Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: SDO / Tyl / SKP / SZK / Jiskra / DS MěKS

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1864
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 2009
Působení: 180x, 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x , 200x
1809 první ochotnické představení v místě.

1864 ustaven Spolek divadelních ochotníků (SDO),
1865 oficiálně schválen.
Velkým příznivcem a podporovatelem divadla byl kostelecký farář páter František Körner a akademický malíř Gustav Vacek, který maloval kulisy.
Současně se budoval nový divadelní sál v hostinci "U Buršů" - později hotel Praha. Zde měl spolek svůj domov takřka 50 let.
Před každým představením chodil průvod herců s bubeníkem po městě zvát. Hráli U Buršů, kde si nechali namalovat oponu s pohledem na Prahu, odtud pozdější název hotelu.
1864-1865 sehráli ochotníci více jak 40 her (1864 v pěti měsících sehráno 19 her a r. 1865 ve 23 večerech sehráno 25 her českých).
Např. 1867 uvedena Macháčkova hra Ženichové, 18. 8. - A. L. Dlask: Patriarcha Jakub.

1880 Jací jsou ti naši muži (Ibsen).
1883 uvedeno drama Břetislav Bezejmenný (Šmíd, J. V. Frič), Farizejci (Sokol), Paličova dcera (Tyl).
1896 Charleyova teta, Rabínská moudrost.
1897 Katova dcera.
1898 Dva světy, Archa Noemova, Bez lásky, Pomluva.
1883-1910 ochotníci sehráli 173 her ve 210 představeních.
Např.

1903 - Josef Šmaha: Zlato.
1904 uv. Pan ředitel, též pohostinsky v Hronově; předním členem Jindřich Kalina, jenž k 30. výročí své ochotnické činnosti obdržel diplom a titul čestný člen ; "hrával intrikány i rázovité postavy všeho druhu, až k posledku trvale odbočil na pole komiky".
1907 Proud (Halbe), dobrá režie, zdařilé představení.
1909 ředitelem zvolen E. Kleprlík, režiséry Otokar Hurdálek a Ludvík Kubina.

1910 hotel Praha vyhořel, hráno na nouzových jevištích a v přírodě.
1910 - 2. 9. - spolek uskutečnil řádnou hromadu, v té době měl 134 členů, za předchozí sezonu sehrál 8 představení.
J. Keyzlar byl za 40 let ochotnické činnosti oceněn čestným diplomem, který mu byl předán na otevřené scéně při představení Sudermannovy hry Domov. Při volbě výboru režiséry zvoleni J. Semerák, L. Kubina a J. Baumgärtner.
1911 - Al. Jirásek: Kolébka, k jubileu spisovatele. Režie Otto Baumgärtner.
1911 - 25. 11. - bratři Paullonové: Nioba, veselohra, režie Anna Žaludová. Svižná veselohra, velmi dobrá režie a výkony herců. V titulní roli Slávka Kolenská ukázala své dramatické schopnosti, výborný protějšel k ní tvořil A. Šelc jun. jako Dunn. Elegantně a vkusně vypravená scéna.

1921 vytvořila členka SDO B. Kejzlarová roli Elišky v Noci na Karlštejně v esperantském překladu ve Vinohradském divadle u příležitosti esperantského kongresu.
1921 vznikla myšlenka postavit vlastní divadlo, veřejná sbírka.
1924 položen základní kámen se znakem města a textem “Započato 14. června 1924. Vybudováno Spolkem divadelních ochotníků za přispění všeho občanstva”.
Při slavnosti položení základního kamene k divadlu byla v přírodě za účasti hostů uvedena Prodaná nevěsta. Jako školák v ní účinkoval Martin Růžek, později člen ND (často s DS jh., např. v 60. letech).
1925 divadelní zájezdy do okolních obcí, např. s Šibalstvím Scapinovým (Moliére) - Trutnov, Úpice, Hronov, Náchod, Nové M. na MOravě, Jaroměř, Dvůr Králové apod.
25. října 1925 byla dokončena stavba nového divadla (dnes Divadlo J. K. Tyla) a bylo ochotníky slavnostně otevřeno (účast čelných hostů, mj. ministra L. Nováka, ředitele Národního divadla Praha Šafařoviče) Jiráskovou Lucernou, poté Loupežník s O.Scheinpflugovou jako Mimi jh. Arch. návrh R. Dvořáček.
1928 Románek krásné Toničky (Branald), Naše Anči ráda tančí (Branald).
Od otevření divadla do roku 1943 nastudovali ochotníci 165 her, které sehráli celkem 237 krát.

1937 SDO v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1939 Velký případ (Synek).1940 První parta (Čapek), Kristian (Noé), Ta pravá (Grmela), Medocká vinice (Barnard), Jak lhal jejímu manželu (Shaw), Krev a půda (Walter).
1939 - Abigail Horáková: Libuňský jemnostpán. Účast na Jiráskův okrsek, divadelní soutěž, Jaroměř.

1940 - SDO, Grmela: Ta pravá. Účast na 1. Jaroměřském divadelním týdnu.
1941 Soupeři (Götz), Nic mi neslibuj! (Rissmannová)..
1945 SDO zahájil Lucernou.
1946 spolky sloučeny v SDO, společně nastudovali Kornejčukovu hru Zkáza eskadry (Kornijčuk) (poté se do 1948 odpojila Lidová scéna).
1949 - SDO, Lope de Vega: Fuente Ovejuna, r. Míla Labík. Účast na 7. jaroměřský divadelní týden, Jaroměř.
1949 - SDO, Lope de Vega: Vzbouření na vsi. Účast na Divadelní festival ochotnických souborů měst českého severovýchodu, Jaroměř.

Od 1951 SDO začleněn pod n. p. Tepna 12 SZK ROH Jiskra.
1954 DS ZK ROH Jiskra v okr. soutěži LUT Její život byl boj (Kavan). 1952 a 1959 uspořádána přehlídka vítězných ochotnických souborů okr. Náchod.
1956 100. výročí úmrtí J. K. Tyla, divadlo přejmenováno na Divadlo J. K. Tyla.

1964 ustaven Dramatický odbor Spojeného závodního klubu ROH, (předchůdce pozdějšího MěKS), v něm soustředěny všechny kulturní organizace a sjednoceny divadelní soubory.
Jh. B. Karen, J. Průcha, J. Kurandová, r. V. Bartoš.
1963 - Past, účast Meziměstské divadelní hry.
1964 - Neočekávaný host, účast Meziměstské divadelní hry.
1965 - Únos Sabinek, účast Meziměstské divadelní hry.
1965 - SZK, Moliѐre: Tartuffe, jh. M. Růžek. Účast na přehlídce vyspělých DS, Třebechovice.

1971 - Helenka je ráda aneb Slaměný klobouk, účast Meziměstské divadelní hry, A. M. Swinarski: Alcestin návrat.
1972 - Tanec nad pláčem, účast Meziměstské divadelní hry.
1974 - Půlnoční přepadení, účast Meziměstské div. hry
1977 - Načasované štěstí, účast Meziměstské div. hry
1978 - Aldo Nicolaj: Tamboři aneb Tři na lavičce, r. Jiří Kubina, JH, Meziměstské div. hry, Úpice-1979.
1978 - SZK, T. Davidová: Načasované štěstí. Účast na Klicperův Chlumec.
1979 - Kateřina Kejzlarová; J. Otčenášek: Romeo, Julie a tma. Účast na NP - O pohárek SČDO, Hlinsko - Kateřina Kejzlarová 1. místo v ženské kategori.

1980 - Červený Kostelec, DS, Alois Jirásek: Vojnarka. Účast na Festivalu Jiráskových her souborů náchodského okresu.
1980 - SZK, Kejzlarová Kateřina; T. Rozewicz: Dceruška. Účast na KP O pohárek SČDO, Heřmanův Městec - Kejzlarová Kateřina 2. místo, postup na národní kolo.
1980 - SZK, Kateřina Kejzlarová, Rozewicz: Dceruška. Účast na NP O pohárek SČDO, Hlinsko - Kateřina Kejzlarová 2. místo.
1981 - SZK, Aldo Nicolai: Únos v Neapoli. Účast Úpice. Účast na Klicperův Chlumec.
1983 - Stieber: Báječní milenci potřebují čas – I. příběh. NP jednoaktových her.
1986 - Jiří Šotola: Bitva u Kresčaku, režie Emilie Dynterová, JH.
1987 - DS SZK, F. a P. ze Schönthanu: Únos Sabinek. Účast na Klicperův Chlumec.
1988 divadelní soubor SKP Červený Kostelec, 56 členů, vedoucí Pavel Labík.
1989 - Liška a Hrozny. Účast Meziměstské div. hry.

1989 - SKP, Aldo de Benedetti: Třicet vteřin lásky, r. Jan Brož. Účast na přehlídce vyspělých DS, XIX. Symposion, Třebechovice.
1993 - jako Divadlo J. K. Tyla, Poláček: Otec svého syna, r. Emilie Dynterová. Účast NP JH.
1995 - S tvojí dcerou ne. Účast Meziměstské div. hry.
1997 - DS J. K. Tyl, O. Wilde: Jak je důležité míti Filipa. Účast Meziměstské div. hry. Účast na Klicperův Chlumec.
1998 - DS MěKS, Jan Werich, Marcela Kollertová: Žluté mužátko, r. Marcela Kollertová. Účast na KP Luže, Meziměstské div. hry.
1999 - Balda, Brožík, Piskáček: Perly panny Serafinky, režie Jan Brož. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXVIII. Symposion, Třebechovice.
1999 - V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů. Účast na Klicperův Chlumec.

2000 DS MěKS 80 členů a 30 členný operetní orchestr. Ročně 2 hry.
2000 - M. Stieber- Svatební noc. Účast Štronzo, Meziměstské div. hry.

1945-2000 nastudováno 141 her v 660 představeních.

2002 - Jan Drda: Hrátky s čertem. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod - doporučeno do širšího výběru na Popelku Rakovník.
2003 - Ray Cooney: Tři a tři je pět, r. Marcela Kollertová. Účast Erbenův Miletín.
2003 - René Fallet, Alexandr Gregar: Zelňačka, r. Pavel Labík. Účast (2004)Jaroměřské divadlení, Modrřý kocour, Mezinár. festival české a slovenské dramatické tvorby, (2005) Košumberk účast na KP ČK, NP FEMAD Poděbrady, Stochovská Thalie, Klicperův Chlumec, NP seniorského divadla a JH. 2005 v Činoherním klubu (Praha). Účast na přehlídce vyspělých DS, XXXIII. Symposion, Třebechovice 2004.
2004 - Stieber: Svatební noc, účast na NP v Holicích,
2004 - dle Jiřího Brdečky úprava a r. Vlastimil Klepáček: Limonádový Joe, účast na KP ČK.
2004 - René Fallet, Alexandr Gregar: Zelňačka. Účast na Klicperův Chlumec.
2005 - Oldřich Nový: Jedenáctý v řadě, účast na KP ČK.
2005 - Carlo Goldoni: Lhář, režie Jiří Kubina,
2006 - Paula Vogel: Nejstarší řemeslo. Účast na NP Seniorského divadla Znojmo - udělena cena za hereckou souhru. Účast Košumberské léto.
2006 - Lhář. Účast Jilemnice - Březen měsíc divadla.
2006 85 členů, za toho 6 režisérů: Jiřího Kubinu, Jana Brože, Pavla Láníka, Vlastimila Klepáčka, Marcelu Kollertovou a Janu Jančíkovou, za sezónu nastuduje 1-2 premiéry.
2006 rekonstrukce divadelní budovy nákladem 22 mil. korun. 87 členů souboru.
2007 - M. Kratochvíl a P. Labík: Taneček přes dvě pekla. Účast KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod. Účast na KP Červený Kostelec.
2007 - Paul Vogel: Nejstarší řemeslo, r. Jana Jančíková. KP Červený Kostelec, doporučení do širšího výběru na Divadelní Děčín/Divadelní Třebíč, bez uvedení pořadí. 2008 účast Meziměstské divadelní hry, Meziměstí.

2007 - Vlastimil Klepáček: Don Quijote aneb veselý konec rytíře smutné postavy, r. Vlastimil Klepáček. Premiéra: 22. prosince 2007. Účast na Východočeské KP činoherního divadla, Červený Kostelec 2008 - 1. doporučení na NP Divadelní Děčín. Účast na NP Divadelní Třebíč - doporučení na NP Jiráskův Hronov. Účast na FEMAD Poděbrady.

2008 – Ivan Kraus: Víkend, režie a úprava Marcela Kollertová, návrh scény Ladislav Jančík. Premiéra 12. 4. 2008. Účast na KP Červený Kostelec 2009 - čestná uznání: M. Kollertová za režií a úpravu, Markéta Tomková za roli slečny a Jan Brož za roli manžela. Celkem sehráno ( do 30.9.) 10 představení, z toho 6 zájezdů.

2008 - M. Horníček, R. Pogoda, P. Dostál: Dva na smetišti, úprava a režie: Pavel Labík, návrh scény: P. Labík, Ladislav Jančík. Premiéra 13.12. 2008. Účast na KP Červený Kostelec 2009 - čestné uznání za návrh scény Pavel Labík a Ladislav Jančík. Odehráno 6 her z toho 3 zájezdy (do 2.4.09).

2009 - Miroslav Horníček, Pavel Dostál, Richard Pogoda: Dva na smetišti, r. Pavel Labík. . Účast na CPJH. Účast na přehlídce vyspělých DS, XXXVIII. Symposion, Třebechovice.

Od června 2009 soubor pokračuje jako Divadlo Na tahu při MěKS Červený Kostelec - viz nové heslo.
Bibliografie:
BEZOUŠKOVÁ, Simona: NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA SENIORSKÉHO DIVADLA VE ZNOJMĚ AS 2004, č. 6, s. 18 - 19.

BOROTINSKÝ, Jaroslav: Poslání venkovských ochotnických divadel před 50 a 60 lety. Časopis Československé divadlo, ročník II. Praha 18. 11. 1924, sešit 17., str. 268.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 130, 135, 177, 215, 393; obr. s. 130: Smetanova Prodaná nevěsta v Červeném Kostelci 1924 - Jeník s Mařenkou na návsi.

CÍSAŘ, Jan: Červenokostelecké táčky. Amatérská scéna 2007, č. 2, s. 26-28 a Divadelní HROMADA, IL. jaro 2007.

CÍSAŘ, Jan: Komediální Červený Kostelec. Amatérská scéna 2005, č. 2, s. 17-21. Foto.

CÍSAŘ, Jan: Východočeská. Z krajských přehlídek. Podepsáno jac. Referát o přehlídce vyspělých amatérských souborů Východočeského kraje. Amatérská scéna 2005, č. 7, s. 1-3.

CÍSAŘ, Jan: Východočeský standard v Červeném Kostelci. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 39 - 41.

DĚJINY českého divadla II. díl. Praha, Academia 1968, s. 291.

DYNTEROVÁ, Emilie - KEJZLAROVÁ, Jaroslava: 140 let ochotnického divadla v Červeném Kostelci a 80 let Divadla J.K.Tyla. Červený Kostelec, Městské kulturní středsko 2005, 16 s. kART.

-ex-(A.Exnarová): Kultivovanost na úkor komediálnosti. Divadelní Třebíč - Zpravodaj NP 2006, č. 2, s. 3. (pod recenzí rozhovor s vedoucím DS Pavlem Labíkem, 2 foto).

FEKAR, Vladimír: Seniorská "coolness", klasika a Budžes. AS 2007, č. 1, s. 20-22.

HRAŠE, Jiří: Jedenáct cen za jeden akt. Amatérská scéna 2002, č. 3, s. 36 - 37.

JILEMNICE: 12. ročník festivalu Březen – měsíc divadla, divadelní HROMADA 2006 - jaro.

KAŠPAR, Jiří: Kronika Spolku divadelních ochotníků Tyl v Meziměstí 1919 - 2005 Divadelní přehlídky. CD kART
Červený Kostelec, Tři na lavičce.

KEJZLAR, František (sestavil): AImanach k 50. výročí otevření divadla a 110. výročí ustavení Spolku divadelních ochotníků v Červeném Kostelci. Červený Kostelec, SZK ROH 1975.

KRAJSKÉ přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2007. Havlíčkův Brod - Dospělí (pro radost) dětem.(Z podkladů odborných porot připravila Simona Bezoušková). AS 2007, č. 3, s. 56-57.

KULTURNÍ léto Košumberk 2005. Program divadelní části. Divadelní HROMADA 2005, č. XLIV, s. 17.

KUDLÁČEK, Jiří: Košumberské léto 2006. Divadelní HROMADA 2006 -léto.

LELEK, Ladislav: 130 let ustavení spolku divadelních ochotníků a 70. výročí otevření divadla v Červeném Kostelci. Červený Kostelec, MKS ve spolupráci s SDO 1995. 28 s. Reprodukce dokumentů.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 177-178.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ. Mezinárodní festival české a slovenské dramatické tvorby – 2004. AS 2004, č. 5, s. 59, Zprávičky.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 228.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 72.


Divadelní listy 1883, č. 30, s. 255, č. 31, s. 262, č. 35, s. 298.
Thalie 1896-7, č. 19-20, s. 233, č. 22, s. 254.
Thalie 1896-7, č. 6, s. 46.
Thalie 1898-9, č. 6, s. 46, č. 22, s. 174, č. 23, s. 184.

Divadelní listy 1902-3, č. 19, s. 345.

Divadlo 1904, č. 22, s. 482.
Divadlo, roč. 5, 1907, č. 13, s. 307.
Divadlo 1909, č. 19. s. 478.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 2, s. 24.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 2, listopad 1911, s. 19, 26; č. 5, 20. 12. 1911, s. 62.

Československé divadlo 1925, č. 12, s. 191, č. 15, s. 239; č. 18, s. 287 (fotogr. divadla).
Československé divadlo 1928, č. 10, s. 160.
České divadlo 1939, č. 10, s. 99.
České divadlo 1940, č. 4, s . 71, č. 8, s. 150, 160.
České divadlo 1941, č. 1, s. 18, č,. 2, s. 38.


AS 1986, č. 1, s. 16.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Materiály vzdělávání 1972 - 1979, 1981 - 1987, ka 37, i. č. 120
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1984, Ka 53, i. č. 141

Náchod, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Červený Kostelec
Časový rozsah: 1820-1950
Metráž: 4,20 bm (z toho nic není zpracováno)
Tematický popis: Kronika, stanovy, členské přihlášky, korespondence, plakáty, divadelní hry, rozpisy rolí, podací protokoly, pokladní kniha.
Archivní pomůcky: nejsou
Spolek divadelních ochotníků, 1872, Rejstřík spolků, fond OkÚ Náchod, AF Jiráskův okrsek ÚMDOČ, dotazníky ÚMDOČ 1943, kn č. 15.
Kronika DS 1928 součástí divadelní expozice výstavy národního rozvoje v Jaroměři. Max Lederer: Divadelní kroniky. In: Stráž osvěty, č. 8, asi 1928.
A divadla J. K. Tyla:
Pamětní a účetní archiválie 1921-1925.
Kronika, založená neznámým kronikářem 1864.
Členská kniha spolku divadelních ochotníků v Červeném Kostelci, od 1909. Pamětní kniha. Repertoár her spolku divadelních ochotníků v Červeném Kostelci č. I (1903-1925), č. II (1925-1944), č. III (1945-dosud).
Protokoly o schůzích div. ochotníků v Červ. Kostelci v letech 1921-1926.
Pozdravný dopis Aloise Jiráska spolku k otevření budovy divadla (1925).

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856-1883, i. č. 572, sg 30/30/6/3976, OS Tyl.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/741/1924, SDO Čechoslovák (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/4932/1925, SDO (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394/5218/1931, SDO (změna).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3844/1942, SDO.

Praha, NIPOS, kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988 (celkem 2 kART)

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli, Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/25

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Obrázky

56.JH, Červený Kostelec, Dramatický odbor SKP, Jiří Šotola: Bitva u Kresčaku, r. Emilie Dynterová
Adolf Keyzlar
Červený Kostelec,  SDO, Tři na lavičce, 1979
Červený Kostelec,  Tyl,  Zelňačka
Červený Kostelec,  Tyl,  Zelňačka
Červený Kostelec,  Tyl,  Zelňačka
Červený Kostelec, 150 let ustavení spolku divadelních ochotníků a 70. výročí otevření divadla , tit str
Červený Kostelec, Divadelní soubor Tyl, Otec svého syna, JH 1993
Červený Kostelec, Divadlo Na Tahu, J. Hubač: Stará dobrá kapela, 2016
Červený Kostelec, Dramatický odbor SKP, Bitva u Kresčaku, JH 1986
Červený Kostelec, DS MěKS, Lhář
Červený Kostelec, DS MěKS, Lhář
Červený Kostelec, DS MěKS, Lhář
Červený Kostelec, DS MěKS, Lhář
Červený Kostelec, DS při MěKS, Don Quijote aneb Veselý konec rytíře smutné povahy, 2008
Červený Kostelec, DS při MKS, Nejstarší řemeslo, JH 2007
Červený Kostelec, DS, Don Quijote, 2008
Červený Kostelec, herečka SDO Anna Durdíková-Žaludová, 1911
Červený Kostelec, MěKS, Nejstarší řemeslo, 2007
Červený Kostelec, MěKS, tablo členů souboru 2006
Červený Kostelec, MěKS, Zelňačka
Červený Kostelec, návštěva A. Jiráska, 1926
Červený Kostelec, Pavel Labík, herec, režisér, vedoucí DS MěKS, 2006
Červený Kostelec, SDO, Berta Keyzlarová
Červený Kostelec, SDO, Berta Keyzlarová v tit. roli M.D.Rettigová
Červený Kostelec, SDO, Božena Balíčková jako Princezna Kačenka, Pan Johanes, v přírodě, 1930
Červený Kostelec, SDO, Lucerna 1906 - plakát
Červený Kostelec, SDO, Lucerna 1906, foto
Červený Kostelec, SDO, Magdalena Dobromila Rettigová, 1930
Červený Kostelec, SDO,Pan Johanes, 1930
Červený Kostelec, tablo ochotníků, 2006
Červený Kostelec, Tyl a žáci ZŠ, Cínový vojáček, 2005
Červený Kostelec, Tyl, Hrátky s čertem
Červený Kostelec, Tyl, Husaři
Červený Kostelec, Tyl, Jedenáctý v řadě
Červený Kostelec, Tyl, kostýmy Marcely Labíkové pro hru Zelňačka, 2003
Červený Kostelec, Tyl, Labíková Marcela, kostýmy pro hru Pauly Vogel Nejstarší řemeslo, 2006
Červený Kostelec, Tyl, Limonádový Joe
Červený Kostelec, Tyl, tablo členů souboru 1901
Červený Kostelec, Tyl, tablo členů souboru 1995
Červený Kostelec, Tyl, Tři na lavičce, 1978, foto
Červený Kostelec, Tyl, Víkend, 2009
Červený Kostelec, Tyl, Víkend, 2009
Červený Kostelec, znak rekvizita
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, hodnocení souborů se konalo v daných městech kraje, 1984
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje,  Materiály LKVČ 1972 - 1979, 1981 - 1987
Hronov, Divadelní soubor SZK MAJ Hronov, Nové Město nad Metují, Divadelní soubor SZK, Červený Kostelec, Divadelní soubor SZK, Večer z díla Aloise Jiráska, 1981
Hronov, slavnostní představení Výběrového souboru ÚMDOČ na 1. Jiráskově Hronovu, Gero – plakát, 1931
Jihlava, Klicpera, dopis SDO Červený Kostelec, 1938
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, položení základního kamene divadla v Červeném Kostelci, 1924
Klepáček Vlasta, Divadelní soubor při MěKS, 2008
Labík, Pavel, Červený Kostelec, Zlatý odznak J. K. Tyla, 2016
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence
Miletín, Muzeum 0/15e, Červený Kostelec,návrhy kostýmů Radúz pro Miletín, L. Jančík,
Miletín, Muzeum 3/79, Červený Kostelec, lucerna, pro exp Miletín
Miletín, Muzeum 4/04, Červený Kostelec, kyj, pro exp Miletín
Miletín, Muzeum 4/11a, Červený Kostelec, maketa Radůz pro Miletín
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 15e panel kostýmy
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Police nad Metují, 1820 - 1940 Program oslav 1940, 7, Červený Kostelec, První parta
Scénické návrhy Milana Labíka, amatérského scénografa z DS Tyl v Červeném Kostelci, 50. až 70. let 20. století.


Mapa působení souboru - SDO / Tyl / SKP / SZK / Jiskra / DS MěKS

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Červený Kostelec, Tyl, kostýmy Marcely Labíkové pro hru Zelňačka, 2003
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, položení základního kamene divadla v Červeném Kostelci, 1924
Červený Kostelec, návštěva A. Jiráska, 1926
Červený Kostelec, SDO, Magdalena Dobromila Rettigová, 1930
Červený Kostelec, SDO,Pan Johanes, 1930
Červený Kostelec,  Tyl,  Zelňačka
Červený Kostelec, Tyl, Husaři
Červený Kostelec, Tyl, Hrátky s čertem
Červený Kostelec, Tyl, Limonádový Joe
Červený Kostelec, Tyl, Jedenáctý v řadě
Červený Kostelec, Tyl a žáci ZŠ, Cínový vojáček, 2005
Červený Kostelec, DS při MěKS, Don Quijote aneb Veselý konec rytíře smutné povahy, 2008
Červený Kostelec, tablo ochotníků, 2006
Červený Kostelec, Tyl, Víkend, 2009


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.