Databáze českého amatérského divadla

Texty: HEJHALOVÁ, Věra - FIALOVÁ, Anežka: MČAD okresu Kroměříž. Rkp. 1998-2000.

Místopis českého amatérského divadla


Kroměříž - město

Divadelní obory

Spolek ochotnického divadla - vznik 1865: Neruda, Ženich z hladu a Rekrutýrka v Kocourkově; 1873 - 85: Divotvorný klobouk, Ženichové, Blázinec v prvním poschodí, 14 - 16 představení za rok; 1890 - 1918: převládá kvantita představení, Strakonický dudák, Strýček Váňa, Lucerna, Ženitba, 1906 - host Marie Laudová-Hořicová; 1914 - 18: 32 členů, Hauptmann, Hanička, Paní mincmistrová - host Miloš Nový - ND; 1919 - 1939; průměrná představení, Revizor, Hamlet - host Miloš Nový, od roku 1925 operety - slabá úroveň; 1940 - 44: představení pro děti, Princezna Pampelička, poslední inscenace: Stanice Gordian.
Divadelní soubor Sokola - 1865 - beseda s kulturním programem, pohádky, po roce 1884 společensko-kulturní činnost v kavárně Slávia, 1885 - 1. představení: Frant. Nedduha, Svatováclavský dar - jednoaktovka, 1890 - 85 členů, od roku 1907 samostatný divadelní odbor, 1909 jednoaktová opera Laciná zábava v lázních; 1919 - 1930: jednoaktovky, 1927 spolupráce s Milíčem, Euripides, Bakchantky - host Ed. Kohout; 1931 - 37: soustavná činnost, operety - host O. Nový, Besier, Alžběta Browningová (Václav Vydra), Láska chirurga Platona Krečeta; 1940 poslední představení.
Hanácké orchestrální sdružení - Hanácká filharmonie - Moravan 1863 - 1903; 1888 V studni, Prodaná nevěsta, Hubička - hosté: A.Pivoňka z Brna, V. Chmela z Prahy; po roce 1903 jen koncertní činnost; Hanácká filharmonie 1940 - 43, Hanácké orchestrální sdružení 1943 - 45: Prodaná něvěsta v Květné zahradě - 1. představení v poválečné historii ochotnické zpěvohry; Hanácká filharmonie 1945 - 75: Prodaná nevěsta 5x, J. Šulista, Ed. Haken, Rusalka 3x, Madame Butterfly, Z pohádky do pohádky, Hubička, Jakobín , Čert a káča - režie Miloš Wasserbauer, Carmen - J. Šulista, Soňa Červená; operety: Manzelle Nitouche - Ol.Nový, Netopýr 3x - Netopýr 3x - Al. Bílková, Polská krev 2x - Al.Bílková; 1975 činnost ukončena.
Katolické spolky - Spolek katolických tovaryšů 1872, 80. tá léta - aktivace, 1896 Krylov, Mědvěd námluvčím; Spolek křesťansko sociální - opora v arcibiskupovi; 1914 - 1926:
Maryša, Vojnarka, Dramatický odbor Orla: 1923 - 1941 - pohádky, Lucerna, Drahomíra a její synové; Spolek divadelních ochotníků Sušil - nejvýznamnější reprezentant katolického ochotnického divadla, 1924 - 37: 100 herců, 30ti členný pěvecký sbor, Její pastorkyňa, Noc na Karštejně, Ve znamení kříže; 20tá a 30tá léta: Terciáři sv. Františka, Mariánská družina, studenti arcibiskupského semináře.
Akademické spolky - 1885: vysokoškoláci - prázdninové kluby, později akademické spolky - Rohovín čtverrohý, 1890 - 93 vrchol činnosti, činnost přerušena do 1904, 1908 - 10: Štech, Deskový statek; středoškoláci 1910 - Šamberk, Kulatý svět; Spolek akademického studenstva Milíč 1897 - 1904 - absolventi německých středních škol; studenti kroměřížského reálného gymnázia 1948 - 1960: Miloš Horanský, Miloš Smetana, Aleš Fuchs - Revizor, Filosofská historie, Trojané - s DS n.p. Pal - Magneton.
Zemský léčebný ústav - DS 1908 - 1910: hrají lékaři, správní zaměstnanci, ošetřovatelé, pacienti, hosté, děti zaměstnanců - pohádky, nenáročné veselohry; 1915; 1929: Vějíř Lady Windermerové; 1931; 1942: operety; 1952 Ochotnické divadlo v Psychiatrické léčebně: 1958 Lucerna, 1962 Její pastorkyňa, pohádky, 1974 ukončena činnost.
Ostatní divadelní soubory 1919 - 1940: YMCA, Divadelní soubor církve československé, Kroměřížtí hasiči, Židovské divadlo, Skauti, Dramatický odbor národně - sociální strany, Československá obec legionářská, Vojenské zátiší, Dělnické divadlo DTJ - nesoustavné krátkodobé hraní divadla.
Dramatický odbor Spolku pokrokového studentsva Milíč - 1921: hodnotná literární díla inscenovat v promyšleném a propracovaném hereckém, režijním a scénografickém provedení; 1929: pro lidové publikum a mládež, hosté: Steimar, Kronbauerová, Dostálová, Vydra, Kohout, Hübnerová, Baldová, Gräfová, Vrchlická; RUR, Dítě, Elektra, Periferie; 1930: krize - diferenciace politických názorů; 1930 - 35: přednášky, školení; 1935 - 38: na tradicích D 34 E.F. Buriana a Osvobozeného divadla - Balada z hadrů, Měšťáci; 12. 11. 1938 činnost zastavena.
Nezávislá scéna - 1930 - vznikla odtržením od Milíče, hrát pro publikum měšťanské a intelektuální, Achard, Život je krásný, Radúz a Mahulena - společně s Moravanem, Léto, Román lásky a cti; 1941 činnost ukončena.
Spojená ochotnická divadla: 19.5. 1945 - pokus o sjednocení ochotnických herců, RUR - Karel Kachyňa; 31. 5. 1945 - změna názvu Jednotný divadelní spolek v Kroměříži: 3 inscenace - Rub a líc.
Hanácké divadlo - prosinec 1945 - 2 skupiny: Přerov a Kroměříž, profesionalizovaní ochotníci - vytvořit moderní lidové divadlo, umělecká vyzrálost, Naši furianti, Ruští lidé, Matka; podzim 1946 zrušeno.
Ochotnická scéna při ZK ROH zaměstnanců Místního Národního výboru v Kroměříži - 1946, Lucerna, Noc na Karštejně, Pristley, Inspektor se vrací, hanácká pohádka Ševc a čert, 10 inscenací; 1952 ukončena činnost.
Divadelní odbor ZK ROH Sdruženého komunálního podniku města Kroměříže - 1952:
Balada z hadrů, Ochloupkov, Mladá garda, pohádky.
Divadelní odbor ZK ROH n.p. Pal - Magneton Kroměříž . 1952: Lesní panna, 1952 - 1975: 20-30 členů, spolupráce s profesionálními režiséry: Miloš Smetana, Miloš Horanský, Alois Hajda, Karel Pokorný, Rudolf Judra, Miloš Hynšt, Matuštíková, Kristina - JH 3. místo, Krvavé křtiny, Věc Makropulos, Trojané, Matka - JH hlavní cena Ministerstva kultury SSR, Křišťálová noc - JH 1. místo, Kočičí hra - JH cena KOR Hradec Králové, Pušky paní Carrarové - JH 1. místo, cena Ministerstva kultury; 12 pohádek - Budulínek, 6 divadel, 6 divadel poezie - Zd. Lajkep: Fráňa Šrámek, Prokletí básníci, Villon, Seifert; 1976 změna názvu: Divadelní soubor SKZ ROH Kroměříž - 1976 - 1988 spolupráce s profesionály: František Houdek, Roman Mecnarowski, Hugo Domes; Mejdan na písku, Marceau, Vajíčko, Životopis mého strýce - JH, Generálka Jeho veličenstva, 6 pohádek; 1989 změna názvu Divadelní soubor Domu kultury Kroměříž - spolupráce s profesionály: František Houdek, Karel Hoffmann; Klíče na neděli, Goldoni - Hoffmann, Dobrý den, pane Goldoni, Thyl Ulenspiegel, 3 pohádky. Účast na přehlídkách: JH - 8x - 9 individuálních cen, krajské přehlídky - 14x - 13 individulálních cen, Divadelní festival Napajedla - 22x - 6x 1., 4x 2., 3x cena diváka, Národní přehlídky - 6x, Mezikrajové přehlídky - 4x, Regionální přehlídky - 3x.
Divadelní soubor střední pedagogické školy - 1964 - 86: pohádky pro děti MŠ a ZŠ, hry pro studenty; počet členů 14 - 44, ročně 6 - 15 představení; 1966 Truhlařík, Revue za ohradou - Okresní divadelní festival Střílky a Okr. div. festival STMP Holešov, 1967 - V. Korostylev, Čáry máry fuk - Okr. div. přehlídka Holešov, 1968 - L. Vaňková, Princezna a šašek - Okr. přehl. her pro děti Hulín, 1970 - 72: Jar. Křička, Ogaři s pěveckým sborem SPgŠ, 1971 - R. Nash Děvčata z Brook Valley - II. oblastní divadelní festival Brumov - 3. cena, 1978 - V. Korostylev, Čáry máry fuk - VII. oblastní přehlídka dětských divadel Uherský Brod, 1981 - P. Grym, Bubáci - Okr. přehl. dětských a dospělých divadelních souborů Koryčany, 1982 - M. Cink, L. Němec, Dobrodružství mládence Ferdy Mravence - Jarní přehlídka divadelních souborů okresu Kroměříž, 1985 - Vl. Novák - St. Oubram, Loupežnické koření - Hulínské pohádkové jaro; 1987 - 1994 činnost přerušena; 1995 - 96 poslední inscenace: V. Novák, S. Oubram, Jak se kradou princezny.
Ostatní divadelní soubory 1945 - 1969 - Divadelní kroužek SČM, Divadelní kolektiv Domu armády, Divadelní studio při Okresním osvětovém domě - herci z 62ti souborů, Dětský divadelní soubor při ODD - pohádky, divadlo pezie.
Divadelní soubor Radost - ZŠ při zdravotnických zařízeních v Kroměříži (psychiatrická léčebna) - 1990 - teatroterapie pro hospitalizované děti, pohádky: Jak zmizelo vodnické povolání, Pošťácká pohádka - účast na Okresní přehlídce divadelních souborů základních škol, Pohádková Kroměříž 1998.
Nemtudumky - divadelní soubor gymnázia Kroměříž - 1992: Jiří Žáček, Ptákoviny, P. Pavelka, Malé diadá. Divadelní studio mladých Sokol Kroměříž - 1994: pohádky, recitační pásma k výročí spisovatelů a básníků.
Divadelní soubor Domu kultury - Nezávislá scéna (názvem navazuje na Nezávislou scénu z let 1930) - 1995: P.A. Bréal; Husaři, H. Dudová, Jak na to aneb Jak chytrá Manka sudího vytunelovala.
Divadelní soubor KuK - ZŠ Zachar Kroměříž - 1994: 19 žáků ve věku 8 - 13 let, pohádky: Honza a princezna, Veronika aneb Pohádka vyčarovaná z klobouku (Týden divadla pro děti v Hustopečích), 1995, 1997: St. Oubram, Loupežnické koření - Okresní přehlídka divadelních souborů ZŠ, 1998: J.Lada - Al. Königsmark, Byl jednou jeden drak - Okresní přehlídka div. souborů ZŠ.
Dramaťák - divadelní soubor ZŠ Zámoraví Kroměříž - 1996: žáci 4. a 5. třídy; 1997: Jarní pohádka a Aprílová škola - Okr. přehlídka div. souborů ZŠ, 1998: Fr. Hrubín, Sněhurka a sedm mužíčků - Okr. přehlídka div. souborů ZŠ.
Divadelní soubor arcibiskupského gymnázia - 1996: biblické příběhy.

Loutkové soubory
Loutkové divadlo Sokol - 1885: 1. dětské představení Baldessariová, Dvanáct měsíčků; 1900 - 1924: Kroužek divadla loutkového v Kroměříži - Faust, Čert a Káča; 1913 Loutkový soubor Sokola - M. Kopecký, Kníže Oldřich, hry s Kašpárkem, čerty - hráno nepravidelně; od roku 1924 pravidelná činnost - 15 členů, 1933: Ing. Fr. Čech, Kašpárek vítězí - účast v župní soutěži; loutkářské školení - Dr. J. Malík; přerušení činnosti 1937;
1940 - 45: Skupa, Hurvínek se učí čarovat - zákaz činnosti; 1946 - 1952: J. Malík, pohádka z kouzelné obálky, 1948 krátký film o loutkářích - 1949 na filmovém festivalu v Karlových Varech - čestné uznání; průměrně 8 her ročně, 20 představení - Karafiát, Broučci; 1952 změna názvu Říše loutek, 1953 Kvapil, Princezna Pampeliška - krajské kolo Soutěže lidové tvořivosti, Návštěva v Kocourkově - shlédla ústřední porota lidové tvořivosti - nadprůměrné představení, Kainar, Zlatovláska, 1955 Pohádka o zlaté rybce - krajské kolo Soutěže lidové tvořivosti, 1959 činnost ukončena.
Loutkový soubor střední pedagogické školy - 1967 - 91: drobné pohádky a individuální výstupy s loutkou hrané různými typy loutek pro MŠ a ZŠ, počet členů 19 - 68, počet vystoupení ročně 24 - 40; inscenace - 1972 Pohádky a písničky o zvířátkách - Třebíčské loutkářské jaro - čestné uznání, Naše zahrádka - Okresní loutkářská přehlídka 1978 - čestné uznání, 1984 O pyšné base - Hulínské pohádkové jaro, 1986 Barvy - krajské kolo Puškinova Památníku - 3. místo - čestné uznání, 1989 Dobrodružství mládence Ferdy Mravence - 17. oblastní přehlídka dětských divadel Uherský Brod; účast na přehlídkách: Oblastní přehlídka loutkářů sólistů Přerov - 5x, Hulínské pohádkové jaro - 7x, Okresní přehlídka individuální práce s loutkou učitelek MŠ Hulín - 5x, Puškinův Památník - 3x, Celostátní soutěž SPgŠ v uměleckém přednesu v Kroměříži, Krajská přehlídka práce s loutkou učitelek MŠ Otrokovice - 2x; Loutkářská Chrudim - 1997.
Říše loutek - loutkový soubor Domu kultury Kroměříž - 1968: Sněhurka a sedm trpaslíků, 1968: 10 členů, 20 představení za rok pro Kroměříž, Jihomoravský a Severomoravský region, celkem 35 premiér; inscenace Šípková Růženka - LCH, Prasátka se ani zlého vlka nebojí, O černém klobouku a duhovém míči - LCH, O červené Karkulce, O Palečkovi, Pláštěnka aneb Bryčka na prodej - LCH, Povídej paňáco - hraje se 7 let - LCH, Kolíbá se velryba - LCH; přehlídky a ocenění: krajské - 10x (2x 1. místo, 2 kolektivní ceny, 5 individuálních cen), oblastní 3x ( 2x 1. místo, 1 individuální cena), Čechova Olomouc - 4x.
Loutkový soubor Sokola Kroměříž - 1995 - původně 15 členů - studenti a žáci, nyní 9 členů - dospělí; hraje pro veřejnost, postižené děti drobné pohádky - alternativní divadlo: Feldek, Šípková Růženka, Mikulka, Hastrmanní princezna, Jiří Žáček, Kašpárek v pekle; 1999 - účast na Oblastním kole Pohárek SČDO 1999 - Memoriál Zdeňka Kokty ve Frýdku - Místku s individuálkou V. Čtvrtka, Damián a blecha na konci ocásku. Účast na celostátních přehlídkách.
Jiráskův Hronov
1955 - DOS ZK ROH n.p. Pal - Magneon - Matuštíková, Kristrina
1972 - DO ZK ROH n.p. Pal - Magneton - Čapek, Matka
1973 - DO ZK ROH n.p. Pal - Magneton - Hrubín, Křišťálová noc
1974 - DO ZK ROH n.p. Pal - Magneton - Örkény, Kočičí hra
1975 - DO ZK ROH n.p. Pal - Magneton - Brecht, Pušky paní Carrarové
1976 - DS SKZ ROH - Mahen, Nasredin
1985 - DS SKZ ROH - Daněk, Životopis mého strýce
1999 - DS DK - Dan Goggin, Jeptišky aneb Klášterní škola u Nesmyslosrdných sester

1953 - Celostátní soutěž Svazu zaměstnanců strojírenství - DO ZK ROH n.p. Pal - Magneton
(Tartuffe)
1975 - Celoslovenská národní přehlídka ve Spišské Nové Vsi - DO ZK ROH n.p. Pal - Magneton - (Pušky paní Carrarové)
1979 - Festival mladého amatérského divadla v Poděbradech - DSS ZK ROH (Čechov, Dramatizované povídky)
Loutkářská Chrudim
1973 - ŘL - LS DK - Feldek, Šípková Růženka
1977 - LS SPgŠ - V. Čtvrtek, Damián a blecha na konci ocásku - Finále I. přehlídky individuálních výstupů s loutkou
1981 - ŘL - LS DK - P. Vašíček, O černém klobouku a duhovém míči - 2 ceny za herecké výkony
1985 - ŘL - LS DK - Pláštěnka aneb Bryčka na prodej - starofrancouzská fraška
1987 - ŘL - LS DK - J. Středa - B. Polák a kol. souboru, Povídej, paňáco - cena za herecký výkon 1995 - ŘL - LS DK - I. Peřinová, Kolíbá se velryba


Bibliografie
Základní souborná díla
Fialová Anežka: Bibliografie okresu Kroměříž - Brno, Musejní vlastivědná společnost 1984, 370 s.
Jubilejní ročenka k šedesátému výročí založení "Spolku ochotnického divadla" v Kroměříži. Kroměříž, Spolek ochotnického divadla 1925, 32 s.
Kroměřížský divadelní almanach. Kroměříž. Nezávislá scéna 1941 2 sv., Sv.l. 43 s., sv2, s. 51 - 92.
Lajkep Zdeněk: Kroměříž a ochotnické divadlo 1865 - 1918, MěÚ Kr 1992, s. 129.
Lajkep Zdeněk: Dějiny ochotnického divadla v Kroměříži 1865 - 1945, vydala Pálková Kroměříž 1995, str. 102, s. fot. kart., s. 10 - 31, 33 - 40, 74 - 86, 88, 90 - 101.
Lajkep Zdeněk: Posledních padesát let Kroměřížského ochotnického divadla 1945 - 1995, Pálková Kroměříž 1998, s. 123, s. 20 - 94, 98 - 109, 121, 122.
Páleníček Ludvík: Divadelní Kroměříž. In: Naše Kroměříž. Praha, Zemský cizinecký svaz 1948, s. 51 - 57.
Páleníček Ludvík: Kroměřížské ochotnické divadlo. Příspěvek k moravským divadelním dějinám. Kroměříž, Městský národní výbor 1965, 76 s.
Páleníček Ludvík: Vývoj kroměřížského ochotnického divadla. In: Kroměřížský divadelní almanach. Kroměžíž, Nezávislá scéna 1941, s. 51 - 52
Pamětní spis 70 let spolku ochotnického divadla v Kroměříži. 1865 - 1935. Kroměříž, Gusek 1935, 37 s.
Planá Ivana: Divadlo a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1988 - 1992, soupis premiér a recenzí. Olomouc 1993 Brno.

Sborníky a jiné centrální prameny
Čičatka Jaroslav: Vývoj divadelnictví ve střední a severní Moravě. Vlastivěda střední a severní Moravy, díl 2, s. 1. Přerov, Vydavatelské sdružení učitelské župy olomoucké
1942, s. 400 - 428.
O divadle na Moravě. Praha, Státní pedagogické nakl. 1974, 160 s.
Telcová - Jurenková Jiřina: Tylovy cesty na Moravu. Čas Mor. muzea v Brně, 42, 1957, s. 111 - 121.
Regionální a místní prameny
Akademický spolek "Milíč", Haná , 11, 1919, č. 96, s. 1.
Amatérské umělecké aktivity 1995 - 96, s. 12, s. 7 - 9, RAUČ a ŠÚ - Kr. 1996.
Amatérské umělecké aktivity 1996 - 97, kap. 8. Divadlo a loutky, RAUČ a ŠÚ 1997.
ax-: K událostem v dramatickém odboru Milíče v Kroměříži. Haná 21, 1930, č. 120, s. 6.
Bernardová Marie Mgr. , Betlém 96 se studenty arcibiskupského gymnázia - TK 7. 1. 97.
Čtyři kroniky loutkového souboru SPgŠ.
Deset let Říše loutek v Kroměříži. JOK, 7, 1956, č. 7, s. 2.
Divadelní soubor Domu kultury v Kroměříži jubilující (40. výročí založení) (ov) - TK 18.11. 92, s. 8.
Doležel Pavel, Blanenská přehlídka - nabírání dechu - Rovnost 5. 5. 86.
Drcmánková Dana: Co skrývá podivné slovo Nemtudumky - HIT 23. 5. 97.
Dvořáková Jitka, Jedličková Tereza, Kučerová Zuzana: Začínáme s divadlem - TK 28. 1. 97.
F. - ý: Oslava šedesátiletého trvání Spolku divadelních ochotníků. Pozorovatel, 22. 1925, č. 41, s. 3 - 4.
Formánková E: Dvacet let Říše loutek (činnost souboru) ZMK, 1988, č. 12, s. 227.
Hejhalová Věra, RAUČ: Říše loutek hraje 25 let pro potěšení dětí i dospělých - TK 8. 12. 93.
Hejhalová Věra, RAUČ: Teatroterapie pomáhá léčit - TK 5. 11. 96.
Hejhalová Věra, RAUČ: Okresní přehlídka dětských divadelních souborů ZŠ - TK 24. 6. 97.
Hejhalová Věra, RAUČ: Loupežnické koření v ZŠ Zachar Kroměříž - TK 3. 6. 97.
Hejhalová Věra, RAUČ: Malované na skle - TK 25. 3. 97.
Hejhalová Věra, RAUČ: Kterak se čert o princeznu pokoušel - TK 10. 2. 98.
Hejhalová Věra, RAUČ: Osobnosti kroměřížského kulturního života - Miroslav Nesvadba a Josef Gross - divadelníci srdcem i duší - TK 31. 3. 98.
Hejhalová Věra, RAUČ: Úspěšná Pohádková Kroměříž - TK 26. 5. 98.
Hejhalová Věra, RAUČ: Osobnosti krom. kult. života - Antonín Procházka - klavírista, varhaník, dirigent, skladatel - TK 15. 4. 98.
Hejhalová Věra, RAUČ: Osob. krom. kult. života - Danuše a Vincenc Drápalovi - sólisté Hanácké filharmonie - TK 28. 4. 98.
Hejhalová Věra, RAUČ: Osob. krom. kult. života - P. Jan Bartek - nadšený a obětavý muzikant - TK 5. 5. 98.
Hejhalová Věra, RAUČ: Z galerie osobností amatérské umělecké činnosti - Jiří Lisý, vedoucí Říše loutek DK Krom. - TK 24. 2. 98.
Hlaváčková Danuše: Loutkářská Kroměříž - KJ, 29, 1978, č. 46, s. 3.
Chytil Alois: Kroměřížská Thalia v letech devadesátých, In: Památník padesátého výročí českého státního reálného gymnázia v Kroměříži
1882 - 1932 Kroměříž. Přípravný výbor pro oslavu jubilea 1932, s. 90 - 91.
- ja - : Lumpacivagabundus vyhrál - HIT 30. 4. 96.
Janíček Josef: Těžká Barbora se líbila - TK 5. 5. 93.
J. K.: Kroměřížští loutkáři opět nejlepší. Soubor Říše loutek ZMK, 1975. č. 6, s. 111.
Kajdoš Oldřich: Z dějin "Spolku ochotnického divadla" v Kroměříži. VSMŽO, 5. 1926 - 1927, č. 9 - příl., s.8 - 9.
Kopečná H.: Pocta nejvyšší opět do Kroměříže. ZMK, 1975. č. 9, s. 172 - 173.
Kosina Lad.: Maňáskové divadlo v agitačním středisku - KJ 11. 11. 71.
Koželuha L.: Úspěch kroměřížských divadelníků - TK 27. 4. 1994.
Krajský divadelní festival v Kroměříži - KJ 18, 1967. č. 14, s. 2.
Kronika loutkového souboru Sokola Kroměříž 1995 - 98.
Kubín Otakar: Počátky divadla v Kroměříži. Kroměřížský rok 1948, č. 7, s. 10.
Kubín Otakar: O založení a vývoji českého divadelního spolku v Kroměříži. Kroměřížský rok 1948, č. 16, s. 10.
Kubín Otakar: II. okresní soutěžní přehlídka divadelních souborů v Kroměříži, KJ, 12, 1961, č. 28, s. 2.
Kosina Ladislav: Kroměříž na 42. Jiráskově Hronově KJ 23, 1972, č. 34, s. 3.
Lajkep Zdeněk: Jubileum kroměřížských "ochotníků" KJ 29 1978, č. 51, s. 2.
Lajkep Zdeněk: Zasloužené uznání našim divadelníkům ZMK 1979, č. l, s. 15.
Lajkep Zdeněk: Rozjímání o divadle. K 40. výročí založení divadelního souboru (vr. 1952. Rozhovor). Připr. Adamcová - Hanácké Athény
Lajkep Z.: K jubileu ochotnické herečky (L. Cápková) - TK 15. 10. 96.
Lajkep Z.: Za Vladimírem Janíčkem - TK 17. 3. 98.
Lisý Jiří: Patnáctiletá Říše loutek - KJ 34, 1983, s. 3.
Lisý J.: I dospělí si chtěli hrát (Rozhovor s vedoucím souboru) Zazn. J. Navrátilová - HA 1991. č. 19, s. 15.
Lisý Jiří: Modrá stužka v Chrudimi. (Loutkáři) - Zpravodaj sdruženého závodního klubu Kroměříž, 1981. č. 9, s. 9 - 12.
Loucká Marie: Jihomoravané na stupních vítězů. Rovnost 13. 8. 1975.
Loutkové divadlo Kroměříž 1901 - 1906 - SOA Kr., B - G 11.
- mbš -: Festival divadelních souborů - KJ 24, 1973, č. 21, s. 3.
- mž - :(Miloš Živný) In memorian Otakar Kubín, ZMK. 1968, č. 2, s. 3.
- mž - : Pro radost těch nejmenších - KJ 214. 82.
- mž - : Tragikomický mejdan - KJ 1984.
Okresní přehlídka divadelních souborů ZŠ, Pohádková Kroměříž 11.5. - 14. 5. 98, RAUČ a ZŠ Zachar, ZŠ Zachar Krom. - květen 1998.
Olišar Josef, Revue za ohradou - KJ 3. 3. 96.
Olišar Josef, RAUČ: Vydařená premiéra - Nezávislá scéna uvedla Husary - TK 25. 3. 97.
Olišar Josef, RAUČ: Osobnosti krom. kult. života - Lásky a osudy Otakara Kubína - TK 24.3. 98.
Olišar Josef, RAUČ: Osobn. krom. kult. života - Otakar Lukáš - scénograf a režisér - TK 21. 4. 98.
P.: Úspěch hanáckého divadla. Kroměřížský rok 1948, č. 13, s. 10.
P.: Za Otakarem Porázkem. Krom. rok 1948, č. 6, s. l.
Patnáct kronik loutkového souboru Říše loutek DK Kroměříž.
Petráš: Hanácká filharmonie v Kroměříži 1941 - 1981 Čtyřicet let od vzniku - vydal Městský národní výbor a SKZ ROH Kroměříž 1981.
Přikryl Vladimír: Gal. osobnost amatérské umělecké činnosti - Ludmila Čápková - TK 9. 1. 96.
Přikryl Vladimír PhDr, RAUČ: Osobnosti krom. kult. života - Miloš Živný - TK 12. 5. 98.
Roušar Zdeněk: Hanácké oblastní divadlo v Kroměříži. Zprávy národních výborů v Kroměříži, 1, 1945, č. 22, s. 4.
Říše loutek. Vydáno na počest 10. výročí trvání obnovené činnosti loutkového divadla v Kroměříži. Úvodní text J. Navrátilová. Kroměříž SKZ ROH 1978, 18 s.
Seidlová Z.: Hubačova generálka v Kroměříži (Recenze představení), KJ 13. 4. 1988, s. 3.
Seidlová Zd.: Loutkáři v Sokole obnovují činnost - TK 26. 6. 96.
- (slá - Růžičková Svatava) Herci ze Starého pivovaru. Rovnost 97, 1982, 13. 10., č. 243, s. 5.
- SM : Oživlé pohádky - TK 25. 2. 97.
Sokolská kronika TJ Sokol Kroměříž.
Solecký Bedřich: Casanova hra Sedm výkřiků na moři. Přátelství - časopis X. divadelního festivalu ochotnických souborů v Napajedlích - 12. 4. 1967.
Soutěže a přehlídky 1992 - 93, s. 10, s. 5, 9, RAUČ a ŠÚ Kr. 1993.
Soutěže a přehlídky 1993 - 94, s. 7, s. 4, 5, RAUČ a ŠÚ Kr. 1994.
Soutěže a přehlídky 1994 - 95, kap. Divadlo a loutky, RAUČ a ŠÚ Kr. 1995.
Spolek ochotnického divadla v Kroměříži. Program 1940 - 1941. Nestr.
Suchomelo Jaroslava, Přehlídka amatérské Thálie - Rovnost 3. 5. 1989.
Svátek Josef: Kroměřížský divadelník Otto Herz, ZMK 1985, č. 2, s. 28 - 30; Věštník židovských náboženských obcí, 36, 1984, č. 1, s. 5 - 6.
Ševčíková Libuše Mgr: Úspěšní mladí divadelníci - TK 15. 10. 1996.
Švarc O . - Šerý: Kronika divadla loutkového v Kroměříži - březen 1953, V. Krůpa Tři kroniky divadelního souboru SPgŠ 1964 - 1986; 1995 - 96.
Ústřední přehlídka Kroměříž 13. - 19. května 1960. Celostátní soutěž vesnických divadelních souborů Kroměříž, Osvětový dům 1960, 23 s.
Vízdal Otakar, RAUČ, Galerie osobností amatérské umělecké činnosti - Ludvík Tvarůžek TK 25. 3. 1995.
Vízdal Ot.: Kroměřížský úspěch v Němčicích nad Hanou - TK 13. 2. 95.
Vízdal Ot., RAUČ, Gal. osobn. amat, uměl. činnosti - Josef Pulec - TK 13. 2. 95.
Vízdal Ot.: Vznikl nový divadelní soubor - TK 11. 2. 92.
- V O - : Zvíkovský rarášek v podání studentek SPgŠ - KJ 31. 5. 79.
- vr - : Třicet let záslužné divadelní práce - KJ 8. 12. 82.
V. V. - (Vladimír Vidimský): Zasloužená pocta. Zlatý Skupův odznak loutkoherci St. Šamánkovi. ZMK, 1972, č. 1, s. 3.
Zbořilová Libuše: Hold Čechovovi - Rovnost 3. 7. 1979.
Zbořilová Libuše: Ještě jednou k jubileu Aloise Hajdy. (Vztah k ochotnickému hnutí v Kroměříži), Program 1988, září, s. 14 - 16.
Z činnosti divadelního odboru ZK ROH Pal Magneton. JOK 5 1954, č. 54 - 55, s. 3.
( z h a): Kroměřížská Říše loutek. Rovnost , 93, 1978, 11. VIII., s. 5.
Živný Miloš: Malé divadlo - velká odvaha - KJ 28. 12. 1964.
Živný Miloš: Divadelní prkna životním osudem. Rozhovor se zasloužilou umělkyní, herečkou Zorou Rozsypalovou. Kroměříž 1966, č. 6, s. 10 - 11.
Živný Miloš: Rozhovor s divadelním režisérem M.Horanským. K 66, č. 10, s. 10 - 11.
Živný Miloš: Rozhovor s divadelním režisérem. Alois Hajda. ZMK 1968, č. 12, s. 10 - 13.
Živný Miloš: Na besedě s hercem Josefem Karlíkem. ZMK 1968, č. 4, s. 10 - 12.
Živný Miloš: Hovor o divadle a Kroměříži s divadelním kritikem Milošem Smetanou. ZMK 1969, č. 2, s. 30 - 32.
Živný Miloš: Velký úspěch našich ochotníků, MJ 29. 10. 1970.
Živný Miloš: Kočičí hra v Kroměříži - KJ 16. 5. 1974.
Živný Miloš: Energičtí lidé - KJ 10. 11. 1977.

Periodika
Beneš Jiří: Divadlo stop Kroměříž - Ahoj na sobotu 1973.
Beneš Jiří: Kroměřížský laureát - Práce 5. 4. 1974.
Fialová Kateřina: Svátek amatérského divadla - MF 14. 8. 1985.
Hrabal Gustav: 110 let ochotnického divadla v Kroměříži - ASr. 12, č. 8 , 1975 s. 19 - 20 Kart.
Kroměřížská goldoniáda (K. Hoffmann: Dobrý den pane Goldoni. Ať žije karneval. Recenze představení). Svobodné slovo 2. 9. 1992, s. 5.
Krystýnková Jarmila: Úspěch kroměřížského souboru - Práce 21. 8. 1986.
Lichardová Olga: Slávnostný i s problémami - Práca 13. augusta 1975, Matka - AS č. 8 - 1972.
Olišar Josef: Jubileum Kroměřížského divadla - AS, roč. II. č. 11, listopad 1963.
- psl -: Mladé kroměřížské loutkářky - Práce 23. 1. 1972.
- (s) -: Výročí kroměřížské Říše loutek - Čsl. loutkář 28. 1978, s. 284.
Stehlíková Hana: Radúz a Mahulena v Kroměříži - AS leden 1971.
Stehlíková Hana: Nový kroměřížský úspěch - AS č. 9 - 1973.
Stehlíková Hana: Večer s Mistrem Křičkkou - AS č. 3 - 1971.
Veselá Milena: Před i za rampou - Vlasta č. 41 - 10.10. 1973.
V O : Ochotníci si rozumějí s Brechtem - Lidová demokracie 7. 5. 1975.
Waletzký L: Kroměříž hraje pro děti - AS č. 4 - 1975.
Závodský Vít: Hledání moderní divadelnosti - Tvorba 29. 5. 1985.
Závodský Vít: Setkání na kotárech - Svobodné slovo 17. 10. 1989. ( zhov., Zdeněk Hartman): Jihomoravští na Chrudimi (Říše loutek), Divadelní zápisky, 1987, č. 6, nestr.


Uložení dokumentů
Muzeum Kroměřížska
Státní okresní archiv
Městský úřad Kroměříž
Dům kultury Kroměříž
Sokol Kroměříž

Zpracovatelé
Věra Hejhalová a PhDr. Anežka Fialová

Použité zkratky
AS - Amatérská scéna
DK - Dům kultury
DO ZK ROH - Divadelní odbor ZK ROH n. p. Pal - Magneton
DS - divadelní soubor
DS SKZ ROH - Divadelní soubor Sdruženého závodního klubu ROH
HA - Hanácké Athény
HIT - Hanácký informační Týdeník
JH - Jiráskův Hronov
JOK - Jiskra okresu Kroměříž
KJ - Kroměřížská Jiskra
LCH - Loutkářská Chrudim
MF - Mladá fronta
MJ - Magnetonská Jiskra
MěÚ - Městský úřad
MŠ - mateřská škola
ND - Národní divadlo
OOD - Okresní osvětový dům
RAUČ - Rada amatérské umělecké činnosti
ŘL - LSDK - Říše loutek - loutkový soubor Domu kultury
SOA - Státní okresní archiv
STMP - Soutěž tvořivosti mládeže a dospělých
SKZ - Sdružený závodní klub
ŠÚ - Školský úřad
TK - Týdeník Kroměřížska
VSMŽO - Vlastivědný sborník pro mládež župy Olomoucké
ZMK - Zpravodaj města Kroměříže
ZŠ - základní škola
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':