Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Ostrava-Vítkovice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Ostrava-město
Nadřazený celek: Ostrava
První zpráva: 1897
V 70. letech 19. stol. v reakci na germanizační tlak vznik České besedy, součástí její činnosti i ochotnické divadlo,
1897 Česká beseda stále divadelně aktivní.
1903 Společnost Netopýr
1904 DO Sokol.

1900-1910 DS Tyl Sokola.

1903-1918 ODi též Stolová společnost Netopýr,
Spolek Rovnost,
Spolek akademiků Odra,

Klub esperantistů,hádankářů a šachistů,
děti MŠ,
Skupina českých kovodělníků.

1907-1951 SDO Tyl.

1911 Chovanky průmyslové hospodyňské školy pokračovací.

192x Máj.

Ve 20. letech 20. stol. LD Sokola.

1926 Ochotnický a vzdělávací spolek Havlíček 4 hry.

1934 DTJ Vítkovice I hrála v odborovém domě každý týden divadlo.

1934 Mládežnický soubor DTJ Vítkovice I.

1945 Vznik Loutkové scény Permoník.

1945 zal. DS DK ROH Vítkovic (VŽKG).
1954-1967 pořadatel Vítkovické divadelní žatvy.
1990 rekonstrukce a následná privatizace DK.

1948 DS ZK ROH dolu maršál Jeremenko.
1993 ZK ROH zrušen, činnost pokračovala jako Divadlo U lípy (viz Ostrava-Hrabová).

1950 SDO Beskyd.

196x VŽKG, DK ROH / DKP - DDS.

1961-1991 LS DKP VŽKG.

1963 - Divadelní soubor skupiny ČSM SVVŠ.

1980 - Divadelní soubor DKP.

1989 Změny.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 273.

AS 2000, č. 4, s. 31.

BÁCHORSK, M.: Významné jubileum. (25 let DS.) Ostravský večerník 1. 8. 1971.

BOKOVÁ, Vlasta: Celoslovenský festival ochotnických souborů. Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 178-180.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 158, 191, 280,281.

ČTVRT století na jevišti. Na návštěvě v říši loutek. Podepsáno jan. Nová. Svoboda 12. 3. 1987, s. 5.

DITTLER, Karel: XIV. festival severní Moravy ve Frenštátě pod Radhoštěm na sklonku loňského roku. AS 1973, č. 2, s. 9-10.

DIVADLO a divadelnictví v Severomoravském kraji1. Výběr knih a článků z let 1971-1982. Zprac. Ludmila Ženožičková. Olomouc, SVK 1983, s. 104-105. kART.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě 2. Knihy a články 1983-1987. Soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, SVK 1988, s. 58. kART.

HALŠKA a kol.: Impuls – DS Dům kultury ROH Vítkovic, 1945-1985. Ostrava, DK ROH 1985. kART.

HALŠKA, Č.: Jeden z nejlepších. (O počátcích i současné činnosti DS DK.) Ostravský večerník 1. 8. 1971, s. 3.

IMPULS, který neslábne. (40 let souboru.) Podepsáno buk. Ostravský večerník 26. 11. 1985, s. 4.

KOKTA: Vysoký, ale přece jen průměr, Amatérská scéna 1965, č. 8, s. 14-15.

LOUTKÁŘSKÝ soubor Domu kultury ROH Vítkovic. K 25. výročí činnosti. Vítkovice, DK ROH 1986.

LOUTKÁŘŮM do dalšího čtvrtstoletí. (Jubileum souboru.) Podepsáno svb. Ostravský večerník 3. 1. 1987, s. 4.

MACEK, Stanislav: Divadelní ochotníci v Bartošovicích a Hukovicích. Poodří 2007, č. 1

MAČEK, Karel: 30 divadelních májů v Krnově. Krnov, Přípravný výbor Divadelního máje 1987. 49 s.

MATOUŠEK, Mirko. Opava 1984. Čs. loutkář 1984, č. 7, s. 153 - 154.

MATULA, Bohumil: Jak Ondráš dobyl Štramberk. Amatérská scéna 1981, č. 9, s. 15–16.

MATULA, B.: Štramberské divadelní pátky. Amatérská scéna 1979, č. 8, s. 16.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 117-119.

NOVÁK, Jan. Zrání festivalu - Čechova Olomouc přítomnosti. Čs. loutkář 1984, č. 2, s. 26 - 29..

OD III. NP (1957) k VIII. DMK (1966), Amatérská scéna 1966, č. 4, s. 2.

PANENKA, Pavel: Josef Doležal - stále aktivní pětasedmdesátník - se míchem říká: "S kým já to divadlo budu dělat, až ti mladí pomřou?" Amatérská scéna 1999, č. 2, s. 37.

PETRÁSEK, J.: Vítkovický jubilant. (Výročí souboru.) Nová svoboda 29. 7. 1980, s. 2.

POCHMON, J.: Z krajských přehlídek - Přerov. Amatérská scéna 1980, č. 6, s. 2.

PRACNÁ, Sylva: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Opava. Rkp. pro MČAD 1998.

PRACNÁ, Sylva: Loutkářské amatérské soubory na severu a severovýchodě Moravy po roce 1945 do současnosti. Studie k výzkumu. Rkp. Opava, Slezské muzeum 2001.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 98-99, 197. kART.

SEZNAM LD Sokola, 1929-1930. Rkp. 9 s.

SOCHOROVSKÁ, Valerie: Děti jsou květy života. (Šrámkův Písek 1961.) Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 171-173.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Srage. (DS Impuls 1986, Aristofanés: Ptáci, př. F. Stiebitz, r. A. Muller, v. Rychecký.) Studia graeca et latina (Theatralia). Eirene XXXVII, s. 121.

ŠINDELÁŘ, Jaroslav - VEDRAL, Jaroslav - VALENTA, J.: Náš přítel Shakespeare?. (Samostatné referáty o festivalu amatérských souborů v Napajedlech, spojené pod jedním nadpisem.) Amatérská scéna 1964, č. 6, s. 12-14, foto.

ŠTULA, Lubomír: VII. Michálkovická divadelní přehlídka (1960). Ochotnické divadlo 1961, č. 2, s. 42.

URBANOVÁ, Alena: Činoherní divadlo pro děti v letech 1945-1989. In: Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 281.

VOSTRÝ, Jaroslav: Petr Čepek. Talent a osud. Praha, Achát 1996, s. 15.

ZAKOPAL, Dušan: Divadelní soubory v městě Ostravě. Rkp. pro MČAD 1999. 39 s. Viz Místa/Okresy/Ostrava-město/Texty.

ZAKOPAL, Dušan: Informace pro MČAD. Rkp. 1999.

ZAKOPAL, Dušan: Místopis okresu. Rkp. 1999. 39 s. kART.

ZBAVITEL, M.: Čtyřicet let Impulsu. AS 1986, č. 3, s. 4–5.

Dílny moderních jevišť Pepa Máca. Nabídkový katalog. Újezd u Brna,vl.n.,s.a., s.55-57.
Thalie 1896-7, č. 1, s. 15, č. 2, s. 27.
Thalie 1897-8 č. 2, s. 14, č. 8, s. 63.
Divadelní listy 1902-3, č. 19, s. 344.
Divadlo 1904, č. 15, s. 338.
Divadlo 1907, č. 15, s. 355.
Divadlo 1909, č. 15, s. 362.
Divadlo 1909, č. 18, s. 453.
Divadlo na Moravě 1, s. 104–105.
Divadlo na Moravě 2, s. 58.
Jeviště 1921, č. 29, s. 463.
Program X. Šrámkova Písku 1966.
Zpravodaj X. Šrámkova Písku 1966, č. 4 - programová příloha, č. 5. recenze představení D. Findeisová
-ts-: Havířov 1979. Čs loutkář 1979, č. 7, s. 154-155.
(sa). Opava popáté aneb Malé jubileum... Čs. loutkář 1985, č. 8, s, 175.
Ze života souborů. Čs loutkář 1957, č. 9, s. 211.
Archivy:
Archiv města Ostravy:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků "Tyl" Vítkovice
Časový rozsah: (1899)1907-1918
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků "Tyl" ve Vítkovicích 1907-1951
Tematický popis: Písemnosti fondu umožňují sledovat činnost spolku, důležité jsou také pro poznání kulturních dějin Ostravy. Fond obsahuje zápisy výborových a členských schůzí, děkovné dopisy J. S .Machara a J. Kvapila z roku 1918 za jmenování čestnými členy, vázanou knihu plakátů ochotnických divadelních představení.
Archivní pomůcky
SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ "TYL" VE VÍTKOVICÍCH (1899)1907-1918. Inventář, 1970, s. 1, ev.č. 187

DSZM Opava:
Arch. mat. z r. 1941,1942 - scénogr. návrhy R. Malohlavy, foto z let 1942-44
Arch. mat. z 80. let (zpracovala S. Pracná)

Chrudim, Státní okresní archiv, Soudobá dokumentace, i.č LCH 40N

MLK Chrudim:
LS Ostrava-Vítkovice: Sada marionet a spodová loutka z insc. B. Němcové: Sedm havranů, scénář a r. Petr Nosálek, scéna, masky, loutky Alois Holásek, 1978 L 4471-havran, L 4472-šlechtic, L 4473-šlechtična, L 4474-maminka, L 4475-větší bratr, L 447b- menší bratr, L 4477-sestra, L 4478-kůň. Marionety ze hry M. Kopeckého: Pan Franc ze zámku, r. Petr Nekáranec, v. Alois Holásek: L 1969 L 2777-pan Franc, L 2778-rychtář.

Praha, Národní archiv:
Sokol, ka 183. Kopie kART.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Československé divadlo XI, 1928, č. 5, s. 75.

Související Soubory

Mapa - Ostrava-Vítkovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.