Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Nezávislá scéna

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1930
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1944
Působení: 193x, 194x
1930 Nezávislá scéna, vznikla odtržením od DO spolku Milíč. Hlavní příčinou roztržky byly zřejmě nesmiřitelné politické názory. Milíč orientován na publikum lidové a mládež. Nezávislou scénu vytvořli významní členové Milíče (mateřský soubor tím byl na dlouho ochuzen), a bývalí členové SDO. Pokoušeli se dál o netradiční ochotnické divadlo a v podstatě pokračovali v programu, vytýčeném v Milíči. Hráli však více pro publikum měšťanské a intelektuální.
Významní herci a režiséři: L. Páleníček, I. Komárek, O. Soukupová, O. Kubín, O. Mareš.
Jako hostující herce zvali významné osobnosti pražské i brněnské scény ( E. Vrchlická, A. Podhorský, Z. Štěpánek, J. Steimar, V. Vydra, R, Raušer ad.)
1930-31 vydávaIi úspěšný teoretický časopis Nezávislá scéna, redakce Ol. Králík a L. Páleníček, 2. roč. E. F. Burian, Pavel Fraenkl, L. Páleníček.
Na počátku 30. let odešla řada osvědčených herců za zaměstnáním do jiných měst.

Krize souboru NS pokračovala.
1930 M. Achard: Život je krásný, rež. M. Soukupová.
1931 E. A. Longen: C. k. polní maršálek,.
1933 J. Zeyer: Radúz a Mahulena, mimořádně zdařilé představení ( společně s Moravanem), rež. I. Komárek, tit. role M. Soukupová.
1936 úbytek zkušených členů řeší spolek ustavením Studia E pro mladé, ale s nevalným výsledkem. Jediná incenace vzešlá ze studia je dramatice První party Karla Čapka. Zde začínal V. Bartl.
1937 Nezávislá scéna v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1939 Fr. Šrámek: Léto, Karel Čapek: RUR. Hráli spolu s Milíčem (pouze tentokrát) na paměť Karla Čapka. Mimořádný úspěch vzhledem ke společenské situaci. Několik repríz - hostování v Hulíně.

1941 J. Honzl: Román lásky a cti, J. Kvapil: Oblaka., P. Hareová: Žena v bílém, rež. O Lukáš.
1941 činnost oficiálně ukončena. Po ukončení činnosti se členové soboru zovu vrátili do SDO, který díky přílivu staronových a nových členů z Milíče a Nezávislé scény oživil činnost.
1944 Studio M: Zmoudření prince Hamleta, poprvé na jevišti 15letý Jos. Karlík, později profes. h. Brno, Werner: Bohatý chudák, rež. O. Mareš
Bibliografie:
GRUMLÍK, Josef Karel: Josef Karlík. Utkáno ze vzpomínek. Brno, Ryšavý 1996, s. 10, 23-24, 45.

ČERNÝ, František: Páleníčkovy práce z dějin českého divadla. Acta universitatis Carolinae, Philosophica et historica 3, Theatralia VI, s. 91-96. kART.

LAJKEP, Zdeněk: Dějiny ochotnického divadla v Kroměříži 1865-1945. Kroměříž, Pálková 1995, s. 81-87.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 393.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 72.

Související Organizace

Mapa působení souboru - Nezávislá scéna

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':