Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 79
Rok: 2009
Začátek: 31.7.2009
Konec: 8.8.2009
79. Jiráskův Hronov byl koncipován jako celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla s mezinárodní účastí, jako nesoutěžní přehlídka otevřená všem divadelním druhům.

Program přehlídky byl obohacen vystoupením souborů ze zahraničí.
Základní premisou JH bylo umožnit vzájemné mezidruhové inspirace a setkání amatérských divadelníků i různých druhů a oblastí divadla, včetně příbuzných druhů scénického umění.

Pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Město Hronov
z pověření a za ekonomického přispění Ministerstva kultury ČR
a ve spolupráci těchto institucí:
Amatérská divadelní asociace,
Česká sekce UNIMA,
České středisko AITA/IATA,
Klub přátel umění v ČR,
Kulturní a informační středisko Hronov,
občanské sdružení KRUH Hronov,
Sdružení pro tvořivou dramatiku,
Společnost Amatérské divadlo a svět,
Svaz českých divadelních ochotníků a
Volné sdružení východočeských divadelníků.

Proměna programové skladby od převahy her dramatických autorů k vlastní autorské tvorbě se projevila shodně s předchozím ročníkem i na 79. JH nejrazantněji za celou dobu konání hronovské přehlídky. V hlavním programu se objevily ve 23 případech z 30 původní autorské počiny a vlastní dramatizace literárních předloh. Ruku v ruce s touto proměnou se mohli návštěvníci JH těšit ze zajímavého barvitého divadelního programu a z vesměs velice kvalitních inscenací.
Stejně jako v ročníku předešlém by bylo jen stěží možné určovat objektivizující žebříček kvality a přínosu uvedených inscenací. Patrně by se posuzovatelé shodli na tom, že na nejvyšší příčku diváckého zájmu dosahovala inscenace hry bří Mrštíků Maryša. Mezi nejkvalitnějšími a nejpřínosnějšími je třeba současně jmenovat inscenace Já, Holden Studia Divadla Dagmar a pedagogické školy z Karlových Varů, Ve dvě na hruškách II souboru Někdo ZUŠ F.A. Šporka Jaroměř, Za každým rohem jeskyňka turnovských Čmukařů, Svou vlastní ženou Divadla SoLiTEAter Praha, Pan Polštář Buranteatru Brno, Andromache Geisslers Hofcomoedianten z Kuksu. V těchto souvislostech nelze pominout inscenace zahraniční, zvláště inscenace Kouzelná jablka ruského Divadla Alexandera Gondarčuka z Omsku či Zpráva pro jednu akademii belgického univerzitního souboru z Liège. Výčet však stále zdaleka není úplný, cennými příspěvky do programu JH, respektive do diskuze o současném hledání smyslu amatérské divadelní činnosti, byly inscenace Včera se mi zdálo souboru Třetí věk při MěK v Lounech, Diskrétní den kolektivu LÁHOR/Soundsystem, Zvěstování Bohunce pražského Divadla Kámen, Měla babka čtyři jabka libického Vojanu, dále inscenace obou slovenských souborů, dětských divadelních kolektivů, vystoupení scénického tance a další.
V hlavním programu bylo uvedeno 30 inscenací od 30 souborů ve 24 programových blocích uvedených v 74 představeních. Z toho z hlediska druhového 10 inscenací činoherního (hereckého) divadla (1 studentského souboru a 2 hrané dětmi), 5 loutkového divadla, 4 produkce experimentujícího divadla, 3 inscenace tanečního divadla, 2 hudebního divadla, 2 tzv. divadla poezie, 2 pantomimy, 1 činoherního divadla pro děti, 1 divadla jednoho herce. Z hlediska dramaturgického: 13 původních autorských her či scénářů, z toho 1 původní hra vycházející z barokní dramatiky; 10 vlastních dramatizací literárních předloh; 5 her ze současné světové dramatiky (ruské, USA, britské od autora irského původu, argentinské a francouzské); 1 z odkazu české klasické dramatiky; 1 současná česká hra. Z hlediska podílu komediálních a vážných žánrů převažovaly v dramaturgii hlavního programu inscenace se závažnou tematikou. Byly jich plné dvě třetiny.
I v roce 2009 byl realizován nemalý počet divadelních představení v rámci doprovodného programu. Celkem bylo na 79. JH uvedeno 53 inscenací a produkcí od 53 divadelních kolektivů v 101 přestaveních. Divadelní dimenzi měl i program nedělního Vavřineckého dne s hosty Uršulou Kurkovou a manžely Zímovými, stejně jako představení orientálních tanců Afrah. Mezi divadelní produkce této části lze započíst i předváděčky sedmi hronovských dílen a seminářů. Nutno poznamenat, že např. vystoupení účastníků dílen vedených Kubáncem Guillermem Hortou Betancourtem a Michalem Hechtem předčilo takříkajíc o několik délek vybrané zástupce scénického tance a pantomimy v hlavním programu. Vedle těchto divadelních představení měli účastníci festivalu možnost navštívit 30 hudebních produkcí.

Klub (nejen) mladých divadelníků, vzdělávací instituce JH, po léta účinně rozmnožující řady poučených divadelníků-juniorů, byl i tentokráte otevřen všem bez ohledu na věk. Setrvale značný zájem o vzdělávací část JH ani v roce 2009 neutuchl. Do 15 různých tematických seminářů a jako kmenoví posluchači tzv. Problémového clubu, diskuzního klubu a Rozborového semináře Klubu režisérů SČDO se hlásilo přes 350 zájemců. Šestina z nich svou účast z různých příčin odvolala. Ve finále jsme v Hronově přijali 291 seminaristů, z toho 9 kmenových frekventantů rozborového semináře. Za stávajících podmínek a současném programovém modelu festivalu to byl téměř strop možností z hlediska ubytovacích kapacit, prostor pro práci seminářů a dílen, zejména však z hlediska míst v hledištích.
Největší zájem byl o semináře RA (jako Recovered Alchemy) kubánského lektora Guillerma Horty Betancourta, K (jako Komunikace) Daniely Fischerové, O (jako Odjindud) lektorky Feng-yün Song čínského původu, TIP (jako Theatre for Young People) Michala Hechta, J (jako Jevištní řeč) Reginy Szymikové a Ž (jako Žonglování) Adély Kratochvílové.
Nejpočetněji byly v KnMD zastoupeny ročníky 1993–1986, tj. šestnáct až třiadvacetiletí. Byli jich plné dvě třetiny. Statisticky zanedbatelný byl počet mladších účastníků, takže lze konstatovat, že plnou třetinu tvořili posluchači starší 23 let. Zajímavé je, že až na tři výjimky byly zastoupeny všechny ročníky v nepřetržité řadě od roku narození 1985 až po ročník 1948, tj. od čtyřiadvacetiletých až po jednašedesátileté. S odstupem pak byl pouze nejstarší účastník KnMD, a sice šestasedmdesátiletý, narozený v r. 1933. Rozpětí mezi nejmladším a nejstarším frekventantem bylo 62 let.
Organizátoři vzdělávací části JH zaznamenali dříve neobvyklý jev – stále hojněji se seminářů K(n)MD účastní posluchači uměleckých škol divadelního či jiného uměleckého zaměření.

Přínosnou novinkou bylo zřízení nového komorního hracího prostoru v tělocvičně ZŠ na náměstí. Naproti tomu chyběl hrací prostor v sále bývalého hotelu Slavie a musel být nahrazen improvizovanou scénou v hronovské sokolovně.
79. JH zahájil spolu se starostkou Hronova Hanou Nedvědovou ministr kultury profesor Václav Riedelbauch. Zakončen byl, jako po dlouhou řadu let obvykle, velkolepým závěrečným ohňostrojem.
Milan Strotzer
Účast souborů:
Náchod, Náchodská divadelní scéna, A. P. Čechov: STRÝČEK VÁŇA, r. Miroslav Houštěk.

Hronov, Absolventi Semináře DRH, na motivy Snu noci svatojánské Williama Shakespeara upravila Majka Kotisová: NOC V ČASE SLUNOVRATU, r. Majka Kotisová.

Lázně Toušeň, Divadelní soubor při T. J. Sokol, Carlo Gozzi: KRÁL JELENEM, r. Anna Müllerová.

Náchod, preDRED - studentská DREDsekce, Kafka - Charms - Morgenstern a soubor: Krátký proces s Jelizavetou Bim Bam Bum, r. Štěpán Macura a soubor.

Meziměstí, DS J. K. Tyla, Zdeněk Kozák: O ŠEVCI ONDROVI A KOMTESCE JULINCE.

Broumov, DS WOKNO, William Shakespeare: ROMEO A JULIE, r. Jan Holek.

Praha, Malé divadlo, O ČERVENÉ KARKULCE.

Klapý, Rádobydivadlo, Česko-německá skupina 3 a 1, Michael de Ghelderode: ESCORIAL, r. Rudolf Felzmann.

KADIŠ – pásmo písní a veršů ruského básníka A. Galiče. Účinkují V. Slunéčková a M. Dvořák.

Hronov, ZUŠ, BASTIEN A BASTIENKA - operní představení.

Praha, Malé divadlo, PALEČEK.

Červený Kostelec, DS při MKS, M. Horníček, R. Pogoda, P. Dostál: DVA NA SMETIŠTI, r. Pavel Labík.

Brno, DS AMADIS, Marie Jones: PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ, r. Jitka Bednářová.

Kostelec nad Orlicí, Černí šviháci, Josef Tejkl: SVĚT PODLE KLOBOUČKA, r. Josef Tejkl.

Děčín, Městské divadlo, H. Ch. Andersen, Petr Michálek: MALÁ MOŘSKÁ VÍLA, r. Martin Pošta.

Brněnec, DS Eduarda Vojana, Alois a Vilém Mrštíkovi: MARYŠA, r. Jan Heger – Kučera j.h., Karel Černý.

Kuks, Geisslers Hofcomoedianten, Antonio Bioni, Apostolo Zeno: ANDROMACHE, r. Petr Hašek.

Karlovy Vary, Studio Divadla Dagmar a pedagogické školy, J. D. Salinger, L. a R. Pellarovi, H. Franková: JÁ, HOLDEN, r. Hana Franková.

Česká Lípa, Soubor Na klíček, Karel Hynek: VRSTVY MASEK, r. Markéta Holá, Petra Horváthová.

Rychnov u Jablonce nad Nisou, Taneční a pohybové studio Magdaléna, Ludmila Rellichová na písně Ivy Bittové: KAŽDÝ JE NĚKDY TRAPNÝ..., choreografie Ludmila Rellichová.

Sedlec-Prčice, ZUŠ, Vendula Dědová na hudbu Hepningarna: DIVNOKRAJE, choreografie Vendula Dědová.

Plzeň, NoTa, ZUŠ B. Smetany, Lenka Jíšová na hudbu Anouara Brahema: LEILA V ZEMI KOLOTOČŮ, choreografie Lenka Jíšová.

Brno, Pantomima S. I., Čechov-Gogol-Zoščenko-Kolektiv souboru: PROMIŇTE, POPRSKAL JSEM VÁS, r. Jindřich Zemánek.

Praha, Pantomimická jednotka ŘEČ, kolektiv souboru: HMYZI V KRIZI aneb ZE ŽIVOTA STRAŠILEK, kolektivní režie.

Belgie - Liège, Theatre Universitaire Royal de Liège (Královské univerzitní divadlo v Liège), Franz Kafka: ZPRÁVA PRO JEDNU AKADEMII, r. Robert Germay.

Jaroměř, ZUŠ F. A. Šporka, Někdo, Jakub Maksymov, Jarka Holasová: VE DVĚ NA HRUŠKÁCH II., r. Jarka Holasová a Jakub Maksymov.

Louny, Soubor Třetí věk při Městské knihovně, kolektiv souboru s využitím textu Jiřího Suchého: VČERA SE MI ZDÁLO, r. Renata Vordová.

Rusko, Omsk, Divadlo Alexandera Gondarčuka, Vladimir Ilukhov: KOUZELNÁ JABLKA, r. Alexander Gondarčuk.

Turnov, Čmukaři, Daniela Weissová, Romana Zemenová: ZA KAŽDÝM ROHEM JESKYŇKA, r. kolektiv souboru.

Praha, Tate Iyumni, kolektiv souboru: KRVAVÉ KOLENO, r. Vladimír Veselý a kolektiv souboru.

Ostrov, DDS HOP- HOP ZUŠ, Irena Konývková podle knihy Jacqueline Wilsonové: RUBY A GARNET?, r. Irena Konývková.

Slovensko, Poprad, Divadlo Commedia, René Fallet, Alexandr Gregar, Vlado Benko: KAPUSTNICA, r. Vlado Benko, Dušan Kubaň, Michal Novák.

Strakonice, LDO ZUŠ, Jiřina Lhotská podle H. Ch. Andersena: JE TO NAPROSTO JISTÉ, r. Jiřina Lhotská.

Vyškov, DS Trdla při O. S. Thalia, Olga Pitelová a Ivana Šmelová: KUŘE ČTVRTKA, r. Olga Pitelová a Ivana Šmelová.

Praha, Divadlo SoLiTEAter, Doug Wright: SVOU VLASTNÍ ŽENOU, r. Libor Ulovec.

Brno, Nezávislý soubor Buranteatr, Martin Mc Donagh: PAN POLŠTÁŘ, r. Jiří Hájek. Host festivalu - profesionální soubor.

Praha, Divadlo Kámen, Petr Macháček: ZVĚSTOVÁNÍ BOHUNCE, r. Petr Macháček.

Veverská Bítýška, Divadlo Prkno – SUZAT, Eduardo Rovner: SPOLEČNOST, r. Pavel Vašíček.

Libice nad Cidlinou, DS Vojan, Vlastimil Peška: MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA, r. Jaroslav Vondruška.

Jihlava, DS Bit, Luboš Brabenec: RUBIKON, kolektivní režie.

Slovensko, Trnava, Disk, Blaho Uhlár a kolektiv souboru: VÝH AD, r. Blaho Uhlár.

Hranice, Láhor/SOUNDSYSTEM, Láhor/SOUNDSYSTEM: DISKRÉTNÍ DEN, kolektivní režie.

Slavičín, Divadlo SemTamFór, Gilles Dyrek, překlad Alexandr Jerie: BENÁTKY POD SNĚHEM, r. Milan Janček.

Jihlava, Divadlo De Facto Mimo, Martin Kolář na motivy Bély Horgase: ZELENÉ PRASÁTKO, r. Martin Kolář.


SANSENCOMBRE - freerunning show
ÚPIČTÍ STŘELCI - páni z Vízmburku – ohňová show
TRILOBEAT - hodinka s Jiřím Schelingerem
Koletova hornická hudba ze Rtyně v Podkrkonoší.
Vystoupení paní Uršuly Klukové a manželů Zimových z Prahy.
Dechový orchestr mladých ZUŠ Hronov - dirigent: Miloš Meier.
ART JAZZ BAND Hradec Králové - koncert dixielandové kapely, kapelník: Josef Strnad.
RELAX BAND Náchod - koncert tanečního orchestru, kapelník: Jan Drejsl.
AFRAH - taneční vystoupení skupin orientálních tanců.
PICARD & FRIENDS - volné sdružení muzikantů z Německa,Skotska a Čech.
HEEBIE JEEBIES - ska-punk, Hronov.
G – POINT FUNCTION – funky, Kostelec nad Orlicí.
HRONOVSKÁ DECHOVKA, dirigent: Josef Langer.
NACOPAK BAND Hronov - Song pro posledního kovboje - písně Michala Tučného.
JAZZ GENERATION – koncert náchodské kapely.
6 NaChodníku - šansonový recitál. Zpívá: Lucie Peterková.
ROCK FEST Jiráskova Hronova.
SWING SEXTET Červený Kostelec - koncert , dirigent: Emerich Drtina.
JIRÁSKŮV RAP – live show.
BENGA (Hronov), SVAT.PE&VOKISHEK(Náchod).
DJ Streetkid.
Lektoři:
Viz rubriky TEXT a SOUVISEJÍCÍ TEXTY
Paralelní akce:
V rámci JH byly uskutečněny:
Klub (nejen) mladých divadelníků,
Rozborový seminář,
Problémový club,
Diskuzní klub,
odborné reflexe inscenací a další příležitosti k setkání divadelníků ať vzdělávacího či společenského charakteru.

Výstavy v době 79. Jiráskova Hronova:
650 LET MĚSTA HRONOVA,
SETKÁNÍ S JOSEFEM TEJKLEM,
SVÍTÍCÍ FRAKTÁLY,
Členská výstava obrazů výtvarné skupiny AMAG a KARLA ŠAFÁŘE,
Výstava nositelů Zlatého odznaku J. K. Tyla za rok 2008,
OHLÉDNUTÍ ZA 78. JH.
Bibliografie:
DOLEŽALOVÁ, Kateřina: Lidské společenství na Jiráskově Hronově. Amatérská scéna 2009, č. 5, s. 39.

Programová brožura - ke stažení na adrese http://mestohronov.cz/hlavni-informacni-stranka/clanek/79-jiraskuv-hronov

STROTZER, Milan: Faktografie 79. Jiráskova Hronova, Amatérská scéna 2009, č. 5, s. 13.

79. Jiráskův Hronov - viz adresa http://mestohronov.cz/hlavni-informacni-stranka/clanek/79-jiraskuv-hronov

Související Soubory

Související Přehlídky

Související Pojmy

Související Obrázky

Brněnec, Eduarda Vojana, Maryša, CP Jiráskův Hronov 2009
Hronov, CP 79. Jiráskův Hronov, programová brožura, 2009
Hronov, Divadlo DRH, Noc v čase slunovratu, JH 2009
Hronov, Jiráskovo divadlo, JH 2009
Hronov, Jiráskovo divadlo, JH 2009, Nepovolaným vstup zakázán
JH 2009, Belgie, Theatre Universitaire Royal de Liege, Zpráva pro jednu akademii
JH 2009, Brno, Buranteatr, Pan Polštář
JH 2009, Brno, Pantomima SI, Promiňte
JH 2009, Česká Lípa, Na klíček, Vrstvy masek
JH 2009, Děčín, Městské divadlo Děčín, Malá mořská víla
JH 2009, Hranice, Láhor, Diskrétní den
JH 2009, Jaroměř, Někdo, ZUŠ, Ve dvě na hruškách
JH 2009, Jihlava , De Facto Mimo, Zelené prasátko
JH 2009, Jihlava, Bit, Rubikon
JH 2009, Karlovy Vary, Studio Divadla Dagmar a pedagogické školy, Já, Holden
JH 2009, Kostelec nad Orlicí, Černí šviháci, Svět podle Kloboučka
JH 2009, Kuks, Geisslers Hofcomoedianten, Andromache
JH 2009, Louny, Třetí věk, Včera se mi zdálo
JH 2009, Náchod, Náchodská divadelní scéna, Strýček Váňa
JH 2009, Praha, Pantomimická jednotka Řeč, Ze života hmyzu
JH 2009, Praha-Karlín, Kámen, Zvěstování Bohunce
JH 2009, Praha-Malá Strana, SoLiTEAter, Svou vlastní ženou
JH 2009, Rusko, Omsk, Divadlo A. Gondarčuka, Kouzelná jablka
JH 2009, Sedlec-Prčice, ZUŠ, Divnokraje
JH 2009, Slavičín, SemTamFór, Benátky pod sněhem
JH 2009, Slovenská republika, Poprad, Divadlo Commedia Poprad, Kapustnica
JH 2009, Slovenská republika, Trnava, DISK, Výhľad
JH 2009, Strakonice,  LDO ZUŠ, Je to naprosto jisté
JH 2009, Turnov, Čmukaři, Za každým rohem jeskyňka
Klapý, Rádobydivadlo, Escorial, CP Jiráskův Hronov 2009
Libice nad Cidlinou, Vojan, Měla babka čtyři jabka, Jiráskův Hronov 2009
Ostrov, HOP–HOP ZUŠ, Ruby a Garnet, JH 2009
Plzeň, NoTa ZUŠ B. Smetany, Leila v zemi kolotočů, Jiráskův Hronov 2009
Praha, Tate lyumni, Krvavé koleno, JH 2009
Rychnov u Jablonce nad Nisou, TPS Magdalena, Každý je někdy trapný, CP Jiráskův Hronov 2009
Tejkl Josef, panel z výstavy Setkání s J.T., 1. část, JH 2009
Tejkl Josef, panel z výstavy Setkání s J.T., 2.část , JH 2009
Tejkl Josef, panel z výstavy Setkání s J.T., celek , JH 2009
Veverská Bítýška, Prkno – SUZAT, Společnost, CP Jiráskův Hronov 2009
Vyškov, Trdla, Kuře čtvrtka, CP Jiráskův Hronov 2009


Související Alba

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
JH 2009, Slovenská republika, Poprad, Divadlo Commedia Poprad, Kapustnica
JH 2009, Turnov, Čmukaři, Za každým rohem jeskyňka
JH 2009, Rusko, Omsk, Divadlo A. Gondarčuka, Kouzelná jablka
JH 2009, Praha, Pantomimická jednotka Řeč, Ze života hmyzu
JH 2009, Sedlec-Prčice, ZUŠ, Divnokraje
JH 2009, Karlovy Vary, Studio Divadla Dagmar a pedagogické školy, Já, Holden
JH 2009, Děčín, Městské divadlo Děčín, Malá mořská víla
Tejkl Josef, panel z výstavy Setkání s J.T., 1. část, JH 2009
JH 2009, Slavičín, SemTamFór, Benátky pod sněhem
Libice nad Cidlinou, Vojan, Měla babka čtyři jabka, Jiráskův Hronov 2009
JH 2009, Jihlava, Bit, Rubikon
Vyškov, Trdla, Kuře čtvrtka, CP Jiráskův Hronov 2009
Ostrov, HOP–HOP ZUŠ, Ruby a Garnet, JH 2009
Klapý, Rádobydivadlo, Escorial, CP Jiráskův Hronov 2009
JH 2009, Louny, Třetí věk, Včera se mi zdálo
JH 2009, Brno, Pantomima SI, Promiňte
Rychnov u Jablonce nad Nisou, TPS Magdalena, Každý je někdy trapný, CP Jiráskův Hronov 2009
JH 2009, Kuks, Geisslers Hofcomoedianten, Andromache
Hronov, Divadlo DRH, Noc v čase slunovratu, JH 2009
JH 2009, Kostelec nad Orlicí, Černí šviháci, Svět podle Kloboučka
Hronov, Jiráskovo divadlo, JH 2009, Nepovolaným vstup zakázán
JH 2009, Hranice, Láhor, Diskrétní den
Veverská Bítýška, Prkno – SUZAT, Společnost, CP Jiráskův Hronov 2009
JH 2009, Praha-Malá Strana, SoLiTEAter, Svou vlastní ženou
JH 2009, Strakonice,  LDO ZUŠ, Je to naprosto jisté
Praha, Tate lyumni, Krvavé koleno, JH 2009
JH 2009, Belgie, Theatre Universitaire Royal de Liege, Zpráva pro jednu akademii
JH 2009, Jaroměř, Někdo, ZUŠ, Ve dvě na hruškách
Plzeň, NoTa ZUŠ B. Smetany, Leila v zemi kolotočů, Jiráskův Hronov 2009
JH 2009, Česká Lípa, Na klíček, Vrstvy masek
Brněnec, Eduarda Vojana, Maryša, CP Jiráskův Hronov 2009
JH 2009, Náchod, Náchodská divadelní scéna, Strýček Váňa
JH 2009, Jihlava , De Facto Mimo, Zelené prasátko
Hronov, Jiráskovo divadlo, JH 2009
JH 2009, Slovenská republika, Trnava, DISK, Výhľad
JH 2009, Praha-Karlín, Kámen, Zvěstování Bohunce
JH 2009, Brno, Buranteatr, Pan Polštář


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.