Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kvasice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kroměříž
Nadřazený celek: Zlínský kraj
První zpráva: 1865
Počátky ochotnického divadla v 60. letech 19. stol.
1865 při založení Čtenářského spolku a získání 30 členů pomohli pan učitel a farář.
1871 vznik DO čtenářského spolku, U zlaté koruny.

Do 1914 hrála i mládež po stodolách a soukromých domech.
1919-1939 DS Sokol, U zlaté koruny.
1920-1932 DS DTJ.
Ve 20. a 30. letech 20. stol. i DS SDH a DS Havlíček. Hrálo se v hostinci a v sokolovně.
1922-1949 DS Orla, v hostinci Jos. Gazdíka.
Od 1928 LD Sokola.
Po 2. svět. v. Hanácká beseda, Havlíček, Osvětová rada, Svaz československých žen, SČM.
1951-1986 DO OB.
1954 vznik LS OB.
1996 ŠS.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 70.

HEJHALOVÁ, Věra - FIALOVÁ, Anežka: MČAD okresu Kroměříž. Rkp. 1998-2000. Viz Místa/Okresy/Kroměříž/Texty.

LAJKEP, Zdeněk: Kroměříž a ochotnické divadlo 1865-1918. Kroměříž, MěÚ 1992, s. 42-56.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 412.

TINKOVÁ, Dagmar: Vzpomínky Štěpána Doležela na ochotnické divadlo v Kvasicích. In: Lidová kultura na Hané. Sborník příspěvků ze IV. odborné konference 1995. Olomouc, Vlastivědné muzeum a Vlastivědná společnost muzejní 1996, s. 95-97. kART.

Z ČINNOSTI našich souborů. ČsL 1954, s. 62.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. 1946.


Moravská orlice 24. 12. 1865.
Archivy:
Divadelní kronika Josefa Vaverky, Kroměříž.

OÚ: Kronika DO OB Kvasice 1951-1960 a 1960-1986.

Archiv St. Olbrichta, Slavkov, Brno - Moravská orlice 1865. Pro DČAD červen 2014.

Mapa - Kvasice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':