Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 56
Rok: 1986
Začátek: 2.8.1986
Konec: 9.8.1986
Festival zájmové umělecké činnosti 1986 na počest XVII. sjezdu komunistické strany Československa, 65 výročí komunistické strany Československa a voleb do zastupitelských orgánů. Celostátní přehlídka amatérských divadelních souborů konaná pod záštitou České mírové rady.
Účast souborů:
Hronov, Divadelní soubor Sk ROH MAJ, Molière. Chudák Manžel, r. Josef Vavřička

Levice, Slovenské pohronské javisko MsOS, Boris Vasiljev: A rána sú tu tiché, r. František Držík

Hronov, Divadelní soubor SK ROH MAJ, Alois Jirásek: Otec, r.kolektiv

Ostrava-Vítkovice, Divadelní soubor Impuls DK ROH Vítkovice, Aristofanes: Ptáci, r. Alois Müller

Martin, Divadelný súbor pri dome kultúry ROH ZŤS, William Shakespeare: Krotenie ženy, r. Roman Polák

Červený Kostelec, Dramatický odbor SKP, Jiří Šotola: Bitva u Kresčaku, režie Emilie Dynterová

Brezno, Divadelný súbor Jána Chalupku pri ZK ROH K. P. Vítkovice mostáreň Brezno, Jozef Gregor Tajovský: Hriech, r. Ľ. Majera

Mladá Boleslav, Divadelní soubor Kolár DK ROH AZNP, Euripides: Ifigenie v Aulidě, r. Jindřich Procházka
Lektoři:
Porota:
LAURIN, František, doc. CSc., režisér Národního divadla v Praze, vedoucí katedry herectví DAMU
CÍSAŘ, Jan, prof. dr. CSc., vedoucí katedry režie a dramaturgie DAMU, předseda ÚPS – D
SOKOL, František, dr., ředitel Naivního divadla v Liberci
SOMEŠ, Jaroslav, dr., herec Divadla J. Wolkra
FELZMAN, Rudolf, režisér Divadla pracujících v Mostě
MIKOLA, Marián, doc. dr. CSc., předseda ZDOS, prorektor VŠMU Bratislava
ŠTEFKO, Vladimír, dr. CSc., redaktor Nového slova Bratislava
ZAVARSKÝ, Ján, scénograf Divadla pro děti a mládež Trnava
Paralelní akce:
KMD pracoval ve Velkém Dřevíči. Lektorské složení se nezměnilo, za to se sjela další čtyřicítka nových posluchačů, aby zahájila svou dvouletou hronovskou školu. Do programu KMD byla zařazena studijní představení.
Diskusní kluby pracovaly ve 3 skupinách podle krajů: I. Východočeský, Severomoravský, Jihočeský a Středoslovenský; II. Středočeský, Severočeský, Západoslovenský a Bratislava; III. Jihomoravský, Západočeský, Východoslovenský a Praha. Byly vedeny moderátory Marií Bokovou, dr. Dariou Mrázovou a Luďkem Richterem pouze do chvíle, kdy porota skončila hodnocení se souborem a poté rozdělena přicházela do diskusních klubů, aby zde mohla reagovat na otázky vyvstalé v diskusi a sdělit stanovisko poroty k diskutované inscenaci. Ukázalo se to jako řešení ne vždy ideální, a to zejména proto, že konečně rozpoutaná diskuse ustala při příchodu členů poroty.
Uskutečnila se přednáška doc. dr. Jana Císaře, CSc. na téma Dramatické dílo A. Jiráska a amatérské divadlo. Návštěva byla nad očekávání vysoká. Na 56. JH se začal scházet k rozborům inscenací Klub režisérů SČDO.
V rámci přehlídky proběhl také seminář na téma Úloha amatérského divadla v boji za mír.
Bibliografie:
56. JIRÁSKŮV Hronov. Celostátní přehlídka amatérských divadelních souborů. Hronov, 2.-9. 8. 1986. Programová brožura. Red. TICHÝ, Václav. Hronov, Organizační štáb JH. 48 s., fot.

CÍSAŘ, Jan: Po Hronově 85 aneb Od autentičnosti k autorství. Amatérská scéna, roč. 23 (Ochotnické divadlo 33), č. 1, 1986, s. 2. Zamyšlení.

CÍSAŘ, Jan: Po Hronově 85 aneb Herec může vše. Amatérská scéna, roč. 23 (Ochotnické divadlo 33), č. 2, 1986, s. 2. Zamyšlení.

CÍSAŘ, Jan: Po Hronově 85 aneb Cesty. Amatérská scéna, roč. 23 (Ochotnické divadlo 33), č. 3, 1986, s. 2. Zamyšlení nad jednou z podob amatérského herectví, doloženo na inscenaci Lorenzaccio Anebdivadla Praha.

CÍSAŘ, Jan: Po Hronově 85 aneb Otevřený systém. Amatérská scéna, roč. 23 (Ochotnické divadlo 33), č. 4, 1986, s. 2. Zamyšlení.

CÍSAŘ, Jan: Po Hronově 85 aneb Prostor pro diletantství?. Amatérská scéna, roč. 23 (Ochotnické divadlo 33), č. 5, 1986, s. 3. Zamyšlení. K problematice autorského divadla.

CÍSAŘ, Jan: Po Hronově 85 aneb Spirála. Amatérská scéna, roč. 23 (Ochotnické divadlo 33), č. 6, 1986, s. 3. Zamyšlení nad autorským divadlem. Doloženo na tvořivém přístupu amatérského souboru Šupina Vodňany k textům svých her.

CÍSAŘ, Jan: Po Hronově 85 aneb Diváci. Amatérská scéna, roč. 23 (Ochotnické divadlo 33), č. 7, 1986, s. 3. Zamyšlení.

GRIMMOVÁ, Michaela: Atmosféra. AS 1986, č. 10, s. 8.

LAURIN, František: Závěrečné slovo odborné poroty. AS 1986, č. 10, s. 3.

PŘEČETLI jsme o Hronovu. AS 1986, č. 10, s. 9.

SOMEŠ, Jaroslav: 56. Jiráskův Hronov. AS 1986, č. 10, s. 8.

SOMEŠ, Jaroslav: Nevýrazná brázda nízkého tlaku nad Hronovem. AS 1986, č. 10, s. 5.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. č. 1039/86, s. 97.

ZPRAVODAJ 56. Jiráskova Hronova. Čísla 1-8. Ved. red. TICHÝ, Václav. Hronov, Organizační štáb 56. JH 1986.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov 1986, Ka 39, i. č. 121

Související Přehlídky

Související Pojmy

Související Obrázky

56. Jiráskův Hronov, Mladá Boleslav, Kolár, div. soubor DK ROH AZNP, Ifigenie v Aulidě, 1986
56. Jiráskův Hronov, Mladá Boleslav, Kolár, div. soubor DK ROH AZNP, Ifigenie v Aulidě, 1986
56. Jiráskův Hronov, Mladá Boleslav, Kolár, div. soubor DK ROH AZNP, Ifigenie v Aulidě, 1986
56. Jiráskův Hronov, Mladá Boleslav, Kolár, divadelní soubor DK ROH AZNP, Ifigenie v Aulidě, 1986
56.JH, Červený Kostelec, Dramatický odbor SKP, Jiří Šotola: Bitva u Kresčaku, r. Emilie Dynterová
56.JH, Martin, Divadelný súbor pri dome kultúry ROH ZŤS, William Shakespeare: Krotenie ženy, r. Roman Polák
56.JH, Ostrava-Vítkovice, Divadelní soubor Impuls DK ROH Vítkovice, Aristofanes: Ptáci, r. Alois Müller
56.JH, Ostrava-Vítkovice, Divadelní soubor Impuls DK ROH Vítkovice, Aristofanes: Ptáci, r. Alois Müller
56.JH, Seznam fotografií Jiřího Glücka
Červený Kostelec, Dramatický odbor SKP, Bitva u Kresčaku, JH 1986
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1986
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1986
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1986
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1986
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1986
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1986
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1986
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1986
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1986
Hronov, 55 Jiráskových Hronovů, almanach, 1986
Hronov, CP 56. Jiráskův Hronov 56, programová brožura, 1986
Hronov, MAJ, Bitva u Kresčaku, 1985
Hronov, Maj, Otec, CP Jiráskův Hronov 1986
Hronov, MAJ, Otec, JH 1986
Hronov, MAJ, Otec, JH 1986
Slovensko, Levice, Slovenské pohronské javisko MsOS, A rána sú tu tiché, JH 1986


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hronov, Maj, Otec, CP Jiráskův Hronov 1986
56. Jiráskův Hronov, Mladá Boleslav, Kolár, div. soubor DK ROH AZNP, Ifigenie v Aulidě, 1986
Slovensko, Levice, Slovenské pohronské javisko MsOS, A rána sú tu tiché, JH 1986
Červený Kostelec, Dramatický odbor SKP, Bitva u Kresčaku, JH 1986
Hronov, MAJ, Bitva u Kresčaku, 1985


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.