Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kroměříž, Divadlo Kroměříž, bibliografie, zpracovala Mgr. Anežka Fialová

KROMĚŘÍŽ – OD MGR.VĚRY HEJHALOVÉ, zpracovala Mgr. Anežka Fialová

Divadlo bibliografie -------------------pro V. Hejhalovou

HEJHALOVÁ, Věra: Věra: Ochotnické divadlo v okrese Kroměříž v současné době. Týdeník Kroměřížska, 10, 1999, č. 40, s. 5.
LAJKEP, Zdeněk: Jak jsem je poznal já. Malé zamyšlení k ochotnickému jubileu. Hanácké Athény, 1995, č. 5, s. 9; č. 6, s. 12.

Odešel Karel Kachyňa, básník v profesi režiséra. , Týdeník Kroměřížska, 3, 2004, č. 12, s. 6.
Osobnosti - KROMĚŘÍŽ
řazeno abecedně podle osob herců

KRYBUSOVÁ, Lenka: Kdo jednou začal s divadelnictvím, víckrát neodolá. Libuše Šimčíková, Jakub Uličník, Žaneta Ševčíková. Týdeník Kroměřížska,, 1 2002, č. 25, s. 11.


BŘEZINA, Vojtěch: Žil pro svůj národ a svou vlast. Herec František Brůžek. Týdeník Kroměřížska, 11, 2000, č. 7, s. 4.
-P.S.- : Herec a novinář František Brůžek. Hanácké Athény, 1991, č. 2, s. 2.
KARÁSEK, Jiří: Dvě individuální ceny kroměřížským ochotníkům. (P. Čagánek, R. Štěpánek). HIT, 2, 1997, č. 17, s. 5.
LAJKEP, Zdeněk : K jubileu ochotnické herečky. Ludmila Cápková. Kroměřížská jiskra, 7, 1996,
č. 40, s. 5.
O další ocenění pro Ludmilu Cápkovou se postaral Zlínský kraj. Týdeník Kroměřížska,, 3, 2004, č. 41, s. 6, č. 45, s. 7.
-pa-(=Petra Adamcová) : Monology Ludmily Cápkové. Zpravodaj města Kroměříže, 1986, č. 11, s. 204.
PŘIKRYL, Vladimír : Galerie osobností amatérské umělecké činnosti. Ludmila Cápková. Týdeník Kroměřížska, 7, 1996, č. 2, s. 5; č. 40, s. 5.
RICHTEROVÁ, Věra : Jubileum Ludmily Cápkové. Kroměřížská jiskra, 1986, č. 44, s. 3.
RICHTEROVÁ, Věra: Obdivuhodný výkon Ludmily Cápkové v Hronově. Týdeník Kroměřížska, 10, 1999, č. 35, s. 7.
ŽIVNÝ, Miloš : Vítězná Ludmila Cápková. Kroměřížská jiskra, 1974, 19.9, s. 3.
HEJHALOVÁ, Věra: Věra: Danuše a Vincenc Drápalovi. Týdeník Kroměřížska, 9, 1998, č. 17, s. 5.
NAVRÁTILOVÁ, Jana: Co ještě chcete vědět… S Vincencem Drápalem o zpěvu i o životě. Týdeník Kroměřížska, 1, 2002, č.29, s. 6.
NAVRÁTILOVÁ, Jana: Za Vincencem Drápalem. HIT, 2 2003, č.45, s. 5; č. 50, s. 12.
NAVRÁTILOVÁ, Jana: Divadlo u mě zvítězilo nad vším ostatním. (Klára Fabíková). TK, 2, 2003, č. 17, s. 6.

FORMAN, Milan : Potřeba setkání člověka s člověkem tu bude naštěstí pořád. Zazn. M. Karásek. Kroměřížská jiskra, 4,1993, č. 44, s. 9. Loutkář, začínal u kroměřížských ochotníků); Hanácké Athény, 1993, č. 19, s. 8. (foto)

KARÁSEK, Miroslav: O loutkovém divadle hovoříme s kroměřížským rodákem Milanem Formanem. Týdeník Kroměřížska, 4, 1993, č. 44, s. 9.
MALENOVSKÝ, Karel: Splnil se mi sen jezdit s kočovným divadlem. Milan Hugo Forman. HIT, 2, 1997, č. 27, s. 5.
NAVRÁTILOVÁ, Jana: Ne všechno přináší peníze. K tomu musíme ještě dozrát. (Milan Hugo Forman.) Týdeník Kroměřížska,, 3, 2004, č. 48, s. 6.
PÁLENÍČEK, Ludvík : Pozdrav paní Marii Frintové. Zpravodaj města Kroměříže, 1972, č. 1, s. 6.
HEJHALOVÁ, Věra: Věra: Vzpomínání na Ivonu Gožďálovou. Týdeník Kroměřížska, 10, 1999, č. 51-52, s. 6
HEJHALOVÁ, Věra: Věra: Miroslav Nesvadba a Josef Gross. Týdeník Kroměřížska, 9, 1998, č. 13, s. 5.
ZBOŘILOVÁ, Libuše: Ještě jednou k jubileu Aloise Hajdy. (Vztah k ochotnickému hnutí v Kroměříži). Program, 1988, září, s. 14-16.
ŽIVNÝ, Miloš : Rozhovor s divadelním režisérem. Alois Hajda.Zpravodaj města Kroměříže1968, č. 12, s. 10-13. + 1988

NAVRÁTILOVÁ, Jana:Zeptali jsme se pedagožky a amatérské herečky Věry Hejhalové. Týdeník Kroměřížska,, 1 2002, č. 10, s. 12.
OLIŠAR, Josef-MÁŠOVÁ, Svatava: Jubileum Věry Hejhalové. Kroměřížský zpravodaj, 2004, č. 3, s. 16.
OLIŠAR, Josef: Jak šel divadelní život. (Eda Halama). Týdeník Kroměřížska, 11, 2000, č. 37, s. 6.
SVÁTEK, Josef : Kroměřížský divadelník Otto Herz. Zpravodaj Muzea Kroměřížska, 1985, č. 2, s. 28-30, foto; Věstník židovských náboženských obcí, 36, 1984, č. 1, s. 5-6.
-nav- (= Jana Navrátilová): Kdo je kdo. Miloš Horanský. Hanácké Athény, 1991, č. 6, s. 2.
ŽIVNÝ, Miloš: Rozhovor s divadelním režisérem M. Horanským. K 66, č. 10, s. 10-11.
S profesorem Horanským. Týdeník Kroměřížska, 9, 1998, č. 41, s. 3.
ŽIVNÝ, Miloš : Rozhovor s divadelním režisérem M. Horanským. K 66, č. 10, s. 10-11.
FUCHS, Aleš: Umět se dívat kolem sebe. Rozhovor s režisérem Milošem Horanským. Scéna, 12, 1987, č. 16, s. 3.
ADAMCOVÁ, Petra: Jméno: Eduard Hrubeš. (Interwiev). Zpravodaj Sdruženého závodního klubu v Kroměříži, 1981, č. 10, s. 10-13.
-L.A.-(Antonín Lukáš): Sbohem Vladimíru Janíčkovi. Týdeník Kroměřížska, 9, 1998, č. 10, s. 1; č. 11, s. 6.
Šel jsem k divadlu. Setkání se Zdenkem Junákem. Program, 1989, únor, s. 226-230.
DITRYCH, Břetislav: Povolání: herec. Josef Karlík slaví už šedesát let svátek i narozeniny ve stejný den. Mladá fronta, 44, 1988. 19. 3., č. 66 – Víkend MF, č. 11, s. 4.
DUFEK, J.: Herec každou svou rolí začíná. Josef Karlík. Lidová demokracie, 44, 1988, 18. 3., s. 5.
ed (= Eugénie Dufková): Je tomu šest let, kdy Josef Karlík … Kam, 1988, březen, s. 15.
(ek): Herec významného projevu. (Josef Karlík). Lidová demokracie, 1988, 19. 3., s. 5.
GRUMLÍK, Josef Karel: Josef Karlík. Utkáno ze vzpomínek. Brno, Šimon Ryšavý 1996. 76 s., obr. na příl. Vzpomínky brněnských umělců. Sv. 2.
KARLÍK, Josef: Já se tam vrátím. Vyznání. Universitas, 21, 1988, č. 3, s. 36-37.
KUNDERA, Ludvík: Páky pro pohyb v divákově hlavě. K zítřejším šedesátinám Josefa Karlíka. Svobodné slovo, 44, 1988, 18. 3., s. 3.
LAJKEP, Zdeněk: Josefu Karlíkovi k sedmdesátinám. Týdeník Kroměřížska, 9, 1998, č. 12, s. 5.
NIKODÝMOVÁ, Zdenka: Sto třicet rolí. (Josef Karlík). Brněnský večerník, 1982, 27. 8., s. 1-2.
POLEŠOVSKÝ, Jan: Dynamické herectví Josefa Karlíka. Kino, 41, 1986, č. 18, s. 8-9.
Říše loutek. Zpravodaj města Kroměříže1982, č. 7-8, s. 141.
-riv-(=Věra Richterová): Nejsem Brňan, jsem Kroměřížan… (Josef Karlík, Alois Hajda, Bořivoj Navrátil). Týdeník Kroměřížska, 9, 1998, č. 39, s. 1.
SUCHOMELOVÁ, J.: Chvilka s Josefem Karlíkem. Zemědělské noviny, 1989, 22. 12., s. 2.
VIDIMSKÝ, Vladimír : Rozhovor s hercem Josefem Karlíkem o Kroměříži, o rošťárnách i o věcech vážných. Zpravodaj města Kroměříže, 1972, č. 2, s. 30-31.
ŽIVNÝ, Miloš :Na besedě s hercem Josefem Karlíkem. Zpravodaj města Kroměříže, 1968, č. 4, s. 10-12.
viz t. 1998
DADÁK, Břetislav : Za Janem Krčmařem. Zpravodaj Muzea Kromeřížska, 1986, č. 2, s. 40.
-mž ( = Miloš Živný) : In memoriam Otakar Kubín.Zpravodaj města Kroměříže, 1968, č. 2, s. 3. 1986, č. 2, s. 40, foto.
ADAMCOVÁ, Petra: Rozjímání o divadle s PhDr. Zdeňkem Lajkepem. Hanácké Athény, 1992, č. 23, s. 4, 16.
HEJHALOVÁ, Věra: Věra: PhDr. Zdeněk Lajkep – okouzlen poezií a divadlem. Týdeník Kroměřížska, 9, 1998, č. 50, s. 7.
HEJHALOVÁ, Věra: Věra: Jiří Lisý, vedoucí Říše loutek… Týdeník Kroměřížska, 9, 1998, č. 8, s. 5.
OLIŠAR, Josef: Otakar Lukáš – scénograf a režisér. Týdeník Kroměřížska, 9, 1998, č.16, s. 5.
-nav-(=Jana NAVRÁTILOVÁ): Je jen jedna čest. Ota Mareš. Hanácké Athény, 1993, č.21, s. 4.
NAVRÁTILOVÁ, Jana: Mareš?! Ten u nás práci nedostane! Týdeník Kroměřížska,, 2 2003, č. 8, s. 15.
LAJKEP, Zdeněk : Za přítelem z nejmilejších. Ladislav Mazák. Hanácké Athény, 1993, č. 13, s. 15.
Dokáže být i cholerik. (Herec Jan Mazák). Ostravský večerník, 1990, 4. 6., s. 4.
PÁLENÍČEK, Ludvík : Za paní Marií Mikulíčkovou. Zpravodaj města Kroměříže, č. 1, s. 8.
Herec Karel Mišurec padesátníkem. Týdeník Kroměřížska, 10, 1999, č. 49, s. 5.
(ALA): Bořivoj Navrátil jubilující. Týdeník Kroměřížska, 4, 1993, č. 43, s. 4.
A. L.: Miloval divadlo a své město. (M. Nesvadba). Týdeník Kroměřížska, 4, 1993, č. 1, s. 5.
HEJHALOVÁ, Věra: Věra: Miroslav Nesvadba a Josef Gross. Týdeník Kroměřížska, 9, 1998, č. 13, s. 5.
-lp- (= Zdeněk Lajkep) : Zemřel Tonda Plecháč. (Divadelník). Zpravodaj města Kroměříže1970, č. 12, s.237.
NAVRÁTILOVÁ, Jana: Z poezie a hudby čerpám elán a radost. (Jindřiška Polišenská). Týdeník Kroměřížska, 2, 2003, č.15, s. 7.
P.: Za Otakarem Porázkem. Kroměřížský rok, 1948, č. 6, s. 13.

Vnímavý člověk s darem vidění, to byl Josef Pulec. Týdeník Kroměřížska,, 3, 2004, č. 45, s.7.
VÍZDAL, Otokar: Josef Pulec– malíř, výtvarník a scénograf. Týdeník Kroměřížska, 6, 1995, č. 36, s. 5.
CÁPKOVÁ, Ludmila: Za Josefem Pulcem. Týdeník Kroměřížska, 10, 1999, č. 49, s. 6.
ADAMCOVÁ, Petra: Jsem klidně šťastnej v Plzni. Antonín Procházka. Hanácké Athény, 1994, č.15, s. 5.
NAVRÁTILOVÁ, Jana: Všechno jsem v divadle složil…(Dušan Pšenko.) Týdeník Kroměřížska,, 2, 2003, č. 3, s. 6.
V. V. ( = Vladimír Vidimský) : Zasloužená pocta. Zlatý Skupův odznak loutkoherci Stanislavu Šamánkovi. Zpravodaj města Kroměříže 1972, č. 1, s. 3.
MOTÝLOVÁ, Helena: „Třináctka byla dobrou číslicí.“ říká Zora Rozsypalová. Ostravský večerník, 15, 1982, č. 174, s. 2.
ŽIVNÝ, Miloš : Divadelní prkna životním osudem. Rozhovor se zasloužilou umělkyní, herečkou Zorou Rozsypalovou. Kroměříž, 1966, č. 6, s. 10-11.
BOSÁKOVÁ, Soňa: Životní jubileum Zory Rozsypalové. Týdeník Kroměřížska , 3, 1992, č. 39, s. 5.

-mal-: Mojslava Sehnalová-Pernicová. (Ředitelka Středočeského divadla.) Týdeník Kroměřížska, 10, 1999, č.22. s. 6.
MALENOVSKÝ, Karel: Věci beru, jak přicházejí… (Rozhovor s hercem Richardem Slaninou). HIT, 2, 1997, č. 13, příl. s. 5.
ŽIVNÝ, Miloš: Hovor o divadle a Kroměříži s divadelním kritikem Milošem Smetanou. Zpravodaj města Kroměříže, 1969, č. 2, s. 30-32.
HEJHALOVÁ, Věra: Věra: Libuše Ševčíková – nadšená recitátorka…Týdeník Kroměřížska, 11, 2000, č. 19, s. 45.
SIKORA, Josef: Šarm Libuše Ševčíkové si zaslouží obdiv. Týdeník Kroměřížska,, 3, 2004, č. 40, s. 6, s.
NAVRÁTILOVÁ, Jana: S Janou Štěpánovou o divadle a o životě. Týdeník Kroměřížska, 11, 2000, č. 15, s. 1,6.
VÍZDAL, Otakar: Ludvík Tvarůžek. Týdeník Kroměřížska, 6, 1995, č.12, s. 5.
BŘEZINA, Vojtěch: Jak jsme ho znali …Jarda Válek. Týdeník Kroměřížska, 9, 1998, č. 32, s. 5.
OLIŠAR, Josef: S Otakarem Vízdalem o ochotnickém divadle a Nezávislé scéně. Týdeník Kroměřížska, 11, 2000, č. 2, s. 5.

Bystřice pod Hostýnem
J. B. (=Josef Barbořík) : Vzpomínky herečky Věry Doležalové. Zpravodaj Bystřice pod Hostýnem, 1979, č. 2, s. 27-28.
VYMĚTALOVÁ, Dagmar: René Šmotek – herec. Zpravodaj Bystřice pod Hostýnem, 2000, č. 2, s. 13.

Holešov
ZAPLETAL, Jiří: Vzpomínka na Medka Bokůvku. Holešovsko, 6, 2000, č. 16, s. 17.
ANDRLÍK, Antonín : Vzpomínáme. (Ochotnický herec Ruda Cvek). Zpravodaj města Holešova, 1980, č. 3, s. 29-30, foto.
PEŠKOVA, Eva: Rudolf Cvek. Zpravodaj města Holešova, 1990, č. 6, s. 12-13; Holešovsko, 6, 2000, č. 7, s. 12.
ZAPLETAL, Jiří: Františku Daňkovi in memoriam. Holešovsko, 2001, č. 21, s. 13.
-VS- (=Stanislav Vízdal) : Blahopřejeme. (65. výročí ochotnického divadelníka Gustava Hrabala). Kroměřížská jikra, 1981, 29.4., s. 3.
PEŠKOVÁ, Eva : František Fuksa. (Divadelník, ochotník). Zpravodaj města Holešova, 1990, č. 9, s. 14.
ŽŮREK, Ferdinand : Jubileum holešovského divadelníka. František Fuksa. Kroměřížská jiskra, 22, 1971, č. 38, s.. 3.
RS(=Rudolf Seifert):František Pavlas. Holešovsko, 6, 2000, č.15, s. 13.
BRÁNECKÝ, Oldřich : Vzpomínáme významného rodáka Aleše Podhorského. Zpravodaj města Holešova, 1980, č. 1, s. 28.
ZAPLETAL, J. : O životě a díle Aleše Podhorského. Zpravodaj Komise oslav 700 let města Holešova, červenec-srpen 1972, č. 12-13, s. 22-28.
F.Ž. (=František Žůrek) : Výročí Aleše Podhorského. Kroměřížská jiskra, 25, 1974, č. 38, s. 3.
ŽELEZNÁ, Irena : Aleš Podhorský. Zpravodaj města Holešova, 1990, č. 4, s. 14-15; Holešovsko, 6, 2000, č. 7, s. 12.
Paní Lídě Roubalíkové. Zpravodaj města Holešova, 1994, č.1, s. 15.
ANDRLÍK, Antonín: Život zasvěcený divadlu. (Alena Růžičková-Pavlínová). Zpravodaj města Holešova, 1981, č. 1, s. 25; Holešovsko, 1, 1995, č. 4, s. 17.

Odešla nejstarší česká herečka Alena Růžičková-Pavlínová. Holešovsko, 2003, č.15, s. 16-17; č. 20, s. 9.
ZAPLETAL, Jiří: 90 let herečky Aleny Růžičkové – Pavlínové. Holešovsko, 6, 2000, č. 12, s. 15.
McINTOSH, Jetro Spencer: Z Holešova do Hollywoodu. (Jiří Sehnal.) Praha, Panorama 1992. 304 s., fot. na příl.
ZAPLETAL, Jiří: Neuvěřitelných 85 let Emy Skálové. Holešovsko, 6, 2000, č. 16, s. 16.
PŘIKRYL, Vladimír: Osobnosti holešovského amatérského divadla – Hana Stehlíková. Týdeník Kroměřížska, 6, 1995, č.50, s. 5.
STEHLÍKOVÁ, Hana – PŘIKRYL, Aleš: D6K blahopřeje Kamile Ševčíkové. Holešovsko, 2003, č. 2, s. 14.
Kamila Ševčíková sedmdesátiletá. (Divadlo). Zpravodaj města Holešova, 1993, č. 2, s. 16.
Při předání čestného občanství shrnuta historie Divadla 6. května. František Šrámek.Holešovsko, 2004, č.1, s. 9.
ZAPLETAL, Jiří: Holešovské osobnosti. František Šrámek. Holešovsko, 1, 1995, č. 8, s. 12.
ZAPLETAL, Jiří : Dvě jubilea. František Šrámek (ochotnické divadlo), František Zapletal (učitel, kronikář, kulturní činitel). Zpravodaj města Holešova, 1986, č. 2, s. 9-11.
ŽELEZNÁ, Irena : František Šrámek. Zpravodaj města Holešova, 1990, č. 11, s. 14; ; Holešovsko, 2, 1996, č. 2, s. 14.
ŽŮREK, Ferdinand : Památce Fr. Šrámka. 10. výročí úmrtí holešovského divadelníka. Kroměřížská jiskra, 22, 1971, č. 38, s. 3.
ŽŮREK, Ferdinand : Pomník s vavřínem - vzpomínáme Františka Šrámka. 10. výročí úmrtí divadelníka. ZKH, únor 1972, č. 7, s. 4-5.
ZAPLETAL, Jiří: Jen vzpomínky tu zůstanou... Holešovsko, 5, 1999, č. 7-21.
Město ocenilo Jiřího Zapletala … Holešovsko, 2004, č.10, s. 5.
ZAPLETAL, Jiří: Natáčel jsem s Antonio Banderasem. O své herecké spoluúčasti v italském televizním filmu Mladý Mussolini... Holešovsko, 4, 1998, č. 3, s. 7.
“Vzpomínky” Jiřího Zapletala tu zůstanou. Holešovsko, 2001, č. 22, s. 9

Hulín
ÚLEHLA, Vlastimil: Ve službách Thalie rozdával radost a pohodu. Divadelník Jaroslav Miklík. Týdeník Kroměřížska, 9, 1998, č.11, s. 5.

Chropyně
KUNČAROVÁ, Martina – MRÁZOVÁ, Jiřina: Ochotické spolky v Chropyni. ZCH, 1999, č. 4, s. 7; Ječmínek. H. Chmelová. č. 6, s. 5;


Morkovice

SLEZÁK, Karel: Výročí morkovických ochotníků. Kroměřížská jiskra, 32, 1981, č. 28, s. 6.

-ks- (= Karel Slezák) : Režisér – šedesátník Václav Bleša. Zpravodaj Morkovice- Slížany, 1989, červenec, s. 6.
VRANA, František: Vzpomínka na obětavé ochotníky. (Josef Formánek, František Pospíšil). Zpravodaj Morkovice- Slížany, 1988, červen, s. 8-9.
BLEŠA, V. - SLEZÁK, Karel: 30 let na jevištních prknech. Emil Kaláb. Kroměřížská jiskra, 25, 1974, č. 28, s. 2.
SLEZÁK, Karel: Opožděný medailónek. (Eduard Nop). Týdeník Kroměřížska, 2, 1991, č. 19/10, s. 4.
Divadlo bylo její láskou. Ludmila Pátíková, ochotnická herečka. Kroměřížská jiskra, 1986, č.. 24.4., s. 6.
BLEŠA, Václav – SLEZÁK, Karel: Dvě lásky sestry Lídy Pátíkové.. K 90. narozeninám nestorky morkovických divadelníků. Týdeník Kroměřížska, 2, 1991, č. 37, s. 5.
SLEZÁK, Karel – BLEŠA, Václav: Pramáti morkovických divadelníků. (Lída Pátíková). Zpravodaj Morkovice- Slížany, 1986, listopad, s. 8-9.
- ks -(= Karel Slezák) : Rozloučení s Emilem Pěnčíkem. (Divadelník a košíkář). Zpravodaj Morkovice- Slížany, 1987, prosinec, s. 5.
-ks- (= Karel Slezák) : Jubileum Mojmíra Rumla. 70. Výročí narození ochotnického herce. Kroměřížská jiskra, 27, 1976, č. 11, s. 3.
-ks- (= Karel Slezák) : K výročí Františka Svobody. Zpravodaj Morkovice- Slížany, 1986, srpen, s. 5.
BLEŠA, V. - SLEZÁK, Karel: „…bez lásky nelze hrát divadlo.“ 50. Výročí ochotnického herce a zpěváka Karla Štětiny. Kroměřížská jiskra, 27, 1976, č. 15, s. 3.
BLEŠA, V. - SLEZÁK, Karel: Půl století rozdával radost. Ochotnický herec Antonín Tichý. Kroměřížská jiskra, 25, 1974, č. 21, s. 4.

ČERMÁK, L.: Členové rodiny J. K. Tyla na Kroměřížsku. /R. 1868./ Kroměřížská jiskra, 25, 1974, č. 17, s. 3.
PŘIKRYL, Josef: Hrob Marie Tylové v Morkovicích. Vlast. sborník pro mládež župy olomoucké, 7, 1928-29, s. 1-2.
PŘIKRYL, Josef: Tylova rodina v Morkovicích. Milíčův kraj, 1, 1926, č. 6, s. 1.
PŘIKRYL, Josef: Tylova rodina v Morkovicích. (Vzpomínka k Tylovým oslavám). Vlast. sborník pro mládež župy olomoucké, 5, 1926-27,
s. 30-34, 49-52, 68-71.
PŘIKRYL, Josef: Tylova výstava v Morkovicích. Milíčův kraj, 1, 1926, č. 1, s. 5-6.
PŘIKRYL, Josef: Tylova výstava v Morkovicích. Vlast. sborník pro mládež župy olomoucké, 5, 1926-27, č. 6 – příl., s. 1-5.
SLEZÁK, Karel: Hrob Marie Tylové v Morkovicích. Zpravodaj Morkovice- Slížany, 1989, únor, s. 9.
SLEZÁK, Karel: K roku českého divadla. Marie Tylová. Zpravodaj města Kroměříže1983, č. 10, s. 184-185. SLEZÁK, Karel: Morkovice nezapomněly. Kroměřížská jiskra, 29, 1978, č. 42, s. 7.
-ks- (= Karel Slezák) : Z kulturních dějin Morkovic-Slížan. (115. výročí úmrtí M. Tylové). Zpravodaj Místního národního výboru Morkovice-Slížany, 1983, září-říjen, s. 9.
SLEZÁK, Karel : K roku českého divadla. (Zápisy vzpomínek Vladimíra Zapletala na Marii Tylovou, dceru J.K.Tyla, která je pohřbena v Morkovicích). Zpravodaj města Kroměříže1983, č. 10, s. 184-185.
ZAPLETAL, Vladimír: Památce české herečky Marie Tylové. Zpravodaj města Kroměříže1968, č. 10, s. 4-5.
ZAPLETAL, Vladimír: Marie Tylová, herečka česká, dcera J. K. Tyla 1948-1968. Morkovice, Muzeum 1948, s. 29. Musejní publikace. Str. 3. Bibliografie.
ZAPLETAL, Vladimír: Vzpomínky na J. K. Tyla a jeho rodinu. (Z archivu Sokola Morkovice). VSŽH, 6, 1926, s. 39-41.


Divadelní přehlídky-
řazeno podle roků:

KUBÍN, Otakar : II. okresní soutěžní přehlídka divadelních souborů v Kroměříži. Kroměřížská jiskra, 12, 1961, č. 28, s. 2.
MÁŠA, František : Letos popáté na scénu. ( 5.okresní přehlídka ochotnického divadla). Kroměřížská jiskra, 1965, 20.5., s. 1.
Přehlídka skončila. (Hodnocení 5. okresní přehlídky ochotnických soborů). Kroměřížská jiskra, 1965, 3.6., s. 1.
Kroměřížská porota hlásí. (5. okresní přelídka ochotnického divadla). Amatérská scéna, 2, 1965, č.9, s.22.
Mž (=Miloš Živný) : 6.okresní divadelní festival. Kroměřížská jiskra, 1966, 6.l0, s. 1.
Krajský divadelní festival v Kroměříži. Kroměřížská jiskra, 18, 1967, č. 14, s. 2.
VAŠKOVÁ, Libuše : Okresní přehlídka dětských divadelních souborů. Kroměřížská jiskra, 1970, 11. 6, s. 4.
PUMPRLA, Stanislav : Divadelní přehlídka v Prusinovicích. Kroměřížská jiskra, 1976, 8.4. , s. 3.
MLÝNKOVÁ, Graziela : Okresní přehlídka zájmové umělecké činnosti. Kroměřížská jiskra, 1985, 29.5., s. 3.
HEJHALOVÁ, Věra: Věra: Okresní přehlídka dětských divadelních souborů ZŠ. Týdeník Kroměřížska, 8, 1997, č. 25, s. 5.
HEJHALOVÁ, Věra: Věra: III. národní přehlídka seniorského divadla. Týdeník Kroměřížska, 9, 1998, č.
HEJHALOVÁ, Věra: Věra: Úspěšná pohádková Kroměříž. Týdeník Kroměřížska, 9, 1998, č. 21, s. 5.
OLIŠAR, Josef: Hulín žil divadlem . (Festival dětských div. souborů). Týdeník Kroměřížska, 10, 1999, č. 19, s. 5.
HEJHALOVÁ, Věra: Věra: Úspěšná 3. Okresní přehlídka divadelních souborů ZŠ. Týdeník Kroměřížska, 10, 1999, č. 20, s. 5.
ŠERÁ, Marie : Divadelní přehlídka nezklamala. Týdeník Kroměřížska,, 3, 2004, č. 20, s. 6. (Pohádková Kroměříž 2004.)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':