masaryka) - 25 členů, pohádky, pásma poezie, parodie
Loutky:
Loutkové divadlo Sokol vzniklo v r. 1917, v r. 1941 byla jeho činnost zastavena, v l. 1945-48 obnovena.
Spolek Sušil (1945 - 1971) - účast na okr. a kraj. přehlídkách. V l. 1980 - 89 činnost obnovena pod hlavičkou SZK (OS)
Hejhalová, V. , s. 14.
Sokol Bystřice pod Hostýnem 1892 - 1992. Vydal TJ Sokol Bystřice P. H.
Historie ochotnického divadla v bstřici pod hostýnem. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, 1982, č. 1, s. 23-25

OSÍČKO o.Kroměříž
DS Sbor dobrovolných hasičů vznikl v r. 1906, působil do r. 1947, hrál hry pro děti, operety, činohry.
V r. 1939 prokázána div. činnost katolické Omladiny
1959/60: existence div. aktivit - ČSPO
Od r. 1947 působil DS Osvětové besedy - hrál i v přírodě (Maryša), v 70. letech činnost omezena na příležitostné scénky, v 80. létech insc. operety, 1989 činnost zastavena.
Od r. 1970 DS dětí. (OS)
Hejhalová, V. , s. 14.

RYCHLOV o.Kroměříž (místní část Bystřice pod Hostýnem????)
1939: existence div aktivit - čtenářský spolek
1959/60: existence div. aktivit - JZD (OS)
Hejhalová, V. , s. 15.

CHVALČOVA LHOTA o.Kroměříž
1939: existence div aktivit (OS)
Hejhalová, V. , s. 15.

RAJNOCHOVICE o.Kroměříž
1939: existence div aktivit - Sokol
1959/60: existence div. aktivit - loutky (osmiletka)
60. a 70. léta: existence div. aktivit - ČSM (OS)
Hejhalová, V. , s. 15.

PŘÍKAZY o.Kroměříž
1939: existence div aktivit (OS)
Hejhalová, V. , s. 15.

HLINSKO POD HOSTÝNEM o.Kroměříž
1939: existence div aktivit - obecná škola
1959/60: existence div. aktivit - OB, škola (OS)
Hejhalová, V. , s. 15.

SLAVKOV POD HOSTÝNEM o.Kroměříž
1939: existence div aktivit - škola
1959/60: existence div. aktivit - OB, loutky (nár. škola)
60. a 70. léta: existence div. aktivit - ČSM (OS)
Hejhalová, V. , s. 15.

BLAZICE o.Kroměříž
1939: existence div aktivit - obecná škola (OS)
Hejhalová, V. , s. 15.

CHOMÝŽ o.Kroměříž
1939: existence div aktivit - Místní osvětová komise (OS)
Hejhalová, V. , s. 15.

MRLÍNEK o.Kroměříž
1939: existence div aktivit
1959/60: existence div. aktivit -loutky (nár. škola) (OS)
Hejhalová, V. , s. 15.

LIBOSVÁRY o.Kroměříž
1939: existence div aktivit (OS)
Hejhalová, V. , s. 15.

BRUSNÉ o.Kroměříž
1959/60: existence div. aktivit - JZD (OS)
Hejhalová, V. , s. 15.

CHVALČOV o.Kroměříž
1959/60: existence div. aktivit - Sokol (OS)
Hejhalová, V. , s. 15.

KOMÁRNO o.Kroměříž
1959/60: existence div. aktivit - OB, loutky (nár. škola) (OS)
Hejhalová, V. , s. 15.

SOVADINA o.Kroměříž
1959/60: existence div. aktivit - OB (OS)
Hejhalová, V. , s. 15.

VÍTONICE o.Kroměříž
1959/60: existence div. aktivit - OB, loutky (nár.škola)
Hejhalová, V. , s. 15.

RUSAVA o.Kroměříž
1959/60: existence div. aktivit - škola, loutky (mateřská škola) (OS)
Hejhalová, V. , s. 15.

PODHRADNÍ LHOTA o.Kroměříž
60. a 70. léta: existence div. aktivit - ČSM (OS)
Hejhalová, V. , s. 15.

ZDOUNKY o.Kroměříž
První och. představení v r. 1909 (DS Sociálních demokratů).
V letech 1912-14, 1923-24 a 1935-37 hrály školní děti, v letech 1946 - 1967 pod hlavičkou Okresní péče o mládež. Od r. 1994 dosud hraje Literárně dramatický kroužek
DS Sokola byl aktivní v letech 1935-38 a 1946-49.
Ve 30. letech hráli také legionáři, hasičský sbor, Místní ochrana matek a dětí, Orel, Lumír, čtenářský kroužek.
V 50. a 60. letech vyvíjela och. činnost Osvětová beseda, studenti, ČSM
Loutky:
1930: 1. loutkové divadlo, další činnost v letech 1941-44, 1950-67, 1971-72 (OS)
Hejhalová, V. , s. 15.

ZBOROVICE o.Kroměříž
TJ Sokol Zborovice - divadelní oddíl vznikl v r. 1894, působil do r. 1938 a v r. 1946.
DS ZK Pilana hrál v letech 1951 - 1989, účastnil se okr. přehlídek
DS Základní školy vznikl v r. 1994
V letech 1947 - 1951 hrál také loutkový soubor měšťanské školy (OS)
Hejhalová, V. , s. 16.

MORKOVICE o.Kroměříž
1871: div. produkce Vlastenecké morkovské mládeže (Neruda: Ženich z hladu). V Morkově zemřela a je pochována dcera J. K. Tyla Marie (1868, Muškova divadelní společnost)
DS Sokol: zal. 1871, 1893 prodáno jeviště, činnost obnovena r. 1924 v nové Sokolovně.
další spolky působící v místě v letech 1909 - 1948: Vzdělávací spolek paní a dívek (1909), hasiči (hlavně za okupace), Divadelníodbor Orla, Ochotníci ze Živnostenské strany, sdružené divadelní odbory různých spolků, komunisté.
V r. 1949 vznikl spojením všech hrajících spolků Divadelní spolek Tyl, vr. 1952 změna názvu na DS Tyl ZK ROH Zadrev.
Od r. 1961 (do 1970??) hrála Místní organizace československé požární ochrany.
V r. 1991 vznikl DS základní školy (OS)
Hejhalová, V. , s. 16 - 17.

ROŠTÍN o.Kroměříž
existence och. divadla v r. 1890 - 1893 (hasiči) (OS)
Hejhalová, V. , s. 17.

ZDISLAVICE o.Kroměříž
existence och. divadla před I. sv. v. (OS)
Hejhalová, V. , s. 17.

LITENČICE o.Kroměříž
existence och. divadla před I. sv. v. (lékaři) (OS)
Hejhalová, V. , s. 17.


SLÍŽANY o.Kroměříž
existence och. divadla v r. 1949 (OS)
Hejhalová, V. , s. 17.

STŘÍLKY o.Kroměříž
existence och. divadla v 60. a 70. letech (OB), v současnosti hraje ZŠ a DS mládeže (OS)
Hejhalová, V. , s. 17.
-z- (= Zdeněk Plachý): 100 let divadla. Kroměřížská jiskra, 22, 1971, č. 36, s. 3.
Hejhalová, V. , s. 17.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':