Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: SDO Vrchlický / Sokol /ZK Juta /ZK Mír/ MKS

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1889
Působení: 188x, 189x, 190x,191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
Od 1889 jako SDO Vrchlický, významnou osobností režisér a herec, hoteliér V. Hejna.
1893-1901 se hrálo v Grandhotelu.

Od 1901 jako DrO Sokola Vrchlický,
Na poč. 20. stol. režie zejména uč. J. Štěrba a prof. F. Vostárek.
V souboru vynikali Fr. Černý (1865-1925), V. Duben, B. Filipová, J. Štaffa, A. Šroněk, A. Štěchová, T. Vítková.
Öd 1902 na dobře zařízeném velkém jevišti v Sokolském domě (později Fügnerova sokolovna, dnes Divadlo).
1902 - 14. 12. - zahájeno slavnostním představením - Jar. Vrchlický: Exulanti, hodnotný repertoár.
1903 - F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, G. Preissová: Její pastorkyňa, F. X. Svoboda: Čekanky, Hladík: Závěť.
1904 - Julius Zeyer: Radúz a Mahulena.
1905 - Al. Jirásek: Lucerna.
1906 - Fridrich Schiller: Marie Stuartovna, J. K. Tyl: Kutnohorští havíři.
1907 - Jar. Kvapil: Princezna Pampeliška.
1909 - J. N. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus, G. Hauptmann: Potopený zvon, Al Jirásek: Pan Johanes, 1910 Posel (Dyk).

1912 - B. Björnson: Nad naši sílu, Vojnovič: Ekvinokce, Ibsen: Opory společnosti, G. Hauptmann: Tkalci.
1912 - k oslavě 50 let trvání Sokola Jaroměř - Jan Patrný: Sokolská láska, v představení účinkovali i členové ND Růžena Nasková a Rich. Schlaghammer.
1913 - W. Shakespeare: Sen noci svatojanské.

Od poč. těžiště v uvádění činoher. V 1. pol. 20. stol. velký ohlas i operety.
Umělecký vrchol práce v prvních dvou desetiletích a v 30. letech 20. stol.

Ve 20. letech na repertoáru hlavně veselohry.
Od 1921 Vrchlický jako DO Sokola.
1921 Páni (Horáková), režie Černý.
1921 RUR (Čapek) - režie Max Lederer, v hl. rolích Filipová, Stárová, Naše garda ( místní autor J. S. Polický - hra z dějin Jarmoměře) - společně s dram. odb. soc. dem. Máj, hrálo se na jaroměřském náměstí, 51 sólistů, spoluúčinkovalo na 300 statistů, kompars místní posádka dělostřelců - režie M. Lederer, Malá Skampolo (Niccordemi)- režie M. Lederer, Kdo vydělá? (Mixa) - režie dr. A. Filip.
Dále např.
1923 velký úspěch předst. Madame Sans-Gęne (Sardou), jh. R. Nasková,
1925 Emigrant (Jirásek), Druhý břeh (Hilbert).
1927 Jak nás poznamenala (Kolman-Cassius),
1928 Hra o lásce a smrti, Periferie.

Ve 30. letech předsedou knihvazač Al. Burdych, vedoucím režisérem činohry Fr. Černý (1896-1968) a operety J. Wagenknecht.
V DS vynikali, spolu s oběma režiséry, J. Čuchal, V. Duben, J. Dvořák, E. Karlová, M. Kostelecká, E. Mikešová, V. Nejedlý, J. Šváb, a J. Tonar.
Modernizaci výpravy a jeviště, světelný park řídil B. Krčmář. Repertoár např.
1932 Andělé mezi námi (Langer), jh. Zd. Štěpánek,
1935 Smrt matky Jugovičů (Vojnović), jh. R. Nasková,
1936 Jízdní hlídka,
1938 Bílá nemoc, 1938 Revoluční trilogie (Dyk),
1938 Dvaasedmdesátka. Dále jh. Z. Baldová, E. Kohout, O. Scheinpflugová, J. Vojta.
Hrány též současné domácí operety uváděné pražskými divadly.

1938 se s Vrchlickým sloučil SDO (1926-1938, až do 1937 řízený Maxem Ledererem, významnou osobností ÚMDOČ).

Ve svazku se Sokolem Vrchlický, člen ÚMDOČ, až do počátku německé okupace,
1939 se osamostatnil z obavy, že při očekávaném jeho zákazu by mohl být také zlikvidován.
1939 oslavy 120 let souboru, k této příležitosti uspořádána soutěž ochotnických souborů (pořadatel náchodský Jiráskův okrsek ÚMDOČ). 1. cena SDO Pardubice se Zvíkovským raráškem.
K jubileu oceněni stříbrným odznakem ÚMDOČ Em. Karlová (43 let, Sokol), ze spolku Vrchlický - V. Duben (40), M. Vocásková (37), Jos. Čuchal (37), Jan Dvořák (35), Jindř. Smutný (34), Em. Hejčlová (33), Al. Burdych (31). Em Bártová (31).

1939 - St. Lom: Kající Venuše. Účast na Jiráskův okrsek, divadelní soutěž, Jaroměř.

1939-1940 Vrchlický pořadatelem přehlídky Jaroměřský divadelní týden.
1940 Fr. Götz: Soupeři, Penelopa vyšívala (Skoch), Kondelík a Vejvara (Herrmann, Podhorská), Krev a půda (Walter), Štěstí je umění (Werner), Otec, Čekanky: Štěstí je umění (Werner).
1940 - Fr. Götz: Soupeři, r. F. Černý. Účast na Klicperův Chlumec.
1940 - Werner: Štěstí je umění. Účast na 1. Jaroměřském divadelním týdnu.
1941 Účast na přehlídce První divadelní týden 1941.
1941 - R. Walter: Krev a půda, r. František Dvořák. Účast na přehlídce II. Cyklus ochotnických her – Hořice – J. K. Tylovi, Zorka (Minářík), Vesele se točme dokola (Kaufmann-Hart).
1941 - Němeček: Balada o Katince. Účast na Tylově Kutné Hoře.
1945 - prvním poválečným ochotnickým divadelním představením, které se hrálo v Jaroměři, byla 29. a 30. září Čapkova Matka v provedení spolku Vrchlický.
1946 - Viktor Dyk: Posel. Účast na přehlídce IV. Cyklus ochotnických her v Hořicích.
1947 - John Priestley: Inspektor se vrací. Účast na 5. Jaroměřském divadelním týdnu.
1948 - Josef V. Kratochvíl: České jaro. Účast na 6. Jaroměřském divadelním týdnu. (V rámci oslav 30. výročí ČSR)
1949 - J. Tobias: Zlatá svatba. Účast na Klicperův Chlumec.
1949 - A. P. Čechov: Višňový sad, r. Bohuslav Krčmář. Účast na 7. jaroměřský divadelní týden, Jaroměř a na Divadelní festival ochotnických souborů měst českého severovýchodu, Jaroměř.

Od 1950 Vrchlický jako DS ZK Juta.

1950 Naši furianti (Stroupežn.)
1951 - ZK ROH Juta, Alois Jirásek: Jan Hus, jeden z vrcholů ODi ve městě, pro XXI. JH připravený opět všemi OS.
1954 Vrchlický ZK Juta čs. premiéra Křivoklátské nokturno (J. Bartl), režie B. Vrbský z MDP, Karel Čapek: Matka, Večer baletu a zpěvu.
1954 převzal majetek sokolovny ZK Juta, rozsáhlejší vnitřní úpravy.
1956 DO Vrchlický Závodního klubu Juta, Milan Jariš: Inteligenti, režie: Jindra Wagenknecht. Účast na JH.
1957 Stefan Zweig: Ovečka chudého, účast na NP. Soubor dal inscenaci velkou dávku temperamentu, humor a hloubku citu. V hlavních rolích 2 výborní představitelé - protihráči - Napoleon - V. Poláček a poručík Fourèse.
Častá účast v soutěžích a festivalech.
1958 DS ROH Juta, Pavel Kohout: Taková láska. Účast NP Krnov.
1959 DS ZK Mír - k VŘSR nastudovali Pogodinův Kremelský orloj, režie Mir. Klapka.

1959 nařízené sloučení ODi v DS Vrchlický ZK Mír (od 1985 SKP Jaroměř).
1959 ukončena nákladná rekonstrukce sokolovny (za pracovní spoluúčasti ochotníků) v divadlo, zah. Lucerna.
1960 Kolébka, v roli Aleny Naďa Urbánková (*1939, později zpěvačka a h. divadla Semafor).
1962 - ZK Mír, Oldřich Daněk: Svatba sňatkového podvodníka, r. Antonín Pekárek. Účast na III. Divadelní festival, Jaroměř.
1964 DS Vrchlický zorganizoval a podílel se na Shakespearovském cyklu - uvedl Komedii plnou omylů.
1966/67 dramatizace populárních Študáků a kantorů (Jar. Žák 1936-1946 působil v Jaroměři jako středoškolský profesor).

1945-1969 Vrchlický uvedl 244 her v 929 představeních, účast na festivalech.
Po 2. svět. v. vůdčími režiséry činohry A. Pekárek a později N. Doležalová.
V souboru uzavírali svoji činnost talentovaní herci z let 1918-1945, z mladších vynikli zejména J. Bimanová, Z. Hovorka, J. Hrudka, Z. Jarolímek, J. Wagenknecht (jako komik po desítky let oblíben v celém regionu).
Hostoval zde např. Vojta, Joran, Jára Pospíšil, Chramostová, Bek, Hegerlíková. Spolupracovali Otto Budín, Milan Pásek, Evžen Drmola.
Ve 20. stol. výrazně převládal český repertoár. Ruský, německý, francouzský, anglický a italský, asi 50% českého. Ostatní (15 národních kultur) jednotlivě.
Operetní repertoár od 50. let ustoupil.
1950 Slepice a kostelník (Zrotal).

---------
Jiráskův Hronov:
1951 JH - Závodní kluby Jaroměřska, Jirásek: Jan Hus
1956 JH - DO Vrchlický ZK Juta, Jariš: Inteligenti
1958 JH - DO Vrchlický ZK Juta, Kohout: Taková láska
1960 JH - DO Vrchlický ZK Juta, Jirásek: Kolébka
1969 JH - DO Vrchlický ZK Juta, Kopecký: Komedie o hvězdě
1973 JH - DO Vrchlický ZK Juta, Olbracht - Pokorný: Bratr Žak
---------------
1971 - Vojtěch Cach: Duchcovský viadukt. Účast na Divadelní máj, Krnov.
1972 - Babička hodně četla.
1973 - Ovocný trh.
1973 - Ivan Olbracht–Karel Pokorný: Bratr Žak. Účast na Divadelní máj, Krnov.
1978 - L. Stroupežnický: Naši furianti. Účast na Klicperův Chlumec.
1980 - M. Stoniš: Cesta do Egypta. Účast na Klicperův Chlumec.

1983 v Roce českého divadla uspořádalo Městské muzeum výstavu o div. tradici v místě. DS Vrchlický vlastní archiv (archiválie od 1872), knihovna přes 5000 svazků a kronika (soustavné záznamy od 1902).

1983 - Z. Hovorka: Pamfilo a spol. Účast na Klicperův Chlumec.
1985 - M. Stomiš: Maškaráda za plotem. Účast na Klicperův Chlumec.
1986 - V. K. Klicpera - Z. Kozák: Co je české, to je hezké aneb Potopa světa. Účast na Klicperův Chlumec.

1988 Divadelní soubor Vrchlický - soubor Jednotného klubu pracujících ROH Mír v Jaroměři, 114 členů, vedoucí Dana Pracná (Jiří Hrudka).
Repertoár in: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.(Celkem 2 evid. karty v kART.)

Budovu Divadla (býv. Sokolský dům, Fügnerova sokolovna), v němž Vrchlický hrál, restituoval po 1989 Sokol.

1988 - Hippokratova přísaha. Meziměstské div. hry.

Od poč. 90. let Vrchlický opět samostatný.
1993 vedoucí Jiří Hrudka.

1995 - A. Procházka: S tvojí dcerou ne. Účast na Klicperův Chlumec.

1999 oslavy 180 let ODi, výstava, DS Vrchlický pod MěKS.

2000 ničivá povodeň zasáhla archiv, škody v kulisárně, skladu nábytku, rekvizit a kostýmů, které Vrchlický sbíral téměř sto let. Díky pomoci občanů, kteří si kostýmy rozebrali, se většinu podařilo zachránit. Archiv zachráněn za pomoci SOkA Náchod.
2000 přešel objekt, v podzemí silně poškozený povodní, do majetku města.

2000 - DS Vrchlický MKS - Mirandolina.

2001 - Miroslav Horníček: Tři Alberti a slečna Matylda, r. Helena Holečková. Účast na KP ČK. Účast Jaroměřské divadlení.

2003 vedoucí Helena Holečková.

2004 - Domov v havarii. Účast Jaroměřské divadlení.
2006 - O´Neill: Farma pod jilmy, r. Zdeněk Hovorka, účast na KP ČK - Režisér Zdeněk Hovorka obdržel ocenění za režii a návrh scény, Luboš Hynek za herecký výkon v hlavní roli. 18. a 19. března sehráli Vrchličtí tradiční pohádku pro děti i dospělé Čáry báby Cotkytle.
2006 - 6. a 7. května sehráli Vrchličtí starší, ale dosud nehranou hru Zdeňka Hovorky Darmošlapky aneb Repete, hoši. "Autor byl zároveň i režisérem představení. V roli Pamfila si s chutí zahrál Milan Hrycík, v rolích jeho kumpánů mu zdatně sekundovali Jiří Štichaurer a Luboš Hynek. Básník Ervín jako průvodce dějem v podání Josefa Vakrčky poutal mluvou ve verších a nutno říci, že zdařilých. Mezi dámskými představitelkami jasně dominovala Jaroslava Bimanová. Hra byla oživena populárními písněmi, ovšem s mírně upravenými texty, které ovšem zněly jen z playbacku. Obecenstvo přijalo představení velmi vřele."
2006 - 18. a 19. 11. - Neil Simon: Řeči, režie Martin Vakrčka. "Předností inscenace bylo nasazení méně okoukaných tváří souboru. V jednotlivých rolích se tak přestavili Jitka Homolová, Petra Hanušová, Miroslav Větrov, Lída Rindová, Stanislava Vejrová, Josef Horáček, Jan Jirowetz a sám režisér Martin Vakrčka. Zkušené Jarmila Čeňková a Jaroslava Bimanová nad nimi nijak nevyčnívaly. Výkony všech byly vyrovnané, avšak trochu bez potřebného náboje. K lepšímu vyznění hry by zřejmě pomohlo i více režijních zkušeností."
2006 - Antonín Procházka: Přes přísný zákaz dotýká se sněhu. Polické div. hry, Jaroměřské divadlení.
2007 - J. Horáček: Jak se do království vrátilo štěstí.
2007 - Alejandro Cason: DŮM SE SEDMI BALKÓNY, r. Z. Hovorka. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXXVI. Symposion, Třebechovice.
2008 - Molière - Vlastimil Peška: Paroháči aneb červené kalhoty. Účast KP Lomnice nad Popelkou.
2009 - A. Jirásek: Lucerna. Účast Jaroměřské divadlení.
2012 - DS Vrchlický, Patrick Hamilton: Plynové lampy, r. Zdeněk Hovorka. Účast na KP Červený Kostelec - čestné uznání Josefu Horáčkovi za herecký výkon v roli Jacka Manninghama.
2015 - DS Vrchlický, Ray Cooney: Peklo v hotelu Westminster, r. Eva Urbancová. Účast na KP Červený Kostelec - čestné uznání Josefu Horáčkovi za herecký výkon v roli Richarda Willeyho, Lence Němcové v roli Pamely Willeyové a Evě Urbancové za režii a cena Milanu Hrycíkovi za herecký výkon v roli George Pigdena.
2015 - DS Vrchlický, KRÁLOVNA K SEŽRÁNÍ. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod.

2015 - N. V. Gogol: ŽENITBA, r. Jan Sklenář j.h. Premiéra 27. 11. 2015. Viz.Texty - 2X Z JAROMĚŘE O ŽENITBĚ, autoři Josef Horáček a Alexandr Gregar. Divadelní HROMADA, 2015, podzim-zima, s.13-15. Účast na KP Červený Kostelec 2016 - čestná uznání - Evě Urbancové za roli Agáty,Josefu Horáčkovi za roli Podkolatova, Milanu Hrycíkovi za roli Kočkareva, Ivaně Innertové za kostýmy, Janu Sklenářovi a kolektivu divadelní techniky DS Vrchlický Jaroměř za scénu k inscenaci ŽENITBA. Čestné uznání DS Vrchlický Jaroměř za hledání současných podob divadla. Účast na Činoherní klub uvádí, Praha 2016 - info na adrese http://www.cinoherniklub.cz/index.php/ck-uvadi/enitba-3.html. Účast na Klicperově Chlumci 2016 - Cena Antonína Lauterbacha, nejlepší mužský herecký výkon - Josef Horáček za roli vládního rady Podkolatova, oceněné herecké výkony - Eva Urbancová za roli Agáty, Milan Hrycík za roli Kočkareva, Ivana Inertová - Kostýmy

2016 - Josef Horáček - Rike Reinigerová: BOXER (monodrama Cikánský boxer). Režie: Jarka Holasová a Kateřina Prášilová. Účast na KP Audimafor 2016. Cena Josefu Horáčkovi za herectví. Účast na NP Divadlo jednoho herce, Kaznějov 2017 - hlavní cena Josef Horáček za inscenaci - doporučení na CP JH.

2016 - bratři Mrštíkové: ROK NA VSI, r. Jan Sklenář. Premiéra 25. listopadu 2016. Viz. Přílohy - Jaroměř, DS Vrchlický - Rok na vsi - program, recenze. Účast na KP Červený Kostelec 2017 - ČU Stanislavě Glembek za roli Vrbčeny, Milanovi Hrycíkovi za roli Starosty, cena Josefu Horáčkovi za roli Rybáře, Jakubovi Dufkovi za roli Františka, Janu Sklenářovi za režii, Ivě Innertové za kostýmy, Cena za inscenaci - nominace na CP Piknik Volyně. Účast na CP Diva­delní Piknik Volyně 2017. Účast na CP Jiráskův Hronov 2017. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLVI. Symposion, Třebechovice 2017.

2017 - Eva Schwarzová: PRINCEZNA Z MOŘE, r. Milan Hrycík, hudba Eva Schwarzová, kostýmy Iva Innertová. Premiéra 25.11.2017. Pohádka pro děti. Účast na KP Červený Kostelec 2018, čestné uznání Ivě Innertové za kostýmy.

2018 - Moliére: LAKOMEC A DALŠÍ SVĚTCI, r. Jan Sklenář. Premiéra 1. června 2018. Účast na Léto ochotnických divadel, Praha. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLVII. Symposion, Třebechovice. Účast na KP Červený Kostelec 2019. Cena za inscenaci, ČU Josefu Horáčkovi za herecké ztvárnění role Anselm, Cena Zděňkovi Bláhovci a Tomáši Malému za scénografii inscenace, Ivaně Innertové za kostýmy, Milanu Hrycíkovi za herecký výkon v roli Harpagona, Stanislavě Glembek za herecký výkon v roli Elisy, nominace na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně 2019. Účast na Theatrum Kuks 2019. Účast na CP Divadelní Piknik Volyně 2019 - čestné uznání Tomáši Malému za scénografii a Josefu Horáčkovi za herecký výkon v roli Anselma.

2018 - Jiří Chalupa, Karel Hoffman: PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA, r. Bohuslav Krupka, Monika Brychová. Premiéra 17. 11.2018. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLVIII. Symposion, Třebechovice 2019.

2019 - DS Vrchlický, Lakomec a další světci. Účast na Theatrum, Kuks.

2022 - Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů, r. Eva Urbancová. Účast na KP Červený Kostelec - čestné uznání Ivě Innertové za kostýmy a cena Stanislavě Glembek za roli Beatrice.

2023 - K. Čapek: Matka, r. Stanislava Glembek. Účast na KP Červený Kostelec - cena Aleně Mengerové za herecký výkon v roli Matky a souboru za aktuálnost tématu.
Bibliografie:
120 LET divadla v Jaroměři. Pamětní list. 1819-1939, Jaroměř (1939).

140 LET divadla v Jaroměři 1819-1959. Jaroměř, Závodní klub Mír, divadelní soubor Vrchlický 1959.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 180; 2003, s. 159.

BURDYCH, Alois: 120 let divadla v Jaroměři. In: Pamětní list, 120 let divadla v Jaroměři. Jaroměř 1939, s. 15-19.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 71, 81, 87, 88, 94, 124, 132, 175, 186, 203, 205, 222, 374, 376, 378, 390, 395, 396; obr. s. 57: Spolek divadelních ochotníků Jaroměř J. K. Tyl: Pražský flamendr, 1862; s. 58: Kačenka (A. Astlová) a Jiřík (A. Šroněk) v Jiřikově vidění J. K. Tyla Spolku divadelních ochotníků z Jaroměře, 1885; s. 116: DrO Sokola Vrchlický Jaroměř, Pašije, scéna B. Krčmář, 1934; s. 159: Scéna ze hry Františka Götze Soupeři, Divadelní spolek Vrchlický Jaroměř, režie F. Černý, 1940; s. 204: Alois Jirásek: Kolébka, DS Vrchlický, ZK Mír Jaroměř, Naďa Urbánková v roli Aleny, 1960.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. In: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Boskovice 1999.

ČERNÝ, František (1896-1968): Pamětní list o třicetiletém působení Dramatického odboru Sokola Vrchlický v Jaroměři. Jaroměř 1932. 65 s. MKd, KK.

ČERNÝ, František: Informace pro MČAD. Rkp. 2000. kART.

ČERNÝ, František (1896-1968): Šel zahradník do zahrady. Hradec Králové 1971, s. 139-143.

DIVADELNÍ jednota Vrchlický v Jaroměři. 6. jaroměřský divadelní týden. Jaroměř 1948. KK.

FELZMANN, Rudolf: Krajská přehlídka v Lomnici nad Popelkou. AS 2008, č. 2.

HEJNA, Václav: Dějiny divadelních ochotníků a dramatického odboru Vrchlický v Jaroměři 1819-1926. Jaroměř, 1926(?). SA Fr. Černý.

HOVORKA Zdeněk: Kde jsme doma aneb Jak se v Jaroměři dělalo divadlo 1951-1993. Vyd. vl. n. 2004.

JAROMĚŘ, 6.-8.10.2006 přehlídka činoherního ochotnického divadla. AS 2006, č. 6, s. 58. Zprávičky Internet

KAŠPAR, Jiří: Kronika Spolku divadelních ochotníků Tyl v Meziměstí 1919 - 2005 Divadelní přehlídky. CD kART

PROGRAMOVÁ brožura IV. Klicperova Chlumce – vydala div.jednota „Klicpera“

VALENTA, J.: Zkouška ohněm. Amatérská scéna 1964, č. 4, s. 4.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1939, s. 12. Seznam ochotníků oceněných stříbrným odznakem ÚMDOČ.


Divadelní listy 1902-3, č. 8, s. 144.

Jeviště 1921, č. 5, s. 24, č. 13, s. 207, č. 35-36, s. 551, č. 43, s. 663, č. 51, s. 776.

Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 12, s. 241, 257.
Československé divadlo 1925, č. 15, s. 240.
České divadlo 1940, č. 1, s. 7, č. 4, s. 71, č. 5, s. 92, č. 8, s. 150, 158, č. 9, s. 179, č. 10, s. 195.
České divadlo 1941, č. 1, s. 18, č. 2, s. 38.

Ochotnické divadlo 1960, č. 1, s. 20 (Kremelský orloj).

Pozvánka na přehlídku VI. Klicperův Chlumec, 1943 - viz Obrázky.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1973, Ka 55, i. č. 147

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Pelhřimov, Rieger, dokumentace souboru, ka 6

Praha, Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/197/35, JDO Vrchlický 1890.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/154/7/1903, JDO Vrchlický.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/154/4/1902, DO Sokola Vrchlický.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

39.JH, Jaroměř, ZK Mír,  Divadelní soubor Vrchlický, Jan Kopecký: Komedie o hvězdě, scéna V.Keller, f.Šustil, 1969.
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Hronov, KP dětských divadelních souborů, 1973
Hronov, slavnostní představení Výběrového souboru ÚMDOČ na 1. Jiráskově Hronovu, Gero – plakát, 1931
Jaroměř, Noc na Karlštejně, 1891
Jaroměŕ, Vrchlickcký, Peklo v hotelu Westminster, KP Červený Kostelec 2015
Jaroměř, Vrchlický ZK Mír, Bratr Žak, 1973
Jaroměř, Vrchlický,  Lucerna  1940, program
Jaroměř, Vrchlický, Boxer, KP Audimafor Hradec Králové 2016
Jaroměř, Vrchlický, Darmošlapky - plakát, 2006
Jaroměř, Vrchlický, dopisy A. JIráska souboru
Jaroměř, Vrchlický, Dram. odbor Sokola, Bratři, 1939
Jaroměř, Vrchlický, Farma pod jilmy, 2006
Jaroměř, Vrchlický, girls z oblíbených operet , 193x
Jaroměř, Vrchlický, Inteligenti, CP Jiráskův Hronov 1956
Jaroměř, Vrchlický, Jan Hus, Jirásek, 1951, obálka programu
Jaroměř, Vrchlický, Jan Hus, Jirásek, 1951, program, obsazení
Jaroměř, Vrchlický, Kající Venuše, 1940
Jaroměř, Vrchlický, Kolébka, 1960
Jaroměř, Vrchlický, Kozí mléko, 195x
Jaroměř, Vrchlický, Lakomec a další světci, CP Divadelní Piknik Volyně 2019
Jaroměř, Vrchlický, Lakomec a další světci, CP Divadelní Piknik Volyně 2019
Jaroměř, Vrchlický, Lakomec a další světci, CP Divadelní Piknik Volyně 2019
Jaroměř, Vrchlický, Lakomec a další světci, KP Červený Kostelec 2019.
Jaroměř, Vrchlický, Lakomec a další světci, KP Červený Kostelec 2019.
Jaroměř, Vrchlický, Léto, 1946, návrh scény Meisner
Jaroměř, Vrchlický, Léto, 1946, r. Fr. Černý - plakát
Jaroměř, Vrchlický, Marie Černá jako Mahulena, 1954
Jaroměř, Vrchlický, Matka, KP Červený Kostelec 2023
Jaroměř, Vrchlický, Matka, KP Červený Kostelec 2023
Jaroměř, Vrchlický, Mrtvé moře, 1970
Jaroměř, Vrchlický, Pamětní list, 120 let divadla v Jaroměři, 1819 - 1939
Jaroměř, Vrchlický, Pamětní list, 1918 - 1939
Jaroměř, Vrchlický, Pašije, 1934
Jaroměř, Vrchlický, Peg mého srdce - plakát, 1924
Jaroměř, Vrchlický, Plynové lampy, KP Červený Kostelec 2012
Jaroměř, Vrchlický, Potopený zvon, 1909
Jaroměř, Vrchlický, Princezna z moře, KP Červený Kostelec 2018
Jaroměř, Vrchlický, Princezna z moře, KP Červený Kostelec 2018
Jaroměř, Vrchlický, Radúz a Mahulena, 1954 - plakát
Jaroměř, Vrchlický, Rok na vsi, CP Jiráskův Hronov 2017
Jaroměř, Vrchlický, Rok na vsi, CP Jiráskův Hronov 2017
Jaroměř, Vrchlický, Rok na vsi, KP Červený Kostelec 2017
Jaroměř, Vrchlický, Rok na vsi, KP Červený Kostelec 2017
Jaroměř, Vrchlický, Sluha dvou pánů, KP Červený Kostelec 2022
Jaroměř, Vrchlický, Sluha dvou pánů, KP Červený Kostelec 2022
Jaroměř, Vrchlický, Soupeři, 1940
Jaroměř, Vrchlický, soupis inscenací her A. Jiráska
Jaroměř, Vrchlický, Tkalci, Hauptmann, 1957, obsazení
Jaroměř, Vrchlický, Tkalci, Hauptmann, 1958, obálka programu
Jaroměř, Vrchlický, Večer baletu a zpěvu - plakát, 1954
Jaroměř, Vrchlický, Ženitba, KP Červený Kostelec 2016
Jaroměř, Vrchlický, Ženitba, KP Červený Kostelec 2016
Jaroměř, ZK Mír, Duchcovský viadukt, 1971
Miletín, muzeum, expozice,efekty, rekvizity
Nový Bydžov, Jirásek, Štočky, razítka, odznaky
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1939
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Rukopisy a publikace, 1912 - 1949
Police nad Metují, 1820 - 1940 Program oslav 1940, 8, Jaroměř, Krev a půda
PROROK, Vl., Mrtvé moře, role žebráka


Mapa působení souboru - SDO Vrchlický / Sokol /ZK Juta /ZK Mír/ MKS

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jaroměř, Vrchlický, Pamětní list, 1918 - 1939
Jaroměř, Noc na Karlštejně, 1891
Jaroměř, Vrchlický, Potopený zvon, 1909
Jaroměř, Vrchlický, Peg mého srdce - plakát, 1924
Jaroměř, Vrchlický, girls z oblíbených operet , 193x
Jaroměř, Vrchlický, Pašije, 1934
Jaroměř, Vrchlický, Dram. odbor Sokola, Bratři, 1939
Jaroměř, Vrchlický, Kající Venuše, 1940
Jaroměř, Vrchlický, Soupeři, 1940
Jaroměř, Vrchlický, Kozí mléko, 195x
Jaroměř, Vrchlický, Marie Černá jako Mahulena, 1954
Jaroměř, Vrchlický, Inteligenti, CP Jiráskův Hronov 1956
Jaroměř, Vrchlický, Kolébka, 1960
39.JH, Jaroměř, ZK Mír,  Divadelní soubor Vrchlický, Jan Kopecký: Komedie o hvězdě, scéna V.Keller, f.Šustil, 1969.
Jaroměř, ZK Mír, Duchcovský viadukt, 1971
Jaroměř, Vrchlický, Mrtvé moře, 1970
Jaroměř, Vrchlický ZK Mír, Bratr Žak, 1973
Jaroměř, Vrchlický, Farma pod jilmy, 2006
Jaroměř, Vrchlický, Plynové lampy, KP Červený Kostelec 2012
Jaroměŕ, Vrchlickcký, Peklo v hotelu Westminster, KP Červený Kostelec 2015
Jaroměř, Vrchlický, Boxer, KP Audimafor Hradec Králové 2016
Jaroměř, Vrchlický, Ženitba, KP Červený Kostelec 2016
Jaroměř, Vrchlický, Ženitba, KP Červený Kostelec 2016
Jaroměř, Vrchlický, Rok na vsi, KP Červený Kostelec 2017
Jaroměř, Vrchlický, Rok na vsi, KP Červený Kostelec 2017
Jaroměř, Vrchlický, Rok na vsi, CP Jiráskův Hronov 2017
Jaroměř, Vrchlický, Rok na vsi, CP Jiráskův Hronov 2017
Jaroměř, Vrchlický, Princezna z moře, KP Červený Kostelec 2018
Jaroměř, Vrchlický, Princezna z moře, KP Červený Kostelec 2018
Jaroměř, Vrchlický, Lakomec a další světci, CP Divadelní Piknik Volyně 2019
Jaroměř, Vrchlický, Lakomec a další světci, CP Divadelní Piknik Volyně 2019
Jaroměř, Vrchlický, Lakomec a další světci, CP Divadelní Piknik Volyně 2019
Jaroměř, Vrchlický, Lakomec a další světci, KP Červený Kostelec 2019.
Jaroměř, Vrchlický, Lakomec a další světci, KP Červený Kostelec 2019.
Jaroměř, Vrchlický, Sluha dvou pánů, KP Červený Kostelec 2022
Jaroměř, Vrchlický, Sluha dvou pánů, KP Červený Kostelec 2022
Jaroměř, Vrchlický, Matka, KP Červený Kostelec 2023
Jaroměř, Vrchlický, Matka, KP Červený Kostelec 2023


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.