Databáze českého amatérského divadla

Soubory: LD

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1901
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 190x
Působení: 190x
LD 1901-1905, vznik z iniciativy V. Baldessari-Plumlovské (1854-1934, autorka loutkových her a her pro děti, 1881-1906 učitelka dívčí školy v Kroměříži, členka SDO, významná kulturní pracovnice) a učitelů K. Tůmy a Ed. Svobody (též autor loutkových her).

1900 - 1914 vedl kroniku souboru Eduard Svoboda.
1902 12.1. M. Kopecký. Oldřich a Božena, reprízy představení v neděli 19.1. a ve středu 22.1. Celkem hráno sedmkrát.
1902 23.2. Baldessari a E. Svoboda: Švec a čert, hráno šestkrát.
1902 Faust, nové dekorace p. Trnky. 29. 4. hráli pro školní mládež z Bezručova, Postoupek a Hradiska - asi 150 diváků. 4.5.byl hrán Faust naposledy. Bylo to 19 představení.
V r. 1902 navrhl starosta dr. Pištěcký souboru subvenci 80,-K. Na to člen okresního zastupitelstva P. Droběna místní kanovník pravil asi toto:"Na loutkové divadlo, tuto zkázu dobrých mravů, měly by se peníze věnovati?!! Jsem rozhodně proti tomu!" (kronikář dále píše) Zvěděv o tom, požádal jsem našeho katehetu, p. P. A. Lusku, který byl často přítomen našim hrám, aby se nás u kapitulního děkana, p. P. B. Kauna ujal, což se také stalo a p. děkan vysvětlil Droběnovi věc tak důkladně, že mne Droběna, setkav se se mnou, již zdaleka pozdravoval. Pozval jsem, díky za intervenci skládaje, p. děkana k příštímu představení, on mi svou návštěvu slíbil a slovu dostál. Přišel s katehetou Luskou a ještě jedním knězem na představení Jitka ve vyhnanství. Vypůjčil jsem si od p. Slováka krásné plyšové křeslo a důstojného pána do něho uprostřed hlediště posadil. Sledoval pozorně celou hru načež mi blahopřál k tak ušlechťujícímu a zároveň zábavnému podniku. Druhého dne mi poslal divadelní hru Poslední Slavata ....

Hráli pravidelně každou neděli, někdy i v týdnu, když zájem byl větší. Hrálo se pro školy i dospělé, pro chudé děti zdarma. Navštěvníky byly i školy z okolí Kroměříže. Spolupracovali činoherci SDO.
1903 elektrické osvětlení umožnilo světelné efekty. 1902 asi 20 představení, repertoár hl. hry Baldessariové (napsala asi 15 her, např. Oldřich a Božena, Ječmínek, Divotvorný meč ad.), a Svobody, např. Švec a čert, Král Omikron neboli Rekovný Kašpárek, Prokné aneb Jak povstala vlaštovka (podle Ovidiových Proměn), Rytíř z Koldína (podle pověstí z kroměřížského okolí). Začali hrát i hry jiných autorů, např. Hegerové Sněhurku a sedm trpaslíků. Hra byla s velkým úspěchem několikrát opakována.
Pořídili přenosné skládací LD, které darovali školám.
LD skončilo patrně odchodem Baldessariové do Olomouce a ztrátou zázemí v dívčí škole v Šafaříkově ulici.
Bibliografie:
HRNČÍŘ, Bořek. Aby ostalo pro paměť ... Čs. loutkář 1957, č. 2, s. 39. - 40

LAJKEP, Zdeněk: Dějiny ochotnického divadla v Kroměříži 1865-1945. Kroměříž, Pálková 1995, s. 45-47.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 393.
Archivy:
Státní okresní archiv Kroměříž:
B - G 11 Loutkové divadlo Kroměříž 1901-1906.

Kronika divadla loutkového v Kroměříži - březen 1953.

Související Obrázky

Kroměříž LD, 1901-6, SOkA inventář


Mapa působení souboru - LD

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':